Skip to main content

NOTIS PRIVASI GLOBAL COCHLEAR

Apabila anda berinteraksi dengan Cochlear, kami mungkin akan mengumpulkan dan menggunakan maklumat peribadi anda seperti yang ditetapkan dalam Notis Privasi ini (“Notis”). Sila baca Notis ini dengan teliti kerana Notis ini menerangkan cara maklumat peribadi anda dikumpulkan, digunakan dan didedahkan oleh Cochlear Limited dan anak syarikatnya di seluruh dunia ( “Kumpulan Cochlear”). Notis ini juga memberitahu anda cara anda boleh mengakses dan mengemas kini maklumat peribadi anda dan membuat pilihan tertentu tentang cara maklumat peribadi anda digunakan.

Notis ini meliputi aktiviti pengumpulan data dalam talian dan luar talian kami, termasuk maklumat peribadi yang kami kumpulkan melalui laman web, aplikasi, borang kertas, perkhidmatan pelanggan dan acara.

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin akan mengagregat maklumat peribadi daripada sumber berbeza (laman web, acara luar talian) dan merentasi peranti yang berbeza. Sebagai sebahagian daripada proses ini, kami mungkin menggabungkan maklumat peribadi yang pada asalnya dikumpulkan oleh entiti Cochlear atau rakan kongsi Cochlear yang berbeza.

Sila ambil perhatian: Notis Privasi ini tidak mengawal pengumpulan, penggunaan atau pendedahan Cochlear berkenaan Maklumat Kesihatan yang Dilindungi seperti yang ditakrifkan oleh U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act (Akta Kemudahalihan dan Kebertanggungjawaban Insurans Kesihatan A.S.) (“HIPAA”). Anda boleh melihat Notis Amalan Privasi HIPAA kami.

 

 

APAKAH MAKLUMAT PERIBADI YANG DIKUMPULKAN OLEH COCHLEAR?

Maklumat peribadi yang diberikan oleh anda.

Apabila anda berkomunikasi dengan Cochlear, anda akan memberikan maklumat peribadi kepada kami. Contohnya, anda akan memberikan:

 • nama dan butiran hubungan anda semasa mendaftar akaun Cochlear di laman web kami atau melalui salah satu aplikasi kami atau semasa mengunjungi kemudahan atau acara Cochlear;
 • maklumat tentang sejarah pendengaran anda dalam forum Komuniti Cochlear atau perkhidmatan lain;
 • maklumat biologi dan demografi seperti umur, tarikh lahir, jantina, kesihatan atau rawatan perubatan anda semasa mendaftar peranti, menggunakan atau meminta maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami;
 • maklumat kewangan seperti nombor kad kredit anda semasa membeli produk atau perkhidmatan kami;
 • Perkhidmatan pelanggan dan sejarah pembelian serta sebarang maklumat yang anda berikan secara sukarela kepada kami tentang pengalaman anda menggunakan produk dan perkhidmatan kami (seperti penyelidikan pasaran dan maklum balas pengguna);
 • Data lokasi seperti data yang diperoleh daripada alamat IP anda, negara dan geolokasi tepat peranti mudah alih anda (yang telah kami sediakan notis dan pilihan yang bersesuaian);
 • Maklumat audio, elektronik atau visual jika anda menyertai acara kami atau menyediakan bakat atau siaran media untuk kami; atau
 • Maklumat peribadi lain yang boleh anda berikan kepada kami apabila anda menghubungi kami melalui telefon, dalam talian atau melalui mana-mana ciri “hubungi kami”.

Jika anda pakar kesihatan, kami akan turut mengumpulkan maklumat tentang kepakaran perubatan dan minat anda dalam bidang klinikal serta penglibatan anda dengan produk Cochlear.

Anda tidak perlu memberikan maklumat peribadi kepada kami tetapi dalam sesetengah keadaan, kami mungkin tidak akan dapat menyediakan semua perkhidmatan kami kepada anda tanpa maklumat peribadi anda.

Maklumat peribadi dikumpulkan melalui produk dan perkhidmatan kami yang anda gunakan.

Cochlear akan menerima maklumat apabila anda menggunakan aplikasi dan perkhidmatan Cochlear. Maklumat ini merangkumi cara anda menggunakan aplikasi dan/atau peranti pendengaran anda dan maklumat tentang pemproses bunyi anda (contohnya, nombor peranti, nombor akaun anda, model, versi perkakasan). Selain itu, apabila anda melawati laman web kami atau menggunakan aplikasi kami, komputer atau peranti mudah alih anda akan menghantar data analitis tertentu kepada kami seperti alamat IP, versi pelayar, versi aplikasi yang anda gunakan dan ralat yang berlaku.

Untuk butiran tambahan, baca bahagian di bawah tentang cara Cochlear menggunakan kuki dan untuk butiran tentang produk, perkhidmatan dan aktiviti tertentu, lihat bahagian Tambahan Privasi.

Maklumat peribadi daripada pihak ketiga.

Dari masa ke masa, kami akan memperoleh maklumat anda daripada organisasi atau individu lain. Sebagai contoh, apabila anda menerima implan pendengaran, pembekal penjagaan kesihatan anda akan mendaftarkan nombor siri implan pendengaran, nombor siri dan tetapan pemproses bunyi anda serta butiran hubungan untuk memastikan anda mendapat sokongan yang sepenuhnya daripada kami. Kami akan turut memperoleh data daripada pembekal pihak ketiga untuk menyokong analisis pasaran dan aktiviti pemasaran kami. Data tambahan ini membantu kami menyediakan pengalaman yang lebih diperibadikan untuk anda.

 

 

BAGAIMANAKAH CARA COCHLEAR MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI?

Untuk menukar cara orang memahami dan merawat kehilangan pendengaran, serta menghasilkan inovasi dan membawa ke pasaran serangkaian penyelesaian pendengaran boleh implan, kami menggunakan maklumat peribadi untuk tujuan yang diterangkan di bawah dan yang diterangkan dalam Tambahan Privasi.

Tujuan penggunaan maklumat peribadi Sebab kami melakukan tindakan ini Kepentingan sah kami (manfaat dan/atau hasil)
Waranti dan rekod. Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk menyimpan dan mengekalkan rekod berkaitan dengan peranti perubatan kami dan untuk menjejak tempoh waranti, mengekalkan rekod pengagihan dan rekod sejarah peranti untuk produk Cochlear dan mengekalkan rekod pertanyaan perubatan dan/atau aduan berkaitan dengan produk kami.
 • Dengan keizinan anda (jika diperlukan)
 • Memenuhi kewajipan kontraktual (cth., Waranti Terhad Global Cochlear)
 • Kewajipan kawal selia
 • Pengendalian yang lebih pantas bagi kes perkhidmatan dan pembaikan
 • Penyelidikan dan pembangunan produk
Pendaftaran peranti. Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk mendaftarkan peranti anda untuk membolehkan kami menyimpan rekod yang betul dan memberikan sokongan penuh untuk perkhidmatan dan pembaikan.
 • Dengan keizinan anda (jika diperlukan)
 • Kepentingan sah kami
 • Pengendalian yang lebih pantas bagi kes perkhidmatan dan pembaikan
 • Penyelidikan dan pembangunan produk
Pemasaran. Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk membolehkan usaha pemasaran dan promosi kami dijalankan, seperti menjemput anda untuk menyertai tinjauan dan memberikan maklum balas kepada kami atau dengan menghubungi anda tentang tawaran dan maklumat lain berkaitan dengan produk dan perkhidmatan kami, yang kami percaya mungkin menarik bagi anda.
 • Dengan keizinan anda (jika diperlukan)
 • Kepentingan sah kami
 • Memenuhi kewajipan kontraktual
 • Mengenal pasti produk dan perkhidmatan kami yang mungkin anda minati dan memberitahu anda tentang perkara tersebut
 • Mentakrifkan jenis pelanggan untuk produk dan perkhidmatan baru
 • Mengoptimumkan penawaran produk dan perkhidmatan kami
Pemperibadian. Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk memberi anda pengalaman yang diperibadikan semasa menggunakan laman web dan aplikasi kami. Kami mungkin mencipta profil daripada interaksi bersama anda untuk membantu kami memahami maklumat yang ingin anda terima.
 • Kepentingan sah kami
 • Mengenal pasti produk dan perkhidmatan kami yang mungkin anda minati dan memberitahu anda tentang perkara tersebut
 • Mentakrifkan jenis pelanggan untuk produk dan perkhidmatan baru
Khidmat Pelanggan. Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan khidmat pelanggan, termasuk memberikan respons kepada pertanyaan dan permintaan untuk maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami. Kami juga mungkin memberi anda pemberitahuan berkaitan dengan perkhidmatan seperti tamat tempoh waranti.
 • Memenuhi kewajipan kontraktual
 • Kewajipan undang-undang
 • Kepentingan sah kami
 • Untuk menjawab pertanyaan anda
 • Menambah baik dan membangunkan produk dan perkhidmatan baru
 • Meningkatkan kecekapan kami
Pembangunan dan penambahbaikan produk dan perkhidmatan. Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menguji, menyokong dan membangunkan naik taraf serta peningkatan bagi produk dan perkhidmatan kami (contohnya, untuk mendayakan konfigurasi, pengaktifan, penyelenggaraan dan pengurusan peranti yang betul) serta membangunkan produk dan perkhidmatan baru, untuk menganalisis prestasi produk, data perkhidmatan dan kebolehpercayaan serta untuk meningkatkan kandungan, kefungsian dan kebolehgunaan laman web dan aplikasi kami.
 • Dengan keizinan anda (jika diperlukan)
 • Kepentingan sah kami
 • Menambah baik dan membangunkan produk dan perkhidmatan baru
Tujuan umum yang lain (contohnya, penyelidikan dalaman atau pasaran, analitis, keselamatan). Menurut undang-undang yang berkenaan, kami boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan perniagaan umum yang lain, seperti mengekalkan akaun anda, menjalankan penyelidikan dalaman atau pasaran dan mengukur keberkesanan kempen pengiklanan. Kami berhak, jika anda mempunyai akaun Cochlear, untuk menyelaraskan akaun tersebut kepada satu akaun. Kami juga mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk pengurusan dan operasi komunikasi, sistem IT dan keselamatan kami dan untuk membuat pemantauan bagi tujuan keselamatan atau antipenipuan.
 • Kewajipan undang-undang
 • Dengan keizinan anda (jika diperlukan)
 • Kepentingan sah kami
 • Menambah baik dan membangunkan produk dan perkhidmatan baru
 • Meningkatkan kecekapan kami
 • Melindungi sistem, rangkaian dan kakitangan kami

