Skip to main content

COCHLEAR GLOBĀLĀ KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Kad Jūs mijiedarbojaties ar uzņēmumu Cochlear, izmantojot tīmekļa vietnes, lietotnes, produktus vai pakalpojumus, vai arī sazināties ar mums, mēs, iespējams, apkoposim jūsu personisko informāciju. Mēs vēlamies, lai Jūs zinātu, kāda veida personisko informāciju mēs apkopojam, kā mēs šo informāciju izmantojam, ar ko mēs šo informāciju kopīgojam, kādā veidā mēs šo informāciju aizsargājam, kā Jūs varat šai informācijai piekļūt un/vai to labot un, visbeidzot, kā jautājumu vai šaubu gadījumā Jūs varat sazināties ar mums.

Šī konfidencialitātes politika attiecas uz tīmekļa vietnēm, lietotnēm, produktiem un pakalpojumiem, kurus nodrošina uzņēmums Cochlear Limited un tā filiāles visā pasaulē (Cochlear grupa); viss saraksts, kā arī Cochlear kontaktinformācija atrodas šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī konfidencialitātes politika nenosaka, kā uzņēmums Cochlear apkopo, lieto vai izpauž aizsargāto veselības informāciju, kā norādīts U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) (ASV likums par veselības apdrošināšanas informāciju). Skatiet sadaļu HIPAA piezīme par konfidencialitātes praksi.

 

KĀDA VEIDA PERSONISKO INFORMĀCIJU UZŅĒMUMS COCHLEAR APKOPO?

Jūsu sniegtā personiskā informācija.

Saziņas un mijiedarbības laikā ar uzņēmumu Cochlear Jūs, iespējams, sniegsiet savu personisko informāciju. Piemēram, Jūs varētu atklāt šādu informāciju:

 • savu vārdu/uzvārdu un kontaktinformācijas datus, reģistrējoties Cochlear kontā vai mūsu tīmekļa vietnēs vai izmantojot kādu no mūsu lietotnēm, vai arī apmeklējot uzņēmuma Cochlear biroju vai kādu rīkotu pasākumu;
 • informāciju par savām dzirdes problēmām Cochlear kopienas forumos vai citos pakalpojumos;
 • informāciju par savu vecumu, veselības stāvokli vai medicīnisko aprūpi, reģistrējot ierīci vai izmantojot/pieprasot informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem; vai
 • savas kredītkartes numuru, iegādājoties produktus vai pakalpojumus no mums.

Ja esat veselības aprūpes speciālists, iespējams, mēs apkoposim informāciju arī par Jūsu medicīnas specialitāti, Jūsu interesēm klīniskajā medicīnā un saistību ar Cochlear produktiem.

Jums nav obligāti jāsniedz mums sava personiskā informācija, bet dažos gadījumos, ja mums nebūs pieejama Jūsu personiskā informācija, iespējams, mēs nevarēsim sniegt Jums visus savus pakalpojumus.

Personiskā informācija, kas apkopota produktu un pakalpojumu izmantošanas laikā.

Iespējojot noteiktas funkcijas Cochlear lietotnēs un pakalpojumos, iespējams, tiks kopīgota papildu informācija par Jūsu lietotnes un/vai dzirdes aparāta izmantošanas paņēmieniem. Turklāt, apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes vai izmantojot mūsu lietotnes, Jūsu dators vai mobilā ierīce var mums nosūtīt noteiktus analītiskos datus, piemēram, Jūsu IP adresi, Jūsu pārlūkprogrammas versiju, informāciju par Jūsu izmantotās lietotnes versiju un informāciju par kļūdām, kas radušās. Papildinformāciju lasiet tālāk sadaļā Kā uzņēmums Cochlear izmanto sīkfailus, bet informāciju par noteiktiem produktiem, pakalpojumiem un darbībām skatiet sadaļā Konfidencialitātes politikas pielikumi.

Personiska informācija, kas saņemta no trešajām pusēm.

Laiku pa laikam mēs varam saņemt informāciju par Jums no citām organizācijām vai personām. Piemēram, saņemot dzirdes implantu, Jūsu klīnika, iespējams, reģistrēs pie mums dzirdes implanta sērijas numuru, skaņas procesora sērijas numuru un konfigurāciju, kā arī kontaktinformāciju, lai varētu nodrošināt Jums pilnu atbalstu. Iespējams, no trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem iegūsim tirgus analīzei un tirgvedībai nepieciešamos datus. Izmantojot šos papildu datus, spēsim nodrošināt Jūsu vajadzībām atbilstošas funkcijas un pakalpojumus.

 

KĀ UZŅĒMUMS COCHLEAR IZMANTO PERSONISKO INFORMĀCIJU?

Lai mainītu veidu, kā cilvēki saprot un attiecas pret dzirdes zudumu, kā arī, lai radītu un laistu tirgū dažādus dzirdes implantus, mēs izmantojam personisko informāciju tālāk aprakstītajiem mērķiem un mērķiem, kas aprakstīti konfidencialitātes politikas pielikumos.

Pamatojoties uz Cochlear Global Limited garantiju un mūsu normatīvu prasībām saglabāt un uzturēt ar mūsu medicīniskajām ierīcēm saistītos ierakstus, mēs izmantojam Jūsu informāciju šādu darbību veikšanai:

 • garantijas laika kontrole;
 • produktu izplatīšanas datu un Cochlear produktu vēstures datu uzturēšana;
 • ar mūsu produktiem saistīto medicīnisko vaicājumu un/vai sūdzību reģistrēšana.

Saskaņā ar Jūsu piekrišanu vai kā citādi atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju, lai spētu veikt šādas darbības:

 • reģistrēt Jūsu ierīci;
 • veikt mārketinga un reklāmas darbību, piemēram, uzaicinot Jūs piedalīties aptaujās un sniegt mums atsauksmes vai arī sazinoties ar Jums saistībā ar piedāvājumiem un citu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, kas varētu Jūs interesēt.

Pamatojoties uz uzņēmuma Cochlear interesi nodrošināt Jums nepieciešamos pakalpojumus un pastāvīgi uzlabot Cochlear produktus un pakalpojumus, mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju, lai spētu veikt šādas darbības:

 • atbildēt uz Jūsu pieprasījumiem par mūsu produktiem un pakalpojumiem;
 • nodrošināt Jums personalizētas iespējas, kad izmantojat mūsu tīmekļa vietnes vai lietotnes;
 • sūtīt Jums ar pakalpojumiem saistītus paziņojumus, piemēram, par garantijas laika beigām;
 • izveidot Jūsu profilu sadarbības laikā ar Jums un saprast, kādu informāciju Jūs vēlaties saņemt;
 • pārbaudīt, atbalstīt un izstrādāt mūsu produktu un pakalpojumu jauninājumus un uzlabojumus (piemēram, lai iespējotu ierīču uzstādīšanu, aktivizēšanu, apkopi un pārvaldību), kā arī izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus;
 • apkopot un analizēt produkta veiktspējas, lietojuma, pakalpojumu un uzticamības datus;
 • uzlabot mūsu tīmekļa vietņu un lietotņu saturu, darbību un lietošanas ērtumu;
 • uzraudzīt drošību, nodrošinot ticamību un novēršot krāpnieciskas darbības.

