Skip to main content

COCHLEAR GLOBĀLAIS KONFIDENCIALITĀTES PAZIŅOJUMS

Saziņas un mijiedarbības laikā ar uzņēmumu Cochlear mēs, iespējams, apkoposim un izmantosim Jūsu personisko informāciju, kā norādīts šajā konfidencialitātes paziņojumā (“Paziņojums”). Lūdzu, izlasiet šo Paziņojumu uzmanīgi, jo tajā ir paskaidrots, kā uzņēmums Cochlear Limited un tā filiāles visā pasaulē (“Cochlear grupa”) apkopo, izmanto un izpauž Jūsu personisko informāciju. Sniegta arī informācija, kā Jūs varat piekļūt savai personiskajai informācijai un to atjaunināt, kā arī veikt konkrētas izvēles par veidu, kādā tiek izmantota Jūsu personiskā informācija.

Šis Paziņojums attiecas uz datu apkopošanas darbībām gan tiešsaistē, gan bezsaistē, tostarp uz personisko informāciju, kuru mēs apkopojam, izmantojot tīmekļa vietnes, lietotnes, papīra veidlapas, klientu apkalpošanas pakalpojumus un pasākumus.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam apkopot personisko informāciju no dažādiem avotiem (no tīmekļa vietnes, bezsaistes pasākumiem) un dažādās ierīcēs. Tādējādi mēs varam apvienot personisko informāciju, kuru sākotnēji ir ieguvušas dažādas uzņēmuma Cochlear struktūrvienības vai Cochlear partneri.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis konfidencialitātes paziņojums nenosaka, kā uzņēmums Cochlear apkopo, lieto vai izpauž aizsargāto veselības informāciju, kā norādīts U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) (ASV likums par veselības apdrošināšanas informāciju). Skatiet sadaļu HIPAA piezīme par konfidencialitātes praksi.

 

 

KĀDA VEIDA PERSONISKO INFORMĀCIJU UZŅĒMUMS COCHLEAR APKOPO?

Jūsu sniegtā personiskā informācija.

Saziņas un mijiedarbības laikā ar uzņēmumu Cochlear Jūs, iespējams, sniegsiet savu personisko informāciju. Piemēram, Jūs varētu atklāt šādu informāciju:

 • savu vārdu/uzvārdu un kontaktinformācijas datus, reģistrējoties Cochlear kontā vai mūsu tīmekļa vietnēs vai izmantojot kādu no mūsu lietotnēm, vai arī apmeklējot uzņēmuma Cochlear biroju vai kādu rīkotu pasākumu;
 • informāciju par savām dzirdes problēmām Cochlear kopienas forumos vai citos pakalpojumos;
 • bioloģisko un demogrāfisko informāciju, piemēram, par Jūsu vecumu, veselības stāvokli vai medicīnisko aprūpi, reģistrējot ierīci vai izmantojot/pieprasot informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem;
 • finanšu informāciju, piemēram, kredītkartes numuru, iegādājoties produktus vai pakalpojumus no mums;
 • klientu apkalpošanas un pirkumu vēsturi un visu informāciju, kuru Jūs brīvprātīgi sniedzat mums par savu pieredzi, izmantojot mūsu produktu un pakalpojumus (piemēram, tirgus izpēte un patērētāju atsauksmes);
 • atrašanās vietas datus, piemēram, datus, kas iegūti no Jūsu IP adreses, valsti un precīzu mobilās ierīces ģeogrāfiskās atrašanās vietu (ja mēs esam snieguši atbilstošu paziņojumu un izvēli);
 • audio, elektronisku vai vizuālu informāciju, ja Jūs piedalāties mūsu pasākumos vai sniedzat mums piekrišanu izmantot Jūsu saturu vai multividi; vai
 • citu personisku informāciju, kuru Jūs mums varat sniegt, sazinoties ar mums, pa tālruni, tiešsaistē vai izmantojot jebkuru saziņas ar mums veidu.

Ja esat veselības aprūpes speciālists, iespējams, mēs apkoposim informāciju arī par Jūsu medicīnas specialitāti, Jūsu interesēm klīniskajā medicīnā un saistību ar Cochlear produktiem.

Jums nav obligāti jāsniedz mums personiskā informācija, bet dažos gadījumos, ja mums nebūs pieejama Jūsu personiskā informācija, iespējams, mēs nevarēsim sniegt Jums visus savus pakalpojumus.

Personiskā informācija, kas apkopota produktu un pakalpojumu izmantošanas laikā.

Uzņēmums Cochlear saņem informāciju, kad Jūs izmantojat Cochlear lietotnes un pakalpojumus. Šī informācija ietver lietotnes un/vai dzirdes aparāta lietošanas veidu un informāciju par skaņas procesoru (piemēram, ierīces numuru, konta numuru, modeli, aparatūras versiju). Turklāt, apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes vai izmantojot mūsu lietotnes, Jūsu dators vai mobilā ierīce var mums nosūtīt noteiktus analītiskos datus, piemēram, Jūsu IP adresi, Jūsu pārlūkprogrammas versiju, informāciju par Jūsu izmantotās lietotnes versiju un informāciju par kļūdām, kas radušās.

Papildinformāciju lasiet tālāk sadaļā Kā uzņēmums Cochlear izmanto sīkfailus, bet informāciju par noteiktiem produktiem, pakalpojumiem un darbībām skatiet sadaļā Konfidencialitātes paziņojums.

Personiska informācija, kas saņemta no trešajām pusēm.

Laiku pa laikam mēs varam saņemt informāciju par Jums no citām organizācijām vai personām. Piemēram, saņemot dzirdes implantu, Jūsu veselības aprūpes sniedzējs, iespējams, reģistrēs pie mums dzirdes implanta sērijas numuru, skaņas procesora sērijas numuru un iestatījumus, kā arī kontaktinformāciju, lai varētu nodrošināt Jums pilnu atbalstu. Iespējams, no trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem iegūsim tirgus analīzei un tirgvedībai nepieciešamos datus. Izmantojot šos papildu datus, spēsim nodrošināt Jūsu vajadzībām atbilstošas funkcijas un pakalpojumus.

 

 

KĀ UZŅĒMUMS COCHLEAR IZMANTO PERSONISKO INFORMĀCIJU?

Lai mainītu veidu, kā cilvēki saprot un attiecas pret dzirdes zudumu, kā arī, lai radītu un laistu tirgū dažādus dzirdes implantus, mēs izmantojam personisko informāciju tālāk aprakstītajiem mērķiem un mērķiem, kas aprakstīti konfidencialitātes paziņojumā.

Personiskās informācijas izmantošanas mērķis Kādēļ mēs to darām Mūsu likumīgās intereses (ieguvumi un/vai rezultāti)
Garantija un dokumentācija. Mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju, lai glabātu un uzturētu dokumentāciju par mūsu medicīnas ierīcēm un izsekotu garantijas periodus, uzturētu Cochlear produktu izplatīšanas un ierīču vēstures dokumentāciju, kā arī veiktu uzskaiti par medicīniskiem jautājumiem un/vai sūdzībām saistībā ar mūsu produktiem.
 • Ar Jūsu piekrišanu (ja nepieciešams)
 • Līgumsaistību izpilde (piemēram, Cochlear globālā ierobežotā garantija)
 • Normatīvie pienākumi
 • Ātrāka apkalpošana un remonts
 • Izpēte un produktu izstrāde
Ierīču reģistrācija. Mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju, lai reģistrētu Jūsu ierīces, lai mēs varētu veidot pareizu dokumentāciju un lai sniegtu pilnu pakalpojumu un remonta atbalstu.
 • Ar Jūsu piekrišanu (ja nepieciešams)
 • Mūsu likumīgās intereses
 • Ātrāka apkalpošana un remonts
 • Izpēte un produktu izstrāde
Tirgvedība. Mēs izmantojam personisko informāciju, lai veiktu tirgvedības un reklāmas darbību, piemēram, uzaicinot Jūs piedalīties aptaujās un sniegt mums atsauksmes vai arī sazinoties ar Jums saistībā ar piedāvājumiem un citu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, kas varētu Jūs interesēt.
 • Ar Jūsu piekrišanu (ja nepieciešams)
 • Mūsu likumīgās intereses
 • Izpildot līgumsaistības
 • Identificēt, kuri no mūsu produktiem un pakalpojumiem Jūs varētu interesēt, un informēt Jūs par tiem
 • Definēt klientu tipus jauniem produktiem un pakalpojumiem
 • Uzlabot mūsu produktu un pakalpojumu piedāvājumu
Personalizācija. Mēs izmantojam personisko informāciju, lai nodrošinātu Jums personalizētas iespējas, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes vai lietotnes. Mēs varam izveidot Jūsu profilu sadarbības laikā ar Jums un saprast, kādu informāciju Jūs vēlaties saņemt.
 • Mūsu likumīgās intereses
 • Identificēt, kuri no mūsu produktiem un pakalpojumiem Jūs varētu interesēt, un informēt Jūs par tiem
 • Definēt klientu tipus jauniem produktiem un pakalpojumiem
Klientu apkalpošana. Mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju klientu apkalpošanas nolūkos, tostarp atbildot uz jautājumiem un informācijas pieprasījumiem par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Mēs, iespējams, arī nosūtīsim Jums ar pakalpojumiem saistītus paziņojumus, piemēram, par garantijas laika beigām.
 • Izpildot līgumsaistības
 • Juridiski pienākumi
 • Mūsu likumīgās intereses
 • Lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem
 • Uzlabot un izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus
 • Uzlabot mūsu efektivitāti
Produktu un pakalpojumu izstrāde un uzlabojumi. Mēs, iespējams, izmantosim Jūsu personisko informāciju, lai pārbaudītu, nodrošinātu atbalstu un izstrādātu mūsu produktu un pakalpojumu jauninājumus un uzlabojumus (piemēram, lai varētu veikt pareizu ierīču konfigurāciju, aktivizāciju, apkopi un pārvaldību), kā arī lai izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus, lai analizētu produktu veiktspējas, pakalpojumu un uzticamības datus, kā arī uzlabotu mūsu tīmekļa vietņu un lietotņu saturu, darbību un lietošanas ērtumu.
 • Ar Jūsu piekrišanu (ja nepieciešams)
 • Mūsu likumīgās intereses
 • Uzlabot un izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus
Citi vispārīgi mērķi (piemēram, iekšējā vai tirgus izpēte, analīze, drošība). Saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem mēs varam izmantot Jūsu personisko informāciju citiem vispārīgiem uzņēmējdarbības mērķiem, piemēram, Jūsu konta uzturēšanai, iekšējās vai tirgus izpētes veikšanai un reklāmas kampaņu efektivitātes novērtēšanai. Ja Jums ir Cochlear konti, mēs paturam tiesības apvienot šos kontus vienā kontā. Mēs varam arī izmantot Jūsu personisko informāciju mūsu sakaru, IT un drošības sistēmu pārvaldībai un darbībai, kā arī uzraudzībai drošības vai krāpšanas apkarošanas nolūkos.
 • Juridiski pienākumi
 • Ar Jūsu piekrišanu (ja nepieciešams)
 • Mūsu likumīgās intereses
 • Uzlabot un izstrādāt jaunus produktus un pakalpojumus
 • Uzlabot mūsu efektivitāti
 • Aizsargāt mūsu sistēmas, tīklus un personālu

 

Neidentificējamu datu izmantošana. Var būt apstākļi, kad mums ar likumu ir atļauts apkopot vai noņemt identifikācijas datus no Jūsu personiskās informācijas, lai nodrošinātu, ka informācija vairs netiek saistīta ar Jums, un pēc apkopošanas vai identifikācijas informācijas noņemšanas attiecīgie dati vairs netiks klasificēti kā personiska informācija. Uz šādu informācijas izmantošanas veidu šis Paziņojums neattiecas.

