Skip to main content

„COCHLEAR“ PASAULINĖS PRIVATUMO NUOSTATOS

Vadovaudamiesi šiose Privatumo nuostatose (toliau – nuostatos) aprašytomis sąlygomis Jums sąveikaujant su „Cochlear“ galime rinkti ir naudoti Jūsų asmens informaciją. Atidžiai perskaitykite šias nuostatas, nes jose paaiškinama, kaip „Cochlear Limited“ ir jos patronuojamosios įmonės visame pasaulyje („Cochlear“ grupė) renka, naudoja ir atskleidžia Jūsų asmens informaciją. Jose taip pat paaiškinama, kaip galite susipažinti su savo asmens informacija ir ją atnaujinti bei pasirinkti tam tikrus savo informacijos naudojimo aspektus.

Šiose nuostatose aprašomas duomenų rinkimas internete ir ne internete, įskaitant asmens informaciją, kurią renkame per svetaines, programas, popierines anketas, aptarnaudami klientus ir per renginius.

Atkreipkite dėmesį, kad galime kaupti asmens informaciją iš skirtingų šaltinių (svetainės, neinternetinių renginių) ir per įvarius įrenginius. Be to, galime sujungti asmens informaciją, kurią iš pradžių surinko skirtingi „Cochlear“ subjektai ar „Cochlear“ partneriai.

Atminkite: šiomis privatumo nuostatomis nereglamentuojama apsaugota sveikatos informacija, kurią „Cochlear“ renka, naudoja ar atskleidžia pagal JAV „Health Insurance Portability and Accountability“ (Sveikatos draudimo portatyvumo ir atskaitomybės aktą, HIPAA). Galite peržiūrėti mūsų HIPAA pastabą apie privatumo praktikas.

 

 

KOKIĄ ASMENS INFORMACIJĄ RENKA „COCHLEAR“?

Jūsų pateikta asmens informacija

Kai bendraujate su „Cochlear“, Jūs galimai pateikiate mums savo asmens informaciją. Pavyzdžiui, galimai pateikiate:

 • savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis registruodami „Cochlear“ paskyrą vienoje mūsų svetainių, programėlių ar apsilankę „Cochlear“ įstaigoje arba renginyje;
 • informaciją apie asmeninę klausos sutrikimo istoriją „Cochlear“ bendruomenės forumuose ir kitose paslaugose;
 • biologinę ir demografinę informaciją, pvz., apie savo amžių, gimimo datą, lytį, sveikatą ar gydymą registruodami prietaisą arba naudodami ar prašydami informacijos apie mūsų gaminius ir paslaugas;
 • finansinę informaciją, pvz., kredito kortelės numerį, iš mūsų įsigydami gaminius ir paslaugas;
 • klientų aptarnavimo ir pirkimo istoriją, taip pat bet kokią informaciją, kurią savanoriškai atskleidžiate apie savo patirtį naudojant mūsų gaminį ir paslaugas (pvz., dalyvaudami rinkos tyrimuose ir pateikdami vartotojo atsiliepimą);
 • vietos duomenis, pvz., duomenis, gautus iš Jūsų IP adreso, apie šalį ir tikslią Jūsų mobiliojo įrenginio geografinę vietą (kai esame tinkamai apie tai perspėję ir suteikę galimybę pasirinkti);
 • garso, elektroninę arba vizualią informaciją, jeigu dalyvaujate mūsų renginiuose arba sutinkate, kad naudotume Jūsų gebėjimus ar skelbtume mediją; arba
 • kitą asmens informaciją, kurią galite mums pateikti, kai kreipiatės į mus telefonu, internetu ar naudodamiesi bet kokiomis susisiekimo funkcijomis.

Jeigu esate sveikatos priežiūros specialistas, mes taip pat galime rinkti informaciją apie Jūsų medicinos specialybę, klinikinio domėjimosi sritis ir darbą su „Cochlear“ gaminiais.

Jums nebūtina pateikti mums asmens informacijos, bet tam tikromis aplinkybėmis mes negalėsime suteikti Jums visų paslaugų, jeigu neturėsime Jūsų asmens informacijos.

Asmens informacija, renkama Jums naudojant mūsų gaminius ir paslaugas.

„Cochlear“ gauna informacijos, kai naudojate „Cochlear“ programas ir paslaugas. Gaunama informacija apie tai, kaip naudojate programą ir (arba) savo klausos aparatą, taip pat informacija apie Jūsų garso procesorių (pvz., įrenginio numeris, jūsų paskyros numeris, modelis, aparatinės įrangos versija). Be to, apsilankius mūsų svetainėse ar naudojant mūsų programėles, kompiuteris arba mobilusis įrenginys mums gali persiųsti tam tikrus analitinius duomenis, pvz., jūsų IP adresą, naršyklės versiją, naudojamos programėlės versiją ir bet kokias įvykusias klaidas.

Papildomos informacijos rasite skyriuje apie tai, kaip „Cochlear“ naudoja slapukus, o informacijos apie specialius gaminius, paslaugas ir veiklas ieškokite skyriuje Privatumo papildymai.

Asmens informacija iš trečiųjų šalių.

Kartais mes galime gauti informacijos apie Jus iš kitų bendrovių ar asmenų. Pavyzdžiui, gavus klausos implantą, Jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas pas mus gali užregistruoti Jūsų implanto serijos numerį, garso procesoriaus serijos numerį ir nustatymus bei kontaktinę informaciją, taip siekdamas užtikrinti, kad iš mūsų gautumėte visišką palaikymą. Taip pat galime gauti informaciją iš trečiųjų šalių tiekėjų siekdami papildyti mūsų rinkos analizės ir rinkodaros pastangas. Šie papildomi duomenys padeda mums labiau prisitaikyti prie Jūsų poreikių.

 

 

KAIP „COCHLEAR“ NAUDOJA ASMENS INFORMACIJĄ?

Siekdami pakeisti žmonių supratimą apie kurtumą ir jo gydymą, kurti ir tiekti į rinką daugybę klausos sprendimų, naudojame asmens informaciją, kad galėtume pasiekti toliau išdėstytų ir privatumo papildymuose aprašytų tikslų.

Asmens informacijos naudojimo paskirtis Kodėl tai darome Mūsų teisėti interesai (nauda ir (arba) rezultatai)
Garantija ir įrašai. Jūsų asmens informacija naudojama siekiant kaupti ir tvarkyti įrašus, susijusius su mūsų medicinos prietaisais, ir garantijos laikotarpiams sekti, tvarkyti tiekimo duomenų registrą ir „Cochlear“ prietaisų istoriją bei tvarkyti su mūsų gaminiais susijusių medicininių užklausų ir (arba) skundų žurnalą.
 • Jums sutikus (kai būtina)
 • Sutartinių prievolių vykdymas (pvz., dėl „Cochlear“ pasaulinės ribotosios garantijos)
 • Teisinės prievolės
 • Greitesnis techninės priežiūros ir taisymo atvejų sprendimas
 • Moksliniai tyrimai ir gaminių tobulinimas
Įrenginių registracija. Jūsų asmens informacija naudojama jūsų įrenginiams registruoti, kad galėtume tinkamai kaupti įrašus ir teikti visapusišką palaikymą vykdydami techninę priežiūrą ir taisymą.
 • Jums sutikus (kai būtina)
 • Mūsų teisėti interesai
 • Greitesnis techninės priežiūros ir taisymo atvejų sprendimas
 • Moksliniai tyrimai ir gaminių tobulinimas
Rinkodara. Naudojame Jūsų asmens informaciją, kad galėtume vykdyti savo rinkodaros ir reklamos veiklas, pvz., pakviesti Jus dalyvauti apklausose arba pateikti mums atsiliepimą, susisiekti su Jumis dėl pasiūlymų ir kitos informacijos, susijusios su mūsų produktais ir paslaugomis, kuri, mūsų manymu, galėtų Jus sudominti.
 • Jums sutikus (kai būtina)
 • Mūsų teisėti interesai
 • Sutartinių prievolių vykdymas
 • Nustatymas, kurie mūsų gaminiai ar paslaugos Jums galėtų būti įdomūs, ir informavimas apie juos
 • Naujų gaminių ir paslaugų klientų tipų nustatymas
 • Siūlomų gaminių ir paslaugų optimizavimas
Suasmeninimas. Naudojame Jūsų asmens informaciją, kad galėtume prisitaikyti prie Jūsų poreikių, Jums naudojantis mūsų svetainėmis ir programomis. Galime sukurti bendravimo su Jumis istoriją, kad galėtume suprasti, kokia informacija Jus galėtų dominti.
 • Mūsų teisėti interesai
 • Nustatymas, kurie mūsų gaminiai ar paslaugos Jums galėtų būti įdomūs, ir informavimas apie juos
 • Naujų gaminių ir paslaugų klientų tipų nustatymas
Klientų aptarnavimas. Naudojame Jūsų asmens duomenis klientų aptarnavimo tikslais, be kita ko, atsakydami į užklausas ir prašymus dėl informacijos apie mūsų gaminius ir paslaugas. Taip pat galime pateikti Jums su paslaugomis susijusius pranešimus, pvz., informaciją apie garantijos laikotarpio pabaigą.
 • Sutartinių prievolių vykdymas
 • Teisinės prievolės
 • Mūsų teisėti interesai
 • Atsakymas į jūsų užklausas
 • Tobulinimas ir naujų gaminių bei paslaugų kūrimas
 • Mūsų efektyvumo didinimas
Gaminių ir paslaugų kūrimas ir tobulinimas. Jūsų asmens informacija gali būti naudojama siekiant išbandyti, palaikyti ir naujovinti bei tobulinti gaminius ir paslaugas (pvz., sudaryti galimybę tinkamai atlikti įrenginių konfigūraciją, aktyvinimą, priežiūrą ir valdymą) ir kurti naujus gaminius bei paslaugas, analizuoti gaminio veikimo, techninės priežiūros ir patikimumo duomenis bei gerinti mūsų svetainių ir programų turinį, funkcijas ir patogumą naudoti.
 • Jums sutikus (kai būtina)
 • Mūsų teisėti interesai
 • Tobulinimas ir naujų gaminių bei paslaugų kūrimas
Kiti bendro pobūdžio tikslai (pvz., vidinis arba rinkos tyrimas, analizė, saugumas). Vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais galime naudoti Jūsų asmens informaciją kitiems bendro pobūdžio verslo tikslams, pvz., jūsų paskyrai palaikyti, vidiniams arba rinkos tyrimams vykdyti ir reklamos kampanijų efektyvumui vertinti. Jeigu turite „Cochlear“ paskyrų, mes pasiliekame teisę sujungti šias paskyras į vieną bendrą paskyrą. Taip pat galime naudoti jūsų asmens informaciją mūsų komunikacijų, IT ir saugumo sistemų valdymui ir veikimui bei stebėjimui saugumo ir sukčiavimo prevencijos tikslais.
 • Teisinės prievolės
 • Jums sutikus (kai būtina)
 • Mūsų teisėti interesai
 • Tobulinimas ir naujų gaminių bei paslaugų kūrimas
 • Mūsų efektyvumo didinimas
 • Mūsų sistemų, tinklų ir darbuotojų apsauga