 

KAD MĒS KOPĪGOJAM PERSONISKO INFORMĀCIJU UN AR KO?

Cochlear grupā.

Iespējams, mēs kopīgosim personisko informāciju Cochlear grupā globālā mērogā. Katrs Cochlear grupas dalībnieks Jūsu personisko informāciju izmantos un kopīgos tikai tādā veidā, kā norādīts šajā konfidencialitātes politikā.

Ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem.

Mēs kopīgojam personisko informāciju ar organizācijām, kuras nodrošina vai veic pakalpojumus uzņēmumam Cochlear vai tā vārdā; piemēram, uzņēmumi, kuri nodrošina tīmekļa vietņu atbalsta pakalpojumus vai kuri mums palīdz produktu un pakalpojumu tirgvedībā. Dažos gadījumos Jūs savu personisko informāciju trešās puses pakalpojumu sniedzējiem varat sniegt nepastarpināti (piemēram, veicot iegādi tiešsaistes veikalā un ievadot savas kredītkartes informāciju maksājuma veikšanai, dati tiek nosūtīti tieši uz trešās puses maksāšanas procesoru), un trešā puse izvēlēsies, vai šos datus kopīgot ar uzņēmumu Cochlear. Saskaņā ar līgumu mūsu pakalpojumu sniedzējiem jāaizsargā mūsu kopīgotās personiskās informācijas konfidencialitāte un šī informācija jāizmanto tikai, lai sniegtu pakalpojumus mums.

Ar veselības aprūpes partneriem, sniedzējiem un aprūpētājiem.

Mēs varam kopīgot Jūsu personisko informāciju ar Jūsu veselības aprūpes sniedzējiem (piemēram, ar Jūsu ķirurgu, audiologu utt.), lai novērtētu Jūsu piemērotību mūsu produktiem, lai palīdzētu Jums izmantot mūsu produktus vai citu iemeslu dēļ, kas saistīti ar ārstēšanu, veselības aprūpi vai maksājumiem. Piemēram:

 • kad tiešsaistē pasūtāt piemērotu produktu vai pakalpojumu, mēs varam kopīgot Jūsu personisko informāciju ar organizācijām, kas apmaksā veselības aprūpes pakalpojumus Jūsu vietā (piemēram, Medicare vai Medicaid ASV, kompensācijas izmaksu un apdrošināšanas uzņēmumi Eiropā); un
 • kad izmantojat Cochlear mākoņtehnoloģijas, lai uzņēmums Cochlear varētu droši dublēt un kopīgot skaņas procesora MAP failus ar atbilstošajiem Jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.

Turklāt atbilstoši spēkā esošajiem likumiem mēs varam izpaust personisku informāciju vecākiem, aizbildņiem vai aprūpētājiem (kā nepieciešams).

Biznesa darījumi.

Jūsu personisko informāciju var pārsūtīt Cochlear grupas uzņēmumam, kurš ieguvis akcijas vai aktīvus, vai kādai no mūsu nodaļām; piemēram, uzņēmumu pārdošanas, apvienošanas, reorganizācijas vai likvidēšanas rezultātā. Šādas pārsūtīšanas gadījumā uzņēmums, kuram šī personiskā informācija tiks nosūtīta, joprojām to varēs izmantot tikai atbilstoši šai konfidencialitātes politikai un Jūsu norādītajām konfidencialitātes preferencēm.

Juridiskas/valsts prasības un Cochlear un citu pušu aizsardzība.

Mēs varam izpaust Jūsu personisko informāciju gadījumā, ja mēs labticīgi uzskatām, ka, izpaužot šādu informāciju, tiek ievēroti šādi nosacījumi:

 • nodrošināta atbilstība likumam (vai tiesas rīkojumam, vai tiesas pavēstei);
 • nodrošināta atbilstība sabiedrisko un valsts iestāžu likumiskajām prasībām;
 • novērsts vai izmeklēts iespējams noziegums, piemēram, krāpniecība vai identitātes zādzība; vai
 • aizsargātas Cochlear grupas, mūsu lietotāju vai citu pušu tiesības, īpašums vai drošība.

 

KĀ UZŅĒMUMS COCHLEAR IZMANTO SĪKFAILUS, SOCIĀLĀS MULTIVIDES SPRAUDŅUS UN LĪDZĪGAS TEHNOLOĢIJAS?

Sīkfaili ir mazi faili, kurus Jūsu interneta pārlūkprogramma saglabā, lai palīdzētu tīmekļa vietnēm izsekot informācijai apmeklējumu starplaikā. Mūsu tīmekļa vietnes izmanto sīkfailus, lai mēs varētu:

 • saprast, kuras no mūsu lapām Jūs apmeklējat, cik bieži un kādas ierīces izmantojat;
 • savākt un atcerēties informāciju par Jūsu pārlūkošanas ierīcēm un preferencēm;
 • personalizēt mūsu tīmekļa vietņu elementus, pamatojoties uz informāciju par Jūsu pārlūkprogrammu, ierīci, valsti un valodu; un
 • apkopot informāciju par tīmekļa vietni, kuru izmantojāt piekļuvei, un par citām Jūsu apmeklētajām tīmekļa vietnēm, lai palīdzētu kategorizēt Jūsu pārlūkošanas paradumus tirgus segmentā tirgus analīzei; un
 • nodrošināt Jums atbilstošāku saturu, reklāmas materiālus un reklāmas.

Piemēram, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, sīkfaili palīdz mums noteikt, ko Jūs meklējat, kādu saturu skatāt un cik bieži atgriežaties. Lai gan informācija, ko savācam, izmantojot sīkfailus, tieši Jūs neidentificē, tiklīdz Jūs reģistrējaties mūsu tīmekļa vietnēs, mēs varam saistīt Jūsu iepriekšējās un turpmākās aktivitātes mūsu tīmekļa vietnēs un lietotnēs ar Jūsu sniegto kontaktinformāciju.

