Skip to main content

COCHLEARI ÜLDINE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Selleks et täita oma lubadust inimesi aidata, mida väljendab ka hüüdlause Hear now. And always (Kuule nüüd. Ja alati), võib Cochlear isikuandmeid koguda, kasutada ja jagada. Andmeid võidakse koguda meie veebisaitide, rakenduste, toodete või teenuste kaudu või meiega suhtlemise käigus. Soovime, et teaksite, milliseid isikuandmeid kogume, kuidas neid kasutame, kellega neid jagame, kuidas andmeid kaitseme, kuidas andmetele juurde pääsete ja/või neid parandada saate ning kuidas meiega küsimuste või probleemide korral ühendust võtta.

See privaatsuspoliitika kehtib veebisaitidele, rakendustele, materjalidele ja teenustele, mida pakuvad ettevõte Cochlear Limited ning selle kogu maailmas asuvad sidusettevõtted (Cochlear Group). Sidusettevõtete loendi leiate siit.

NB! See privaatsuspoliitika ei määratle viisi, kuidas Cochlear kaitstud terviseandmeid kogub, kasutab või avaldab. See on kindlaks määratud seadusega U.S. Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA – tervisekindlustuse ülekantavuse ja aruandluse seadus). Võite lugeda meie HIPAA privaatsustavade teadet.

 

 

MILLISEID ISIKUANDMEID COCHLEAR KOGUB?

Teie jagatavad isikuandmed

Võite Cochleariga suhtlemise käigus meiega oma isikuandmeid jagada. Näiteks võite meile anda järgmist teavet:

 • teie nimi ja kontaktandmed, kui loote meie veebisaitidel või mõne meie rakenduse kaudu Cochleari konto või kui külastate Cochleari asutust või üritust;
 • teave kuulmisega seotud isiklike kogemuste kohta Cochlear Community foorumites või muudes teenustes;
 • teave teie vanuse, tervisliku seisundi või ravi kohta, kui registreerite seadme või kasutate või küsite teavet meie toodete ja teenuste kohta; või
 • teie krediitkaardi number, kui ostate meilt tooteid või teenuseid.

Kui olete meditsiinitöötaja, võime koguda teavet ka teie meditsiinivaldkonna, kliiniliste huvialade ja Cochleari toodetega seotuse kohta.

Meie toodete ja teenuste kasutamise käigus kogutavad isikuandmed

Kui lubate Cochleari rakendustes ja teenustes teatud funktsioonid, võib teil olla võimalik jagada rakenduse ja/või kuulmisaparaadi kasutamise kohta lisateavet. Peale selle võib teie arvuti või mobiilsideseade saata meie veebisaitide külastamise või rakenduste kasutamise korral teatud andmeid, nagu teie IP-aadress, brauseri versioon, kasutatava rakenduse versioon ja esinenud tõrked. Lisateavet leiate allpool olevast jaotisest, milles käsitletakse Cochleari küpsiste kasutamise viisi.

Kolmandatelt osapooltelt kogutavad isikuandmed

Aeg-ajalt võime koguda teie kohta teavet muudelt organisatsioonidelt või isikutelt. Näiteks võib kliinik pärast kuulmisimplantaadi kättesaamist selle seerianumbri, heliprotsessori seerianumbri ja konfiguratsiooni ning kontaktandmed registreerida, et tagada teile täielik tugi. Võime koguda kolmandatelt osapooltelt andmeid ka turundusanalüüsi ja -tegevuse täienduseks. Lisaandmed aitavad meil toote kasutuskogemust isikupärasemaks muuta.

 

KUIDAS KASUTAB COCHLEAR ISIKUANDMEID?

