Skip to main content

COCHLEARI ÜLDINE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Kui lävite Cochleariga meie veebisaite, rakendusi, tooteid või teenuseid kasutades või meiega suheldes, võime teie isikuandmeid koguda ja kasutada. Soovime, et teaksite, milliseid isikuandmeid kogume, kuidas neid kasutame, kellega neid jagame, kuidas andmeid kaitseme, kuidas andmetele juurde pääsete ja/või neid parandada saate ning kuidas meiega küsimuste või probleemide korral ühendust võtta.

See privaatsuspoliitika kehtib veebisaitidele, rakendustele, toodetele ja teenustele, mida pakuvad ettevõte Cochlear Limited ning selle kogu maailmas asuvad sidusettevõtted (Cochlear Group), aga ka suhtlusele Cochleariga. Sidusettevõtete loendi leiate siit.

NB! See privaatsuspoliitika ei määratle viisi, kuidas Cochlear kogub, kasutab või avaldab kaitstud terviseandmeid, mis on defineeritud USA seaduses Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA – tervisekindlustuse ülekantavuse ja aruandluse seadus). Võite lugeda meie HIPAA privaatsustavade teatist.

 

MILLISEID ISIKUANDMEID COCHLEAR KOGUB?

Teie jagatavad isikuandmed.

Võite Cochleariga suhtlemise käigus meiega oma isikuandmeid jagada. Näiteks võite meile anda järgmist teavet:

 • teie nimi ja kontaktandmed, kui loote meie veebisaitidel või mõne meie rakenduse kaudu Cochleari konto või kui külastate Cochleari asutust või üritust;
 • teave kuulmisega seotud isiklike kogemuste kohta Cochlear Community foorumites või muudes teenustes;
 • teave teie vanuse, tervisliku seisundi või ravi kohta, kui registreerite seadme või kasutate või küsite teavet meie toodete ja teenuste kohta; või
 • teie krediitkaardi number, kui ostate meilt tooteid või teenuseid.

Kui olete meditsiinitöötaja, võime koguda teavet ka teie meditsiinivaldkonna, kliiniliste huvialade ja Cochleari toodetega seotuse kohta.

Te ei pea neid isikuandmeid meile avaldama, kuid mõnel juhul vajame teie isikuandmeid teile mõningate teenuste osutamiseks.

Meie toodete ja teenuste kasutamise käigus kogutavad isikuandmed.

Kui lubate Cochleari rakendustes ja teenustes teatud funktsioonid, võib teil olla võimalik jagada rakenduse ja/või kuulmisaparaadi kasutamise kohta lisateavet. Peale selle võib teie arvuti või mobiilseade saata meie veebisaitide külastamise või rakenduste kasutamise korral teatud statistilisi andmeid, nagu teie IP-aadress, brauseri versioon, kasutatava rakenduse versioon ja esinenud tõrked. Üksikasjad leiate allolevast jaotisest, milles käsitletakse Cochleari küpsiste kasutamise viisi, ning konkreetsete toodete, teenuste ja tegevuste üksikasjad leiate privaatsuspoliitika lisadest.

Kolmandatelt osapooltelt kogutavad isikuandmed.

Aeg-ajalt võime koguda teie kohta teavet muudelt organisatsioonidelt või isikutelt. Näiteks võib kliinik pärast kuulmisimplantaadi kättesaamist selle seerianumbri, heliprotsessori seerianumbri ja konfiguratsiooni ning kontaktandmed registreerida, et tagada teile täielik tugi. Võime koguda kolmandatelt osapooltelt andmeid ka turundusanalüüsi ja -tegevuse täienduseks. Lisaandmed aitavad meil toote kasutuskogemust isikupärasemaks muuta.

 

KUIDAS KASUTAB COCHLEAR ISIKUANDMEID?

Kasutame isikuandmeid all kirjeldatud eesmärkidel ja privaatsuspoliitika lisades kirjeldatud eesmärkidel, et muuta inimeste arusaama kuulmislangusest ja suhtumist sellesse ning uuendada ja tuua turule erinevaid kuulmisimplantaate.

Cochleari ülemaailmse piiratud garantii alusel ja tulenevalt seaduslikest kohustustest pidada meie meditsiiniseadmete üle arvet kasutame teie teavet järgmistel eesmärkidel:

 • teie garantiiaja jälgimiseks;
 • Cochleari toodete jaemüügi ja seadmete kasutusajaloo üle arve pidamiseks;
 • meie toodetega seotud meditsiiniliste päringute ja/või kaebuste registreerimiseks.

Teie nõusolekul või muudel kohaldatavas seaduses lubatud alustel kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • teie seadmete registreerimiseks;
 • turundus- ja reklaamieesmärkidel, näiteks kutsudes teid küsitlustes osalema ja meile tagasisidet andma või edastades teile pakkumisi ja muud meie arvates teid huvitada võivat teavet meie toodete ja teenuste kohta.

Kuna Cochlearil on huvi pakkuda teile teie taotletud teenuseid ning Cochleari tooteid ja teenuseid pidevalt täiustada, kasutame teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • teie teabepäringutele vastamiseks seoses meie toodete ja teenustega;
 • teile meie veebisaitidel ja rakendustes isikupärasema kasutuskogemuse pakkumiseks;
 • teile teenustega seotud märguannete edastamiseks, näiteks seoses garantii lõppemisega;
 • meievahelise suhtluse profiili loomiseks, et mõistaksime paremini, millisest teabest võite huvitatud olla;
 • toodete ja teenuste testimiseks, toetamiseks ning uuendamiseks ja täiustamiseks (nt seadmete sobitamise, aktiveerimise, hooldamise ja juhtimise võimaldamiseks) ning uute toodete ja teenuste arendamiseks;
 • toodete toimivust, hooldust ja töökindlust puudutavate andmete analüüsimiseks;
 • meie veebisaitide ja rakenduste sisu, funktsionaalsuse ja kasutatavuse täiustamiseks;
 • seireks turvalisuse tagamise ja pettuste ärahoidmise eesmärgil.

