Skip to main content

GLOBALNO OBAVEŠTENJE O ZAŠTITI PRIVATNOSTI KOMPANIJE COCHLEAR

Prilikom vaše interakcije sa kompanijom Cochlear, možemo da prikupljamo i koristimo vaše lične informacije kao što je navedeno u ovom obaveštenju o zaštiti privatnosti („Obaveštenje“). Pažljivo pročitajte ovo Obaveštenje jer je u njemu objašnjeno kako kompanija Cochlear Limited i njene podružnice iz celog sveta („Grupacija Cochlear“) prikupljaju, koriste i obelodanjuju vaše lične informacije. U njemu je takođe objašnjeno kako možete da pristupite svojim ličnim informacijama i ažurirate ih, kao i da donesete određene odluke u vezi sa načinom korišćenja vaših ličnih informacija.

Ovo Obaveštenje obuhvata naše aktivnosti prikupljanja podataka na mreži, kao i van mreže, uključujući lične informacije koje prikupljamo putem veb-sajtova, aplikacija, štampanih obrazaca, korisničke službe i događaja.

Imajte u vidu da možemo da agregiramo lične informacije iz različitih izvora (veb-sajtovi, događaji van mreže) i različitih uređaja. U okviru toga, možemo da kombinujemo lične informacije koje su prethodno prikupili drugi subjekti kompanije Cochlear ili partneri kompanije Cochlear.

Napomena: Ovo Obaveštenje o privatnosti ne određuje prikupljanje, korišćenje ni obelodanjivanje poverljivih podataka o zdravlju od strane kompanije Cochlear, prema definiciji američkog zakona Health Insurance Portability and Accountability Act („HIPAA“ – Zakon o prenosivosti zdravstvenog osiguranja i odgovornosti). Možete da pročitate naše HIPAA obaveštenje o praksama u vezi sa privatnošću.

 

 

KOJE LIČNE INFORMACIJE PRIKUPLJA KOMPANIJA COCHLEAR?

Lične informacije koje vi dostavljate.

Prilikom interakcije sa kompanijom Cochlear, možete da nam pružate svoje lične informacije. Na primer, možete da pružate:

 • svoje ime i prezime, i podatke za kontakt prilikom otvaranja Cochlear naloga na našim veb-sajtovima ili putem neke od naših aplikacija, odnosno prilikom posećivanja objekta ili događaja kompanije Cochlear;
 • informacije o svom ličnom iskustvu sa korekcijom sluha na našim forumima Cochlear zajednice ili u drugim uslugama;
 • biološke i demografske informacije poput informacija o vašoj starosti, datumu rođenja, polu, zdravstvenom stanju ili lečenju prilikom registracije uređaja ili korišćenja, odnosno zahtevanja informacija o našim proizvodima i uslugama;
 • finansijske informacije poput broja vaše kreditne kartice prilikom kupovine proizvoda ili usluga od nas;
 • informacije u vezi sa korisničkom službom i istorijom kupovine, kao i bilo koje informacije koje nam govore o vašem iskustvu prilikom korišćenja proizvoda i usluga (npr. istraživanje tržišta i povratne informacije klijenata);
 • podatke o lokaciji poput podataka izvedenih iz vaše IP adrese, zemlje i precizne geolokacije vašeg mobilnog uređaja (gde smo pružili odgovarajuće obaveštenje i izbor);
 • zvučne, elektronske ili vizuelne informacije ako učestvujete u našim događajima ili nam ustupite prava na korišćenje umetničkog identiteta ili reprodukovanja medija; ili
 • druge lične informacije koje nam možete pružiti kada nam se obratite putem telefona, na mreži ili putem bilo koje funkcije za stupanje u kontakt sa nama.

Ako ste zdravstveni radnik, možemo i da prikupljamo informacije o vašoj specijalizaciji, vašim kliničkim interesovanjima i vašoj povezanosti sa proizvodima kompanije Cochlear.

Pružanje ličnih informacije nije obavezno, ali u nekim slučajevima možda nećemo moći da vam pružimo sve usluge bez vaših ličnih informacija.

Lične informacije koje se prikupljaju putem vašeg korišćenja naših proizvoda i usluga.

Kompanija Cochlear prima informacije kada koristite aplikacije u usluge kompanije Cochlear. Te informacije obuhvataju način na koji koristite aplikaciju i/ili slušni uređaj, kao i informacije o vašem procesoru zvuka (npr. broj uređaja, broj vašeg naloga, model, verzija hardvera). Uz to, prilikom posete naših veb-sajtova ili korišćenja naših aplikacija, vaš računar ili mobilni uređaj može da nam šalje određene analitičke podatke, poput vaše IP adrese, verzije vašeg pregledača, verzije aplikacije koju koristite i podataka o greškama koje su se javile.

Više informacija možete pronaći u odeljku u nastavku Kako Cochlear koristi kolačiće, a više informacija o određenim proizvodima, uslugama i aktivnostima potražite u odeljku Dopuna pravila o privatnosti.

Lične informacije od trećih lica.

Povremeno možemo da pribavljamo informacije o vama od drugih organizacija ili lica. Na primer, po ugrađivanju slušnog implantata, vaš pružalac zdravstvene zaštite može kod nas da registruje serijski broj vašeg slušnog implantata, serijski broj i postavke procesora zvuka, kao i podatke za kontakt da bi vam osigurao našu kompletnu podršku. Možemo i da pribavljamo podatke od spoljnih dobavljača da bismo sebi olakšali analizu tržišta i marketing. Ti dodatni podaci nam pomažu da vam pružamo personalizovaniji doživljaj.

 

 

KAKO COCHLEAR KORISTI LIČNE INFORMACIJE?

Da bismo transformisali način na koji ljudi razumeju i tretiraju oštećenja sluha, stvarali inovacije i osvežili tržište paletom implantabilnih rešenja za oštećenja sluha, koristimo lične informacije u svrhe opisane u nastavku i u odeljku „Dopuna pravila o privatnosti“.

Svrha upotrebe ličnih informacija Zašto to radimo Naši legitimni interesi (koristi i/ili ishodi)
Garancija i evidencija. Koristimo vaše lične informacije da bismo vodili i čuvali evidenciju o našim medicinskim uređajima i pratili garantne rokove, vodili evidenciju distribucije i evidenciju istorije uređaja za Cochlear proizvode, kao i da bismo vodili evidenciju medicinskih upita i/ili žalbi u vezi sa našim proizvodima.
 • Uz vašu saglasnost (gde je neophodno)
 • Ispunjavanje ugovornih obaveza (npr. opšta garancija sa ograničenjima kompanije Cochlear)
 • Zakonske obaveze
 • Brže upravljanje slučajevima servisiranja i popravki
 • Istraživanje i razvoj proizvoda
Registracija uređaja. Koristimo lične informacije da bismo registrovali vaše uređaje kako bismo mogli da vodimo pravilnu evidenciju i pružimo punu podršku za servisiranje i popravke.
 • Uz vašu saglasnost (gde je neophodno)
 • Naši legitimni interesi
 • Brže upravljanje slučajevima servisiranja i popravki
 • Istraživanje i razvoj proizvoda
Marketing. Koristimo vaše lične informacije radi omogućavanja naših marketinških i promotivnih aktivnosti, poput pozivanja da učestvujete u anketama i pružite povratne informacije ili stupanja u kontakt sa vama u cilju slanja ponuda i drugih informacija u vezi sa našim proizvodima i uslugama za koje smatramo da će vas zanimati.
 • Uz vašu saglasnost (gde je neophodno)
 • Naši legitimni interesi
 • Ispunjavanje ugovornih obaveza
 • Utvrđivanje proizvoda i usluga koji vas mogu interesovati i obaveštavanje vas o njima
 • Definisanje tipova klijenata za nove proizvode i usluge
 • Optimizacija ponuda naših proizvoda i usluga
Personalizacija. Koristimo vaše lične informacije kako bismo vam pružili personalizovan doživljaj korišćenja naših veb-sajtova i aplikacija. Možemo da izradimo profil na osnovu interakcija sa vama da bismo imali bolji uvid u informacije koje bi vas mogle zanimati.
 • Naši legitimni interesi
 • Utvrđivanje proizvoda i usluga koji vas mogu interesovati i obaveštavanje vas o njima
 • Definisanje tipova klijenata za nove proizvode i usluge
Korisnička služba. Koristimo vaše lične informacije za potrebe korisničke službe, uključujući pružanje odgovora na upite i zahteve za informacijama o našim proizvodima i uslugama. Takođe možemo da pružimo obaveštenja u vezi sa uslugama, poput informacija o isteku garancije.
 • Ispunjavanje ugovornih obaveza
 • Pravne obaveze
 • Naši legitimni interesi
 • Pružanje odgovora na vaše upite
 • Poboljšanje i razvoj novih proizvoda i usluga
 • Poboljšanje efikasnosti
Razvoj i poboljšanja proizvoda i usluga. Možemo da koristimo vaše lične informacije za testiranje, pružanje podrške i razvoj nadogradnji i poboljšanja za naše proizvode i usluge (npr. kako bismo omogućili odgovarajuću konfiguraciju, aktivaciju, održavanje uređaja i upravljanje uređajima), kao i za razvoj novih proizvoda i usluga, analizu podataka o performansama, korišćenju i pouzdanosti proizvoda i poboljšavanje sadržaja, funkcija i upotrebljivosti naših veb-sajtova i aplikacija.
 • Uz vašu saglasnost (gde je neophodno)
 • Naši legitimni interesi
 • Poboljšanje i razvoj novih proizvoda i usluga
Druge opšte svrhe (npr. interno ili istraživanje tržišta, analitika, bezbednost). U skladu sa važećim zakonima, možemo da koristimo vaše lične informacije za druge opšte poslovne svrhe, kao što su održavanje vašeg naloga, sprovođenje internog ili istraživanja tržišta i merenje efikasnosti reklamnih kampanja. Zadržavamo pravo da, ako imate Cochlear nalog, spojimo te naloge u jedan nalog. Takođe možemo da koristimo lične informacije za upravljanje komunikacionim, IT i bezbednosnim sistemima i za njihov rad, kao i za nadzor u bezbednosne ili svrhe zaštite od prevara.
 • Pravne obaveze
 • Uz vašu saglasnost (gde je neophodno)
 • Naši legitimni interesi
 • Poboljšanje i razvoj novih proizvoda i usluga
 • Poboljšanje efikasnosti
 • Zaštita naših sistema, mreža i osoblja

