Skip to main content

GLOBALNA POLITYKA PRYWATNOŚCI COCHLEAR

W ramach wypełniania naszej obietnicy niesienia pomocy ludziom wyrażonej w haśle „Hear now. And always” (Usłysz więcej. Usłysz lepiej), firma Cochlear może gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane osobowe. Może to odbywać się poprzez wykorzystanie naszych stron internetowych, aplikacji, produktów lub usług lub też za pośrednictwem komunikacji z naszą firmą. Chcemy, by użytkownik wiedział i rozumiał, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, komu je udostępniamy, w jaki sposób staramy się je chronić, jak użytkownik może uzyskać do nich dostęp i/lub je korygować oraz wreszcie w jaki sposób można się z nami skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy stron internetowych, aplikacji, wiadomości, produktów i usług dostarczanych przez spółkę Cochlear Limited oraz jej podmioty zależne na całym świecie („Cochlear Group”), których listę można znaleźć tutaj.

Uwaga: niniejsza Polityka prywatności nie reguluje metod gromadzenia, wykorzystywania ani ujawniana Chronionych informacji zdrowotnych zgodnie z definicją określoną w amerykańskiej ustawie Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA, ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych). Zachęcamy do zapoznania się z naszym Oświadczeniem o praktykach w zakresie prywatności HIPAA.

 

 

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZI FIRMA COCHLEAR?

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika

Kontaktując się z firmą Cochlear, użytkownik może przekazywać nam swoje dane osobowe, na przykład:

 • swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podczas rejestracji konta Cochlear na naszych stronach internetowych lub za pośrednictwem jednej z naszych aplikacji lub podczas wizyty w obiekcie lub uczestnictwa w wydarzeniu Cochlear;
 • dane na temat jego osobistych doświadczeń związanych z utratą słuchu przekazywane na forach lub w innych serwisach naszej społeczności Cochlear;
 • informacje na temat swojego wieku, zdrowia lub leczenia podczas rejestracji urządzenia lub używania lub żądania informacji na temat naszych produktów i usług; lub
 • numer swojej karty kredytowej podczas kupowania produktów lub usług od nas.

Jeśli użytkownik jest klinicystą, możemy również gromadzić informacje na temat jego specjalizacji medycznej, zainteresowań klinicznych oraz zaangażowania w produkty Cochlear.

Dane osobowe gromadzone w toku używania przez użytkownika produktów i usług

Poprzez aktywację niektórych funkcji w aplikacjach i usługach Cochlear użytkownik może mieć możliwości udostępniania dodatkowych informacji na temat metod korzystania przez niego z aplikacji i/lub jego aparatu słuchowego. Ponadto gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe lub korzysta z naszych aplikacji, jego komputer lub urządzenie mobilne może wysyłać określone dane do nas takie, jak adres IP użytkownika, wersja przeglądarki, wersja aplikacji, jakich używa użytkownik oraz wszelkie napotkane błędy. Z dodatkowymi szczegółami można zapoznać się poniżej w rozdziale dotyczącym metod wykorzystywania plików cookie przez Cochlear.

Dane osobowe od osób trzecich

Okresowo możemy pozyskiwać informacje na temat użytkownika od innych organizacji lub osób. Na przykład po otrzymaniu aparatu słuchowego klinika użytkownika może zarejestrować u nas numer seryjny jego aparatu słuchowego, numer seryjny procesora dźwięku oraz konfigurację i dane kontaktowe, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do pełnego wsparcia i pomocy technicznej z naszej strony. Możemy również pozyskiwać dane od zewnętrznych dostawców w celu uzupełnienia naszych analiz rynkowych i działań marketingowych. Dzięki tym dodatkowym informacjom możemy łatwiej zapewniać użytkownikowi bardziej spersonalizowane doświadczenia i obsługę.

 

W JAKI SPOSÓB FIRMA COCHLEAR WYKORZYSTUJE DANE OSOBOWE?

