Skip to main content

DASAR PRIVASI GLOBAL COCHLEAR

Apabila anda berinteraksi dengan Cochlear melalui penggunaan laman web, aplikasi, produk atau perkhidmatan kami atau melalui komunikasi dengan kami, kami mungkin akan mengumpulkan dan menggunakan maklumat peribadi anda. Kami ingin anda memahami jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan, cara kami menggunakan maklumat, orang yang berkongsi maklumat dengan kami, cara kami melindungi maklumat, cara anda boleh mengakses dan/atau membetulkan maklumat dan akhirnya, cara menghubungi kami jika anda mempunyai pertanyaan atau kebimbangan.

Dasar Privasi ini digunakan pada laman web, aplikasi, produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh Cochlear Limited dan anak syarikatnya di seluruh dunia ("Kumpulan Cochlear"), senarai berkenaan boleh didapati di sini, serta komunikasi dengan Cochlear.

Sila ambil perhatian: Dasar Privasi ini tidak mengawal pengumpulan, penggunaan atau pendedahan Cochlear berkenaan Maklumat Kesihatan yang Dilindungi seperti yang ditakrifkan oleh U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act (Akta Kemudahalihan dan Kebertanggungjawaban Insurans Kesihatan A.S.) ("HIPAA"). Anda boleh melihat Notis Amalan Privasi HIPAA kami.

 

APAKAH MAKLUMAT PERIBADI YANG DIKUMPULKAN OLEH COCHLEAR?

Maklumat peribadi yang diberikan oleh anda.

Apabila anda berkomunikasi dengan Cochlear, anda akan memberikan maklumat peribadi kepada kami. Contohnya, anda akan memberikan:

 • nama dan butiran hubungan anda semasa mendaftar akaun Cochlear di laman web kami atau melalui salah satu aplikasi kami atau semasa mengunjungi kemudahan atau acara Cochlear;
 • maklumat tentang sejarah pendengaran anda dalam forum Komuniti Cochlear atau perkhidmatan lain;
 • maklumat tentang umur, kesihatan atau rawatan perubatan semasa mendaftar peranti, menggunakan atau meminta maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami; atau
 • nombor kad kredit anda semasa membeli produk atau perkhidmatan kami.

Jika anda pakar kesihatan, kami akan turut mengumpulkan maklumat tentang kepakaran perubatan dan minat anda dalam bidang klinikal serta penglibatan anda dengan produk Cochlear.

Anda tidak perlu memberikan maklumat peribadi ini kepada kami tetapi dalam sesetengah keadaan, kami mungkin tidak akan dapat menyediakan semua perkhidmatan kami kepada anda tanpa maklumat peribadi anda.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan melalui produk dan perkhidmatan yang anda gunakan.

Mendayakan ciri tertentu pada aplikasi dan perkhidmatan Cochlear akan membolehkan anda berkongsi maklumat tambahan tentang cara anda menggunakan aplikasi dan/atau peranti pendengaran anda. Selain itu, apabila anda melawati laman web kami atau menggunakan aplikasi kami, komputer atau peranti mudah alih anda akan menghantar data analitis tertentu kepada kami seperti alamat IP, versi pelayar, versi aplikasi yang anda gunakan dan ralat yang berlaku. Untuk butiran tambahan, baca bahagian di bawah tentang cara Cochlear menggunakan kuki dan untuk butiran tentang produk, perkhidmatan dan aktiviti tertentu, lihat bahagian Tambahan Privasi.

Maklumat peribadi daripada pihak ketiga.

Dari masa ke masa, kami akan memperoleh maklumat anda daripada organisasi atau individu lain. Contohnya, semasa menerima implan pendengaran, klinik anda akan mendaftarkan nombor siri implan pendengaran, nombor siri dan konfigurasi pemproses bunyi anda serta butiran hubungan untuk memastikan anda mendapat sokongan yang sepenuhnya daripada kami. Kami akan turut memperoleh data daripada pembekal pihak ketiga untuk menyokong analisis pasaran dan aktiviti pemasaran kami. Data tambahan ini membantu kami menyediakan pengalaman yang lebih diperibadikan untuk anda.

 

BAGAIMANAKAH CARA COCHLEAR MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI?

Untuk menukar cara orang memahami dan merawat kehilangan pendengaran, serta menghasilkan inovasi dan membawa ke pasaran serangkaian penyelesaian pendengaran boleh implan, kami menggunakan maklumat peribadi untuk tujuan yang diterangkan di bawah dan yang diterangkan dalam Tambahan Privasi.

Berdasarkan Waranti Terhad Global Cochlear dan atas tanggungjawab pengawalaturan kami untuk menyimpan dan mengekalkan rekod berkaitan dengan peranti perubatan kami, kami menggunakan maklumat anda untuk:

 • jejak tempoh waranti anda
 • mengekalkan rekod pengagihan dan rekod sejarah peranti untuk produk Cochlear
 • mengekalkan rekod pertanyaan perubatan dan/atau aduan berkaitan dengan produk kami

Berdasarkan keizinan anda atau seperti yang dibenarkan oleh undang-undang terpakai, kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk:

 • mendaftarkan peranti anda
 • mendayakan usaha pemasaran dan promosi kami, seperti dengan menjemput anda untuk menyertai tinjauan dan memberikan maklum balas kepada kami atau dengan menghubungi anda tentang tawaran dan maklumat lain berkaitan dengan produk dan perkhidmatan kami, yang kami percaya mungkin menarik bagi anda

Berdasarkan kepentingan Cochlear untuk menyediakan perkhidmatan yang anda minta dan untuk terus meningkatkan permintaan dan untuk menambah baik produk dan perkhidmatan Cochlear dengan berterusan, kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk:

 • bertindak atas permintaan anda untuk mendapatkan maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami
 • memberi anda pengalaman yang diperibadikan semasa menggunakan laman web dan aplikasi kami
 • memberi anda pemberitahuan berkaitan perkhidmatan seperti tamat tempoh waranti
 • mencipta profil daripada interaksi bersama anda untuk membantu kami memahami maklumat yang ingin anda terima
 • menguji, menyokong dan membangunkan naik taraf serta peningkatan produk dan perkhidmatan kami (contohnya, untuk membolehkan pemasangan, pengaktifan, penyelenggaraan dan pengurusan peranti) serta membangunkan produk dan perkhidmatan yang baru
 • menganalisis prestasi produk, perkhidmatan dan data kebolehpercayaan
 • meningkatkan kandungan, kefungsian dan kebolehgunaan laman web dan aplikasi kami
 • memantau untuk tujuan keselamatan atau antipenipuan

 

BILAKAH DAN DENGAN SIAPAKAH KAMI BERKONGSI MAKLUMAT PERIBADI?