 

Neidentifikuojamų duomenų naudojimas. Vadovaujantis teisės aktais, tam tikromis aplinkybėmis mums leidžiama kaupti arba nuasmeninti Jūsų asmens informaciją, kad ji nebebūtų susijusi su Jumis, ir tokia sukaupta ir nuasmeninta informacija nebėra laikoma asmens informacija. Tokios informacijos naudojimui šios nuostatos nėra taikomos.

 

 

KADA DALIJAMĖS ASMENS INFORMACIJA IR SU KUO?

„Cochlear Group“ viduje.

Mes galime dalytis asmens informacija „Cochlear Group“ viduje visame pasaulyje. Kiekvienas „Cochlear Group“ narys asmens informaciją naudos ir ja dalysis tik taip, kaip nurodyta šiose privatumo nuostatose.

Su mūsų paslaugų teikėjais.

Mes dalijamės asmens informacija su bendrovėmis, kurios tiekia ar vykdo paslaugas „Cochlear“ ar mūsų vardu, pvz., platintojai, bendrovės, teikiančios svetainių palaikymo paslaugas arba padedančios mums reklamuoti savo gaminius ir paslaugas. Kartais Jūs savo asmens informaciją šioms trečiosioms šalims galite pateikti tiesiogiai (pvz., kai perkate mūsų internetinėje parduotuvėje ir įvedate mokėjimui būtiną kredito kortelės informaciją, šie duomenys yra tiesiogiai nusiunčiami mokėjimus apdorojančiai trečiajai šaliai) ir šiais duomenimis trečioji šalis gali dalytis arba nesidalyti su „Cochlear“. Mūsų paslaugų tiekėjai pagal sutartį privalo saugoti asmens informacijos, kuria su jais dalijamės, konfidencialumą ir ją naudoti tik mums teikiant paslaugas.

Su trečiųjų šalių įmonėmis.

Išskyrus atvejus, kai esate suteikę savo pritarimą, mes nesuteikiame leidimo naudoti ir neparduodame Jūsų asmens informacijos trečiųjų šalių įmonėms jų rinkodaros tikslais. Tokios trečiosios šalies įmonės tapatybė bus atskleista Jums, kai kreipsimės į Jus dėl sutikimo.

Su sveikatos priežiūros partneriais, tiekėjais ir slaugytojais.

Mes galime dalytis Jūsų asmens informacija su Jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais (pvz., jūsų chirurgu, audiologu ir pan.) siekdami įvertinti mūsų gaminių tinkamumą, padėti Jums naudoti mūsų gaminius ir dėl kitų priežasčių, susijusių su gydymu, sveikatos priežiūros veiksmais ir mokėjimu. Pavyzdžiui:

 • kai užsisakote susijusį gaminį ar paslaugą (arba ketinate pateikti užsakymą), galime perduoti Jūsų asmens informaciją įstaigoms, kurios moka už Jūsų sveikatos priežiūros paslaugas (pvz., JAV – „Medicare“ ar „Medicaid“, kitose šalyse – kompensavimo įstaigos ir draudimo bendrovės); ir
 • naudojant „Cochlear“ debesijos technologiją, leidžiančią „Cochlear“ saugiai kurti garso procesoriaus konfigūracijos failų atsargines kopijas ir jas perduoti Jūsų paskirtiems sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams.

Taip pat pagal galiojančius įstatymus asmens informaciją galime atskleisti tėvams, globėjams ar slaugytojams (jeigu taikytina).

Verslo sandoriai.

Jūsų asmens informacija gali būti perduota bendrovei, kuri įsigijo „Cochlear Group“ nario ar vieno iš mūsų veiklos sektoriaus akcijas ar turtą, pvz., įvykus pardavimui, susijungimui, reorganizacijai ar likvidacijai. Jeigu toks perdavimas įvyktų, įsigyjanti bendrovė Jūsų asmens informaciją galės naudoti tik pagal šias privatumo nuostatas ir Jūsų išsakytus privatumo pageidavimus.

Teisinės / vyriausybinės užklausos ir „Cochlear“ bei kitų asmenų apsauga.

Asmens informaciją galime atskleisti, kai esame sąžiningai įsitikinę, jog toks atskleidimas padėtų:

 • laikytis įstatymų (ar teismo įsakymo arba šaukimo);
 • laikytis teisinių viešųjų ir vyriausybinių institucijų reikalavimų;
 • išvengti arba tirti galimą nusikaltimą, pvz., apgaulę ar tapatybės vagystę;
 • apsaugoti „Cochlear Group“, mūsų naudotojų ir kitų teises, nuosavybę ir saugumą.

 

 

KAIP „COCHLEAR“ NAUDOJA SLAPUKUS, SOCIALINIŲ TINKLŲ ĮSKIEPIUS IR PANAŠIAS TECHNOLOGIJAS?

Slapukai yra interneto naršyklėje saugomi maži failai, kuriuose yra duomenų, pvz., unikalių identifikatorių, padedančių svetainėms sekti informaciją tarp apsilankymų. Kai lankotės bet kurioje iš mūsų svetainių, jos gali įrašyti informaciją jūsų naršyklėje arba ją gauti, daugiausia slapukų pavidalu. Mūsų svetainėse slapukai naudojami siekiant mums padėti:

 • suprasti, kuriose mūsų svetainėse lankotės, kaip dažnai ir iš kokio tipo įrenginių;
 • rinkti ir prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įrenginius ir pasirinktis;
 • pritaikyti mūsų svetainių dalis pagal jūsų naršyklę, įrenginį, šalį ir kalbą;
 • rinkti informaciją apie tai, iš kokios svetainės mus pasiekėte ir kokiose svetainėse lankėtės, siekiant priskirti Jūsų naršymą rinkos segmentui rinkos analizės tikslais;
 • suteikti Jums labiau tinkamą turinį, reklaminius pasiūlymus ir reklamas.

Pavyzdžiui, apsilankius mūsų svetainėse, slapukai padeda mums nustatyti, ko Jūs ieškote, kokį turinį naršote ir kaip dažnai sugrįžtate. Nors mūsų per slapukus renkama informacija tiesiogiai Jūsų neidentifikuoja, užsiregistravus mūsų svetainėse, ankstesnę ir būsimą veiklą mūsų svetainėse ir programėlėse galime susieti su Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis.

Trečiųjų šalių slapukai

Kai kuriuos mūsų svetainėse naudojamus slapukus nustatome mes, o kai kuriuos – mūsų įgaliotos trečiosios šalys šiose nuostatose nustatytais tikslais. Mūsų naudojami trečiųjų šalių slapukai leidžia naudoti elgsena pagrįstą reklamą – kitose Jūsų lankomose svetainėse galite pamatyti „Cochlear“ reklamas.

„Google Analytics“ naudojame duomenims, pvz., IP adresams rinkti, kad galėtume gauti statistinių duomenų apie mūsų svetainių ir programėlių naudojimą, taip pat „Google AdSense“ bei „Google DoubleClick“ reklamoms tvarkyti ir užsakyti (kartu – „Google Services“). „Google Services“ leidžia susieti Jūsų naudojimą keliuose įrenginiuose, pvz., mobiliajame telefone ir kompiuteryje. Spustelėkite čia norėdami sužinoti daugiau apie „Google Analytics“ arba neleisti jiems rinkti informacijos apie apsilankymus mūsų svetainėse. Taip pat galite apsilankyti http://myaccount.google.com, jeigu norite kontroliuoti Jums rodomą „Google Services“ reklamą.

Jeigu nenorite leisti naudoti slapukų, galite sukonfigūruoti savo naršyklę atmesti slapukus. Tai atlikus tam tikros mūsų svetainių funkcijos gali veikti netinkamai. Jeigu norite daugiau sužinoti apie slapukus ir panašias technologijas, apsilankykite http://allaboutcookies.org. Interesais grįstos reklamos pramonės atstovų prižiūrimose svetainėse galite atsisakyti apsilankę http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices ir http://www.youronlinechoices.com (Europos gyventojams).

Apsilankykite savo mobiliojo įrenginio gamintojo svetainėje arba operacinėje sistemoje, kad rastumėte instrukcijų apie kitas papildomas privatumo, pvz., geografinės vietos ir įrenginių identifikatorių, valdymo priemones.