Dažus no mūsu tīmekļa vietņu izmantotajiem sīkfailiem esam iestatījuši mēs, bet dažus — trešās puses mūsu vārdā. Izmantojot trešo pušu sīkfailus, varam aktivizēt interesēm atbilstošu reklamēšanu, tādēļ mūsu tīmekļa vietnēs redzēsiet uzņēmuma Cochlear sniegtās reklāmas.

Lai iegūtu statistikas datus par mūsu tīmekļa vietņu un lietotņu izmantošanu, mēs izmantojam pakalpojumu Google Analytics un Google AdSense, kā arī Google DoubleClick, lai pārvaldītu un izvietotu reklāmas (kopā „Google Services”). Izmantojot Google Services, lietojuma dati tiek kopīgoti starp vairākām ierīcēm, piemēram, starp mobilo tālruni un galda datoru. Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk par pakalpojumu Google Analytics vai neļautu šim pakalpojumam apkopot informāciju par Jūsu apmeklējumiem mūsu tīmekļa vietnēs, vai arī apmeklējiet tīmekļa vietni http://myaccount.google.com, lai kontrolētu reklāmu rādīšanu Google pakalpojumos.

Ja nevēlaties, lai sīkfaili būtu iestatīti, varat konfigurēt interneta pārlūkprogrammu, lai tā noraidītu sīkfailus. Šādi rīkojoties, noteiktas funkcijas mūsu tīmekļa vietnēs var nedarboties, kā paredzēts. Lai uzzinātu vairāk par sīkfailiem un līdzīgām tehnoloģijām, apmeklējiet tīmekļa vietni http://allaboutcookies.org. Jūs varat arī izvēlēties nepiekrist interesēm atbilstošai reklamēšanai mūsu tīmekļa vietnēs, apmeklējot tīmekļa vietni http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices un http://www.youronlinechoices.com (rezidentiem Eiropā).

Sociālās multivides spraudņi

Papildus sīkfailiem mēs esam ieviesuši arī sociālās multivides spraudņus no tādiem sociālajiem tīkliem kā Facebook un Twitter, lai informāciju no mūsu tīmekļa vietnēm Jūs varētu kopīgot ar saviem draugiem un kontaktpersonām tiešsaistē. Kad apmeklēsiet mūsu vietnes, kurās ir spraudnis, Jūsu pārlūkprogramma izveidos savienojumu ar Facebook un/vai Twitter serveriem. Ja esat pieteicies pakalpojumā Facebook un/vai Twitter, kamēr apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, šie pakalpojumi var saistīt mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu ar Jūsu lietotāja kontu attiecīgajā pakalpojumā.

 

PERSONISKAS INFORMĀCIJAS GLABĀŠANA

Kur tiek apstrādāta un saglabāta personiska informācija?

Cochlear ir globāla mēroga uzņēmums ar galveno mītni Sidnejā, Austrālijā, bet galvenie biroji un personāls atrodas Eiropas Savienībā, Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. Jūsu personisko informāciju var pārsūtīt, apstrādāt un glabāt jebkurā vietā, kur darbojas uzņēmums Cochlear, Cochlear grupa vai attiecīgie pakalpojumu sniedzēji. Uzņēmums Cochlear veiks pasākumus, lai aizsargātu ES/EEZ rezidentu personisko informāciju, kuru var pārsūtīt uz valstīm, kurās var būt zemāki personiskās informācijas aizsardzības juridiskie standarti, kā arī nodrošinās, lai šī informācija tiktu apstrādāta atbilstoši ES datu aizsardzības standartiem.

Cik ilgi uzņēmums Cochlear paturēs personisko informāciju?

Uzņēmums Cochlear personisko informāciju paturēs identificējamā formā tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu sākotnējo informācijas apkopošanas mērķi vai izmantotu šo informāciju Jūsu apstiprinātos veidos, vai īstenotu normatīvu un lietvedības juridiskās prasības. Pēc tam mēs šo informāciju vai nu dzēsīsim, vai noņemsim no tās identitātes datus, lai tā vairs nebūtu saistīta ar Jums.

 

DROŠĪBA

Kā Cochlear palīdz aizsargāt personisko informāciju?

Uzņēmums Cochlear ir īstenojis atbilstošus administratīvus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai palīdzētu aizsargāt personisko informāciju pret ļaunprātīgu izmantošanu, zudumu un nepilnvarotu piekļuvi vai izpaušanu. Mūsu drošības pasākumos iekļauta atbilstoša piekļuves kontrole, šifrēšana (kur nepieciešams) un regulāras drošības pārbaudes.

 

BĒRNU INFORMĀCIJA

Kā uzņēmums Cochlear attiecas pret bērnu konfidencialitāti un vecāku tiesībām?

Mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumi paredzēti vispārīgai auditorijai, piemēram, pacientiem, vecākiem un vispārējiem apmeklētājiem, bet tie nav īpaši paredzēti bērniem. Noteiktiem Cochlear pakalpojumiem un lietotnēm piekļūst no Cochlear konta, un bērnu kontus var izveidot ar vecāku piekrišanu. Papildinformāciju par bērna konta izveidi un pārvaldīšanu skatiet sadaļā Cochlear kontu konfidencialitātes politikas pielikumi.

 

JŪSU TIESĪBAS SAISTĪBĀ AR JŪSU PERSONISKO INFORMĀCIJU

Kā var piekļūt, labot vai dzēst personisku informāciju?

Mēs ievērojam Jūsu tiesības izvēlēties, kādā veidā mēs apkopojam, izmantojam un kopīgojam Jūsu personisko informāciju. Apkopojot Jūsu personisko informāciju, mēs vienmēr veicam pasākumus, lai nodrošinātu šīs informācijas precizitāti, pilnību un aktualitāti. Tomēr mēs saprotam, ka laika gaitā Jūsu personiskā informācija un Jūsu konfidencialitātes preferences var mainīties.

Lai piekļūtu, labotu, mainītu vai dzēstu Cochlear rīcībā esošo personisko informāciju vai arī lai ierobežotu vai iebilstu pret savas personiskās informācijas apstrādi atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, sazinieties ar mums kādā no tālāk norādītajiem veidiem. Ja sniedzāt piekrišanu savas personiskās informācijas apstrādei, Jums ir tiesības jebkurā laikā to atsaukt. Lai palīdzētu aizsargāt Jūsu konfidencialitāti un drošību, mēs veiksim visas nepieciešamās darbības, lai pirms piekļuves datu izsniegšanas vai mūsu ierakstu labošanas, maiņas vai dzēšanas pārbaudītu Jūsu identitāti.

No reklāmas informācijas abonēšanas vienmēr var atteikties, izmantojot abonementa anulēšanas saites vai sazinoties ar mums kādā no veidiem, kas aprakstīti šīs konfidencialitātes politikas beigās.