Aby odmienić sposób, w jaki ludzie postrzegają problem utraty i pogorszenia słuchu oraz opracowywać innowacje i wprowadzać na rynek różnorodne rozwiązania w zakresie implantów słuchowych, wykorzystujemy dane osobowe na potrzeby dostarczania, utrzymywania i doskonalenia naszych produktów i usług. Na przykład wykorzystujemy dane osobowe w następujących celach:

 • testowanie, opracowywanie i wspieranie udoskonalonych wersji produktów i usług (np. w celu umożliwienia dopasowania, aktywacji, konserwacji i obsługi urządzeń), jak również opracowywanie nowych produktów i usług;
 • analizowanie danych o funkcjonowaniu, serwisowaniu i awariach produktu;
 • udoskonalanie treści, funkcjonalności i przydatności naszych stron internetowych i aplikacji;
 • prowadzenie rejestru dystrybucji i historii urządzeń firmy Cochlear;
 • wypełnianie wymogów ustawowych takich, jak prowadzenie rejestru zapytań medycznych i/lub reklamacji dotyczących naszych produktów;
 • zapewnianie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom kredytowym oraz nadużyciom finansowym; lub
 • podczas ewaluacji podań o pracę i w trakcie naszego procesu rekrutacji.

Wykorzystujemy również dane osobowe w celu wspierania naszych działań marketingowych i promocyjnych, w tym w celu:

 • zapraszania użytkownika do udziału w ankietach i przekazywania nam swojej opinii i uwag;
 • kontaktowania się z użytkownikiem w celu przekazania ofert i innych informacji, jakie według nas mogą być dla niego interesujące;
 • zapewniania użytkownikowi spersonalizowanego doświadczenia i obsługi podczas używania przez niego naszych stron internetowych i aplikacji; lub
 • stworzenia profilu użytkownika na podstawie jego kontaktów z nami umożliwiającego stwierdzenie, jakie informacje mógłby on chcieć od nas otrzymywać.

Użytkownik może zawsze zrezygnować z subskrypcji wiadomości promocyjnych za pośrednictwem linków do anulowania subskrypcji zawartych w wiadomościach lub kontaktując się z nami za pośrednictwem jednej z metod przedstawionych na końcu niniejszej Polityki prywatności

 

KIEDY UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE ORAZ JAKIM PODMIOTOM?

W obrębie Cochlear Group

Możemy udostępniać dane osobowe globalnie w obrębie Cochlear Group. Każdy członek Cochlear Group będzie wykorzystywać i udostępniać dane osobowe użytkownika wyłącznie zgodnie z treścią niniejszej Polityki prywatności.

W relacjach z zewnętrznymi dostawcami usług

Udostępniamy dane osobowe organizacjom, które dostarczają lub wykonują usługi na rzecz lub w imieniu Cochlear; na przykład firmom, które świadczą usługi w zakresie pomocy technicznej dla strony internetowej lub które pomagają nam wprowadzać nasze produkty i usługi na rynek. W niektórych przypadkach użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe bezpośrednio tym zewnętrznym dostawcom usług (np. podczas dokonywania zakupu w naszym sklepie internetowym i wprowadzania danych swojej karty kredytowej na potrzeby płatności), oraz te dane mogą lub też nie być udostępniane firmie Cochlear przez taką osobę trzecią. Nasi dostawcy usług są zobowiązani na mocy umowy do ochrony poufności danych osobowych, jakie im udostępniamy oraz do wykorzystywania ich wyłącznie w celu świadczenia usług na rzecz naszej firmy.