 

 

KAD MĒS KOPĪGOJAM PERSONISKO INFORMĀCIJU UN AR KO?

Cochlear grupā.

Iespējams, mēs kopīgosim personisko informāciju Cochlear grupā globālā mērogā. Katrs Cochlear grupas dalībnieks Jūsu personisko informāciju izmantos un kopīgos tikai tādā veidā, kā norādīts šajā Paziņojumā.

Ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem.

Mēs kopīgojam personisko informāciju ar organizācijām, kuras nodrošina vai veic pakalpojumus uzņēmumam Cochlear vai tā vārdā; piemēram, ar mūsu izplatītājiem — uzņēmumiem, kuri nodrošina tīmekļa vietņu atbalsta pakalpojumus vai kuri mums palīdz produktu un pakalpojumu tirgvedībā. Dažos gadījumos Jūs savu personisko informāciju šiem trešās puses pakalpojumu sniedzējiem varat sniegt tiešā veidā (piemēram, veicot iegādi tiešsaistes veikalā un ievadot savas kredītkartes informāciju maksājuma veikšanai, dati tiek nosūtīti tieši uz trešās puses maksāšanas procesoru), un trešā puse izvēlēsies, vai šos datus kopīgot ar uzņēmumu Cochlear. Saskaņā ar līgumu mūsu pakalpojumu sniedzējiem jāaizsargā mūsu kopīgotās personiskās informācijas konfidencialitāte un šī informācija jāizmanto tikai, lai sniegtu pakalpojumus mums.

Ar trešās puses uzņēmumiem.

Izņemot gadījumus, kad esat sniedzis savu piekrišanu, mēs nelicencējam un nepārdodam Jūsu personisko informāciju trešo pušu uzņēmumiem to tirgvedības mērķiem. Šāda trešās puses uzņēmuma identitāte Jums tiek atklāta brīdī, kad tiek pieprasīta Jūsu piekrišana.

Ar veselības aprūpes partneriem, sniedzējiem un aprūpētājiem.

Mēs varam kopīgot Jūsu personisko informāciju ar Jūsu veselības aprūpes sniedzējiem (piemēram, ar Jūsu ķirurgu, audiologu utt.), lai novērtētu Jūsu piemērotību mūsu produktiem, lai palīdzētu Jums izmantot mūsu produktus vai citu iemeslu dēļ, kas saistīti ar ārstēšanu, veselības aprūpi vai maksājumiem. Piemēram:

 • kad pasūtāt piemērotu produktu vai pakalpojumu (vai pasūtīšanas laikā), mēs varam kopīgot Jūsu personisko informāciju ar organizācijām, kas apmaksā veselības aprūpes pakalpojumus Jūsu vietā (piemēram, Medicare vai Medicaid ASV, kompensācijas izmaksu un apdrošināšanas uzņēmumi citos tirgos); un
 • kad izmantojat Cochlear mākoņtehnoloģijas, lai uzņēmums Cochlear varētu droši dublēt un kopīgot skaņas procesora konfigurācijas failus ar atbilstošajiem Jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.

Turklāt atbilstoši spēkā esošajiem likumiem mēs varam izpaust personisku informāciju vecākiem, aizbildņiem vai aprūpētājiem (kā nepieciešams).

Biznesa darījumi.

Jūsu personisko informāciju var pārsūtīt Cochlear grupas uzņēmumam, kurš ieguvis akcijas vai aktīvus, vai kādai no mūsu nodaļām; piemēram, uzņēmumu pārdošanas, apvienošanas, reorganizācijas vai likvidēšanas rezultātā. Šādas pārsūtīšanas gadījumā uzņēmums, kuram šī personiskā informācija tiks nosūtīta, joprojām to varēs izmantot tikai atbilstoši šim Paziņojumam un Jūsu norādītajām konfidencialitātes preferencēm.

Juridiskas/valsts prasības un Cochlear un citu pušu aizsardzība.

Mēs varam izpaust Jūsu personisko informāciju gadījumā, ja mēs labticīgi uzskatām, ka, izpaužot šādu informāciju, tiek ievēroti šādi nosacījumi:

 • nodrošināta atbilstība likumam (vai tiesas rīkojumam, vai tiesas pavēstei);
 • nodrošināta atbilstība sabiedrisko un valsts iestāžu likumiskajām prasībām;
 • novērsts vai izmeklēts iespējams noziegums, piemēram, krāpniecība vai identitātes zādzība; vai
 • aizsargātas Cochlear grupas, mūsu lietotāju vai citu pušu tiesības, īpašums vai drošība.

 

 

KĀ UZŅĒMUMS COCHLEAR IZMANTO SĪKFAILUS, SOCIĀLĀS MULTIVIDES SPRAUDŅUS UN LĪDZĪGAS TEHNOLOĢIJAS?

Sīkfaili ir mazi faili, kuri satur tādus datus kā unikālus identifikatorus, kurus Jūsu interneta pārlūkprogramma saglabā, lai palīdzētu tīmekļa vietnēm izsekot informācijai apmeklējumu starplaikā. Kad Jūs apmeklējat kādu no mūsu tīmekļa vietnēm, tās var saglabāt vai izgūt informāciju no Jūsu pārlūkprogrammas, galvenokārt sīkfailu veidā. Mūsu tīmekļa vietnes izmanto sīkfailus, lai mēs varētu:

 • saprast, kuras no mūsu lapām Jūs apmeklējat, cik bieži un kādas ierīces izmantojat;
 • savākt un atcerēties informāciju par Jūsu pārlūkošanas ierīcēm un preferencēm;
 • personalizēt mūsu tīmekļa vietņu elementus, pamatojoties uz informāciju par Jūsu pārlūkprogrammu, ierīci, valsti un valodu;
 • apkopot informāciju par tīmekļa vietni, kuru izmantojāt piekļuvei, un par citām Jūsu apmeklētajām tīmekļa vietnēm, lai palīdzētu kategorizēt Jūsu pārlūkošanas paradumus tirgus segmentā tirgus analīzei; un
 • nodrošināt Jums atbilstošāku saturu, reklāmas materiālus un reklāmas.

Piemēram, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, sīkfaili palīdz mums noteikt, ko Jūs meklējat, kādu saturu skatāt un cik bieži atgriežaties. Lai gan informācija, ko savācam, izmantojot sīkfailus, tieši Jūs neidentificē, tiklīdz Jūs reģistrējaties mūsu tīmekļa vietnēs, mēs varam saistīt Jūsu iepriekšējās un turpmākās aktivitātes mūsu tīmekļa vietnēs un lietotnēs ar Jūsu sniegto kontaktinformāciju.

Trešās puses sīkfaili

Dažus no mūsu tīmekļa vietņu izmantotajiem sīkfailiem esam iestatījuši mēs, bet dažus — trešās puses mūsu vārdā, lai īstenotu šajā Paziņojumā aprakstītos mērķus. Izmantojot trešo pušu sīkfailus, varam aktivizēt interesēm atbilstošu reklamēšanu, tādēļ mūsu tīmekļa vietnēs redzēsiet uzņēmuma Cochlear sniegtās reklāmas.

Lai iegūtu tādus datus kā IP adreses un attiecīgi statistikas datus par mūsu tīmekļa vietņu un lietotņu izmantošanu, mēs izmantojam pakalpojumu Google Analytics un Google AdSense, kā arī Google DoubleClick, lai pārvaldītu un izvietotu reklāmas (kopā “Google Services”). Izmantojot Google Services, lietojuma dati tiek kopīgoti starp vairākām ierīcēm, piemēram, starp mobilo tālruni un galda datoru. Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk par pakalpojumu Google Analytics vai neļautu šim pakalpojumam apkopot informāciju par Jūsu apmeklējumiem mūsu tīmekļa vietnēs, vai arī apmeklējiet tīmekļa vietni http://myaccount.google.com, lai kontrolētu reklāmu rādīšanu Google pakalpojumos.

Ja nevēlaties atļaut sīkfailus, varat konfigurēt interneta pārlūkprogrammu, lai tā noraidītu sīkfailus. Šādi rīkojoties, noteiktas funkcijas mūsu tīmekļa vietnēs var nedarboties, kā paredzēts. Lai uzzinātu vairāk par sīkfailiem un līdzīgām tehnoloģijām, apmeklējiet tīmekļa vietni http://allaboutcookies.org. Jūs varat arī izvēlēties nepiekrist interesēm atbilstošai reklamēšanai mūsu tīmekļa vietnēs, apmeklējot tīmekļa vietni http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices un http://www.youronlinechoices.com (rezidentiem Eiropā).

Lūdzu, apmeklējiet mobilās ierīces ražotāja vai operētājsistēmas izstrādātāja tīmekļa vietni, lai iegūtu norādījumus par jebkādām citām papildu konfidencialitātes kontroles iespējām, piemēram, ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanu un ierīces identifikatoriem.