 

Penggunaan data awanama. Mungkin terdapat keadaan apabila kami dibenarkan oleh undang-undang untuk mengagregat atau mengawanamakan maklumat peribadi anda, untuk memastikan bahawa maklumat tersebut tidak lagi dikaitkan dengan anda dan selepas pengagregatan atau pengawanamaan, data tersebut tidak lagi dikelaskan sebagai maklumat peribadi. Penggunaan maklumat sedemikian bukanlah tertakluk pada Notis ini.

 

 

BILAKAH DAN DENGAN SIAPAKAH KAMI BERKONGSI MAKLUMAT PERIBADI?

Dalam Kumpulan Cochlear.

Kami akan berkongsi maklumat peribadi dalam Kumpulan Cochlear secara global. Setiap ahli Kumpulan Cochlear akan menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Notis Privasi ini sahaja.

Dengan Pembekal Perkhidmatan Kami.

Kami berkongsi maklumat peribadi dengan organisasi yang membekalkan atau menjalankan perkhidmatan kepada atau bagi pihak Cochlear, contohnya, pengedar kami, syarikat yang membekalkan perkhidmatan sokongan laman web atau yang membantu aktiviti pemasaran produk serta perkhidmatan kami. Dalam sesetengah keadaan, anda mungkin memberikan maklumat peribadi kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga ini secara terus (contohnya, semasa anda membuat pembelian melalui kedai dalam talian kami dan memasukkan maklumat kad kredit untuk pembayaran, data tersebut akan dihantar kepada pemproses bayaran pihak ketiga) dan data itu mungkin akan dikongsi atau tidak dikongsi dengan Cochlear oleh pihak ketiga tersebut. Mengikut kontrak, pembekal perkhidmatan kami perlu melindungi kerahsiaan maklumat peribadi yang dikongsi dengan mereka dan hanya menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan membekalkan perkhidmatan kepada kami.

Dengan Syarikat Pihak Ketiga.

Melainkan dalam situasi yang telah anda izinkan, kami tidak memberikan lesen atau menjual maklumat peribadi anda kepada syarikat pihak ketiga untuk tujuan pemasaran mereka sendiri. Identiti mana-mana syarikat pihak ketiga sedemikian akan didedahkan kepada anda pada masa keizinan anda diminta.

Dengan Rakan Kongsi dan Pembekal Penjagaan Kesihatan serta Penjaga.

Kami akan turut berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal penjagaan kesihatan (contohnya pakar bedah dan ahli audiologi anda dan sebagainya) untuk menilai kesesuaian anda dengan produk kami, untuk membantu anda menggunakan produk kami atau untuk sebab lain yang berkaitan dengan rawatan, pengendalian penjagaan kesihatan atau pembayaran. Contohnya:

 • apabila anda membuat pesanan produk atau perkhidmatan yang berkaitan (atau jika anda dalam proses membuat pesanan), kami mungkin akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan organisasi yang membayar perkhidmatan kesihatan bagi pihak anda (contohnya, Medicare atau Medicaid di A.S. dan pihak berkuasa bagi pembayaran balik serta syarikat insurans di pasaran lain); dan
 • apabila menggunakan teknologi awan Cochlear untuk membolehkan fail konfigurasi pemproses bunyi disandarkan dengan selamat oleh Cochlear dan dikongsi dengan pembekal penjagaan kesihatan yang telah anda lantik.

Selain itu, menurut undang-undang yang terpakai, kami boleh mendedahkan maklumat peribadi kepada ibu bapa, penjaga atau penjaga kesihatan (seperlunya).

Transaksi Perniagaan.

Maklumat peribadi anda mungkin dipindahkan kepada syarikat yang telah membeli saham atau aset ahli Kumpulan Cochlear atau salah satu divisyen operasi kami; contohnya, akibat penjualan, penggabungan, penyusunan semula atau pembubaran. Jika pemindahan tersebut berlaku, penggunaan maklumat peribadi anda oleh syarikat pembeli tertakluk pada Notis ini dan keutamaan privasi yang telah anda nyatakan kepada kami.

Permintaan Undang-undang/Kerajaan dan Perlindungan Cochlear dan Pihak Lain.

Kami akan mendedahkan maklumat peribadi apabila kami, secara jujur, yakin bahawa pendedahan tersebut wajar untuk:

 • mematuhi undang-undang (atau perintah mahkamah atau sepina);
 • mematuhi permintaan sah daripada pihak awam dan pihak kerajaan yang berkuasa;
 • mencegah atau menyiasat jenayah yang berkemungkinan akan berlaku, seperti penipuan atau kecurian identiti; atau
 • melindungi hak, harta atau keselamatan Kumpulan Cochlear, pengguna kami atau orang lain.

 

 

BAGAIMANAKAH CARA COCHLEAR MENGGUNAKAN KUKI, PASANG MASUK MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI YANG SERUPA?

Kuki ialah fail kecil yang mengandungi data seperti pengecam unik yang disimpan oleh pelayar Internet anda untuk membantu laman web menjejak maklumat antara lawatan. Apabila anda melawati mana-mana laman web kami, laman web boleh menyimpan atau mendapatkan maklumat pada pelayar anda, kebanyakannya dalam bentuk kuki. Laman web kami menggunakan kuki untuk membantu kami:

 • mengetahui laman web yang anda lawati, kekerapan lawatan dan jenis peranti yang digunakan;
 • mengumpulkan dan menyimpan maklumat tentang peranti dan keutamaan pelayaran anda;
 • memperibadikan unsur laman web kami berdasarkan pelayar, peranti, negara dan bahasa anda;
 • mengumpulkan maklumat tentang laman web terakhir yang anda lawati dan laman lain yang dilawati untuk membantu kami mengkategorikan pelayaran anda kepada segmen pasaran untuk tujuan analisis pasaran; dan
 • memberi anda kandungan, komunikasi promosi dan pengiklanan yang lebih relevan.

Sebagai contoh, apabila anda melawati laman web kami, kuki akan membantu kami mengenal pasti perkara yang dicari, kandungan yang anda lawati dan kekerapan lawatan anda. Walaupun maklumat yang kami kumpulkan melalui kuki tidak mengenal pasti diri anda, apabila anda mendaftar di laman web kami, kami boleh mengaitkan aktiviti anda yang sebelumnya dan masa hadapan di laman web dan aplikasi dengan butiran hubungan yang anda berikan.

Kuki Pihak Ketiga

Sesetengah kuki yang digunakan oleh laman web kami telah kami tetapkan, manakala sesetengah lagi telah ditetapkan oleh pihak ketiga bagi pihak kami untuk tujuan yang dijelaskan dalam Notis ini. Penggunaan kuki daripada pihak ketiga membolehkan iklan berasaskan minat yang akan memaparkan iklan daripada Cochlear di laman web lain yang anda lawati.

Kami menggunakan Google Analytics untuk mengumpulkan data seperti alamat IP bagi mendapatkan data statistik tentang penggunaan laman web dan aplikasi kami, serta Google AdSense dan Google DoubleClick untuk mengurus dan memaparkan iklan (secara bersama dinamakan “Google Services”). Google Services membolehkan penggunaan anda dihubungkaitkan dengan berbilang peranti, seperti telefon mudah alih dan komputer meja anda. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Google Analytics atau menghalang perkhidmatan ini daripada mengumpulkan maklumat berkenaan lawatan anda ke laman web kami atau lawati http://myaccount.google.com untuk mengawal paparan iklan di semua Google Services.

Jika anda tidak mahu membenarkan kuki, anda boleh mengkonfigurasi pelayar Internet anda untuk menolak kuki. Dengan melakukan tindakan ini, anda akan menghalang ciri tertentu laman web kami daripada berfungsi seperti yang dirancang. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kuki dan teknologi yang serupa, lawati http://allaboutcookies.org. Anda turut boleh menarik diri daripada iklan berasaskan minat melalui laman web yang dikendalikan oleh industri dengan melawati http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices dan http://www.youronlinechoices.com (untuk penduduk Eropah).

Sila lawati laman web atau sistem operasi pengeluar peranti mudah alih anda untuk mendapatkan arahan berkaitan dengan sebarang kawalan privasi tambahan lain, contohnya geolokasi dan pengenal pasti peranti.