W relacjach z Opiekunami, Dostawcami i Partnerami z branży opieki medycznej

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika jego dostawcom opieki zdrowotnej (np. jego chirurgowi, audiologowi itp.) w celu oceny, czy nasze produkty będą odpowiednie dla użytkownika oraz aby pomagać użytkownikowi w korzystaniu z naszych produktów lub w innych celach związanych z leczeniem, operacjami z zakresu opieki zdrowotnej lub płatności. Na przykład:

 • gdy użytkownik zamówi przez Internet odpowiedni produkt lub usługę, możemy udostępniać jego dane osobowe organizacjom opłacającym usługi z zakresu opieki zdrowotnej w jego imieniu (na przykład w ramach programów Medicare lub Medicaid w USA oraz organom refundacyjnym i towarzystwom ubezpieczeniowym w Europie); oraz
 • w przypadku korzystania z technologii przetwarzania w chmurze Cochlear w celu umożliwienia bezpiecznego tworzenia kopii zapasowej plików MAP procesora dźwięku przez firmę Cochlear oraz udostępniania ich naszym wyznaczonym dostawcom opieki zdrowotnej.

Dodatkowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa możemy ujawniać dane osobowe rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom (stosownie do okoliczności).

Transakcje biznesowe

Dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane do firmy, która nabyła akcje lub aktywa członka Cochlear Group lub jednego z naszych oddziałów operacyjnych; na przykład w wyniku sprzedaży, fuzji, reorganizacji lub likwidacji. Jeśli nastąpi taki przesył danych, wykorzystywanie danych osobowych użytkownika przez firmę będzie w dalszym ciągu podlegać zapisom niniejszej Polityki prywatności oraz określonym przez użytkownika preferencjom w zakresie prywatności.

Żądania prawne/administracji państwowej oraz Ochrona Cochlear i innych podmiotów.

Możemy udostępniać dane osobowe jeśli w dobrej wierze uznamy iż jest to stosowne w celu:

 • spełnienia wymogów prawa (lub nakazu czy wezwania sądu);
 • spełnienia prawomocnych żądań i próśb organów administracji państwowej i instytucji publicznych;
 • zapobiegania potencjalnym przestępstwom lub prowadzenia dochodzenia w ich sprawie, np. nadużycia finansowe lub kradzież tożsamości; lub
 • ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa Cochlear Group, naszych użytkowników i innych podmiotów.

 

W JAKI SPOSÓB FIRMA COCHLEAR WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE, WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH I PODOBNE TECHNOLOGIE?

Pliki cookie to niewielkie pliki, które przeglądarka internetowa przechowuje, by wspomagać śledzenie danych przez strony internetowe pomiędzy wizytami na stronie. Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookie, abyśmy mogli:

 • zrozumieć, które z naszych stron internetowych odwiedza użytkownik, jak często oraz z jakiego rodzaju urządzeń korzysta;
 • gromadzić i zapamiętywać informacje na temat preferencji i urządzeń do przeglądania treści użytkownika;
 • personalizować elementy naszych stron internetowych wg przeglądarki, urządzenia, kraju i języka użytkownika; oraz
 • gromadzić dane na temat strony internetowej, z jakiej użytkownik trafił na naszą stronę oraz innych stron, jakie użytkownik odwiedził w celu łatwiejszej kategoryzacji przeglądania treści według segmentów rynku na potrzeby analizy rynkowej; oraz
 • oferować użytkownikowi lepiej dopasowane treści, wiadomości promocyjne i treści reklamowe.

Na przykład gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, pliki cookie pomagają nam określić, czego szuka, jakie treści przegląda oraz jak często powraca do strony. Choć dane gromadzone przez nas za pośrednictwem plików cookie nie umożliwiają bezpośredniej identyfikacji użytkownika, po dokonaniu rejestracji na naszych stronach internetowych możemy skojarzyć wcześniejszą i przyszłą aktywność użytkownika na naszych stronach internetowych i aplikacjach z danymi kontaktowym, jakie przekazał nam użytkownik.