 

Sīkfailu kontroles iespējas

Pēc noklusējuma Cochlear tīmekļa vietnēs, kas paredzētas Eiropas un Turcijas iedzīvotājiem (Cochlear Europe tīmekļa vietnes), tiek iestatīti tikai būtiski sīkfaili, kas ir nepieciešami šo tīmekļa vietņu pareizai darbībai. Ja apmeklējat Cochlear Europe tīmekļa vietnes, Jums tiek parādīts sīkfailu paziņojums, kuru izmantojot Jūs varat piekrist vai nebūtisko sīkfailu (piemēram, analīzei un personalizācijai izmantoto sīkfailu) iestatīšanai vai noraidīt to. Varat arī norādīt konkrētas sīkfailu kategorijas, kuras atļausit iestatīt uzņēmumam Cochlear. Jūsu izvēles tiks saglabātas tikai Cochlear Europe tīmekļa vietnēs, nevis tīmekļa vietnēs, kas paredzētas personām, kuras dzīvo ārpus Eiropas un Turcijas. Sīkfailu darbības veida dēļ Jūsu izvēles tiks paturētas tikai katrā domēnā, kas nozīmē, ka, pārvietojoties starp Cochlear Europe tīmekļa vietnēm, kas atrodas dažādos domēnos (piemēram, cochlear.com un iwanttohear.com), Jums tiks parādīts atsevišķs uznirstošais ziņojums.

 

Sociālās multivides spraudņi

Papildus sīkfailiem mēs esam ieviesuši arī sociālās multivides spraudņus no tādiem sociālajiem tīkliem kā Facebook un Twitter, lai informāciju no mūsu tīmekļa vietnēm Jūs varētu kopīgot ar saviem draugiem un kontaktpersonām tiešsaistē. Kad apmeklēsiet mūsu vietnes, kurās ir spraudnis, Jūsu pārlūkprogramma izveidos savienojumu ar Facebook un/vai Twitter serveriem. Ja esat pieteicies pakalpojumā Facebook un/vai Twitter, kamēr apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, šie pakalpojumi var saistīt mūsu tīmekļa vietnes pārlūkošanu ar Jūsu lietotāja kontu attiecīgajā pakalpojumā.

 

 

PERSONISKAS INFORMĀCIJAS GLABĀŠANA

Kur tiek apstrādāta un glabāta personiska informācija?

Apstrāde un glabāšana. Cochlear ir globāla mēroga uzņēmums ar galveno mītni Sidnejā, Austrālijā, bet galvenie biroji un personāls atrodas Eiropas Savienībā, Apvienotajā Karalistē, Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. Jūsu personisko informāciju var pārsūtīt, apstrādāt un glabāt jebkurā vietā, kur darbojas uzņēmums Cochlear, Cochlear grupa vai attiecīgie pakalpojumu sniedzēji.

Jūsu personiskās informācijas pārsūtīšana. Mēs varam apstrādāt Jūsu personisko informāciju ārpus valsts, kurā atrodaties, šajā paziņojumā norādītajiem mērķiem. Pārsūtot Jūsu personisko informāciju uz citām valstīm, mēs veicam saprātīgas darbības, lai nodrošinātu spēkā esošo likumu ievērošanu. Uzņēmums Cochlear veiks pasākumus, lai aizsargātu Eiropas Ekonomikas zonas un Apvienotās Karalistes rezidentu personisko informāciju, kuru var pārsūtīt uz valstīm, kurās var būt zemāki personiskās informācijas aizsardzības juridiskie standarti, kā arī nodrošinās, lai šī informācija tiktu apstrādāta atbilstoši ES datu aizsardzības standartiem. Mēs (i) esam ieviesuši Eiropas Komisijas apstiprinātas standarta līguma klauzulas, lai aizsargātu Jūsu personisko informāciju (un Jums ir tiesības lūgt mums šo klauzulu kopiju, sazinoties ar mums, kā norādīts zemāk), un/vai (ii) paļausimies uz Jūsu sniegto piekrišanu (ja to pieprasa likums).

Cik ilgi uzņēmums Cochlear paturēs personisko informāciju?

Uzņēmums Cochlear personisko informāciju paturēs identificējamā formā tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu sākotnējo informācijas apkopošanas mērķi vai izmantotu šo informāciju Jūsu apstiprinātos veidos, vai īstenotu normatīvu un lietvedības juridiskās prasības. Pēc tam mēs šo informāciju vai nu dzēsīsim, vai noņemsim no tās identitātes datus, lai tā vairs nebūtu saistīta ar Jums.

 

 

DROŠĪBA

Uzņēmuma Cochlear veiktie pasākumi. Uzņēmums Cochlear ir īstenojis atbilstošus fiziskus, administratīvus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai palīdzētu aizsargāt personisko informāciju pret ļaunprātīgu izmantošanu, zudumu un nepilnvarotu piekļuvi vai izpaušanu. Mūsu drošības pasākumos iekļauta atbilstoša piekļuves kontrole, šifrēšana (kur nepieciešams) un regulāras drošības pārbaudes.

Pasākumi, kurus mēs sagaidām no Jums. Svarīgi, ka arī Jūs pildāt savus pienākumus, lai aizsargātu savu personisko informāciju. Reģistrējoties tiešsaistes kontam, noteikti izvēlieties konta paroli, kuru citiem būs grūti uzminēt, un nekad neatklājiet savu paroli nevienam citam. Jūs esat atbildīgs par to, lai šī parole būtu konfidenciāla, kā arī par sava konta izmantošanu. Ja izmantojat koplietojamu vai publisku datoru, nekad neizvēlieties atcerēties savu pieteikšanās ID/e-pasta adresi vai paroli, un katru reizi, kad atstājat datoru, noteikti atsakieties no darba savā kontā. Jums vajadzētu arī izmantot visus konfidencialitātes iestatījumus vai kontroles iespējas, kuras Jums piedāvājam mūsu tīmekļa vietnē/lietotnē.

 

 

BĒRNU INFORMĀCIJA

Kā uzņēmums Cochlear attiecas pret bērnu konfidencialitāti un vecāku tiesībām?

Mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumi paredzēti vispārīgai auditorijai, piemēram, pacientiem, vecākiem, aprūpētājiem un vispārējiem apmeklētājiem, bet tie nav īpaši paredzēti bērniem. Noteiktiem Cochlear pakalpojumiem un lietotnēm piekļūst no Cochlear konta, un bērnu kontus var izveidot ar vecāku vai aprūpētāju piekrišanu. Papildinformāciju par bērna konta izveidi un pārvaldīšanu skatiet sadaļā Cochlear kontu konfidencialitātes paziņojums.

 

 

JŪSU TIESĪBAS

Kā var piekļūt, labot vai dzēst personisku informāciju?

Mēs ievērojam Jūsu tiesības izvēlēties, kādā veidā mēs apkopojam, izmantojam un kopīgojam Jūsu personisko informāciju. Apkopojot Jūsu personisko informāciju, mēs vienmēr veicam pasākumus, lai nodrošinātu šīs informācijas precizitāti, pilnību un aktualitāti. Mēs saprotam, ka laika gaitā Jūsu personiskā informācija un Jūsu konfidencialitātes preferences var mainīties.

Ja likums to atļauj, Jūs drīkstat piekļūt personiskajai informācijai, labot to, labot vai dzēst to Cochlear kontroles iespēju vai ierobežot/iebilst pret Jūsu personiskās informācijas apstrādi. Ja sniedzāt piekrišanu savas personiskās informācijas apstrādei, Jums ir tiesības jebkurā laikā to atsaukt. Lai palīdzētu aizsargāt Jūsu konfidencialitāti un drošību, mēs veiksim visas nepieciešamās darbības, lai pirms piekļuves datu izsniegšanas vai mūsu ierakstu labošanas, maiņas vai dzēšanas pārbaudītu Jūsu identitāti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkura mums sniegtā identifikācijas informācija tiks apstrādāta tikai saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un tiktāl, cik to spēkā esošie likumi pieļauj.

No reklāmas vai tirgvedības informācijas abonēšanas vienmēr var atteikties, izmantojot abonementa anulēšanas saites vai sazinoties ar mums kādā no veidiem, kas aprakstīti šī Paziņojuma beigās.

Mēs ceram, ka spēsim atbildēt uz jautājumiem, kas Jums varētu rasties saistībā ar Jūsu personiskās informācijas apstrādi. Tomēr, ja Jums joprojām ir bažas, Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentajām datu aizsardzības iestādēm.

 

 

KONFIDENCIALITĀTES PAZIŅOJUMS

Tālāk norādītajos pielikumos aprakstīts, kā noteikti produkti, pakalpojumi un darbības apkopo un izmanto personisko informāciju veidos, kuri nav aprakstīti mūsu galvenajā Konfidencialitātes paziņojumā (iepriekš) vai par kuriem jāpaskaidro plašāk.

 

Izveidojot Cochlear kontu, varēsit pieteikties un lietot dažādus Cochlear pakalpojumus un lietotnes, piemēram, Baha® Smart lietotni, Nucleus® Smart lietotni, Osia® Smart lietotni, myCochlear™ tīmekļa portālu un mūsu tiešsaistes veikalu. Cochlear kontā izmantojamo pakalpojumu pieejamība katrā tirgū ir atšķirīga.

Kad izveidosit Cochlear kontu, mēs lūgsim Jūs norādīt savu vārdu/uzvārdu, e-pasta adresi un dzimšanas datumu. Mēs lietojam šo informāciju, lai saistītu Jūsu Cochlear kontu ar Jūsu Cochlear ierīces reģistrācijām. Tādējādi mēs varēsim sniegt Jums visatbilstošākos pakalpojumus. Turklāt Jūsu e-pasta adresi var izmantot saziņai par Cochlear kontu, savukārt dzimšanas datums mums palīdz nodrošināt, ka bērnu konti tiek izveidoti tikai ar vecāka vai aprūpētāja piekrišanu.

Bērnu konti un vecāku piekrišana

Cochlear pakalpojumus un lietotnes bērns var izmantot ar bērna kontu. Bērnu kontus var izveidot vecāki vai aizbildņi, izmantojot pakalpojumus un lietotnes, kas atbalsta to lietošanu, piemēram, Nucleus Smart lietotne. Lai uzzinātu, kā izveidot bērna kontu, skatiet sadaļu Biežāk uzdotie jautājumi par Nucleus Smart lietotni.