 

Kawalan Kuki

Secara lalai, laman web Cochlear yang ditujukan kepada penduduk Eropah dan Turki, (Laman Web Cochlear Europe) menetapkan hanya kuki penting yang perlu bagi laman web berfungsi dengan betul. Jika anda melawati Laman Web Cochlear Europe, anda akan dipersembahkan dengan notis kuki. Anda boleh bersetuju atau menolak tetapan kuki kami yang tidak penting seperti kuki yang digunakan untuk analitis dan pemperibadian. Anda boleh menetapkan kategori tertentu kuki yang akan anda benarkan untuk ditetapkan oleh Cochlear. Pilihan anda akan terus digunakan hanya pada Laman Web Cochlear Europe dan bukan pada laman web yang ditujukan kepada individu yang tinggal di luar Eropah dan Turki. Oleh sebab cara kuki beroperasi, pilihan anda juga hanya akan terus digunakan atas dasar setiap domain, maksudnya anda akan mendapat gesaan berasingan apabila anda pergi antara Laman Web Cochlear Europe yang berada pada domain yang berbeza (contohnya cochlear.com berbanding iwanttohear.com).

 

Pasang Masuk Media Sosial

Selain kuki, kami turut menetapkan pasang masuk media sosial daripada rangkaian sosial seperti Facebook dan Twitter agar anda dapat berkongsi maklumat daripada laman web kami dengan rakan serta kenalan anda dalam talian. Dengan setiap lawatan ke laman kami yang menggunakan pasang masuk, pelayar anda akan disambungkan pada pelayan Facebook dan/atau Twitter. Jika anda log masuk ke Facebook dan/atau Twitter semasa melawati laman web kami, perkhidmatan tersebut akan mengaitkan pelayaran anda di laman web kami dengan akaun pengguna anda.

 

 

MENYIMPAN MAKLUMAT PERIBADI

Di manakah maklumat peribadi diproses dan disimpan?

Pemprosesan dan storan. Cochlear merupakan syarikat global yang berpusat di Sydney, Australia yang turut mengendalikan kemudahan utama dan kakitangan di negara Kesatuan Eropah, United Kingdom, Amerika Syarikat dan negara lain. Maklumat peribadi anda akan dipindahkan, diproses dan disimpan di mana-mana tempat Cochlear, Kumpulan Cochlear atau pembekal perkhidmatan Cochlear beroperasi.

Pemindahan maklumat peribadi anda. Kami mungkin akan memproses maklumat peribadi anda di luar negara tempat anda tinggal berdasarkan tujuan yang dinyatakan dalam notis ini. Apabila kami memindahkan maklumat peribadi anda ke negara lain, kami mengambil langkah-langkah munasabah untuk memastikan undang-undang berkenaan diikuti. Setakat maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada penduduk Kawasan Ekonomi Eropah dan United Kingdom dan dipindahkan ke negara yang menguatkuasakan standard undang-undang perlindungan maklumat peribadi yang lebih ringan, Cochlear akan mengambil langkah untuk melindungi dan memproses maklumat tersebut menurut standard perlindungan data Kesatuan Eropah. Kami (i) telah menetapkan fasal kontraktual standard yang diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah untuk melindungi maklumat peribadi anda (dan anda berhak untuk meminta daripada kami salinan fasal ini dengan menghubungi kami seperti yang dinyatakan di bawah) dan/atau (ii) akan bergantung pada keizinan anda (apabila diperlukan oleh undang-undang).

Berapa lamakah Cochlear akan menyimpan maklumat peribadi?

Cochlear akan menyimpan maklumat peribadi hanya dalam bentuk yang boleh dikenal pasti selama tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan asal maklumat tersebut dikumpulkan atau penggunaan tambahan yang telah anda setujui atau untuk memenuhi kewajipan kawal selia dan penyimpanan rekod yang sah. Selepas itu, kami akan memadamkan maklumat atau menjadikan maklumat tersebut awanama supaya tidak dapat dikaitkan dengan anda lagi.

 

 

KESELAMATAN

Langkah-langkah yang diambil oleh Cochlear. Cochlear telah menguatkuasakan langkah fizikal, pentadbiran, teknikal dan organisasi yang sewajarnya untuk melindungi maklumat peribadi daripada penyalahgunaan, kehilangan dan akses atau pendedahan tanpa izin. Langkah keselamatan kami termasuk kawalan akses yang sesuai, penyulitan (apabila diperlukan) dan penilaian keselamatan yang tetap.

Langkah-langkah yang kami jangkakan akan anda ambil. Anda juga perlu memainkan peranan untuk memastikan maklumat peribadi anda selamat dan terjamin. Semasa mendaftar untuk akaun dalam talian, sila pastikan anda memilih kata laluan akaun yang sukar diteka oleh orang lain dan jangan sekali-kali dedahkan kata laluan anda kepada orang lain. Anda bertanggungjawab untuk memastikan kata laluan ini rahsia dan untuk sebarang penggunaan akaun anda. Jika anda menggunakan komputer kongsi atau awam, jangan sekali-kali pilih untuk mengingati ID log masuk/alamat e-mel atau kata laluan anda dan pastikan anda log keluar daripada akaun anda setiap kali anda meninggalkan komputer. Anda juga patut menggunakan mana-mana tetapan privasi atau kawalan yang kami sediakan dalam laman web/aplikasi kami.

 

 

MAKLUMAT KANAK-KANAK

Bagaimanakah cara Cochlear mengendalikan privasi kanak-kanak dan hak ibu bapa?

Laman web dan perkhidmatan kami adalah untuk khalayak umum, seperti pesakit, ibu bapa, penjaga dan orang awam, dan tidak dibuat secara khusus untuk kanak-kanak. Perkhidmatan dan aplikasi Cochlear yang tertentu diakses melalui Akaun Cochlear dan Akaun Kanak-kanak boleh dicipta dengan izin ibu bapa atau penjaga. Lihat tambahan privasi Akaun Cochlear untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang mencipta dan mengurus Akaun Kanak-kanak.

 

 

HAK ANDA

Bagaimanakah cara anda mengakses, membetulkan atau memadamkan maklumat peribadi?

Kami menghormati hak anda untuk memilih cara kami mengumpulkan, menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda. Apabila kami mengumpulkan maklumat peribadi anda, kami akan memastikan bahawa maklumat tersebut tepat, lengkap dan terkini. Kami memahami bahawa maklumat peribadi dan keutamaan privasi anda boleh berubah dari masa ke masa.

Jika diberikan di sisi undang-undang, anda boleh mengakses, membetulkan, meminda atau memadamkan maklumat peribadi anda dalam kawalan Cochlear atau menyekat atau membantah pemprosesan maklumat peribadi anda. Sekiranya anda telah mengizinkan pemprosesan maklumat peribadi anda, anda mempunyai hak untuk menarik balik keizinan anda pada bila-bila masa. Untuk membantu anda melindungi privasi dan keselamatan anda, kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk mengesahkan identiti anda sebelum memberikan akses kepada butiran anda dan sebelum membetulkan, meminda atau memadamkan rekod kami. Sila ambil perhatian bahawa sebarang maklumat pengenalan yang diberikan kepada kami hanya akan diproses mengikut, dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang berkenaan.

Anda boleh menyahlanggan komunikasi promosi atau pemasaran melalui pautan nyahlanggan yang terdapat dalam komunikasi promosi tersebut atau dengan menghubungi kami melalui salah satu kaedah yang diterangkan pada penghujung Notis ini.

Kami berharap agar kami dapat menjawab pertanyaan anda tentang cara kami memproses maklumat peribadi anda. Walau bagaimanapun, jika anda mempunyai kebimbangan yang belum selesai, anda juga berhak untuk mengadu kepada pihak berkuasa perlindungan data yang kompeten.

 

 

TAMBAHAN PRIVASI

Dalam tambahan di bawah, kami menerangkan cara produk, perkhidmatan dan aktiviti tertentu mengumpulkan dan menggunakan maklumat peribadi dalam cara yang tidak diterangkan dalam Notis Privasi utama kami (di atas) atau yang memerlukan penjelasan lanjut.

 

Tindakan mencipta Akaun Cochlear membolehkan anda log masuk dan menggunakan pelbagai perkhidmatan dan aplikasi Cochlear, seperti Aplikasi Baha® Smart, Aplikasi Nucleus® Smart, Aplikasi Osia® Smart, portal web myCochlear™ dan kedai dalam talian kami. Perkhidmatan yang menggunakan Akaun Cochlear berbeza-beza mengikut pasaran.

Apabila anda mencipta Akaun Cochlear, kami meminta nama, alamat e-mel dan tarikh lahir anda. Kami menggunakan maklumat ini untuk mengaitkan Akaun Cochlear anda dengan pendaftaran peranti Cochlear anda untuk membantu kami memberikan perkhidmatan yang paling relevan untuk anda. Selain itu, alamat e-mel anda mungkin digunakan untuk komunikasi yang berkaitan dengan akaun Cochlear anda dan tarikh lahir membantu kami memastikan akaun kanak-kanak itu dicipta dengan izin ibu bapa atau penjaga.

Akaun Kanak-kanak dan Keizinan Ibu Bapa

Perkhidmatan dan aplikasi Cochlear boleh digunakan oleh kanak-kanak melalui Akaun Kanak-kanak. Akaun Kanak-kanak boleh dicipta oleh ibu bapa atau penjaga melalui perkhidmatan dan aplikasi yang membenarkan penggunaannya, seperti Aplikasi Nucleus Smart. Sila lihat Soalan Lazim Aplikasi Nucleus Smart untuk arahan tentang mencipta Akaun Kanak-kanak.