 

Slapukų valdymas

Pagal numatytuosius nustatymus „Cochlear“ svetainėse, skirtose Europos ir Turkijos gyventojams („Cochlear Europe“ svetainėse), nustatyti tik svarbiausi slapukai, kurie yra būtini tinkamam svetainių veikimui. Jums apsilankius „Cochlear Europe“ svetainėje bus pateiktas pranešimas apie slapukus, kad galėtumėte sutikti arba atmesti mūsų nustatymus nesvarbiems slapukams, pvz., tiems, kurie naudojami analizei ir pritaikymui. Taip pat galite nurodyti konkrečias slapukų kategorijas, kurias leisite „Cochlear“ nustatyti. Jūsų pasirinkimai bus taikomi tik „Cochlear Europe“ svetainėms, bet ne svetainėms, kurios skirtos ne Europos ir Turkijos gyventojams. Dėl slapukų veikimo principo jūsų pasirinkimai taip pat bus taikomi tik tam tikrame domene, taigi naršant po „Cochlear Europe“ svetaines, kurios priklauso skirtingiems domenams (pvz., cochlear.com ir iwanttohear.com), jūsų bus prašoma pasirinkti iš naujo.

 

Socialinių tinklų įskiepiai

Be slapukų, mes taip pat įdiegėme socialinių tinklų, pvz., „Facebook“ ir „Twitter“, įskiepius, kad galėtumėte internetu dalytis mūsų svetainių turiniu su draugais ir kolegomis. Kiekvieną kartą apsilankius įskiepius turinčiose mūsų svetainėse, Jūsų naršyklė prisijungs prie „Facebook“ ir (arba) „Twitter“ serverių. Jeigu apsilankę mūsų svetainėse būsite prisijungę prie „Facebook“ ir (arba) „Twitter“ paslaugų, jos gali susieti naršymą mūsų svetainėje su atitinkama naudotojo paskyra.

 

 

ASMENS INFORMACIJOS SAUGOJIMAS

Kur asmens informacija apdorojama ir saugoma?

Duomenų apdorojimas ir saugojimas. „Cochlear“ yra pasaulinė bendrovė, kurios būstinė yra Sidnėjuje, Australijoje, o pagrindiniai padaliniai ir darbuotojai yra Europos Sąjungoje, Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitur. Jūsų asmens informacija gali būti perkeliama, apdorojama ir saugoma visur, kur veikia „Cochlear“, „Cochlear Group“ ar jų atitinkami paslaugų teikėjai.

Asmens informacijos perdavimas. Jūsų asmens informaciją šiose nuostatose nustatytais tikslais galime apdoroti už šalies, kurioje Jūs esate, ribų. Perduodami Jūsų asmens informaciją į kitas šalis, imamės pagrįstų veiksmų užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių teisės aktų. Jeigu asmens informacija renkama iš Europos ekonominės erdvės ir Jungtinės Karalystės gyventojų ir perduodama į šalis, kuriose gali būti taikomi žemesni asmens informacijos apsaugos teisiniai standartai, „Cochlear“ imsis veiksmų siekdama apsaugoti ir kitaip apdoroti šią informaciją pagal ES duomenų apsaugos standartus. Mes i) parengėme Europos Komisijos patvirtintas standartines sutartines sąlygas, kad apsaugotume Jūsų asmens informaciją (ir Jūs turite teisę kreiptis toliau nurodytu būdu ir paprašyti, kad mes pateiktume šių sąlygų kopiją) ir (arba) ii) mes pasikliaujame jūsų sutikimu (kai to reikalaujama pagal teisės aktus).

Kaip ilgai „Cochlear“ saugos asmens informaciją?

„Cochlear“ asmens informaciją identifikuojamu pavidalu saugos tol, kol to reikės tikslui, kuriam šie duomenys buvo surinkti, arba bet kokiems papildomiems tikslams, su kuriais sutikote, įgyvendinti; arba iki tol, kol tai leidžiama pagal mūsų norminius ir teisinius įrašų saugojimo įsipareigojimus. Po to mes ištrinsime informaciją arba pašalinsime iš jos Jus identifikuojančią informaciją, kad ji nebebūtų susieta su Jumis.

 

 

SAUGA

„Cochlear“ įgyvendintos priemonės. „Cochlear“ įdiegė atitinkamas fizines, administracines, technines ir organizacines priemones, padedančias apsaugoti asmens informaciją nuo netinkamo naudojimo, praradimo, neteisėtos prieigos ir atskleidimo. Mūsų saugos priemonės apima tinkamą prieigos valdymą, šifravimą (jeigu taikytina) ir reguliarius saugos vertinimus.

Priemonės, kurių tikimės iš Jūsų. Svarbu, kad Jūs taip pat padėtumėte užtikrinti savo asmens informacijos saugumą ir patikimumą. Registruodami savo internetinę paskyrą pasirinkite tokį slaptažodį, kurį būtų sudėtinga atspėti, ir niekada neatskleiskite savo slaptažodžio kitiems. Jūs esate atsakingi už šio slaptažodžio slaptumą ir už bet kokį savo paskyros naudojimą. Jeigu naudojatės bendru ar viešuoju kompiuteriu, niekada nepasirinkite galimybės įsiminti jūsų prisijungimo ID arba el. pašto adresą ir slaptažodį ir būtinai kiekvieną kartą prieš palikdami kompiuterį atsijunkite nuo savo paskyros. Taip pat turėtumėte naudotis visais privatumo nustatymais arba valdikliais, kuriuos Jums siūlome mūsų svetainėje arba programoje.

 

 

VAIKŲ INFORMACIJA

Kaip „Cochlear“ atsižvelgia į vaikų privatumą ir tėvų teises?

Mūsų svetainės ir paslaugos skirtos bendrajai auditorijai, pvz., pacientams, tėvams, slaugytojams ir plačiajai visuomenei. Jos nėra specialiai skirtos vaikams. Tam tikras „Cochlear“ paslaugas ir programas galima pasiekti per „Cochlear“ paskyrą. Vaiko paskyrą galima sukurti gavus tėvų arba slaugytojų sutikimą. Daugiau informacijos apie vaiko paskyros kūrimą ir tvarkymą ieškokite „Cochlear“ paskyros privatumo informacijos priede.

 

 

JŪSŲ TEISĖS

Kaip galiu pasiekti, taisyti ar trinti asmens informaciją?

Mes gerbiame Jūsų teisę pasirinkti, kaip mes renkame, naudojame ir dalijamės Jūsų asmens informacija. Kai renkame Jūsų asmens informaciją, imamės priemonių siekdami užtikrinti, kad ji būtų tiksli, išsami ir naujausia. Mes suprantame, kad Jūsų asmens informacijos ir privatumo pageidavimai ilgainiui gali keistis.

Jeigu numatyta teisės aktuose, galite gauti prieigą prie „Cochlear“ valdomos savo asmens informacijos, ją ištaisyti, pakeisti ar ištrinti, taip pat – apriboti arba uždrausti ją tvarkyti. Jeigu pateikėte sutikimą dėl jūsų asmens informacijos tvarkymo, turite teisę šį sutikimą bet kuriuo metu atšaukti. Siekdami apsaugoti Jūsų privatumą ir saugumą, imsimės protingų veiksmų norėdami nustatyti Jūsų tapatybę prieš suteikdami prieigą prie Jūsų informacijos ar leisdami taisyti, keisti ar trinti mūsų įrašus. Atkreipkite dėmesį, kad bet kokia mums pateikta tapatybės nustatymo informacija bus tvarkoma tik pagal galiojančius teisės aktus ir juose leidžiama apimtimi.

Visada galite atsisakyti reklaminių arba rinkodaros pranešimų naudodami juose pateikiamas atsisakymo nuorodas arba susisiekę su mumis vienu iš šių privatumo nuostatų pabaigoje nurodytų būdų.

Tikimės, kad galėsime atsakyti į galimas Jūsų užklausas dėl Jūsų asmens informacijos tvarkymo būdų. Tačiau jeigu tam tikros abejonės liktų neišsklaidytos, Jūs turite teisę skųstis kompetentingoms duomenų apsaugos institucijoms.

 

 

PRIVATUMO PAPILDYMAI

Žemiau pateiktuose papildymuose aprašome, kaip konkretūs gaminiai, paslaugos ir veiklos renka bei naudoja asmens informaciją būdais, neaprašytais mūsų pagrindinėse privatumo nuostatose (aukščiau), arba kuriems reikalingas papildomas išaiškinimas.

 

Susikūrę „Cochlear“ paskyrą galite prisijungti ir naudoti įvairias „Cochlear“ paslaugas bei programas, pavyzdžiui, programas „Baha® Smart“, „Nucleus® Smart“, „Osia® Smart“, internetinį portalą „myCochlear™“ ir mūsų internetinę parduotuvę. Paslaugos, teikiamos prisijungus prie „Cochlear“ paskyros, priklauso nuo konkrečios rinkos.

Kuriant „Cochlear“ paskyrą mes prašome nurodyti savo pavardę, el. pašto adresą ir gimimo datą. Šią informaciją naudojame „Cochlear“ paskyrai su jūsų „Cochlear“ prietaiso registracija susieti, kad jums galėtume teikti tik pačias aktualiausias paslaugas. Jūsų el. pašto adresas gali būti naudojamas su „Cochlear“ paskyra susijusiai informacijai siųsti, o gimimo data padeda užtikrinti, kad vaikų paskyros būtų kuriamos tik su tėvų arba slaugytojų sutikimu.

Vaikų paskyros ir tėvų sutikimas

„Cochlear“ paslaugas ir programėles vaikai gali naudoti per vaikų paskyrą. Vaikų paskyras gali sukurti tėvai arba globėjai, naudodami paslaugas ir programėles, leidžiančias jų naudojimą, pvz., „Nucleus Smart“ programėlę. Kaip sukurti vaiko paskyrą skaitykite skyriuje „Nucleus Smart“ programėlės DUK.

Naudojant vaikų paskyras galima naudotis tomis pačiomis „Cochlear“ paslaugomis bei programėlėmis, kokias naudoja suaugusieji. Dėl to „Cochlear“ įmonei gali būti išsiųsta tam tikra asmens informacija. Pavyzdžiui, „Nucleus Smart“ programėlę naudojantis vaikas gali įjungti tam tikras funkcijas, pvz., duomenų sinchronizavimą, kuris detaliau aprašomas „Nucleus Smart“ programėlės privatumo informacijos priede.

