Skip to main content

GLOBALNA PRAVILA O PRIVATNOSTI KOMPANIJE COCHLEAR

Prilikom interakcije sa kompanijom Cochlear putem korišćenja naših veb-sajtova, aplikacija, proizvoda, usluga ili putem komunikacije sa nama, možemo da prikupljamo i koristimo vaše lične informacije. Želimo da razumete koje lične informacije prikupljamo, kako ih koristimo, sa kim ih delimo, kako nastojimo da ih zaštitimo, kako možete da im pristupate i/ili da ih ispravljate i, na kraju, kako možete da kontaktirate sa nama ako imate pitanja ili nedoumica.

Ova Pravila o privatnosti odnose se na veb-sajtove, aplikacije, proizvode i usluge koje pružaju kompanija Cochlear Limited i njena zavisna preduzeća širom sveta („Grupacija Cochlear“), navedena na listi ovde, kao i komunikaciju sa kompanijom Cochlear.

Napomena: Ova Pravila o privatnosti ne određuju prikupljanje, korišćenje ni obelodanjivanje poverljivih podataka o zdravlju, prema definiciji američkog zakona Health Insurance Portability and Accountability Act („HIPAA“ – Zakon o prenosivosti zdravstvenog osiguranja i odgovornosti), a od strane kompanije Cochlear. Možete da pročitate naše HIPAA obaveštenje o praksama u vezi sa privatnošću.

 

KOJE LIČNE INFORMACIJE PRIKUPLJA KOMPANIJA COCHLEAR?

Lične informacije koje vi dostavljate.

Prilikom interakcije sa kompanijom Cochlear možete da nam dostavljate svoje lične informacije. Na primer, možete da pružate:

 • svoje ime i kontakt podatke prilikom otvaranja Cochlear naloga na našim veb-sajtovima ili putem neke od naših aplikacija ili prilikom posete objektu ili manifestaciji kompanije Cochlear;
 • informacije o svom iskustvu sa korekcijom sluha na našim forumima Cochlear zajednice ili drugim uslugama;
 • informacije o svojoj starosti, zdravlju ili lečenju prilikom registracije uređaja ili korišćenja ili zahtevanja informacija o našim proizvodima i uslugama; ili
 • broj vaše kreditne kartice prilikom kupovine proizvoda ili usluga od nas.

Ako ste zdravstveni radnik, možemo i da prikupljamo informacije o vašoj specijalizaciji, vašim kliničkim interesovanjima i vašoj povezanosti sa proizvodima kompanije Cochlear.

Pružanje ovih ličnih informacija nije obavezno, ali u nekim slučajevima možda nećemo moći da vam pružimo sve usluge bez vaših ličnih informacija.

Lične informacije koje se prikupljaju putem vašeg korišćenja proizvoda i usluga.

Aktiviranje određenih funkcija u aplikacijama i uslugama kompanije Cochlear može da vam omogući deljenje dodatnih informacija o vašem korišćenju aplikacije i/ili slušnog pomagala. Uz to, prilikom posete našim veb-sajtovima ili korišćenja naših aplikacija, vaš računar ili mobilni uređaj može da nam šalje određene analitičke podatke, poput vaše IP adrese, verzije vašeg pregledača, verzije aplikacije koju koristite i podataka o greškama koje su se javile. Više podataka možete pronaći u odeljku u nastavku Kako Cochlear koristi kolačiće, a više podataka o određenim proizvodima, uslugama i aktivnostima potražite u odeljku Dopuna politike privatnosti.

Lične informacije od trećih lica.

Povremeno možemo da pribavljamo informacije o vama od drugih organizacija ili lica. Na primer, po ugrađivanju slušnog implanta, vaša klinika može kod nas da registruje serijski broj vašeg slušnog implanta, serijski broj i konfiguraciju procesora zvuka i kontakt podatke da bi vam osigurala našu kompletnu podršku. Možemo i da pribavljamo podatke od spoljnih dobavljača da bismo sebi olakšali analizu tržišta i marketing. Ti dodatni podaci nam pomažu da vam pružamo personalizovaniji doživljaj.

 

KAKO COCHLEAR KORISTI LIČNE INFORMACIJE?

Da bismo transformisali način na koji ljudi razumeju i tretiraju oštećenja sluha, stvarali inovacije i osvežili tržište paletom implantabilnih rešenja za oštećenja sluha, koristimo lične informacije u svrhe opisane u nastavku i u odeljku Dopuna politike privatnosti.

Na osnovu Opšte garancije sa ograničenjima kompanije Cochlear i u skladu sa našim zakonskim obavezama o čuvanju i vođenju evidencije u vezi sa našim medicinskim uređajima, koristimo vaše informacije za:

 • praćenje vaših garantnih rokova
 • vođenje evidencije distribucije i istorije uređaja za Cochlear proizvode
 • vođenje evidencije medicinskih upita i/ili žalbi u vezi sa našim proizvodima

Na osnovu vaše saglasnosti ili ako to dozvoljava merodavno pravo, koristimo vaše lične informacije za:

 • registraciju vaših uređaja
 • omogućavanje naših marketinških i promotivnih aktivnosti, poput pozivanja da učestvujete u anketama i pružite povratne informacije ili kontaktiranja sa vama u cilju slanja ponuda i drugih informacija u vezi sa našim proizvodima i uslugama za koje smatramo da će vas zanimati

Na osnovu zainteresovanosti kompanije Cochlear da vam pruža usluge koje tražite i radi stalnog unapređivanja proizvoda i usluga kompanije Cochlear, koristimo vaše lične informacije za:

 • odgovaranje na vaše zahteve za informacije u vezi sa našim proizvodima i uslugama
 • vaš personalizovan doživljaj korišćenja naših veb-sajtova i aplikacija
 • pružanje obaveštenja u vezi sa uslugom, poput informacije o isteku garancije
 • izradu profila na osnovu kontakata koje smo imali sa vama da bismo imali bolji uvid u informacije koje bi vas mogle zanimati
 • testiranje, pružanje podrške i razvoj nadogradnji i poboljšanja za naše proizvode i usluge (npr. u cilju postavljanja, aktiviranja i održavanja uređaja i upravljanja njima), kao i razvoj novih proizvoda i usluga
 • analiziranje podataka o performansama, korišćenju i pouzdanosti proizvoda
 • poboljšavanje sadržaja, funkcija i upotrebljivosti naših veb-sajtova i aplikacija
 • praćenje radi sprečavanja bezbednosnih rizika i prevara

 

KADA DELIMO LIČNE INFORMACIJE I SA KIM?