Akaun Kanak-kanak boleh mengakses perkhidmatan dan aplikasi Cochlear yang sama yang tersedia untuk orang dewasa. Ini akan mengakibatkan maklumat peribadi dihantar kepada Cochlear. Contohnya, kanak-kanak yang menggunakan Aplikasi Nucleus Smart boleh mendayakan ciri seperti penyegerakan data yang diterangkan dengan lebih menyeluruh dalam tambahan privasi Aplikasi Nucleus Smart.

Perkhidmatan yang didayakan oleh Akaun Cochlear yang tersedia dalam beberapa pasaran membolehkan perkongsian maklumat kesihatan dengan pakar perubatan anda. Setelah didayakan, ibu bapa boleh meminta agar perkhidmatan seumpamanya dinyahdayakan pada bila-bila masa dengan menghubungi pakar kesihatan profesional itu atau Cochlear.

Ibu bapa atau penjaga boleh menyemak, mengedit, meminta pemadaman atau menghalang pengumpulan lanjut atau penggunaan maklumat peribadi anak mereka dengan menghubungi kami seperti yang diterangkan dalam Notis ini.

Tindakan mencipta Akaun Cochlear Academy membolehkan anda log masuk dan menggunakan pelbagai pembelajaran dalam talian Cochlear, pembelajaran berasaskan bilik darjah, webinar, membaca, video dan pautan ke laman web.

Maklumat peribadi dikumpulkan melalui Cochlear Academy

Apabila anda menggunakan Cochlear Academy, kami mengumpulkan dan menggunakan kategori maklumat peribadi yang berikut. Kami mungkin akan mendapatkan maklumat peribadi ini secara terus daripada anda atau, jika berkenaan, daripada organisasi anda (contohnya, klinik atau pentadbiran hospital).

Kategori maklumat peribadi Tujuan pengumpulan dan penggunaan
Nama dan butiran hubungan anda seperti alamat e-mel anda, organisasi anda, pengurus, alamat, nombor telefon, tarikh mula dan tamat. Kami menggunakan maklumat peribadi ini untuk mengenal pasti diri anda dalam sistem dalaman kami, berkomunikasi dengan anda dan memantau interaksi kita.
Sejarah pembelajaran; termasuk maklumat yang telah anda daftarkan, status anda, penyempurnaan latihan termasuk tarikh dan butiran seperti jawapan dan skor yang diperoleh. Kami memerlukan maklumat peribadi ini untuk memberikan akses kepada latihan melalui Cochlear Academy. Maklumat peribadi ini digunakan untuk memberi anda akses kepada kandungan latihan, melaporkan status dan penyempurnaan latihan, mengesyorkan latihan, pelaporan dan analitis. Maklumat tersebut membolehkan kami mengesyorkan kursus kepada anda berdasarkan butiran akaun anda.

Cochlear Family ialah program keahlian percuma yang ditawarkan oleh Cochlear kepada penerima di pasaran terpilih. Cochlear Family menyokong penerima, keluarga dan penjaga mereka sementara mereka belajar untuk menggunakan dan hidup dengan peranti mereka.

Apabila anda menyertai Cochlear Family, anda akan menerima komunikasi daripada Cochlear yang mungkin termasuk maklumat tentang perkhidmatan dan produk baru, promosi, tawaran istimewa, jemputan ke acara dan tinjauan yang tidak wajib. Komunikasi ini mungkin akan disampaikan melalui pelbagai saluran, bergantung pada maklumat hubungan yang telah anda beri, termasuk - e-mel, pos, telefon dan teks.

Anda boleh meninggalkan Cochlear Family pada bila-bila masa dengan menghubungi kami melalui salah satu kaedah yang diterangkan pada penghujung Notis Privasi ini. Jika anda memilih untuk meninggalkan Cochlear Family, anda tidak lagi berhak mengakses manfaat program ini. Sekiranya anda ingin kembali menyertai program ini, anda boleh berbuat demikian pada bila-bila masa dengan menghubungi pasukan sokongan setempat anda.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada ahli Cochlear Family

Berdasarkan keizinan anda, kami mengumpulkan dan menggunakan kategori maklumat peribadi berikut:

Kategori maklumat peribadi Tujuan pengumpulan dan penggunaan
Nama anda dan butiran anda seperti alamat e-mel dan nombor telefon anda. Kami menggunakan maklumat ini untuk mengenal pasti diri anda dalam sistem dalaman kami, berkomunikasi dengan anda dan memantau interaksi kita.
Maklumat biografi dan kesihatan, seperti umur atau tarikh lahir anda, tahap dan tempoh anda kehilangan pendengaran serta penggunaan peranti pendengaran anda. Kami menggunakan maklumat ini untuk lebih memahami perjalanan pendengaran peribadi anda dan/atau pengalaman anda berkaitan peranti pendengaran untuk menilai cara Cochlear dapat menyokong dan berkomunikasi lebih baik dengan anda. Kami juga menggunakan maklumat ini untuk tujuan demografi dan statistik untuk lebih memahami pelanggan dan bakal pelanggan kami.

 

Perkongsian maklumat peribadi

 • Jika berkenaan,
  1. ibu bapa atau penjaga anda juga akan dapat mengakses maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda dan/atau
  2. maklumat mungkin didedahkan kepada pembekal penjagaan kesihatan anda dan/atau rakan kongsi perkhidmatan yang ditetapkan.
 • Kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga lain hanya dengan keizinan anda atau berdasarkan keperluan undang-undang untuk berbuat demikian.

Pengekalan maklumat peribadi anda

Kami akan mengekalkan maklumat Cochlear Family anda selama anda kekal dalam program ini.

Program Sukarelawan Cochlear kami merupakan pasukan sukarelawan yang terdiri daripada beribu orang sukarelawan dan orang-orang yang mereka sayangi di seluruh dunia yang mendengar menggunakan penyelesaian Cochlear. Mereka mempunyai satu persamaan – semangat untuk membantu orang lain dalam perjalanan pendengaran mereka.

Sukarelawan Cochlear kami berkongsi kisah mereka, menawarkan sokongan dan memberikan maklumat kepada sesiapa yang sedang mempertimbangkan atau hendak mendapatkan penyelesaian pendengaran Cochlear, termasuk ibu bapa, penjaga, ahli keluarga atau rakan-rakan mereka.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan melalui pernyataan keinginan

Apabila anda menyerahkan pernyataan keinginan untuk menjadi Sukarelawan Cochlear, kami akan meminta anda memberikan maklumat peribadi tertentu untuk menilai permohonan anda.

Berdasarkan keizinan anda, kami mungkin akan mengumpul dan menggunakan kategori maklumat peribadi berikut untuk menentukan peluang sesuai yang tersedia untuk anda sertai sebagai Sukarelawan Cochlear:

 • Nama dan butiran hubungan anda seperti alamat e-mel dan nombor telefon anda;
 • Maklumat biografi dan kesihatan, seperti umur atau tarikh lahir anda, tahap dan tempoh anda kehilangan pendengaran serta penggunaan peranti pendengaran oleh anda;
 • Sejarah peribadi anda sebagai atau hubungan anda dengan penerima implan Cochlear, di samping minat, kemahiran dan ketersediaan anda; dan
 • Di sesetengah negara, semakan latar belakang jenayah, pelepasan polis atau semakan latar belakang lain sebagai langkah keselamatan dan kelayakan tambahan.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada Sukarelawan

Berdasarkan keizinan anda, kami mengumpulkan dan menggunakan kategori maklumat peribadi berikut:

Kategori maklumat peribadi Tujuan pengumpulan dan penggunaan
Nama anda dan butiran anda seperti alamat e-mel dan nombor telefon anda. Kami menggunakan maklumat ini untuk mengenal pasti diri anda dalam sistem dalaman kami, berkomunikasi dengan anda dan memantau interaksi kita.
Maklumat biografi dan kesihatan, seperti umur atau tarikh lahir anda, tahap dan tempoh anda kehilangan pendengaran serta penggunaan peranti pendengaran anda. Kami menggunakan maklumat ini untuk lebih memahami perjalanan pendengaran peribadi anda dan/atau pengalaman anda berkaitan peranti pendengaran untuk menilai cara Cochlear dapat menyokong anda dengan lebih baik. Kami juga menggunakan maklumat ini untuk tujuan demografi dan statistik untuk lebih memahami pelanggan dan bakal pelanggan kami.
Sejarah peribadi anda sebagai penerima implan Cochlear atau penjaga, di samping minat, kemahiran dan ketersediaan anda. Kami menggunakan maklumat ini, selain maklumat biografi lain, untuk mengenal pasti peluang bagi anda menyertai Program Sukarelawan Cochlear, seperti dengan menghubungkan anda dengan mereka yang berminat mengetahui lebih lanjut tentang pengalaman peribadi anda dengan kehilangan pendengaran atau sebagai orang tersayang penerima implan koklea.
Bahan bertulis, petikan, foto, video dan/atau rakaman audio berkaitan anda. Kami mungkin menggunakan maklumat ini dalam bahan promosi kami.
Rekod latihan. Kami mungkin akan memberi anda akses kepada latihan khusus dan kami menyimpan rekod aktiviti latihan untuk lebih memahami pengetahuan dan kepakaran khusus anda.

 

Perkongsian maklumat peribadi

Dalam menilai pernyataan keinginan anda, Cochlear tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga tanpa keizinan anda atau keperluan undang-undang untuk berbuat demikian.