 

MILLAL JA KELLEGA JAGAME ISIKUANDMEID?

Cochlear Groupis.

Võime jagada isikuandmeid kogu Cochlear Groupis. Cochlear Groupi liikmed kasutavad ja jagavad teie isikuandmeid ainult selles privaatsuspoliitikas sätestatud viisil.

Meie teenusepakkujatega.

Jagame isikuandmeid organisatsioonidega, kes pakuvad või osutavad Cochlearile või Cochleari nimel teenuseid, nt veebisaidi tugiteenuseid pakkuvate või meie tooteid ja teenuseid turustada aitavate ettevõtetega. Mõnel juhul võite jagada oma isikuandmeid otse kolmandast osapoolest teenusepakkujatega (nt kui ostate meie veebipoest tooteid ja sisestate makse tegemiseks oma krediitkaarditeabe, saadetakse andmed otse kolmandast osapoolest maksetöötlejatele), kes võivad, kuid ei pruugi andmeid Cochleariga jagada. Teenusepakkujatega sõlmitud leping kohustab neid kaitsma nendega jagatud isikuandmete konfidentsiaalsust ja kasutama andmeid ainult meile teenuste pakkumiseks.

Tervishoiuteenuste partnerite, pakkujate ja hooldajatega.

Võime jagada teie isikuandmeid tervishoiuteenuse pakkujatega (nt teie kirurgiga, audioloogiga jne), et hinnata toodete sobivust teile, aidata teil meie tooteid kasutada või muul ravi, tervishoiu või maksmisega seotud põhjusel. Näiteks:

 • kui tellite veebist sobiva toote või teenuse, võime jagada teie isikuandmeid organisatsioonidega, kes maksavad teie tarbitud tervishoiuteenuste eest (nt Medicare või Medicaid USA-s ning hüvitusasutused ja kindlustusettevõtted Euroopas) ning
 • kui kasutate Cochleari pilvetehnoloogiaid, mis võimaldavad Cochlearil heliprotsessori MAP-faile turvaliselt varundada ja teie valitud tervishoiuasutustega jagada.

Peale selle võime kehtivate seadustega kooskõlas avaldada isikuandmeid vanematele, eestkostjatele või hooldajatele (kui võimalik).

Äritehingud.

Teie isikuandmed võidakse edastada ettevõttele, kes on omandanud Cochlear Groupi liikme või mõne meie osakonna aktsiaid või vara näiteks müügi, ühinemise, ümberkorraldamise või likvideerimise tulemusena. Sellise edastuse korral juhindub omandav ettevõte teie isikuandmete kasutamisel endiselt käesolevast privaatsuspoliitikast ja teie määratud privaatsuseelistustest.

Juriidilised / valitsuse esitatavad nõuded ja Cochleari ning teiste kaitse.

Võime avaldada isikuandmeid, kui peame seda vajalikuks järgmistel põhjustel:

 • seaduse (või kohtuotsuse või -kutse) järgimiseks;
 • ametiisikute ja valitsuse seaduslike nõuete järgimiseks;
 • võimaliku kuriteo, nagu pettus või identiteedivargus, ennetamiseks või uurimiseks või
 • Cochlear Groupi, meie kasutajate või teiste osapoolte õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks.

 

KUIDAS KASUTAB COCHLEAR KÜPSISEID, SOTSIAALMEEDIA LISANDMOODULEID JA SARNASEID TEHNOLOOGIAID?

Küpsised on väikesed failid, mida teie internetibrauser talletab, et veebisaidid saaksid külastuste vahel teavet hallata. Meie veebisaidid kasutavad küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

 • et saada teavet selle kohta, milliseid meie veebisaite külastate, kui sageli seda teete ja mis tüüpi seadmeid kasutate;
 • et koguda ja meelde jätta teavet veebi sirvimiseks kasutatavate seadmete ja sirvimiseelistuste kohta;
 • et isikupärastada meie veebisaitide elemente teie brauseri, seadme, riigi ja keele kohaselt ja
 • et koguda teavet lähteveebisaidi ja muude saitide kohta, mida olete külastanud, et liigitada teie sirvimisharjumused turuanalüüsiks kindlasse turusegmenti ning
 • et pakkuda teile asjakohasemat sisu ning asjakohasemaid müügimaterjale ja reklaame.

Näiteks kui külastate meie veebisaite, aitavad küpsised meil tuvastada, mida otsite, millist sisu vaatate ja kui tihti saite uuesti külastate. Kuigi küpsiste abil kogutavad andmed ei võimalda teid otse tuvastada, võime seostada teie varasemat ja tulevast tegevust meie veebisaitidel ja rakendustes teie edastatud kontaktandmetega, kui olete end veebisaitidel kasutajaks registreerinud.

Osa meie veebisaitide küpsiseid oleme määranud meie ja osa on meie eest määranud kolmandad osapooled. Kolmandate osapoolte küpsiste kasutamine võimaldab pakkuda huvipõhiseid reklaame, mille korral võidakse teile kuvada Cochleari reklaame ka muudel külastatavatel veebisaitidel.