Dalam Kumpulan Cochlear.

Kami akan berkongsi maklumat peribadi dalam Kumpulan Cochlear secara global. Setiap ahli Kumpulan Cochlear akan menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini sahaja.

Dengan Pembekal Perkhidmatan Kami.

Kami berkongsi maklumat peribadi dengan organisasi yang membekalkan atau menjalankan perkhidmatan kepada atau bagi pihak Cochlear, contohnya, syarikat yang membekalkan perkhidmatan sokongan laman web atau membantu aktiviti pemasaran produk serta perkhidmatan kami. Dalam sesetengah keadaan, anda akan memberikan maklumat peribadi kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga ini (contohnya, semasa anda membuat pembelian melalui kedai dalam talian kami dan memasukkan maklumat kad kredit untuk pembayaran, data tersebut akan dihantar kepada pemproses bayaran pihak ketiga) dan data itu mungkin akan dikongsi atau tidak dikongsi dengan Cochlear oleh pihak ketiga tersebut. Mengikut kontrak, pembekal perkhidmatan kami perlu melindungi kerahsiaan maklumat peribadi yang dikongsi dengan mereka dan hanya menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan membekalkan perkhidmatan kepada kami.

Dengan Rakan Kongsi, Pembekal dan Penjaga Kesihatan.

Kami akan turut berkongsi maklumat peribadi anda dengan pakar kesihatan (contohnya, pakar bedah, ahli audiologi anda dan sebagainya) untuk menilai kesesuaian anda dengan produk kami, untuk membantu anda menggunakan produk kami atau untuk sebab lain yang berkaitan dengan rawatan, operasi penjagaan kesihatan atau pembayaran. Contohnya:

 • apabila anda membuat pesanan dalam talian untuk produk atau perkhidmatan yang berkenaan, kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan organisasi yang membayar perkhidmatan kesihatan bagi pihak anda (contohnya, Medicare atau Medicaid di A.S. dan pihak berkuasa bagi pembayaran balik serta syarikat insurans di Eropah); dan
 • apabila menggunakan teknologi awan Cochlear untuk membolehkan fail MAP pemproses bunyi disimpan dengan selamat oleh Cochlear dan dikongsi dengan penyedia penjagaan kesihatan anda yang telah ditetapkan.

Selain itu, menurut undang-undang berkenaan, kami boleh mendedahkan maklumat peribadi kepada ibu bapa, penjaga atau penjaga kesihatan (yang berkenaan).

Transaksi Perniagaan.

Maklumat peribadi anda akan dipindahkan kepada syarikat yang telah membeli saham atau aset ahli Kumpulan Cochlear atau salah satu divisyen kami; contohnya, akibat penjualan, penggabungan, penyusunan semula atau pembubaran. Jika pemindahan tersebut berlaku, penggunaan maklumat peribadi anda oleh syarikat pembeli tertakluk pada Dasar Privasi ini dan keutamaan privasi yang telah anda nyatakan kepada kami.

Permintaan Undang-undang/Kerajaan dan Perlindungan Cochlear dan Pihak Lain.

Kami akan mendedahkan maklumat peribadi apabila kami, secara jujur, yakin bahawa pendedahan tersebut wajar untuk:

 • mematuhi undang-undang (atau perintah mahkamah atau sepina);
 • mematuhi permintaan sah daripada pihak awam dan pihak kerajaan yang berkuasa;
 • mencegah atau menyiasat jenayah yang berkemungkinan akan berlaku, seperti penipuan atau kecurian identiti; atau
 • melindungi hak, harta atau keselamatan Kumpulan Cochlear, pengguna kami atau orang lain.

 

BAGAIMANAKAH CARA COCHLEAR MENGGUNAKAN KUKI, PASANG MASUK MEDIA SOSIAL DAN TEKNOLOGI YANG SERUPA?

Kuki ialah fail kecil yang disimpan oleh pelayar Internet anda untuk membantu laman web memantau maklumat antara lawatan. Laman web kami menggunakan kuki untuk membantu kami:

 • mengetahui laman web yang anda lawati, kekerapan lawatan dan jenis peranti yang digunakan;
 • mengumpulkan dan menyimpan maklumat tentang peranti dan keutamaan pelayaran anda;
 • memperibadikan unsur laman web kami berdasarkan pelayar, peranti, negara dan bahasa anda; dan
 • mengumpulkan maklumat tentang laman web terakhir yang anda lawati dan laman lain yang dilawati untuk membantu kami mengkategorikan pelayaran anda kepada segmen pasaran untuk tujuan analisis pasaran; dan
 • memberi anda kandungan, komunikasi promosi dan pengiklanan yang lebih relevan.

Sebagai contoh, apabila anda melawati laman web kami, kuki akan membantu kami mengenal pasti perkara yang dicari, kandungan yang anda lawati dan kekerapan lawatan anda. Walaupun maklumat yang kami kumpulkan melalui kuki tidak mengenal pasti diri anda, apabila anda mendaftar di laman web kami, kami boleh mengaitkan aktiviti anda yang sebelumnya dan masa hadapan di laman web dan aplikasi dengan butiran hubungan yang anda berikan.