Kasutame isikuandmeid toodete ja teenuste pakkumiseks, haldamiseks ja parandamiseks, et muuta inimeste arusaama kuulmiskaost ja suhtumist sellesse ning uuendada ja tuua turule erinevaid kuulmisimplantaate. Kasutame isikuandmeid näiteks järgmistel eesmärkidel:

 • toodete ja teenuste testimiseks, toe pakkumiseks ning toodete ja teenuste uuendamiseks ning parandamiseks (nt seadmete sobivuse, aktiveerimise, hoolduse ja juhtimise täiustamiseks) ning uute toodete ja teenuste arendamiseks;
 • toodete toimivust, hooldust ja töökindlust puudutavate andmete analüüsimiseks;
 • meie veebisaitide ja rakenduste sisu, funktsionaalsuse ja kasutatavuse parandamiseks;
 • Cochleari toodete jaemüügi ja seadmete kasutusajaloo üle arve pidamiseks;
 • regulatiivsete nõuete järgimiseks, nt meditsiiniliste päringute ja/või toodetega seotud kaebuste üle arve pidamiseks;
 • turvalisuse tagamiseks, krediidihindamiseks või pettuste ärahoidmiseks; või
 • sobivuse hindamise ja värbamisprotsessi käigus kasutamiseks.

Kasutame isikuandmeid ka turundus- ja reklaamitegevuses, sh selleks et teha järgmist:

 • et kutsuda teid osalema küsitlustes ja andma meile tagasisidet;
 • et võtta teiega ühendust ning edastada teile pakkumisi ja muud teavet, mis võiks teid meie arvates huvitada;
 • et muuta toote kasutuskogemus isikupärasemaks, kui kasutate meie veebisaite ja rakendusi; või
 • et luua meievahelise suhtluse põhjal profiil ja aidata meil mõista, millisest teabest võite huvitatud olla.

Saate reklaamist alati loobuda, kasutades selleks kas materjalides olevaid vastavaid linke või võttes meiega ühendust ühel privaatsuspoliitika lõpus toodud viisidest.

 

MILLAL JA KELLEGA JAGAME ISIKUANDMEID?

Cochlear Groupis

Võime jagada isikuandmeid kogu Cochlear Groupis. Cochlear Groupi liikmed kasutavad ja jagavad teie isikuandmeid ainult selles privaatsuspoliitikas sätestatud viisil.

Meie teenusepakkujatega

Jagame isikuandmeid organisatsioonidega, kes pakuvad või osutavad Cochlearile või Cochleari nimel teenuseid, nt veebisaidi tugiteenuseid pakkuvate või meie tooteid ja teenuseid turustada aitavate ettevõtetega. Mõnel juhul võite jagada oma isikuandmeid otse kolmandast osapoolest teenusepakkujatega (nt kui ostate meie veebipoest tooteid ja sisestate makse tegemiseks oma krediitkaarditeabe, saadetakse andmed otse kolmandast osapoolest maksetöötlejatele), kes võivad, kuid ei pruugi andmeid Cochleariga jagada. Teenusepakkujatega sõlmitud leping kohustab neid kaitsma nendega jagatud isikuandmete konfidentsiaalsust ja kasutama andmeid ainult meile teenuste pakkumiseks.

Tervishoiuteenuste partnerite, pakkujate ja hooldajatega

Võime jagada teie isikuandmeid tervishoiuteenuse pakkujatega (nt teie kirurgiga, audioloogiga jne), et hinnata toodete sobivust teile, aidata teil meie tooteid kasutada või muul ravi, tervishoiu või maksmisega seotud põhjusel. Näiteks:

 • kui tellite veebist sobiva toote või teenuse, võime jagada teie isikuandmeid organisatsioonidega, kes maksavad teie tarbitud tervishoiuteenuste eest (nt Medicare või Medicaid USA-s ning hüvitusasutused ja kindlustusettevõtted Euroopas) ning
 • kui kasutate Cochleari pilvetehnoloogiaid, mis võimaldavad Cochlearil heliprotsessori MAP-faile turvaliselt varundada ja tervishoiutöötajatega jagada.

Peale selle võime kehtivate seadustega kooskõlas avaldada isikuandmeid vanematele, eestkostjatele või hooldajatele (kui võimalik).

Äritehingud

Teie isikuandmed võidakse edastada ettevõttele, kes on omandanud Cochlear Groupi liikme või mõne meie osakonna aktsiaid või vara näiteks müügi, ühinemise, ümberkorraldamise või likvideerimise tulemusena. Sellise tehingu korral juhindub omandav ettevõte teie isikuandmete kasutamisel endiselt sellest privaatsuspoliitikast ja teie määratud privaatsuseelistustest.