Kai kuriose rinkose siūlomos su „Cochlear“ paskyra susijusios paslaugos suteikia galimybę su sveikata susijusia informacija dalytis su paskirtais sveikatos priežiūros specialistais. Tokias įjungtas paslaugas tėvai bet kuriuo metu gali nurodyti išjungti. Tereikia susisiekti su sveikatos priežiūros specialistu arba „Cochlear“.

Tėvai arba slaugytojai gali peržiūrėti, redaguoti, prašyti ištrinti arba neleisti toliau rinkti ar naudoti savo vaikų asmens informacijos. Tereikia susisiekti šiose nuostatose nurodytu būdu.

Susikūrus „Cochlear Academy“ paskyrą galima prisijungti ir naudoti įvairius „Cochlear“ internetinius mokymus, mokymus klasėje, žiniatinklio seminarus, skaitinius, vaizdo įrašus ir nuorodas į svetaines.

„Cochlear Academy“ renkama asmens informacija

Jums naudojant „Cochlear Academy“, mes renkame ir naudojame nurodytų kategorijų asmens informaciją. Šią asmens informaciją galime gauti tiesiogiai iš Jūsų arba, kai taikytina, iš Jūsų organizacijos (pvz., klinikos arba ligoninės administracijos).

Asmens informacijos kategorija Rinkimo ir naudojimo tikslas
Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, pvz., el. pašto adresas, jūsų organizacija, vadovas, adresas, telefono numeris, pradžios ir pabaigos data. Šią asmens informaciją naudosime siekdami Jus identifikuoti savo vidinėse sistemose, susisiekti su Jumis ir stebėti mūsų sąveikų istoriją.
Mokymosi istorija, įskaitant, kur registravotės, Jūsų būseną, baigtus mokymus su datomis ir išsamia informacija, pvz., su atsakymais ir gautais rezultatais. Ši asmens informacija mums reikalinga, kad galėtume suteikti prieigą prie „Cochlear Academy“ mokymų. Ši asmens informacija naudojama, kad galėtumėte pasiekti mokymosi turinį, gautumėte pranešimus apie mokymų būseną ir užbaigimą, rekomenduojamus mokymus, ataskaitas ir analizės duomenis. Naudodami šią informaciją galime rekomenduoti Jums kursus pagal Jūsų paskyros duomenis.

„Cochlear Family“ – nemokama narystės programa, kurią „Cochlear“ siūlo recipientams tam tikrose rinkose. Ji skirta teikti paramą recipientams, jų šeimoms ir slaugytojams, kol jie mokosi naudotis ir gyventi su naujais prietaisais.

Prisijungę prie „Cochlear Family“ Jūs gausite „Cochlear“ siunčiamą komunikacinę informaciją, įskaitant informaciją apie naujas paslaugas ir produktus, akcijas, specialius pasiūlymus, kvietimus į renginius ir neprivalomas apklausas. Ši informacija gali būti pateikiama skirtingais kanalais, atsižvelgiant į Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis, įskaitant el. paštą, paštą, skambučius ir tekstinius pranešimus.

Atsisakyti „Cochlear Family“ narystės galite bet kuriuo metu susisiekę su mumis vienu iš metodų, aprašytų šių privatumo nuostatų pabaigoje. Nusprendę atsisakyti „Cochlear Family“ narystės, Jūs nebegalėsite naudotis programos privalumais. Jeigu norėsite vėl prisijungti prie programos, tai padaryti galėsite bet kuriuo metu susisiekę su vietine klientų aptarnavimo komanda.

Asmens informacija, renkama iš „Cochlear Family“ narių

Remdamiesi Jūsų sutikimu, mes renkame ir naudojame šių kategorijų asmens informaciją:

Asmens informacijos kategorija Rinkimo ir naudojimo tikslas
Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, pvz., el. pašto adresas ir telefono numeris. Šią informaciją naudosime siekdami Jus identifikuoti savo vidinėse sistemose, susisiekti su Jumis ir stebėti mūsų sąveikų istoriją.
Informacija apie biografiją ir sveikatą, pvz., Jūsų amžius arba gimimo data, klausos sutrikimo trukmė arba lygis, naudojamas klausos aparatas. Šią informaciją naudojame siekdami geriau suprasti Jūsų asmeninę klausos istoriją ir (arba) Jūsų patirtį naudojant klausos aparatus, kad galėtume įvertinti, kaip „Cochlear“ galėtų Jums maksimaliai padėti ir su jumis susisiekti. Šią informaciją taip pat naudojame demografiniais ir statistiniais tikslais, siekdami geriau suprasti savo klientus ir potencialius klientus.

 

Dalijimasis asmens informacija

 • Jei taikytina,
  1. Jūsų tėvai arba slaugytojai taip pat galės naudotis prieiga prie asmens informacijos, gautos iš Jūsų, ir (arba)
  2. informacija gali būti atskleista Jūsų paskirtam sveikatos paslaugų teikėjui ir (arba) paslaugų teikimo partneriui.
 • Jūsų asmens informacija su trečiosiomis šalimis dalysimės tik gavę Jūsų sutikimą arba būdami teisiškai įpareigoti tai daryti.

Asmens informacijos saugojimas

Jūs gausite „Cochlear Family“ informaciją tol, kol dalyvausite programoje.

Mūsų „Cochlear“ savanorių programa – tai savanorių komanda, kurią sudaro tūkstančiai žmonių, girdinčių su „Cochlear“ pagalba, ir jų artimųjų iš viso pasaulio. Juos visus vienija vienas dalykas – troškimas padėti kitiems kelionėje per girdinčiųjų pasaulį.

Mūsų „Cochlear“ savanoriai dalijasi savo istorijomis, siūlo pagalbą ir teikia informaciją kiekvienam, kuris svarsto arba nutaria pasirinkti „Cochlear“ klausos sprendimą, bei jų tėvams, slaugytojams, šeimos nariams ir draugams.

Asmens informacija, renkama pareiškus susidomėjimą

Jums pareiškus susidomėjimą tapti „Cochlear“ savanoriu, mes paprašysime Jūsų pateikti tam tikrą asmens informaciją, kad galėtume įvertinti Jūsų paraišką.

Gavę Jūsų sutikimą, galime rinkti ir naudoti šių kategorijų asmens informaciją, kad galėtume nustatyti, kokias galimybes galime pasiūlyti Jums, savanoriškai dalyvaujančiajam „Cochlear“ programoje:

 • Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, pvz., el. pašto adresas ir telefono numeris;
 • Informacija apie biografiją ir sveikatą, pvz., Jūsų amžius arba gimimo data, klausos sutrikimo trukmė arba lygis, naudojamas klausos aparatas;
 • Jūsų asmeninė istorija arba ryšys su „Cochlear“ implanto recipientu, taip pat Jūsų interesai, įgūdžiai ir prieinamumas; bei
 • kai kuriose šalyse vykdytų nusikalstamų veikų patikra, policijos duomenys apie teistumą (neteistumą) ar kitos informacijos patikra (kaip papildoma saugumo ir kvalifikacijos užtikrinimo priemonė).

Asmens informacija, renkama iš savanorių

Remdamiesi Jūsų sutikimu, mes renkame ir naudojame šių kategorijų asmens informaciją:

Asmens informacijos kategorija Rinkimo ir naudojimo tikslas
Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, pvz., el. pašto adresas ir telefono numeris. Šią informaciją naudosime siekdami Jus identifikuoti savo vidinėse sistemose, susisiekti su Jumis ir stebėti mūsų sąveikų istoriją.
Informacija apie biografiją ir sveikatą, pvz., Jūsų amžius arba gimimo data, klausos sutrikimo trukmė arba lygis, naudojamas klausos aparatas. Šią informaciją naudojame siekdami geriau suprasti Jūsų asmeninę klausos istoriją ir (arba) Jūsų patirtį naudojant klausos aparatus, kad galėtume įvertinti, kaip „Cochlear“ galėtų Jums maksimaliai padėti. Šią informaciją taip pat naudojame demografiniais ir statistiniais tikslais, siekdami geriau suprasti savo klientus ir potencialius klientus.
Jūsų, „Cochlear“ implanto paciento arba jo slaugytojo, asmens istorija, taip pat Jūsų interesai, įgūdžiai ir galimybės susisiekti. Šią informaciją kartu su kita biografine informacija naudojame siekdami nustatyti Jūsų galimybę dalyvauti „Cochlear“ savanorių programoje, pvz., suteikdami Jums galimybę bendrauti su kitais asmenimis, norinčiais sužinoti daugiau apie Jūsų asmeninę klausos sutrikimų patirtį arba Jūsų patirtį bendraujant su kochlearinį implantą turinčiu artimuoju.
Jūsų rašytinė informacija, citatos, nuotraukos, vaizdo ir (arba) garso įrašai. Šią informaciją galime naudoti ir reklaminei medžiagai.
Mokymų įrašai. Mes galime suteikti Jums galimybę lankyti specializuotus mokymus ir kaupiame informaciją apie Jūsų mokymų veiklas, kad geriau suprastume, kokių specifinių žinių ir kompetencijų turite.

 

Dalijimasis asmens informacija

Vertindama Jūsų išreikštą susidomėjimą, „Cochlear“ Jūsų asmens informacija nesidalys su trečiosiomis šalimis, jeigu neturės Jūsų sutikimo arba nebus teisiškai įpareigota tai daryti.

Jeigu tapsite „Cochlear“ savanoriu, „Cochlear“ galės dalytis Jūsų duomenimis su asmenimis, norinčiais daugiau sužinoti apie Jūsų klausos istoriją, arba su organizacijomis, dalyvaujančiomis renginiuose, kuriuose Jūs galite kalbėti kaip „Cochlear“ savanoris. Jei taikytina, Jūsų tėvai arba slaugytojai taip pat galės naudotis prieiga prie asmens informacijos, gautos iš Jūsų. Jūsų asmens informacija su trečiosiomis šalimis dalysimės tik gavę Jūsų sutikimą arba būdami teisiškai įpareigoti tai daryti.