Kasutame meie veebisaitide ja rakenduste kasutuse kohta statistiliste andmete kogumiseks Google Analyticsit ning reklaamide haldamiseks ja paigutamiseks Google AdSense’i ja Google DoubleClicki (ühise nimetusega Google’i teenused). Google’i teenused võimaldavad korreleerida veebisaitide ja rakenduste kasutust mitmes seadmes, nt mobiiltelefonis ja lauaarvutis. Selleks et saada lisateavet Google Analyticsi kohta või keelata sellel teie külastuste kohta teavet koguda, klõpsake siin; reklaamiseadete määramiseks kõigis Google'i teenustes külastage lehte http://myaccount.google.com.

Kui te ei soovi küpsiseid salvestada, saate internetibrauseri konfigureerida nii, et see keelduks küpsistest. Sellisel juhul ei pruugi veebisaitide teatud funktsioonid ettenähtud viisil toimida. Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti http://allaboutcookies.org. samuti saate loobuda huvipõhiste reklaamide pakkumisest valdkonnaga seotud veebisaitidel, külastades veebisaite http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices ja http://www.youronlinechoices.com (Euroopa elanikele).

Sotsiaalmeedia lisandmoodulid

Peale küpsiste kasutame ka selliste sotsiaalvõrgustike nagu Facebook ja Twitter sotsiaalmeedia lisandmooduleid, et saaksite meie veebisaitidel olevat sisu jagada oma veebisõprade ja -tuttavatega. Iga kord, kui külastate meie lisandmooduliga saite, loob teie brauser ühenduse Facebooki ja/või Twitteri serveritega. Kui olete meie veebisaitide külastamise ajal Facebooki ja/või Twitteri teenusesse sisse logitud, võidakse veebisaidil sirvimist seostada teie vastava kasutajakontoga.

 

ISIKUANDMETE TALLETAMINE

Kus isikuandmeid töödeldakse ja talletatakse?

Cochlear on ülemaailmne ettevõte, mille peakorter asub Austraalias Sydneys, kuid mille põhiüksused ja -töötajad paiknevad Euroopa Liidus, Ameerika Ühendriikides ja mujal. Teie isikuandmed võidakse edastada kõikjale, kus Cochlear, Cochlear Group või nende teenusepakkujad tegutsevad, ning andmeid võidakse neis kohtades töödelda ja talletada. Mis puutub isikuandmete kogumisse ELi või EMPi elanikelt ja nõrgemate isikuandmete kaitset reguleerivate õiguslike standarditega riikidesse edastamisse, siis võtab Cochlear meetmeid selleks, et kaitsta ja töödelda isikuandmeid ELi andmekaitsestandardite kohaselt.

Kui kaua Cochlear isikuandmeid alles hoiab?

Cochlear hoiab isikuandmeid isiku tuvastamist võimaldaval kujul alles üksnes nii kaua kui algse kogumise eesmärgi või mõne muu otstarbe (milleks olete nõusoleku andnud) või regulatiivsete ja juriidiliste kohustuste täitmiseks vajalik. Pärast seda kustutame andmed või muudame neid nii, et teid ei oleks võimalik nendega seostada.

 

TURVALISUS

Kuidas aitab Cochlear isikuandmete turvalisust tagada?

Cochlear on võtnud vastavaid administratiivseid, tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, et kaitsta isikuandmeid väärkasutuse, kaotsimineku ja volitamata juurdepääsu või avaldamise eest. Meie turvameetmed hõlmavad juurdepääsuõiguse kontrollimist, krüptimist (kui võimalik) ja regulaarseid turvalisuse hindamisi.

 

LASTE KOHTA KÄIV TEAVE

Kuidas tagab Cochlear laste privaatsuse ja vanemate õigused?

Meie veebisaidid ja teenused on suunatud üldistele sihtrühmadele, nagu patsiendid, vanemad ja avalikkus, ning ei ole suunatud spetsiifiliselt lastele. Teatud Cochleari teenused ja rakendused on juurdepääsetavad Cochleari konto vahendusel ning lapsele on võimalik konto luua lapsevanema nõusolekul. Lapsekonto loomise ja haldamise kohta leiate lisateavet privaatsuspoliitika lisast, milles käsitletakse Cochleari kontosid.

 

TEIE ÕIGUSED SEOSES TEIE ISIKUANDMETEGA

Kuidas isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada ja kustutada?

Austame teie õigust valida, kuidas me teie isikuandmeid kogume, kasutame ja jagame. Alati kui teie isikuandmeid kogume, võtame meetmeid tagamaks, et andmed on täpsed, täielikud ja ajakohased. Kuid teame, et teie isikuandmed ja nende töötlemise eelistused võivad aja jooksul muutuda.

Kui soovite kohaldatava õigusega kooskõlas oma Cochleari valduses olevate isikuandmetega tutvuda või neid muuta või kustutada või nõuda nende töötlemise piiramist või lõpetamist, siis võtke meiega ühendust ühel all loetletud meetoditest. Teil on õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Võtame teie privaatsuse ja turvalisuse kaitsmiseks mõistlikke meetmeid, et teha kindlaks teie isik, enne kui pääsete oma andmetele juurde või saate neid parandada, muuta või kustutada.

Saate reklaamist alati loobuda, kasutades selleks kas sõnumites olevaid vastavaid linke või võttes meiega ühendust privaatsuspoliitika lõpus toodud kontaktandmetel.