 

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKAS PIELIKUMI

Tālāk norādītajos pielikumos aprakstīts, kā noteikti produkti, pakalpojumi un darbības apkopo un izmanto personisko informāciju veidos, kuri nav aprakstīti mūsu galvenajā konfidencialitātes politikā (iepriekš) vai par kuriem jāpaskaidro plašāk.

 

Izmantojot Nucleus® Smart lietotni, varat optimizēt klausīšanās iespējas tieši no saderīgas Apple vai AndroidTM ierīces. Izmantojot Bluetooth®, ar šo lietotni Nucleus 7 skaņas procesoru var savienot ar saderīgu viedtālruni, tādējādi varēsit ātri mainīt programmas, regulēt skaļumu, kontrolēt straumēšanas palīgierīces, piekļūt izmantošanas padomiem un atrast pazaudētu skaņas procesoru.
 

Datu sinhronizācija

Iespējojot datu sinhronizāciju, Jūsu skaņas procesora un Nucleus® Smart lietotnes klausīšanās dati tiks regulāri sinhronizēti ar Cochlear pakalpojumiem, lai tie būtu pieejami visās savienotajās ierīcēs. Nosūtītajos datos būs iekļauti Nucleus Smart lietotnes dzirdes kontroles funkcijas dati, piemēram, cik daudz laika Jūs runājat un cik bieži Jūsu skaņas spole tiek atvienota. Sinhronizētajos datos netiks iekļauta vai atklāta informācija par Jūsu veselības stāvokli. Sinhronizējot šos datus ar uzņēmumu Cochlear, vairāku mobilo ierīču lietotāji redzēs šos datus funkcijā Dzirdes kontrole katrā mobilajā ierīcē.

Datu sinhronizācija ir iespējota katram saņēmējam. Kad vecāks vai aprūpētājs Cochlear implanta saņēmējam iespējo datu sinhronizācijas funkciju, šī funkcija tiks iespējota arī otram vecākam un/vai citiem aprūpētājiem, kuri kopā ar implanta saņēmēja ierīci izmanto Nucleus Smart lietotni. Piemēram, ja Cochlear implanta saņēmēja vecāks bērna skaņas procesorā(-os) iespējo datu sinhronizācijas funkciju, šī funkcija tiks iespējota arī implanta saņēmēja otram vecākam, kurš lieto Nucleus Smart lietotni bērna skaņas procesora kontrolei ar mobilo ierīci. Līdzīgi arī datu sinhronizācijas atspējošanas gadījumā: ja vecāks vai aprūpētājs šo funkciju atspējo, tā tiek atspējota arī otram implanta saņēmēja vecākam vai pārējiem aprūpētājiem.

Personisko informāciju, kas saņemta ar datu sinhronizācijas funkciju, Cochlear izmanto, lai nodrošinātu sinhronizācijas pakalpojumu un iespējotu citu Cochlear pakalpojumu pieejamību atsevišķos tirgos. Turklāt Cochlear izmanto personisko informāciju tikai deidentificētā formā, bez saņēmēju vai aprūpētāju vārdiem/uzvārdiem, lai identificētu tendences, lai veiktu atklājumus un kopīgotu zinātnisko pētījumu rezultātus, lai izprastu, kā tiek izmantoti uzņēmuma produkti un pakalpojumi, kā arī, lai turpinātu uzlabot savus produktus un pakalpojumus. Mēs paturēsim datu sinhronizācijas datus, tik ilgi, kamēr Jums būs Cochlear konts vai līdz pieprasīsit šos datus dzēst.

Datu sinhronizācijas funkcija skaņas procesora izmantošanai nav nepieciešama. Tā ir izvēles funkcija, kuru jebkurā laikā var iespējot vai atspējot Nucleus Smart lietotnes ekrānā Iestatījumi.

Datu kopīgošana

Nucleus Smart lietotnes datu kopīgošanas funkcija ir pieejama atsevišķos tirgos, un, izmantojot šo funkciju, varat kopīgot savus dzirdes datus ar saistīto klīniku. Kopīgojot savus dzirdes datus ar klīniku, klīnikā būs iespējams skatīt Jūsu dzirdes implanta, skaņas procesora un Nucleus Smart lietotnes datus, kā arī jebkurus datus, kas ir konkrēti saistīti ar datu kopīgošanas funkcijas pakalpojumiem, piemēram, ar Remote Check (Tālvadības pārbaude). Datu kopīgošana ar klīniku veselības aprūpes speciālistam var labāk palīdzēt saprast, kā Jūs izmantojat savu ierīci un kāda ir tās veiktspēja.

Lai iespējotu datu kopīgošanu, vispirms Jums jāiespējo datu sinhronizācija (aprakstīta iepriekš), lai savus datus regulāri sinhronizētu ar uzņēmumu Cochlear. Datu kopīgošana ir pieejama tikai saistītajām klīnikām atsevišķos tirgos. Ja Jūsu klīnika reģistrējas pakalpojumā, kurā tiek izmantota datu kopīgošana, piemēram, tālvadības pārbaude, Jums Nucleus Smart lietotnē vaicās iespējot datu kopīgošanu ar klīniku. Nucleus Smart lietotnes izvēlnē Iestatījumi, varat skatīt, ar kurām klīnikām kopīgojat datus un kuras klīnikas ir lūgušas Jums iespējot datu kopīgošanu. Datu kopīgošanu varat atspējot jebkurā laikā.

Pamatdati

Piesakoties Nucleus Smart lietotnē ar CochlearTM kontu, ar implantu un skaņas procesoru saistītā informācija tiek nosūtīta uzņēmumam Cochlear. Šī informācija ļauj mums pārbaudīt, vai šī lietotne tiek izmantota ar apstiprinātu aparatūru.

Paziņojumi

Nucleus Smart lietotne iesaka iespējot paziņojumus, lai Jums varētu paziņot par svarīgiem skaņas procesora brīdinājumiem. Līdz ar šo funkciju tiek iespējotas arī fona funkcijas, piemēram, Dzirdes kontrole.

Šo funkciju var iespējot vai atspējot viedtālruņa lietotnes paziņojumu iestatījumos.

Procesora atrašana/Atrašanās vietas pakalpojumi

Nucleus Smart lietotne izmanto Jūsu ierīces GPS un WiFi vai mobilo tīklu, lai atrastu pazaudētu skaņas procesoru. Tas tiek paveikts, saglabājot pēdējo skaņas procesora izmantošanas vietu un pēdējo atrašanās vietu, kurā šī lietotne tika izmantota kopā ar Jūsu skaņas procesoru. Jūsu atrašanās vietas dati netiek sūtīti uzņēmumam Cochlear.