Bērna kontā var piekļūt tādiem pašiem Cochlear pakalpojumiem un lietotnēm, kādi pieejami pieaugušajiem. Šo pakalpojumu un lietotņu izmantošanas laikā, iespējams, uzņēmumam Cochlear tiks nosūtīta personiska informācija. Piemēram, Nucleus Smart lietotnes izmantošanas laikā bērns var iespējot tādu funkciju kā datu sinhronizācija, kas detalizēti aprakstīta sadaļā Nucleus Smart lietotnes konfidencialitātes paziņojums.

Dažos tirgos pieejami Cochlear konta iespējoti pakalpojumi, kas nodrošina veselības informācijas kopīgošanu ar attiecīgajiem saņēmēja veselības aprūpes speciālistiem. Kad šāds pakalpojums ir iespējots, vecāki jebkurā laikā var lūgt tā atspējošanu, sazinoties ar veselības aprūpes speciālistu vai uzņēmumu Cochlear.

Vecāki vai aprūpētāji var pārskatīt, labot un pieprasīt bērna personiskās informācijas dzēšanu vai arī pārtraukt šādas informācijas turpmāku apkopošanu vai izmantošanu, sazinoties ar mums, kā aprakstīts šajā Paziņojumā.

Izveidojot Cochlear Academy kontu, varat pieteikties un izmantot dažādas Cochlear tiešsaistes apmācības, akadēmiskas apmācības, tīmekļa seminārus, lasīt, skatīties video, kā arī izmantot saites uz tīmekļa vietnēm.

Personiskā informācija, kas tiek apkopota, izmantojot Cochlear Academy

Kad Jūs izmantojat Cochlear Academy, mēs apkopojam un izmantojam šādas personiskās informācijas kategorijas: Mēs varam iegūt šo personisko informāciju tieši no Jums vai, ja piemērojams, no Jūsu organizācijas (piemēram, klīnikas vai slimnīcas administrācijas).

Personiskās informācijas kategorija Apkopošanas un izmantošanas mērķis
Jūsu vārds/uzvārds un kontaktinformācija, piemēram, Jūsu e-pasta adrese, Jūsu organizācija, vadītājs, adrese, tālruņa numurs, sākšanas un beigšanas datums. Mēs izmantojam šo personisko informāciju, lai Jūs identificētu mūsu iekšējās sistēmās, sazinātos ar Jums un reģistrētu mūsu saziņu.
Apmācību vēsture; tostarp informācija par to, kādiem kursiem esat reģistrējies, Jūsu statuss, apmācības pabeigšana (ar datumiem), un sīkāka informācija, piemēram, atbildes un iegūtie rezultāti. Mums ir nepieciešama šī personiskā informācija, lai nodrošinātu piekļuvi apmācībām, izmantojot Cochlear Academy. Šī personiskā informācija tiek izmantota, lai Jūs varētu piekļūt apmācību saturam, pārskatiem par apmācības statusu un pabeigšanu, skatīt ieteiktās apmācības, kā arī izmantot ziņošanas un analīzes iespējas. Šī informācija mums ļauj ieteikt kursus, ņemot vērā Jūsu konta informāciju.

Cochlear Family ir bezmaksas dalības programma, kuru uzņēmums Cochlear piedāvā saņēmējiem atsevišķos tirgos. Šī programma atbalsta saņēmējus, viņu ģimenes un aprūpētājus, kamēr viņi apgūst ierīces izmantošanas iemaņas un pierod pie ierīces.

Pievienojoties programmai Cochlear Family, ar Jums sazināsies uzņēmums Cochlear, sniedzot informāciju par jauniem produktiem un pakalpojumiem, reklāmām, īpašiem piedāvājumiem, kā arī nosūtot ielūgumus uz pasākumiem un pēc izvēles aizpildāmas aptaujas. Atkarībā no Jūsu sniegtās kontaktinformācijas šī saziņa var tikt veikta, izmantojot dažādus kanālus, tostarp e-pastu, pastu, tālruni un īsziņas.

Jūs varat atteikties no programmas Cochlear Family jebkurā laikā, sazinoties ar mums, kādā no šī Paziņojuma beigās aprakstītajiem veidiem. Ja izvēlaties pārtraukt dalību programmā Cochlear Family, Jūs vairs nevarēsit izmantot šīs programmas priekšrocības. Ja Jūs vēlēsities atkārtoti pievienoties šai programmai, Jūs to varēsit izdarīt jebkurā laikā, sazinoties ar savu vietējo klientu atbalsta komandu.

Personiskā informācija, kas tiek apkopota no programmas Cochlear Family dalībniekiem

Saskaņā ar Jūsu piekrišanu mēs apkopojam un izmantojam šādas personiskās informācijas kategorijas:

Personiskās informācijas kategorija Apkopošanas un izmantošanas mērķis
Jūsu vārds/uzvārds un kontaktinformācija, piemēram, Jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs. Mēs izmantojam šo informāciju, lai Jūs identificētu mūsu iekšējās sistēmās, sazinātos ar Jums un reģistrētu mūsu saziņu.
Informācija par dzīves gājumu un veselību, piemēram, Jūsu vecums vai dzimšanas datums, Jūsu vājdzirdības pakāpe un ilgums, kā arī Jūsu dzirdes aprātu izmantošanas pieredze. Mēs izmantojam šo informāciju, lai labāk izprastu Jūsu personisko pieredzi saistībā ar dzirdes problēmām un/vai pieredzi ar dzirdes aparātiem, lai noteiktu vislabāko veidu, kā uzņēmums Cochlear var Jūs atbalstīt un ar Jums sazināties. Mēs izmantojam šo informāciju arī demogrāfijas un statistikas nolūkos, lai labāk saprastu mūsu klientus un iespējamos klientus.

 

Personiskās informācijas kopīgošana

 • Ja piemērojams,
  1. Jūsu personiskajai informācijai, ko mēs apkopojam, varēs arī piekļūt Jūsu vecāks vai aprūpētājs, un/vai
  2. attiecīgo informāciju var izpaust Jūsu izvēlētajam veselības aprūpes sniedzējam un/vai pakalpojumu partnerim.
 • Jūsu personisko informāciju ar citām trešajām pusēm mēs kopīgosim tikai tad, ja sniegsit savu piekrišanu vai ja to pieprasīs likums.

Jūsu personiskās informācijas saglabāšana

Mēs saglabāsim Jūsu Cochlear Family informāciju tik ilgi, kamēr Jūs būsit šajā programmā.

Mūsu Cochlear brīvprātīgo programma sastāv no brīvprātīgajiem, kurā ietilpst tūkstošiem cilvēku no visas pasaules un viņu tuvinieki, kuri izmanto Cochlear dzirdes aparātus. Visus šos cilvēkus vieno vēlme palīdzēt un atbalstīt citus saistībā ar viņu dzirdes problēmām.

Mūsu Cochlear brīvprātīgo programmas dalībnieki dalās ar savu pieredzi, piedāvā atbalstu un informāciju ikvienam, kurš apsver lietot vai sāk lietot Cochlear dzirdes aparātu, tostarp vecākiem, aprūpētājiem, ģimenes locekļiem vai draugiem.

Personiskā informācija, kas apkopota, iesniedzot dalības pieteikumus

Kad Jūs iesniedzat pieteikumu dalībai Cochlear brīvprātīgo programmā, mēs lūgsim Jūs sniegt noteiktu personisko informāciju, lai novērtētu Jūsu pieteikumu.

Lai noteiktu, cik lielā mērā ir pieejamas piemērotas iespējas Jūsu dalībai Cochlear brīvprātīgo programmā, saskaņā ar Jūsu piekrišanu mēs, iespējams, apkoposim un izmantosim šādas personiskās informācijas kategorijas:

 • Jūsu vārds/uzvārds un kontaktinformācija, piemēram, Jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs;
 • informācija par dzīves gājumu un veselību, piemēram, Jūsu vecums vai dzimšanas datums, Jūsu vājdzirdības pakāpe un ilgums, kā arī Jūsu dzirdes aprātu izmantošanas pieredze;
 • Jūsu personīgā pieredze vai saistība ar Cochlear implantu saņēmējiem, kā arī Jūsu intereses, prasmes un pieejamība; un
 • dažās valstīs kā papildu drošības un piemērotības pasākums ir kriminālās sodāmības pārbaude, policijas apliecinājums vai cita iepriekšējas darbības pārbaude.

Personiskā informācija, kas apkopota no brīvprātīgajiem

Saskaņā ar Jūsu piekrišanu mēs apkopojam un izmantojam šādas personiskās informācijas kategorijas:

Personiskās informācijas kategorija Apkopošanas un izmantošanas mērķis
Jūsu vārds/uzvārds un kontaktinformācija, piemēram, Jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs. Mēs izmantojam šo informāciju, lai Jūs identificētu mūsu iekšējās sistēmās, sazinātos ar Jums un reģistrētu mūsu saziņu.
Informācija par dzīves gājumu un veselību, piemēram, Jūsu vecums vai dzimšanas datums, Jūsu vājdzirdības pakāpe un ilgums, kā arī Jūsu dzirdes aprātu izmantošanas pieredze. Mēs izmantojam šo informāciju, lai labāk izprastu Jūsu personisko pieredzi saistībā ar dzirdes problēmām un/vai pieredzi ar dzirdes aparātiem, lai noteiktu vislabāko veidu, kā uzņēmums Cochlear var Jūs atbalstīt. Mēs izmantojam šo informāciju arī demogrāfijas un statistikas nolūkos, lai labāk saprastu mūsu klientus un iespējamos klientus.
Jūsu personīgā pieredze kā Cochlear implanta saņēmējam vai aprūpētājam, kā arī Jūsu intereses, prasmes un pieejamība. Mēs izmantojam šo informāciju kopā ar citu Jūsu dzīves gājuma informāciju, lai noteiktu iespējas Jūsu dalībai Cochlear brīvprātīgo programmā, piemēram, iepazīstinot Jūs ar cilvēkiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par Jūsu personīgo pieredzi saistībā ar vājdzirdību vai par pieredzi kā kohleārā implanta saņēmēja tuviniekam.
Ar Jums saistīti rakstveida materiāli, citāti, fotoattēli, videoklipi un/vai audio ieraksti. Mēs varam izmantot šo informāciju mūsu reklāmu kampaņu materiālos.
Apmācību ieraksti. Mēs varam Jums nodrošināt piekļuvi specializētām apmācībām, kuru aktivitātes mēs reģistrējam, lai labāk saprastu Jūsu specifiskās zināšanas un pieredzi.