Jika anda menjadi Sukarelawan Cochlear, Cochlear mungkin akan berkongsi butiran diri anda dengan individu yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjalanan pendengaran anda atau dengan organisasi yang terlibat dalam acara yang anda mungkin akan bercakap atas tugas anda sebagai Sukarelawan Cochlear. Jika berkenaan, ibu bapa atau penjaga anda juga akan dapat mengakses maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda. Kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga lain hanya dengan keizinan anda atau berdasarkan keperluan undang-undang untuk berbuat demikian.

Pengekalan maklumat peribadi anda

Jika anda menyertai Program Sukarelawan Cochlear, kami akan mengekalkan maklumat sukarelawan anda selama anda kekal dalam program ini. Jika anda tidak jadi menyertai Program Sukarelawan Cochlear, maklumat peribadi yang disertakan dalam pernyataan keinginan anda akan dimusnahkan tidak lama selepas penentuan itu.

Cochlear kerap kali mengadakan atau menyokong pelbagai acara, sama ada besar atau kecil, di tempat acara di seluruh dunia (Acara). Khalayak bagi Acara termasuklah mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk dan perkhidmatan Cochlear, penerima peranti perubatan Cochlear, Sukarelawan Cochlear dan pakar perubatan.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan untuk Acara

Apabila anda mendaftar untuk dan/atau menghadiri sesebuah Acara, kami mengumpulkan dan menggunakan kategori maklumat peribadi yang berikut:

Kategori maklumat peribadi Tujuan pengumpulan dan penggunaan
Nama anda dan butiran anda seperti alamat e-mel dan nombor telefon anda. Kami menggunakan maklumat ini untuk mengenal pasti diri anda dalam sistem dalaman kami, berkomunikasi dengan anda, memberitahu anda tentang butiran Acara dan merekodkan interaksi kita.
Maklumat biografi dan kesihatan, seperti umur atau tarikh lahir anda, tahap dan tempoh anda kehilangan pendengaran serta penggunaan peranti pendengaran anda. Bagi Acara yang ditujukan kepada calon dan/atau penerima penyelesaian pendengaran dan/atau perkhidmatan Cochlear, kami menggunakan maklumat ini untuk memastikan bahawa kami menyediakan kandungan dan penceramah yang relevan untuk Acara tersebut. Kami juga menggunakan maklumat ini untuk tujuan demografi dan statistik untuk lebih memahami pelanggan dan bakal pelanggan kami.
Sejarah peribadi anda sebagai penerima produk dan/atau perkhidmatan Cochlear atau penjaga, di samping minat, kemahiran dan ketersediaan anda. Kami menggunakan maklumat ini, selain maklumat biografi lain, untuk mengenal pasti peluang bagi anda menyertai Program Sukarelawan Cochlear, seperti dengan menghubungkan anda dengan individu yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengalaman peribadi anda dengan kehilangan pendengaran atau sebagai orang tersayang kepada penerima produk dan/atau perkhidmatan Cochlear.
Fotograf, rakaman video dan/atau audio (secara bersama ‘media yang direkodkan’) yang mengandungi diri anda. Di sesetengah Acara, kami mengambil media yang direkodkan untuk digunakan dalam komunikasi kami dan bahan dalam lingkungan Cochlear, selain pada laman web luaran, akaun media sosial dan penerbitan cetak kami. Kami akan bertanya kepada anda setiap kali sebelum menggunakan media yang direkodkan yang menampilkan diri anda dengan ketara dan terfokus yang dapat mengecam diri anda (contohnya fotografi atau video jarak dekat). Akan tetapi, kami mungkin akan menggunakan media yang dirakamkan tanpa keizinan anda jika anda hanya berada di latar belakang, di luar fokus atau tidak ketara atau tidak dapat dikenal pasti dengan mudah.
Butiran perjalanan Dalam keadaan terhad, Cochlear mungkin boleh membantu dengan tempahan perjalanan dan/atau penginapan anda untuk menghadiri Acara. Dalam keadaan ini, kami akan menggunakan butiran perjalanan, termasuk sebarang dokumen pengenalan atau butiran pembayaran, hanya jika perlu untuk melengkapkan tempahan.

 

Perkongsian maklumat peribadi

Jika anda bersetuju dengan hebahan bakat/media yang berasingan, kami mungkin akan berkongsi media rakaman yang menampilkan imej dan/atau suara anda melalui media sosial, laman web, media cetak atau lain-lain seperti yang ditentukan dalam hebahan media seumpamanya. Kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan kami jika perlu untuk penglibatan mereka dan/atau perkhidmatan yang mereka sediakan untuk Acara kami. Kami akan berkongsi maklumat peribadi dan butiran perjalanan anda jika perlu untuk menempah perjalanan dan/atau penginapan yang dipersetujui (contohnya berkongsi nama dan tarikh lahir anda dengan syarikat penerbangan untuk menempah penerbangan). Kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga lain hanya dengan keizinan anda atau berdasarkan keperluan undang-undang untuk berbuat demikian.

Pengekalan maklumat peribadi anda

Kami akan menyimpan rekod pendaftaran dan kehadiran Acara hanya selama yang perlu untuk mengurus dan mentadbir Acara dengan betul dan untuk menganalisis demografi dan trend acara dari masa ke masa.

Perbualan Cochlear ialah program berasaskan jemputan sahaja yang ditawarkan oleh Cochlear kepada penerima dan ibu bapa serta penjaga mereka dalam pasaran terpilih. Matlamat Perbualan Cochlear adalah untuk menjalankan penyelidikan pasaran dan mengumpul maklum balas daripada pelanggan Cochlear untuk membantu memberikan maklumat dan menambah baik produk dan perkhidmatan Cochlear.

Apabila anda menyertai Perbualan Cochlear, anda akan menerima jemputan untuk memberikan maklum balas dan untuk mengambil bahagian dalam tinjauan dan/atau aktiviti penyelidikan pasaran yang lain. Komunikasi ini mungkin akan disampaikan melalui pelbagai saluran, bergantung pada maklumat hubungan yang telah anda berikan kepada kami, termasuk e-mel, pos, telefon dan teks.

Anda boleh meninggalkan Perbualan Cochlear pada bila-bila masa dengan menghubungi kami melalui salah satu kaedah yang diterangkan pada penghujung Notis ini.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada ahli Perbualan Cochlear

Berdasarkan keizinan anda, kami mengumpulkan dan menggunakan kategori maklumat peribadi berikut:

Kategori maklumat peribadi Tujuan pengumpulan dan penggunaan
Nama anda dan butiran anda seperti alamat e-mel dan nombor telefon anda. Kami menggunakan maklumat ini untuk mengenal pasti diri anda dalam sistem dalaman kami, berkomunikasi dengan anda dan memantau interaksi kita.
Maklumat biografi dan kesihatan, seperti umur atau tarikh lahir anda, tahap dan tempoh anda kehilangan pendengaran serta penggunaan peranti pendengaran anda. Kami menggunakan maklumat ini untuk lebih memahami perjalanan pendengaran peribadi anda dan/atau pengalaman anda dengan peranti pendengaran untuk menilai cara terbaik bagi Cochlear menyokong dan berkomunikasi dengan anda dan aktiviti penyelidikan pasaran yang paling relevan kepada anda. Kami juga menggunakan maklumat ini untuk tujuan demografi dan statistik untuk lebih memahami pelanggan dan bakal pelanggan kami.
Respons penyelidikan pasaran Apabila anda memberikan maklum balas, melengkapkan tinjauan atau mengambil bahagian dalam aktiviti penyelidikan pasaran sebagai sebahagian daripada Perbualan Cochlear, kami akan menggunakan maklumat yang anda berikan untuk membantu menambah baik produk dan perkhidmatan kami. Respons anda akan dikumpulkan dan dilaporkan pada tahap agregat tetapi kami akan sentiasa memberitahu anda terlebih dahulu jika respons tinjauan akan dikaitkan dengan anda.

 

Perkongsian maklumat peribadi

Jika berkenaan, ibu bapa atau penjaga anda juga akan dapat mengakses maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda. Kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga lain hanya dengan keizinan anda atau berdasarkan keperluan undang-undang untuk berbuat demikian.

Pengekalan maklumat peribadi anda

Kami akan mengekalkan maklumat Perbualan Cochlear anda selagi anda kekal dalam program ini. Kami akan menjadikan awanama mana-mana data yang dikekalkan dalam masa 12 bulan selepas anda meninggalkan program ini.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan

Apabila anda membuat permohonan untuk bekerja di atau untuk Cochlear, anda akan diminta untuk memberikan pelbagai maklumat, seperti butiran hubungan, sejarah pekerjaan dan pendidikan yang terperinci (contohnya, CV/resume dan/atau transkrip akademik), bukti kelayakan kerja (contohnya, pasport dan/atau visa) dan perihalan kemahiran anda (contohnya, bahasa asing).

Maklumat peribadi tentang diri anda juga mungkin akan dikumpulkan daripada orang lain berdasarkan perkara berikut:

 • Maklum balas temu duga
 • Semakan rujukan
 • Semakan latar belakang
 • Carian web, contohnya melalui Google atau LinkedIn
 • Penilaian psikometri

Maklumat tertentu yang diminta daripada anda dan dikumpulkan oleh orang lain mungkin berbeza mengikut negara.

Tujuan pengumpulan

Maklumat peribadi yang dikumpulkan dalam proses permohonan pekerjaan akan digunakan untuk tujuan seperti menilai kesesuaian anda untuk satu atau beberapa jawatan, mengekalkan rekod perwakilan yang dibuat kepada Cochlear sewaktu permohonan dan untuk membantu kami menilai keberkesanan alat dan proses penyaringan pemohon pekerjaan. Maklumat ini juga digunakan untuk memastikan kami memahami latar belakang, kekuatan dan peluang untuk pembangunan anda.