Asmens informacijos saugojimas

Jeigu prisijungsite prie „Cochlear“ savanorių programos, Jūsų, kaip savanorio, informaciją saugosime tol, kol Jūs dalyvausite programoje. Jeigu prie „Cochlear“ savanorių programos neprisijungsite, Jūsų asmens informacija, įskaitant išreikštą susidomėjimą, bus sunaikinta netrukus po šio sprendimo priėmimo.

„Cochlear“ reguliariai rengia arba remia įvairius didelius ir mažus renginius visame pasaulyje (toliau – renginiai). Renginių dalyviai – tai asmenys, norintys daugiau sužinoti apie „Cochlear“ gaminius ir paslaugas, „Cochlear“ medicininių prietaisų pacientai, „Cochlear“ savanoriai ir sveikatos priežiūros specialistai.

Renginiams renkama asmens informacija

Registruojantis dalyvauti renginyje ir (arba) jame dalyvaujant mes renkame ir naudojame šių kategorijų asmens informaciją:

Asmens informacijos kategorija Rinkimo ir naudojimo tikslas
Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, pvz., el. pašto adresas ir telefono numeris. Šią informaciją naudosime Jūsų tapatybei nustatyti savo vidaus sistemose, susisiekti su Jumis, teikti išsamią informaciją apie renginį ir stebėti mūsų bendravimą.
Informacija apie biografiją ir sveikatą, pvz., Jūsų amžius arba gimimo data, klausos sutrikimo trukmė arba lygis, naudojamas klausos aparatas. Renginiams, skirtiems „Cochlear“ klausos gerinimo sprendimų ir (arba) paslaugų kandidatams ir (arba) gavėjams, šią informaciją naudosime siekdami užtikrinti, kad būtų pateikiamas tinkamas turinys, o į renginį būtų pakviesti tinkami dalyviai. Šią informaciją taip pat naudojame demografiniais ir statistiniais tikslais, siekdami geriau suprasti savo klientus ir potencialius klientus.
Jūsų, „Cochlear“ gaminių ir (arba) paslaugų gavėjo arba jo slaugytojo, asmeninė istorija, taip pat Jūsų pomėgiai, įgūdžiai ir galimybės susisiekti. Šią informaciją kartu su kita biografine informacija naudojame Jūsų galimybei dalyvauti „Cochlear“ savanorių programoje nustatyti, pvz., suteikdami Jums galimybę bendrauti su kitais asmenimis, norinčiais sužinoti daugiau apie Jūsų asmeninę klausos sutrikimų patirtį arba Jūsų patirtį bendraujant su „Cochlear“ gaminiais ir (arba) paslaugomis besinaudojančiu artimuoju.
Jūsų nuotraukos, vaizdo įrašai ir (arba) garso įrašai (toliau bendrai – įrašyta medija). Kai kurių renginių metu įrašytą mediją naudojame savo komunikacijai ir medžiagai „Cochlear“ viduje, be to, savo išorinėse svetainėse, socialinių tinklų paskyrose ir spausdintuose leidiniuose. Prieš naudodami įrašytą mediją su jumis, jei Jus galima aiškiai atpažinti (pvz., nuotraukose stambius planu ar vaizdo įrašuose) visada paprašysime Jūsų sutikimo; visgi, įrašytą mediją galime naudoti be Jūsų sutikimo, jei esate kur nors fone, nesufokusuoti, neryškiai matomi arba ne akivaizdžiai atpažįstami.
Kelionės duomenys Retais atvejais „Cochlear“ gali Jums padėti užsisakyti kelionę ir (arba) apgyvendinimą renginiams. Tokiais atvejais naudosime kelionės duomenis, įskaitant visus tapatybės dokumentus ar mokėjimo duomenis, tačiau tik tiek, kiek būtina užsakymui atlikti.

 

Dalijimasis asmens informacija

Jei sutinkate kokiu nors atskiru gebėjimų / medijos paskelbimu, įrašyta medija su Jūsų atvaizdu ir (arba) balsu galime dalytis socialiniuose tinkluose, svetainėje, spaudiniuose ar kitokiu būdu, kaip nurodoma skelbiant tokią mediją. Jūsų asmens informaciją perduosime savo paslaugų teikėjams, kiek tai būtina jiems dalyvaujant mūsų renginiuose ir (arba) teikiant paslaugas mūsų renginių metu. Jūsų asmens informaciją ir kelionės duomenis pateiksime, jei tai bus būtina užsakant kokią nors sutartą kelionę ir (arba) apgyvendinimą (pvz., pateiksime Jūsų vardą ir pavardę bei gimimo datą oro linijoms užsakydami skrydžius). Jūsų asmens informacija su trečiosiomis šalimis dalysimės tik gavę Jūsų sutikimą arba būdami teisiškai įpareigoti tai daryti.

Asmens informacijos saugojimas

Registracijos į renginį ir dalyvavimo įrašus saugosime tiek, kiek tai būtina tinkamam renginio valdymui ir administravimui bei renginio demografinių duomenų ir tendencijų analizei.

„Cochlear Conversations“ – tik su kvietimais veikianti „Cochlear“ programa, skirta pacientams ir jų tėvams bei slaugytojams tam tikrose šalyse. „Cochlear Conversations“ tikslas – vykdyti rinkos tyrimus ir rinkti atsiliepimus iš „Cochlear“ klientų, kad būtų lengviau gauti informaciją ir tobulinti „Cochlear“ gaminius bei paslaugas.

Prisijungę prie „Cochlear Conversations“ gausite kvietimus pateikti atsiliepimus bei dalyvauti apklausose ir (arba) kitoje rinkos tyrimų veikloje. Ši informacija gali būti pateikiama skirtingais kanalais, atsižvelgiant į mums pateiktus Jūsų kontaktinius duomenis, įskaitant el. paštą, paštą, skambučius ir tekstinius pranešimus.

Atsisakyti „Cochlear Conversations“ narystės galite bet kuriuo metu susisiekę su mumis vienu iš metodų, aprašytų šių privatumo nuostatų pabaigoje.

Asmens informacija, renkama iš „Cochlear Conversations“ narių

Remdamiesi Jūsų sutikimu, mes renkame ir naudojame šių kategorijų asmens informaciją:

Asmens informacijos kategorija Rinkimo ir naudojimo tikslas
Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, pvz., el. pašto adresas ir telefono numeris. Šią informaciją naudosime siekdami Jus identifikuoti savo vidinėse sistemose, susisiekti su Jumis ir stebėti mūsų sąveikų istoriją.
Informacija apie biografiją ir sveikatą, pvz., Jūsų amžius arba gimimo data, klausos sutrikimo trukmė arba lygis, naudojamas klausos aparatas. Šią informaciją naudojame tam, kad geriau suprastume Jūsų asmeninę klausos istoriją ir (arba) Jūsų patirtį naudojantis klausos aparatais ir galėtume įvertinti, kaip „Cochlear“ galėtų Jums maksimaliai padėti, kaip su Jumis susisiekti ir nustatyti, kuri rinkos tyrimų veikla yra Jums tinkamiausia. Šią informaciją taip pat naudojame demografiniais ir statistiniais tikslais, siekdami geriau suprasti savo klientus ir potencialius klientus.
Rinktos tyrimų atsakymai Pateikdami atsiliepimus atsakote į apklausos klausimus ar kitaip dalyvaujate rinkos tyrimuose, kurie yra „Cochlear Conversations“ paslaugos dalis; šią pateiktą informaciją naudojame savo gaminiams ir paslaugoms tobulinti. Jūsų atsakymai bus renkami ir perduodami kaip bendri duomenys; visgi, mes visada Jums pranešime, jei apklausos atsakymai bus susieti su Jumis.

 

Dalijimasis asmens informacija

Jei taikytina, Jūsų tėvai arba slaugytojai taip pat galės naudotis prieiga prie asmens informacijos, gautos iš Jūsų. Jūsų asmens informacija su trečiosiomis šalimis dalysimės tik gavę Jūsų sutikimą arba būdami teisiškai įpareigoti tai daryti.

Asmens informacijos saugojimas

Jūsų „Cochlear Conversations“ informaciją saugosime tol, kol dalyvausite programoje. Per 12 mėn. nuo Jūsų atsisakymo dalyvauti programoje visus saugomus Jūsų duomenis paversime anoniminiais.

Renkama asmens informacija

Jums kandidatuojant dirbti „Cochlear“, iš Jūsų prašoma pateikti įvairią informaciją, tokią kaip kontaktiniai duomenys, išsami informacija apie ankstesnius darbus ir išsilavinimą (pvz., CV (gyvenimo būdo aprašymas) ir (arba) akademinės veiklos išrašai), įrodymas dėl galimybės dirbti (pvz., pasas ir (arba) viza ir Jūsų įgūdžių (pvz., užsienio kalbų) aprašas.

Asmens informacija apie Jus gali būti surinkta iš kitų taikant šiuos metodus:

 • Atsiliepimas apie pokalbį dėl darbo
 • Rekomendacijų patikra
 • Pateiktos informacijos patikra
 • Paieška internete, pvz., per „Google“ arba „LinkedIn“
 • Psichometriniai vertinimai

Konkreti informacija, kurios prašoma iš Jūsų ir kuri surenkama iš kitų, gali skirtis pagal šalį.

Rinkimo tikslas

Asmens informacija, renkama Jūsų kandidatavimo į darbo vietą proceso metu, naudojama įvairiais tikslais, pvz., siekiant įvertinti Jūsų tinkamumą vienoms ar keletui pareigų, tvarkant įrašus apie Jūsų pasirodymą kandidatuojant dirbti „Cochlear“, vertinant mūsų kandidatų vertinimo įrankių ir procesų efektyvumą. Ši informacija taip pat naudojama siekiant užtikrinti, kad mes tinkamai suprantame Jūsų patirtį, pranašumus ir galimybes tobulėti.