 

Personiskās informācijas kopīgošana

Izvērtējot Jūsu dalības pieteikumu, uzņēmums Cochlear neveiks Jūsu personiskās informācijas kopīgošanu ar trešajām pusēm, ja vien nesniegsit savu piekrišanu vai ja to nepieprasīs likums.

Ja kļūsit Cochlear brīvprātīgo programmas dalībnieks, uzņēmums Cochlear, iespējams, kopīgos Jūsu datus ar cilvēkiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par Jūsu pieredzi saistībā ar dzirdes problēmām, vai ar organizācijām, kas iesaistītas pasākumos, kuros Jūs varētu uzstāties kā Cochlear brīvprātīgo programmas dalībnieks. Ja piemērojams, Jūsu personiskajai informācijai, ko mēs apkopojam, varēs arī piekļūt Jūsu vecāks vai aprūpētājs. Jūsu personisko informāciju ar citām trešajām pusēm mēs kopīgosim tikai tad, ja sniegsit savu piekrišanu vai ja to pieprasīs likums.

Jūsu personiskās informācijas saglabāšana

Ja iesaistīsities Cochlear brīvprātīgo programmā, mēs saglabāsim Jūsu brīvprātīgā informāciju tik ilgi, kamēr Jūs piedalīsities šajā programmā. Ja Jūsu dalība Cochlear brīvprātīgo programmā netiks apstiprināta, Jūsu dalības pieteikumā iekļautā personiskā informācija tiks iznīcināta uzreiz pēc šāda lēmuma pieņemšanas.

Uzņēmums Cochlear regulāri vada vai atbalsta dažādus pasākumus, gan lielus, gan mazus, visā pasaulē (Pasākumi). Pasākumu auditorijā ir personas, kas vēlas uzzināt vairāk par Cochlear produktiem un pakalpojumiem, Cochlear medicīnisko ierīču saņēmēji, Cochlear brīvprātīgie un veselības aprūpes speciālisti.

Personiskā informācija, kas tiek apkopota Pasākumiem

Kad Jūs reģistrējaties un/vai apmeklējat Pasākumu, mēs apkopojam un izmantojam šādas personiskās informācijas kategorijas.

Personiskās informācijas kategorija Apkopošanas un izmantošanas mērķis
Jūsu vārds/uzvārds un kontaktinformācija, piemēram, Jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs. Mēs izmantojam šo informāciju, lai Jūs identificētu mūsu iekšējās sistēmās, sazinātos ar Jums, sniegtu Jums plašāku informāciju par Pasākumu un reģistrētu mūsu saziņu.
Informācija par dzīves gājumu un veselību, piemēram, Jūsu vecums vai dzimšanas datums, Jūsu vājdzirdības pakāpe un ilgums, kā arī Jūsu dzirdes aprātu izmantošanas pieredze. Pasākumos, kas paredzēti Cochlear dzirdes risinājumu un/vai pakalpojumu kandidātiem un/vai saņēmējiem, mēs izmantojam šo informāciju, lai nodrošinātu Jums piemērotu Pasākuma saturu un referentu sniegto informāciju. Mēs izmantojam šo informāciju arī demogrāfijas un statistikas nolūkos, lai labāk saprastu mūsu klientus un iespējamos klientus.
Jūsu personīgā pieredze kā Cochlear produktu un/vai pakalpojumu saņēmējam vai aprūpētājam, kā arī Jūsu intereses, prasmes un pieejamība. Mēs izmantojam šo informāciju kopā ar citu Jūsu dzīves gājuma informāciju, lai noteiktu iespējas Jūsu dalībai Cochlear brīvprātīgo programmā, piemēram, iepazīstinot Jūs ar cilvēkiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par Jūsu personīgo pieredzi saistībā ar vājdzirdību vai par pieredzi kā Cochlear produktu un/vai pakalpojumu saņēmēja tuviniekam.
Fotoattēli, video un/vai audio ieraksti (kopā “multivides ieraksti”), kuros var saskatīt vai sadzirdēt Jūs. Dažos pasākumos mēs uzņemam multivides ierakstus, lai tos izmantotu uzņēmuma Cochlear iekšējā saziņā un materiālos, kā arī mūsu ārējās tīmekļa vietnēs, sociālo tīklu kontos un drukātajās publikācijās. Pirms izmantot multivides ierakstus, kuros Jūs var skaidri saskatīt vai sadzirdēt identificējamā veidā (piemēram, tuvplāna fotoattēlus vai video), mēs vienmēr lūgsim Jūsu atļauju, bet mēs varam izmantot multivides ierakstus bez Jūsu piekrišanas, ja atrodaties tikai fonā, ārpus fokusa vai arī šajos ierakstos neesat viegli pamanāms vai identificējams.
Ceļojuma informācija Noteiktos gadījumos Cochlear var palīdzēt rezervēt ceļojumus un/vai izmitināšanu Pasākuma norises laikā. Šādos gadījumos mēs izmantosim ceļojuma informāciju, tostarp jebkādus nacionālos identitāti apliecinošos dokumentus vai maksājuma datus, tikai tad, ja tas būs nepieciešams, lai pabeigtu rezervāciju.

 

Personiskās informācijas kopīgošana

Ja Jūs sniedzat savu piekrišanu izmantot Jūsu saturu/multividi, mēs varam kopīgot multivides ierakstus, kuros ir Jūsu attēls un/vai balss, izmantojot sociālos tīklus, tīmekļa vietni, drukātu saturu vai kā citādi norādīts attiecīgā multivides satura laidienā. Mēs kopīgosim Jūsu personisko informāciju ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem, ciktāl tas attieksies uz viņu līdzdalību mūsu Pasākumos un/vai pakalpojumiem, ko viņi sniedz mūsu Pasākumos. Mēs kopīgosim Jūsu personisko informāciju un ceļojuma informāciju pēc nepieciešamības, lai rezervētu visus saskaņotos ceļojumus un/vai naktsmītnes (piemēram, kopīgotu Jūsu vārdu, uzvārdu un dzimšanas datumu ar aviosabiedrību, lai rezervētu lidojumus). Jūsu personisko informāciju ar citām trešajām pusēm mēs kopīgosim tikai tad, ja sniegsit savu piekrišanu vai ja to pieprasīs likums.

Jūsu personiskās informācijas saglabāšana

Mēs paturēsim Pasākuma reģistrācijas un apmeklētības ierakstus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai veiktu pareizu Pasākuma vadību un administrēšanu un lai laika gaitā analizētu Pasākumu demogrāfiju un tendences.

Cochlear Conversations ir programma, kurā var piedalīties tikai ar ielūgumiem, ko Cochlear piedāvā saņēmējiem un viņu vecākiem un aprūpētājiem atsevišķos tirgos. Programmas Cochlear Conversations mērķis ir veikt tirgus izpēti un apkopot atsauksmes no Cochlear klientiem, lai iegūtu informāciju un varētu uzlabot Cochlear produktus un pakalpojumus.

Pievienojoties programmai Cochlear Conversations, Jūs saņemsit aicinājumu sniegt atsauksmes un piedalīties aptaujā un/vai citās tirgus izpētes aktivitātēs. Atkarībā no Jūsu sniegtās kontaktinformācijas šo saziņu var veikt, izmantojot dažādus kanālus, tostarp e-pastu, pastu, tālruni un īsziņas.

Jūs varat atteikties no programmas Cochlear Conversations jebkurā laikā, sazinoties ar mums kādā no veidiem, kas aprakstīti šī Paziņojuma beigās.

Personiskā informācija, kas tiek apkopota no programmas Cochlear Conversations dalībniekiem

Saskaņā ar Jūsu piekrišanu mēs apkopojam un izmantojam šādas personiskās informācijas kategorijas:

Personiskās informācijas kategorija Apkopošanas un izmantošanas mērķis
Jūsu vārds/uzvārds un kontaktinformācija, piemēram, Jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs. Mēs izmantojam šo informāciju, lai Jūs identificētu mūsu iekšējās sistēmās, sazinātos ar Jums un reģistrētu mūsu saziņu.
Informācija par dzīves gājumu un veselību, piemēram, Jūsu vecums vai dzimšanas datums, Jūsu vājdzirdības pakāpe un ilgums, kā arī Jūsu dzirdes aprātu izmantošanas pieredze. Mēs izmantojam šo informāciju, lai labāk izprastu Jūsu personisko pieredzi saistībā ar dzirdes problēmām un/vai pieredzi ar dzirdes aparātiem un lai novērtētu vislabāko veidu, kā uzņēmums Cochlear var Jūs atbalstīt un ar Jums sazināties, kā arī, kādas tirgus izpētes aktivitātes būs Jums vispiemērotākās. Mēs izmantojam šo informāciju arī demogrāfijas un statistikas nolūkos, lai labāk saprastu mūsu klientus un iespējamos klientus.
Tirgus izpētes atbildes Kad sniegsiet atsauksmes, aizpildīsiet aptaujas vai kā citādi piedalīsieties tirgus izpētes aktivitātēs programmā Cochlear Conversations, mēs izmantosim Jūsu sniegto informāciju, lai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus. Jūsu atbildes tiks apkopotas un iekļautas apkopoto atbilžu ziņojumā, bet mēs vienmēr Jūs iepriekš informēsim, ja aptaujas atbildes būs saistītas ar Jums.

 

Personiskās informācijas kopīgošana

Ja piemērojams, Jūsu personiskajai informācijai, ko mēs apkopojam, varēs arī piekļūt kāds no Jūsu norādītajiem vecākiem vai aprūpētājs. Jūsu personisko informāciju ar citām trešajām pusēm mēs kopīgosim tikai tad, ja sniegsit savu piekrišanu vai ja to pieprasīs likums.

Jūsu personiskās informācijas saglabāšana

Mēs saglabāsim Jūsu Cochlear Conversations informāciju tik ilgi, kamēr Jūs būsit šajā programmā. 12 mēnešu laikā pēc Jūsu izstāšanās no programmas mēs noņemsim visu ar Jums saistīto saglabāto datu identitātes informāciju.

Apkopotā personiskā informācija

Piesakoties darbā uzņēmumā Cochlear, Jums tiks lūgts sniegt dažādu informāciju, piemēram, kontaktinformāciju, detalizētu nodarbinātības un izglītības aprakstu (piemēram, CV/dzīves gājumu un/vai akadēmiskos norakstus), apliecinājumu par tiesībām uz darbu (piemēram, pasi un/vai vīzu) un prasmju aprakstu (piemēram, svešvalodu prasmes).