Perkongsian dengan pihak ketiga

Di luar penggunaan pembekal perkhidmatan kami yang bertindak bagi pihak Cochlear, maklumat peribadi yang dikumpulkan dalam proses permohonan kerja tidak akan dikongsi dengan pihak ketiga tanpa keizinan anda. Apabila anda memberikan rujukan peribadi atau pekerjaan sebagai sebahagian daripada permohonan pekerjaan anda, Cochlear mungkin akan menghubungi individu tersebut dan memaklumi mereka bahawa anda telah memohon pekerjaan di Cochlear.

Tempoh pengekalan

Sekiranya permohonan anda untuk bekerja di Cochlear diterima, kami akan mengekalkan data permohonan pekerjaan anda sepanjang tempoh pekerjaan/penglibatan anda di Cochlear. Jika anda berhenti daripada bekerja/terlibat dengan Cochlear, data permohonan pekerjaan anda akan dipadamkan mengikut standard dalaman pengekalan dan pemadaman data Cochlear.

Cochlear akan memadamkan data pemohon pekerjaan dalam masa 12 bulan bagi permohonan yang tidak berjaya, melainkan anda meminta Cochlear menyimpan data permohonan itu dalam rekod untuk dipertimbangkan bagi jawatan masa hadapan. Dengan itu, data ini akan dipadamkan dalam masa 5 tahun dari tarikh terakhir anda dipertimbangkan untuk mana-mana jawatan.

Dengan Aplikasi Nucleus® Smart, anda boleh mengoptimumkan pengalaman pendengaran anda terus daripada peranti Apple® atau AndroidTM yang serasi. Aplikasi tersebut membolehkan pemproses bunyi yang serasi berpasangan melalui Bluetooth® dengan telefon pintar anda yang serasi, supaya anda boleh menukar program dengan pantas, melaraskan volum, mengawal aksesori penstriman, mengakses petua pengendalian dan mencari pemproses bunyi yang hilang atau tersalah letak.

Penyegerakan data

Apabila anda mendayakan penyegerakan data, data pendengaran daripada pemproses bunyi anda dan Aplikasi Nucleus® Smart akan disegerakkan dengan perkhidmatan Cochlear supaya data itu boleh diakses daripada semua peranti anda yang bersambung. Data yang dihantar termasuk data daripada ciri Penjejak Pendengaran Aplikasi Nucleus Smart, seperti masa yang anda luangkan dalam pertuturan dan kekerapan gegelung bunyi anda tidak bersambung. Data yang disegerakkan tidak menyertakan atau mendedahkan butiran tentang keadaan perubatan anda. Dengan menyegerakkan data ini dengan Cochlear, pengguna berbilang peranti mudah alih akan melihat data yang sama dalam Penjejak Pendengaran merentasi setiap peranti mudah alih.

Ciri penyegerakan data didayakan atas dasar setiap penerima. Apabila ibu bapa atau penjaga mendayakan ciri penyegerakan data untuk penerima implan Cochlear, ciri tersebut akan turut didayakan untuk pasangannya dan/atau penjaga lain yang menggunakan Aplikasi Nucleus Smart dengan peranti penerima implan. Sebagai contoh, jika ibu bapa atau penjaga penerima implan Cochlear mendayakan ciri penyegerakan data untuk pemproses bunyi anaknya, ini akan turut mendayakan ciri tersebut untuk ibu bapa/penjaga penerima implan yang menggunakan Aplikasi Nucleus Smart untuk mengawal pemproses bunyi anak mereka daripada peranti mudah alih mereka sendiri. Begitu juga, apabila salah seorang daripada ibu bapa atau penjaga menyahdayakan ciri penyegerakan data, ciri itu dinyahdayakan untuk semua penjaga lain penerima implan itu.

Cochlear menggunakan maklumat peribadi yang diterima melalui ciri penyegerakan data untuk memberikan perkhidmatan penyegerakan dan mendayakan perkhidmatan Cochlear lain yang tersedia dalam beberapa pasaran terpilih. Selain itu, Cochlear menggunakan maklumat peribadi hanya dalam bentuk maklumat yang dijadikan awanama, tanpa nama penerima atau penjaga, untuk mengenal pasti trend, untuk mengemukakan dan berkongsi penemuan penyelidikan saintifik, untuk memahami cara produk dan perkhidmatannya digunakan dan untuk terus meningkatkan produk dan perkhidmatannya. Kami akan menyimpan data penyegerakan data selama anda mengekalkan akaun Cochlear anda atau hingga anda membuat permintaan yang sebaliknya.

Ciri penyegerakan data tidak diperlukan bagi anda untuk menggunakan pemproses bunyi anda. Ini ialah ciri pilihan yang anda boleh mendayakan atau menyahdayakan daripada skrin Tetapan dalam Aplikasi Nucleus Smart pada bila-bila masa.

Perkongsian Data

Ciri Perkongsian Data pada Aplikasi Nucleus Smart tersedia dalam pasaran terpilih dan membolehkan anda berkongsi data pendengaran dengan klinik yang mengambil bahagian. Apabila anda berkongsi data pendengaran dengan klinik, klinik itu akan dapat melihat data daripada implan pendengaran, pemproses bunyi dan Aplikasi Nucleus Smart, di samping mana-mana data yang berkaitan khusus dengan perkhidmatan yang bergantung pada ciri Perkongsian Data, seperti Remote Check. Data yang dikongsi dengan klinik dapat membantu pakar perubatan anda lebih memahami cara peranti tersebut digunakan dan prestasi peranti.

Untuk mendayakan Perkongsian Data, anda mesti mendayakan terlebih dahulu Penyegerakan data (diterangkan di atas) untuk menyegerakkan data anda kepada Cochlear secara berkala. Perkongsian Data hanya tersedia kepada klinik yang mengambil bahagian dalam pasaran terpilih. Jika klinik anda mendaftarkan anda dalam perkhidmatan yang bergantung pada Perkongsian Data, seperti Remote Check, anda akan digesa dalam Aplikasi Nucleus Smart untuk mendayakan permintaan bagi berkongsi data anda dengan klinik itu. Pada menu Tetapan dalam Aplikasi Nucleus Smart, anda akan dapat melihat klinik yang sedang anda kongsikan data dan yang telah meminta anda mendayakan Perkongsian Data. Anda boleh menyahdayakan Perkongsian Data pada bila-bila masa.

Data Penting

Apabila anda log masuk ke Aplikasi Nucleus Smart dengan Akaun Cochlear anda, maklumat berkaitan dengan implan dan pemproses bunyi akan dihantar kepada Cochlear. Maklumat ini membolehkan kami mengesahkan sama ada aplikasi digunakan dengan perkakasan yang diluluskan.

Pemberitahuan

Aplikasi Nucleus Smart akan meminta anda mendayakan pemberitahuan untuk membolehkan aplikasi memaklumi anda tentang amaran penting berkenaan pemproses bunyi tersebut. Ciri ini turut mendayakan ciri latar seperti Penjejak Pendengaran.

Anda boleh mendayakan atau menyahdayakan ciri ini dalam tetapan pemberitahuan aplikasi telefon pintar anda.

Cari Pemproses Saya / Perkhidmatan Lokasi

Aplikasi Nucleus Smart menggunakan GPS dan Wi-Fi atau rangkaian selular peranti tersebut untuk membantu anda mencari pemproses bunyi yang hilang atau tersalah letak. Tindakan ini dapat dilakukan kerana aplikasi menyimpan tempat terakhir pemproses bunyi tersebut digunakan dan lokasi terakhir aplikasi digunakan dengan pemproses bunyi tersebut. Data lokasi anda tidak akan dihantar kepada Cochlear.

Anda boleh mendayakan atau menyahdayakan ciri ini melalui tetapan perkhidmatan lokasi pada telefon pintar anda.

Data Analitis

Aplikasi Nucleus Smart mengumpulkan dan menghantar data yang dijadikan awanama kepada Cochlear tentang cara aplikasi tersebut digunakan dan ralat yang berlaku. Data ini membantu Cochlear terus menambah baik Aplikasi Nucleus Smart dan produk serta perkhidmatan Cochlear yang lain. Contoh data analitis termasuk jenis peranti mudah alih dan sistem pengendalian yang digunakan, kekerapan ciri aplikasi digunakan dan alamat protokol Internet untuk mengenal pasti wilayah geografi tempat aplikasi digunakan. Cochlear menguatkuasakan langkah teknologi dan pentadbiran untuk menghalang data ini daripada dikaitkan dengan identiti anda.