 

Upotreba obezličenih podataka. Postoje okolnosti u kojima nam zakon dozvoljava da agregiramo ili učinimo anonimnim vaše lične informacije, kako bismo obezbedili da informacije više ne budu povezane sa vama, a nakon agregacije ili anonimizacije, podaci se više ne klasifikuju kao lične informacije. Na takvu upotrebu informacija ne primenjuje se ovo Obaveštenje.

 

 

KADA DELIMO LIČNE INFORMACIJE I SA KIM?

U okviru Grupacije Cochlear.

Lične informacije možemo da delimo u okviru Grupacije Cochlear na globalnom nivou. Svaki član Grupacije Cochlear može da koristi i deli vaše lične informacije isključivo na način naveden u ovom Obaveštenju o zaštiti privatnosti.

Sa našim pružaocima usluga.

Lične informacije delimo sa organizacijama koje pružaju ili vrše usluge kompaniji Cochlear, za tu kompaniju ili u njeno ime; na primer, naši distributeri, kompanije koje pružaju usluge podrške za veb-sajtove ili koja nam pomažu u plasiranju proizvoda i usluga na tržište. U nekim slučajevima, možete da pružite lične informacije direktno tim spoljnim pružaocima usluga (npr. prilikom kupovine u našoj internet prodavnici kada unesete informacije o kreditnoj kartici radi plaćanja, ti podaci se šalju direktno spoljnom obrađivaču uplata), a to treće lice može, mada ne nužno, da deli te podatke sa kompanijom Cochlear. Naši pružaoci usluga su ugovorom obavezani da štite poverljivost ličnih informacija koje delimo sa njima i da ih koriste isključivo za potrebe pružanja usluga nama.

Sa spoljnim kompanijama.

Osim u situacijama kada date saglasnost, vaše lične informacije ne ustupamo niti prodajemo spoljnim kompanijama za njihove sopstvene marketinške svrhe. Identitet takvih spoljnih kompanija biće vam otkriven u trenutku kada se od vas bude tražila saglasnost.

Sa partnerima, pružaocima usluga i negovateljima iz oblasti zdravstvene zaštite.

Vaše lične informacije možemo da delimo sa vašim pružaocima zdravstvene zaštite (npr. vašim hirurgom, audiologom itd.) u cilju procene vaše podobnosti za naše proizvode, u cilju olakšavanja vašeg korišćenja naših proizvoda ili iz drugih razloga povezanih sa lečenjem, zdravstvenom zaštitom ili plaćanjem. Na primer:

 • kada naručite odgovarajući proizvod ili uslugu (ili ako ste u toku poručivanja), možemo da delimo vaše lične informacije sa organizacijama koje plaćaju zdravstvene usluge u vaše ime (na primer, Medicare ili Medicaid u SAD ili agencije za refundiranje i osiguravajuće kuće na drugim tržištima); i
 • prilikom korišćenja tehnologija oblaka kompanije Cochlear za bezbedno pravljenje rezervnih kopija konfiguracionih datoteka procesora zvuka od strane kompanije Cochlear i deljenje istih sa vama dodeljenim zdravstvenim radnicima.

Uz to, u skladu sa važećim zakonima, lične informacije možemo da obelodanjujemo roditeljima, starateljima ili negovateljima (prema slučaju).

Prilikom obavljanja poslovnih transakcija.

Vaše lične informacije mogu da se proslede kompaniji koja kupi deonice ili imovinu nekog člana Grupacije Cochlear ili nekog od naših operativnih ogranaka; na primer, nakon prodaje, spajanja, reorganizacije ili likvidacije. Ako dođe do takvog prenosa, upotreba vaših ličnih informacija od strane kompanije-kupca i dalje podleže ovom Obaveštenju i vašim željama u vezi sa privatnošću koje ste nam saopštili.

Pravni/državni zahtevi i zaštita kompanije Cochlear i drugih lica.

Lične informacije možemo da obelodanjujemo, uz dobre namere, kada je to potrebno za:

 • poštovanje zakona (ili sudskog naloga ili sudskog poziva);
 • ispunjavanje zakonskih zahteva javnih i državnih tela;
 • sprečavanje ili istragu potencijalnog krivičnog dela, poput prevare ili krađe identiteta; ili
 • zaštitu prava, imovine ili bezbednosti Grupacije Cochlear, naših korisnika ili drugih lica.

 

 

KAKO COCHLEAR KORISTI KOLAČIĆE, DODATKE ZA DRUŠTVENE MREŽE I SLIČNE TEHNOLOGIJE?

Kolačići su male datoteke koje sadrže podatke, kao što su jedinstveni intentifikatori, koje vaš internet pregledač čuva da bi veb-sajtovima olakšao praćenje informacija između dve posete. Kada posetite bilo koji od naših veb-sajtova, oni mogu da čuvaju ili preuzmu informacije o vašem pregledaču, uglavnom u formi kolačića. Naši veb-sajtovi koriste kolačiće da bi nam pomogli da:

 • razumemo koje veb-stranice vi posećujete, koliko često to činite i sa kojih vrsta uređaja;
 • prikupljamo i čuvamo informacije o uređajima sa kojih pretražujete internet i vašim podešavanjima;
 • personalizujemo elemente svojih veb-sajtova u skladu sa vašim pregledačem, uređajem, zemljom i jezikom;
 • prikupljamo informacije o veb-sajtu sa kog dolazite i o drugim sajtovima koje ste posetili da bismo lakše svrstali vaša pretraživanja u odgovarajući tržišni segment za potrebe analize tržišta; i
 • vam pružamo relevantniji sadržaj, promotivna saopštenja i reklame.

Na primer, prilikom vaše posete našim veb-sajtovima, kolačići nam olakšavaju da utvrdimo šta tražite, koji sadržaj posećujete i koliko često se vraćate. Iako informacije koje prikupljamo pomoću kolačića ne identifikuju vas direktno, kada se registrujete na našim veb-sajtovima možemo da povežemo vaše prethodne i buduće aktivnosti na našim veb-sajtovima i aplikacijama sa podacima za kontakt koje ste nam dostavili.

Kolačići trećih lica

Neke kolačiće na našim veb-sajtovima postavljamo mi, a neke postavljaju treća lica u naše ime za svrhe opisane u ovom Obaveštenju. Naše korišćenje kolačića trećih lica omogućava internet reklamiranje, usled čega mogu da vam se prikazuju reklame kompanije Cochlear na drugim veb-sajtovima koje budete posećivali.

Pomoću usluge Google Analytics prikupljamo podatke kao što su IP adrese kako bismo pribavili statističke podatke o korišćenju naših veb-sajtova i aplikacija, a pomoću usluga Google AdSense i Google DoubleClick upravljamo reklamama i plasiramo ih (zajednički naziv: „Google Services“). Google Services omogućavaju sinhronizovanje vaše upotrebe na više uređaja, na primer na vašem mobilnom uređaju ili računaru. Kliknite ovde ako želite da saznate više o usluzi Google Analytics ili da je sprečite da prikuplja informacije o vašim posetama našim veb-sajtovima, odnosno posetite http://myaccount.google.com ako želite da kontrolišete izloženost reklamama u svim Google Services.

Ako ne želite da dozvolite kolačiće, možete da podesite internet pregledač tako da odbija kolačiće. To može da onemogući pravilan rad nekih funkcija naših veb-sajtova. Da biste saznali više o kolačićima i sličnim tehnologijama, posetite http://allaboutcookies.org. Možete i da opozovete saglasnost za slanje reklama zasnovanih na interesovanjima putem strukovnih veb-sajtova tako što ćete posetiti http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices i http://www.youronlinechoices.com (za stanovnike Evrope).

Uputstva u vezi sa bilo kojim dodatnim kontrolama privatnosti, kao što su geolokacija i identifikacija uređaja, potražite na veb-sajtu ili operativnom sistemu proizvođača vašeg mobilnog uređaja.