U okviru Grupacije Cochlear.

Lične informacije možemo da delimo u okviru Grupacije Cochlear na globalnom nivou. Svaki član Grupacije Cochlear će koristiti i deliti vaše lične informacije isključivo na način naveden u ovim Pravilima o privatnosti.

Sa našim pružaocima usluga.

Lične informacije delimo sa organizacijama koje pružaju ili vrše usluge kompaniji Cochlear ili u njeno ime; na primer, preduzeća koja pružaju usluge podrške za veb-sajtove ili koja nam pomažu pri reklamiranju naših proizvoda i usluga. U nekim slučajevima, vi možete da pružate lične informacije direktno tim spoljnim pružaocima usluga (npr. kada kupujete nešto u našoj internet prodavnici i unesete informacije o kreditnoj kartici radi plaćanja, ti podaci se šalju direktno spoljnom obrađivaču uplata), a to treće lice može, mada ne nužno, da deli te podatke sa kompanijom Cochlear. Naši pružaoci usluga su ugovorom obavezani da štite poverljivost ličnih informacija koje delimo sa njima i da ih koriste isključivo za potrebe pružanja usluga nama.

Sa partnerima, pružaocima usluga i negovateljima iz oblasti zdravstvene zaštite.

Vaše lične informacije možemo da delimo sa zaštitivašim pružaocima zdravstvene zaštite (npr. vašim hirurgom, audiologom itd.) u cilju procene vaše podobnosti za naše proizvode, u cilju olakšavanja vašeg korišćenja naših proizvoda ili iz drugih razloga povezanih sa lečenjem, zdravstvenom zaštitom ili plaćanjem. Na primer:

 • kada putem interneta naručite odgovarajući proizvod ili uslugu, možemo da delimo vaše lične informacije sa organizacijama koje plaćaju zdravstvene usluge u vaše ime (na primer, Medicare ili Medicaid u SAD ili agencije za refundiranje i osiguravajuće kuće u Evropi); i
 • prilikom korišćenja tehnologija kompanije Cochlear u oblaku za bezbedno pravljenje rezervnih kopija MAP datoteka sa procesora zvuka od strane kompanije Cochlear i deljenje istih sa licima imenovanim da rade na vašoj zdravstvenoj zaštiti.

Uz to, u skladu sa važećim zakonima, lične informacije možemo da obelodanjujemo roditeljima, starateljima ili negovateljima (prema slučaju).

Prilikom obavljanja poslovnih transakcija.

Vaše lične informacije mogu da se proslede preduzeću koje kupi deonice ili imovinu nekog člana Grupacije Cochlear ili nekog od naših operativnih ogranaka; na primer, nakon prodaje, spajanja, reorganizacije ili likvidacije. Ako dođe do takvog prenosa, preduzeće-kupac će biti obavezno da koristi vaše lične informacije u skladu sa ovim Pravilima o privatnosti i vašim željama u vezi sa privatnošću koje ste nam saopštili.

Pravni/državni zahtevi i zaštita kompanije Cochlear i drugih lica.

Lične informacije možemo da obelodanjujemo, uz dobre namere, kada je to potrebno za:

 • poštovanje zakona (ili sudskog naloga ili sudskog poziva);
 • ispunjavanje zakonitih zahteva javnih i državnih tela;
 • sprečavanje ili istragu potencijalnog krivičnog dela, poput prevare ili krađe identiteta; ili
 • zaštitu prava, imovine ili bezbednosti Grupacije Cochlear, naših korisnika ili drugih lica.

 

KAKO COCHLEAR KORISTI KOLAČIĆE, DODATKE ZA DRUŠTVENE MREŽE I SLIČNE TEHNOLOGIJE?

Kolačići su male datoteke koje vaš internet pregledač čuva da bi veb-sajtovima olakšao praćenje informacija između dve posete. Naši veb-sajtovi koriste kolačiće da bi nam pomogli da:

 • razumemo koje veb-stranice vi posećujete, koliko često to činite i sa kojih vrsta uređaja;
 • prikupljamo i čuvamo informacije o uređajima sa kojih surfujete i vašim podešavanjima;
 • personalizujemo elemente svojih veb-sajtova u skladu sa vašim pregledačem, uređajem, zemljom i jezikom; i
 • prikupljamo informacije o veb-sajtu sa kog dolazite i o drugim sajtovima koje ste posetili da bismo lakše svrstali vaše surfovanje u odgovarajući tržišni segment za potrebe analize tržišta; i
 • vam pružamo relevantniji sadržaj, promotivna saopštenja i reklame.

Na primer, prilikom vaše posete našim veb-sajtovima kolačići nam olakšavaju da utvrdimo šta tražite, koji sadržaj posećujete i koliko često se vraćate. Iako informacije koje prikupljamo pomoću kolačića ne identifikuju vas direktno, kada se registrujete na našim veb-sajtovima možemo da povežemo vaše minule i buduće aktivnosti na našim veb-sajtovima i aplikacijama sa kontakt podacima koje ste nam dostavili.