Dengan Aplikasi Osia® Smart, anda boleh mengoptimumkan pengalaman pendengaran anda terus daripada peranti Apple® atau Android™ yang serasi. Aplikasi ini membolehkan Pemproses Bunyi Osia berpasangan melalui Bluetooth® dengan telefon pintar anda yang serasi, supaya anda boleh menukar program, melaraskan volum, mengawal aksesori penstriman, mengakses petua pengendalian dan mencari pemproses bunyi yang hilang atau tersalah letak.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan melalui Aplikasi Osia Smart

Berdasarkan perkhidmatan yang anda minta dan/atau atas keizinan anda, kami mengumpul dan menggunakan kategori maklumat peribadi yang berikut:

Kategori maklumat peribadi Tujuan pengumpulan dan penggunaan
Maklumat daripada Akaun Cochlear anda Akaun Cochlear diperlukan untuk log masuk dan menggunakan Aplikasi Osia Smart. Bergantung pada tetapan Akaun Cochlear anda, kami mungkin akan menggunakan Akaun Cochlear anda untuk berkomunikasi dengan anda. Lihat tambahan privasi bagi Akaun Cochlear untuk mengetahui lebih lanjut.
Data Analitis Aplikasi Osia Smart mengumpulkan dan menghantar data awanama kepada Cochlear tentang cara aplikasi itu digunakan dan ralat yang berlaku. Data ini membantu Cochlear menambah baik Aplikasi Osia Smart dan produk serta perkhidmatan Cochlear yang lain secara berterusan. Contoh data analitis termasuk jenis peranti mudah alih dan sistem pengendalian yang digunakan, kekerapan ciri aplikasi digunakan dan alamat protokol Internet untuk mengenal pasti wilayah geografi tempat aplikasi digunakan. Cochlear menguatkuasakan langkah teknologi dan pentadbiran untuk menghalang data ini daripada dikaitkan dengan identiti anda.
Anda boleh mendayakan atau menyahdayakan ciri ini dalam skrin tetapan Aplikasi Osia Smart.

 

Perkongsian maklumat peribadi

Jika berkenaan, ibu bapa atau penjaga anda juga akan dapat mengakses maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda. Kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga lain hanya dengan keizinan anda atau berdasarkan keperluan undang-undang untuk berbuat demikian.

Pengekalan maklumat peribadi anda

Maklumat berkaitan dengan Akaun Cochlear anda disimpan oleh Cochlear kecuali dan sehingga anda mengarahkan kami untuk memadamkannya.

Pemberitahuan

Aplikasi Osia Smart akan meminta anda mendayakan pemberitahuan untuk membolehkan aplikasi memaklumi anda tentang amaran penting berkenaan pemproses bunyi tersebut. Ciri ini turut mendayakan ciri latar seperti Penjejak Pendengaran.

Anda boleh mendayakan atau menyahdayakan ciri ini dalam tetapan pemberitahuan aplikasi telefon pintar anda.

Cari Pemproses Saya / Perkhidmatan Lokasi

Aplikasi Osia Smart menggunakan GPS dan Wi-Fi atau rangkaian selular peranti anda untuk membantu anda mencari pemproses bunyi yang hilang atau tersalah letak. Tindakan ini dapat dilakukan kerana aplikasi menyimpan tempat terakhir pemproses bunyi digunakan dan lokasi terakhir aplikasi digunakan dengan pemproses bunyi tersebut. Data lokasi anda tidak akan dihantar kepada Cochlear.

Anda boleh mendayakan atau menyahdayakan ciri ini melalui tetapan perkhidmatan lokasi pada telefon pintar anda.

Dengan Aplikasi Baha® Smart, anda boleh mengoptimumkan pengalaman pendengaran anda terus daripada peranti Apple atau Android™ yang serasi. Aplikasi tersebut membolehkan pemproses bunyi Baha 6 berpasangan melalui Bluetooth® dengan telefon pintar anda yang serasi, supaya anda dapat menukar program, melaraskan volum, mengawal aksesori penstriman, mengakses petua pengendalian dan mencari pemproses bunyi yang hilang atau tersalah letak.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan melalui Aplikasi Baha Smart

Berdasarkan perkhidmatan yang anda minta dan/atau atas keizinan anda, kami mengumpul dan menggunakan kategori maklumat peribadi yang berikut:

Kategori maklumat peribadi Tujuan pengumpulan dan penggunaan
Maklumat daripada Akaun Cochlear anda Akaun Cochlear diperlukan untuk log masuk dan menggunakan Aplikasi Baha Smart. Bergantung pada tetapan Akaun Cochlear anda, kami mungkin akan menggunakan Akaun Cochlear anda untuk berkomunikasi dengan anda. Lihat tambahan privasi bagi Akaun Cochlear untuk mengetahui lebih lanjut.
Data Analitis Aplikasi Baha Smart mengumpulkan dan menghantar data awanama kepada Cochlear tentang cara aplikasi itu digunakan dan ralat yang berlaku. Data ini membantu Cochlear menambah baik Aplikasi Baha Smart dan produk serta perkhidmatan Cochlear yang lain secara berterusan. Contoh data analitis termasuk jenis peranti mudah alih dan sistem pengendalian yang digunakan, kekerapan ciri aplikasi digunakan dan alamat protokol Internet untuk mengenal pasti wilayah geografi tempat aplikasi digunakan. Cochlear menguatkuasakan langkah teknologi dan pentadbiran untuk menghalang data ini daripada dikaitkan dengan identiti anda.
Anda boleh mendayakan atau menyahdayakan ciri ini dalam skrin tetapan Aplikasi Baha Smart.

 

Perkongsian maklumat peribadi

Jika berkenaan, ibu bapa atau penjaga anda juga akan dapat mengakses maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda atau tentang diri anda. Kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga lain hanya dengan keizinan anda atau berdasarkan keperluan undang-undang untuk berbuat demikian.

Pengekalan maklumat peribadi anda

Maklumat berkaitan dengan Akaun Cochlear anda disimpan oleh Cochlear kecuali dan sehingga anda mengarahkan kami untuk memadamkannya. Data analitis disimpan dalam tempoh masa yang tidak pasti dalam bentuk awanama untuk membolehkan kami mengenal pasti trend dalam penggunaan dan pengendalian Aplikasi Baha Smart.

Pemberitahuan

Aplikasi Baha Smart akan meminta anda mendayakan pemberitahuan untuk membolehkan aplikasi memaklumi anda tentang amaran penting berkenaan pemproses bunyi tersebut. Ciri ini turut mendayakan ciri latar seperti Penjejak Pendengaran.

Anda boleh mendayakan atau menyahdayakan ciri ini dalam tetapan pemberitahuan aplikasi telefon pintar anda.

Cari Pemproses Saya / Perkhidmatan Lokasi

Aplikasi Baha Smart menggunakan GPS dan Wi-Fi atau rangkaian selular peranti anda untuk membantu anda mencari pemproses bunyi yang hilang atau tersalah letak. Tindakan ini dapat dilakukan kerana aplikasi menyimpan tempat terakhir anda menggunakan pemproses bunyi dan lokasi terakhir aplikasi digunakan dengan pemproses bunyi tersebut. Data lokasi anda tidak akan dihantar kepada Cochlear.

Anda boleh mendayakan atau menyahdayakan ciri ini melalui tetapan perkhidmatan lokasi pada telefon pintar anda.

Bring Back the Beat ialah aplikasi mudah alih yang menyeronokkan untuk membantu penerima implan Cochlear mendapatkan kembali atau memulakan penghayatan muzik dengan mempelajari cara membezakan alat muzik, nada dan pic. Apabila anda menggunakan aplikasi ini, kami mengumpulkan sedikit maklumat peribadi dan menggunakannya untuk membawakan pengalaman terbaik kepada anda.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan

Apabila anda menggunakan Bring Back The Beat, kami mengumpulkan dan menggunakan kategori maklumat peribadi yang berikut:

Kategori maklumat peribadi Tujuan pengumpulan dan penggunaan
Nama dan butiran hubungan anda seperti alamat e-mel dan nombor telefon anda Kami menggunakan maklumat ini untuk mencipta Akaun Cochlear anda, jika anda belum lagi memiliki akaun, serta untuk mendayakan akses anda kepada laman web, aplikasi dan perkhidmatan Cochlear, termasuk Bring Back the Beat. Lihat tambahan privasi Akaun Cochlear untuk butiran lanjut.
Data permainan, seperti kemajuan permainan anda dan foto pemain anda Dengan menggunakan Akaun Cochlear anda untuk log masuk ke Bring Back the Beat, kami dapat menyimpan kemajuan permainan anda. Ini bermakna bahawa jika anda menukar telefon atau log masuk daripada peranti lain, Bring Back the Beat akan mengekalkan kemajuan permainan anda dan anda boleh meneruskan daripada kedudukan anda berhenti sebelum itu. Kami juga menggunakan maklumat ini untuk mendayakan papan pendahulu, yang membolehkan anda melihat kemajuan anda berbanding dengan para pemain Bring Back the Beat yang lain.
Data Spotify Jika anda menyambungkan akaun Spotify anda kepada Bring Back the Beat, kami akan mengumpulkan maklumat tentang lagu dan artis yang anda dengar di Spotify untuk mendayakan mod permainan Repertoire (Repertoir) untuk membantu anda mencapai tahap baru penghayatan muzik.
Data analitis Bring Back the Beat mengumpulkan dan menghantar kepada Cochlear data awanama tentang cara aplikasi tersebut digunakan dan ralat yang berlaku. Data ini membantu Cochlear menambah baik Bring Back the Beat serta produk dan perkhidmatan Cochlear yang lain secara berterusan. Contoh data analitis termasuk jenis peranti mudah alih dan sistem pengendalian yang digunakan, kekerapan ciri aplikasi digunakan dan alamat protokol Internet untuk mengenal pasti wilayah geografi tempat aplikasi digunakan. Cochlear menguatkuasakan langkah teknologi dan pentadbiran untuk menghalang data ini daripada dikaitkan dengan identiti anda.