 

Upravljanje kolačićima

Veb-sajtovi kompanije Cochlear usmereni ka stanovnicima Evrope i Turske (veb-sajtovi Cochlear Europe) podrazumevano postavljaju samo osnovne kolačiće koji su neophodni za pravilan rad veb-sajtova. Ako posetite veb-sajtove Cochlear Europe, prikazaće vam se obaveštenje o kolačićima preko kojeg možete da prihvatite ili odbijete postavljanje opcionih kolačića, kao što su kolačići koji se koriste za analitiku i personalizovanje. Takođe možete da odredite posebne kategorije kolačića koje ćete dozvoliti kompaniji Cochlear da postavi. Izabrane postavke će biti zadržane samo na veb-sajtovima Cochlear Europe i neće biti primenjene na veb-sajtove usmerene ka licima sa prebivalištem van Evrope i Turske. Izabrane postavke će takođe biti zadržane samo na osnovu domena zbog načina na koji funkcionišu kolačići, što znači da ćete dobiti zaseban upit kada prelazite sa jednog veb-sajta Cochlear Europe na drugi koji se nalazi na drugom domenu (npr. cochlear.com u poređenju sa iwanttohear.com).

 

Dodaci za društvene mreže

Pored kolačića, primenili smo i dodatke za društvene mreže kao što su Facebook i Twitter, pomoću kojih možete da delite sadržaj sa naših veb-sajtova sa svojim prijateljima i kontaktima na internetu. Prilikom svake posete našim sajtovima koji imaju dodatak, vaš pregledač će se povezati na servere društvene mreže Facebook i/ili Twitter. Ako ste prijavljeni na usluge Facebook i/ili Twitter prilikom posete našim veb-sajtovima, one mogu da povezuju podatke o vašem pretraživanju naših veb-sajtova sa vašim korisničkim nalogom.

 

 

ČUVANJE LIČNIH INFORMACIJA

Gde se lične informacije obrađuju i čuvaju?

Obrada i čuvanje. Cochlear je globalna kompanija sa sedištem u Sidneju u Australiji, čija se glavna postrojenja i zaposleni nalaze u Evropskoj uniji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Sjedinjenim Američkim Državama i na drugim mestima. Vaše lične informacije mogu da se prenose na sva mesta na kojima posluju Cochlear, Grupacija Cochlear ili njihovi pružaoci usluga i tamo da se obrađuju i čuvaju.

Prenos vaših ličnih informacija Možemo da obrađujemo vaše lične informacije van zemlje u kojoj se nalazite, u svrhe navedene u ovom obaveštenju. Kada prenosimo lične informacije u druge zemlje, preduzimamo opravdane korake kako bismo se uverili u poštovanje važećih zakona. U meri u kojoj se lične informacije prikupljaju od stanovnika Evropskog ekonomskog prostora i Ujedinjenog Kraljevstva i prenose u zemlje koje mogu da imaju niže pravne standarde zaštite ličnih informacija, kompanija Cochlear će preduzeti mere da one zaštite i na drugi način obrađuju u skladu sa standardima zaštite podataka koji važe u EU. (i) Uspostavili smo standardne ugovorne klauzule koje je odobrila Evropska komisija, kako bismo zaštitili vaše lične informacije (i vi imate pravo da zatražite od nas te klauzule tako što ćete kontaktirati sa nama kako je navedeno u nastavku) i/ili (ii) ćemo se oslanjati na vašu saglasnost (kada to zahteva zakon).

Koliko dugo će Cochlear čuvati lične informacije?

Cochlear će čuvati lične informacije u obliku u kom ih je moguće identifikovati samo onoliko dugo koliko je neophodno za namenu za koju su i prikupljene ili za drugu namenu na koju ste pristali ili radi ispunjavanja naših zakonskih i pravnih obaveza evidentiranja. Nakon toga ćemo informacije izbrisati ili učiniti anonimnim tako da više ne budu povezane sa vama.

 

 

BEZBEDNOST

Mere koje preduzima kompanija Cochlear. Kompanija Cochlear sprovodi odgovarajuće fizičke, administrativne, tehničke i organizacione mere zaštite ličnih informacija od zloupotrebe, gubitka, neovlašćenog pristupa ili obelodanjivanja. Naše mere zaštite obuhvataju odgovarajuću kontrolu pristupa, šifrovanje (gde je to moguće) i redovne procene bezbednosti.

Mere koje očekujemo da ćete preduzimati. Važno je da i vi imate ulogu u očuvanju bezbednosti vaših ličnih informacija. Kada se registrujete za nalog na mreži, vodite računa da izaberete lozinku naloga koju drugi neće moći lako da pogode i nikad ne otkrivajte svoju lozinku drugima. Odgovorni ste za čuvanje poverljivosti ove lozinke i svaku upotrebu vašeg naloga. Ako koristite zajednički ili javni računar, nikada nemojte da izaberete da se vaš ID za prijavu / adresa e-pošte ili lozinka čuvaju i vodite računa da se odjavite sa naloga svaki put kada napustite računar. Takođe treba da koristite postavke ili kontrole za privatnost koje vam pružamo na veb-sajtu / u aplikaciji.

 

 

INFORMACIJE O DECI

Kako Cochlear štiti privatnost dece i prava roditelja?

Naši veb-sajtovi i usluge namenjeni su opštoj populaciji, poput pacijenata, roditelja, negovatelja i široke javnosti, ali nisu posebno namenjeni deci. Određenim uslugama i aplikacijama kompanije Cochlear pristupa se preko Cochlear naloga, a dečji nalozi se mogu kreirati uz saglasnost roditelja ili staratelja. Više informacija o kreiranju i kontrolisanju dečjeg naloga potražite u dokumentu Cochlear nalozi – dopuna pravila o privatnosti.

 

 

VAŠA PRAVA

Kako možete da pristupate ličnim informacijama i da ih ispravljate ili brišete?

Poštujemo vaše pravo na slobodan izbor u vezi sa našim načinima prikupljanja, korišćenja i deljenja vaših ličnih informacija. Pri svakom prikupljanju vaših ličnih informacija, preduzimamo mere da osiguramo da te informacije budu precizne, kompletne i ažurne. Razumemo da vaše lične informacije i vaše želje u pogledu privatnosti mogu vremenom da se promene.

U slučajevima kada je to predviđeno zakonom, možete da pristupite svojim ličnim informacijama koje kontroliše kompanija Cochlear, da ih ispravite, izmenite ili izbrišete, odnosno da ograničite ili uložite prigovor na obradu ličnih informacija. U slučaju da ste dali saglasnost za obradu vaših ličnih informacija, imate pravo da je povučete u bilo kom trenutku. Radi bolje zaštite vaše privatnosti i bezbednosti, preduzimaćemo opravdane mere provere vašeg identiteta pre nego što vam omogućimo pristup vašim podacima ili pre nego što vam omogućimo ispravljanje, izmenu ili brisanje vaših podataka koje čuvamo. Imajte u vidu da će se sve informacije o identifikaciji koje nam budu pružene obrađivati u skladu sa važećim zakonima i u meri u kojoj je to njima predviđeno.

U svakom trenutku možete da otkažete pretplatu na promotivne ili marketinške poruke tako što ćete kliknuti na vezu za odjavljivanje u samoj poruci ili tako što ćete nas kontaktirati na neki od načina navedenih na kraju ovog Obaveštenja.

Nadamo se da možemo na zadovoljavajući način da odgovorimo na upite koje imate o načinu na koji obrađujemo vaše lične informacije. Međutim, ako imate nerešene nedoumice takođe imate pravo da uložite žalbu kompetentnom organu za zaštitu podataka.

 

 

DOPUNA PRAVILA O PRIVATNOSTI

U dodacima koji se nalaze u nastavku opisujemo načine koji nisu opisani u glavnom Obaveštenju o zaštiti privatnosti (iznad) na koje određeni proizvodi, usluge i aktivnosti prikupljaju i koriste lične informacije ili načine koje treba dodatno pojasniti.

 

Kada kreirate Cochlear nalog, možete da se prijavite na različite Cochlear usluge i aplikacije i da ih koristite, kao što su aplikacija Baha® Smart, aplikacija Nucleus® Smart, aplikacija Osia® Smart, veb-portal myCochlear™ i naše prodavnice na mreži. Usluge koje koriste Cochlear naloge razlikuju se u zavisnosti od tržišta.

Kada kreirate Cochlear nalog, tražićemo vaše ime i prezime, e-adresu i datum rođenja. Ove informacije koristimo za povezivanje Cochlear naloga sa registrovanim Cochlear uređajima kako bismo mogli da izdvojimo usluge koje su najrelevantnije za vas. Pored toga, vaša adresa e-pošte može da se koristi za slanje obaveštenja koja se odnose na vaš Cochlear nalog, a datum rođenja nam pomaže da se postaramo da se dečji nalozi kreiraju isključivo uz saglasnost roditelja ili staratelja.

Dečji nalozi i saglasnost roditelja

Cochlear usluge i aplikacije mogu da koriste i deca preko dečjeg naloga. Dečje naloge kreiraju roditelji ili staratelji putem usluga i aplikacija čije je korišćenje dozvoljeno, poput aplikacije Nucleus Smart. Uputstva za kreiranje dečjeg naloga potražite u odeljku Aplikacija Nucleus Smart – najčešća pitanja.

Dečji nalozi mogu da pristupaju istim Cochlear uslugama i aplikacijama koje su dostupne odraslima. Kao rezultat toga, lične informacije mogu biti poslate kompaniji Cochlear. Na primer, dete koje koristi aplikaciju Nucleus Smart može da aktivira funkcije poput sinhronizacije podataka, koja je detaljnije opisana u dokumentu Dopuna pravila o privatnosti – aplikacija Nucleus Smart.

