Skip to main content

ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ COCHLEAR

Όταν επικοινωνείτε με την Cochlear, ενδέχεται να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας όπως ορίζεται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου ("Δήλωση"). Διαβάστε την παρούσα Δήλωση προσεκτικά, καθώς επεξηγεί πώς τα προσωπικά στοιχεία σας συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και κοινοποιούνται από την Cochlear και τις θυγατρικές της παγκοσμίως (ο "Όμιλος Cochlear"). Επίσης, σας ενημερώνει πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να ενημερώσετε τα προσωπικά στοιχεία σας, καθώς και να κάνετε συγκεκριμένες επιλογές σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών στοιχείων σας.

Η παρούσα Δήλωση καλύπτει τόσο τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων στο διαδίκτυο όσο και εκτός σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών στοιχείων που συλλέγουμε μέσω ιστότοπων, εφαρμογών, υλικού σε έντυπη μορφή, υπηρεσιών πελατών και εκδηλώσεων.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να συγκεντρώσουμε προσωπικά στοιχεία από διαφορετικές πηγές (ιστότοπος, εκδηλώσεις εκτός σύνδεσης) και από διαφορετικές συσκευές. Στο πλαίσιο αυτού, ενδέχεται να συνδυάσουμε προσωπικά στοιχεία που συλλέχθηκαν αρχικά από διαφορετικές οντότητες της Cochlear ή συνεργάτες της Cochlear.

Λάβετε υπόψη ότι η παρούσα Δήλωση απορρήτου δεν διέπει την από μέρους της Cochlear συλλογή, χρήση ή κοινοποίηση Προστατευμένων υγειονομικών πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται στο Health Insurance Portability and Accountability Act ("HIPAA") (Νόμος περί δυνατότητας μεταφοράς ασφάλισης υγείας και περί λογοδοσίας) των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορείτε να δείτε τη δική μας Ειδοποίηση περί πρακτικών απορρήτου HIPAA.

 

 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η COCHLEAR;

Προσωπικά στοιχεία που παρέχετε εσείς.

Όταν επικοινωνείτε με την Cochlear, μπορεί να μας δώσετε τα προσωπικά στοιχεία σας. Για παράδειγμα, μπορεί να μας δώσετε:

 • το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας κατά την εγγραφή σας για τη δημιουργία λογαριασμού Cochlear στους ιστότοπούς μας ή μέσω μίας εκ των εφαρμογών μας ή κατά την επίσκεψή σας σε κάποια εγκατάσταση ή εκδήλωση της Cochlear,
 • στοιχεία σχετικά με το προσωπικό σας ταξίδι στην ακοή στα φόρουμ ή άλλες υπηρεσίες της Κοινότητας της Cochlear,
 • βιολογικά και δημογραφικά στοιχεία, όπως η ηλικία, η ημερομηνία γέννησης, το φύλο, η υγεία ή η ιατρική θεραπεία που ακολουθείτε κατά τη δήλωση μιας συσκευής ή τη χρήση ή την υποβολή αιτήματος σχετικά με πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
 • οικονομικά στοιχεία, όπως ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από εμάς,
 • ιστορικό εξυπηρέτησης πελατών και αγορών, καθώς και τυχόν πληροφορίες που κοινοποιείτε οικειοθελώς σε εμάς σχετικά με την εμπειρία σας από τη χρήση του προϊόντος και των υπηρεσιών μας (π.χ. έρευνα αγοράς και σχόλια καταναλωτών),
 • δεδομένα τοποθεσίας, όπως δεδομένα που προέρχονται από τη διεύθυνση IP, τη χώρα και την ακριβή γεωγραφική τοποθεσία της κινητής συσκευής σας (όπου έχουμε παράσχει κατάλληλη δήλωση και επιλογή),
 • ηχητικές, ηλεκτρονικές ή οπτικές πληροφορίες εάν συμμετέχετε στις εκδηλώσεις μας ή μας παρέχετε κυκλοφορία μέσων ή ταλέντου, ή
 • άλλα προσωπικά στοιχεία που ενδέχεται να μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας, μέσω τηλεφώνου, μέσω διαδικτύου ή μέσω οποιωνδήποτε λειτουργιών στην ενότητα "Επικοινωνία".

Αν είστε επαγγελματίας στον τομέα της υγείας, μπορεί επίσης να συλλέξουμε στοιχεία σχετικά με την ιατρική σας ειδικότητα, τα κλινικά σας ενδιαφέροντα, καθώς και την ανάμειξή σας με τα προϊόντα της Cochlear.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε προσωπικά στοιχεία σε εμάς, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες μας σε εσάς χωρίς τα προσωπικά στοιχεία σας.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται μέσω της από μέρους σας χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Η Cochlear λαμβάνει πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές και υπηρεσίες της Cochlear. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή ή/και τη συσκευή ακοής σας και πληροφορίες σχετικά με τον επεξεργαστή ήχου σας (π.χ. αριθμός συσκευής, ο αριθμός λογαριασμού σας, μοντέλο, έκδοση υλικού). Επιπλέον, όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας, ο υπολογιστής σας ή η φορητή συσκευή σας μπορεί να στείλει ορισμένα αναλυτικά δεδομένα σε εμάς, όπως είναι η διεύθυνση IP, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε και τυχόν σφάλματα που συναντήσατε.

Για πρόσθετες λεπτομέρειες, διαβάστε την ακόλουθη ενότητα σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί η Cochlear τα cookies και για λεπτομέρειες σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες και δραστηριότητες, ανατρέξτε στην ενότητα Συμπληρώματα Πολιτικής απορρήτου.

Προσωπικά στοιχεία από τρίτα μέρη.

Ανά διαστήματα, μπορεί να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από άλλους οργανισμούς ή πρόσωπα. Για παράδειγμα, μετά την τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος ακοής, ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να μας δηλώσει τον σειριακό αριθμό του εμφυτεύματος ακοής σας, τον σειριακό αριθμό και τις ρυθμίσεις του επεξεργαστή ήχου σας, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα έχετε την πλήρη υποστήριξή μας. Μπορεί επίσης να λάβουμε δεδομένα από τρίτους παρόχους για να ενισχύσουμε τις προσπάθειες ανάλυσης της αγοράς και μάρκετινγκ. Αυτά τα πρόσθετα στοιχεία μάς βοηθούν να σας παρέχουμε μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία.

 

 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η COCHLEAR ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;

Για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν την απώλεια ακοής, καθώς και για να καινοτομήσουμε και να διαθέσουμε στην αγορά μια γκάμα εμφυτευμάτων ακοής, χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία για τους σκοπούς που περιγράφονται ακολούθως στα Συμπληρώματα Πολιτικής απορρήτου.

Σκοπός χρήσης προσωπικών στοιχείων Γιατί το κάνουμε Τα έννομα συμφέροντά μας (τα οφέλη ή/και τα αποτελέσματα)
Εγγύηση και αρχεία. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας για να φυλάσσουμε και να διατηρούμε αρχεία που σχετίζονται με τις ιατρικές συσκευές μας και για να παρακολουθούμε τις περιόδους εγγύησης, να διατηρούμε ένα αρχείο διανομής και ένα αρχείο ιστορικού συσκευής των προϊόντων της Cochlear, καθώς και να διατηρούμε ένα αρχείο ιατρικών ερωτημάτων ή/και παραπόνων σχετικά με τα προϊόντα μας.
 • Με τη συγκατάθεσή σας (όπου απαιτείται)
 • Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ., Γενική περιορισμένη εγγύηση της Cochlear)
 • Κανονιστικές υποχρεώσεις
 • Γρηγορότερος χειρισμός περιπτώσεων συντήρησης και επισκευής
 • Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων
Δήλωση συσκευών. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας για τη δήλωση των συσκευών σας, ώστε να μπορούμε να διατηρούμε τα κατάλληλα αρχεία και να παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για συντήρηση και επισκευές.
 • Με τη συγκατάθεσή σας (όπου απαιτείται)
 • Τα έννομα συμφέροντά μας
 • Γρηγορότερος χειρισμός περιπτώσεων συντήρησης και επισκευής
 • Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων
Μάρκετινγκ. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας για την υποστήριξη των προσπαθειών μας μάρκετινγκ και προώθησης, όπως πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνες και παροχή σχολίων σε εμάς, ή την επικοινωνία μαζί σας με προσφορές και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, τα οποία πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν.
 • Με τη συγκατάθεσή σας (όπου απαιτείται)
 • Τα έννομα συμφέροντά μας
 • Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων
 • Αναγνώριση προϊόντων και υπηρεσιών μας που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν και ενημέρωσή σας σχετικά με αυτά
 • Ορισμός τύπων πελατών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες
 • Βελτιστοποίηση των προσφορών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
Εξατομίκευση. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας για την παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας κατά τη χρήση των ιστότοπων και των εφαρμογών μας. Ενδέχεται να δημιουργήσουμε ένα προφίλ από την επικοινωνία με εσάς, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα ποιες πληροφορίες μπορεί να σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε.
 • Τα έννομα συμφέροντά μας
 • Αναγνώριση προϊόντων και υπηρεσιών μας που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν και ενημέρωσή σας σχετικά με αυτά
 • Ορισμός τύπων πελατών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες
Εξυπηρέτηση πελατών. Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης σε ερωτήματα και αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται επίσης να σας παρέχουμε ειδοποιήσεις που σχετίζονται με υπηρεσίες, όπως λήξεις εγγύησης.
 • Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων
 • Νομικές υποχρεώσεις
 • Τα έννομα συμφέροντά μας
 • Απάντηση στα ερωτήματά σας
 • Βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητάς μας
Ανάπτυξη και βελτιώσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας για να δοκιμάσουμε, να υποστηρίξουμε και να αναπτύξουμε αναβαθμίσεις και βελτιώσεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (π.χ., για να επιτρέψουμε τη σωστή διαμόρφωση, ενεργοποίηση, συντήρηση και διαχείριση συσκευών), καθώς και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, για την ανάλυση δεδομένων απόδοσης προϊόντων, υπηρεσιών και αξιοπιστίας και για τη βελτίωση του περιεχομένου, της λειτουργικότητας και της χρηστικότητας των ιστότοπων και των εφαρμογών μας.
 • Με τη συγκατάθεσή σας (όπου απαιτείται)
 • Τα έννομα συμφέροντά μας
 • Βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
Άλλοι γενικοί σκοποί (π.χ. εσωτερική έρευνα ή έρευνα αγοράς, αναλυτικά στοιχεία, ασφάλεια). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας για άλλους γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως τη διατήρηση του λογαριασμού σας, τη διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας ή έρευνας αγοράς και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Διατηρούμε το δικαίωμα, εάν έχετε λογαριασμούς Cochlear, να συνδυάσουμε αυτούς τους λογαριασμούς σε έναν μόνο λογαριασμό. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας για τη διαχείριση και τη λειτουργία των επικοινωνιών μας, των συστημάτων πληροφορικής και ασφάλειας και για την παρακολούθηση για λόγους ασφαλείας ή πρόληψης της απάτης.
 • Νομικές υποχρεώσεις
 • Με τη συγκατάθεσή σας (όπου απαιτείται)
 • Τα έννομα συμφέροντά μας
 • Βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητάς μας
 • Προστασία των συστημάτων, των δικτύων και του προσωπικού μας