Juriidilised / valitsuse esitatavad nõuded ja Cochleari ning teiste kaitse.

Võime avaldada isikuandmeid, kui peame seda vajalikuks järgmistel põhjustel:

 • seaduse (või kohtuotsuse või -kutse) järgimiseks;
 • ametiisikute ja valitsuse seaduslike nõuete järgimiseks;
 • võimaliku kuriteo, nagu pettus või identiteedivargus, ennetamiseks või uurimiseks või
 • Cochlear Groupi, meie kasutajate või teiste osapoolte õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks.

 

KUIDAS KASUTAB COCHLEAR KÜPSISEID, SOTSIAALMEEDIA LISANDMOODULEID JA SARNASEID TEHNOLOOGIAID?

Küpsised on väikesed failid, mida teie internetibrauser talletab, et veebisaidid saaksid külastuste vahel teavet hallata. Meie veebisaidid kasutavad küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

 • et saada teavet selle kohta, milliseid meie veebisaite külastate, kui sageli seda teete ja mis tüüpi seadmeid kasutate;
 • et koguda ja meelde jätta teavet veebi sirvimiseks kasutatavate seadmete ja sirvimiseelistuste kohta;
 • et isikupärastada meie veebisaitide elemente teie brauseri, seadme, riigi ja keele kohaselt;
 • et koguda teavet lähteveebisaidi ja muude saitide kohta, mida olete külastanud, et liigitada teie sirvimisharjumused turuanalüüsiks kindlasse turuossa ning
 • et pakkuda teile asjakohasemat sisu ning asjakohasemaid müügimaterjale ja reklaame.

Näiteks kui külastate meie veebisaite, aitavad küpsised meil tuvastada, mida otsite, millist sisu vaatate ja kui tihti saite uuesti külastate. Kuigi küpsiste abil kogutavad andmed ei võimalda teid otse tuvastada, võime seostada teie varasemat ja tulevast tegevust meie veebisaitidel ja rakendustes teie edastatud kontaktandmetega, kui olete end veebisaitidel kasutajaks registreerinud.

Osa meie veebisaitide küpsiseid oleme määranud meie ja osa on meie eest määranud kolmandad osapooled. Kolmandate osapoolte küpsiste kasutamine võimaldab pakkuda huvipõhiseid reklaame, mille korral võidakse teile kuvada Cochleari reklaame ka muudel külastatavatel veebisaitidel.

Kasutame meie veebisaitide ja rakenduste kasutuse kohta statistiliste andmete kogumiseks Google Analyticsit ning reklaamide haldamiseks ja paigutamiseks Google AdSense’i ja Google DoubleClicki (ühise nimetusega Google’i teenused). Google’i teenused võimaldavad korreleerida veebisaitide ja rakenduste kasutust mitmes seadmes, nt mobiiltelefonis ja lauaarvutis. Selleks et saada lisateavet Google Analyticsi kohta või keelata sellel oma külastuste kohta teabe kogumine, klõpsake siin, reklaamiseadete määramiseks kõigis Google’i teenustes logige sisse oma Google’i kontole.

Kui te ei soovi küpsiseid salvestada, saate internetibrauseri konfigureerida nii, et see keelduks küpsistest. Sellisel juhul ei pruugi veebisaitide teatud funktsioonid ettenähtud viisil toimida. Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti allaboutcookies.org.

Samuti saate loobuda huvipõhiste reklaamide pakkumisest valdkonnaga seotud veebisaitidel, külastades veebisaite www.networkadvertising.org/choices, www.aboutads.info/choices ja www.youronlinechoices.com (Euroopa elanikele).

Sotsiaalmeedia lisandmoodulid

Peale küpsiste kasutame ka selliste sotsiaalvõrgustike nagu Facebook ja Twitter sotsiaalmeedia lisandmooduleid, et saaksite meie veebisaitidel olevat sisu jagada oma veebisõprade ja -tuttavatega. Iga kord, kui külastate meie lisandmooduliga saite, loob teie brauser ühenduse Facebooki ja/või Twitteri serveritega. Kui olete meie veebisaitide külastamise ajal Facebooki ja/või Twitteri teenusesse sisse logitud, võidakse veebisaidil sirvimist seostada teie vastava kasutajakontoga.