Sesetengah kuki yang digunakan oleh laman web kami telah kami tetapkan, manakala sesetengah lagi telah ditetapkan oleh pihak ketiga bagi pihak kami. Penggunaan kuki daripada pihak ketiga membolehkan iklan berasaskan minat yang akan memaparkan iklan daripada Cochlear di laman web lain yang anda lawati.

Kami menggunakan Google Analytics untuk mendapatkan data statistik tentang penggunaan laman web dan aplikasi kami serta Google AdSense dan Google DoubleClick untuk mengurus dan memaparkan iklan (secara bersama dinamakan “Google Services”). Google Services membolehkan penggunaan anda dihubungkaitkan dengan berbilang peranti, seperti telefon mudah alih dan komputer meja anda. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang Google Analytics atau menghalang perkhidmatan ini daripada mengumpulkan maklumat berkenaan lawatan anda ke laman web kami atau lawati http://myaccount.google.com untuk mengawal paparan iklan di semua Google Services.

Jika anda tidak mahu kuki ditetapkan, anda boleh mengkonfigurasi pelayar Internet anda untuk menolak kuki. Dengan melakukan tindakan ini, anda akan menghalang ciri tertentu laman web kami daripada berfungsi seperti yang dirancang. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kuki dan teknologi yang serupa, lawati http://allaboutcookies.org. Anda turut boleh menarik diri daripada iklan berasaskan minat melalui laman web yang dikendalikan oleh industri dengan melawati http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices dan http://www.youronlinechoices.com (untuk penduduk Eropah).

Pasang Masuk Media Sosial

Selain kuki, kami turut menetapkan pasang masuk media sosial daripada rangkaian sosial seperti Facebook dan Twitter agar anda dapat berkongsi maklumat daripada laman web kami dengan rakan serta kenalan anda dalam talian. Dengan setiap lawatan ke laman kami yang menggunakan pasang masuk, pelayar anda akan disambungkan pada pelayan Facebook dan/atau Twitter. Jika anda log masuk ke Facebook dan/atau Twitter semasa melawati laman web kami, perkhidmatan tersebut akan mengaitkan pelayaran anda di laman web kami dengan akaun pengguna anda.

 

MENYIMPAN MAKLUMAT PERIBADI

Di manakah maklumat peribadi diproses dan disimpan?

Cochlear merupakan syarikat global yang berpusat di Sydney, Australia yang turut mengendalikan kemudahan utama dan kakitangan di negara Kesatuan Eropah, Amerika Syarikat dan negara lain. Maklumat peribadi anda akan dipindahkan, diproses dan disimpan di mana-mana tempat Cochlear, Kumpulan Cochlear atau pembekal perkhidmatan Cochlear beroperasi. Sekiranya maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada penduduk Kesatuan Eropah/Kawasan Ekonomi Eropah dipindahkan ke negara yang menguatkuasakan standard undang-undang perlindungan maklumat peribadi yang lebih ringan, Cochlear akan mengambil langkah untuk melindungi dan memproses maklumat tersebut menurut standard perlindungan data Kesatuan Eropah.

Berapa lamakah Cochlear akan menyimpan maklumat peribadi?

Cochlear akan menyimpan maklumat peribadi hanya dalam bentuk yang boleh dikenal pasti selama tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan asal maklumat tersebut dikumpulkan atau penggunaan tambahan yang telah anda setujui atau untuk memenuhi kewajipan kawal selia dan penyimpanan rekod yang sah. Selepas itu, kami akan memadamkan maklumat atau menjadikan maklumat tersebut awanama supaya tidak dapat dikaitkan dengan anda lagi.

 

KESELAMATAN

Bagaimanakah cara Cochlear membantu perlindungan maklumat peribadi?

Cochlear telah menguatkuasakan langkah pentadbiran, teknikal dan organisasi yang sewajarnya untuk melindungi maklumat peribadi daripada penyalahgunaan, kehilangan dan akses atau pendedahan tanpa izin. Langkah keselamatan kami termasuk kawalan akses yang sesuai, penyulitan (apabila diperlukan) dan penilaian keselamatan yang tetap.

 

MAKLUMAT KANAK-KANAK

Bagaimanakah cara Cochlear mengendalikan privasi kanak-kanak dan hak ibu bapa?

Laman web dan perkhidmatan kami dimaksudkan untuk khalayak umum, seperti pesakit, ibu bapa dan orang awam, dan tidak dimaksudkan secara khusus kepada kanak-kanak. Perkhidmatan dan aplikasi Cochlear tertentu diakses melalui Akaun Cochlear dan Akaun Kanak-kanak boleh dicipta dengan izin ibu bapa. Lihat tambahan privasi Akaun Cochlear untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang mencipta dan mengurus Akaun Kanak-kanak.

 

HAK ANDA BERKENAAN MAKLUMAT PERIBADI

Bagaimanakah cara anda mengakses, membetulkan atau memadamkan maklumat peribadi?

Kami menghormati hak anda untuk memilih cara kami mengumpulkan, menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda. Apabila kami mengumpulkan maklumat peribadi anda, kami akan memastikan bahawa maklumat tersebut tepat, lengkap dan terkini. Akan tetapi, kami memaklumi bahawa maklumat peribadi dan keutamaan privasi anda boleh berubah dari masa ke masa.

Hubungi kami melalui salah satu kaedah yang tersenarai di bawah untuk mengakses, membetulkan, meminda atau memadamkan maklumat peribadi anda dalam kawalan Cochlear atau untuk mengawal atau menyekat atau membantah pemprosesan maklumat peribadi anda mengikut undang-undang terpakai. Sekiranya anda telah mengizinkan pemprosesan maklumat peribadi anda, anda mempunyai hak untuk menarik balik keizinan anda pada bila-bila masa. Untuk membantu anda melindungi privasi dan keselamatan anda, kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk mengesahkan identiti anda sebelum memberikan akses kepada butiran anda dan sebelum membetulkan, meminda atau memadamkan rekod kami.

Anda boleh menyahlanggan komunikasi promosi melalui pautan nyahlanggan yang terdapat dalam komunikasi promosi tersebut atau dengan menghubungi kami melalui salah satu kaedah yang diterangkan di akhir Dasar Privasi ini.