 

Χρήση αποταυτοποιημένων δεδομένων. Ενδέχεται να υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες επιτρέπεται από τον νόμο να συγκεντρώνουμε ή να αποταυτοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι τα στοιχεία δεν είναι πλέον συνδεδεμένα με εσάς. Μετά τη συγκέντρωση ή την αποταυτοποίηση, τα δεδομένα δεν ταξινομούνται πλέον ως προσωπικά στοιχεία. Τέτοιες χρήσεις στοιχείων δεν υπόκεινται στην παρούσα Δήλωση.

 

 

ΠΟΤΕ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ;

Εντός του Ομίλου Cochlear.

Μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά στοιχεία εντός του Ομίλου Cochlear παγκοσμίως. Κάθε μέλος του Ομίλου Cochlear θα χρησιμοποιεί και θα μοιράζεται τα προσωπικά στοιχεία σας μόνο όπως ορίζεται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου.

Με τους παρόχους υπηρεσιών μας.

Μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία με οργανισμούς που παρέχουν ή εκτελούν υπηρεσίες στην Cochlear, για αυτήν ή εκ μέρους αυτής. Για παράδειγμα, οι διανομείς μας, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης ιστότοπων ή που μας βοηθούν να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στην αγορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να παρέχετε τα προσωπικά στοιχεία σας απευθείας στους εν λόγω τρίτους παρόχους υπηρεσιών (π.χ. όταν πραγματοποιείτε μια αγορά στο ηλεκτρονικό κατάστημά μας και εισαγάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας σας για την πληρωμή, αυτά τα δεδομένα αποστέλλονται απευθείας σε τρίτο μέρος που επεξεργάζεται την πληρωμή), και αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να μοιραστούν αυτά τα δεδομένα με την Cochlear. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας υποχρεούνται βάσει σύμβασης να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων που μοιραζόμαστε μαζί τους και να τα χρησιμοποιήσουν μόνο για την παροχή υπηρεσιών προς εμάς.

Με εταιρείες τρίτων.

Εκτός από περιπτώσεις στις οποίες έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, δεν αδειοδοτούμε ή πουλάμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε εταιρείες τρίτων για δικούς τους σκοπούς μάρκετινγκ. Η ταυτότητα οποιασδήποτε τέτοιας εταιρείας τρίτων θα κοινοποιείται σε εσάς τη στιγμή που ζητάμε τη συγκατάθεσή σας.

Με εταίρους, παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και υπεύθυνους φροντίδας.

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά στοιχεία σας με τους παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. τον χειρουργό, τον ακοολόγο σας κ.λπ.) για αξιολόγηση της καταλληλότητας των προϊόντων μας, για παροχή βοήθειας με την από μέρους σας χρήση των προϊόντων μας ή για άλλους λόγους που σχετίζονται με τη θεραπεία, τις ενέργειες παροχής φροντίδας ή την πληρωμή. Για παράδειγμα:

 • κατά την υποβολή παραγγελίας για το αντίστοιχο προϊόν ή την υπηρεσία (ή εάν είστε στη διαδικασία υποβολής μιας παραγγελίας), μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά στοιχεία σας με οργανισμούς που πληρώνουν για τις υγειονομικές υπηρεσίες εκ μέρους σας (για παράδειγμα, τη Medicare ή τη Medicaid στις ΗΠΑ, καθώς και τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες σε άλλες αγορές), και
 • όταν χρησιμοποιείτε τις τεχνολογίες cloud της Cochlear για να είναι δυνατή η ασφαλής δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των αρχείων διαμόρφωσης επεξεργαστών ήχου από την Cochlear και η κοινή χρήση τους με τους υποδεδειγμένους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να κοινοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία σε γονείς, κηδεμόνες ή υπεύθυνους φροντίδας (κατά περίπτωση).

Επιχειρηματικές συναλλαγές.

Τα προσωπικά στοιχεία σας ενδέχεται να μεταφερθούν σε μια εταιρεία που έχει αποκτήσει τις μετοχές ή τα περιουσιακά στοιχεία ενός μέλους του Ομίλου Cochlear ή ενός από τα λειτουργικά τμήματά μας, για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα πώλησης, συγχώνευσης, αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης. Εάν προκύψει μια τέτοια μεταφορά, η χρήση των προσωπικών στοιχείων σας από την αποκτώσα εταιρεία θα εξακολουθεί να υπόκειται στην παρούσα Δήλωση και στις προτιμήσεις απορρήτου που μας έχετε εκφράσει.

Νομικά/Κυβερνητικά αιτήματα και η προστασία της Cochlear και των υπολοίπων.

Μπορεί να κοινοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία όταν εμείς, καλή τη πίστει, θεωρούμε ότι η κοινοποίηση ενδείκνυται για:

 • συμμόρφωση με τη νομοθεσία (ή δικαστική εντολή ή κλήση),
 • συμμόρφωση με νόμιμα αιτήματα από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές,
 • πρόληψη ή διερεύνηση πιθανού εγκλήματος, όπως απάτης ή κλοπής ταυτότητας ή
 • προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας του Ομίλου Cochlear, των χρηστών μας ή λοιπών προσώπων.

 

 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η COCHLEAR ΤΑ COOKIES, ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν δεδομένα, όπως μοναδικά αναγνωριστικά, τα οποία αποθηκεύει το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Internet, προκειμένου οι ιστότοποι να μπορούν να παρακολουθούν τις πληροφορίες μεταξύ των επισκέψεων. Όταν επισκέπτεστε οποιονδήποτε από τους ιστότοπούς μας, ενδέχεται να αποθηκεύουν ή να ανακτούν πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κυρίως με τη μορφή cookies. Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν cookies για να μας βοηθούν με:

 • την κατανόηση ποιων δικών μας ιστοσελίδων επισκέπτεστε, τη συχνότητα και από ποιες συσκευές,
 • τη συλλογή και απομνημόνευση πληροφοριών σχετικά με τις συσκευές και προτιμήσεις περιήγησης,
 • την εξατομίκευση στοιχείων των ιστότοπών μας με βάση το πρόγραμμα περιήγησης, τη συσκευή, τη χώρα και τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε,
 • τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο ανακατευθυνθήκατε και τις άλλες τοποθεσίες που έχετε επισκεφθεί για να μπορέσουμε να κατηγοριοποιήσουμε την περιήγησή σας σε κάποιο τμήμα της αγοράς για ανάλυση της αγοράς, και
 • την παροχή προς εσάς πιο σχετικού περιεχομένου, προωθητικών ανακοινώσεων και διαφημίσεων.

Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, τα cookies μάς βοηθούν να αναγνωρίσουμε τι είναι αυτό που αναζητάτε, τι περιεχόμενο επισκέπτεστε, και πόσο συχνά επιστρέφετε. Αν και οι πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των cookies δεν σας ταυτοποιούν απευθείας, αφού εγγραφείτε στους ιστότοπούς μας ενδέχεται να συσχετίσουμε την προηγούμενη ή τη μελλοντική σας δραστηριότητα στους ιστότοπους και στις εφαρμογές μας με τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δώσει.