Niektóre z plików cookie wykorzystywane przez nasze strony internetowe są ustawione przez nas, a inne przez osoby trzecie w naszym imieniu. Dzięki wykorzystywaniu przez nas plików cookie zewnętrznych dostawców możemy opierać nasze działania reklamowe na zainteresowaniach, w wyniku czego reklamy od Cochlear mogą być wyświetlane dla użytkownika na innych odwiedzanych przez niego stronach internetowych.

Wykorzystujemy Google Analytics w celu pozyskiwania danych statystycznych na temat wykorzystywania naszych stron internetowych i aplikacji oraz Google AdSense i Google DoubleClick w celu obsługi i umieszczania reklam (zwane razem "Google Services"). Usługi Google Services umożliwiają skorelowanie sposobów używania treści przez użytkownika na wielu różnych urządzeniach, na przykład na telefonie i komputerze stacjonarnym. Kliknij w tym miejscu, aby dowiedzieć się więcej na temat systemu Google Analytics lub zablokować możliwość gromadzenia przez niego danych na temat wizyt użytkownika na naszych stronach internetowych lub zaloguj się na swoje konto Google, aby sterować swoimi preferencjami w zakresie wyświetlania reklam w usługach Google Services.

Jeśli użytkownik nie chce ustawiać plików cookie, może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, by pliki cookie były odrzucane. Może to zablokować prawidłową pracę niektórych funkcji na naszych stronach internetowych. Więcej informacji na temat plików cookie i podobnych technologii można znaleźć na stronie allaboutcookies.org.

Użytkownik może również zrezygnować z reklam dostosowanych do zainteresowań za pośrednictwem branżowych stron internetowych, odwiedzając następujące witryny www.networkadvertising.org/choices, www.aboutads.info/choices oraz www.youronlinechoices.com (dla mieszkańców Europy).

Wtyczki mediów społecznościowych

Oprócz plików cookie wdrożyliśmy również wtyczki mediów społecznościowych z sieci społecznościowych takich, jak Facebook i Twitter, tak by użytkownik mógł udostępniać treści z naszych stron internetowych swoim znajomym i innym użytkownikom w Internecie. W przypadku każdej wizyty na naszych stronach, która będzie wiązać się z zastosowaniem wtyczki, przeglądarka użytkownika nawiąże połączenie z serwerami serwisów Facebook i/lub Twitter. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku i/lub Twitterze podczas odwiedzania naszych stron internetowych, mogą one kojarzyć przeglądanie przez użytkownika treści na naszej stronie internetowej z jego odpowiednim kontem użytkownika.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Gdzie są przechowywane i przetwarzane dane osobowe?

Cochlear to globalna spółka z siedzibą w Syndey, w Australii, której kluczowe obiekty i personel są rozlokowani w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych oraz innych miejscach na świecie. Dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane, przetwarzane i przechowywane w dowolnym miejscu, w jakim Cochlear, Cochlear Group lub ich odpowiedni dostawcy usług prowadzą działalność. W takim zakresie, w jakim dane osobowe są pozyskiwane od rezydentów UE/EOG oraz przesyłane do krajów, w których mogą obowiązywać mniej restrykcyjne normy prawne w zakresie ochrony danych osobowych, firma Cochlear podejmie działania w celu zapewnienia ochrony oraz przetwarzania danych zgodnie ze standardami UE w zakresie ochrony danych.

Przez jaki okres firma Cochlear będzie przechowywać dane osobowe?

Firma Cochlear będzie przechowywać dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację wyłącznie przez taki czas, jaki jest konieczny do osiągnięcia celu, w jakim zostały one pierwotnie pozyskane lub w dowolnych dodatkowych celach, na jakie użytkownik wyraził zgodę, lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań ustawowych lub prawnych w zakresie prowadzenia dokumentacji. Po upływie tego okresu usuniemy te informacje lub też zablokujemy możliwość ustalenia tożsamości na ich podstawie, tak by nie były już one kojarzone z użytkownikiem.