 

TAMBAHAN PRIVASI

Dalam tambahan di bawah, kami menerangkan cara produk, perkhidmatan dan aktiviti tertentu mengumpulkan dan menggunakan maklumat peribadi dalam cara yang tidak diterangkan dalam Dasar Privasi utama kami (di atas) atau yang memerlukan penjelasan lanjut.

 

Dengan Aplikasi Nucleus® Smart, anda boleh mengoptimumkan pengalaman pendengaran anda terus daripada peranti Apple atau AndroidTM yang serasi. Aplikasi tersebut membolehkan Pemproses Bunyi Nucleus 7 berpasangan melalui Bluetooth® dengan telefon pintar anda yang serasi, supaya anda boleh menukar program dengan pantas, melaraskan volum, mengawal aksesori penstriman, mengakses petua pengendalian dan mencari pemproses bunyi yang hilang atau tersalah letak.
 

Penyegerakan data

Apabila anda mendayakan penyegerakan data, data pendengaran daripada pemproses bunyi anda dan Aplikasi Nucleus® Smart akan disegerakkan dengan perkhidmatan Cochlear supaya data itu boleh diakses daripada semua peranti anda yang bersambung. Data yang dihantar termasuk data daripada ciri Penjejak Pendengaran Aplikasi Nucleus Smart, seperti masa yang anda luangkan dalam pertuturan dan kekerapan gegelung bunyi anda tidak bersambung. Data yang disegerakkan tidak menyertakan atau mendedahkan butiran tentang keadaan perubatan anda. Dengan menyegerakkan data ini dengan Cochlear, pengguna berbilang peranti mudah alih akan melihat data yang sama dalam Penjejak Pendengaran merentasi setiap peranti mudah alih.

Ciri penyegerakan data didayakan atas dasar setiap penerima. Apabila ibu bapa atau penjaga mendayakan ciri penyegerakan data untuk penerima implan Cochlear, ciri tersebut akan turut didayakan untuk pasangannya dan/atau penjaga lain yang menggunakan Aplikasi Nucleus Smart dengan peranti penerima implan. Contohnya, ibu penerima implan Cochlear mendayakan ciri penyegerakan data untuk pemproses bunyi anaknya, ini akan turut mendayakan ciri tersebut untuk bapa penerima implan yang menggunakan Aplikasi Nucleus Smart untuk mengawal pemproses bunyi anak mereka daripada peranti mudah alih mereka sendiri. Begitu juga, apabila salah seorang daripada ibu bapa atau penjaga menyahdayakan ciri penyegerakan data, ciri itu dinyahdayakan untuk semua penjaga lain penerima implan itu.

Cochlear menggunakan maklumat peribadi yang diterima melalui ciri penyegerakan data untuk memberikan perkhidmatan penyegerakan dan mendayakan perkhidmatan Cochlear lain yang tersedia dalam beberapa pasaran terpilih. Selain itu, Cochlear menggunakan maklumat peribadi hanya dalam bentuk maklumat yang dijadikan awanama, tanpa nama penerima atau penjaga, untuk mengenal pasti trend, untuk mengemukakan dan berkongsi penemuan penyelidikan saintifik, untuk memahami cara produk dan perkhidmatannya digunakan dan untuk terus meningkatkan produk dan perkhidmatannya. Kami akan menyimpan data penyegerakan data selama anda mengekalkan akaun Cochlear anda atau hingga anda membuat permintaan yang sebaliknya.

Ciri penyegerakan data tidak diperlukan bagi anda untuk menggunakan pemproses bunyi anda. Ini ialah ciri pilihan yang anda boleh mendayakan atau menyahdayakan daripada skrin Tetapan dalam Aplikasi Nucleus Smart pada bila-bila masa.

Perkongsian Data

Ciri Perkongsian Data pada Aplikasi Nucleus Smart tersedia dalam pasaran terpilih dan membolehkan anda berkongsi data pendengaran anda dengan klinik yang mengambil bahagian. Apabila anda berkongsi data pendengaran anda dengan klinik, klinik itu akan dapat melihat data daripada implan pendengaran anda, pemproses bunyi dan Aplikasi Nucleus Smart, di samping mana-mana data yang berkaitan khusus dengan perkhidmatan yang bergantung pada ciri Perkongsian Data, seperti Remote Check (Semakan Jauh). Data yang dikongsikan dengan klinik anda dapat membantu profesional penjagaan kesihatan anda untuk lebih memahami cara anda menggunakan peranti anda dan prestasi peranti.

Untuk mendayakan Perkongsian Data, anda mesti mendayakan terlebih dahulu Penyegerakan data (diterangkan di atas) untuk menyegerakkan data anda kepada Cochlear secara berkala. Perkongsian Data hanya tersedia kepada klinik yang mengambil bahagian dalam pasaran terpilih. Jika klinik anda mendaftarkan anda dalam perkhidmatan yang bergantung pada Perkongsian Data, seperti Semakan Jauh, anda akan digesa dalam Aplikasi Nucleus Smart untuk mendayakan permintaan bagi berkongsi data anda dengan klinik itu. Pada menu Tetapan dalam Aplikasi Nucleus Smart, anda akan dapat melihat klinik yang sedang anda kongsikan data dan yang telah meminta anda mendayakan Perkongsian Data. Anda boleh menyahdayakan Perkongsian Data pada bila-bila masa.

Data Penting

Apabila anda log masuk ke Aplikasi Nucleus Smart dengan Akaun CochlearTM anda, maklumat berkaitan implan dan pemproses bunyi anda akan dihantar kepada Cochlear. Maklumat ini membolehkan kami mengesahkan sama ada aplikasi digunakan dengan perkakasan yang diluluskan.

Pemberitahuan

Aplikasi Nucleus Smart akan meminta anda mendayakan pemberitahuan untuk membolehkan aplikasi memaklumi anda tentang amaran penting berkenaan pemproses bunyi anda. Ciri ini turut mendayakan ciri latar seperti Penjejak Pendengaran.