Neke kolačiće na našim veb-sajtovima postavljamo mi, a neke postavljaju treća lica u naše ime. Naše korišćenje kolačića trećih lica omogućava internet reklamiranje, usled čega mogu da vam se prikazuju reklame kompanije Cochlear na drugim veb-sajtovima koje budete posećivali.

Pomoću usluge Google Analytics pribavljamo statističke podatke o korišćenju naših veb-sajtova i aplikacija, a pomoću Google AdSense-a i Google DoubleClick-a upravljamo reklamama i plasiramo ih (zajednički naziv: „Google-ove usluge“). Google-ove usluge omogućavaju povezivanje vaše upotrebe sa više uređaja, na primer sa vašeg mobilnog telefona i stonog računara. Kliknite ovde ako želite da saznate više o Google analitici ili da je sprečite da prikuplja informacije o vašim posetama našim veb-sajtovima, ili posetite http://myaccount.google.com ako želite da kontrolišete izloženost reklamama na svim Google-ovim uslugama.

Ako ne želite da primate kolačiće, možete da podesite internet pregledač tako da odbija kolačiće. To može da onemogući pravilan rad nekih funkcija naših veb-sajtova. Da biste saznali više o kolačićima i sličnim tehnologijama, posetite http://allaboutcookies.org. Možete i da opozovete saglasnost za slanje reklama zasnovanih na interesovanjima putem strukovnih veb-sajtova tako što ćete posetiti http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices i http://www.youronlinechoices.com (za stanovnike Evrope).

Dodaci za društvene mreže

Pored kolačića, primenili smo i dodatke za društvene mreže kao što su Facebook i Twitter, pomoću kojih možete da delite sadržaj sa naših veb-sajtova sa svojim prijateljima i kontaktima na internetu. Prilikom svake posete našim sajtovima koji imaju dodatak vaš pregledač će se povezati sa Facebook-ovim i/ili Twitter-ovim serverima. Ako ste prijavljeni na Facebook-ove i/ili Twitter-ove usluge prilikom posete našim veb-sajtovima, oni mogu da povezuju vaše surfovanje našim veb-sajtovima sa vašim korisničkim nalogom.

 

ČUVANJE LIČNIH INFORMACIJA

Gde se lične informacije obrađuju i čuvaju?

Cochlear je globalno preduzeće sa sedištem u Sidneju u Australiji, ali glavna postrojenja i zaposleni se nalaze u Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i na drugim mestima. Vaše lične informacije mogu da se prenose na sva mesta na kojima posluju Cochlear, Grupacija Cochlear ili njihovi pružaoci usluga i tamo da se obrađuju i čuvaju. U meri u kojoj se lične informacije prikupljaju od stanovnika EU/EEA i prenose u zemlje koje mogu da imaju niže pravne standarde zaštite ličnih informacija, Cochlear će preduzeti mere da iste zaštiti i na drugi način obrađuje u skladu sa standardima zaštite podataka koji važe u EU.

Koliko dugo će Cochlear čuvati lične informacije?

Cochlear će čuvati lične informacije u obliku u kom ih je moguće identifikovati samo onoliko dugo koliko je neophodno za namenu za koju su i prikupljene ili za drugu namenu na koju ste pristali ili radi ispunjavanja naših zakonskih i pravnih obaveza evidentiranja. Nakon toga ćemo informacije izbrisati ili obezličiti tako da više ne budu povezane sa vama.

 

BEZBEDNOST

Kako Cochlear doprinosi zaštiti ličnih informacija?

Cochlear je implementirao odgovarajuće administrativne, tehničke i organizacione mere zaštite ličnih informacija od zloupotrebe, gubitka, neovlašćenog pristupa ili obelodanjivanja. Naše mere zaštite obuhvataju odgovarajuću kontrolu pristupa, šifrovanje (gde je to moguće) i redovne procene bezbednosti.

 

INFORMACIJE O DECI

Kako Cochlear štiti privatnost dece i prava roditelja?

Naši veb-sajtovi i usluge namenjeni su opštoj populaciji, poput pacijenata, roditelja i široke javnosti, ali generalno nisu namenjeni deci. Određenim Cochlear uslugama i aplikacijama se pristupa preko Cochlear naloga, a dečiji nalozi se mogu kreirati uz saglasnost roditelja. Više informacija o kreiranju i kontrolisanju dečijeg naloga potražite u dokumentu Cochlear nalozi – dopuna politike privatnosti.

 

VAŠA PRAVA U VEZI SA LIČNIM INFORMACIJAMA

Kako možete da pristupate ličnim informacijama i da ih ispravljate ili brišete?

Poštujemo vaše pravo na slobodan izbor o našim načinima prikupljanja, korišćenja i deljenja vaših ličnih informacija. Pri svakom prikupljanju vaših ličnih informacija preduzimamo mere da osiguramo da te informacije budu precizne, kompletne i ažurne. Međutim, razumemo da vaše lične informacije i vaše želje u pogledu privatnosti mogu vremenom da se promene.

Kontaktirajte sa nama na neki od načina navedenih ispod ako želite da pristupite svojim ličnim informacijama koje kontroliše kompanija Cochlear, da ih ispravite, izmenite ili izbrišete, ili da ograničite ili uložite prigovor na obradu ličnih informacija u skladu sa važećim zakonima. U slučaju da ste dali saglasnost za obradu vaših ličnih informacija, imate pravo da je povučete u bilo kom trenutku. Radi bolje zaštite vaše privatnosti i bezbednosti, preduzimaćemo opravdane mere provere vašeg identiteta pre nego što vam pružimo pristup vašim podacima ili pre nego što vam omogućimo ispravljanje, izmenu ili brisanje vaših podataka koje čuvamo.

U svakom trenutku možete da se odjavite sa promotivnih poruka tako što ćete kliknuti na vezu za odjavljivanje u samoj poruci ili tako što ćete kontaktirati sa nama na neki od načina navedenih na kraju ovih Pravila o privatnosti.