Usluge dostupne na određenim tržištima koje se aktiviraju putem Cochlear naloga omogućavaju deljenje zdravstvenih podataka sa imenovanim zdravstvenim radnicima. Nakon aktivacije, roditelji mogu u svakom trenutku zahtevati deaktivaciju usluga tako što će se obratiti zdravstvenom radniku ili kompaniji Cochlear.

Roditelji ili negovatelji mogu da pregledaju, menjaju, zahtevaju brisanje ili spreče dalje prikupljanje ili korišćenje ličnih informacija o njihovoj deci tako što će nam se obratiti na način opisan u ovom Obaveštenju.

Kreiranje naloga Cochlear Academy omogućava vam da se prijavite i koristite različite obuke na mreži, obuke u učionici, vebinare, materijale za čitanje, video zapise i veze do veb-sajtova.

Lične informacije koje se prikupljaju putem naloga Cochlear Academy

Kada koristite Cochlear Academy, mi prikupljamo i koristimo sledeće kategorije ličnih informacija. Možemo da prikupljamo lične informacije direktno od vas ili, ako je primenljivo, od vaše organizacije (npr. kliničke ili bolničke administracije).

Kategorija ličnih informacija Svrha prikupljanja i korišćenja
Vaše ime i prezime i vaši podaci za kontakt poput adrese e-pošte, organizacije, rukovodioca, adrese, broja telefona, datuma početka i završetka. Koristimo ove lične informacije da bismo vas identifikovali u našem internom sistemu, komunicirali sa vama i vodili evidenciju naših interakcija.
Istorija učenja; uključujući obuke za koje ste se prijavili, vaš status, završetak obuke uključujući datume i detalje kao što su odgovori i dobijeni rezultati. Navedene lične informacije su neophodne za pristup obuci putem naloga Cochlear Academy. Ove lične informacije se koriste za pružanje pristupa sadržaju obuke, izveštavanje o statusu i završetku obuke, preporučivanje obuke, izveštavanje i analitiku. Te informacije nam omogućavaju da preporučimo kurs na osnovu podataka o nalogu.

Cochlear Family je članski program sa besplatnim pristupom koji kompanija Cochlear nudi primaocima na izabranim tržištima. On pomaže primaocima, njihovim porodicama i negovateljima dok uče kako se uređaj koristi i kako se sa njim živi.

Kada se pridružite programu Cochlear Family, primaćete saopštenja od kompanije Cochlear koja mogu uključivati informacije o novim uslugama i proizvodima, promocijama, posebnim ponudama, pozivima na događaje i opcionim anketama. Ta saopštenja se mogu isporučivati različitim kanalima, u zavisnosti od podataka za kontakt koje ste pružili, uključujući e-poštu, poštu, telefonske pozive i SMS.

Možete napustiti program Cochlear Family u bilo kom trenutku, tako što ćete kontaktirati sa nama nekom od metoda koje su opisane na kraju ovog Obaveštenja. Ako napustite program Cochlear Family, nećete više moći da koristite pogodnosti programa. Ako želite da se ponovo pridružite programu, možete to uraditi u bilo kom trenutku tako što ćete kontaktirati svoj lokalni tim za podršku korisnicima.

Lične informacije koje se prikupljaju od članova programa Cochlear Family

Na osnovu vaše saglasnosti, prikupljamo i koristimo sledeće kategorije ličnih informacija:

Kategorija ličnih informacija Svrha prikupljanja i korišćenja
Vaše ime i prezime, i vaši podaci za kontakt, poput adrese e-pošte i broja telefona. Koristimo ove informacije da bismo vas identifikovali u našem internom sistemu, komunicirali sa vama i vodili evidenciju naših interakcija.
Biografski podaci i informacije o zdravlju, kao što su informacije o vašim godinama starosti ili datumu rođenja, vašem nivou i trajanju oštećenja sluha i vašem korišćenju slušnih pomagala. Koristimo ove informacije da bismo bolje razumeli vaše lično iskustvo sa korekcijom sluha i/ili vaše iskustvo sa slušnim pomagalima kako bismo procenili na koji način kompanija Cochlear može najbolje da vam pruži podršku i komunicira sa vama. Takođe koristimo ove informacije u demografske i statističke svrhe da bismo bolje razumeli naše korisnike i potencijalne korisnike.

 

Deljenje ličnih informacija

 • Ako je primenljivo,
  1. vaš imenovani roditelj ili staratelj takođe će moći da pristupi ličnim informacijama koje prikupljamo od vas i/ili o vama.
  2. informacije mogu biti obelodanjene vašem imenovanom zdravstvenom radniku i/ili servisnom partneru.
 • Delićemo vaše lične informacije sa trećim stranama samo uz vašu saglasnost ili na osnovu zakonske obaveze kojom se to zahteva.

Čuvanje vaših ličnih informacija

Čuvaćemo vaše informacije u vezi sa programom Cochlear Family dok ste uključeni u taj program.

Naš program Cochlear volontera predstavlja tim dobrovoljaca koji sačinjava više hiljada ljudi i njihovih bližnjih širom sveta koji mogu da čuju zahvaljujući Cochlear rešenju. Svima njima je zajednička jedna stvar – želja da pomognu drugima da koriguju sluh.

Naši Cochlear volonteri dele svoje priče, nude podršku i pružaju informacije svima koji razmatraju da nabave rešenje za oštećenje sluha kompanije Cochlear, uključujući roditelje, negovatelje, članove porodice i prijatelje tih osoba.

Lične informacije koje se prikupljaju putem izjava o zainteresovanosti

Kada podnesete izjavu o zainteresovanosti da postanete Cochlear volonter, zatražićemo od vas određene lične informacije kako bismo izvršili procenu vaše prijave.

Na osnovu vaše saglasnosti, možemo da prikupljamo i koristimo sledeće kategorije ličnih informacija kako bismo utvrdili u kojoj meri su dostupne odgovarajuće mogućnosti da biste učestovali kao Cochlear volonter:

 • Vaše ime i prezime, i vaši podaci za kontakt, poput adrese e-pošte i broja telefona;
 • Biografski podaci i informacije o zdravlju, kao što su informacije o vašim godinama starosti ili datumu rođenja, vašem nivou i trajanju oštećenja sluha i vašem korišćenju slušnih pomagala;
 • Vaša lična istorija u ulozi primaoca implantata kompanije Cochlear ili vaša lična povezanost sa primaocem, kao i vaša interesovanja, veštine i dostupnost; i
 • U nekim zemljama, provera krivične evidencije, potvrda o neosuđivanosti ili druge provere biografskih podataka kao dodatna mera bezbednosti i kvalifikacije.

Lične informacije koje prikupljaju volonteri

Na osnovu vaše saglasnosti, prikupljamo i koristimo sledeće kategorije ličnih informacija:

Kategorija ličnih informacija Svrha prikupljanja i korišćenja
Vaše ime i prezime, i vaši podaci za kontakt, poput adrese e-pošte i broja telefona. Koristimo ove informacije da bismo vas identifikovali u našem internom sistemu, komunicirali sa vama i vodili evidenciju naših interakcija.
Biografski podaci i informacije o zdravlju, kao što su informacije o vašim godinama starosti ili datumu rođenja, vašem nivou i trajanju oštećenja sluha i vašem korišćenju slušnih pomagala. Koristimo ove informacije da bismo bolje razumeli vaše lično iskustvo sa korekcijom sluha i/ili vaše iskustvo sa slušnim pomagalima kako bismo procenili na koji način kompanija Cochlear može najbolje da vam pruži podršku. Takođe koristimo ove informacije u demografske i statističke svrhe da bismo bolje razumeli naše korisnike i potencijalne korisnike.
Vaša lična istorija u ulozi primaoca implantata kompanije Cochlear ili njegovog staratelja, kao i vaša interesovanja, veštine i dostupnost. Koristimo ove informacije zajedno sa drugim biografskim informacijama kako bismo identifikovali prilike za vas da učestvujete u programu Cochlear volontera, na primer povezujući vas sa licima zainteresovanim da saznaju više o vašem ličnom iskustvu sa oštećenjem sluha ili vašem iskustvu ako je vaš bližnji primalac kohlearnog implantata.
Pisani materijali, citati, fotografije, video i/ili audio zapisi na kojima se nalazite. Možemo koristiti ove informacije u našim promotivnim materijalima.
Evidencija o obuci. Možemo vam pružiti pristup specijalizovanoj obuci, pri čemu ćemo voditi evidenciju aktivnosti u okviru obuke kako bismo bolje razumeli osobenosti vašeg znanja i stručnosti.

 

Deljenje ličnih informacija

Prilikom procenjivanja vaše izjave o zainteresovanosti, kompanija Cochlear neće deliti vaše lične informacije trećim stranama bez vaše saglasnosti ili zakonske obaveze kojom se to zahteva.

Ako postanete Cochlear volonter, kompanija Cochlear može deliti vaše podatke sa licima koja su zainteresovana da saznaju više o vašem ličnom iskustvu sa korekcijom sluha ili sa organizacijama uključenim u događaje u okviru kojih možete govoriti u ulozi Cochlear volontera. Ako je primenljivo, vaš imenovani roditelj ili staratelj takođe će moći da pristupi ličnim informacijama koje prikupljamo od vas. Delićemo vaše lične informacije sa trećim stranama samo uz vašu saglasnost ili na osnovu zakonske obaveze kojom se to zahteva.