 

ISIKUANDMETE TALLETAMINE

Kus isikuandmeid töödeldakse ja talletatakse?

Cochlear on ülemaailmne ettevõte, mille peakorter asub Austraalias Sydneys, kuid mille põhiüksused ja -töötajad paiknevad Euroopa Liidus, Ameerika Ühendriikides ja mujal. Teie isikuandmed võidakse edastada kõikjale, kus Cochlear, Cochlear Group või nende teenusepakkujad tegutsevad, ning andmeid võidakse neis kohtades töödelda ja talletada. Mis puutub isikuandmete kogumisse ELi või EMPi elanikelt ja nõrgemate isikuandmete kaitset reguleerivate õiguslike standarditega riikidesse edastamisse, siis võtab Cochlear meetmeid selleks, et kaitsta ja töödelda isikuandmeid ELi andmekaitsestandardite kohaselt.

Kui kaua Cochlear isikuandmeid alles hoiab?

Cochlear hoiab isikuandmeid isiku tuvastamist võimaldaval kujul alles üksnes nii kaua kui algse kogumise eesmärgi või mõne muu otstarbe (milleks olete nõusoleku andnud) või regulatiivsete ja juriidiliste kohustuste täitmiseks vajalik. Pärast seda kustutame andmed või muudame neid nii, et teid ei oleks võimalik nendega seostada.

 

TURVALISUS

Kuidas aitab Cochlear isikuandmete turvalisust tagada?

Cochlear on võtnud vastavaid administratiivseid, tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, et kaitsta isikuandmeid väärkasutuse, kaotsimineku ja volitamata juurdepääsu või avaldamise eest. Meie turvameetmed hõlmavad juurdepääsuõiguse kontrollimist, krüptimist (kui võimalik) ja regulaarseid turvalisuse hindamisi.

 

LASTE KOHTA KÄIV TEAVE

Kuidas tagab Cochlear laste privaatsuse ja vanemate õigused?

Meie veebisaidid ja teenused on suunatud üldistele sihtrühmadele, nagu patsiendid, vanemad ja avalikkus, kuid harilikult mitte lastele. Vanemad peavad arvestama, et meie veebisaidid võivad sisaldada funktsioone, mille kaudu jagavad kasutajad meie veebisaitidel (nt Cochlear Community saidil, kus see on saadaval) või sotsiaalmeedias teiste kasutajatega sisu. Kui laps kasutab neid funktsioone, võib ta avaldada teistele kasutajatele või avalikkusele isikuandmeid, sh terviseandmeid.

Vanemad võivad laste isikuandmeid üle vaadata, muuta, nõuda nende kustutamist või keelata edaspidine andmete kogumine või kasutamine. Samuti saavad vanemad nõustuda laste isikuandmete kogumise ja kasutamisega, kuid keelduda nende andmete kolmandatele osapooltele avaldamisest. Vanemad võivad eelmainitud toiminguid nõuda või privaatsustavade kohta päringuid esitada, võttes meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

 

ANDMETELE JUURDEPÄÄS JA NENDE MUUTMINE

Kuidas isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada ja kustutada?

Austame teie õigust valida, kuidas me teie isikuandmeid kogume, kasutame ja jagame. Alati kui teie isikuandmeid kogume, võtame meetmeid tagamaks, et andmed on täpsed, täielikud ja ajakohased. Kuid teame, et teie isikuandmed ja nende töötlemise eelistused võivad aja jooksul muutuda.

Võtke meiega ühendust ühel allpool toodud kontaktandmetel, kui soovite Cochleari valduses olevatele isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada, muuta või kustutada. Võtame teie privaatsuse ja turvalisuse kaitsmiseks mõistlikke meetmeid, et teha kindlaks teie isik, enne kui pääsete oma andmetele juurde või saate neid parandada, muuta või kustutada.

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA LISAD

Allolevates lisades kirjeldame, kuidas konkreetsed tooted ja teenused koguvad ja kasutavad isikuandmeid viisidel, mida meie (ülalolevas) üldises privaatsuspoliitikas ei kirjeldata või mis vajavad täiendavat selgitamist.