Šo funkciju var iespējot vai atspējot viedtālruņa atrašanās vietas pakalpojumu iestatījumos.

Analītiskie dati

Nucleus Smart lietotne apkopo un nosūta uzņēmumam Cochlear neidentificējamus datus par to, kā šī lietotne tiek izmantota, un par visām kļūdām, kas tai rodas. Izmantojot šos datus uzņēmums Cochlear var pastāvīgi uzlabot Nucleus Smart lietotni un citus Cochlear produktus un pakalpojumus. Analītisko datu piemēri ir šādi: izmantotās mobilās ierīces tips un operētājsistēma, lietotnes funkciju izmantošanas biežums un interneta protokola adreses, lai noteiktu vispārīgo ģeogrāfisko reģionu, kurā tiek izmantota lietotne. Lai novērstu šo datu saistīšanu ar Jūsu identitāti, uzņēmums Cochlear ievieš tehnoloģiskus un administratīvus pasākumus.

Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un jebkāda šo zīmju izmantošana, ko veic uzņēmums Cochlear Limited, ir saskaņā ar licenci.

Apple ir ASV un citās valstīs reģistrēta korporācijas Apple Inc. prečzīme.

Android ir korporācijas Google LLC prečzīme.

Izveidojot Cochlear kontu, varēsit pieteikties un lietot dažādus Cochlear pakalpojumus un lietotnes, piemēram, Nucleus Smart lietotni, myCochlear tīmekļa portālu un mūsu tiešsaistes veikalu. Cochlear kontā izmantojamo pakalpojumu pieejamība katrā tirgū ir atšķirīga.

Kad izveidosit Cochlear kontu, mēs lūgsim Jūs norādīt savu vārdu/uzvārdu, e-pasta adresi un dzimšanas datumu. Mēs lietojam šo informāciju, lai saistītu Jūsu Cochlear kontu ar Jūsu Cochlear ierīces reģistrācijām. Tādējādi mēs varēsim sniegt Jums visatbilstošākos pakalpojumus. Turklāt Jūsu e-pasta adresi var izmantot saziņai par Cochlear kontu, savukārt dzimšanas datums mums palīdz nodrošināt, ka bērnu konti tiek izveidoti tikai ar vecāka vai aizbildņa piekrišanu.

Bērnu konti un vecāku piekrišana

Cochlear pakalpojumus un lietotnes bērns var izmantot ar bērna kontu. Bērnu kontus var izveidot vecāki vai aizbildņi, izmantojot pakalpojumus un lietotnes, kas atbalsta to lietošanu, piemēram, Nucleus Smart lietotne. Lai uzzinātu, kā izveidot bērna kontu, skatiet sadaļu Biežāk uzdotie jautājumi par Nucleus Smart lietotni.

Bērna kontā var piekļūt tādiem pašiem Cochlear pakalpojumiem un lietotnēm, kādi pieejami pieaugušajiem. Šo pakalpojumu un lietotņu izmantošanas laikā, iespējams, uzņēmumam Cochlear tiks nosūtīta personiska informācija. Piemēram, Nucleus Smart lietotnes izmantošanas laikā bērns var iespējot tādu funkciju kā datu sinhronizācija, kas detalizēti aprakstīta sadaļā Nucleus Smart lietotnes konfidencialitātes politikas pielikumi.

Dažos tirgos pieejami Cochlear konta iespējoti pakalpojumi, kas nodrošina veselības informācijas kopīgošanu ar saņēmēja veselības aprūpes speciālistu. Kad šāds pakalpojums ir iespējots, vecāki jebkurā laikā var lūgt tā atspējošanu, sazinoties ar veselības aprūpes speciālistu vai uzņēmumu Cochlear.

Vecāki var pārskatīt, labot un pieprasīt bērna personiskās informācijas dzēšanu vai arī pārtraukt šādas informācijas turpmāku apkopošanu vai izmantošanu, sazinoties ar mums, kā aprakstīts šajā konfidencialitātes politikā.

Apkopotā personiskā informācija

Piesakoties darbā uzņēmumā Cochlear, Jums tiks lūgts sniegt dažādu informāciju, piemēram, kontaktinformāciju, detalizētu nodarbinātības un izglītības aprakstu (piemēram, CV/dzīves gājumu un/vai akadēmiskos norakstus), apliecinājumu par tiesībām uz darbu (piemēram, pasi un/vai vīzu) un prasmju aprakstu (piemēram, svešvalodu prasmes).

Informāciju par Jums var apkopot arī no citiem, veicot šādas darbības:

 • Atsauksmes intervijas veidā
 • Ieteikumu pārbaudes
 • Iepriekšējās darbības pārbaudes
 • Informācijas meklēšana tīmeklī, izmantojot Google vai LinkedIn
 • Psihometriskās pārbaudes

Konkrētā informācija, kuru Jums un citiem var lūgt sniegt, dažādās valstīs var atšķirties.

Apkopošanas mērķis

Informācija, kas apkopota darba pieteikumu iesniegšanas procesā, tiek izmantota tādiem mērķiem kā Jūsu piemērotības izvērtēšana vienai vai vairākām lomām, reprezentācijas ieraksta veidošana pieteikuma iesniegšanas laikā uzņēmumam Cochlear, kā arī palīdz mums novērtēt mūsu amatu kandidātu atbilstības izvērtēšanas rīku un procesu efektivitāti. Šī informācija tiek arī izmantota, lai mēs zinātu un saprastu Jūsu iepriekšējās darbības, stiprās puses un attīstības iespējas.

Kopīgošana ar trešajām pusēm

Izņemot kopīgošanu ar izpildītājiem, kas darbojas uzņēmuma Cochlear interesēs, darba pieteikumu iesniegšanas procesā apkopotā personiskā informācija netiks kopīgota ar trešajām pusēm bez Jūsu piekrišanas. Ja darba pieteikumā ir iekļautas personiskas vai nodarbinātības atsauces, uzņēmums Cochlear var sazināties ar norādītajām personām un tām atklāt, ka kandidējat uz darbu uzņēmumā Cochlear.

Datu saglabāšanas periods

Gadījumā, ja Jūsu darba pieteikums uzņēmumā Cochlear būs veiksmīgs, mēs saglabāsim Jūsu darba pieteikuma datus visu Jūsu nodarbinātības/saistības ar uzņēmumu Cochlear laiku. Pārtraucot strādāt/saistības ar uzņēmumu Cochlear, Jūsu darba pieteikuma dati tiks dzēsti saskaņā ar uzņēmuma Cochlear iekšējiem datu saglabāšanas un dzēšanas standartiem.