Čuvanje vaših ličnih informacija

Ako se pridružite programu Cochlear volontera, čuvaćemo vaše podatke o volontiranju dok budete uključeni u program. Ako se ne pridružite programu Cochlear volontera, lične informacije uključene u vašu izjavu o zainteresovanosti biće uništene u kratkom roku nakon donošenja odluke o tome.

Kompanija Cochlear redovno organizuje ili podržava razne događaje, velike i male, na lokacijama širom sveta (Događaji). U učesnike u Događajima spadaju pojedinci koji žele da saznaju više o proizvodima i uslugama kompanije Cochlear, primaoci medicinskih uređaja kompanije Cochlear, volonteri kompanije Cochlear i zdravstveni radnici.

Lične informacije koje se prikupljaju za Događaje

Kada se registrujete za Događaj i/ili mu prisustvujete, mi prikupljamo i koristimo sledeće kategorije ličnih informacija:

Kategorija ličnih informacija Svrha prikupljanja i korišćenja
Vaše ime i prezime, i vaši podaci za kontakt, poput adrese e-pošte i broja telefona. Koristimo ove informacije da bismo vas identifikovali u našem internom sistemu, komunicirali sa vama, obavestili vas o detaljima Događaja i vodili evidenciju naših interakcija.
Biografski podaci i informacije o zdravlju, kao što su informacije o vašim godinama starosti ili datumu rođenja, vašem nivou i trajanju oštećenja sluha i vašem korišćenju slušnih pomagala. Za Događaje namenjene kandidatima za slušna pomagala i/ili usluge ili primaocima tih pomagala/usluga, koristimo ove informacije da bismo se uverili da smo za Događaj obezbedili odgovarajući sadržaj i adekvatne slušaoce. Takođe koristimo ove informacije u demografske i statističke svrhe da bismo bolje razumeli naše korisnike i potencijalne korisnike.
Vaša lična istorija u ulozi primaoca proizvoda i/ili usluga kompanije Cochlear ili njegovog staratelja, kao i vaša interesovanja, veštine i dostupnost. Koristimo ove informacije zajedno sa drugim biografskim informacijama kako bismo identifikovali prilike za vas da učestvujete u programu Cochlear volontera, na primer povezujući vas sa licima zainteresovanim da saznaju više o vašem ličnom iskustvu sa oštećenjem sluha ili vašem iskustvu ako je vaš bližnji primalac proizvoda ili usluga kompanije Cochlear.
Fotografije, video zapisi i/ili audio zapisi (zajednički naziv „snimljeni mediji“) na kojima se nalazite. Na nekim Događajima snimamo medije koje koristimo u prepiskama i materijalima unutar kompanije Cochlear, kao i na našim spoljnim veb-sajtovima, nalozima društvenih mreža i u štampanim publikacijama. Uvek ćemo od vas zatražiti odobrenje pre korišćenja snimljenih medija u kojima je fokus na vama i možete biti identifikovani (npr. fotografija na kojoj ste u krupnom planu ili video zapis), ali možemo da koristimo snimljene medije bez vaše saglasnosti ako ste samo u pozadini, van fokusa ili na drugi način ne možete biti identifikovani.
Pojedinosti o putovanjima U određenim retkim situacijama, kompanija Cochlear može pomoći pri rezervisanju putovanja i/ili smeštaja za Događaje. U tim slučajevima, koristićemo pojedinosti o putovanjima, uključujući sve lične putne isprave (lične identifikacione dokumente) ili pojedinosti o plaćanju, samo u onoj meri koja je neophodna za obavljanje rezervacije.

 

Deljenje ličnih informacija

Ako ste saglasni sa zasebnim ustupanjem prava na korišćenje umetničkog identiteta ili reprodukovanja medija, možemo da delimo snimljene medije koji sadrže vašu sliku i/ili glas putem društvenih mreža, veb-sajta, u štampanom izdanju ili na drugi način naveden za takvo objavljivanje medija. Delićemo vaše lične informacije sa našim pružaocima usluga u meri kojoj je to važno za njihovu povezanost sa informacijama i/ili uslugama koje pružaju za naše Događaje. Delićemo vaše lične informacije i pojedinosti o putovanjima ukoliko je to neophodno za rezervaciju bilo kog dogovorenog putovanja i/ili smeštaja (npr. deljenje vašeg imena i prezimena, i datuma rođenja avio-kompaniji radi rezervisanja leta). Delićemo vaše lične informacije sa trećim stranama samo uz vašu saglasnost ili na osnovu zakonske obaveze kojom se to zahteva.

Čuvanje vaših ličnih informacija

Zadržaćemo zapise o registracijama za Događaje i učestvovanju na događajima samo onoliko koliko je neophodno radi pravilnog upravljanja Događajima i administracije, kao i analize demografskih podataka događaja i trendova tokom vremena.

„Cochlear Conversations“ je program dostupan samo putem pozivnice koji kompanija Cochlear nudi primaocima i njihovim roditeljima i negovateljima na odabranim tržištima. Cilj programa „Cochlear Conversations“ je sprovođenje istraživanja tržišta i prikupljanje povratnih informacija od klijenata kompanije Cochlear radi informisanja o proizvodima i uslugama kompanije Cochlear i njihovog unapređivanja.

Kada postanete deo programa „Cochlear Conversations“, primaćete pozive da pružate povratne informacije i učestvujete u anketama i/ili drugim aktivnostima za istraživanje tržišta. Ta saopštenja se mogu isporučivati različitim kanalima, u zavisnosti od podataka za kontakt koje ste pružili, uključujući e-poštu, poštu, telefonske pozive i SMS.

Možete napustiti program „Cochlear Conversations“ u bilo kom trenutku, tako što ćete kontaktirati sa nama nekom od metoda koje su opisane na kraju ovog Obaveštenja.

Lične informacije koje se prikupljaju od članova programa „Cochlear Conversations“

Na osnovu vaše saglasnosti, prikupljamo i koristimo sledeće kategorije ličnih informacija:

Kategorija ličnih informacija Svrha prikupljanja i korišćenja
Vaše ime i prezime, i vaši podaci za kontakt, poput adrese e-pošte i broja telefona. Koristimo ove informacije da bismo vas identifikovali u našem internom sistemu, komunicirali sa vama i vodili evidenciju naših interakcija.
Biografski podaci i informacije o zdravlju, kao što su informacije o vašim godinama starosti ili datumu rođenja, vašem nivou i trajanju oštećenja sluha i vašem korišćenju slušnih pomagala. Koristimo ove informacije da bismo bolje razumeli vaše lično iskustvo sa korekcijom sluha i/ili vaše iskustvo sa slušnim pomagalima kako bismo procenili na koji način kompanija Cochlear može najbolje da vam pruži podršku i komunicira sa vama, kao i da stvori uvid u aktivnosti istraživanja tržišta koje su za vas najrelevantnije. Takođe koristimo ove informacije u demografske i statističke svrhe da bismo bolje razumeli naše korisnike i potencijalne korisnike.
Odgovori u okviru istraživanja tržišta Kada pružate povratne informacije, popunjavate ankete ili učestvujete u aktivnostima istraživanja tržišta na drugi način u sklopu programa „Cochlear Conversations“, informacije koje pružate ćemo koristiti za poboljšanje naših proizvoda i usluga. Vaši odgovori će biti prikupljani i objavljivani kao skup odgovora, ali ćemo vas uvek unapred obavestiti da li će vaši odgovori na neku anketu biti povezani sa vama.

 

Deljenje ličnih informacija

Ako je primenljivo, vaši imenovani roditelji ili staratelj takođe će moći da pristupe ličnim informacijama koje prikupljamo od vas. Delićemo vaše lične informacije sa trećim stranama samo uz vašu saglasnost ili na osnovu zakonske obaveze kojom se to zahteva.

Čuvanje vaših ličnih informacija

Čuvaćemo vaše informacije u vezi sa programom „Cochlear Conversations“ dok god budete uključeni u taj program. Zadržane podatke ćemo učiniti anonimnim u roku od 12 meseci od vašeg napuštanja programa.

Lične informacije koje se prikupljaju

Prilikom prijavljivanja za posao u kompaniji Cochlear, od vas se traži da pružite razne informacije, kao što su podaci za kontakt, detaljna istorija radnog iskustva i obrazovanja (npr. CV/radna biografija i/ili prepis položenih ispita), dokaz o podobnosti za rad (npr. pasoš i/ili viza) i opis vaših veština (npr. strani jezici).

Lične informacije o vama mogu se prikupljati i od drugih lica kao rezultat:

 • povratnih informacija o razgovoru
 • provera referenci
 • provera biografskih podataka
 • veb-pretraga, npr. putem sajta Google ili LinkedIn
 • psihometrijskih procena

Posebne informacije koje se od vas traže i prikupljaju od drugih lica mogu varirati između zemalja.