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA LISAD

Allolevates lisades kirjeldame, kuidas konkreetsed tooted, teenused ja tegevused koguvad ja kasutavad isikuandmeid viisidel, mida meie (ülalolevas) üldises privaatsuspoliitikas ei kirjeldata või mis vajavad täiendavat selgitamist.

 

Rakendusega Nucleus® Smart saate kuulmiskogemust optimeerida vahetult ühilduvast Apple'i või AndroidTM-i seadmest. Rakendus võimaldab Nucleus 7 heliprotsessori ühilduva nutitelefoniga Bluetooth®-paaristada, misjärel saate nutitelefonis kiiresti programme vahetada, helitugevust muuta, lisatarvikutest heli voogedastamist juhtida, kasutusnõuandeid lugeda ja kadunud heliprotsessori üles leida.
 

Andmete sünkroonimine

Kui lubate andmete sünkroonimise, siis sünkroonitakse teie heliprotsessorist ja rakendusest Nucleus® Smart pärinevaid kuulmisandmeid korrapäraselt Cochleari teenustega, et need oleksid juurdepääsetavad kõigist teie ühendatud seadmetest. Muu hulgas saadetakse andmeid rakenduse Nucleus Smart funktsioonist Kuulmisanalüüs, näiteks selle kohta, kui kaua olete kõnet kuulanud ja kui tihti on ühendus teie saatjarõngaga katkenud. Sünkroonitavad andmed ei hõlma ilmutatud ega ilmutamata kujul teavet teie terviseseisundi kohta. Neid andmeid Cochleariga sünkroonides näevad kasutajad kõigis oma mobiilseadmetes samu kuulmisanalüüsi andmeid.

Andmete sünkroonimise lubamine toimub implantaadikandja põhiselt. Kui lapsevanem või hooldaja lubab Cochleari implantaadi kandja jaoks andmete sünkroonimise siis lubatakse see funktsioon ka teise lapsevanema ja/või teiste hooldajate jaoks, kes kasutavad implantaadikandja seadmega interakteerumiseks rakendust Nucleus Smart. Näiteks kui lapsevanem lubab Cochleari implantaadi kandjast lapse heliprotsessori(te) jaoks andmete sünkroonimise, siis rakendub lubamine ka implantaadikandja teise vanema jaoks, kes juhib lapse heliprotsessorit oma mobiilseadme rakenduses Nucleus Smart. Sama kehtib andmete sünkroonimise keelamisel: kui üks lapsevanem või hooldaja keelab andmete sünkroonimise, siis keelatakse see ka implantaadikandja kõigi teiste hooldajate jaoks.

Cochlear kasutab andmete sünkroonimise funktsiooni kaudu kogutud isikuandmeid sünkroonimisteenuse pakkumiseks ning teatud riikides teiste Cochleari teenuste pakkumiseks. Lisaks kasutab Cochlear isikuandmeid deidentifitseeritud kujul ehk ilma implantaadikandja ja hooldajate nimedeta suundumuste analüüsimiseks, teadusuuringute tegemiseks ja nende tulemuste jagamiseks, oma toodete ja teenuste kasutamise tundmaõppimiseks ning oma toodete ja teenuste jätkuvaks täiendamiseks. Jätkame andmete sünkroonimist seni, kuni selle keelate või oma Cochleari konto sulgete.

Andmete sünkroonimine ei ole heliprotsessori kasutamiseks vajalik. Tegu on valikulise funktsiooniga, mida saab igal ajal rakenduse Nucleus Smart kuval Seaded lubada või keelata.

Andmete jagamine

Teatud turgudel on rakenduses Nucleus Smart saadaval andmete jagamise funktsioon, mis võimaldab jagada kuulmisandmeid programmis osaleva kliinikuga. Kui jagate oma kuulmisandmeid kliinikuga, siis näeb kliinik teie kuulmisimplantaadist, heliprotsessorist ja rakendusest Nucleus Smart pärinevaid andmeid ning andmeid, mis on otseselt seotud andmete jagamise funktsioonile tuginevate teenustega, näiteks Remote Check (Kaugkontroll). Teie kliinikuga jagatavad andmed aitavad tervishoiutöötajal mõista, kuidas te seadet kasutate ja kui hästi see töötab.

Andmete jagamise lubamiseks peate esmalt lubama andmete sünkroonimise (seda on kirjeldatud ülal), et andmeid korrapäraselt Cochleariga sünkroonida. Andmete jagamine on saadaval ainult teatud turgudel ja ainult programmis osalevates kliinikutes. Kui teie kliinik kaasab teid andmete jagamisel tuginevasse teenusesse, näiteks Kaugkontroll, siis palub rakendus Nucleus Smart teil lubada andmete jagamise kliinikuga. Rakenduse Nucleus Smart menüüs Seaded näete, milliste kliinikutega te andmeid jagate ning millised kliinikud on taotlenud, et te andmete jagamise lubaksite. Võite andmete jagamise igal ajal keelata.

Põhiandmed

Kui logite rakenduses Nucleus Smart oma CochlearTM-i kontoga sisse, saadetakse Cochlearile teie implantaati ja heliprotsessorit puudutav teave. See teave aitab meil kontrollida, kas rakendust kasutatakse heakskiidetud riistvaraga.