Neveiksmīgas pieteikšanās darbā gadījumā uzņēmums Cochlear dzēš darba pieteikuma datus 12 mēnešu laikā, ja vien neesat lūdzis uzņēmumu Cochlear saglabāt pieteikuma datus, lai apsvērtu Jūsu piemērotību kādai no lomām turpmāk; šādā gadījumā dati tiks dzēsti 5 gadu laikā, sākot no brīža, kad Jūsu kandidatūra kādai no lomām tika apsvērta.

Bring Back the Beat ir izklaidējoša mobilā lietotne, kas paredzēta, lai Cochlear implantu saņēmējiem palīdzētu atgūt vai attīstīt mūzikas uztveri, mācoties atšķirt mūzikas instrumentus, toņus un toņkārtas. Šīs lietotnes izmantošanas laikā mēs apkopojam personisko informāciju un izmantojam to, lai Jums nodrošinātu labākās iespējas.

Apkopotā personiskā informācija

Kad Jūs izmantojat lietotni Bring Back the Beat, mēs apkopojam un izmantojam šādas personiskās informācijas kategorijas:

Personiskās informācijas kategorija Apkopošanas un izmantošanas mērķis
Jūsu vārds/uzvārds un kontaktinformācija, piemēram, Jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs Mēs izmantojam šo informāciju, lai izveidotu Jūsu Cochlear kontu, ja Jums tāda vēl nav, kā arī, lai Jūs spētu piekļūt Cochlear tīmekļa vietnēm, lietotnēm un pakalpojumiem, tostarp lietotnei Bring Back the Beat. Papildinformāciju skatiet Cochlear konta konfidencialitātes politikas pielikumā.
Spēles dati, piemēram, spēles progress un spēlētāja fotoattēls Izmantojot Jūsu Cochlear kontu, lai pieteiktos lietotnē Bring Back the Beat, mēs varam saglabāt Jūsu spēles progresu. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja Jūs nomaināt tālruņus vai piesakāties no citas ierīces, lietotnē Bring Back the Beat būs saglabāts Jūsu progress. Mēs arī izmantojam šo informāciju, lai iespējotu līderu sarakstu, kurā varat redzēt, kāds ir Jūsu progress salīdzinājumā ar citiem Bring Back the Beat spēlētājiem.
Spotify dati Ja savu Spotify kontu savienosit ar lietotni Bring Back the Beat, mēs apkoposim informāciju par ierakstiem un izpildītājiem, kurus klausāties pakalpojumā Spotify, lai varētu iespējot Repertoire (Repertuārs) spēles režīmu un palīdzētu Jums sasniegt jaunus mūzikas uztveršanas un novērtēšanas līmeņus.
Analītiskie dati Lietotne Bring Back the Beat apkopo un nosūta uzņēmumam Cochlear neidentificējamus datus par to, kā šī lietotne tiek izmantota, un par kļūdām, kas tai rodas. Izmantojot šos datus uzņēmums Cochlear var pastāvīgi uzlabot lietotni Bring Back the Beat un citus Cochlear produktus un pakalpojumus. Analītisko datu piemēri ir šādi: izmantotās mobilās ierīces tips un operētājsistēma, lietotnes funkciju izmantošanas biežums un interneta protokola adreses, lai noteiktu vispārīgo ģeogrāfisko reģionu, kurā tiek izmantota lietotne. Lai novērstu šo datu saistīšanu ar Jūsu identitāti, uzņēmums Cochlear ievieš tehnoloģiskus un administratīvus pasākumus.

 

Personiskās informācijas kopīgošana

Kad Jūs izmantojat lietotni Bring Back the Beat, mēs izmantojam Jūsu vārda un uzvārda iniciāļus, lai Jūs identificētu līderu sarakstā starp citiem Bring Back the Beat spēlētājiem. Kad pievienosit lietotni Bring Back the Beat savam Spotify kontam, mēs arī nosūtīsim informāciju pakalpojumam Spotify pār to, ka izmantojat lietotni Bring Back the Beat. Citos gadījumos Jūsu personisko informāciju ar citām trešajām pusēm mēs kopīgosim tikai tad, ja sniegsit savu piekrišanu vai ja to pieprasīs likums. Ņemiet vērā, ka, izvēloties augšupielādēt fotoattēlu, lai personalizētu spēli, šis fotoattēls netiks rādīts līderu sarakstā vai kopīgots ar citiem spēlētājiem.

Jūsu personiskās informācijas saglabāšana

Mēs saglabāsim Jūsu Bring Back the Beat spēles datus tik ilgi, kamēr Jums būs Cochlear konts vai līdz brīdim, kad Jūs lūgsit tos dzēst. Ja dzēsīsit Cochlear kontu, iespējams, mēs saglabāsim neidentificējamus analītiskos datus par Jūsu Bring Back the Beat lietošanas paradumiem.

Mēs paturēsim Jūsu Spotify datus tik ilgi, kamēr Jūsu Spotify konts būs savienots ar lietotni Bring Back the Beat. Savu Spotify kontu varat atvienot, lietotnes Bring Back the Beat spēles režīmā Repertuārs pieskaroties Spotify ikonai un izpildot atvienošanas norādījumus.

Izmantojot Cochlear tālvadības pārbaudi, Cochlear implantu saņēmēji var izmantot Nucleus Smart lietotni, lai mājās veiktu pašpārbaudes un kopīgotu šos rezultātus un ierīces diagnostikas informāciju ar saistīto klīniku. Veicot pašpārbaudes, pārbaudes rezultāti, tostarp personiskā informācija, tiks nosūtīta uzņēmumam Cochlear.

Dalība tālvadības pārbaudē ir izvēles, un Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu dalību tālvadības pārbaudē, sazinoties ar savu ārstu vai ar uzņēmumu Cochlear, kā norādīts tālāk.