Svrha prikupljanja

Lične informacije koje se prikupljaju u okviru procesa prijavljivanja za posao koriste se u svrhe poput vršenja procene vaše podobnosti za jednu ili više pozicija, vođenje evidencije o prijavama podnetim kompaniji Cochlear u periodu prijavljivanja i kao pomoć prilikom procenjivanja efikasnosti naših alatki i procesa za proveru kandidata za zaposlenje. Informacije se takođe koriste da bi nam pružile razumevanje vaših biografskih podataka, prednosti i mogućnosti za razvoj.

Deljenje sa trećim stranama

Osim naših dobavljača usluga koji vrše dužnosti u ime kompanije Cochlear, lične informacije koje se prikupljaju u okviru procesa prijavljivanja za posao neće se deliti sa trećim stranama bez vaše saglasnosti. Kada u okviru prijave za posao pružite lične reference ili reference u vezi sa zaposlenjem, kompanija Cochlear može da kontaktira navedena lica i da im obelodani da ste se prijavili za posao u kompaniji Cochlear.

Period čuvanja

U slučaju da dobijete posao u kompaniji Cochlear, čuvaćemo vaše podatke o prijavi za posao tokom perioda vašeg zaposlenja/angažovanja u kompaniji Cochlear. Ako prekinete zaposlenje/angažovanje u kompaniji Cochlear, vaši podaci o prijavi za posao brišu se u skladu sa internim standardima kompanije Cochlear o čuvanju i brisanju podataka.

Kompanija Cochlear briše podatke o prijavi za posao u roku od 12 meseci nakon neuspešne prijave, osim ako ste zatražili od kompanije Cochlear da sačuva podatke o prijavi u dosijeu kako bi vas razmotrili za buduće pozicije, u kom slučaju se podaci brišu u roku od 5 godina od poslednjeg puta kada ste bili razmatrani za neku poziciju.

Pomoću aplikacije Nucleus® Smart možete da poboljšate doživljaj slušanja direktno sa kompatibilnog Apple® ili AndroidTM uređaja. Aplikacija vam omogućava da preko Bluetooth® veze uparite kompatibilni procesor zvuka sa vašim kompatibilnim pametnim telefonom i pritom možete da menjate programe, podešavate jačinu zvuka, upravljate dodatnom opremom za striming, pristupate savetima za rad i da locirate izgubljeni ili zagubljeni procesor zvuka.

Sinhronizacija podataka

Kada je omogućena sinhronizacija podataka, podaci o sluhu sa procesora zvuka i iz aplikacije Nucleus® Smart redovno se sinhronizuju sa Cochlear uslugama kako biste mogli da im pristupate sa svih svojih povezanih uređaja. Šalju se podaci funkcije praćenja slušanja iz aplikacije Nucleus Smart, poput trajanja govora i učestalosti isključivanja zavojnice. Sinhronizovani podaci ne obuhvataju niti otkrivaju detalje o vašem zdravstvenom stanju. Ako omogućite sinhronizaciju podataka sa kompanijom Cochlear, korisnicima sa više mobilnih uređaja biće prikazani isti podaci u funkciji praćenja slušanja na svakom pojedinačnom uređaju.

Funkcija sinhronizacije podataka se omogućava individualno za svakog primaoca. Kada roditelj ili staratelj omoguće funkciju sinhronizacije podataka za primaoca implantata kompanije Cochlear, funkcija će takođe biti omogućena i za supružnika i/ili drugog staratelja tog primaoca koji koriste aplikaciju Nucleus Smart na uređaju primaoca implantata. Na primer, ako roditelj ili staratelj primaoca implantata kompanije Cochlear omogući funkciju sinhronizacije podataka za zvučni procesor deteta, ova funkcija će takođe biti omogućena i za drugog roditelja/staratelja koji koristi aplikaciju Nucleus Smart kako bi detetov procesor zvuka mogao da kontroliše sa svog mobilnog uređaja. Slično tome, kada jedan roditelj ili staratelj onemogući funkciju sinhronizacije podataka, ona će biti onemogućena za sve druge staratelje primaoca implantata.

Cochlear koristi lične informacije primljene putem funkcije sinhronizacije podataka da obezbedi usluge sinhronizacije i omogući druge Cochlear usluge dostupne na određenim tržištima. Pored toga, kompanija Cochlear koristi lične informacije koje su učinjene anonimnim, bez imena i prezimena primalaca i njihovih staratelja, kako bi identifikovala i pratila trendove, za unapređivanje i deljenje rezultata naučnih istraživanja, kako bi saznala više o tome kako se koriste njeni proizvodi i usluge i za unapređivanje svojih proizvoda i usluga. Podaci o sinhronizaciji se čuvaju sve dok koristite Cochlear nalog ili dok ne poželite da promenite njihov status.

Funkcija sinhronizacije podataka nije nužna za korišćenje procesora zvuka. U pitanju je opciona funkcija koju možete u svakom trenutku da aktivirate ili deaktivirate na ekranu „Postavke“ u aplikaciji Nucleus Smart.

Deljenje podataka

Funkcija deljenja podataka aplikacije Nucleus Smart dostupna je na izabranim tržištima i omogućava vam da delite podatke o sluhu sa klinikom uključenom u program. Kada podelite podatke o sluhu sa klinikom, ona će moći da prikaže podatke sa slušnog implantata, procesora zvuka i iz aplikacije Nucleus Smart, kao i bilo koje podatke koji su posebno povezani sa uslugama koje se oslanjaju na funkciju deljenja podataka, kao što je usluga Remote Check. Podaci koje delite sa klinikom mogu pružiti vašem zdravstvenom radniku bolje razumevanje načina na koji se uređaj koristi i njegovih performansi.

Da biste omogućili deljenje podataka, morate prvo omogućiti sinhronizaciju podataka (opisanu iznad) radi redovnog sinhronizovanja vaših podataka sa kompanijom Cochlear. Deljenje podataka je dostupno samo klinikama koje učestvuju u programu na izabranim tržištima. Ako vas klinika prijavi za uslugu koja se oslanja na deljenje podataka, kao što je usluga Remote Check, u aplikaciji Nucleus Smart od vas će se tražiti da omogućite zahtev za deljenje vaših podataka sa klinikom. U meniju „Postavke“ aplikacije Nucleus Smart možete videti klinike sa kojima delite podatke i klinike koje su vam uputile zahtev da omogućite deljenje podataka. Možete onemogućiti deljenje podataka u bilo kom trenutku.

Osnovni podaci

Kada se prijavite u aplikaciju Nucleus Smart pomoću Cochlear naloga, kompaniji Cochlear će biti poslati podaci u vezi sa implantatom i procesorom zvuka. Ovi podaci nam omogućavaju da proverimo da li se aplikacija koristi sa odobrenim hardverom.

Obaveštenja

Aplikacija Nucleus Smart tražiće od vas odobrenje da omogući obaveštenja kako bi vam slala važna upozorenja u vezi sa procesorom/ima zvuka. Ova funkcija takođe omogućava pozadinske funkcije kao što je praćenje slušanja.

Ovu funkciju možete da omogućite ili onemogućite u postavkama obaveštenja za aplikacije na svom pametnom telefonu.

Traženje mog procesora / usluge lokacije

Aplikacija Nucleus Smart koristi GPS na uređaju i Wi-Fi vezu ili mobilnu mrežu kako bi vam pomogla da pronađete izgubljeni ili zagubljeni procesor zvuka. To radi tako što pamti poslednje mesto na kojem je procesor zvuka korišćen i poslednju lokaciju na kojoj je aplikacija sa procesorom zvuka korišćena. Podaci o vašoj lokaciji se ne šalju kompaniji Cochlear.

Ovu funkciju možete da omogućite ili onemogućite u postavkama za usluge lokacije na svom pametnom telefonu.

Analitički podaci

Aplikacija Nucleus Smart prikuplja obezličene podatke o tome kako se koristi aplikacija i da li se pojavljuju problemi i šalje ih kompaniji Cochlear. Ti podaci pomažu kompaniji Cochlear da neprekidno unapređuje aplikaciju Nucleus Smart i druge proizvode i usluge kompanije Cochlear. Primeri analitičkih podataka uključuju vrstu mobilnog uređaja i operativnog sistema koji se koristi, podatke o tome koliko često se koriste funkcije unutar aplikacije, adrese internet protokola za pristup opštem geografskom regionu u kom se aplikacija koristi. Kompanija Cochlear implementira tehnološke i administrativne mere kako bi sprečila da se ovi podaci povežu s vašim identitetom.

Pomoću aplikacije Osia® Smart možete da poboljšate doživljaj slušanja direktno sa kompatibilnog Apple® ili Android™ uređaja. Aplikacija omogućava uparivanje procesora zvuka Osia sa kompatibilnim pametnim telefonom preko Bluetooth® veze, tako da možete da menjate programe, podešavate jačinu zvuka, upravljate dodatnom opremom za striming, pristupate savetima za rad i da locirate izgubljeni ili zagubljeni procesor zvuka.