 

DOPUNA POLITIKE PRIVATNOSTI

U dodacima koji se nalaze u nastavku opisujemo načine koji nisu opisani u glavnim Pravilima o privatnosti (iznad) na koje određeni proizvodi, usluge i aktivnosti prikupljaju i koriste lične informacije ili načine koje treba dodatno pojasniti.

 

Pomoću aplikacije Nucleus® Smart možete da poboljšate doživljaj slušanja direktno sa kompatibilnog Apple ili AndroidTM uređaja. Aplikacija omogućava uparivanje procesora zvuka Nucleus 7 sa kompatibilnim pametnim telefonom preko Bluetooth® veze tako da možete da menjate programe, podešavate jačinu zvuka, upravljate dodatnom opremom za striming, pristupate savetima za rad i da locirate izgubljeni ili zametnuti procesor zvuka.
 

Sinhronizacija podataka

Kada je omogućena sinhronizacija podataka, podaci o sluhu sa procesora zvuka i iz aplikacije Nucleus® Smart redovno se sinhronizuju sa Cochlear uslugama kako biste mogli da im pristupate sa svih svojih povezanih uređaja. Šalju se podaci funkcije praćenja slušanja iz aplikacije Nucleus Smart, poput vremena provedenog u priči i učestalosti isključivanja zavojnice. Sinhronizovani podaci ne obuhvataju niti otkrivaju detalje o važem zdravstvenom stanju. Ako omogućite sinhronizaciju podataka sa kompanijom Cochlear, korisnicima sa više mobilnih uređaja biće prikazani isti podaci u funkciji praćenja slušanja na svakom pojedinačnom uređaju.

Usluga sinhronizacije podataka se omogućava individualno za svakog korisnika. Kada roditelj ili staratelj omoguće funkciju sinhronizacije podataka za primaoca implanta kompanije Cochlear, funkcija će takođe biti omogućena i za supružnika i/ili drugog staratelja tog primaoca koji koriste aplikaciju Nucleus Smart na uređaju primaoca implanta. Na primer, ako roditelj primaoca implanta kompanije Cochlear omogući funkciju sinhronizacije podataka za zvučni procesor deteta, ova funkcija će takođe biti omogućena i za drugog roditelja koji koristi aplikaciju Nucleus Smart kako bi detetov procesor zvuka mogao da kontroliše sa svog mobilnog uređaja. Slično tome, kada jedan roditelj ili staratelj onemogući funkciju sinhronizacije podataka, ona će biti onemogućena za sve druge staratelje primaoca implanta.

Cochlear koristi lične informacije primljene putem funkcije sinhronizacije da obezbedi usluge sinhronizacije i omogući druge Cochlear usluge dostupne na određenim tržištima. Pored toga, kompanija Cochlear koristi lične informacije koje su obezličene, bez imena primalaca i njihovih staratelja, kako bi identifikovala i pratila trendove, za unapređivanje i deljenje rezultata naučnih istraživanja, kako bi saznala više o tome kako se koriste njeni proizvodi i usluge i za unapređivanje svojih proizvoda i usluga. Podaci o sinhronizaciji se čuvaju sve dok koristite Cochlear nalog ili dok ne poželite da promenite njihov status.

Funkcija sinhronizacije podataka nije nužna za korišćenje procesora zvuka. U pitanju je opciona funkcija koju možete u svakom trenutku da aktivirate ili deaktivirate na ekranu „Podešavanja“ u aplikaciji Nucleus Smart.

Deljenje podataka

Funkcija Deljenja podataka aplikacije Nucleus Smart dostupna je na određenim tržištima i ona vam omogućava da delite podatke o sluhu sa klinikom uključenom u program. Kada podelite podatke o sluhu sa klinikom, ona će moći da prikaže podatke sa vašeg slušnog implanta, zvučnog procesora i aplikacije Nucleus Smart, kao i bilo koje podatke koji su posebno povezani sa uslugama koje se oslanjaju na funkciju Deljenja podataka, kao što je usluga Remote Check (Daljinski pregled). Podaci koje delite sa klinikom mogu pružiti vašem zdravstvenom radniku bolje razumevanje načina na koji koristite uređaj i njegovih performansi.

Da biste omogućili Deljenje podataka, morati prvo omogućiti Sinhronizaciju podataka (opisanu iznad) radi redovnog sinhronizovanja vaših podataka sa kompanijom Cochlear. Deljenje podataka je dostupno samo uključenim klinikama na određenim tržištima. Ako vas klinika prijavi za uslugu koja se oslanja na Deljenje podataka, kao što je usluga Daljinski pregled, u aplikaciji Nucleus Smart od vas će se tražiti da omogućite zahtev za slanje podataka klinici. U meniju Podešavanja aplikacije Nucleus Smart možete videti klinike sa kojima delite podatke i klinike koje su vam uputile zahtev da omogućite Deljenje podataka. Možete onemogućiti Deljenje podataka u bilo kom trenutku.

Osnovni podaci

Kada se prijavite u aplikaciju Nucleus Smart pomoću CochlearTM naloga, kompaniji Cochlear će biti poslati podaci u vezi sa vašim implantom i procesorom zvuka. Ovi podaci nam omogućavaju da proverimo da li se aplikacija koristi sa odobrenim hardverom.

Obaveštenja

Aplikacija Nucleus Smart tražiće od vas odobrenje da omogući obaveštenja kako bi vam slala važna upozorenja u vezi sa procesorom zvuka. Ova funkcija takođe omogućava pozadinske funkcije kao što je Praćenje slušanja.

Ovu funkciju možete da omogućite ili onemogućite u podešavanjima obaveštenja za aplikacije na svom pametnom telefonu.