Personiskā informācija, kas apkopota no tālvadības pārbaudes dalībniekiem

Saskaņā ar Jūsu piekrišanu mēs apkopojam un izmantojam šādas personiskās informācijas kategorijas:

Personiskās informācijas kategorija Apkopošanas un izmantošanas mērķis
Jūsu vārds/uzvārds un kontaktinformācija, piemēram, Jūsu e-pasta adrese Mēs izmantojam šo informāciju, lai Jūs identificētu mūsu iekšējās sistēmās, kā arī, lai ar Jums sazinātos. Mēs, iespējams, izmantosim šo informāciju, lai nosūtītu Jums ziņojumus par Jūsu dalību tālvadības pārbaudē, piemēram, atgādinājumus pabeigt pašpārbaudes vai atbildes no klīnikas.
Informācija no Cochlear konta un Nucleus Smart lietotnes Jūsu Cochlear konts un Nucleus Smart lietotne tiek izmantota, lai nodrošinātu Jums tālvadības pārbaudes pakalpojumu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet katra attiecīgā pakalpojuma konfidencialitātes politikas pielikumu.
Jūsu tālvadības pārbaudes rezultāti, tostarp dzirdes pārbaudes dati, implanta atrašanās vietas fotoattēli, aptaujas rezultāti un implanta(-u) un skaņas procesora(-u) diagnostikas dati Mēs apkopojam šo informāciju, lai Jūs to varētu kopīgot ar savu klīniku(-ām) Jūsu dzirdes veselības analīzei, un tādējādi Jums nebūs nepieciešams apmeklēt klīniku.

 

Pamatojoties uz uzņēmuma Cochlear interesi pastāvīgi uzlabot Cochlear produktus un pakalpojumus, mēs neidentificējamā veidā izmantojam arī tālvadības pārbaudē apkopoto informāciju, lai labāk saprastu mūsu produktu un pakalpojumu izmantošanu, kā arī, lai turpinātu radīt jaunus dzirdes implantus.

Personiskās informācijas kopīgošana

Galvenais tālvadības pārbaudes mērķis ir nodrošināt implantu saņēmējiem iespēju veikt pašpārbaudes un kopīgot rezultātus ar klīniku. Tālvadības pārbaudes informāciju mēs kopīgosim tikai ar Jūsu apstiprinātām klīnikām. Izmantojot Nucleus Smart lietotnes datu kopīgošanas funkciju, Jūs varat kontrolēt, kuras klīnikas piekļūst Jūsu tālvadības pārbaudes informācijai. Lai uzzinātu vairāk par datu kopīgošanas funkciju, izlasiet Nucleus Smart lietotnes konfidencialitātes politikas pielikumu. Ja attiecas, Jūsu personiskajai informācijai, ko mēs apkopojam, varēs arī piekļūt Jūsu vecāks, aizbildnis vai aprūpētājs. Jūsu personisko informāciju ar citām trešajām pusēm mēs kopīgosim tikai tad, ja sniegsit savu piekrišanu vai ja to pieprasīs likums.

Jūsu personiskās informācijas saglabāšana

Informāciju, kas apkopota, izmantojot tālvadības pārbaudi, uzņēmums Cochlear saglabā Jūsu interesēs līdz brīdim, kad Jūs norādāt šo informāciju izdzēst.

Cochlear Family ir bezmaksas dalības programma, kuru uzņēmums Cochlear piedāvā saņēmējiem atsevišķos tirgos. Šī programma atbalsta saņēmējus, viņu ģimenes un aprūpētājus, kamēr viņi apgūst ierīces izmantošanas iemaņas un pierod pie ierīces.

Pievienojoties programmai Cochlear Family, ar Jums sazināsies uzņēmums Cochlear, sniedzot informāciju par jauniem produktiem un pakalpojumiem, reklāmām, īpašiem piedāvājumiem, kā arī nosūtot ielūgumus uz pasākumiem un pēc izvēles aizpildāmas aptaujas. Atkarībā no Jūsu sniegtās kontaktinformācijas šī saziņa var tikt veikta, izmantojot dažādus kanālus, tostarp e-pastu, pastu, tālruni un īsziņas.

Jūs varat atteikties no programmas Cochlear Family jebkurā laikā, sazinoties ar mums, kādā no šīs politikas beigās aprakstītajiem veidiem. Ja izvēlaties pārtraukt dalību programmā Cochlear Family, Jūs vairs nevarēsit izmantot šīs programmas priekšrocības. Ja Jūs vēlēsities atkārtoti pievienoties šai programmai, Jūs to varēsit izdarīt jebkurā laikā, sazinoties ar savu vietējo klientu atbalsta komandu.

Personiskā informācija, kas tiek apkopota no programmas Cochlear Family dalībniekiem

Saskaņā ar Jūsu piekrišanu mēs apkopojam un izmantojam šādas personiskās informācijas kategorijas:

Personiskās informācijas kategorija Apkopošanas un izmantošanas mērķis
Jūsu vārds/uzvārds un kontaktinformācija, piemēram, Jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs. Mēs izmantojam šo informāciju, lai Jūs identificētu mūsu iekšējās sistēmās, sazinātos ar Jums un reģistrētu mūsu saziņu.
Informācija par dzīves gājumu un veselību, piemēram, Jūsu vecums vai dzimšanas datums, Jūsu vājdzirdības pakāpe un ilgums, kā arī Jūsu dzirdes aprātu izmantošanas pieredze. Mēs izmantojam šo informāciju, lai labāk izprastu Jūsu personisko pieredzi saistībā ar dzirdes problēmām un/vai pieredzi ar dzirdes aparātiem, lai noteiktu vislabāko veidu, kā uzņēmums Cochlear var Jūs atbalstīt un ar Jums sazināties. Mēs izmantojam šo informāciju arī demogrāfijas un statistikas nolūkos, lai labāk saprastu mūsu klientus un iespējamos klientus.

 

Personiskās informācijas kopīgošana

Ja attiecas, Jūsu personiskajai informācijai, ko mēs apkopojam, varēs arī piekļūt Jūsu vecāks, aizbildnis vai aprūpētājs. Jūsu personisko informāciju ar citām trešajām pusēm mēs kopīgosim tikai tad, ja sniegsit savu piekrišanu vai ja to pieprasīs likums.

Jūsu personiskās informācijas saglabāšana

Mēs saglabāsim Jūsu Cochlear Family informāciju tik ilgi, kamēr Jūs būsit šajā programmā.

Mūsu Cochlear brīvprātīgo programma sastāv no brīvprātīgajiem, kurā ietilpst tūkstošiem cilvēku no visas pasaules un viņu tuvinieki, kuri izmanto Cochlear dzirdes aparātus. Visus šos cilvēkus vieno vēlme palīdzēt un atbalstīt citus saistībā ar viņu dzirdes problēmām.

Mūsu Cochlear brīvprātīgo programmas dalībnieki dalās ar savu pieredzi, piedāvā atbalstu un informāciju ikvienam, kurš apsver lietot vai sāk lietot Cochlear dzirdes aparātu, tostarp vecākiem, ģimenes locekļiem un draugiem.

Personiskā informācija, kas apkopota, iesniedzot dalības pieteikumus

Kad Jūs iesniedzat pieteikumu dalībai Cochlear brīvprātīgo programmā, mēs lūgsim Jūs sniegt noteiktu personisko informāciju, lai novērtētu Jūsu pieteikumu.