Anda boleh mendayakan atau menyahdayakan ciri ini dalam tetapan pemberitahuan aplikasi telefon pintar anda.

Cari Pemproses Saya / Perkhidmatan Lokasi

Aplikasi Nucleus Smart menggunakan GPS dan Wi-Fi atau rangkaian selular peranti anda untuk membantu anda mencari pemproses bunyi yang hilang atau tersalah letak. Tindakan ini dapat dilakukan kerana aplikasi menyimpan tempat terakhir anda menggunakan pemproses bunyi dan lokasi terakhir aplikasi digunakan dengan pemproses bunyi anda. Data lokasi anda tidak akan dihantar kepada Cochlear.

Anda boleh mendayakan atau menyahdayakan ciri ini melalui tetapan perkhidmatan lokasi pada telefon pintar anda.

Data Analitis

Aplikasi Nucleus Smart mengumpulkan dan menghantar data yang dijadikan awanama kepada Cochlear tentang cara aplikasi tersebut digunakan dan ralat yang berlaku. Data ini membantu Cochlear terus menambah baik Aplikasi Nucleus Smart dan produk serta perkhidmatan Cochlear yang lain. Contoh data analitis termasuk jenis peranti mudah alih dan sistem pengendalian yang digunakan, kekerapan ciri aplikasi digunakan dan alamat protokol Internet untuk mengenal pasti wilayah geografi tempat aplikasi digunakan. Cochlear menguatkuasakan langkah teknologi dan pentadbiran untuk menghalang data ini daripada dikaitkan dengan identiti anda.

Tanda dan logo perkataan Bluetooth® ialah tanda dagangan berdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan tanda tersebut oleh Cochlear Limited adalah berlesen.

App Store ialah tanda dagangan Apple Inc., yang berdaftar di A.S. dan negara lain.

Android ialah tanda dagangan Google LLC.

Mencipta Akaun Cochlear membolehkan anda log masuk dan menggunakan pelbagai perkhidmatan dan aplikasi Cochlear, seperti Aplikasi Nucleus Smart, portal web myCochlear dan kedai dalam talian kami. Perkhidmatan yang menggunakan Akaun Cochlear berbeza-beza mengikut pasaran.

Apabila anda mencipta Akaun Cochlear, kami meminta nama, alamat e-mel dan tarikh lahir anda. Kami menggunakan maklumat ini untuk mengaitkan Akaun Cochlear anda dengan pendaftaran peranti Cochlear anda untuk membantu kami memberikan perkhidmatan yang paling relevan untuk anda. Selain itu, alamat e-mel anda akan digunakan untuk komunikasi yang berkaitan dengan akaun Cochlear anda dan tarikh lahir membantu kami memastikan akaun kanak-kanak itu dicipta dengan izin ibu bapa atau penjaga.

Akaun Kanak-kanak dan Keizinan Ibu Bapa

Perkhidmatan dan aplikasi Cochlear boleh digunakan oleh kanak-kanak melalui Akaun Kanak-kanak. Akaun Kanak-kanak boleh dicipta oleh ibu bapa atau penjaga melalui perkhidmatan dan aplikasi yang membenarkan penggunaannya, seperti Aplikasi Nucleus Smart. Sila lihat Soalan Lazim Aplikasi Nucleus Smart untuk arahan tentang mencipta Akaun Kanak-kanak.

Akaun Kanak-kanak boleh mengakses perkhidmatan dan aplikasi Cochlear yang sama yang tersedia untuk orang dewasa. Ini akan mengakibatkan maklumat peribadi dihantar kepada Cochlear. Contohnya, kanak-kanak yang menggunakan Aplikasi Nucleus Smart boleh mendayakan ciri seperti penyegerakan data yang diterangkan dengan lebih menyeluruh dalam tambahan privasi Aplikasi Nucleus Smart.

Perkhidmatan yang didayakan oleh Akaun Cochlear yang tersedia dalam beberapa pasaran membolehkan perkongsian maklumat kesihatan dengan pakar kesihatan profesional anda. Setelah didayakan, ibu bapa boleh meminta agar perkhidmatan seumpamanya dinyahdayakan pada bila-bila masa dengan menghubungi pakar kesihatan profesional itu atau Cochlear.

Ibu bapa boleh menyemak, mengedit, meminta pemadaman atau menghalang pengumpulan lanjut atau penggunaan maklumat peribadi anak mereka dengan menghubungi kami seperti yang diterangkan dalam dasar privasi ini.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan

Apabila anda membuat permohonan untuk bekerja di atau untuk Cochlear, anda akan diminta untuk memberikan pelbagai maklumat, seperti butiran hubungan, sejarah pekerjaan dan pendidikan yang terperinci (contohnya, CV/resume dan/atau transkrip akademik), bukti kelayakan kerja (contohnya, pasport dan/atau visa) dan perihalan kemahiran anda (contohnya, bahasa asing).

Maklumat tentang diri anda juga mungkin akan dikumpulkan daripada orang lain berdasarkan perkara berikut:

 • Maklum balas temu duga
 • Semakan rujukan
 • Semakan latar belakang
 • Carian web, contohnya melalui Google atau LinkedIn
 • Penilaian psikometri

Maklumat tertentu yang diminta daripada anda dan dikumpulkan oleh orang lain mungkin berbeza mengikut negara.

Tujuan pengumpulan

Maklumat yang dikumpulkan dalam proses permohonan pekerjaan akan digunakan untuk tujuan seperti menilai kesesuaian anda untuk satu atau beberapa jawatan, mengekalkan rekod perwakilan yang dibuat kepada Cochlear sewaktu permohonan dan untuk membantu kami menilai keberkesanan alat dan proses penyaringan pemohon pekerjaan. Maklumat ini juga digunakan untuk memastikan kami memahami latar belakang, kekuatan dan peluang untuk pembangunan anda.