Traženje mog procesora / usluge lokacije

Aplikacija Nucleus Smart koristi GPS na vašem uređaju i Wi-Fi vezu ili mobilnu mrežu kako bi vam pomogla da pronađete izgubljeni ili zametnuti procesor zvuka. To radi tako što pamti poslednje mesto na kom ste koristili procesor zvuka i poslednju lokaciju na kojoj ste koristili aplikaciju sa procesorom zvuka. Podaci o vašoj lokaciji se ne šalju kompaniji Cochlear.

Ovu funkciju možete da omogućite ili onemogućite u podešavanjima za usluge lokacije na svom pametnom telefonu.

Analitički podaci

Aplikacija Nucleus Smart prikuplja obezličene podatke o tome kako se koristi aplikacija i da li se pojavljuju problemi i šalje ih kompaniji Cochlear. Ti podaci pomažu kompaniji Cochlear da neprekidno unapređuje aplikaciju Nucleus Smart i druge proizvode i usluge kompanije Cochlear. Primeri analitičkih podataka uključuju vrstu mobilnog uređaja i operativnog sistema koji se koristi, podatke o tome koliko često se koriste funkcije unutar aplikacije, adrese internet protokola za pristup opštem geografskom regionu u kom se aplikacija koristi. Kompanija Cochlear implementira tehnološke i administrativne mere kako bi sprečila da se ovi podaci povežu s vašim identitetom.

Bluetooth® slovna oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka od strane kompanije Cochlear Limited je pod licencom.

Apple je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.

Android je zaštitni znak korporacije Google LLC.

Kada kreirate Cochlear nalog, možete da se prijavite na razne Cochlear usluge i aplikacije i da ih koristite, poput aplikacije Nucleus Smart, veb-portala myCochlear i naše prodavnice na mreži. Usluge koje koriste Cochlear naloge razlikuju se u zavisnosti od tržišta.

Kada kreirate Cochlear nalog, tražićemo vaše ime, e-adresu i datum rođenja. Ove informacije koristimo za povezivanje Cochlear naloga sa registrovanim Cochlear uređajima kako bismo mogli da izdvojimo usluge koje su najrelevantnije za vas. Pored toga, vaša e-adresa može da se koristi za slanje obaveštenja koja se odnose na vaš Cochlear nalog, a datum rođenja nam pomaže da se postaramo da se dečiji nalozi kreiraju isključivo uz saglasnost roditelja ili staratelja.

Dečiji nalozi i saglasnost roditelja

Cochlear usluge i aplikacije mogu da koriste i deca preko dečijeg naloga. Dečije naloge kreiraju roditelji ili staratelji putem usluga i aplikacija čije je korišćenje dozvoljeno, poput aplikacije Nucleus Smart. Uputstva za kreiranje dečijeg naloga potražite u odeljku Aplikacija Nucleus Smart – najčešća pitanja.

Dečiji nalozi mogu da pristupaju istim Cochlear uslugama i aplikacijama koje su dostupne odraslima. Kao rezultat toga, lične informacije mogu biti poslate kompaniji Cochlear. Na primer, dete koje koristi aplikaciju Nucleus Smart može da aktivira funkcije poput sinhronizacije podataka koja je detaljnije opisana u dokumentu Dopuna politike privatnosti – aplikacija Nucleus Smart.

Usluge dostupne na određenim tržištima koje se aktiviraju putem Cochlear naloga omogućavaju deljenje zdravstvenih podataka sa imenovanim zdravstvenim radnikom. Nakon aktivacije, roditelji mogu u svakom trenutku zahtevati deaktivaciju usluga tako što će se obratiti zdravstvenom radniku ili kompaniji Cochlear.

Roditelji mogu da pregledaju, menjaju, zahtevaju brisanje ili spreče dalje prikupljanje ili korišćenje ličnih informacija o njihovoj deci tako što će nam se obratiti na način opisan u ovim Pravilima o privatnosti.

Lične informacije koje se prikupljaju

Prilikom prijavljivanja za posao u kompaniji Cochlear, od vas se traži da pružite razne informacije, kao što su podaci za kontakt, detaljna istorija radnog iskustva i obrazovanja (npr. CV/radna biografija i/ili prepis položenih ispita), dokaz o podobnosti za rad (npr. pasoš i/ili viza) i opis vaših veština (npr. strani jezici).

Informacije o vama mogu se prikupljati i od drugih lica kao rezultat:

 • povratnih informacija o razgovoru
 • provera referenci
 • provera biografskih podataka
 • veb-pretraga, npr. putem Google-a ili LinkedIn-a
 • psihometrijskih procena

Posebne informacije koje se od vas traže i prikupljaju od drugih lica mogu varirati između zemalja.

Svrha prikupljanja

Informacije koje se prikupljaju u okviru procesa prijavljivanja za posao koriste se u svrhe poput vršenja procene vaše podobnosti za jednu ili više uloga, vođenje evidencije o prijavama podnetim kompaniji Cochlear u periodu prijavljivanja i kao pomoć prilikom procenjivanja efikasnosti naših alatki i procesa za proveru kandidata za zaposlenje. Informacije se takođe koriste da bi nam pružile razumevanje vaših biografskih podataka, prednosti i mogućnosti za razvoj.

Deljenje sa trećim stranama

Osim naših dobavljača koji postupaju u ime kompanije Cochlear, lične informacije koje se prikupljaju u okviru procesa prijavljivanja za posao neće se deliti sa trećim stranama bez vaše saglasnosti. Kada u okviru prijave za posao pružite lične ili reference u vezi sa zaposlenjem, kompanija Cochlear može da kontaktira sa navedenim licima i da im obelodani da ste se prijavili za posao u kompaniji Cochlear.

Period čuvanja

U slučaju da je vaša prijava za posao u kompaniji Cochlear uspešna, čuvaćemo vaše podatke o prijavi za posao tokom perioda vašeg zaposlenja/angažovanja u kompaniji Cochlear. Ako prekinete zaposlenje/angažovanje u kompaniji Cochlear, vaši podaci o prijavi za posao se brišu u skladu sa internim standardima kompanije Cochlear o čuvanju i brisanju podataka.