Lai noteiktu, cik lielā mērā ir pieejamas piemērotas iespējas Jūsu dalībai Cochlear brīvprātīgo programmā, saskaņā ar Jūsu piekrišanu mēs apkopojam un izmantojam šādas personiskās informācijas kategorijas:

 • Jūsu vārds/uzvārds un kontaktinformācija, piemēram, Jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs;
 • informācija par dzīves gājumu un veselību, piemēram, Jūsu vecums vai dzimšanas datums, Jūsu vājdzirdības pakāpe un ilgums, kā arī Jūsu dzirdes aprātu izmantošanas pieredze;
 • Jūsu personīgā pieredze vai saistība ar Cochlear implantu saņēmējiem, kā arī Jūsu intereses, prasmes un pieejamība; un
 • dažās valstīs kā papildu drošības un piemērotības pasākums ir kriminālās sodāmības pārbaude vai policijas apliecinājums.

Personiskā informācija, kas apkopota no brīvprātīgajiem

Saskaņā ar Jūsu piekrišanu mēs apkopojam un izmantojam šādas personiskās informācijas kategorijas:

Personiskās informācijas kategorija Apkopošanas un izmantošanas mērķis
Jūsu vārds/uzvārds un kontaktinformācija, piemēram, Jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs. Mēs izmantojam šo informāciju, lai Jūs identificētu mūsu iekšējās sistēmās, sazinātos ar Jums un reģistrētu mūsu saziņu.
Informācija par dzīves gājumu un veselību, piemēram, Jūsu vecums vai dzimšanas datums, Jūsu vājdzirdības pakāpe un ilgums, kā arī Jūsu dzirdes aprātu izmantošanas pieredze. Mēs izmantojam šo informāciju, lai labāk izprastu Jūsu personisko pieredzi saistībā ar dzirdes problēmām un/vai pieredzi ar dzirdes aparātiem, lai noteiktu vislabāko veidu, kā uzņēmums Cochlear var Jūs atbalstīt. Mēs izmantojam šo informāciju arī demogrāfijas un statistikas nolūkos, lai labāk saprastu mūsu klientus un iespējamos klientus.
Jūsu personīgā pieredze kā Cochlear implanta saņēmējam vai aprūpētājam, kā arī Jūsu intereses, prasmes un pieejamība. Mēs izmantojam šo informāciju kopā ar citu Jūsu dzīves gājuma informāciju, lai noteiktu iespējas Jūsu dalībai Cochlear brīvprātīgo programmā, piemēram, iepazīstinot Jūs ar cilvēkiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par Jūsu personīgo pieredzi saistībā ar vājdzirdību vai par pieredzi kā kohleārā implanta saņēmēja tuviniekam.
Ar Jums saistīti rakstveida materiāli, citāti, fotoattēli, videoklipi un/vai audio ieraksti. Ar Jūsu papildu piekrišanu mēs, iespējams, izmantosim šo informāciju mūsu reklāmu kampaņu materiālos.
Apmācību ieraksti. Mēs varam Jums nodrošināt piekļuvi specializētām apmācībām, kuru aktivitātes mēs reģistrējam, lai labāk saprastu Jūsu specifiskās zināšanas un pieredzi.

 

Personiskās informācijas kopīgošana

Izvērtējot Jūsu dalības pieteikumu, uzņēmums Cochlear neveiks Jūsu personiskās informācijas kopīgošanu ar trešajām pusēm, ja vien nesniegsit savu piekrišanu vai ja to nepieprasīs likums.

Ja kļūsit Cochlear brīvprātīgo programmas dalībnieks, uzņēmums Cochlear, iespējams, kopīgos Jūsu datus ar cilvēkiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par Jūsu pieredzi saistībā ar dzirdes problēmām, vai ar organizācijām, kas iesaistītas pasākumos, kuros Jūs varētu uzstāties kā Cochlear brīvprātīgo programmasdalībnieks. Ja attiecas, Jūsu personiskajai informācijai, ko mēs apkopojam, varēs arī piekļūt Jūsu vecāks, aizbildnis vai aprūpētājs. Jūsu personisko informāciju ar citām trešajām pusēm mēs kopīgosim tikai tad, ja sniegsit savu piekrišanu vai ja to pieprasīs likums.

Jūsu personiskās informācijas saglabāšana

Ja iesaistīsities Cochlear brīvprātīgo programmā, mēs saglabāsim Jūsu brīvprātīgā informāciju tik ilgi, kamēr Jūs piedalīsities šajā programmā. Ja Jūsu dalība Cochlear brīvprātīgo programmā netiks apstiprināta, Jūsu dalības pieteikumā iekļautā personiskā informācija tiks iznīcināta uzreiz pēc šāda lēmuma pieņemšanas.

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

 

Kā iesniegt jautājumus vai paust bažas par šo politiku vai par veidu, kā uzņēmums Cochlear rīkojas ar Jūsu personisko informāciju?

Ja vēlaties piekļūt savai informācijai, mainīt savas kontaktpersonu preferences, iesniegt jautājumus vai paust bažas saistībā ar šo konfidencialitātes politiku vai veidu, kā mēs rīkojamies ar Jūsu personisko informāciju, lūdzu, sūtiet e-pasta ziņojumu uz privacy@cochlear.com vai sazinieties ar kādu no Cochlear birojiem savā reģionā:

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

Lai gan mēs cenšamies sniegt informāciju par visiem jautājumiem vai bažām, kas Jums varētu rasties, Jums ir arī tiesības sazināties tieši ar savu vietējo konfidencialitātes vai datu aizsardzības speciālistu.

 

KAS NOTIEK POLITIKAS MAIŅAS GADĪJUMĀ?

Dažādu iemeslu dēļ, tostarp likumu, noteikumu vai uzņēmējdarbības prakses izmaiņu dēļ, laiku pa laikam šī politika varētu tikt atjaunināta. Pirms jebkādu izmaiņu veikšanas mēs publicēsim savu konfidencialitātes politiku 30 dienas pirms tās stāšanās spēkā, lai Jūs informētu par jaunākajiem grozījumiem.

 

PALDIES!

Mēs augstu vērtējam to, ka veltījāt savu laiku, lai izlasītu šo politiku. Mēs zinām, ka, izvēloties kopīgot savu personisko informāciju ar Cochlear, Jūs uz mums paļaujaties, un mēs šo informāciju izmantosim atbildīgi.

Pēdējo reizi atjaunināts 2019. g. jūnijā.
Spēkā stāšanās 2019. g. jūlijā.
D1632247 ISS1
Latvian translation of D1425384 ISS5 JUN19