Personisko informāciju par Jums var apkopot arī no citiem, veicot šādas darbības.

 • Atsauksmes intervijas veidā
 • Ieteikumu pārbaudes
 • Iepriekšējās darbības pārbaudes
 • Informācijas meklēšana tīmeklī, izmantojot Google vai LinkedIn
 • Psihometriskās pārbaudes

Konkrētā informācija, kuru Jums un citiem var lūgt sniegt, dažādās valstīs var atšķirties.

Apkopošanas mērķis

Personiskā informācija, kas apkopota darba pieteikumu iesniegšanas procesā, tiek izmantota tādiem mērķiem kā Jūsu piemērotības izvērtēšana vienai vai vairākām lomām, reprezentācijas ieraksta veidošana pieteikuma iesniegšanas laikā uzņēmumam Cochlear, kā arī palīdz mums novērtēt mūsu amatu kandidātu atbilstības izvērtēšanas rīku un procesu efektivitāti. Šī informācija tiek arī izmantota, lai mēs zinātu un saprastu Jūsu iepriekšējās darbības, stiprās puses un attīstības iespējas.

Kopīgošana ar trešajām pusēm

Izņemot kopīgošanu ar pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas uzņēmuma Cochlear interesēs, darba pieteikumu iesniegšanas procesā apkopotā personiskā informācija netiks kopīgota ar trešajām pusēm bez Jūsu piekrišanas. Ja darba pieteikumā ir iekļautas personiskas vai nodarbinātības atsauces, uzņēmums Cochlear var sazināties ar norādītajām personām un tām atklāt, ka kandidējat uz darbu uzņēmumā Cochlear.

Datu saglabāšanas periods

Gadījumā, ja Jūsu darba pieteikums uzņēmumā Cochlear būs veiksmīgs, mēs saglabāsim Jūsu darba pieteikuma datus visu Jūsu nodarbinātības/saistības ar uzņēmumu Cochlear laiku. Pārtraucot strādāt/saistības ar uzņēmumu Cochlear, Jūsu darba pieteikuma dati tiks dzēsti saskaņā ar uzņēmuma Cochlear iekšējiem datu saglabāšanas un dzēšanas standartiem.

Neveiksmīgas pieteikšanās darbā gadījumā uzņēmums Cochlear dzēš darba pieteikuma datus 12 mēnešu laikā, ja vien neesat lūdzis uzņēmumu Cochlear saglabāt pieteikuma datus, lai apsvērtu Jūsu piemērotību kādai no lomām turpmāk; šādā gadījumā dati tiks dzēsti 5 gadu laikā, sākot no brīža, kad Jūsu kandidatūra kādai no lomām tika apsvērta.

Izmantojot Nucleus® Smart lietotni, varat optimizēt klausīšanās iespējas tieši no saderīgas Apple® vai AndroidTM ierīces. Ar šo lietotni, izmantojot Bluetooth®, saderīgu skaņas procesoru var savienot ar saderīgu viedtālruni, tādējādi varēsit ātri mainīt programmas, regulēt skaļumu, kontrolēt straumēšanas palīgierīces, piekļūt izmantošanas padomiem un atrast pazaudētu skaņas procesoru.

Datu sinhronizācija

Iespējojot datu sinhronizāciju, Jūsu skaņas procesora un Nucleus® Smart lietotnes klausīšanās dati tiks regulāri sinhronizēti ar Cochlear pakalpojumiem, lai tie būtu pieejami visās savienotajās ierīcēs. Nosūtītajos datos būs iekļauti Nucleus Smart lietotnes dzirdes kontroles funkcijas dati, piemēram, cik daudz laika Jūs runājat un cik bieži Jūsu skaņas spole tiek atvienota. Sinhronizētajos datos netiks iekļauta vai atklāta informācija par Jūsu veselības stāvokli. Sinhronizējot šos datus ar uzņēmumu Cochlear, vairāku mobilo ierīču lietotāji redzēs šos datus funkcijā Dzirdes kontrole katrā mobilajā ierīcē.

Datu sinhronizācija ir iespējota katram saņēmējam. Kad vecāks vai aprūpētājs Cochlear implanta saņēmējam iespējo datu sinhronizācijas funkciju, šī funkcija tiks iespējota arī otram vecākam un/vai citiem aprūpētājiem, kuri kopā ar implanta saņēmēja ierīci izmanto Nucleus Smart lietotni. Piemēram, ja Cochlear implanta saņēmēja vecāks vai aprūpētājs bērna skaņas procesorā(-os) iespējo datu sinhronizācijas funkciju, šī funkcija tiks iespējota arī implanta saņēmēja otram vecākam/aprūpētājam, kurš lieto Nucleus Smart lietotni bērna skaņas procesora kontrolei ar mobilo ierīci. Līdzīgi arī datu sinhronizācijas atspējošanas gadījumā: ja vecāks vai aprūpētājs šo funkciju atspējo, tā tiek atspējota arī otram implanta saņēmēja vecākam vai pārējiem aprūpētājiem.

Personisko informāciju, kas saņemta ar datu sinhronizācijas funkciju, Cochlear izmanto, lai nodrošinātu sinhronizācijas pakalpojumu un iespējotu citu Cochlear pakalpojumu pieejamību atsevišķos tirgos. Turklāt Cochlear izmanto personisko informāciju tikai neidentificējamā veidā, bez saņēmēju vai aprūpētāju vārdiem/uzvārdiem, lai identificētu tendences, lai veiktu atklājumus un kopīgotu zinātnisko pētījumu rezultātus, lai izprastu, kā tiek izmantoti uzņēmuma produkti un pakalpojumi, kā arī, lai turpinātu uzlabot savus produktus un pakalpojumus. Mēs paturēsim datu sinhronizācijas datus, tik ilgi, kamēr Jums būs Cochlear konts vai līdz pieprasīsit šos datus dzēst.

Datu sinhronizācijas funkcija skaņas procesora izmantošanai nav nepieciešama. Tā ir izvēles funkcija, kuru jebkurā laikā var iespējot vai atspējot Nucleus Smart lietotnes ekrānā Iestatījumi.

Datu kopīgošana

Nucleus Smart lietotnes datu kopīgošanas funkcija ir pieejama atsevišķos tirgos, un, izmantojot šo funkciju, varat kopīgot dzirdes datus ar saistīto klīniku. Kopīgojot dzirdes datus ar klīniku, klīnikā būs iespējams skatīt dzirdes implanta, skaņas procesora un Nucleus Smart lietotnes datus, kā arī jebkurus datus, kas ir konkrēti saistīti ar datu kopīgošanas funkcijas pakalpojumiem, piemēram, ar Remote Check. Datu kopīgošana ar klīniku veselības aprūpes speciālistam var labāk palīdzēt saprast, kā tiek izmantota ierīce un kāda ir tās veiktspēja.

Lai iespējotu datu kopīgošanu, vispirms Jums jāiespējo datu sinhronizācija (aprakstīta iepriekš), lai savus datus regulāri sinhronizētu ar uzņēmumu Cochlear. Datu kopīgošana ir pieejama tikai saistītajām klīnikām atsevišķos tirgos. Ja Jūsu klīnika reģistrējas pakalpojumā, kurā tiek izmantota datu kopīgošana, piemēram, Remote Check, Jums Nucleus Smart lietotnē vaicās iespējot datu kopīgošanu ar klīniku. Nucleus Smart lietotnes izvēlnē Iestatījumi, varat skatīt, ar kurām klīnikām kopīgojat datus un kuras klīnikas ir lūgušas Jums iespējot datu kopīgošanu. Datu kopīgošanu varat atspējot jebkurā laikā.

Pamatdati

Piesakoties Nucleus Smart lietotnē ar Cochlear kontu, ar implantu un skaņas procesoru saistītā informācija tiek nosūtīta uzņēmumam Cochlear. Šī informācija ļauj mums pārbaudīt, vai šī lietotne tiek izmantota ar apstiprinātu aparatūru.

Paziņojumi

Nucleus Smart lietotne iesaka iespējot paziņojumus, lai Jums varētu paziņot par svarīgiem skaņas procesora brīdinājumiem. Līdz ar šo funkciju tiek iespējotas arī fona funkcijas, piemēram, Dzirdes kontrole.

Šo funkciju var iespējot vai atspējot viedtālruņa lietotnes paziņojumu iestatījumos.

Procesora atrašana/Atrašanās vietas pakalpojumi

Nucleus Smart lietotne izmanto Jūsu ierīces GPS un Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu pazaudētu skaņas procesoru. Tas tiek paveikts, saglabājot pēdējo skaņas procesora izmantošanas vietu un pēdējo atrašanās vietu, kurā šī lietotne tika izmantota kopā ar skaņas procesoru. Jūsu atrašanās vietas dati netiek sūtīti uzņēmumam Cochlear.

Šo funkciju var iespējot vai atspējot viedtālruņa atrašanās vietas pakalpojumu iestatījumos.

Analītiskie dati

Nucleus Smart lietotne apkopo un nosūta uzņēmumam Cochlear neidentificējamus datus par to, kā šī lietotne tiek izmantota, un par visām kļūdām, kas tai rodas. Izmantojot šos datus uzņēmums Cochlear var pastāvīgi uzlabot Nucleus Smart lietotni un citus Cochlear produktus un pakalpojumus. Analītisko datu piemēri ir šādi: izmantotās mobilās ierīces tips un operētājsistēma, lietotnes funkciju izmantošanas biežums un interneta protokola adreses, lai noteiktu vispārīgo ģeogrāfisko reģionu, kurā tiek izmantota lietotne. Lai novērstu šo datu saistīšanu ar Jūsu identitāti, uzņēmums Cochlear ievieš tehnoloģiskus un administratīvus pasākumus.

Izmantojot Osia® Smart lietotni, varat optimizēt klausīšanās iespējas tieši no saderīgas Apple® vai Android™ ierīces. Ar šo lietotni, izmantojot Bluetooth®, Osia skaņas procesoru var savienot ar saderīgu viedtālruni, tādējādi varēsit mainīt programmas, regulēt skaļumu, kontrolēt straumēšanas palīgierīces, piekļūt izmantošanas padomiem un atrast pazaudētu skaņas procesoru.

Personiskā informācija, kas tiek apkopota Osia Smart lietotnes izmantošanas laikā

Saskaņā ar Jūsu pieprasītajiem pakalpojumiem un/vai piekrišanu mēs apkopojam un izmantojam šādas personiskās informācijas kategorijas.