Cookies τρίτων

Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούν οι ιστότοποί μας ρυθμίζονται από εμάς και ορισμένα ρυθμίζονται από τρίτα μέρη εκ μέρους μας για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση. Η από μέρους μας χρήση των cookies από τρίτα μέρη επιτρέπει τη διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την προβολή διαφημίσεων της Cochlear σε άλλους ιστότοπους που επισκέπτεστε.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για τη συλλογή δεδομένων, όπως διευθύνσεων IP, για να λάβουμε στατιστικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση των ιστότοπων και των εφαρμογών μας, καθώς και τα Google AdSense και Google DoubleClick για τη διαχείριση και τοποθέτηση διαφημίσεων (συνολικά "Google Services"). Οι Google Services επιτρέπουν τη συσχέτιση της χρήσης σας σε πολλές συσκευές, όπως το κινητό τηλέφωνο και τον επιτραπέζιο υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Google Analytics ή για να αποφύγετε τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψή σας στους ιστότοπούς μας ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://myaccount.google.com για να ελέγξετε τις διαφημίσεις που βλέπετε σε όλες τις Google Services.

Εάν δεν θέλετε να επιτρέψετε τα cookies, μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Internet ώστε να απορρίπτει τα cookies. Η ενέργεια αυτή μπορεί να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία ορισμένων δυνατοτήτων των ιστότοπών μας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και τις παρόμοιες τεχνολογίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://allaboutcookies.org. Μπορείτε επίσης να αρνηθείτε τη διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων με τη βοήθεια ιστότοπων του κλάδου μέσω της επίσκεψης των διευθύνσεων http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices και http://www.youronlinechoices.com (για κατοίκους Ευρώπης).

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ή το λειτουργικό σύστημα του κατασκευαστή της κινητής συσκευής σας για οδηγίες σχετικά με τυχόν άλλους επιπλέον ελέγχους απορρήτου, για παράδειγμα γεωγραφική τοποθεσία και αναγνωριστικά συσκευών.

 

Έλεγχοι cookies

Από προεπιλογή, οι ιστότοποι της Cochlear που απευθύνονται σε κατοίκους στην Ευρώπη και την Τουρκία (ιστότοποι της Cochlear Europe) ρυθμίζουν μόνο τα αναγκαία cookies που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των ιστότοπων. Εάν επισκεφθείτε τους ιστότοπους της Cochlear Europe, θα εμφανιστεί μια δήλωση cookies μέσω της οποίας μπορείτε να συμφωνήσετε με ή να απορρίψετε την από μέρους μας ρύθμιση μη αναγκαίων cookies, όπως εκείνα που χρησιμοποιούνται για ανάλυση και εξατομίκευση. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις συγκεκριμένες κατηγορίες cookies που θα επιτρέψετε να ρυθμίζονται από την Cochlear. Οι επιλογές σας θα διατηρηθούν μόνο στους ιστότοπους της Cochlear Europe και όχι σε ιστότοπους που απευθύνονται σε άτομα που κατοικούν εκτός της Ευρώπης και της Τουρκίας. Λόγω του τρόπου λειτουργίας των cookies, οι επιλογές σας θα διατηρηθούν επίσης μόνο ανά τομέα, το οποίο σημαίνει ότι θα εμφανιστεί ξεχωριστό μήνυμα κατά την πλοήγηση μεταξύ των ιστότοπων της Cochlear Europe που βρίσκονται σε διαφορετικούς τομείς (π.χ. cochlear.com και iwanttohear.com).

 

Πρόσθετα κοινωνικών δικτύων

Πέρα από τα cookies, έχουμε υιοθετήσει επίσης πρόσθετα κοινωνικών δικτύων από κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook και το Twitter, για να μπορείτε να κοινοποιείτε στοιχεία από τους ιστότοπούς μας σε φίλους και συνδέσεις online. Με κάθε επίσκεψη στους ιστότοπούς μας που περιλαμβάνουν ένα πρόσθετο, το πρόγραμμα περιήγησής σας συνδέεται με τους διακομιστές του Facebook ή/και του Twitter. Αν είστε συνδεδεμένοι στις υπηρεσίες του Facebook ή/και του Twitter ενώ επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, ενδέχεται να συνδέσουν την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας με τον αντίστοιχο λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιείτε.

 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Πού γίνεται η επεξεργασία και η αποθήκευση των προσωπικών στοιχείων;

Επεξεργασία και αποθήκευση. Η Cochlear είναι μια πολυεθνική εταιρεία, με έδρα το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, αλλά με κομβικές εγκαταστάσεις και προσωπικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Τα προσωπικά στοιχεία σας μπορούν να μεταφερθούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να αποθηκευτούν οπουδήποτε δραστηριοποιείται η Cochlear, ο Όμιλος Cochlear ή οι αντίστοιχοι πάροχοι υπηρεσιών.

Μεταφορά των προσωπικών στοιχείων σας. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά στοιχεία σας εκτός της χώρας στην οποία είστε εγκατεστημένοι για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Όταν μεταφέρουμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε άλλες χώρες, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία. Στον βαθμό που τα προσωπικά στοιχεία συλλέγονται από κατοίκους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και του Ηνωμένου Βασιλείου και μεταφέρονται σε χώρες που μπορεί να έχουν λιγότερο υψηλά νομικά πρότυπα ως προς την προστασία των προσωπικών στοιχείων, η Cochlear θα λάβει μέτρα για την προστασία ή με άλλον τρόπο επεξεργασία τους σύμφωνα με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Έχουμε (i) θεσπίσει τυπικές συμβατικές ρήτρες εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των προσωπικών στοιχείων σας (και έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφο αυτών των ρητρών επικοινωνώντας μαζί μας όπως ορίζεται ακολούθως) ή/και (ii) θα βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας (όπου απαιτείται από τον νόμο).

Για πόσο θα διατηρεί η Cochlear τα προσωπικά στοιχεία;

Η Cochlear θα διατηρεί προσωπικά στοιχεία σε μορφή που παρέχει τη δυνατότητα ταυτοποίησής σας μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο είχαν συλλεχθεί αρχικά ή για τυχόν πρόσθετες χρήσεις με τις οποίες έχετε συμφωνήσει ή για την ικανοποίηση των κανονιστικών και νομικών υποχρεώσεών μας σχετικά με την τήρηση αρχείων. Στη συνέχεια, είτε θα διαγράψουμε τα στοιχεία αυτά είτε θα διαγράψουμε τα στοιχεία που σας ταυτοποιούν, ώστε να μη σχετίζονται πλέον με εσάς.

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μέτρα που λαμβάνονται από την Cochlear. Η Cochlear έχει εφαρμόσει κατάλληλα φυσικά, διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών στοιχείων από εσφαλμένη χρήση, απώλεια και μη εγκεκριμένη πρόσβαση ή κοινοποίηση. Τα μέτρα ασφαλείας που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν κατάλληλο έλεγχο πρόσβασης, κρυπτογράφηση (όπου είναι αναγκαίο) και τακτικές αξιολογήσεις ασφαλείας.

Μέτρα που αναμένουμε να λάβετε. Είναι σημαντικό να διαδραματίζετε κι εσείς ρόλο στη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών στοιχείων σας. Κατά την εγγραφή για έναν διαδικτυακό λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει έναν κωδικό πρόσβασης λογαριασμού που θα ήταν δύσκολο να μαντέψουν άλλα άτομα και ότι δεν αποκαλύπτετε ποτέ τον κωδικό πρόσβασής σας σε κάποιον άλλο. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας αυτού του κωδικού πρόσβασης και για οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού σας. Εάν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστο ή δημόσιο υπολογιστή, μην επιλέξετε ποτέ να απομνημονεύσετε το αναγνωριστικό σύνδεσης/τη διεύθυνση email ή τον κωδικό πρόσβασής σας και βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέεστε από τον λογαριασμό σας κάθε φορά που αφήνετε τον υπολογιστή. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις απορρήτου ή ελέγχους που σας παρέχουμε στον ιστότοπο/στην εφαρμογή μας.

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Πώς αντιμετωπίζει η Cochlear το απόρρητο των παιδιών και τα δικαιώματα των γονέων;

Οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες μας προορίζονται για το ευρύ κοινό, όπως ασθενείς, γονείς, υπεύθυνους φροντίδας και το γενικό κοινό και δεν απευθύνονται συγκεκριμένα σε παιδιά. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και εφαρμογές της Cochlear μέσω ενός λογαριασμού Cochlear. Οι λογαριασμοί παιδιού είναι δυνατόν να δημιουργηθούν με τη συγκατάθεση του γονέα ή του υπεύθυνου φροντίδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και διαχείριση ενός λογαριασμού παιδιού, δείτε το συμπλήρωμα Πολιτικής απορρήτου των λογαριασμών Cochlear.