Rakendusega Nucleus® Smart saate kuulmiskogemust optimeerida vahetult ühilduvast nutitelefonist. Rakendus võimaldab Nucleus 7 heliprotsessori ühilduva nutitelefoniga Bluetooth®-paaristada, misjärel saate nutitelefonis kiiresti programme vahetada, helitugevust muuta, lisatarvikutest heli voogedastamist juhtida, kasutusnõuandeid lugeda ja kadunud heliprotsessori üles leida.

Põhiandmed

Kui logite rakenduses Nucleus Smart oma Cochleari kontoga sisse, saadetakse Cochlearile teie implantaati ja heliprotsessorit puudutav teave. See teave aitab meil kontrollida, kas rakendust kasutatakse heakskiidetud riistvaraga.

Märguanded

Rakendus Nucleus Smart palub teil märguanded lubada, et rakendus saaks teile edastada olulisi heliprotsessorit puudutavaid märguandeid. Lisaks on seda funktsiooni vaja taustafunktsioonide, näiteks kuulmisanalüüsi kasutamiseks.

Selle funktsiooni võite lubada või keelata nutitelefoni rakendusemärguannete seadetes.

Leia mu protsessor / asukohateenused

Rakendus Nucleus Smart võib aidata teil kadunud heliprotsessori GPS-i ja WiFi abil üles leida. Selleks salvestab rakendus koha, kus viimati heliprotsessorit kasutasite, ja koha, kus rakendust viimati heliprotsessoriga kasutati. Teie asukohaandmeid ei saadeta Cochlearile.

Selle funktsiooni võite lubada või keelata nutitelefoni asukohateenuste seadetes.

Analüütilised andmed

Rakendus Nucleus Smart kogub andmeid rakenduse kasutamise ja tekkinud vigade kohta ning edastab need anonüümsel kujul Cochlearile. Lisaks aitavad need andmed rakendust Nucleus Smart ning teisi Cochleari tooteid ja teenuseid jätkuvalt täiustada. Analüütilisteks andmeteks on näiteks kasutatud mobiilseadme tüüp ja operatsioonisüsteem, rakenduse funktsioonide kasutamise sagedus ning IP-aadressid, mille põhjal määratakse rakenduse kasutamise ligikaudne geograafiline piirkond. Cochlear võtab tehnoloogilisi ja korralduslikke meetmeid, et vältida nende andmete sidumist teie isikuga.

Sõnamärk Bluetooth® ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Cochlear Limited kasutab neid litsentsi alusel.

 

 

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

Kuidas esitada küsimusi või tõstatada probleeme privaatsuspoliitika kohta või selle kohta, kuidas Cochlear teie isikuandmeid kasutab?

Kui soovite oma andmetele juurde pääseda, kontaktandmeid muuta või privaatsuspoliitika või isikuandmete kasutamise kohta küsimusi esitada või probleeme tõstatada, saatke e-kiri e-posti aadressile privacy@cochlear.com või võtke ühendust teile lähima piirkondliku Cochleari kontoriga.

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
 
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
 
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
 

Kuigi püüame ise teie küsimustele vastata ja probleeme lahendada, on teil õigus pöörduda ka otse kohaliku privaatsuse küsimustega tegeleva asutuse või andmekaitseasutuse poole.

 

MIS JUHTUB, KUI SEDA POLIITIKAT MUUDETAKSE?

Neid põhimõtteid võib olla tarvis mitmesugustel põhjustel, sh seaduste, eeskirjade ja meie äritavade muudatuste tõttu aeg-ajalt muuta. Privaatsuspoliitika muutmise korral avaldame uuendatud privaatsuspoliitika 30 päeva enne jõustumist, et saaksite uue poliitika läbi lugeda.

 

TÄNAME TEID

Täname teid, et leidsite aega see poliitika läbi lugeda. Teame, et usaldate Cochleari, kui meiega oma isikuandmeid jagate, ja kavatseme neid andmeid vastutustundlikult kasutada, aidates inimesi põhimõtte Hear now. And always (Kuule nüüd. Ja alati) kohaselt.

 

Viimati uuendatud septembris 2017. D1225922 tõlge dokumendist D1212310.