Dalijimasis su trečiosiomis šalimis

Neskaitant paslaugų teikėjų, veikiančių „Cochlear“ vardu, Jūsų asmens informacija, surinkta Jums kandidatuojant į darbo vietą, nebus dalijamasi su trečiosiomis šalimis be Jūsų sutikimo. Kandidatavimo dirbti metu jums pateikus informaciją apie asmenines arba darbovietės rekomendacijas, „Cochlear“ gali su nurodytais asmenimis susisiekti ir jiems atskleisti, kad kandidatuojate dirbti „Cochlear“.

Saugojimo laikotarpis

Jeigu Jūsų kandidatavimas dirbti „Cochlear“ bus sėkmingas, mes saugosime Jūsų kandidatavimo duomenis visą Jūsų darbo ar bendradarbiavimo su „Cochlear“ laikotarpį. Jeigu nutrauksite darbą ar bendradarbiavimą su „Cochlear“, Jūsų kandidatavimo duomenys bus pašalinti laikantis vidinių „Cochlear“ duomenų laikymo ir pašalinimo standartų.

Jeigu kandidatavimas nėra sėkmingas, „Cochlear“ kandidatavimo duomenis pašalina per 12 mėnesių nuo jų pateikimo, nebent Jūs paprašysite „Cochlear“ išsaugoti kandidatavimo duomenis byloje, kad Jūsų kandidatūra būtų vertinama svarstant galimybę užimti tam tikras pareigas ateityje. Tokiu atveju duomenys bus pašalinti per 5 metus nuo paskutinio karto, kai Jūs buvote svarstytas kaip kandidatas užimti pareigas.

Naudodami „Nucleus® Smart“ programą savo klausos pojūčius galite optimizuoti tiesiai iš palaikomo „Apple®“ arba „AndroidTM“ įrenginio. Naudodami programą galėsite susieti suderinamą garso procesorių per „Bluetooth®“ su savo suderinamu išmaniuoju telefonu, galėsite greitai keisti programas, reguliuoti garsumą, valdyti transliavimo priedus, gauti naudojimo patarimus ir rasti pamestą ar ne vietoje padėtą garso procesorių.

Duomenų sinchronizavimas

Įjungus duomenų sinchronizavimą, girdėjimo duomenys iš jūsų garso procesoriaus ir „Nucleus® Smart“ programėlės bus reguliariai sinchronizuojami su „Cochlear“ paslaugomis, kad jas galėtumėte pasiekti iš prijungtų savo prietaisų. Siunčiami duomenys iš „Nucleus Smart“ programos klausos stebėjimo priemonės, pavyzdžiui, kiek laiko praleidote kalbėdami ir kaip dažnai garso ritė atsijungė. Sinchronizuoti duomenys neapima ir neatskleidžia informacijos apie jūsų medicininę būklę. Šiuos duomenis sinchronizavus su „Cochlear“, kelių mobiliųjų prietaisų naudotojai tuos pačius klausos stebėjimo priemonės duomenis galės matyti visuose mobiliuosiuose prietaisuose.

Duomenų sinchronizavimo funkcija įjungiama priklausomai nuo recipiento. Vienam iš tėvų arba slaugytojų įjungus „Cochlear“ implanto recipiento duomenų sinchronizavimo funkciją, ji taip pat įsijungs sutuoktiniui ir (arba) kitiems slaugytojams, su implanto recipiento prietaisu naudojantiems „Nucleus Smart“ programą. Pavyzdžiui, jei vienas iš „Cochlear“ implanto recipiento tėvų ar slaugytojų duomenų sinchronizavimo funkciją įjungia savo vaiko garso procesoriui (-iams), ši funkcija įsijungia ir kitam implanto recipiento tėvui ar slaugytojui, kuris savo vaiko garso procesorių iš savo mobiliojo įrenginio kontroliuoja naudodamas „Nucleus Smart“ programą. Panašiai nutinka, kai vienas iš tėvų arba slaugytojų išjungia duomenų sinchronizavimo funkciją. Tokiu atveju ji išjungiama visiems kitiems implanto recipiento slaugytojams.

Teikdama sinchronizavimo paslaugą ir kitas pasirinktose rinkose esančias „Cochlear“ paslaugas, „Cochlear“ naudoja per duomenų sinchronizavimo funkciją gautą asmens informaciją. Be to, asmens informaciją „Cochlear“ naudoja tik neidentifikuojama forma, be recipientų ar globėjų pavardžių. Šią informaciją įmonė naudoja, kad nustatytų tendencijas, tobulėtų ir pasidalintų mokslinių tyrimų atradimais, kad suprastų kaip naudojami jos gaminiai ir paslaugos bei kaip gaminius ir paslaugas nuolat gerinti. Duomenų sinchronizavimo duomenis saugosime tol, kol turėsite savo „Cochlear“ paskyrą arba kol paprašysite jų nebesaugoti.

Duomenų sinchronizavimo funkcija jūsų garso procesoriui nėra būtina. Tai papildoma savybė, kurią galite įjungti arba išjungti nuostatų lange, naudodami „Nucleus Smart“ programėlę.

Duomenų dalijimasis

„Nucleus Smart“ programos duomenų dalijimosi funkcija veikia tam tikrose rinkose ir suteikia Jums galimybę dalytis savo klausos duomenimis su dalyvaujančia klinika. Jums dalijantis savo klausos duomenimis su dalyvaujančia klinika, ji turės galimybę stebėti Jūsų klausos implanto, garso procesoriaus ir „Nucleus Smart“ programos duomenis, taip pat bet kokius duomenis, susijusius su paslaugomis, teikiamomis per duomenų dalijimosi funkciją, pvz., „Remote Check“ duomenis. Dalydamiesi duomenimis su klinika galite padėti savo sveikatos priežiūros specialistui geriau suprasti, kaip naudojate prietaisą ir kaip jis veikia.

Norėdami įgalinti duomenų dalijimąsi, visų pirma turite įgalinti duomenų sinchronizavimo funkciją (aprašyta aukščiau), kad Jūsų duomenys būtų reguliariai sinchronizuojami su „Cochlear“. Duomenų dalijimosi funkcija taikoma tik dalyvaujančioms klinikoms, veikiančioms tam tikrose rinkose. Jeigu Jūsų klinika įtraukia Jus į paslaugas, teikiamas dalijantis duomenimis (pvz., „Remote Check“), Jūs per „Nucleus Smart“ programą būsite paraginti įgalinti duomenų dalijimąsi su klinika. „Nucleus Smart“ programos nustatymų meniu galite peržiūrėti, su kuriomis klinikomis dalijatės duomenimis, ir kurios klinikos pateikė prašymą Jums įgalinti dalijimosi duomenimis funkciją. Duomenų dalijimosi funkciją galite bet kuriuo metu išjungti.

Svarbūs duomenys

Kai prisijungiate prie „Nucleus Smart“ programos naudodami savo „Cochlear“ paskyrą, informacija, susijusi su implantu ir garso procesoriumi, siunčiama į „Cochlear“. Pasinaudodami šia informacija galėsite patikrinti, ar programa naudojama su patvirtinta įranga.

Pranešimai

„Nucleus Smart“ programa paprašys įjungti pranešimus, kad programa galėtų Jums pranešti svarbius įspėjimus, susijusius su garso procesoriumi. Be to, ši funkcija įjungia tokias fonines funkcijas, kaip klausos stebėjimo priemonė.

Galite įjungti arba išjungti šią funkciją savo išmaniojo telefono programų pranešimų nustatymuose.

Rasti mano procesorių / Vietos nustatymo paslaugos

„Nucleus Smart“ programa naudoja Jūsų prietaiso GPS ir „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklą, kad padėtų surasti pamestą arba ne vietoje padėtą garso procesorių. Ji tai atlieka išsaugodama paskutinę vietą, kurioje buvo naudojamas garso procesorius, ir paskutinę vietą, kur programa buvo naudojama su garso procesoriumi. Jūsų vietos duomenys neišsiunčiami į „Cochlear“.

Galite įjungti arba išjungti šią funkciją savo išmaniojo telefono vietos nustatymo paslaugos nustatymuose.

Analitiniai duomenys

„Nucleus Smart“ programėlė renka ir „Cochlear“ įmonei siunčia neidentifikuojamus duomenis apie tai, kaip programėlė naudojama ir apie visas aptiktas klaidas. Šie duomenys padeda „Cochlear“ nuolat tobulinti „Nucleus Smart“ programą ir kitus „Cochlear“ gaminius bei paslaugas. Analizuojamų duomenų pavyzdžiai yra naudojamo mobiliojo įrenginio tipas ir operacinė sistema, kaip dažnai naudojamos funkcijos programoje, ir interneto protokolo adresai, kad būtų galima įvertinti bendrą geografinę zoną, kurioje programa naudojama. „Cochlear“ tobulina technologines ir administracines priemones, kad šie duomenys nebūtų susieti su jūsų tapatybe.

Naudodami „Osia® Smart“ programą savo klausos pojūčius galite optimizuoti tiesiai iš palaikomo „Apple®“ arba „Android™“ įrenginio. Naudodami programą „Osia“ garso procesorių galite per „Bluetooth®“ susieti su savo palaikomu išmaniuoju telefonu ir keisti programas, reguliuoti garsumą, valdyti transliavimo priedus, gauti naudojimo patarimų ir rasti pamestą ar ne vietoje padėtą garso procesorių.