 

BEZPIECZEŃSTWO

W jaki sposób firma Cochlear pomaga zabezpieczać dane osobowe?

Firma Cochlear wdrożyła odpowiednie środki administracyjne, techniczne i organizacyjne w celu wspierania ochrony danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystywaniem, utratą i nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem. Nasze środki bezpieczeństwa to między innymi odpowiednia kontrola dostępu, szyfrowanie (stosownie do okoliczności) oraz regularne oceny bezpieczeństwa.

 

DANE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Jak firma Cochlear podchodzi do praw dzieci i rodziców w zakresie ochrony prywatności?

Nasze strony internetowe i usługi są przeznaczone dla wszystkich odbiorców takich jak pacjenci, rodzice i ogół społeczeństwa, lecz zasadniczo nie są skierowane do dzieci. Rodzice powinni mieć świadomość, iż nasze strony internetowe mogą zawierać funkcje, za pomocą których nasi użytkownicy mogą udostępniać treści innym osobom na naszych stronach internetowych (na za pośrednictwem naszej witryny społecznościowej Cochlear Community stosownie do dostępności) lub za pośrednictwem mediów społecznościowych. W przypadku używania tych funkcji przez dziecko istnieje możliwość, iż mogłoby ono ujawnić dane osobowe w tym dane na temat stanu zdrowia, innym użytkownikom lub ogółowi społeczeństwa.

Rodzice mogą weryfikować, edytować, żądać usunięcia lub przeciwdziałać dalszemu gromadzeniu lub wykorzystywaniu danych osobowych ich dzieci. Rodzice mogą również zgodzić się na gromadzenie i wykorzystywanie danych ich dzieci, lecz bez zezwalania na ujawnianie takich informacji określonym osobom trzecim. Rodzice mogą poprosić o podjęcie dowolnych z tych działań lub przesłać zapytanie dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, kontaktując się z nami za pośrednictwem jednej z poniższych metod.

 

UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI I ZMIANA INFORMACJI

W jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do danych osobowych, poprawić je lub usunąć?

Szanujemy prawo użytkownika do decyzji na temat metod gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez nas jego danych osobowych. W każdym przypadku, gdy gromadzimy dane osobowe użytkownika, podejmujemy działania, aby zapewnić ich dokładność, kompletność i aktualność. Rozumiemy jednak, że dane osobowe użytkownika i jego preferencje w zakresie ochrony prywatności mogą zmieniać się w miarę upływu czasu.

Skontaktuj się z nami za pośrednictwem jednej z metod wskazanych poniżej w celu uzyskania dostępu, poprawienia, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych podlegających kontroli Cochlear. Aby lepiej chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkownika, będziemy podejmować zasadne kroki w celu weryfikacji jego tożsamości przed zapewnieniem mu dostępu do jego danych lub możliwości ich skorygowania, zmiany lub usunięcia naszych rejestrów.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI – UZUPEŁNIENIE

W poniższych informacjach uzupełniających opisano sposób gromadzenia danych osobowych przez określone produkty i usługi, który nie został ujęty w naszej podstawowej Polityce prywatności (powyżej) lub który wymaga dalszego wyjaśnienia.

Aplikacja Nucleus® Smart umożliwia optymalizację ustawień odbioru dźwięku bezpośrednio ze zgodnego smartfona. Aplikacja pozwala na sparowanie procesora dźwięku Nucleus 7 ze zgodnym smartfonem przez połączenie Bluetooth®, umożliwiając szybką zmianę programów, regulację głośności, sterowanie akcesoriami do przesyłu strumieniowego, korzystanie ze wskazówek dotyczących obsługi oraz lokalizowanie zagubionego procesora dźwięku.

Najważniejsze dane

Podczas logowania do aplikacji Nucleus Smart za pomocą swojego konta Cochlear, do firmy Cochlear wysyłane są informacje na temat implantu oraz procesora dźwięku użytkownika. Informacje te pozwalają nam zweryfikować, czy aplikacja jest używana z zatwierdzonym sprzętem.