Lične informacije koje se prikupljaju putem aplikacije Osia Smart

Na osnovu usluga koje ste zatražili i/ili vaše saglasnosti, prikupljamo i koristimo sledeće kategorije ličnih informacija:

Kategorija ličnih informacija Svrha prikupljanja i korišćenja
Informacije sa vašeg Cochlear naloga Cochlear nalog je neophodan za prijavljivanje u aplikaciju Osia Smart i njeno korišćenje. U zavisnosti od postavki vašeg Cochlear naloga, možemo da koristimo vaš Cochlear nalog za komunikaciju sa vama. Više informacija potražite u dokumentu „Dopuna pravila o privatnosti“ za Cochlear nalog.
Analitički podaci Aplikacija Osia Smart prikuplja obezličene podatke o tome kako se koristi aplikacija i da li se pojavljuju problemi i šalje ih kompaniji Cochlear. Ti podaci pomažu kompaniji Cochlear da neprekidno unapređuje aplikaciju Osia Smart i druge proizvode i usluge kompanije Cochlear. Primeri analitičkih podataka uključuju vrstu mobilnog uređaja i operativnog sistema koji se koristi, podatke o tome koliko često se koriste funkcije unutar aplikacije, adrese internet protokola za pristup opštem geografskom regionu u kom se aplikacija koristi. Kompanija Cochlear implementira tehnološke i administrativne mere kako bi sprečila da se ovi podaci povežu s vašim identitetom.
Ovu funkciju možete da omogućite ili onemogućite na ekranu „Postavke“ aplikacije Osia Smart.

 

Deljenje ličnih informacija

Ako je primenljivo, vaš imenovani roditelj ili staratelj takođe će moći da pristupi ličnim informacijama koje prikupljamo od vas. Delićemo vaše lične informacije sa trećim stranama samo uz vašu saglasnost ili na osnovu zakonske obaveze kojom se to zahteva.

Čuvanje vaših ličnih informacija

Informacije u vezi sa vašim Cochlear nalogom čuva kompanija Cochlear, osim ako i kada nas uputite da ih obrišemo.

Obaveštenja

Aplikacija Osia Smart tražiće od vas odobrenje da omogući obaveštenja kako bi vam slala važna upozorenja u vezi sa procesorom zvuka. Ova funkcija takođe omogućava pozadinske funkcije kao što je praćenje slušanja.

Ovu funkciju možete da omogućite ili onemogućite u podešavanjima obaveštenja za aplikacije na svom pametnom telefonu.

Traženje mog procesora / usluge lokacije

Aplikacija Osia Smart koristi GPS na vašem uređaju i Wi-Fi vezu ili mobilnu mrežu kako bi vam pomogla da pronađete izgubljeni ili zagubljeni procesor zvuka. To radi tako što pamti poslednje mesto na kojem je procesor zvuka korišćen i poslednju lokaciju na kojoj je aplikacija sa procesorom zvuka korišćena. Podaci o vašoj lokaciji se ne šalju kompaniji Cochlear.

Ovu funkciju možete da omogućite ili onemogućite u podešavanjima za usluge lokacije na svom pametnom telefonu.

Pomoću aplikacije Baha® Smart možete da poboljšate doživljaj slušanja direktno sa kompatibilnog Apple ili Android™ uređaja. Aplikacija vam omogućava da preko Bluetooth® veze uparite procesor zvuka Baha 6 sa kompatibilnim pametnim telefonom i pritom možete da menjate programe, podesite jačinu zvuka, upravljate dodatnom opremom za striming, pristupite savetima za rad i da locirate izgubljeni ili zagubljeni procesor zvuka.

Lične informacije koje se prikupljaju putem aplikacije Baha Smart

Na osnovu usluga koje ste zatražili i/ili vaše saglasnosti, prikupljamo i koristimo sledeće kategorije ličnih informacija:

Kategorija ličnih informacija Svrha prikupljanja i korišćenja
Informacije sa vašeg Cochlear naloga Cochlear nalog je neophodan za prijavljivanje u aplikaciju Baha Smart i njeno korišćenje. U zavisnosti od postavki vašeg Cochlear naloga, možemo da koristimo vaš Cochlear nalog za komunikaciju sa vama. Više informacija potražite u dokumentu „Dopuna pravila o privatnosti“ za Cochlear nalog.
Analitički podaci Aplikacija Baha Smart prikuplja obezličene podatke o tome kako se koristi aplikacija i da li se pojavljuju problemi i šalje ih kompaniji Cochlear. Ti podaci pomažu kompaniji Cochlear da neprekidno unapređuje aplikaciju Baha Smart i druge proizvode i usluge kompanije Cochlear. Primeri analitičkih podataka uključuju vrstu mobilnog uređaja i operativnog sistema koji se koristi, podatke o tome koliko često se koriste funkcije unutar aplikacije, adrese internet protokola za pristup opštem geografskom regionu u kom se aplikacija koristi. Kompanija Cochlear implementira tehnološke i administrativne mere kako bi sprečila da se ovi podaci povežu s vašim identitetom.
Ovu funkciju možete da omogućite ili onemogućite na ekranu „Postavke“ aplikacije Baha Smart.

 

Deljenje ličnih informacija

Ako je primenljivo, vaš imenovani roditelji ili staratelj takođe će moći da pristupe ličnim informacijama koje prikupljamo od vas. Delićemo vaše lične informacije sa trećim stranama samo uz vašu saglasnost ili na osnovu zakonske obaveze kojom se to zahteva.

Čuvanje vaših ličnih informacija

Informacije u vezi sa vašim Cochlear nalogom čuva kompanija Cochlear, osim ako i kada nas uputite da ih obrišemo. Analitički podaci se čuvaju na neodređeno vreme u obliku učinjenom anonimnim i to nam omogućava da utvrdimo trendove korišćenja aplikacije Baha Smart.

Obaveštenja

Aplikacija Baha Smart tražiće od vas odobrenje da omogući obaveštenja kako bi vam slala važna upozorenja u vezi sa procesorom/ima zvuka. Ova funkcija takođe omogućava pozadinske funkcije kao što je praćenje slušanja.

Ovu funkciju možete da omogućite ili onemogućite u podešavanjima obaveštenja za aplikacije na svom pametnom telefonu.

Traženje mog procesora / usluge lokacije

Aplikacija Baha Smart koristi GPS na vašem uređaju i Wi-Fi vezu ili mobilnu mrežu kako bi vam pomogla da pronađete izgubljeni ili zagubljeni procesor zvuka. To radi tako što pamti poslednje mesto na kojem je procesor zvuka korišćen i poslednju lokaciju na kojoj je aplikacija sa procesorom zvuka korišćena. Podaci o vašoj lokaciji se ne šalju kompaniji Cochlear.

Ovu funkciju možete da omogućite ili onemogućite u podešavanjima za usluge lokacije na svom pametnom telefonu.

Bring Back the Beat je zabavna aplikacija za mobilne uređaje koja pomaže primaocima implantata kompanije Cochlear da povrate užitak slušanja muzike ili razviju novu sposobnost uživanja u njoj, učeći da razlikuju instrumente, tonove i njihove visine. Kada koristite aplikaciju, mi prikupljamo određene lične informacije i koristimo ih kako bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo.

Lične informacije koje se prikupljaju

Kada koristite Bring Back The Beat, mi prikupljamo i koristimo sledeće kategorije ličnih informacija:

Kategorija ličnih informacija Svrha prikupljanja i korišćenja
Vaše ime i prezime, i vaši podaci za kontakt, poput adrese e-pošte i broja telefona Koristimo ove informacije za kreiranje vašeg Cochlear naloga, ako ga već nemate, kao i da bismo vam omogućili pristup veb-sajtovima, aplikacijama i uslugama kompanije Cochlear, uključujući Bring Back the Beat. Više informacija potražite u dokumentu „Cochlear nalozi – dopuna pravila o privatnosti“.
Podaci o igri, poput vašeg napretka i vaše fotografije u igri Korišćenjem Cochlear naloga za prijavu na Bring Back the Beat možemo sačuvati vaš napredak u igri. To znači da će vas Bring Back the Beat čekati tamo gde ste stali ako promenite telefon ili se prijavite pomoću drugog uređaja. Takođe koristimo ove informacije radi omogućavanja rang liste, koja pruža prikaz vašeg napretka zajedno sa ostalim igračima koji koriste aplikaciju Bring Back the Beat.
Podaci o aplikaciji Spotify Ako povežete svoj Spotify nalog sa aplikacijom Bring Back the Beat, prikupljaćemo informacije o pesmama i muzičkim izvođačima koje slušate pomoću aplikacije Spotify da bismo omogućili režim igre „Repertoire“ (Repertoar) i pomogli vam da dostignete nove nivoe uživanja u muzici.
Analitički podaci Bring Back the Beat prikuplja obezličene podatke o tome kako se koristi aplikacija i da li se pojavljuju problemi i šalje ih kompaniji Cochlear. Ti podaci pomažu kompaniji Cochlear da neprekidno unapređuje aplikaciju Bring Back the Beat i druge proizvode i usluge kompanije Cochlear. Primeri analitičkih podataka uključuju vrstu mobilnog uređaja i operativnog sistema koji se koristi, podatke o tome koliko često se koriste funkcije unutar aplikacije, adrese internet protokola za pristup opštem geografskom regionu u kom se aplikacija koristi. Kompanija Cochlear implementira tehnološke i administrativne mere kako bi sprečila da se ovi podaci povežu s vašim identitetom.