Märguanded

Rakendus Nucleus Smart palub teil märguanded lubada, et rakendus saaks teile edastada olulisi heliprotsessorit puudutavaid märguandeid. Lisaks on seda funktsiooni vaja taustafunktsioonide, näiteks kuulmisanalüüsi kasutamiseks.

Selle funktsiooni võite lubada või keelata nutitelefoni rakendusemärguannete seadetes.

Leia mu protsessor / asukohateenused

Rakendus Nucleus Smart võib aidata teil kadunud heliprotsessori GPS-i ja WiFi või mobiilivõrgu abil üles leida. Selleks salvestab rakendus koha, kus viimati heliprotsessorit kasutasite, ja koha, kus rakendust viimati heliprotsessoriga kasutati. Teie asukohaandmeid ei saadeta Cochlearile.

Selle funktsiooni võite lubada või keelata nutitelefoni asukohateenuste seadetes.

Analüütilised andmed

Rakendus Nucleus Smart kogub andmeid rakenduse kasutamise ja tekkinud vigade kohta ning edastab need deidentifitseeritud kujul Cochlearile. Lisaks aitavad need andmed rakendust Nucleus Smart ning teisi Cochleari tooteid ja teenuseid jätkuvalt täiustada. Analüütilisteks andmeteks on näiteks kasutatud mobiilseadme tüüp ja operatsioonisüsteem, rakenduse funktsioonide kasutamise sagedus ning IP-aadressid, mille põhjal määratakse rakenduse kasutamise ligikaudne geograafiline piirkond. Cochlear võtab tehnoloogilisi ja korralduslikke meetmeid, et vältida nende andmete sidumist teie isikuga.

Sõnamärk Bluetooth® ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Cochlear Limited kasutab neid litsentsi alusel.

Apple on ettevõtte Apple Inc. USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.

Android on ettevõtte Google LLC kaubamärk.

Pärast Cochleari konto loomist saate kasutada mitmesuguseid sisselogimist nõudvaid Cochleari teenuseid ja rakendusi, näiteks rakendust Nucleus Smart, portaali myCochlear ja meie e-poodi. See, millistele teenustele Cochleari kontoga juurde pääseb, sõltub riigist.

Cochleari konto loomisel küsime teilt nime, e-posti aadressi ja sünnikuupäeva. Kasutame seda teavet teie Cochleari konto sidumiseks teie registreeritud Cochleari seadmetega, et oskaksime pakkuda teile asjakohasemaid teenuseid. Lisaks võime saata teie e-posti aadressile teie Cochleari kontoga seotud teateid ning kontrollida teie sünnikuupäeva põhjal, kas olete piisavalt vana – lapsekonto loomiseks on vaja lapsevanema või eestkostja nõusolekut.

Lapsekonto ja vanemlik nõusolek

Lapsed saavad Cochleari teenuseid ja rakendusi kasutada lapsekontoga. Lapsekonto saab lapsevanem või eestkostja luua lapsekonto kasutamist võimaldavates teenustes ja rakendustes, näiteks rakenduses Nucleus Smart. Juhised lapsekonto loomise kohta leiate rakenduse Nucleus Smart KKK-st.

Lapsekontoga pääsevad lapsed juurde samadele Cochleari teenustele ja rakendustele nagu täiskasvanud. Selle tulemuseks võib olla isikuandmete saatmine Cochlearile. Näiteks võib laps rakenduses Nucleus Smart lubada teatud funktsioone, sh andmete sünkroonimise, mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud privaatsuspoliitika lisas, milles käsitletakse rakendust Nucleus Smart.

Teatud riikides pakutakse Cochleari konto toel teenuseid, mis võimaldavad terviseandmete jagamist määratud tervishoiutöötajaga. Kui selline teenus on lubatud, võib lapsevanem nõuda selle keelamist, võttes ühendust tervishoiutöötajaga või Cochleariga.

Vanemad võivad laste isikuandmetega tutvuda, neid muuta, nõuda nende kustutamist või keelata edaspidine andmete kogumine või kasutamine, võttes meiega ühendust käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil.

Kogutavad isikuandmed

Kui kandideerite Cochlearis tööle, palutakse teil esitada mitmesugust teavet, sh kontaktandmed, üksikasjalik teave töökogemuse ja hariduse kohta (nt CV ja/või koolidiplomid), töötamise õigust tõendav dokument (nt pass ja/või viisa) ja teie oskuste kirjeldus (nt võõrkeeleoskuse kirjeldus).

Teie kohta võidakse teavet koguda ka teistelt järgmiste toimingute raames.

 • Tööintervjuu tagasiside
 • Soovituste kontroll
 • Taustakontroll
 • Veebiotsing, näiteks Google'is või LinkedInis
 • Psühhomeetrilised testid

Teilt küsitav ja teistelt kogutav teave võib olla eri riikides erinev.

Kogumise eesmärk

Tööle kandideerimise käigus kogutavat teavet kasutatakse näiteks selleks, et hinnata teie sobivust ühele või mitmele töökohale, dokumenteerida kandideerimisel Cochlearile esitatud väited ning aidata meil hinnata kandidaatide valikuprotsessi ja selles kasutatavaid tööriistu. Lisaks kasutame seda teavet teie tausta, tugevuste ja arengupotentsiaali tundmaõppimiseks.

Jagamine kolmandate osapooltega

Me ei jaga tööle kandideerimise käigus kogutud isikuandmeid ilma teie nõusolekuta ühegi kolmanda osapoolega peale Cochleari nimel tegutsevate teenuseosutajate. Kui esitate tööle kandideerimise avalduses personaalseid või tööandjatest soovitajaid, võib Cochlear nendega ühendust võtta ja neile avaldada, et kandideerite Cochlearis tööle.