Personiskās informācijas kategorija Apkopošanas un izmantošanas mērķis
Cochlear konta informācija Lai pieteiktos un lietotu Osia Smart lietotni, ir nepieciešams Cochlear konts. Atkarībā no Jūsu Cochlear konta iestatījumiem mēs, iespējams, izmantosim Jūsu Cochlear kontu, lai ar Jums sazinātos. Lai uzzinātu vairāk, skatiet Cochlear konta konfidencialitātes paziņojumu.
Analītiskie dati Osia Smart lietotne apkopo un nosūta uzņēmumam Cochlear neidentificējamus datus par to, kā šī lietotne tiek izmantota, un par visām kļūdām, kas tai rodas. Izmantojot šos datus, uzņēmums Cochlear var pastāvīgi uzlabot Osia Smart lietotni un citus Cochlear produktus un pakalpojumus. Analītisko datu piemēri ir šādi: izmantotās mobilās ierīces tips un operētājsistēma, lietotnes funkciju izmantošanas biežums un interneta protokola adreses, lai noteiktu vispārīgo ģeogrāfisko reģionu, kurā tiek izmantota lietotne. Lai novērstu šo datu saistīšanu ar Jūsu identitāti, uzņēmums Cochlear ievieš tehnoloģiskus un administratīvus pasākumus.
Šo funkciju var iespējot vai atspējot Osia Smart lietotnes iestatījumu ekrānā.

 

Personiskās informācijas kopīgošana

Ja piemērojams, Jūsu personiskajai informācijai, ko mēs apkopojam, varēs arī piekļūt Jūsu vecāks vai aprūpētājs. Jūsu personisko informāciju ar citām trešajām pusēm mēs kopīgosim tikai tad, ja sniegsit savu piekrišanu vai ja to pieprasīs likums.

Jūsu personiskās informācijas saglabāšana

Informāciju, kas saistīta ar Jūsu Cochlear kontu, uzņēmums Cochlear saglabā līdz brīdim, kad Jūs norādāt šo informāciju izdzēst.

Paziņojumi

Osia Smart lietotne iesaka iespējot paziņojumus, lai Jums varētu paziņot par svarīgiem skaņas procesora(-u) brīdinājumiem. Līdz ar šo funkciju tiek iespējotas arī fona funkcijas, piemēram, Dzirdes kontrole.

Šo funkciju var iespējot vai atspējot viedtālruņa lietotnes paziņojumu iestatījumos.

Procesora atrašana/Atrašanās vietas pakalpojumi

Osia Smart lietotne izmanto Jūsu ierīces GPS un Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu pazaudētu skaņas procesoru. Tas tiek paveikts, saglabājot pēdējo skaņas procesora izmantošanas vietu un pēdējo atrašanās vietu, kurā šī lietotne tika izmantota kopā ar skaņas procesoru(-iem). Jūsu atrašanās vietas dati netiek sūtīti uzņēmumam Cochlear.

Šo funkciju var iespējot vai atspējot viedtālruņa atrašanās vietas pakalpojumu iestatījumos.

Izmantojot Baha® Smart lietotni, varat optimizēt klausīšanās iespējas tieši no saderīgas Apple vai Android™ ierīces. Izmantojot Bluetooth®, ar šo lietotni Baha 6 skaņas procesoru var savienot ar saderīgu viedtālruni, tādējādi var mainīt programmas, regulēt skaļumu, kontrolēt straumēšanas palīgierīces, piekļūt izmantošanas padomiem un atrast pazaudētu skaņas procesoru.

Personiskā informācija, kas tiek apkopota Baha Smart lietotnes izmantošanas laikā

Saskaņā ar Jūsu pieprasītajiem pakalpojumiem un/vai piekrišanu mēs apkopojam un izmantojam šādas personiskās informācijas kategorijas.

Personiskās informācijas kategorija Apkopošanas un izmantošanas mērķis
Cochlear konta informācija Lai pieteiktos un lietotu Baha Smart lietotni, ir jāpiesakās Cochlear kontā. Atkarībā no Jūsu Cochlear konta iestatījumiem mēs, iespējams, izmantosim Jūsu Cochlear kontu, lai ar Jums sazinātos. Lai uzzinātu vairāk, skatiet Cochlear konta konfidencialitātes paziņojumu.
Analītiskie dati Baha Smart lietotne apkopo un nosūta uzņēmumam Cochlear neidentificējamus datus par to, kā šī lietotne tiek izmantota, un par visām kļūdām, kas tai rodas. Izmantojot šos datus, uzņēmums Cochlear var pastāvīgi uzlabot Baha Smart lietotni un citus Cochlear produktus un pakalpojumus. Analītisko datu piemēri ir šādi: izmantotās mobilās ierīces tips un operētājsistēma, lietotnes funkciju izmantošanas biežums un interneta protokola adreses, lai noteiktu vispārīgo ģeogrāfisko reģionu, kurā tiek izmantota lietotne. Lai novērstu šo datu saistīšanu ar Jūsu identitāti, uzņēmums Cochlear ievieš tehnoloģiskus un administratīvus pasākumus.
Šo funkciju var iespējot vai atspējot Baha Smart lietotnes iestatījumu ekrānā.

 

Personiskās informācijas kopīgošana

Ja piemērojams, Jūsu personiskajai informācijai, ko mēs apkopojam no Jums vai par Jums, varēs arī piekļūt Jūsu vecāks vai aprūpētājs. Jūsu personisko informāciju ar citām trešajām pusēm mēs kopīgosim tikai tad, ja sniegsit savu piekrišanu vai ja to pieprasīs likums.

Jūsu personiskās informācijas saglabāšana

Informāciju, kas saistīta ar Jūsu Cochlear kontu, uzņēmums Cochlear saglabā līdz brīdim, kad Jūs norādāt, ka tā ir jādzēš. Analītiskie dati tiek glabāti nenoteiktu laiku neidentificējamā veidā, lai mēs varētu noteikt Baha Smart lietotnes izmantošanas un darbības tendences.

Paziņojumi

Baha Smart lietotne iesaka iespējot paziņojumus, lai Jums varētu paziņot par svarīgiem skaņas procesora(-u) brīdinājumiem. Līdz ar šo funkciju tiek iespējotas arī fona funkcijas, piemēram, Dzirdes kontrole.

Šo funkciju var iespējot vai atspējot viedtālruņa lietotnes paziņojumu iestatījumos.

Procesora atrašana/Atrašanās vietas pakalpojumi

Baha Smart lietotne izmanto Jūsu ierīces GPS un Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu pazaudētu vai nepareizi novietotu skaņas procesoru. Tas tiek paveikts, saglabājot pēdējo skaņas procesora(-u) izmantošanas vietu un pēdējo atrašanās vietu, kurā šī lietotne tika izmantota kopā ar Jūsu skaņas procesoru(-iem). Jūsu atrašanās vietas dati netiek sūtīti uzņēmumam Cochlear.

Šo funkciju var iespējot vai atspējot viedtālruņa atrašanās vietas pakalpojumu iestatījumos.

Bring Back the Beat ir izklaidējoša mobilā lietotne, kas paredzēta, lai Cochlear implantu saņēmējiem palīdzētu atgūt vai attīstīt mūzikas uztveri, mācoties atšķirt mūzikas instrumentus, toņus un toņkārtas. Šīs lietotnes izmantošanas laikā mēs apkopojam personisko informāciju un izmantojam to, lai Jums nodrošinātu labākās iespējas.

Apkopotā personiskā informācija

Kad Jūs izmantojat lietotni Bring Back The Beat, mēs apkopojam un izmantojam šādas personiskās informācijas kategorijas:

Personiskās informācijas kategorija Apkopošanas un izmantošanas mērķis
Jūsu vārds/uzvārds un kontaktinformācija, piemēram, Jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs Mēs izmantojam šo informāciju, lai izveidotu Jūsu Cochlear kontu, ja Jums tāda vēl nav, kā arī, lai Jūs spētu piekļūt Cochlear tīmekļa vietnēm, lietotnēm un pakalpojumiem, tostarp lietotnei Bring Back the Beat. Papildinformāciju skatiet Cochlear konta konfidencialitātes paziņojumu.
Spēles dati, piemēram, spēles progress un spēlētāja fotoattēls Izmantojot Jūsu Cochlear kontu, lai pieteiktos lietotnē Bring Back the Beat, mēs varam saglabāt Jūsu spēles progresu. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja Jūs nomaināt tālruņus vai piesakāties no citas ierīces, lietotnē Bring Back the Beat būs saglabāts Jūsu progress. Mēs arī izmantojam šo informāciju, lai iespējotu līderu sarakstu, kurā varat redzēt, kāds ir Jūsu progress salīdzinājumā ar citiem Bring Back the Beat spēlētājiem.
Spotify dati Ja savu Spotify kontu savienosit ar lietotni Bring Back the Beat, mēs apkoposim informāciju par ierakstiem un izpildītājiem, kurus klausāties pakalpojumā Spotify, lai varētu iespējot Repertoire (Repertuārs) spēles režīmu un palīdzētu Jums sasniegt jaunus mūzikas uztveršanas un novērtēšanas līmeņus.
Analītiskie dati Lietotne Bring Back the Beat apkopo un nosūta uzņēmumam Cochlear neidentificējamus datus par to, kā šī lietotne tiek izmantota, un par kļūdām, kas tai rodas. Izmantojot šos datus uzņēmums Cochlear var pastāvīgi uzlabot lietotni Bring Back the Beat un citus Cochlear produktus un pakalpojumus. Analītisko datu piemēri ir šādi: izmantotās mobilās ierīces tips un operētājsistēma, lietotnes funkciju izmantošanas biežums un interneta protokola adreses, lai noteiktu vispārīgo ģeogrāfisko reģionu, kurā tiek izmantota lietotne. Lai novērstu šo datu saistīšanu ar Jūsu identitāti, uzņēmums Cochlear ievieš tehnoloģiskus un administratīvus pasākumus.