 

 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να διαγράψετε προσωπικά στοιχεία;

Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να κάνετε επιλογές σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας. Κάθε φορά που συλλέγουμε τα προσωπικά στοιχεία σας, προσπαθούμε να βεβαιωνόμαστε ότι είναι έγκυρα, ολοκληρωμένα και ενημερωμένα. Κατανοούμε ότι τα προσωπικά στοιχεία σας και οι προτιμήσεις απορρήτου σας ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

Όπου προβλέπεται από τον νόμο, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία σας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Cochlear ή να περιορίσετε ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας. Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή. Στο πλαίσιο της προσπάθειας προστασίας του απορρήτου και της ασφάλειάς σας, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, πριν σας δώσουμε πρόσβαση στα στοιχεία σας ή τη δυνατότητα διόρθωσης, τροποποίησης ή διαγραφής των αρχείων μας. Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε πληροφορία αναγνώρισης που μας παρέχεται θα υποβάλλεται σε επεξεργασία μόνο σύμφωνα με και στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να καταργήσετε την εγγραφή σας από επικοινωνίες προώθησης ή μάρκετινγκ είτε μέσω των συνδέσμων κατάργησης της εγγραφής εντός των ανακοινώσεων είτε επικοινωνώντας μαζί μας με μία από τις μεθόδους που περιγράφονται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης.

Ελπίζουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα που ενδέχεται να έχετε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας. Ωστόσο, εάν έχετε ανησυχίες που δεν έχουν διευθετηθεί, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων.

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στα ακόλουθα συμπληρώματα περιγράφουμε πώς συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες και δραστηριότητες συλλέγουν και χρησιμοποιούν προσωπικά στοιχεία με τρόπους που δεν περιγράφονται στην κύρια Δήλωση απορρήτου μας (παραπάνω) ή που απαιτούν περαιτέρω αποσαφήνιση.

 

Η δημιουργία ενός λογαριασμού Cochlear σάς δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης και χρήσης μιας ποικιλίας υπηρεσιών και εφαρμογών της Cochlear, όπως η εφαρμογή Baha® Smart, η εφαρμογή Nucleus® Smart, η εφαρμογή Osia® Smart, η διαδικτυακή πύλη myCochlear™ και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς Cochlear διαφέρουν ανά αγορά.

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό Cochlear, ζητάμε το όνομα, τη διεύθυνση email και την ημερομηνία γέννησής σας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία για να συσχετίσουμε τον λογαριασμό Cochlear με τις εγγραφές της συσκευής Cochlear, ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε τις πιο σχετικές υπηρεσίες. Επιπλέον, η διεύθυνση email μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία σχετικά με τον λογαριασμό Cochlear και η ημερομηνία γέννησης μάς βοηθά να διασφαλίσουμε ότι οι λογαριασμοί παιδιού δημιουργούνται μόνο με τη συγκατάθεση του γονέα ή του υπεύθυνου φροντίδας.

Λογαριασμοί παιδιού και γονική συγκατάθεση

Οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές της Cochlear μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδιά μέσω ενός λογαριασμού παιδιού. Οι λογαριασμοί παιδιού μπορούν να δημιουργηθούν από γονείς ή κηδεμόνες μέσω των υπηρεσιών και των εφαρμογών που επιτρέπουν τη χρήση τους, όπως η εφαρμογή Nucleus Smart. Για οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία ενός λογαριασμού παιδιού, δείτε τις Συχνές ερωτήσεις για την εφαρμογή Nucleus Smart.

Οι λογαριασμοί παιδιού έχουν πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες και εφαρμογές της Cochlear που είναι διαθέσιμες στους ενηλίκους. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αποστολή προσωπικών στοιχείων στην Cochlear. Για παράδειγμα, ένα παιδί που χρησιμοποιεί την εφαρμογή Nucleus Smart μπορεί να ενεργοποιήσει λειτουργίες όπως ο συγχρονισμός δεδομένων, ο οποίος περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες στο συμπλήρωμα Πολιτικής απορρήτου της εφαρμογής Nucleus Smart.

Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τους λογαριασμούς Cochlear και διατίθενται σε ορισμένες αγορές επιτρέπουν την κοινοποίηση στοιχείων υγείας σε έναν υποδεδειγμένο επαγγελματία υγείας. Αφού ενεργοποιηθεί μια τέτοια υπηρεσία, οι γονείς μπορούν να ζητήσουν την απενεργοποίησή της οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας με τον επαγγελματία του τομέα υγείας της Cochlear.

Οι γονείς ή οι υπεύθυνοι φροντίδας μπορούν να ελέγξουν, να επεξεργαστούν, να ζητήσουν τη διαγραφή ή να αποτρέψουν την περαιτέρω συλλογή ή χρήση των προσωπικών στοιχείων των παιδιών τους επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση.

Η δημιουργία ενός λογαριασμού Cochlear Academy σάς δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης και χρήσης μιας ποικιλίας υλικού διαδικτυακής εκμάθησης, εκμάθησης στο πλαίσιο τάξεων, διαδικτυακών σεμιναρίων, ανάγνωσης, βίντεο και συνδέσμων προς ιστότοπους της Cochlear.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται μέσω του Cochlear Academy

Όταν χρησιμοποιείτε το Cochlear Academy, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών στοιχείων. Ενδέχεται να λάβουμε αυτά τα προσωπικά στοιχεία απευθείας από εσάς ή, κατά περίπτωση, από τον οργανισμό σας (π.χ. διοίκηση της κλινικής ή του νοσοκομείου).

Κατηγορία προσωπικών στοιχείων Σκοπός συλλογής και χρήσης
Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως η διεύθυνση email σας, ο οργανισμός σας, διευθυντής, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ημερομηνία έναρξης και λήξης. Χρησιμοποιούμε αυτά τα προσωπικά στοιχεία για να σας ταυτοποιούμε στα εσωτερικά μας συστήματα, να επικοινωνούμε μαζί σας και να παρακολουθούμε τις επικοινωνίες μας.
Το ιστορικό εκμάθησης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων στα οποία έχετε εγγραφεί, της κατάστασής σας, της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων ημερομηνιών, καθώς και λεπτομερειών, όπως απαντήσεις και βαθμολογίες. Χρειαζόμαστε αυτά τα προσωπικά στοιχεία για να παρέχουμε πρόσβαση στην εκπαίδευση μέσω του Cochlear Academy. Αυτά τα προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, για αναφορά της κατάστασης και της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, για προτάσεις εκπαίδευσης, για αναφορά και για ανάλυση. Οι πληροφορίες μάς επιτρέπουν να σας προτείνουμε μαθήματα βάσει των λεπτομερειών του λογαριασμού σας.

Το πρόγραμμα Cochlear Family είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα μελών που προσφέρεται από την Cochlear σε χρήστες σε επιλεγμένες αγορές. Υποστηρίζει τους χρήστες, τις οικογένειες και τους υπεύθυνους φροντίδας τους, καθώς μαθαίνουν να χρησιμοποιούν και να ζουν με τη συσκευή τους.

Όταν γίνετε μέλος στο πρόγραμμα Cochlear Family, θα λαμβάνετε επικοινωνίες από την Cochlear οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με νέες υπηρεσίες και προϊόντα, προωθητικές ενέργειες, ειδικές προσφορές, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις και προαιρετικές έρευνες. Αυτές οι επικοινωνίες μπορούν να παραδοθούν μέσω διαφορετικών καναλιών, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως μέσω email, ταχυδρομείου, τηλεφώνου και μηνύματος κειμένου.

Μπορείτε να αποχωρήσετε από το πρόγραμμα Cochlear Family ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω μίας από τις μεθόδους που περιγράφονται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης απορρήτου. Εάν αποφασίσετε να αποχωρήσετε από το πρόγραμμα Cochlear Family, δεν θα δικαιούστε πλέον να έχετε πρόσβαση στα πλεονεκτήματα του προγράμματος. Εάν επιθυμείτε να γίνετε ξανά μέλος στο πρόγραμμα, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την τοπική ομάδα υποστήριξης πελατών.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από τα μέλη του προγράμματος Cochlear Family

Με βάση τη συναίνεσή σας, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών στοιχείων:

Κατηγορία προσωπικών στοιχείων Σκοπός συλλογής και χρήσης
Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως η διεύθυνση email και ο αριθμός τηλεφώνου σας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας ταυτοποιούμε στα εσωτερικά μας συστήματα, να επικοινωνούμε μαζί σας και να παρακολουθούμε τις επικοινωνίες μας.
Βιογραφικά στοιχεία και πληροφορίες υγείας, όπως η ηλικία σας ή η ημερομηνία γέννησής σας, το επίπεδο και η διάρκεια της απώλειας ακοής σας, καθώς και η από μέρους σας χρήση συσκευών ακοής. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε καλύτερα το προσωπικό σας ταξίδι στην ακοή ή/και την εμπειρία σας με συσκευές ακοής, προκειμένου να αξιολογήσουμε πώς η Cochlear μπορεί να σας υποστηρίξει καλύτερα και να επικοινωνήσει μαζί σας. Επίσης, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για δημογραφικούς και στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους πελάτες και τους πιθανούς πελάτες μας.