Per „Osia Smart“ programą renkama asmens informacija

Atsižvelgdami į Jūsų užsakytas paslaugas ir (arba) gavę Jūsų sutikimą, rinksime ir naudosime toliau nurodytų kategorijų asmens informaciją:

Asmens informacijos kategorija Rinkimo ir naudojimo tikslas
Informacija iš Jūsų „Cochlear“ paskyros „Cochlear“ paskyra yra būtina norint prisijungti ir naudotis „Osia Smart“ programa. Atsižvelgdami į Jūsų „Cochlear“ paskyros nuostatas, Jūsų „Cochlear“ paskyrą galime naudoti susisiekimui su Jumis. Daugiau informacijos rasite „Cochlear“ paskyros privatumo nuostatų priede.
Analitiniai duomenys „Osia Smart“ programa renka ir „Cochlear“ įmonei siunčia neidentifikuojamus duomenis apie tai, kaip programa naudojama ir apie visas aptiktas klaidas. Šie duomenys padeda „Cochlear“ nuolat tobulinti „Osia Smart“ programą ir kitus „Cochlear“ gaminius bei paslaugas. Analizuojamų duomenų pavyzdžiai yra naudojamo mobiliojo įrenginio tipas ir operacinė sistema, kaip dažnai naudojamos funkcijos programoje, ir interneto protokolo adresai, kad būtų galima įvertinti bendrą geografinę zoną, kurioje programa naudojama. „Cochlear“ tobulina technologines ir administracines priemones, kad šie duomenys nebūtų susieti su jūsų tapatybe.
Šią funkciją galite įjungti arba išjungti „Osia Smart“ programos nustatymų ekrane.

 

Dalijimasis asmens informacija

Jei taikytina, Jūsų tėvai arba slaugytojai taip pat galės naudotis prieiga prie asmens informacijos, gautos iš Jūsų. Jūsų asmens informacija su trečiosiomis šalimis dalysimės tik gavę Jūsų sutikimą arba būdami teisiškai įpareigoti tai daryti.

Asmens informacijos saugojimas

Su Jūsų „Cochlear“ paskyra susijusi informacija yra saugoma „Cochlear“, kol nenurodote ją ištrinti.

Pranešimai

„Osia Smart“ programa paprašys įjungti pranešimus, kad programa galėtų Jums pranešti svarbius įspėjimus, susijusius su garso procesoriumi. Be to, ši funkcija įjungia tokias fonines funkcijas, kaip klausos stebėjimo priemonė.

Galite įjungti arba išjungti šią funkciją savo išmaniojo telefono programų pranešimų nustatymuose.

Rasti mano procesorių / Vietos nustatymo paslaugos

„Osia Smart“ programa naudoja Jūsų prietaiso GPS ir „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklą, kad padėtų surasti pamestą arba ne vietoje padėtą garso procesorių. Ji tai atlieka išsaugodama paskutinę vietą, kurioje buvo naudojamas garso procesorius, ir paskutinę vietą, kur programa buvo naudojama su garso procesoriumi (-iais). Jūsų vietos duomenys neišsiunčiami į „Cochlear“.

Galite įjungti arba išjungti šią funkciją savo išmaniojo telefono vietos nustatymo paslaugos nustatymuose.

Naudodami „Baha® Smart“ programą savo klausos pojūčius galite optimizuoti tiesiai iš palaikomo „Apple“ arba „Android™“ įrenginio. Naudodami programą galėsite susieti „Baha 6“ garso procesorių per „Bluetooth®“ su savo suderinamu išmaniuoju telefonu, kad galėtumėte greitai keisti programas, reguliuoti garsumą, valdyti transliavimo priedus, gauti naudojimo patarimus ir rasti pamestą ar ne vietoje padėtą garso procesorių.

Per „Baha Smart“ programą renkama asmens informacija

Atsižvelgdami į Jūsų užsakytas paslaugas ir (arba) gavę Jūsų sutikimą, rinksime ir naudosime toliau nurodytų kategorijų asmens informaciją:

Asmens informacijos kategorija Rinkimo ir naudojimo tikslas
Informacija iš Jūsų „Cochlear“ paskyros „Cochlear“ paskyra yra būtina norint prisijungti ir naudotis „Baha Smart“ programa. Atsižvelgdami į Jūsų „Cochlear“ paskyros nuostatas, Jūsų „Cochlear“ paskyrą galime naudoti susisiekimui su Jumis. Daugiau informacijos rasite „Cochlear“ paskyros privatumo nuostatų priede.
Analitiniai duomenys „Baha Smart“ programa renka ir „Cochlear“ įmonei siunčia neidentifikuojamus duomenis apie tai, kaip programa naudojama, ir apie visas aptiktas klaidas. Šie duomenys padeda „Cochlear“ nuolat tobulinti „Baha Smart“ programą ir kitus „Cochlear“ gaminius bei paslaugas. Analizuojamų duomenų pavyzdžiai yra naudojamo mobiliojo įrenginio tipas ir operacinė sistema, kaip dažnai naudojamos funkcijos programoje, ir interneto protokolo adresai, kad būtų galima įvertinti bendrą geografinę zoną, kurioje programa naudojama. „Cochlear“ tobulina technologines ir administracines priemones, kad šie duomenys nebūtų susieti su jūsų tapatybe.
Šią funkciją galite įjungti arba išjungti „Baha Smart“ programos nustatymų ekrane.

 

Dalijimasis asmens informacija

Jei taikytina, Jūsų tėvai arba slaugytojai taip pat galės naudotis prieiga prie iš Jūsų arba apie Jus gautos asmens informacijos. Jūsų asmens informacija su trečiosiomis šalimis dalysimės tik gavę Jūsų sutikimą arba būdami teisiškai įpareigoti tai daryti.

Asmens informacijos saugojimas

Su Jūsų „Cochlear“ paskyra susijusi informacija yra saugoma „Cochlear“, kol nenurodote ją ištrinti. Analitiniai duomenys yra saugomi neribotą laiką anonimine forma, kad galėtume nustatyti „Baha Smart“ programos naudojimosi ir veikimo tendencijas.

Pranešimai

„Baha Smart“ programa paprašys įjungti pranešimus, kad programa galėtų Jums pranešti svarbius įspėjimus, susijusius su garso procesoriumi. Be to, ši funkcija įjungia tokias fonines funkcijas, kaip klausos stebėjimo priemonė.

Galite įjungti arba išjungti šią funkciją savo išmaniojo telefono programų pranešimų nustatymuose.

Rasti mano procesorių / Vietos nustatymo paslaugos

„Baha Smart“ programa naudoja Jūsų prietaiso GPS ir „Wi-Fi“ arba mobiliojo ryšio tinklą, kad padėtų surasti pamestą arba ne vietoje padėtą garso procesorių. Ji tai atlieka išsaugodama paskutinę vietą, kurioje naudojote garso procesorių (-ius), ir paskutinę vietą, kur programa buvo naudojama su garso procesoriumi (-iais). Jūsų vietos duomenys neišsiunčiami į „Cochlear“.

Galite įjungti arba išjungti šią funkciją savo išmaniojo telefono vietos nustatymo paslaugos nustatymuose.

„Bring Back the Beat“ – smagi mobilioji programa, padedanti „Cochlear“ implantą turintiems žmonėms atgauti arba įgyti gebėjimą mėgautis muzika mokantis atskirti instrumentus, akcentus ir tonus. Jums naudojantis programa, mes renkame tam tikrą asmens informaciją ir naudojame ją siekdami užtikrinti kuo geresnius potyrius.

Renkama asmens informacija

Jums naudojant „Bring Back The Beat“, mes renkame ir naudojame šių kategorijų asmens informaciją:

Asmens informacijos kategorija Rinkimo ir naudojimo tikslas
Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, pvz., el. pašto adresas ir telefono numeris Šią informaciją mes naudojame Jūsų „Cochlear“ paskyrai sukurti, jeigu jos dar neturite, ir suteikti Jums prieigą prie „Cochlear“ svetainių, programų ir paslaugų, įskaitant „Bring Back the Beat“. Daugiau informacijos žr. „Cochlear“ paskyros privatumo priede.
Žaidimo duomenys, pvz., Jūsų pasiektas žaidimo lygis ir Jūsų žaidimo nuotrauka Naudodami Jūsų „Cochlear“ paskyrą prisijungimui prie „Bring Back the Beat“, mes galime įrašyti Jūsų pasiektą žaidimo lygį. Tai reiškia, kad pakeitus telefoną ar prisijungus naudojantis kitu įrenginiu, „Bring Back the Beat“ žaidimą galėsite tęsti nuo ten, kur baigėte. Šią informaciją taip pat naudojame lyderių lentelės funkcijai įjungti. Šioje lentelėje pateikiami duomenys apie Jūsų ir kitų „Bring Back the Beat“ žaidėjų pasiektą lygį.
„Spotify“ duomenys Jeigu savo „Spotify“ paskyrą prijungiate prie „Bring Back the Beat“, mes renkame informaciją apie tai, kokių dainų ir atlikėjų klausotės per „Spotify“, kad įjungtume repertuaro režimą, leidžiantį Jums labiau mėgautis muzika.
Analitiniai duomenys „Bring Back the Beat“ programa renka ir siunčia į „Cochlear“ neidentifikuojamus duomenis apie tai, kaip programa naudojama, ir aptiktas klaidas. Šie duomenys padeda „Cochlear“ nuolat tobulinti „Bring Back the Beat“ programą ir kitus „Cochlear“ gaminius bei paslaugas. Analizuojamų duomenų pavyzdžiai yra naudojamo mobiliojo įrenginio tipas ir operacinė sistema, kaip dažnai naudojamos funkcijos programoje, ir interneto protokolo adresai, kad būtų galima įvertinti bendrą geografinę zoną, kurioje programa naudojama. „Cochlear“ tobulina technologines ir administracines priemones, kad šie duomenys nebūtų susieti su jūsų tapatybe.