Powiadomienia

Aplikacja Nucleus Smart prosi o włączenie powiadomień umożliwiających przekazywanie użytkownikowi ważnych alarmów dotyczących procesora dźwięku. Funkcja ta pozwala również na włączenie funkcji działających w tle, takich jak Śledzenie funkcji słuchowych.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach powiadomień aplikacji smartfona.

Znajdź mój procesor / Usługi lokalizowania

Procesory dźwięku są wyposażone w lokalizator GPS oraz nadajnik WiFi, dzięki którym aplikacja Nucleus Smart może odnaleźć zagubione urządzenie. W tym celu zapisuje ona miejsce, w którym procesor dźwięku był używany po raz ostatni, jak również miejsce, w którym po raz ostatni procesor dźwięku był używany z aplikacją. Dane dotyczące miejsca nie są wysyłane do firmy Cochlear.

Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć w ustawieniach usług lokalizacyjnych aplikacji smartfona.

Dane analityczne

Aplikacja Nucleus Smart gromadzi i wysyła do firmy Cochlear zanonimizowane dane dotyczące sposobu używania aplikacji oraz pojawiających się błędów. Dane te pomagają firmie Cochlear stale usprawniać działanie aplikacji Nucleus Smart oraz innych produktów i usług firmy Cochlear. Przykładami danych analitycznych są rodzaj używanego urządzenia mobilnego i systemu operacyjnego, częstotliwość korzystania z funkcji aplikacji oraz adresy protokołów internetowych pozwalające określić rejon geograficzny, w którym aplikacja jest używana. Firma Cochlear wdrożyła odpowiednie środki techniczne oraz administracyjne mające na celu wyeliminowanie ryzyka powiązania tych danych z danymi identyfikacyjnymi użytkownika.

Nazwa oraz logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Jakiekolwiek użycie tej nazwy przez firmę Cochlear Limited podlega warunkom licencji.

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W jaki sposób użytkownik może zgłaszać pytania lub wątpliwości na temat niniejszej polityki lub metod obsługi przez Cochlear jego danych osobowych?

Jeśli użytkownik będzie chciał uzyskać dostęp do swoich danych, zmienić preferowane formy kontaktu lub zgłosić dowolne pytania lub obawy dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub metod obsługi przez Cochlear jego danych osobowych, należy przesłać wiadomość e-mail na adres privacy@cochlear.com lub skontaktować się z jednym z najbliższych regionalnych oddziałów Cochlear:

COCHLEAR LIMITED
Do wiadomości: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
 
COCHLEAR AMERICAS
Do wiadomości: Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
 
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Do wiadomości: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
 

Choć będziemy starać się udzielać odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości, użytkownik ma również prawo do bezpośredniego skontaktowania się ze swoim lokalnym organem regulacyjnym ds. ochrony danych lub prywatności.

 

EWENTUALNE ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE

Konieczne może być okresowe aktualizowanie treści niniejszej polityki z różnych powodów, w tym w wyniku zmian w prawie, przepisach i naszych praktykach biznesowych. Po wprowadzeniu zmiany opublikujemy naszą zaktualizowaną politykę prywatności 30 dni przed jej wejściem w życie, aby zapewnić użytkownikowi dostęp do najnowszych informacji.

 

DZIĘKUJEMY!

Dziękujemy za czas poświęcony na zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Mamy świadomość zaufania, jakim użytkownicy obdarzają Cochlear, decydując się na udostępnienie swoich danych osobowych oraz zamierzamy wykorzystywać je w sposób odpowiedzialny w toku wypełniania naszej misji wyrażonej w haśle „Hear now. And always” (Usłysz więcej. Usłysz lepiej).

 

Data ostatniej aktualizacji: wrzesień 2017 r. D1225934 tłumaczenie D1212310.