 

Κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων

 • Εάν ισχύει,
  1. ο υποδεδειγμένος γονέας ή υπεύθυνος φροντίδας θα έχει επίσης πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς ή/και
  2. στοιχεία ενδέχεται να κοινοποιηθούν στον υποδεδειγμένο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης ή/και συνεργάτη συντήρησης.
 • Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλα τρίτα μέρη μόνο με τη συναίνεσή σας ή βάσει σχετικής νομικής υποχρέωσης.

Διατήρηση των προσωπικών σας στοιχείων

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας από το πρόγραμμα Cochlear Family για όσο παραμένετε στο πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα Εθελοντών Cochlear είναι μια ομάδα εθελοντών που αποτελείται από χιλιάδες ανθρώπους και τους αγαπημένους τους σε όλο τον κόσμο που εμπιστεύονται μια λύση της Cochlear για την ακοή τους. Όλοι έχουν ένα κοινό: πάθος για να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους στο ταξίδι τους στην ακοή.

Οι Εθελοντές Cochlear μοιράζονται τις ιστορίες τους, προσφέρουν υποστήριξη και παρέχουν πληροφορίες σε όποιον σκέφτεται ή έχει αποφασίσει να αποκτήσει μια λύση ακοής της Cochlear, συμπεριλαμβανομένων των γονέων, των υπεύθυνων φροντίδας, των μελών της οικογένειας ή των φίλων τους.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται μέσω εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Όταν εκδηλώνετε ενδιαφέρον να γίνετε Εθελοντής Cochlear, θα σας ζητήσουμε ορισμένα προσωπικά στοιχεία για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας.

Με βάση τη συναίνεσή σας, ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών στοιχείων, προκειμένου να καθορίσουμε το βαθμό στον οποίο υπάρχουν κατάλληλες ευκαιρίες για να συμμετάσχετε ως Εθελοντής Cochlear:

 • Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως η διεύθυνση email και ο αριθμός τηλεφώνου σας.
 • Βιογραφικά στοιχεία και πληροφορίες υγείας, όπως η ηλικία σας ή η ημερομηνία γέννησής σας, το επίπεδο και η διάρκεια της απώλειας ακοής σας, καθώς και η από μέρους σας χρήση συσκευών ακοής.
 • Την προσωπική σας ιστορία ως ή σε σχέση με έναν χρήστη εμφυτευμάτων της Cochlear, καθώς και τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τη διαθεσιμότητά σας.
 • Σε ορισμένες χώρες, έλεγχος ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό καλής διαγωγής ή άλλος έλεγχος γενικών προσωπικών πληροφοριών για πρόσθετη ασφάλεια και μέτρο καταλληλότητας.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από εθελοντές

Με βάση τη συναίνεσή σας, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών στοιχείων:

Κατηγορία προσωπικών στοιχείων Σκοπός συλλογής και χρήσης
Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως η διεύθυνση email και ο αριθμός τηλεφώνου σας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας ταυτοποιούμε στα εσωτερικά μας συστήματα, να επικοινωνούμε μαζί σας και να παρακολουθούμε τις επικοινωνίες μας.
Βιογραφικά στοιχεία και πληροφορίες υγείας, όπως η ηλικία σας ή η ημερομηνία γέννησής σας, το επίπεδο και η διάρκεια της απώλειας ακοής σας, καθώς και η από μέρους σας χρήση συσκευών ακοής. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε καλύτερα το προσωπικό σας ταξίδι στην ακοή ή/και την εμπειρία σας με συσκευές ακοής, προκειμένου να αξιολογήσουμε πώς η Cochlear μπορεί να σας υποστηρίξει καλύτερα. Επίσης, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για δημογραφικούς και στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους πελάτες και τους πιθανούς πελάτες μας.
Την προσωπική σας ιστορία ως χρήστης εμφυτευμάτων της Cochlear ή υπεύθυνος φροντίδας, καθώς και τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τη διαθεσιμότητά σας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, μαζί με άλλα βιογραφικά στοιχεία, για να εντοπίσουμε ευκαιρίες για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Εθελοντών Cochlear, όπως με το να σας συνδέσουμε με άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την προσωπική σας εμπειρία με την απώλεια ακοής ή ως αγαπημένο πρόσωπο ενός χρήστη κοχλιακού εμφυτεύματος.
Έντυπα υλικά, προσφορές, φωτογραφίες, βίντεο ή/και ηχητικές εγγραφές σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες στο προωθητικό υλικό μας.
Αρχεία εκπαίδευσης. Μπορεί να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εξειδικευμένη εκπαίδευση. Επίσης, τηρούμε αρχείο των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, για να κατανοήσουμε καλύτερα τις συγκεκριμένες γνώσεις και την τεχνογνωσία σας.

 

Κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων

Αξιολογώντας την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας, η Cochlear δεν θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτα μέρη χωρίς τη συναίνεσή σας ή βάσει σχετικής νομικής υποχρέωσης.

Εάν γίνετε Εθελοντής Cochlear, η Cochlear ενδέχεται να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με το ταξίδι σας στην ακοή ή σε οργανισμούς που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις όπου μπορεί να μιλήσετε με την ιδιότητά σας ως Εθελοντή Cochlear. Εάν ισχύει, ο υποδεδειγμένος γονέας ή υπεύθυνος φροντίδας θα έχει επίσης πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς. Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλα τρίτα μέρη μόνο με τη συναίνεσή σας ή βάσει σχετικής νομικής υποχρέωσης.

Διατήρηση των προσωπικών σας στοιχείων

Εάν γίνετε μέλος στο Πρόγραμμα Εθελοντών Cochlear, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας ως εθελοντή για όσο διάστημα παραμένετε στο πρόγραμμα. Εάν δεν γίνετε μέλος στο Πρόγραμμα Εθελοντών Cochlear, τα προσωπικά σας στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εκδήλωση ενδιαφέροντος θα καταστραφούν σύντομα μετά από μια τέτοια απόφαση.

Η Cochlear τακτικά διεξάγει ή υποστηρίζει διάφορες εκδηλώσεις, μεγάλες και μικρές, σε χώρους σε όλο τον κόσμο (Εκδηλώσεις). Το κοινό για τις Εκδηλώσεις περιλαμβάνει άτομα που θέλουν να μάθουν περισσότερα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Cochlear, χρήστες ιατρικών συσκευών της Cochlear, Εθελοντές Cochlear και επαγγελματίες υγείας.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται για τις Εκδηλώσεις

Όταν εγγράφεστε ή/και συμμετέχετε σε μια Εκδήλωση, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών στοιχείων:

Κατηγορία προσωπικών στοιχείων Σκοπός συλλογής και χρήσης
Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως η διεύθυνση email και ο αριθμός τηλεφώνου σας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας ταυτοποιούμε στα εσωτερικά μας συστήματα, να επικοινωνούμε μαζί σας, να σας ειδοποιούμε σχετικά με λεπτομέρειες Εκδηλώσεων και να παρακολουθούμε τις επικοινωνίες μας.
Βιογραφικά στοιχεία και πληροφορίες υγείας, όπως η ηλικία σας ή η ημερομηνία γέννησής σας, το επίπεδο και η διάρκεια της απώλειας ακοής σας, καθώς και η από μέρους σας χρήση συσκευών ακοής. Για τις Εκδηλώσεις που προορίζονται για υποψήφιους ή/και χρήστες για υπηρεσίες ή/και λύσεις ακοής της Cochlear, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι παρέχουμε σχετικό περιεχόμενο και ομιλητές για την Εκδήλωση. Επίσης, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για δημογραφικούς και στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους πελάτες και τους πιθανούς πελάτες μας.
Την προσωπική σας ιστορία ως χρήστης προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Cochlear ή υπεύθυνος φροντίδας, καθώς και τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τη διαθεσιμότητά σας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες, μαζί με άλλα βιογραφικά στοιχεία, για να εντοπίσουμε ευκαιρίες για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Εθελοντών Cochlear, όπως με το να σας συνδέσουμε με άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την προσωπική σας εμπειρία με την απώλεια ακοής ή ως αγαπημένο πρόσωπο ενός χρήστη προϊόντων ή/και υπηρεσιών της Cochlear.
Φωτογραφίες, βίντεο ή/και ηχογραφήσεις σας (συλλογικά "εγγεγραμμένα μέσα"). Σε ορισμένες Εκδηλώσεις, λαμβάνουμε εγγεγραμμένα μέσα για χρήση στις επικοινωνίες και τα υλικά μας εντός της Cochlear, καθώς και στους εξωτερικούς μας ιστότοπους, λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων και έντυπες δημοσιεύσεις. Θα σας ρωτάμε πάντα πριν από τη χρήση εγγεγραμμένων μέσων στα οποία βρίσκεστε ξεκάθαρα σε περίοπτη θέση και μπορείτε να ταυτοποιηθείτε (π.χ. φωτογραφία ή βίντεο με κοντινό πλάνο), αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιούμε εγγεγραμμένα μέσα χωρίς τη συγκατάθεσή σας εάν είστε απλώς στο φόντο, εκτός εστίασης ή δεν φαίνεστε ξεκάθαρα και δεν μπορείτε να ταυτοποιηθείτε.
Ταξιδιωτικά στοιχεία Σε περιορισμένες περιπτώσεις, η Cochlear ενδέχεται να βοηθήσει με την κράτηση ταξιδιού ή/και διαμονής για Εκδηλώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα χρησιμοποιούμε τα ταξιδιωτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων εθνικής ταυτότητας ή στοιχείων πληρωμής, μόνο όπως είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της κράτησης.