 

Dalijimasis asmens informacija

Jums naudojantis „Cochlear“, mes naudojame Jūsų vardą ir pirmąją pavardės raidę, kad galėtume nurodyti jūsų tapatybę kitiems žaidėjams „Bring Back the Beat“ lyderių lentelėje. Jeigu savo „Spotify“ paskyrą prijungiate prie „Bring Back the Beat“, informaciją apie tai, kaip Jūs naudojatės „Bring Back the Beat“, siunčiame ir „Spotify“. Kitu atveju Jūsų asmens informacija su trečiosiomis šalimis dalysimės tik gavę Jūsų sutikimą arba būdami teisiškai įpareigoti tai daryti. Atkreipkite dėmesį: jeigu nusprendžiate suasmeninti žaidimą ir įkelti savo nuotrauką, ši nuotrauka nebus rodoma lyderių lentelėje ar bendrinama kitiems žaidėjams.

Asmens informacijos saugojimas

Jūsų „Bring Back the Beat“ žaidimo duomenis saugosime tol, kol Jūs turėsite „Cochlear“ paskyrą arba paprašysite mūsų juos ištrinti. Jums pašalinus savo „Cochlear“ paskyrą, mes galime išsaugoti tapatybės nustatyti neleidžiančius analitinius duomenis apie tai, kaip Jūs naudojotės „Bring Back the Beat“.

Jūsų „Spotify“ duomenis saugosime tol, kol Jūsų „Spotify“ paskyra bus prijungta prie „Bring Back the Beat“. „Spotify“ paskyrą galite atjungti nuo „Bring Back the Beat“ programos: veikiant repertuaro žaidimo režimui palieskite piktogramą „Spotify“ ir vykdykite pateikiamus nurodymus, kaip atjungti.

„Cochlear“ suteikiama „Remote Check“ funkcija suteikia galimybę „Cochlear“ implanto recipientams naudoti „Nucleus Smart“ programą, kad galėtų atlikti savarankišką patikrinimą namuose ir gautais rezultatais bei prietaiso diagnostine informacija pasidalyti su dalyvaujančia klinika. Atlikus savarankišką patikrinimą, testo rezultatai, įskaitant asmens informaciją, bus išsiųsti „Cochlear“.

„Remote Check“ funkcijos naudojimas nėra privalomas, ir jo atsisakyti galite bet kada, susisiekę su savo gydytoju arba „Cochlear“, pasinaudoję toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Asmens informacija, renkama iš „Remote Check“ naudotojų

Remdamiesi Jūsų sutikimu, mes renkame ir naudojame šių kategorijų asmens informaciją:

Asmens informacijos kategorija Rinkimo ir naudojimo tikslas
Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, pvz., el. pašto adresas Šią informaciją naudojame siekdami nustatyti Jūsų tapatybę savo vidinėse sistemose ir bendrauti su Jumis. Šią informaciją galime naudoti siekdami pateikti Jums pranešimus apie Jūsų naudojimąsi „Remote Check“ funkcija, pvz., priminimus užbaigti savarankiškus testus arba atsakymus iš Jūsų klinikos.
Informacija iš Jūsų „Cochlear“ paskyros ir „Nucleus Smart“ programos Jūsų „Cochlear“ paskyra ir „Nucleus Smart“ programa naudojamos siekiant suteikti Jums „Remote Check“ paslaugą. Išsamesnės informacijos apie kiekvieną paslaugą rasite privatumo priede.
Jūsų „Remote Check“ rezultatai, įskaitant klausos testo duomenis, Jūsų implanto srities nuotraukas, klausimyno rezultatus ir implanto (-ų) ir garso procesoriaus (-ių) diagnostinius duomenis Mes renkame šią informaciją siekdami įgalinti Jus dalytis ja su paskirta klinika (-omis), kad ji (jos) galėtų išanalizuoti Jūsų klausos būklę Jums neapsilankius klinikoje.
Jūsų debeto arba kredito kortelės numeris Jei taikytina, renkame šią informaciją, kad galėtų veikti integruota mokėjimo funkcija, kuri teikiama per trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėją. Jūsų mokėjimą apdoros mokėjimo tinklų sietuvas. Jei taikytina, „Cochlear“ šiam tikslui nesaugo jūsų debeto arba kredito kortelės duomenų.

 

„Cochlear“ siekia nuolat tobulinti „Cochlear“ gaminius ir paslaugas, todėl informaciją, surinktą per „Remote Check“ programą ir neleidžiančią nustatyti Jūsų tapatybės, naudojame ir siekdami geriau suprasti, kaip naudojami mūsų produktai ir paslaugos, ir toliau kurti naujoviškus klausos sprendimus.

Dalijimasis asmens informacija

Pagrindinis „Remote Check“ tikslas – suteikti Jums galimybę atlikti savarankiškus testus ir dalytis rezultatais su savo klinika. Jūsų „Remote Check“ informacija dalysimės tik su Jūsų patvirtintomis klinikomis. Jūs galite kontroliuoti, kurios klinikos turi prieigą prie Jūsų „Remote Check“ informacijos per „Nucleus Smart“ programos duomenų dalijimosi funkciją. Daugiau informacijos apie duomenų dalijimosi funkciją žr. „Nucleus Smart“ programos privatumo priede. Jei taikytina, Jūsų tėvai arba slaugytojai taip pat galės naudotis prieiga prie iš Jūsų arba apie Jus gautos asmens informacijos. Jūsų asmens informacija su trečiosiomis šalimis dalysimės tik gavę Jūsų sutikimą arba būdami teisiškai įpareigoti tai daryti.

Asmens informacijos saugojimas

Informaciją, surinktą naudojant „Remote Check“, „Cochlear“ saugo Jūsų vardu, nebent arba tol, kol Jūs nenurodysite ją pašalinti.

„Cochlear CoPilot“ – tai savarankiškai naudojama mobilioji programa, padedanti „Cochlear“ implantų recipientams klausytis, bendrauti ir gyventi visavertį gyvenimą. Jums naudojantis programa, mes renkame tam tikrą asmens informaciją ir naudojame ją siekdami užtikrinti kuo geresnius potyrius.

Renkama asmens informacija

Jums naudojant „Cochlear CoPilot“, mes renkame ir naudojame šių kategorijų asmens informaciją:

Asmens informacijos kategorija Rinkimo ir naudojimo tikslas
Jūsų vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys, pvz., el. pašto adresas ir telefono numeris Šią informaciją mes naudojame Jūsų „Cochlear“ paskyrai sukurti, jeigu jos dar neturite, ir suteikti Jums prieigą prie „Cochlear“ svetainių, programų ir paslaugų, įskaitant „Cochlear CoPilot“.
Analitiniai duomenys „Cochlear CoPilot“ programa renka ir siunčia į „Cochlear“ neidentifikuojamus duomenis apie tai, kaip programa naudojama, ir aptiktas klaidas. Šie duomenys padeda „Cochlear“ nuolat tobulinti „Cochlear CoPilot“ programą ir kitus „Cochlear“ gaminius bei paslaugas. Analizuojamų duomenų pavyzdžiai yra naudojamo mobiliojo įrenginio tipas ir operacinė sistema, kaip dažnai naudojamos funkcijos programoje, ir interneto protokolo adresai, kad būtų galima įvertinti bendrą geografinę zoną, kurioje programa naudojama. „Cochlear“ tobulina technologines ir administracines priemones, kad šie duomenys nebūtų susieti su jūsų tapatybe.

 

Dalijimasis asmens informacija

Kai naudosite „Cochlear CoPilot“, Jūsų asmens informacija su trečiosiomis šalimis dalysimės tik gavę Jūsų sutikimą arba būdami teisiškai įpareigoti tai daryti.

Asmens informacijos saugojimas

Jūsų „Cochlear CoPilot“ veiklos duomenis saugosime tol, kol Jūs turėsite „Cochlear“ paskyrą arba paprašysite mūsų juos ištrinti. Jums pašalinus savo „Cochlear“ paskyrą, mes galime išsaugoti tapatybės nustatyti neleidžiančius analitinius duomenis apie tai, kaip Jūs naudojotės „Cochlear CoPilot“.

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

 

Kaip galiu užduoti klausimus arba išsakyti abejones dėl šių nuostatų arba dėl to, kaip „Cochlear“ tvarko mano asmens informaciją?

Jeigu norėtumėte susipažinti su savo informacija arba užduoti klausimų ar išsakyti abejonių dėl šių privatumo nuostatų arba dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmens informaciją,

 1. parašykite el. laišką adresu privacy@cochlear.com arba
 2. susisiekite su „Cochlear“ subjektu jūsų šalyje arba arčiausiai Jūsų esančiu regioniniu „Cochlear“ biuru:

 

COCHLEAR ASIA PACIFIC
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
USA
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

KAS ATSITIKS, KAI ŠIOS NUOSTATOS PASIKEIS?

Kartais dėl įvairių priežasčių, įskaitant įstatymų, reglamentavimo ir mūsų verslo praktikos pasikeitimus, turime atnaujinti šias nuostatas. Atlikę pakeitimus, paskelbsime atnaujintas privatumo nuostatas 30 dienų prieš joms įsigaliojant, taip siekdami užtikrinti, kad galėtumėte susipažinti su naujais pakeitimais.

 

AČIŪ

Dėkojame, kad skyrėte laiko perskaityti šias nuostatas. Suprantame, kad pasirinkdami dalytis savo asmens informacija su „Cochlear“, išreiškiate savo pasitikėjimą mumis ir mes siekiame ją naudoti atsakingai.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-03-22
Galioja nuo: 2021-06-11
D1425384 V12 2021-03

„Baha“, „Bring Back the Beat“, „Cochlear“, „Osia“, „Nucleus“, „Hear now. And always“, elipsės formos logotipas ir žymės su ® arba ™ simboliu yra „Cochlear Bone Anchored Solutions AB“ arba „Cochlear Limited“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai (nebent būtų nurodyta kitaip)
Žodis „Bluetooth®“ ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, ir šiuos ženklus „Cochlear Limited“ naudoja pagal licenciją.
„Apple“ yra JAV ir kitose šalyse registruotas „Apple Inc.“ prekės ženklas.
„Androis“ yra „Google LLC“ prekės ženklas.

D1632246 V4
Lithuanian translation of D1425384 V12 2021-03