Säilitamisaeg

Kui kandideerite Cochlearis tööle ja me valime teid, siis säilitame kandideerimise käigus kogutud andmeid seni, kuni Cochlearis töötate. Kui teie töösuhe Cochleariga lõpeb, siis tööle kandideerimise käigus kogutud andmed kustutatakse kooskõlas Cochleari sisemiste andmesäilitus- ja -kustutusnormidega.

Kui kandideerite Cochlearis tööle, aga me ei vali teid, siis kustutatakse kandideerimise käigus kogutud andmed 12 kuu jooksul pärast kandideerimist, välja arvatud juhul kui palusite Cochlearil säilitada kandideerimisandmed tulevikus vabanevatele töökohtadele kandideerimiseks; sel juhul kustutatakse need andmed 5 aasta möödumisel sellest, kui teie sobivust mõnele töökohale viimati kaaluti.

Bring Back the Beat on lõbus mobiilirakendus, mis aitab Cochleari implantaadi kandjatel muusikalist kuulmist taastada või arendada, õppides eristama muusikariistade kõla, toone ja helikõrgusi. Kui kasutate rakendust, kogume teilt teatud isikuandmeid ning kasutame neid teile võimalikult hea kasutuskogemuse pakkumiseks.

Kogutavad isikuandmed

Kui kasutate rakendust Bring Back the Beat, siis kogume ja kasutame järgmiste kategooriate isikuandmeid.

Isikuandmete kategooria Kogumise ja kasutamise eesmärk
Teie nimi ja kontaktandmed, näiteks teie e-posti aadress ja telefoninumber Kasutame seda teavet teile Cochleari konto loomiseks, kui teil ei ole veel seda, ning selleks, et anda teile juurdepääs Cochleari veebisaitidele, rakendustele ja teenustele, sh Bring Back the Beat. Lisateavet leiate privaatsuspoliitika lisast, milles käsitletakse Cochleari kontot.
Mänguandmed, näiteks teie edusammud mängus ja teie avataripilt Kui logite Bring Back the Beatis oma Cochleari kontoga sisse, saame teie edusamme mängus salvestada. See tähendab, et kui vahetate telefoni või logite teises seadmes sisse, saate Bring Back the Beatis samast kohast jätkata. Peale selle kasutame seda teavet edetabeli koostamiseks, et näeksite, kui hästi teil läheb võrreldes teiste Bring Back the Beati mängijatega.
Spotify andmed Kui ühendate Bring Back the Beatiga oma Spotify konto, siis kogume teavet lugude ja esitajate kohta, keda Spotify's kuulate, et saaksite mängurežiimis Repertoire (Repertuaar) oma muusikalist kuulmist veelgi paremini arendada.
Analüütilised andmed Bring Back the Beat kogub andmeid rakenduse kasutamise ja tekkinud vigade kohta ning edastab need anonüümsel kujul Cochlearile. Lisaks aitavad need andmed Bring Back the Beati ning teisi Cochleari tooteid ja teenuseid jätkuvalt täiustada. Analüütilisteks andmeteks on näiteks kasutatud mobiilseadme tüüp ja operatsioonisüsteem, rakenduse funktsioonide kasutamise sagedus ning IP-aadressid, mille põhjal määratakse rakenduse kasutamise ligikaudne geograafiline piirkond. Cochlear võtab tehnoloogilisi ja korralduslikke meetmeid, et vältida nende andmete sidumist teie isikuga.

 

Isikuandmete jagamine

Kui kasutate Bring Back the Beati, siis näevad teised Bring Back the Beati mängijad edetabelis teie eesnime ja teie perekonnanime esitähte. Kui ühendate Bring Back the Beatiga oma Spotify konto, saadame ka Spotifyle teavet selle kohta, kuidas Bring Back the Beati kasutate. Muidu jagame teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult teie nõusolekul või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Pange tähele, et kui laadite oma mängukogemuse isikupärastamiseks foto üles, siis ei ilmu see foto edetabelis ja seda ei jagata teiste mängijatega.

Isikuandmete säilitamine

Säilitame teie Bring Back the Beati mänguandmeid seni, kui teil on Cochleari konto või kuni palute meil need kustutada. Kui kustutate oma Cochleari konto, võime säilitada anonüümseid analüütilisi andmeid selle kohta, kuidas Bring Back the Beati kasutasite.

Teie Spotify andmeid säilitame me seni, kui teie Spotify konto on Bring Back the Beatiga ühendatud. Võite oma Spotify konto ühenduse rakendusega Bring Back the Beat katkestada, puudutades mängurežiimis Repertuaar ikooni Spotify ning järgides lahtiühendamisviipasid.

Cochleari kaugkontroll võimaldab Cochleari implantaadi kandjatel teha rakendusega Nucleus Smart kodus eneseteste ning jagada nende tulemusi ja seadme diagnostikateavet programmis osaleva kliinikuga. Enesetestide tegemisel saadetakse nende tulemused, sh isikuandmed Cochlearile.

Kaugkontrolli kasutamises osalemine on valikuline ning te võite sellest alati loobuda, võttes ühendust oma klinitsistiga või Cochleariga alltoodud viisil.

Kaugkontrolli kasutamises osalejatelt kogutavad isikuandmed

Teie nõusolekul kogume ja kasutame järgmiste kategooriate isikuandmeid.