 

Deljenje ličnih informacija

Kada koristite aplikaciju Bring Back the Beat, mi koristimo vaše ime i početno slovo prezimena da bismo vas identifikovali na rang listi drugim igračima koji koriste aplikaciju Bring Back the Beat. Ako povežete aplikaciju Bring Back the Beat sa svojim Spotify nalogom, takođe ćemo slati informacije aplikaciji Spotify o vašem korišćenju aplikacije Bring Back the Beat. U ostalim slučajevima, delićemo vaše lične informacije sa trećim stranama samo uz vašu saglasnost ili na osnovu zakonske obaveze kojom se to zahteva. Imajte u vidu da ako otpremite fotografiju da biste personalizovali doživljaj igranja, fotografija neće biti prikazana na rang listi niti će se deliti sa drugim igračima.

Čuvanje vaših ličnih informacija

Čuvaćemo vaše podatke o igri Bring Back the Beat dok imate Cochlear nalog ili dok ne zatražite od nas da ih obrišemo. Ako obrišete vaš Cochlear nalog, možemo čuvati analitičke podatke učinjene anonimnim o načinu vašeg korišćenja aplikacije Bring Back the Beat.

Čuvaćemo vaše podatke o aplikaciji Spotify dok je vaš Spotify nalog povezan sa aplikacijom Bring Back the Beat. Možete prekinuti vezu sa vašim Spotify nalogom iz aplikacije Bring Back the Beat tako što ćete pritisnuti ikonu Spotify u režimu igre „Repertoire“ (Repertoar) i pratiti upite za prekidanje veze.

Usluga Remote Check kompanije Cochlear omogućava primaocima implantata kompanije Cochlear da koriste aplikaciju Nucleus Smart za vršenje samotestiranja kod kuće i da dele rezultate i dijagnostičke informacije uređaja sa klinikom uključenom u program. Prilikom vršenja samotestiranja, rezultati testova, uključujući lične informacije, šalju se kompaniji Cochlear.

Učestvovanje u programu usluge Remote Check je opciono i možete prekinuti učešće u bilo kom trenutku tako što ćete se obratiti lekaru ili kompaniji Cochlear kako je navedeno u nastavku.

Lične informacije koje se prikupljaju od učesnika u programu usluge Remote Check

Na osnovu vaše saglasnosti, prikupljamo i koristimo sledeće kategorije ličnih informacija:

Kategorija ličnih informacija Svrha prikupljanja i korišćenja
Vaše ime i prezime, i vaši podaci za kontakt poput adrese e-pošte Koristimo ove informacije da bismo vas identifikovali u našem internom sistemu i da bismo komunicirali sa vama. Možemo koristiti ove informacije da bismo vam slali poruke o vašem učešću u programu usluge Remote Check, poput podsetnika da završite samotestiranja ili odgovora sa vaše klinike.
Informacije o vašem Cochlear nalogu i aplikaciji Nucleus Smart Vaš Cochlear nalog i aplikacija Nucleus Smart koriste se da bi vam se pružala usluga Remote Check. Više informacija potražite u dopuni pravila o privatnosti za svaku uslugu.
Vaši rezultati u sklopu usluge Remote Check, uključujući podatke testa sluha, fotografije mesta vašeg implantata, rezultate upitnika i dijagnostičke podatke sa vaših implantata i zvučnih procesora Prikupljamo ove informacije da bismo vam omogućili da ih delite sa vašim imenovanim klinikama da bi one mogle da analiziraju stanje vašeg sluha bez potrebe da posećujete kliniku.
Broj vaše debitne/kreditne kartice Ako je primenljivo, prikupljamo ove informacije kako bismo omogućili ugrađenu funkciju plaćanja, koju olakšava spoljni pružalac usluga plaćanja. Mrežni prolaz za plaćanje će obraditi vašu uplatu. Kompanija Cochlear ne skladišti, ako je primenljivo, podatke o vašoj debitnoj/kreditnoj kartici, za ovu svrhu.

 

Na osnovu zainteresovanosti kompanije Cochlear za stalno unapređivanje proizvoda i usluga kompanije Cochlear, takođe koristimo informacije prikupljene putem usluge Remote Check u obliku učinjenom anonimnim radi boljeg razumevanja upotrebe naših proizvoda i usluga i kako bismo nastavili da stvaramo inovacije novih rešenjima za oštećenja sluha.

Deljenje ličnih informacija

Osnovna svrha usluge Remote Check je da vam omogući da obavljate samotestiranja i delite rezultate sa svojom klinikom. Delićemo vaše informacije u vezi sa uslugom Remote Check samo sa klinikama koje vi odobrite. Možete kontrolisati koje klinike imaju pristup vašim podacima u vezi sa uslugom Remote Check pomoću funkcije deljenja podataka aplikacije Nucleus Smart. Više informacija o funkciji deljenja podataka pročitajte u dopuni pravila o privatnosti aplikacije Nucleus Smart. Ako je primenljivo, vaš imenovani roditelji ili staratelj takođe će moći da pristupe ličnim informacijama koje prikupljamo od vas. Delićemo vaše lične informacije sa trećim stranama samo uz vašu saglasnost ili na osnovu zakonske obaveze kojom se to zahteva.

Čuvanje vaših ličnih informacija

Informacije koje se prikupljaju putem usluge Remote Check kompanija Cochlear čuva u vaše ime, osim ako i kada nas uputite da ih obrišemo.

Cochlear CoPilot je samostalno vođena mobilna aplikacija koja pomaže primaocima implantata kompanije Cochlear da čuju, komuniciraju i uživaju u životu. Kada koristite aplikaciju, mi prikupljamo određene lične informacije i koristimo ih kako bismo vam pružili najbolje moguće iskustvo.

Lične informacije koje se prikupljaju

Kada koristite Cochlear CoPilot, mi prikupljamo i koristimo sledeće kategorije ličnih informacija:

Kategorija ličnih informacija Svrha prikupljanja i korišćenja
Vaše ime i prezime, i vaši podaci za kontakt, poput adrese e-pošte i broja telefona Koristimo ove informacije za kreiranje vašeg Cochlear naloga, ako ga već nemate, kao i da bismo vam omogućili pristup veb-sajtovima, aplikacijama i uslugama kompanije Cochlear, uključujući Cochlear CoPilot.
Analitički podaci Cochlear CoPilot prikuplja obezličene podatke o tome kako se koristi aplikacija i da li se pojavljuju problemi i šalje ih kompaniji Cochlear. Ti podaci pomažu kompaniji Cochlear da neprekidno unapređuje Cochlear CoPilot i druge proizvode i usluge kompanije Cochlear. Primeri analitičkih podataka uključuju vrstu mobilnog uređaja i operativnog sistema koji se koristi, podatke o tome koliko često se koriste funkcije unutar aplikacije, adrese internet protokola za pristup opštem geografskom regionu u kom se aplikacija koristi. Kompanija Cochlear implementira tehnološke i administrativne mere kako bi sprečila da se ovi podaci povežu s vašim identitetom.

 

Deljenje ličnih informacija

Kada koristite Cochlear CoPilot, delićemo vaše lične informacije sa trećim stranama samo uz vašu saglasnost ili na osnovu zakonske obaveze kojom se to zahteva.

Čuvanje vaših ličnih informacija

Čuvaćemo vaše podatke o igri Cochlear CoPilot dok imate Cochlear nalog ili dok ne zatražite od nas da ih obrišemo. Ako obrišete vaš Cochlear nalog, možemo čuvati analitičke podatke učinjene anonimnim o načinu vašeg korišćenja aplikacije Cochlear CoPilot.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

Kako možete da postavljate pitanja ili izrazite nedoumice o ovom Obaveštenju ili o tome kako Cochlear obrađuje vaše lične informacije?

Ako želite da pristupite svojim informacijama ili da uputite pitanje ili nedoumicu u vezi sa ovim Obaveštenjem o zaštiti privatnosti ili načinu na koji obrađujemo vaše lične informacije, obratite nam se putem

 1. e-pošte na privacy@cochlear.com ili
 2. se obratite subjektu kompanije Cochlear u svojoj zemlji ili regionalnoj kancelariji kompanije Cochlear koja vam je najbliža:

 

COCHLEAR ASIA PACIFIC
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
USA
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

ŠTA SE DEŠAVA KADA SE OVO OBAVEŠTENJE PROMENI?

Povremeno možemo da ažuriramo ovo obaveštenje iz različitih razloga, uključujući promene zakona, propisa i naših poslovnih praksi. Kada unesemo izmenu, objavićemo ažurirano obaveštenje o zaštiti privatnosti 30 dana pre njegovog stupanja na snagu da biste saznali šta je novo.

 

ZAHVALJUJEMO VAM

Zahvalni smo na vremenu koje ste izdvojili da pročitate ovo obaveštenje. Znamo da verujete kompaniji Cochlear jer ste pristali na deljenje svojih ličnih informacija sa nama; nameravamo da ih koristimo odgovorno.

Poslednje ažuriranje: 22.3.2021.
Stupa na snagu: 11.06.2021.
D1425384 V12 2021-03

Baha, Bring Back the Beat, Cochlear, Osia, Nucleus, Hear now. And always, elipsasti logotip i znakovi sa simbolom ® ili ™ predstavljaju zaštitne znakove ili registrovane zaštitne znakove kompanije Cochlear Bone Anchored Solutions AB ili Cochlear Limited (ako nije drugačije navedeno)
Bluetooth® slovna oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka od strane kompanije Cochlear Limited je odobreno licencom.
Apple je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.
Android je zaštitni znak kompanije Google LLC.

D1632256 V4
Serbian translation of D1425384 V12 2021-03