Perkongsian dengan pihak ketiga

Di luar penggunaan vendor kami yang bertindak bagi pihak Cochlear, maklumat peribadi yang dikumpulkan dalam proses permohonan kerja tidak akan dikongsi dengan pihak ketiga tanpa keizinan anda. Apabila anda memberikan rujukan peribadi atau pekerjaan sebagai sebahagian daripada permohonan pekerjaan anda, Cochlear mungkin akan menghubungi individu tersebut dan memaklumi mereka bahawa anda telah memohon pekerjaan di Cochlear.

Tempoh pengekalan

Sekiranya permohonan anda untuk bekerja di Cochlear diterima, kami akan mengekalkan data permohonan pekerjaan anda sepanjang tempoh pekerjaan/penglibatan anda di Cochlear. Jika anda berhenti daripada bekerja/terlibat dengan Cochlear, data permohonan pekerjaan anda akan dipadamkan mengikut standard dalaman pengekalan dan pemadaman data Cochlear.

Cochlear akan memadamkan data pemohon pekerjaan dalam masa 12 bulan bagi permohonan yang tidak berjaya, melainkan anda meminta Cochlear menyimpan data permohonan itu dalam rekod untuk dipertimbangkan bagi jawatan masa hadapan. Dengan itu, data ini akan dipadamkan dalam masa 5 tahun dari tarikh terakhir anda dipertimbangkan untuk mana-mana jawatan.

Bring Back the Beat merupakan aplikasi mudah alih yang menyeronokkan untuk membantu penerima implan Cochlear mendapatkan kembali atau membina kebolehan baru menghayati muzik dengan mempelajari cara membezakan alat muzik, nada dan pic. Apabila anda menggunakan aplikasi ini, kami mengumpulkan sedikit maklumat peribadi dan menggunakannya untuk membawakan pengalaman terbaik kepada anda.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan

Apabila anda menggunakan Bring Back the Beat, kami mengumpulkan dan menggunakan kategori maklumat peribadi yang berikut:

Kategori maklumat peribadi Tujuan pengumpulan dan penggunaan
Nama dan butiran hubungan anda seperti alamat e-mel dan nombor telefon anda Kami menggunakan maklumat ini untuk mencipta Akaun Cochlear anda, jika anda belum memiliki akaun, serta untuk mendayakan akses anda kepada laman web, aplikasi dan perkhidmatan Cochlear, termasuk Bring Back the Beat. Lihat tambahan privasi Akaun Cochlear untuk butiran lanjut.
Data permainan, seperti kemajuan permainan anda dan foto pemain anda Dengan menggunakan Akaun Cochlear anda untuk log masuk ke Bring Back the Beat, kami dapat menyimpan kemajuan permainan anda. Ini bermakna bahawa jika anda mengubah telefon atau log masuk daripada peranti lain, Bring Back the Beat masih akan mengekalkan kemajuan permainan anda. Kami juga menggunakan maklumat ini untuk mendayakan papan pendahulu, yang membolehkan anda melihat kemajuan anda berbanding dengan para pemain Bring Back the Beat yang lain.
Data Spotify Jika anda menyambungkan akaun Spotify anda kepada Bring Back the Beat, kami akan mengumpulkan maklumat tentang trek dan artis yang anda dengar dalam Spotify untuk mendayakan mod permainan Repertoire (Repertoir) untuk membantu anda mencapai tahap penghayatan muzik yang baru.
Data analitis Bring Back the Beat mengumpulkan dan menghantar kepada Cochlear data yang dijadikan awanama tentang cara aplikasi tersebut digunakan dan ralat yang berlaku. Data ini membantu Cochlear menambah baik secara berterusan Bring Back the Beat dan produk serta perkhidmatan Cochlear yang lain. Contoh data analitis termasuk jenis peranti mudah alih dan sistem pengendalian yang digunakan, kekerapan ciri aplikasi digunakan dan alamat protokol Internet untuk mengenal pasti wilayah geografi tempat aplikasi digunakan. Cochlear menguatkuasakan langkah teknologi dan pentadbiran untuk menghalang data ini daripada dikaitkan dengan identiti anda.

 

Perkongsian maklumat peribadi

Apabila anda menggunakan Bring Back the Beat, kami menggunakan nama pertama dan parap terakhir anda untuk mengenal pasti anda pada papan pendahulu kepada pemain Bring Back the Beat yang lain. Jika anda menyambungkan Bring Back the Beat kepada akaun Spotify anda, kami akan juga menghantar maklumat kepada Spotify tentang penggunaan Bring Back the Beat oleh anda. Jika tidak, kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga lain hanya dengan keizinan anda atau berdasarkan keperluan undang-undang untuk berbuat demikian. Ambil perhatian bahawa, jika anda memilih untuk memuat naik gambar untuk memperibadikan pengalaman bermain anda, gambar itu tidak akan dipaparkan pada papan pendahulu atau dikongsikan dengan pemain lain.

Pengekalan maklumat peribadi anda

Kami akan mengekalkan data permainan Bring Back the Beat anda selagi anda memiliki Akaun Cochlear atau sehingga anda meminta kami memadamkannya. Jika anda memadamkan Akaun Cochlear anda, kami mungkin akan mengekalkan data analitis secara awanama tentang cara anda menggunakan Bring Back the Beat.

Kami akan menyimpan data Spotify anda selagi akaun Spotify anda disambungkan kepada Bring Back the Beat. Anda boleh memutuskan sambungan akaun Spotify anda pada aplikasi Bring Back the Beat dengan mengetik ikon Spotify dalam mod permainan Repertoir dan mengikut gesaan untuk memutuskan sambungan.

Semakan Jauh Cochlear membolehkan penerima implan Cochlear menggunakan Aplikasi Nucleus Smart untuk menjalankan ujian kendiri di rumah dan berkongsi hasilnya dan maklumat diagnostik peranti dengan klinik yang mengambil bahagian. Apabila ujian kendiri dijalankan, keputusan ujian, termasuk maklumat peribadi akan dihantar ke Cochlear.