Kompanija Cochlear briše podatke o prijavi za posao u roku od 12 meseci nakon neuspešne prijave, osim ako ste zatražili od kompanije Cochlear da sačuva podatke o prijavi u dosijeu kako bi vas razmotrili za buduće uloge, u kom slučaju se podaci brišu u roku od 5 godina od poslednjeg puta kada ste bili razmatrani za neku ulogu.

Bring Back the Beat je zabavna aplikacija za mobilne uređaje koja pomaže implanta kompanije Cochlear da povrate užitak slušanja muzike ili razviju novu sposobnost uživanja u njoj, učeći da razlikuju instrumente, tonove i njihove visine. Kada koristite aplikaciju mi prikupljamo određene lične informacije i koristimo ih kako bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo.

Lične informacije koje se prikupljaju

Kada koristite Bring Back the Beat, mi prikupljamo i koristimo sledeće kategorije ličnih informacija:

Kategorija ličnih informacija Svrha prikupljanja i korišćenja
Vaše ime i vaši podaci za kontakt, poput adrese e-pošte i broja telefona Koristimo ove informacije za kreiranje vašeg Cochlear naloga, ako ga već nemate, kao i da bismo vam omogućili pristup veb-sajtovima, aplikacijama i uslugama kompanije Cochlear, uključujući Bring Back the Beat. Više informacija potražite u dokumentu Cochlear nalozi – dopuna politike privatnosti.
Podaci o igri, poput vašeg napretka i vaše fotografije u igri Korišćenjem Cochlear naloga za prijavu na Bring Back the Beat možemo sačuvati vaš napredak u igri. To znači da će vas Bring Back the Beat čekati tamo gde ste stali ako promenite telefon ili se prijavite pomoću drugog uređaja. Takođe koristimo ove informacije radi omogućavanja rang liste, koja pruža prikaz vašeg napretka zajedno sa ostalim igračima koji koriste aplikaciju Bring Back the Beat.
Podaci o aplikaciji Spotify Ako povežete svoj Spotify nalog sa aplikacijom Bring Back the Beat, prikupljaćemo informacije o pesmama i muzičkim izvođačima koje slušate pomoću aplikacije Spotify da bismo omogućili režim igre Repertoire (Repertoar) i pomogli vam da dostignete nove nivoe uživanja u muzici.
Analitički podaci Bring Back the Beat prikuplja obezličene podatke o tome kako se koristi aplikacija i da li se pojavljuju problemi i šalje ih kompaniji Cochlear. Ti podaci pomažu kompaniji Cochlear da neprekidno unapređuje aplikaciju Bring Back the Beat i druge proizvode i usluge kompanije Cochlear. Primeri analitičkih podataka uključuju vrstu mobilnog uređaja i operativnog sistema koji se koristi, podatke o tome koliko često se koriste funkcije unutar aplikacije, adrese internet protokola za pristup opštem geografskom regionu u kom se aplikacija koristi. Kompanija Cochlear implementira tehnološke i administrativne mere kako bi sprečila da se ovi podaci povežu s vašim identitetom.

 

Deljenje ličnih informacija

Kada koristite aplikaciju Bring Back the Beat, mi koristimo vaše ime i početno slovo prezimena da bismo vas identifikovali na rang listi drugim igračima koji koriste aplikaciju Bring Back the Beat. Ako povežete aplikaciju Bring Back the Beat sa svojim Spotify nalogom, takođe ćemo slati informacije aplikaciji Spotify o vašem korišćenju aplikacije Bring Back the Beat. U ostalim slučajevima, delićemo vaše lične informacije sa trećim stranama samo uz vašu saglasnost ili na osnovu zakonske obaveze kojom se to zahteva. Imajte u vidu, ako otpremite fotografiju da biste personalizovali doživljaj igranja, fotografija se neće prikazivati na rang listi niti će se deliti sa drugim igračima.

Čuvanje vaših ličnih informacija

Čuvaćemo vaše podatke o igri Bring Back the Beat dok imate Cochlear nalog ili dok ne zatražite od nas da ih obrišemo. Ako obrišete vaš Cochlear nalog, možemo čuvati obezličene analitičke podatke o načinu vašeg korišćenja aplikacije Bring Back the Beat.

Čuvaćemo vaše podatke o aplikaciji Spotify dok je vaš Spotify nalog povezan sa aplikacijom Bring Back the Beat. Možete prekinuti vezu sa vašim Spotify nalogom iz aplikacije Bring Back the Beat tako što ćete pritisnuti ikonu Spotify iz režima igre Repertoar i pratiti pitanja za prekidanje veze.

Usluga Daljinski pregled kompanije Cochlear omogućava primaocima implanta kompanije Cochlear da koriste aplikaciju Nucleus Smart za vršenje samostalnih testova kod kuće i da podele rezultate i dijagnostičke informacije uređaja sa klinikom uključenom u program. Prilikom vršenja samostalnih testova, rezultati testova, uključujući lične informacije, šalju se kompaniji Cochlear.

Učestvovanje u usluzi Daljinski pregled je opciono i možete se povući iz usluge Daljinski pregled u bilo kom trenutku tako što ćete se obratiti lekaru ili kompaniji Cochlear kako je navedeno u nastavku.