 

Personiskās informācijas kopīgošana

Kad Jūs izmantojat lietotni Bring Back the Beat, mēs izmantojam Jūsu vārda un uzvārda iniciāļus, lai Jūs identificētu līderu sarakstā starp citiem Bring Back the Beat spēlētājiem. Kad pievienosit lietotni Bring Back the Beat savam Spotify kontam, mēs arī nosūtīsim informāciju pakalpojumam Spotify par to, ka izmantojat lietotni Bring Back the Beat. Citos gadījumos Jūsu personisko informāciju ar citām trešajām pusēm mēs kopīgosim tikai tad, ja sniegsit savu piekrišanu vai ja to pieprasīs likums. Ņemiet vērā, ka, izvēloties augšupielādēt fotoattēlu, lai personalizētu spēli, šis fotoattēls netiks rādīts līderu sarakstā vai kopīgots ar citiem spēlētājiem.

Jūsu personiskās informācijas saglabāšana

Mēs saglabāsim Jūsu Bring Back the Beat spēles datus tik ilgi, kamēr Jums būs Cochlear konts, vai līdz brīdim, kad Jūs lūgsit tos dzēst. Ja dzēsīsit Cochlear kontu, iespējams, mēs saglabāsim neidentificējamus analītiskos datus par Jūsu Bring Back the Beat lietošanas paradumiem.

Mēs paturēsim Jūsu Spotify datus tik ilgi, kamēr Jūsu Spotify konts būs savienots ar lietotni Bring Back the Beat. Savu Spotify kontu varat atvienot, lietotnes Bring Back the Beat spēles režīmā Repertoire (Repertuārs) pieskaroties Spotify ikonai un izpildot atvienošanas norādījumus.

Izmantojot Cochlear Remote Check, Cochlear implantu saņēmēji var izmantot Nucleus Smart lietotni, lai mājās veiktu pašpārbaudes un kopīgotu šos rezultātus un ierīces diagnostikas informāciju ar saistīto klīniku. Veicot pašpārbaudes, pārbaudes rezultāti, tostarp personiskā informācija, tiks nosūtīta uzņēmumam Cochlear.

Dalība Remote Check ir izvēles, un Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu dalību Remote Check, sazinoties ar savu ārstu vai ar uzņēmumu Cochlear, kā norādīts tālāk.

Personiskā informācija, kas apkopota no Remote Check dalībniekiem

Saskaņā ar Jūsu piekrišanu mēs apkopojam un izmantojam šādas personiskās informācijas kategorijas:

Personiskās informācijas kategorija Apkopošanas un izmantošanas mērķis
Jūsu vārds/uzvārds un kontaktinformācija, piemēram, Jūsu e-pasta adrese Mēs izmantojam šo informāciju, lai Jūs identificētu mūsu iekšējās sistēmās, kā arī, lai ar Jums sazinātos. Mēs, iespējams, izmantosim šo informāciju, lai nosūtītu Jums ziņojumus par Jūsu dalību Remote Check, piemēram, atgādinājumus pabeigt pašpārbaudes vai atbildes no klīnikas.
Informācija no Cochlear konta un Nucleus Smart lietotnes Jūsu Cochlear konts un Nucleus Smart lietotne tiek izmantota, lai nodrošinātu Jums Remote Check pakalpojumu. Lai uzzinātu vairāk, skatiet katra attiecīgā pakalpojuma konfidencialitātes paziņojumu.
Jūsu Remote Check rezultāti, tostarp dzirdes pārbaudes dati, implanta atrašanās vietas fotoattēli, aptaujas rezultāti un implanta(-u) un skaņas procesora(-u) diagnostikas dati Mēs apkopojam šo informāciju, lai Jūs to varētu kopīgot ar savu klīniku(-ām) Jūsu dzirdes veselības analīzei, un tādējādi Jums nebūs nepieciešams apmeklēt klīniku.
Jūsu debetkartes/kredītkartes numurs Ja piemērojams, mēs apkopojam šo informāciju, lai iespējotu integrētu maksājumu funkcionalitāti, kuru nodrošina trešās puses maksājumu pakalpojumu sniedzējs. Jūsu maksājumu apstrādās maksājumu vārteja. Ja piemērojams, uzņēmums Cochlear šādam nolūkam neglabā Jūsu debetkartes/kredītkartes informāciju.

 

Pamatojoties uz uzņēmuma Cochlear interesi pastāvīgi uzlabot Cochlear produktus un pakalpojumus, mēs neidentificējamā veidā izmantojam arī Remote Check apkopoto informāciju, lai labāk saprastu mūsu produktu un pakalpojumu izmantošanu, kā arī, lai turpinātu radīt jaunus dzirdes risinājumus.

Personiskās informācijas kopīgošana

Galvenais Remote Check mērķis ir nodrošināt implantu saņēmējiem iespēju veikt pašpārbaudes un kopīgot rezultātus ar klīniku. Remote Check informāciju mēs kopīgosim tikai ar Jūsu apstiprinātām klīnikām. Izmantojot Nucleus Smart lietotnes datu kopīgošanas funkciju, Jūs varat kontrolēt, kuras klīnikas piekļūst Jūsu Remote Check informācijai. Lai uzzinātu vairāk par datu kopīgošanas funkciju, izlasiet Nucleus Smart lietotnes konfidencialitātes paziņojumu. Ja piemērojams, Jūsu personiskajai informācijai, ko mēs apkopojam no Jums vai par Jums, varēs arī piekļūt Jūsu vecāks vai aprūpētājs. Jūsu personisko informāciju ar citām trešajām pusēm mēs kopīgosim tikai tad, ja sniegsit savu piekrišanu vai ja to pieprasīs likums.

Jūsu personiskās informācijas saglabāšana

Informāciju, kas apkopota, izmantojot Remote Check, uzņēmums Cochlear saglabā Jūsu interesēs līdz brīdim, kad Jūs norādāt šo informāciju izdzēst.

Cochlear CoPilot ir automātiski vadīta mobilā lietotne, kas palīdz Cochlear implanta saņēmējiem klausīties, sazināties un dzīvot. Šīs lietotnes izmantošanas laikā mēs apkopojam personisko informāciju un izmantojam to, lai Jums nodrošinātu labākās iespējas.

Apkopotā personiskā informācija

Kad Jūs izmantojat Cochlear CoPilot, mēs apkopojam un izmantojam šādas personiskās informācijas kategorijas.

Personiskās informācijas kategorija Apkopošanas un izmantošanas mērķis
Jūsu vārds/uzvārds un kontaktinformācija, piemēram, Jūsu e-pasta adrese un tālruņa numurs Mēs izmantojam šo informāciju, lai izveidotu Jūsu Cochlear kontu, ja Jums tāda vēl nav, kā arī lai Jūs spētu piekļūt Cochlear tīmekļa vietnēm, lietotnēm un pakalpojumiem, tostarp lietotnei Cochlear CoPilot.
Analītiskie dati Lietotne Cochlear CoPilot apkopo un nosūta uzņēmumam Cochlear neidentificējamus datus par to, kā šī lietotne tiek izmantota, un par kļūdām, kas tai rodas. Izmantojot šos datus, uzņēmums Cochlear var pastāvīgi uzlabot lietotni Cochlear CoPilot un citus Cochlear produktus un pakalpojumus. Analītisko datu piemēri ir šādi: izmantotās mobilās ierīces tips un operētājsistēma, lietotnes funkciju izmantošanas biežums un interneta protokola adreses, lai noteiktu vispārīgo ģeogrāfisko reģionu, kurā tiek izmantota lietotne. Lai novērstu šo datu saistīšanu ar Jūsu identitāti, uzņēmums Cochlear ievieš tehnoloģiskus un administratīvus pasākumus.

 

Personiskās informācijas kopīgošana

Lietotnes Cochlear CoPilot izmantošanas laikā Jūsu personisko informāciju ar citām trešajām pusēm mēs kopīgosim tikai tad, ja sniegsit savu piekrišanu vai ja to pieprasīs likums.

Jūsu personiskās informācijas saglabāšana

Mēs saglabāsim Jūsu Cochlear CoPilot aktivitāšu datus tik ilgi, kamēr Jums būs Cochlear konts, vai līdz brīdim, kad Jūs lūgsit tos dzēst. Ja dzēsīsit Cochlear kontu, iespējams, mēs saglabāsim neidentificējamus analītiskos datus par Jūsu Cochlear CoPilot lietošanas paradumiem.

 

KONTAKTINFORMĀCIJA

 

Kā iesniegt jautājumus vai paust bažas par šo paziņojumu vai par veidu, kā uzņēmums Cochlear rīkojas ar Jūsu personisko informāciju?

Ja vēlaties piekļūt savai informācijai vai uzdot jautājumus vai paust bažas par šo Konfidencialitātes paziņojumu vai to, kā mēs apstrādājam Jūsu personisko informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums:

 1. rakstot uz privacy@cochlear.com; vai
 2. sazinieties vai nu ar Cochlear struktūrvienību Jūsu valstī, vai reģionālo Cochlear biroju, kas atrodas Jums vistuvāk:

 

COCHLEAR ASIA PACIFIC
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
USA
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

KAS NOTIEK PAZIŅOJUMA MAIŅAS GADĪJUMĀ?

Dažādu iemeslu dēļ, tostarp likumu, noteikumu vai uzņēmējdarbības prakses izmaiņu dēļ, laiku pa laikam šis paziņojums varētu tikt atjaunināts. Pirms jebkādu izmaiņu veikšanas mēs publicēsim savu konfidencialitātes paziņojumu 30 dienas pirms tā stāšanās spēkā, lai Jūs informētu par jaunākajiem grozījumiem.

 

PALDIES!

Mēs augstu vērtējam to, ka veltījāt savu laiku, lai izlasītu šo paziņojumu. Mēs zinām, ka, izvēloties kopīgot savu personisko informāciju ar Cochlear, Jūs uz mums paļaujaties, un mēs šo informāciju izmantosim atbildīgi.

Pēdējo reizi atjaunināts 22.03.2021.
Spēkā stāšanās 11.06.2021.
D1425384 V12 2021-03

Baha, Bring Back the Beat, Cochlear, Osia, Nucleus, Hear now. And always, elipsveida logotips un zīmes ar ® vai ™ simboliem ir Cochlear Bone Anchored Solutions AB vai Cochlear Limited prečzīmes vai reģistrētas prečzīmes (ja vien nav norādīts citādi)
Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētas prečzīmes, un jebkāda šo zīmju izmantošana, ko veic uzņēmums Cochlear Limited, ir saskaņā ar licenci.
Apple ir ASV un citās valstīs reģistrēta korporācijas Apple Inc. prečzīme.
Android ir korporācijas Google LLC prečzīme.

D1632247 V4
Latvian translation of D1425384 V12 2021-03