 

Κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων

Εάν συμφωνήσετε με μια ξεχωριστή κυκλοφορία μέσων/ταλέντου, ενδέχεται να κοινοποιούμε τα εγγεγραμμένα μέσα που περιλαμβάνουν την εικόνα ή/και τη φωνή σας μέσω κοινωνικών δικτύων, ιστότοπου, έντυπου υλικού ή όπως ορίζεται με άλλο τρόπο σε μια τέτοια κυκλοφορία μέσων. Θα κοινοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας στους παρόχους υπηρεσιών μας, όπως σχετίζεται με τη συμμετοχή τους ή/και τις υπηρεσίες που παρέχουν για τις Εκδηλώσεις μας. Θα κοινοποιούμε τα προσωπικά και ταξιδιωτικά σας στοιχεία όπως είναι απαραίτητο για την κράτηση κάθε συμφωνηθέντος ταξιδιού ή/και διαμονής (π.χ. κοινοποίηση του ονόματος και της ημερομηνίας γέννησής σας σε μια αεροπορική εταιρεία για την κράτηση πτήσεων). Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλα τρίτα μέρη μόνο με τη συναίνεσή σας ή βάσει σχετικής νομικής υποχρέωσης.

Διατήρηση των προσωπικών σας στοιχείων

Θα διατηρούμε αρχεία εγγραφής και συμμετοχής σε Εκδηλώσεις μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τη σωστή διαχείριση και διοίκηση της Εκδήλωσης και για την ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων της Εκδήλωσης και των τάσεων με την πάροδο του χρόνου.

Το Cochlear Conversations είναι ένα πρόγραμμα μόνο με πρόσκληση που προσφέρεται από την Cochlear σε χρήστες και τους γονείς και υπεύθυνους φροντίδας τους σε επιλεγμένες αγορές. Ο σκοπός του προγράμματος Cochlear Conversations είναι η διεξαγωγή έρευνας αγοράς και η συλλογή σχολίων από πελάτες της Cochlear για την ενημέρωση και τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Cochlear.

Όταν γίνετε μέλος στο πρόγραμμα Cochlear Conversations, θα λάβετε προσκλήσεις να παρέχετε σχόλια και να συμμετέχετε σε έρευνες ή/και άλλες δραστηριότητες έρευνας αγοράς. Αυτές οι επικοινωνίες μπορούν να παραδοθούν μέσω διαφορετικών καναλιών, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε παράσχει, όπως μέσω email, ταχυδρομείου, τηλεφώνου και μηνύματος κειμένου.

Μπορείτε να αποχωρήσετε από το πρόγραμμα Cochlear Conversations ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω μίας από τις μεθόδους που περιγράφονται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από τα μέλη του προγράμματος Cochlear Conversations

Με βάση τη συναίνεσή σας, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών στοιχείων:

Κατηγορία προσωπικών στοιχείων Σκοπός συλλογής και χρήσης
Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως η διεύθυνση email και ο αριθμός τηλεφώνου σας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας ταυτοποιούμε στα εσωτερικά μας συστήματα, να επικοινωνούμε μαζί σας και να παρακολουθούμε τις επικοινωνίες μας.
Βιογραφικά στοιχεία και πληροφορίες υγείας, όπως η ηλικία σας ή η ημερομηνία γέννησής σας, το επίπεδο και η διάρκεια της απώλειας ακοής σας, καθώς και η από μέρους σας χρήση συσκευών ακοής. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε καλύτερα το προσωπικό σας ταξίδι στην ακοή ή/και την εμπειρία σας με συσκευές ακοής, προκειμένου να αξιολογήσουμε πώς η Cochlear μπορεί να σας υποστηρίξει καλύτερα και να επικοινωνήσει μαζί σας, καθώς και ποιες δραστηριότητες έρευνας αγοράς θα είναι σχετικότερες για εσάς. Επίσης, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για δημογραφικούς και στατιστικούς σκοπούς, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τους πελάτες και τους πιθανούς πελάτες μας.
Απαντήσεις έρευνας αγοράς Όταν παρέχετε σχόλια, ολοκληρώνετε έρευνες ή συμμετέχετε με άλλο τρόπο σε δραστηριότητες έρευνας αγοράς ως μέρος του προγράμματος Cochlear Conversations, θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που παρέχετε για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Οι απαντήσεις σας θα συλλέγονται και θα μεταδίδονται σε αθροιστικό επίπεδο, αλλά θα σας ειδοποιούμε πάντα εκ των προτέρων αν οι απαντήσεις της έρευνας θα συσχετιστούν με εσάς.

 

Κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων

Εάν ισχύει, ο υποδεδειγμένος γονέας ή υπεύθυνος φροντίδας θα έχει επίσης πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς. Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλα τρίτα μέρη μόνο με τη συναίνεσή σας ή βάσει σχετικής νομικής υποχρέωσης.

Διατήρηση των προσωπικών σας στοιχείων

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας από το πρόγραμμα Cochlear Conversations για όσο παραμένετε στο πρόγραμμα. Θα αποταυτοποιήσουμε τυχόν διατηρημένα δεδομένα εντός 12 μηνών από την αποχώρησή σας από το πρόγραμμα.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται

Όταν υποβάλετε αίτηση για εργασία στην ή για την Cochlear, σας ζητείται να παρέχετε διάφορες πληροφορίες, όπως στοιχεία επικοινωνίας, αναλυτικά στοιχεία προϋπηρεσίας και εκπαίδευσης (π.χ. βιογραφικό σημείωμα ή/και αναλυτική βαθμολογία), απόδειξη καταλληλότητας εργασίας (π.χ. διαβατήριο ή/και βίζα) και μια περιγραφή των ικανοτήτων σας (π.χ. ξένες γλώσσες).

Προσωπικά στοιχεία σχετικά με το άτομό σας είναι επίσης δυνατόν να συλλεχθούν από άλλους μέσω:

 • Σχολίων συνέντευξης
 • Ελέγχων συστατικών επιστολών
 • Ελέγχων γενικών προσωπικών σας πληροφοριών
 • Διαδικτυακών αναζητήσεων, όπως μέσω του Google ή του LinkedIn
 • Ψυχομετρικών αξιολογήσεων

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται από εσάς και συλλέγονται από άλλους ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

Σκοπός της συλλογής

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διαδικασία αίτησης εργασίας χρησιμοποιούνται για σκοπούς όπως η αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας για μία ή περισσότερες θέσεις, η τήρηση αρχείου των παρουσιάσεων που έγιναν στην Cochlear τη στιγμή υποβολής της αίτησης και η διευκόλυνση της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εργαλείων και διαδικασιών διαλογής μας για τους αιτούντες εργασία. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται επίσης για να διασφαλίσουμε ότι κατανοούμε το υπόβαθρο, τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες σας για ανάπτυξη.

Κοινοποίηση με τρίτα μέρη

Πέραν της χρήσης των παρόχων υπηρεσιών μας οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους της Cochlear, τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται κατά τη διαδικασία αίτησης εργασίας δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη χωρίς τη συναίνεσή σας. Όταν παρέχετε προσωπικές ή εργασιακές συστατικές επιλογές ως μέρος της αίτησης εργασίας σας, η Cochlear ενδέχεται να επικοινωνήσει με αυτά τα άτομα και να τους αποκαλύψει ότι έχετε υποβάλει αίτηση εργασίας στην Cochlear.

Περίοδος διατήρησης

Σε περίπτωση όπου η αίτηση εργασίας σας στην ή για την Cochlear είναι επιτυχής, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα του αιτούντος εργασία καθ' όλη τη διάρκεια της απασχόλησής σας στην Cochlear. Εάν διακοπεί η απασχόλησή σας στην Cochlear, τα δεδομένα του αιτούντος εργασία θα διαγραφούν σύμφωνα με τα εσωτερικά πρότυπα τήρησης και διαγραφής δεδομένων της Cochlear.

Η Cochlear διαγράφει τα δεδομένα των αιτούντων εργασία εντός 12 μηνών από την ανεπιτυχή αίτηση, εκτός εάν έχετε ζητήσει από την Cochlear να διατηρήσει τα δεδομένα της αίτησης στο αρχείο για να τα εξετάσει για τυχόν μελλοντικές θέσεις. Σε αυτήν την περίπτωση τα δεδομένα θα διαγραφούν εντός 5 ετών από την τελευταία φορά που εξετάστηκε το ενδεχόμενο να αναλάβετε μια θέση.