Isikuandmete kategooria Kogumise ja kasutamise eesmärk
Teie nimi ja kontaktandmed, näiteks teie e-posti aadress Kasutame seda teavet teie isiku tähistamiseks meie sisesüsteemides ning selleks, et teiega ühendust võtta. Võime kasutada seda teavet, et edastada teile teateid seoses teie osalemisega funktsioonis Kaugkontroll, näiteks meeldetuletusi enesetestide tegemiseks või kliinikust laekunud vastuseid.
Teave teie Cochleari kontolt ja rakendusest Nucleus Smart Kaugkontrolli võimaldamiseks kasutatakse teie Cochleari kontot ja rakendust Nucleus Smart. Lisateavet leiate neid teenuseid käsitlevatest privaatuspoliitika lisadest.
Teie kaugkontrolli tulemused, sh kuulmistestide andmed, implantaadi paigalduskoha fotod, täidetud küsimustikud ning teie implantaadi (implantaatide) ja heliprotsessori(te) diagnostikaandmed Kogume seda teavet, et saaksite jagada seda oma klinitsisti(de)ga, võimaldamaks teie kuulmistervise analüüsimist, ilma et peaksite kliinikusse minema.

 

Kuna Cochlearil on huvi oma tooteid ja teenuseid pidevalt täiustada, kasutame kaugkontrolli vahendusel kogutud teavet anonüümsel kujul meie toodete ja teenuste kasutamise tundmaõppimiseks ning uute kuulmislahenduste väljatöötamiseks.

Isikuandmete jagamine

Kaugkontrolli põhieesmärk on võimaldada teil teha eneseteste ja tulemusi kliinikuga jagada. Jagame teie kaugkontrolli teavet ainult teie valitud kliinikutega. Seda, millised kliinikud teie kaugkontrolli teabele juurde pääsevad, saate juhtida rakenduse Nucleus Smart funktsioonis Andmete jagamine. Funktsiooni Andmete jagamine kohta leiate lisateavet privaatsuspoliitika lisast, milles käsitletakse rakendust Nucleus Smart. Kui olete alaealine või teil on eestkostja või hooldaja, siis pääseb teilt kogutud isikuandmetele juurde ka teie vanem, eestkostja või hooldaja. Jagame teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult teie nõusolekul või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Isikuandmete säilitamine

Kaugkontrolli kaudu kogutud teavet säilitab Cochlear teie eest, kuni palute selle kustutada.

Cochlear Family on tasuta liikmesusprogramm, mida Cochlear pakub implantaadikandjatele teatud riikides. See aitab implantaadikandjatel ning nende pereliikmetel ja hooldajatel seadme kasutamist ja sellega elamist õppida.

Kui liitute Cochlear Familyga, saadab Cochlear teile teateid, mis võivad hõlmata teavet uute teenuste ja toodete, kampaaniate ja eripakkumiste kohta ning kutseid sündmustel ja vabatahtlikes küsitlustes osalemiseks. Sõltuvalt teie esitatud kontaktandmetest võidakse neid teateid edastada mitmesuguste kanalite kaudu, sh e-posti, tavaposti, telefoni ja SMS-i teel.

Võite Cochlear Familyst igal ajal lahkuda, teavitades meid oma soovist ühel käesoleva privaatsuspoliitika lõpus kirjeldatud meetoditest. Pärast programmist Cochlear Family lahkumist ei saa te programmi hüvesid enam kasutada. Kui soovite programmiga uuesti liituda, võite seda hõlpsasti teha, võttes ühendust kohaliku klienditoe tiimiga.

Cochlear Family liikmetelt kogutavad isikuandmed

Teie nõusolekul kogume ja kasutame järgmiste kategooriate isikuandmeid.

Isikuandmete kategooria Kogumise ja kasutamise eesmärk
Teie nimi ja kontaktandmed, näiteks teie e-posti aadress ja telefoninumber. Kasutame seda teavet teie isiku tähistamiseks meie sisesüsteemides, teiega ühenduse võtmiseks ja meie suhtluse dokumenteerimiseks.
Eluloo- ja terviseteave, näiteks vanus või sünnikuupäev, kuulmislanguse tase ja kestus ning kasutatavad kuulmisabivahendid. Kasutame seda teavet, et õppida tundma teie kuulmisteekonda ja/või kogemusi kuulmisabivahenditega ning et hinnata, kuidas oleks Cochlearil kõige parem teile tuge pakkuda ja teiega suhelda. Kasutame seda teavet ka demograafilistel ja statistilistel eesmärkidel, et oma kliente ja potentsiaalseid kliente paremini tundma õppida.

 

Isikuandmete jagamine

Kui olete alaealine või teil on eestkostja või hooldaja, siis pääseb teilt kogutud isikuandmetele juurde ka teie vanem, eestkostja või hooldaja. Jagame teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult teie nõusolekul või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Isikuandmete säilitamine

Säilitame teie Cochlear Family teavet seni, kui programmis osalete.

Cochleari vabatahtlike programmis osalevad tuhanded Cochleari kuulmislahenduste kasutajad ja nende lähedased kogu maailmast. Neid ühendab soov aidata teisi nende kuulmisteekonnal.

Cochleari vabatahtlikud jagavad oma lugusid ning pakuvad tuge ja teavet neile, kes kaaluvad või plaanivad Cochleari kuulmislahenduse kasutuselevõtmist, aga ka nende vanematele, pereliikmetele ja sõpradele.