Lične informacije koje se prikupljaju od učesnika usluge Daljinski pregled

Na osnovu vaše saglasnosti, prikupljamo i koristimo sledeće kategorije ličnih informacija:

Kategorija ličnih informacija Svrha prikupljanja i korišćenja
Vaše ime i vaši podaci za kontakt poput adrese e-pošte Koristimo ove informacije da bismo vas identifikovali u našem internom sistemu i da bismo komunicirali sa vama. Možemo koristiti ove informacije da bismo vam slali poruke o vašem učešću u usluzi Daljinski pregled, poput podsetnika da završite samostalne testove ili odgovora sa vaše klinike.
Informacije o vašem Cochlear nalogu i aplikaciji Nucleus Smart Vaš Cochlear nalog i aplikacija Nucleus Smart koriste se da bi vam se pružala usluga Daljinski pregled. Više informacija potražite u dokumentu Dopuna politike privatnosti za svaku uslugu.
Vaši rezultati u sklopu usluge Daljinski pregled, uključujući podatke testa sluha, fotografije mesta vašeg implanta rezultate upitnika i dijagnostičke podatke sa vaših implanta i zvučnih procesora Prikupljamo ove informacije da bismo vam omogućili da ih delite sa vašim imenovanim klinikama da bi one mogle da analiziraju stanje vašeg sluga bez potrebe da posećujete kliniku.

 

Na osnovu zainteresovanosti kompanije Cochlear za stalno unapređivanje proizvoda i usluga kompanije Cochlear, takođe koristimo informacije prikupljene putem usluge Daljinski pregled u obezličenom obliku radi boljeg razumevanja upotrebe naših proizvoda i usluga i kako bismo nastavili da stvaramo inovacije novih rešenjima za oštećenja sluha.

Deljenje ličnih informacija

Osnovna svrha usluge Daljinski pregled je da vam omogući da obavljate samostalne testove i delite rezultate sa svojom klinikom. Delićemo vaše informacije u vezi sa uslugom Daljinski pregled samo sa klinikama koje vi odobrite. Možete kontrolisati koje klinike imaju pristup vašim podacima u vezi sa uslugom Daljinski pregled pomoću funkcije Deljenje podataka aplikacije Nucleus Smart. Više informacija o funkciji za Deljenje podataka pročitajte u dokumentu Dopuna politike privatnosti aplikacije Nucleus Smart. Ako je primenljivo, vaš imenovani roditelj, staratelj ili negovatelj takođe će moći da pristupe ličnim informacijama koje prikupljamo od vas. Delićemo vaše lične informacije sa trećim stranama samo uz vašu saglasnost ili na osnovu zakonske obaveze kojom se to zahteva.

Čuvanje vaših ličnih informacija

Informacije koje se prikupljaju putem usluge Daljinski pregled kompanija Cochlear čuva u vaše ime, osim ako i kada nas uputite da ih obrišemo.

Cochlear Family je članski program sa besplatnim pristupom koji kompanija Cochlear nudi primaocima na određenim tržištima. On pomaže primaocima, njihovim porodicama i negovateljima dok uče kako se uređaj koristi i kako se sa njim živi.

Kada se pridružite programu Cochlear Family, primaćete saopštenja od kompanije Cochlear koja mogu uključivati informacije o novim uslugama i proizvodima, promocijama, posebnim ponudama, pozivima na događaje i opcionim anketama. Ta saopštenja se mogu isporučivati različitim kanalima, u zavisnosti od podataka za kontakt koje ste pružili, uključujući e-poštu, poštu, telefonske pozive i SMS.

Možete napustiti program Cochlear Family u bilo kom trenutku tako što ćete kontaktirati sa nama nekom od metoda koje su opisane na kraju ovih Pravila o privatnosti. Ako napustite program Cochlear Family, nećete više moći da koristite pogodnosti programa. Ako želite da se ponovo pridružite programu možete to uraditi u bilo kom trenutku tako što ćete kontaktirati sa svojim lokalnim timom za podršku korisnicima.

Lične informacije koje se prikupljaju od članova programa Cochlear Family

Na osnovu vaše saglasnosti, prikupljamo i koristimo sledeće kategorije ličnih informacija:

Kategorija ličnih informacija Svrha prikupljanja i korišćenja
Vaše ime i vaši podaci za kontakt, poput adrese e-pošte i broja telefona. Koristimo ove informacije da bismo vas identifikovali u našem internom sistemu, komunicirali sa vama i vodili evidenciju naših interakcija.
Biografski podaci i informacije o zdravlju, kao što su informacije o vašim godinama starosti ili datumu rođenja, vašem nivou i trajanju oštećenja sluha i vašem korišćenju slušnih pomagala. Koristimo ove informacije da bismo bolje razumeli vaše lično iskustvo sa korekcijom sluha i/ili vaše iskustvo sa slušnim pomagalima kako bismo procenili na koji način kompanija Cochlear može najbolje da vam pruži podršku i komunicira sa vama. Takođe koristimo ove informacije u demografske i statističke svrhe da bismo bolje razumeli naše korisnike i potencijalne korisnike.

 

Deljenje ličnih informacija

Ako je primenljivo, vaš imenovani roditelj, staratelj ili negovatelj takođe će moći da pristupe ličnim informacijama koje prikupljamo od vas. Delićemo vaše lične informacije sa trećim stranama samo uz vašu saglasnost ili na osnovu zakonske obaveze kojom se to zahteva.

Čuvanje vaših ličnih informacija

Čuvaćemo vaše informacije u vezi sa programom Cochlear Family dok ste uključeni u taj program.

Naš program Cochlear volontera predstavlja tim dobrovoljaca koji sačinjava više hiljada ljudi i njihovih bližnjih širom sveta koji mogu da čuju zahvaljujući Cochlear rešenju. Svima njima je zajednička jedna stvar – želja da pomognu drugima da koriguju sluh.

Naši Cochlear volonteri dele svoje priče, nude podršku i pružaju informacije svima koji razmatraju da nabave rešenje za oštećenje sluha kompanije Cochlear, uključujući roditelje, članove porodice i prijatelje tih osoba.

Lične informacije koje se prikupljaju putem izjava o zainteresovanosti

Kada podnesete izjavu o zainteresovanosti da postanete Cochlear volonter, zatražićemo od vas određene lične informacije kako bismo izvršili procenu vaše prijave.