Penyertaan dalam Semakan Jauh adalah tidak wajib dan anda boleh menarik diri daripada Semakan Jauh pada bila-bila masa dengan menghubungi klinisian anda atau dengan menghubungi Cochlear seperti yang dinyatakan di bawah.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada peserta Semakan Jauh

Berdasarkan keizinan anda, kami mengumpulkan dan menggunakan kategori maklumat peribadi berikut:

Kategori maklumat peribadi Tujuan pengumpulan dan penggunaan
Nama dan butiran hubungan anda seperti alamat e-mel anda Kami menggunakan maklumat ini untuk mengenal pasti diri anda dalam sistem dalaman kami dan untuk berkomunikasi dengan anda. Kami mungkin akan menggunakan maklumat ini untuk memberi anda mesej tentang penyertaan anda dalam Semakan Jauh, seperti peringatan untuk menyelesaikan ujian kendiri anda atau respons daripada klinik anda.
Maklumat daripada Akaun Cochlear anda dan Aplikasi Nucleus Smart Akaun Cochlear anda dan Aplikasi Nucleus Smart digunakan untuk memberikan perkhidmatan Semakan Jauh kepada anda. Lihat tambahan privasi bagi setiap perkhidmatan itu untuk mengetahui lebih lanjut.
Keputusan Semakan Jauh anda, termasuk data ujian pendengaran, foto kawasan implan anda, hasil soal selidik dan data diagnostik daripada implan dan pemproses bunyi anda Kami mengumpulkan maklumat ini untuk membolehkan anda mengongsikannya dengan klinik anda yang telah ditetapkan tanpa perlu pergi ke klinik itu.

 

Berdasarkan minat Cochlear untuk terus menambah baik produk dan perkhidmatan Cochlear, kami menggunakan juga maklumat yang dikumpulkan melalui Semakan Jauh dalam bentuk awanama untuk lebih memahami penggunaan produk dan perkhidmatan kami, serta terus berinovasi mencari penyelesaian pendengaran yang baru.

Perkongsian maklumat peribadi

Tujuan utama Semakan Jauh adalah untuk membolehkan anda menjalankan ujian kendiri dan berkongsi hasilnya dengan klinik anda. Kami akan hanya berkongsi maklumat Semakan Jauh anda dengan klinik yang anda benarkan. Anda dapat mengawal klinik yang akan mendapat akses kepada maklumat Semakan Jauh anda melalui ciri Perkongsian Data pada Aplikasi Nucleus Smart. Baca tambahan privasi Aplikasi Nucleus Smart untuk maklumat lanjut tentang ciri Perkongsian Data. Jika berkenaan, ibu bapa, penjaga atau pemberi jagaan anda juga akan dapat mengakses maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda. Kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga lain hanya dengan keizinan anda atau berdasarkan keperluan undang-undang untuk berbuat demikian.

Pengekalan maklumat peribadi anda

Maklumat yang dikumpulkan melalui Semakan Jauh disimpan oleh Cochlear bagi pihak anda melainkan dan sehingga anda mengarahkan kami untuk memadamkannya.

Cochlear Family ialah program keahlian percuma yang ditawarkan oleh Cochlear kepada penerima di pasaran terpilih. Cochlear Family menyokong penerima, keluarga dan penjaga mereka sementara mereka belajar untuk menggunakan dan hidup dengan peranti mereka.

Apabila anda menyertai Cochlear Family, anda akan menerima komunikasi daripada Cochlear yang mungkin termasuk maklumat tentang perkhidmatan dan produk baru, promosi, tawaran istimewa, jemputan ke acara dan tinjauan yang tidak wajib. Komunikasi ini mungkin akan disampaikan melalui pelbagai saluran, bergantung pada maklumat hubungan yang telah anda beri, termasuk - e-mel, pos, telefon dan teks.

Anda boleh meninggalkan Cochlear Family pada bila-bila masa dengan menghubungi kami melalui salah satu kaedah yang diterangkan pada penghujung Dasar Privasi ini. Jika anda memilih untuk meninggalkan Cochlear Family, anda tidak lagi berhak mengakses manfaat program ini. Sekiranya anda ingin kembali menyertai program ini, anda boleh berbuat demikian pada bila-bila masa dengan menghubungi pasukan sokongan setempat anda.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada ahli Cochlear Family

Berdasarkan keizinan anda, kami mengumpulkan dan menggunakan kategori maklumat peribadi berikut:

Kategori maklumat peribadi Tujuan pengumpulan dan penggunaan
Nama anda dan butiran anda seperti alamat e-mel dan nombor telefon anda. Kami menggunakan maklumat ini untuk mengenal pasti diri anda dalam sistem dalaman kami, berkomunikasi dengan anda dan memantau interaksi kita.
Maklumat biografi dan kesihatan, seperti umur atau tarikh lahir anda, tahap dan tempoh anda kehilangan pendengaran serta penggunaan peranti pendengaran anda. Kami menggunakan maklumat ini untuk lebih memahami perjalanan pendengaran peribadi anda dan/atau pengalaman anda berkaitan peranti pendengaran untuk menilai cara Cochlear dapat menyokong dan berkomunikasi lebih baik dengan anda. Kami juga menggunakan maklumat ini untuk tujuan demografi dan statistik untuk lebih memahami pelanggan dan bakal pelanggan kami.

 

Perkongsian maklumat peribadi

Jika berkenaan, ibu bapa, penjaga atau pemberi jagaan anda juga akan dapat mengakses maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda. Kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga lain hanya dengan keizinan anda atau berdasarkan keperluan undang-undang untuk berbuat demikian.

Pengekalan maklumat peribadi anda

Kami akan mengekalkan maklumat Cochlear Family anda selama anda kekal dalam program ini.

Program Sukarelawan Cochlear kami merupakan pasukan sukarelawan yang terdiri daripada beribu orang sukarelawan dan orang-orang yang mereka sayangi di seluruh dunia yang mendengar menggunakan penyelesaian Cochlear. Mereka mempunyai satu persamaan – semangat untuk membantu orang lain dalam perjalanan pendengaran mereka.