Huviavalduste kaudu kogutavad isikuandmed

Kui avaldate huvi Cochleari vabatahtlikuks saamiseks, küsime taotluse hindamiseks teilt teatud isikuandmeid.

Teie nõusolekul kogume ja kasutame järgmiste kategooriate isikuandmeid, et teha selgeks, kas meil oleks teile kui Cochleari vabatahtlikule piisavalt sobivaid võimalusi pakkuda.

 • Teie nimi ja kontaktandmed, näiteks teie e-posti aadress ja telefoninumber.
 • Eluloo- ja terviseteave, näiteks vanus või sünnikuupäev, kuulmislanguse tase ja kestus ning kasutatavad kuulmisabivahendid.
 • Teie lugu Cochleari implantaadi kandjana või seos mõne teise implantaadikandjaga, aga ka teie huvid, oskused ja aeg, mille olete valmis programmile pühendama.
 • Mõnes riigis täiendavalt turvalisuse tagamiseks taustakontroll karistusregistris või politseis.

Vabatahtlikelt kogutavad isikuandmed

Teie nõusolekul kogume ja kasutame järgmiste kategooriate isikuandmeid.

Isikuandmete kategooria Kogumise ja kasutamise eesmärk
Teie nimi ja kontaktandmed, näiteks teie e-posti aadress ja telefoninumber. Kasutame seda teavet teie isiku tähistamiseks meie sisesüsteemides, teiega ühenduse võtmiseks ja meie suhtluse dokumenteerimiseks.
Eluloo- ja terviseteave, näiteks vanus või sünnikuupäev, kuulmislanguse tase ja kestus ning kasutatavad kuulmisabivahendid. Kasutame seda teavet, et õppida tundma teie kuulmisteekonda ja/või kogemusi kuulmisabivahenditega ning et hinnata, kuidas Cochlearil oleks kõige parem teile tuge pakkuda. Kasutame seda teavet ka demograafilistel ja statistilistel eesmärkidel, et oma kliente ja potentsiaalseid kliente paremini tundma õppida.
Teie lugu Cochleari implantaadi kandjana või implantaadikandja hooldajana, aga ka teie huvid, oskused ja aeg, mille olete valmis programmile pühendama. Kasutame seda teavet ja muud biograafilist teavet selleks, et leida võimalusi, kuidas saaksite Cochleari vabatahtlike programmis osaleda, näiteks viimaks teid kokku teistega, kes on huvitatud teie kogemusest seoses kuulmislangusega või sisekõrvaimplantaadi kandja lähedasena.
Teie kirjutised, tsitaadid, fotod, videod ja/või helisalvestised. Teie täiendaval nõusolekul võime kasutada seda teavet oma reklaamimaterjalis.
Koolitusprotokollid. Võime pakkuda teile juurdepääsu erikoolitustele ning hoida teie koolitusprotokollid alles, et teie teadmiste ja oskuste taset teada.

 

Isikuandmete jagamine

Teie huviavalduse hindamisel ei jaga Cochlear teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ilma teie nõusolekuta või seadusest tuleneva kohustuseta seda teha.

Kui teist saab Cochleari vabatahtlik, võib Cochlear jagada teie teavet isikutega, kes on huvitatud teie kuulmisteekonnast, või organisatsioonidega, kelle korraldatavatel sündmustel te võiksite Cochleari vabatahtlikuna kõneleda. Kui olete alaealine või teil on eestkostja või hooldaja, siis pääseb teilt kogutud isikuandmetele juurde ka teie vanem, eestkostja või hooldaja. Jagame teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult teie nõusolekul või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Isikuandmete säilitamine

Kui liitute Cochleari vabatahtlike programmiga, siis säilitame teie vabatahtlikuteavet nii kaua, kui programmi liikmeks jääte. Kui te ei liitu Cochleari vabatahtlike programmiga, siis hävitatakse teie huviavaldusega seotud isikuandmed kiiresti pärast mitteliitumise selgumist.

 

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

 

Kuidas esitada küsimusi või tõstatada probleeme privaatsuspoliitika kohta või selle kohta, kuidas Cochlear teie isikuandmeid kasutab?

Kui soovite oma andmetele juurde pääseda, kontaktandmeid muuta või privaatsuspoliitika või isikuandmete kasutamise kohta küsimusi esitada või probleeme tõstatada, saatke e-kiri e-posti aadressile privacy@cochlear.com või võtke ühendust teile lähima piirkondliku Cochleari kontoriga.

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

Kuigi püüame ise teie küsimustele vastata ja probleeme lahendada, on teil õigus pöörduda ka otse kohaliku privaatsuse küsimustega tegeleva asutuse või andmekaitseasutuse poole.

 

MIS JUHTUB, KUI SEDA POLIITIKAT MUUDETAKSE?

Neid põhimõtteid võib olla tarvis mitmesugustel põhjustel, sh seaduste, eeskirjade ja meie äritavade muudatuste tõttu aeg-ajalt muuta. Privaatsuspoliitika muutmise korral avaldame uuendatud privaatsuspoliitika 30 päeva enne jõustumist, et saaksite uue poliitika läbi lugeda.

 

TÄNAME TEID

Täname teid, et leidsite aega see poliitika läbi lugeda. Teame, et isikuandmeid meiega jagades näitate üles usaldust Cochleari vastu. Me kasutame teie isikuandmeid vastutustundlikult.

Viimati uuendatud juunis 2019.
Jõustub juulis 2019
D1632218 ISS1
Estonian translation of D1425384 ISS5 JUN19