Με την εφαρμογή Nucleus® Smart μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την ακουστική εμπειρία σας απευθείας από μια συμβατή συσκευή Apple® ή AndroidTM. Η εφαρμογή σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ζεύξη ενός συμβατού επεξεργαστή ήχου μέσω Bluetooth® με το συμβατό smartphone σας, επιτρέποντάς σας έτσι να αλλάζετε γρήγορα προγράμματα, να ρυθμίζετε την ένταση ήχου, να ελέγχετε τα πρόσθετα εξαρτήματα ροής, να έχετε πρόσβαση σε συμβουλές λειτουργίας και να εντοπίζετε έναν επεξεργαστή ήχου που έχει παραπέσει ή χαθεί.

Συγχρονισμός δεδομένων

Όταν ενεργοποιείτε τον συγχρονισμό δεδομένων, τα ακουστικά δεδομένα από τον επεξεργαστή ήχου και την εφαρμογή Nucleus® Smart θα συγχρονίζονται τακτικά με τις υπηρεσίες Cochlear για να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτά από όλες τις συνδεδεμένες συσκευές σας. Τα δεδομένα που αποστέλλονται περιλαμβάνουν δεδομένα από τη λειτουργία παρακολούθησης ακοής της εφαρμογής Nucleus Smart, όπως πόσος είναι ο χρόνος ακοής σας και πόσο συχνά αποσυνδέεται το πηνίο ήχου σας. Τα συγχρονισμένα δεδομένα δεν περιλαμβάνουν και δεν αποκαλύπτουν λεπτομέρειες σχετικά με την ιατρική σας κατάσταση. Μέσω του συγχρονισμού αυτών των δεδομένων με την Cochlear, οι χρήστες πολλών κινητών συσκευών θα βλέπουν τα ίδια δεδομένα στην Παρακολούθηση ακοής σε κάθε κινητή συσκευή.

Η λειτουργία συγχρονισμού δεδομένων ενεργοποιείται ανά χρήστη εμφυτεύματος. Όταν ένας γονέας ή υπεύθυνος φροντίδας ενεργοποιεί τη λειτουργία συγχρονισμού δεδομένων για ένα χρήστη εμφυτεύματος Cochlear, η λειτουργία θα ενεργοποιείται επίσης για το/τη σύζυγο ή/και για τους άλλους υπεύθυνους φροντίδας που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Nucleus Smart με τη συσκευή του χρήστη εμφυτεύματος. Για παράδειγμα, εάν ο γονέας ή ο υπεύθυνος φροντίδας ενός χρήστη εμφυτεύματος Cochlear ενεργοποιήσει τη λειτουργία συγχρονισμού δεδομένων για τον επεξεργαστή(ές) ήχου του παιδιού του, η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί και για τον άλλο γονέα/υπεύθυνο φροντίδας του χρήστη εμφυτεύματος που χρησιμοποιεί την εφαρμογή Nucleus Smart για τον έλεγχο του επεξεργαστή ήχου του παιδιού του από τη δική του κινητή συσκευή. Παρομοίως, όταν ένας γονέας ή υπεύθυνος φροντίδας απενεργοποιεί τη λειτουργία συγχρονισμού δεδομένων, η λειτουργία απενεργοποιείται και για όλους τους άλλους υπεύθυνους φροντίδας του χρήστη εμφυτεύματος.

Η Cochlear χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία που λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας συγχρονισμού δεδομένων για την παροχή της υπηρεσίας συγχρονισμού και για την ενεργοποίηση άλλων υπηρεσιών Cochlear που διατίθενται σε επιλεγμένες αγορές. Επιπλέον, η Cochlear χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία μόνο σε αποταυτοποιημένη μορφή, χωρίς τα ονόματα των χρηστών ή των υπευθύνων φροντίδας, για τον προσδιορισμό των τάσεων, για την πρόοδο και την κοινοποίηση ευρημάτων επιστημονικών ερευνών, για την κατανόηση του τρόπου χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών της και για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Θα διατηρούμε τα δεδομένα του συγχρονισμού δεδομένων για όσο διατηρείτε τον λογαριασμό Cochlear ή έως ότου μας ζητήσετε το αντίθετο.

Η λειτουργία συγχρονισμού δεδομένων δεν είναι απαραίτητη για τη χρήση του επεξεργαστή ήχου σας. Είναι προαιρετική λειτουργία που μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε από την οθόνη ρυθμίσεων εντός της εφαρμογής Nucleus Smart οποιαδήποτε στιγμή.

Κοινοποίηση δεδομένων

Η λειτουργία Κοινοποίησης δεδομένων της εφαρμογής Nucleus Smart είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένες αγορές και σας δίνει τη δυνατότητα να κοινοποιείτε δεδομένα ακοής σε συμμετέχουσες κλινικές. Όταν κοινοποιείτε δεδομένα ακοής σε μια κλινική, η κλινική θα μπορεί να βλέπει τα δεδομένα από το εμφύτευμα ακοής, τον επεξεργαστή ήχου και την εφαρμογή Nucleus Smart, καθώς και όλα τα δεδομένα που αφορούν ειδικά τις υπηρεσίες που βασίζονται στη λειτουργία Κοινοποίησης δεδομένων, όπως είναι το Remote Check. Τα δεδομένα που κοινοποιούνται στην κλινική είναι δυνατόν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας να κατανοήσουν πώς χρησιμοποιείται η συσκευή και την απόδοσή της.

Για να ενεργοποιήσετε την Κοινοποίηση δεδομένων, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε το Συγχρονισμό δεδομένων (όπως περιγράφεται παραπάνω), για να συγχρονίζετε τακτικά τα δεδομένα σας με την Cochlear. Η Κοινοποίηση δεδομένων είναι διαθέσιμη μόνο σε συμμετέχουσες κλινικές σε επιλεγμένες αγορές. Εάν η κλινική σας σάς εγγράψει σε μια υπηρεσία η οποία βασίζεται στην Κοινοποίηση δεδομένων, όπως είναι το Remote Check, θα σας ζητηθεί μέσα από την εφαρμογή Nucleus Smart να ενεργοποιήσετε το αίτημα κοινοποίησης των δεδομένων σας στην κλινική. Μέσα από το μενού Ρυθμίσεις στην εφαρμογή Nucleus Smart, μπορείτε να βλέπετε σε ποιες κλινικές κοινοποιείτε δεδομένα και ποιες κλινικές σάς έχουν ζητήσει να ενεργοποιήσετε την Κοινοποίηση δεδομένων. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την Κοινοποίηση δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Βασικά δεδομένα

Όταν συνδέεστε στην εφαρμογή Nucleus Smart με τον λογαριασμό Cochlear που διαθέτετε, πληροφορίες σχετικά με το εμφύτευμα και τον επεξεργαστή ήχου αποστέλλονται στην Cochlear. Αυτές οι πληροφορίες μάς επιτρέπουν να επικυρώνουμε ότι η εφαρμογή χρησιμοποιείται με εγκεκριμένο υλικό.

Ειδοποιήσεις

Η εφαρμογή Nucleus Smart σάς ζητά να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις ώστε να λαμβάνετε από την εφαρμογή σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με τον επεξεργαστή(ές) ήχου. Επιπλέον, αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί λειτουργίες παρασκηνίου, όπως η Παρακολούθηση ακοής.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία από τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εφαρμογών του smartphone σας.

Εύρεση του επεξεργαστή / Υπηρεσίες τοποθεσίας

Η εφαρμογή Nucleus Smart χρησιμοποιεί το GPS και το Wi-Fi της συσκευής ή το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να σας βοηθήσει να εντοπίσετε έναν επεξεργαστή ήχου που έχει παραπέσει ή χαθεί. Αυτό το επιτυγχάνει αποθηκεύοντας την τελευταία θέση όπου χρησιμοποιήθηκε ένας επεξεργαστής ήχου και την τελευταία τοποθεσία όπου η εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε με τον επεξεργαστή ήχου. Τα δεδομένα τοποθεσίας σας δεν αποστέλλονται στην Cochlear.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία από τις ρυθμίσεις υπηρεσιών τοποθεσίας του smartphone σας.

Αναλυτικά δεδομένα

Η εφαρμογή Nucleus Smart συλλέγει και αποστέλλει στην Cochlear αποταυτοποιημένα δεδομένα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής και τυχόν σφάλματα που προκύπτουν κατά τη χρήση της. Αυτά τα δεδομένα βοηθούν την Cochlear να βελτιώνει συνεχώς την εφαρμογή Nucleus Smart, καθώς και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Cochlear. Ενδεικτικά, στα αναλυτικά δεδομένα περιλαμβάνονται ο τύπος της κινητής συσκευής και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, η συχνότητα χρήσης των διαφόρων λειτουργιών της εφαρμογής, καθώς και οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet με σκοπό την αξιολόγηση της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής στην οποία χρησιμοποιείται η εφαρμογή. Η Cochlear εφαρμόζει τεχνολογικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να αποτρέψει τη συσχέτιση αυτών των δεδομένων με την ταυτότητά σας.