Na osnovu vaše saglasnosti, prikupljamo i koristimo sledeće kategorije ličnih informacija kako bismo utvrdili u kojoj meri su dostupne odgovarajuće mogućnosti da biste učestovali kao Cochlear volonter:

 • Vaše ime i vaši podaci za kontakt, poput adrese e-pošte i broja telefona;
 • Biografski podaci i informacije o zdravlju, kao što su informacije o vašim godinama starosti ili datumu rođenja, vašem nivou i trajanju oštećenja sluha i vašem korišćenju slušnih pomagala;
 • Vaša lična istorija u ulozi primaoca implanta kompanije Cochlear ili vaša lična povezanost sa tom ulogom, kao i vaša interesovanja, veštine i dostupnost; i
 • U nekim zemljama, provera krivične evidencije ili potvrda o neosuđivanosti kao dodatna mera bezbednosti i kvalifikacije.

Lične informacije koje prikupljaju volonteri

Na osnovu vaše saglasnosti, prikupljamo i koristimo sledeće kategorije ličnih informacija:

Kategorija ličnih informacija Svrha prikupljanja i korišćenja
Vaše ime i vaši podaci za kontakt, poput adrese e-pošte i broja telefona. Koristimo ove informacije da bismo vas identifikovali u našem internom sistemu, komunicirali sa vama i vodili evidenciju naših interakcija.
Biografski podaci i informacije o zdravlju, kao što su informacije o vašim godinama starosti ili datumu rođenja, vašem nivou i trajanju oštećenja sluha i vašem korišćenju slušnih pomagala. Koristimo ove informacije da bismo bolje razumeli vaše lično iskustvo sa korekcijom sluha i/ili vaše iskustvo sa slušnim pomagalima kako bismo procenili na koji način kompanija Cochlear može najbolje da vam pruži podršku. Takođe koristimo ove informacije u demografske i statističke svrhe da bismo bolje razumeli naše korisnike i potencijalne korisnike.
Vaša lična istorija u ulozi primaoca implanta kompanije Cochlear ili njegovog negovatelja, kao i vaša interesovanja, veštine i dostupnost. Koristimo ove informacije zajedno sa drugim biografskim informacijama kako bismo identifikovali prilike za vas da učestvujete u programu Cochlear volontera, na primer povezujući vas sa licima zainteresovanim da saznaju više o vašem ličnom iskustvu sa oštećenjem sluha ili vašem iskustvu ako je vaš bližnji primalac kohlearnog implanta.
Pisani materijali, citati, fotografije, video i/ili audio zapisi na kojima se nalazite. Uz vašu dodatnu saglasnost, možemo koristiti ove informacije u našim promotivnim materijalima.
Evidencija o obuci. Možemo vam pružiti pristup specijalizovanoj obuci, pri čemu ćemo voditi evidenciju aktivnosti u okviru obuke kako bismo bolje razumeli osobenosti vašeg znanja i stručnosti.

 

Deljenje ličnih informacija

Prilikom procenjivanja vaše izjave o zainteresovanosti, kompanija Cochlear neće deliti vaše lične informacije trećim stranama bez vaše saglasnosti ili zakonske obaveze kojom se to zahteva.

Ako postanete Cochlear volonter, kompanija Cochlear može deliti vaše podatke sa licima koja su zainteresovana da saznaju više o vašem ličnom iskustvu sa korekcijom sluha ili sa organizacijama uključenim u događaje u okviru kojih možete govoriti u ulozi Cochlear volontera. Ako je primenljivo, vaš imenovani roditelj, staratelj ili negovatelj takođe će moći da pristupe ličnim informacijama koje prikupljamo od vas. Delićemo vaše lične informacije sa trećim stranama samo uz vašu saglasnost ili na osnovu zakonske obaveze kojom se to zahteva.

Čuvanje vaših ličnih informacija

Ako se pridružite programu Cochlear volontera, čuvaćemo vaše podatke o volontiranju dok budete uključeni u program. Ako se ne pridružite programu Cochlear volontera, lične informacije uključene u vašu izjavu o zainteresovanosti biće uništene u kratkom roku nakon donošenja odluke o tome.

 

KONTAKTIRAJTE SA NAMA

 

Kako možete da postavljate pitanja ili izrazite nedoumice o tome kako Cochlear obrađuje vaše lične informacije?

Ako želite da pristupite svojim informacijama, promenite željene načine kontaktiranja ili postavite pitanja ili izrazite nedoumice o ovim Pravilima o privatnosti ili načinu na koji obrađujemo vaše lične informacije, pošaljite e-poruku na privacy@cochlear.com ili kontaktirajte sa nekim od obližnjih regionalnih zastupništva kompanije Cochlear:

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

Iako nastojimo da odgovorimo na sva vaša pitanja i nedoumice, imate pravo i da direktno kontaktirate sa lokalnom agencijom za zaštitu privatnosti ili podataka.

 

ŠTA SE DEŠAVA KADA SE OVA PRAVILA PROMENE?

Povremeno možemo da ažuriramo ova pravila iz raznih razloga, uključujući promene zakona, propisa i naših poslovnih praksi. Kada unesemo izmenu, objavićemo ažurirana pravila o privatnosti 30 dana pre njihovog stupanja na snagu da biste saznali šta je novo.

 

ZAHVALJUJEMO VAM

Zahvalni smo na vremenu koje ste izdvojili da pročitate ova pravila. Znamo da verujete kompaniji Cochlear jer ste pristali na deljenje svojih ličnih informacija sa nama; nameravamo da ih koristimo odgovorno.

Poslednji put ažurirano u junu 2019. godine.
Stupa na snagu u julu 2019. godine godine
D1632256 ISS1
Serbian translation of D1425384 ISS5 JUN19