 

Perkongsian maklumat peribadi

Apabila anda menggunakan Bring Back the Beat, kami menggunakan nama pertama dan parap terakhir anda untuk mengenalkan diri anda pada papan pendahulu kepada pemain Bring Back the Beat yang lain. Jika anda menyambungkan Bring Back the Beat kepada akaun Spotify anda, kami juga akan menghantar maklumat kepada Spotify tentang penggunaan Bring Back the Beat anda. Selain itu, kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga lain hanya dengan keizinan anda atau berdasarkan keperluan undang-undang untuk berbuat demikian. Ambil perhatian bahawa, jika anda memilih untuk memuat naik gambar untuk memperibadikan pengalaman bermain anda, gambar itu tidak akan dipaparkan pada papan pendahulu atau dikongsikan dengan pemain lain.

Pengekalan maklumat peribadi anda

Kami akan mengekalkan data permainan Bring Back the Beat anda selagi anda memiliki Akaun Cochlear atau sehingga anda meminta kami memadamkan maklumat tersebut. Jika anda memadamkan Akaun Cochlear anda, kami mungkin akan mengekalkan data analitis awanama tentang cara anda menggunakan Bring Back the Beat.

Kami akan menyimpan data Spotify anda selagi akaun Spotify anda disambungkan kepada Bring Back the Beat. Anda boleh memutuskan sambungan akaun Spotify anda pada aplikasi Bring Back the Beat dengan mengetik ikon Spotify dalam mod permainan Repertoire (Repertoir) dan mengikut gesaan untuk memutuskan sambungan.

Remote Check Cochlear membolehkan penerima implan Cochlear menggunakan Aplikasi Nucleus Smart untuk menjalankan ujian kendiri di rumah dan berkongsi hasilnya dan maklumat diagnostik peranti dengan klinik yang mengambil bahagian. Apabila ujian kendiri dijalankan, keputusan ujian, termasuk maklumat peribadi akan dihantar ke Cochlear.

Penyertaan dalam Remote Check adalah tidak wajib dan anda boleh menarik diri daripada Remote Check pada bila-bila masa dengan menghubungi klinisian anda atau dengan menghubungi Cochlear seperti yang dinyatakan di bawah.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada peserta Remote Check

Berdasarkan keizinan anda, kami mengumpulkan dan menggunakan kategori maklumat peribadi berikut:

Kategori maklumat peribadi Tujuan pengumpulan dan penggunaan
Nama dan butiran hubungan anda seperti alamat e-mel anda Kami menggunakan maklumat ini untuk mengenal pasti diri anda dalam sistem dalaman kami dan untuk berkomunikasi dengan anda. Kami mungkin akan menggunakan maklumat ini untuk memberi anda mesej tentang penyertaan anda dalam Remote Check, seperti peringatan untuk menyelesaikan ujian kendiri anda atau respons daripada klinik anda.
Maklumat daripada Akaun Cochlear anda dan Aplikasi Nucleus Smart Akaun Cochlear anda dan Aplikasi Nucleus Smart digunakan untuk memberikan perkhidmatan Remote Check kepada anda. Lihat tambahan privasi bagi setiap perkhidmatan itu untuk mengetahui lebih lanjut.
Keputusan Remote Check anda, termasuk data ujian pendengaran, foto kawasan implan anda, hasil soal selidik dan data diagnostik daripada implan dan pemproses bunyi anda Kami mengumpulkan maklumat ini untuk membolehkan anda mengongsikannya dengan klinik anda yang telah ditetapkan tanpa perlu pergi ke klinik itu.
Nombor kad debit/kredit anda Jika berkenaan, kami mengumpulkan maklumat ini untuk mendayakan kefungsian pembayaran terbina dalam yang dimudahkan oleh pembekal pembayaran pihak ketiga. Get Laluan Pembayaran akan memproses bayaran anda. Cochlear tidak menyimpan, jika berkenaan maklumat kad debit/kad kredit anda, untuk tujuan ini.

 

Berdasarkan minat Cochlear untuk terus menambah baik produk dan perkhidmatan Cochlear, kami juga menggunakan maklumat yang dikumpulkan melalui Remote Check dalam bentuk awanama untuk lebih memahami penggunaan produk dan perkhidmatan kami, serta terus berinovasi mencari penyelesaian pendengaran yang baru.

Perkongsian maklumat peribadi

Tujuan utama Remote Check adalah untuk membolehkan anda menjalankan ujian kendiri dan berkongsi hasilnya dengan klinik anda. Kami akan hanya berkongsi maklumat Remote Check anda dengan klinik yang anda benarkan. Anda dapat mengawal klinik yang akan mendapat akses kepada maklumat Remote Check anda melalui ciri Perkongsian Data pada Aplikasi Nucleus Smart. Baca tambahan privasi Aplikasi Nucleus Smart untuk maklumat lanjut tentang ciri Perkongsian Data. Jika berkenaan, ibu bapa atau penjaga anda juga akan dapat mengakses maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda atau tentang diri anda. Kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga lain hanya dengan keizinan anda atau berdasarkan keperluan undang-undang untuk berbuat demikian.

Pengekalan maklumat peribadi anda

Maklumat yang dikumpulkan melalui Remote Check disimpan oleh Cochlear bagi pihak anda melainkan dan sehingga anda mengarahkan kami untuk memadamkannya.

Cochlear CoPilot ialah aplikasi mudah alih yang bertindak sendiri untuk membantu penerima implan Cochlear mendengar, berkomunikasi dan menjalani kehidupan mereka. Apabila anda menggunakan aplikasi ini, kami mengumpulkan sedikit maklumat peribadi dan menggunakan maklumat tersebut untuk memberikan pengalaman terbaik kepada anda.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan

Apabila anda menggunakan Cochlear CoPilot, kami mengumpulkan dan menggunakan kategori maklumat peribadi yang berikut:

Kategori maklumat peribadi Tujuan pengumpulan dan penggunaan
Nama dan butiran hubungan anda seperti alamat e-mel dan nombor telefon anda Kami menggunakan maklumat ini untuk mencipta Akaun Cochlear anda, jika anda belum lagi memiliki akaun, serta untuk mendayakan akses anda kepada laman web, aplikasi dan perkhidmatan Cochlear, termasuk Cochlear CoPilot.
Data analitis Cochlear CoPilot mengumpulkan dan menghantar kepada Cochlear data awanama tentang cara aplikasi tersebut digunakan dan ralat yang berlaku. Data ini membantu Cochlear menambah baik Cochlear CoPilot dan produk serta perkhidmatan Cochlear yang lain secara berterusan. Contoh data analitis termasuk jenis peranti mudah alih dan sistem pengendalian yang digunakan, kekerapan ciri aplikasi digunakan dan alamat protokol Internet untuk mengenal pasti wilayah geografi tempat aplikasi digunakan. Cochlear menguatkuasakan langkah teknologi dan pentadbiran untuk menghalang data ini daripada dikaitkan dengan identiti anda.

 

Perkongsian maklumat peribadi

Apabila anda menggunakan Cochlear CoPilot, kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga lain hanya dengan keizinan anda atau berdasarkan keperluan undang-undang untuk berbuat demikian.

Pengekalan maklumat peribadi anda

Kami akan mengekalkan data aktiviti Cochlear CoPilot anda selagi anda memiliki Akaun Cochlear atau sehingga anda meminta kami memadamkan data tersebut. Jika anda memadamkan Akaun Cochlear anda, kami mungkin akan mengekalkan data analitis awanama tentang cara anda menggunakan Cochlear CoPilot.

 

HUBUNGI KAMI

 

Bagaimanakah cara anda membuat pertanyaan atau mengemukakan kebimbangan tentang Notis ini atau tentang cara Cochlear mengendalikan maklumat peribadi anda?

Sekiranya anda ingin mengakses maklumat anda atau bertanya soalan atau kebimbangan tentang Notis Privasi ini atau cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda, sila hubungi kami melalui

 1. e-mel di privacy@cochlear.com atau
 2. hubungi entiti Cochlear di negara anda atau pejabat Cochlear wilayah yang paling dekat dengan anda:

 

COCHLEAR ASIA PACIFIC
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
AS
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

APAKAH YANG AKAN BERLAKU APABILA NOTIS INI BERUBAH?

Kami mungkin perlu mengemas kini notis ini dari masa ke masa atas pelbagai sebab, termasuk perubahan undang-undang, peraturan dan amalan perniagaan kami. Apabila kami membuat perubahan, kami akan menyiarkan notis privasi yang dikemas kini itu 30 hari sebelum notis privasi dikuatkuasakan untuk memastikan anda mengetahui maklumat terkini.

 

TERIMA KASIH

Kami menghargai masa yang anda luangkan untuk membaca notis ini. Kami memaklumi bahawa anda meletakkan kepercayaan kepada Cochlear apabila anda memilih untuk berkongsi maklumat peribadi dengan kami dan kami akan menggunakan maklumat tersebut dengan penuh tanggungjawab.

Terakhir dikemas kini 22/03/2021
Berkuat kuasa 11/06/2021
D1425384 V12 2021-03

Baha, Bring Back the Beat, Cochlear, Osia, Nucleus, Hear now. And always, logo elips dan tanda yang mengandungi simbol ® atau ™, ialah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Cochlear Bone Anchored Solutions AB atau Cochlear Limited (melainkan dinyatakan sebaliknya)
Tanda dan logo perkataan Bluetooth® ialah tanda dagangan berdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan tanda tersebut oleh Cochlear Limited adalah dengan lesen.
App Store ialah tanda dagangan Apple Inc., yang berdaftar di A.S. dan negara lain.
Android ialah tanda dagangan Google LLC.

D1632283 V4
Malay translation of D1425384 V12 2021-03