Sukarelawan Cochlear kami berkongsi kisah mereka, menawarkan sokongan dan memberikan maklumat kepada sesiapa yang sedang mempertimbangkan atau hendak mendapatkan penyelesaian pendengaran Cochlear, termasuk ibu bapa, ahli keluarga atau rakan-rakan mereka.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan melalui pernyataan keinginan

Apabila anda menyerahkan pernyataan keinginan untuk menjadi Sukarelawan Cochlear, kami akan meminta anda memberikan maklumat peribadi tertentu untuk menilai permohonan anda.

Berdasarkan keizinan anda, kami akan mengumpulkan dan menggunakan kategori maklumat peribadi berikut untuk menentukan peluang sesuai yang tersedia untuk anda sertai sebagai Sukarelawan Cochlear:

 • Nama dan butiran hubungan anda seperti alamat e-mel dan nombor telefon anda;
 • Maklumat biografi dan kesihatan, seperti umur atau tarikh lahir anda, tahap dan tempoh anda kehilangan pendengaran serta penggunaan peranti pendengaran oleh anda;
 • Sejarah peribadi anda sebagai atau hubungan anda dengan penerima implan Cochlear, di samping minat, kemahiran dan ketersediaan anda; dan
 • Di sesetengah negara, semakan latar belakang jenayah atau pelepasan polis sebagai langkah keselamatan dan kelayakan tambahan.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan daripada Sukarelawan

Berdasarkan keizinan anda, kami mengumpulkan dan menggunakan kategori maklumat peribadi berikut:

Kategori maklumat peribadi Tujuan pengumpulan dan penggunaan
Nama anda dan butiran anda seperti alamat e-mel dan nombor telefon anda. Kami menggunakan maklumat ini untuk mengenal pasti diri anda dalam sistem dalaman kami, berkomunikasi dengan anda dan memantau interaksi kita.
Maklumat biografi dan kesihatan, seperti umur atau tarikh lahir anda, tahap dan tempoh anda kehilangan pendengaran serta penggunaan peranti pendengaran anda. Kami menggunakan maklumat ini untuk lebih memahami perjalanan pendengaran peribadi anda dan/atau pengalaman anda berkaitan peranti pendengaran untuk menilai cara Cochlear dapat menyokong anda dengan lebih baik. Kami juga menggunakan maklumat ini untuk tujuan demografi dan statistik untuk lebih memahami pelanggan dan bakal pelanggan kami.
Sejarah peribadi anda sebagai penerima implan Cochlear atau penjaga, di samping minat, kemahiran dan ketersediaan anda. Kami menggunakan maklumat ini, selain maklumat biografi lain, untuk mengenal pasti peluang bagi anda menyertai Program Sukarelawan Cochlear, seperti dengan menyambungkan anda dengan orang-orang yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengalaman peribadi anda dengan kehilangan pendengaran atau sebagai orang yang disayangi oleh penerima implan koklea.
Bahan bertulis, petikan, foto, video dan/atau rakaman audio berkaitan anda. Dengan keizinan tambahan daripada anda, kami mungkin akan menggunakan maklumat ini dalam bahan promosi kami.
Rekod latihan. Kami mungkin akan memberi anda akses kepada latihan khusus dan kami menyimpan rekod aktiviti latihan untuk lebih memahami pengetahuan dan kepakaran khusus anda.

 

Perkongsian maklumat peribadi

Dalam menilai pernyataan keinginan anda, Cochlear tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga tanpa keizinan anda atau keperluan undang-undang untuk berbuat demikian.

Jika anda menjadi Sukarelawan Cochlear, Cochlear mungkin akan berkongsi butiran diri anda dengan individu yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjalanan pendengaran anda atau dengan organisasi yang terlibat dalam acara yang anda mungkin akan bercakap atas tugas anda sebagai Sukarelawan Cochlear. Jika berkenaan, ibu bapa, penjaga atau pemberi jagaan anda juga akan dapat mengakses maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda. Kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga lain hanya dengan keizinan anda atau berdasarkan keperluan undang-undang untuk berbuat demikian.

Pengekalan maklumat peribadi anda

Jika anda menyertai Program Sukarelawan Cochlear, kami akan mengekalkan maklumat sukarelawan anda selama anda kekal dalam program ini. Jika anda tidak jadi menyertai Program Sukarelawan Cochlear, maklumat peribadi yang disertakan dalam pernyataan keinginan anda akan dimusnahkan tidak lama selepas penentuan itu.

 

HUBUNGI KAMI

 

Bagaimanakah cara anda membuat pertanyaan atau mengemukakan kebimbangan tentang dasar ini atau tentang cara Cochlear mengendalikan maklumat peribadi anda?

Sekiranya anda ingin mengakses maklumat anda, mengubah butiran hubungan anda atau bertanya soalan atau mengemukakan kebimbangan tentang Dasar Privasi ini atau cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda, sila hantar e-mel ke privacy@cochlear.com atau hubungi pejabat Cochlear yang berdekatan:

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

Kami akan menjawab soalan atau kebimbangan anda tetapi anda juga berhak untuk menghubungi pengawal selia perlindungan privasi atau data di negara anda.

 

APAKAH YANG AKAN BERLAKU APABILA DASAR INI BERUBAH?

Kami mungkin perlu mengemas kini dasar ini dari masa ke masa atas pelbagai sebab, termasuk perubahan undang-undang, peraturan dan amalan perniagaan kami. Apabila kami membuat perubahan, kami akan menyiarkan dasar privasi yang dikemas kini itu 30 hari sebelum dasar privasi dikuatkuasakan untuk memastikan anda mengetahui maklumat terkini.

 

TERIMA KASIH

Kami menghargai masa yang anda luangkan untuk membaca dasar ini. Kami memaklumi bahawa anda meletakkan kepercayaan kepada Cochlear apabila anda memilih untuk berkongsi maklumat peribadi dengan kami dan kami akan menggunakan maklumat tersebut dengan penuh tanggungjawab.

Terakhir dikemas kini Jun 2019.
Berkuat kuasa Julai 2019
D1632283 ISS1
Malay translation of D1425384 ISS5 JUN19