Με την εφαρμογή Osia® Smart μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την ακουστική εμπειρία σας απευθείας από μια συμβατή συσκευή Apple® ή Android™. Η εφαρμογή σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ζεύξη ενός επεξεργαστή ήχου Osia μέσω Bluetooth® με το συμβατό smartphone σας, επιτρέποντας σας έτσι να αλλάζετε προγράμματα, να ρυθμίζετε την ένταση ήχου, να ελέγχετε τα πρόσθετα εξαρτήματα ροής, να έχετε πρόσβαση σε συμβουλές λειτουργίας και να εντοπίζετε έναν επεξεργαστή ήχου που έχει παραπέσει ή χαθεί.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται μέσω της εφαρμογής Osia Smart

Με βάση τις υπηρεσίες που ζητάτε ή/και με τη συναίνεσή σας, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών στοιχείων:

Κατηγορία προσωπικών στοιχείων Σκοπός συλλογής και χρήσης
Πληροφορίες από τον λογαριασμό σας Cochlear Απαιτείται λογαριασμός Cochlear για τη σύνδεση και τη χρήση της εφαρμογής Osia Smart. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας Cochlear, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τον λογαριασμό σας Cochlear για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο συμπλήρωμα Πολιτικής απορρήτου για τον λογαριασμό Cochlear.
Αναλυτικά δεδομένα Η εφαρμογή Osia Smart συλλέγει και αποστέλλει στην Cochlear αποταυτοποιημένα δεδομένα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής και τυχόν σφάλματα που προκύπτουν κατά τη χρήση της. Αυτά τα δεδομένα βοηθούν την Cochlear να βελτιώνει συνεχώς την εφαρμογή Osia Smart, καθώς και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Cochlear. Ενδεικτικά, στα αναλυτικά δεδομένα περιλαμβάνονται ο τύπος της κινητής συσκευής και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, η συχνότητα χρήσης των διαφόρων λειτουργιών της εφαρμογής, καθώς και οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet με σκοπό την αξιολόγηση της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής στην οποία χρησιμοποιείται η εφαρμογή. Η Cochlear εφαρμόζει τεχνολογικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να αποτρέψει τη συσχέτιση αυτών των δεδομένων με την ταυτότητά σας.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μέσα από την οθόνη ρυθμίσεων της εφαρμογής Osia Smart.

 

Κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων

Εάν ισχύει, ο υποδεδειγμένος γονέας ή υπεύθυνος φροντίδας θα έχει επίσης πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς. Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλα τρίτα μέρη μόνο με τη συναίνεσή σας ή βάσει σχετικής νομικής υποχρέωσης.

Διατήρηση των προσωπικών σας στοιχείων

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας Cochlear αποθηκεύονται από την Cochlear, εκτός εάν μας ζητήσετε να τις διαγράψουμε.

Ειδοποιήσεις

Η εφαρμογή Osia Smart σάς ζητά να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις ώστε να λαμβάνετε από την εφαρμογή σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με τον επεξεργαστή(ές) ήχου. Επιπλέον, αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί λειτουργίες παρασκηνίου, όπως η Παρακολούθηση ακοής.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία από τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εφαρμογών του smartphone σας.

Εύρεση του επεξεργαστή / Υπηρεσίες τοποθεσίας

Η εφαρμογή Osia Smart χρησιμοποιεί το GPS και το Wi-Fi της συσκευής ή το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να σας βοηθήσει να εντοπίσετε έναν επεξεργαστή ήχου που έχει παραπέσει ή χαθεί. Αυτό το επιτυγχάνει αποθηκεύοντας την τελευταία θέση όπου χρησιμοποιήθηκε ο επεξεργαστής ήχου και την τελευταία τοποθεσία όπου η εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε με τον επεξεργαστή(ές) ήχου. Τα δεδομένα τοποθεσίας σας δεν αποστέλλονται στην Cochlear.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία από τις ρυθμίσεις υπηρεσιών τοποθεσίας του smartphone σας.

Με την εφαρμογή Baha® Smart μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την ακουστική εμπειρία σας απευθείας από μια συμβατή συσκευή Apple ή Android™. Η εφαρμογή σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ζεύξη ενός επεξεργαστή ήχου Baha 6 μέσω Bluetooth® με το συμβατό smartphone, επιτρέποντας σας έτσι να αλλάζετε προγράμματα, να ρυθμίζετε την ένταση του ήχου, να ελέγχετε τα πρόσθετα εξαρτήματα ροής, να έχετε πρόσβαση σε συμβουλές λειτουργίας και να εντοπίζετε έναν επεξεργαστή ήχου που έχει παραπέσει ή χαθεί.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται μέσω της εφαρμογής Baha Smart

Με βάση τις υπηρεσίες που ζητάτε ή/και με τη συναίνεσή σας, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών στοιχείων:

Κατηγορία προσωπικών στοιχείων Σκοπός συλλογής και χρήσης
Πληροφορίες από τον λογαριασμό σας Cochlear Απαιτείται λογαριασμός Cochlear για τη σύνδεση και τη χρήση της εφαρμογής Baha Smart. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας Cochlear, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τον λογαριασμό σας Cochlear για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο συμπλήρωμα Πολιτικής απορρήτου για τον λογαριασμό Cochlear.
Αναλυτικά δεδομένα Η εφαρμογή Baha Smart συλλέγει και αποστέλλει στην Cochlear αποταυτοποιημένα δεδομένα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής και τυχόν σφάλματα που προκύπτουν κατά τη χρήση της. Αυτά τα δεδομένα βοηθούν την Cochlear να βελτιώνει συνεχώς την εφαρμογή Baha Smart, καθώς και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Cochlear. Ενδεικτικά, στα αναλυτικά δεδομένα περιλαμβάνονται ο τύπος της κινητής συσκευής και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, η συχνότητα χρήσης των διαφόρων λειτουργιών της εφαρμογής, καθώς και οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet με σκοπό την αξιολόγηση της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής στην οποία χρησιμοποιείται η εφαρμογή. Η Cochlear εφαρμόζει τεχνολογικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να αποτρέψει τη συσχέτιση αυτών των δεδομένων με την ταυτότητά σας.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μέσα από την οθόνη ρυθμίσεων της εφαρμογής Baha Smart.

 

Κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων

Εάν ισχύει, ο υποδεδειγμένος γονέας ή υπεύθυνος φροντίδας θα έχει επίσης πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από ή για εσάς. Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλα τρίτα μέρη μόνο με τη συναίνεσή σας ή βάσει σχετικής νομικής υποχρέωσης.

Διατήρηση των προσωπικών σας στοιχείων

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας Cochlear αποθηκεύονται από την Cochlear, εκτός εάν μας ζητήσετε να τις διαγράψουμε. Τα αναλυτικά δεδομένα αποθηκεύονται επ' αόριστον σε αποταυτοποιημένη μορφή, ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε τάσεις στη χρήση και τη λειτουργία της εφαρμογής Baha Smart.

Ειδοποιήσεις

Η εφαρμογή Baha Smart σάς ζητά να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις ώστε να λαμβάνετε από την εφαρμογή σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με τον επεξεργαστή(ές) ήχου. Επιπλέον, αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί λειτουργίες παρασκηνίου, όπως η Παρακολούθηση ακοής.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία από τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εφαρμογών του smartphone σας.

Εύρεση του επεξεργαστή / Υπηρεσίες τοποθεσίας

Η εφαρμογή Baha Smart χρησιμοποιεί το GPS και το Wi-Fi της συσκευής ή το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να σας βοηθήσει να εντοπίσετε έναν επεξεργαστή ήχου που έχει παραπέσει ή χαθεί. Αυτό το επιτυγχάνει αποθηκεύοντας την τελευταία θέση όπου χρησιμοποιήσατε τον επεξεργαστή(ές) ήχου και την τελευταία τοποθεσία όπου η εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε με τον επεξεργαστή(ές) ήχου. Τα δεδομένα τοποθεσίας σας δεν αποστέλλονται στην Cochlear.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία από τις ρυθμίσεις υπηρεσιών τοποθεσίας του smartphone σας.

Η εφαρμογή Bring Back the Beat είναι μια διασκεδαστική εφαρμογή για κινητές συσκευές, η οποία διευκολύνει τους χρήστες εμφυτευμάτων της Cochlear να ανακτήσουν ή να αναπτύξουν μια νέα εκτίμηση της μουσικής, μαθαίνοντας να διακρίνουν όργανα, ήχους και τόνους. Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά στοιχεία και τα χρησιμοποιούμε για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Bring Back The Beat, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών στοιχείων:

Κατηγορία προσωπικών στοιχείων Σκοπός συλλογής και χρήσης
Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως η διεύθυνση email και ο αριθμός τηλεφώνου σας Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουμε τον λογαριασμό σας Cochlear, εάν δεν έχετε ήδη έναν, και για να καταστήσουμε δυνατή την πρόσβασή σας στους ιστότοπους, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της Cochlear, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής Bring Back the Beat. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο συμπλήρωμα Πολιτικής απορρήτου του λογαριασμού Cochlear.
Δεδομένα παιχνιδιών, όπως την πρόοδό σας στο παιχνίδι και τη σχετική φωτογραφία σας Χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας Cochlear για να συνδεθείτε στην εφαρμογή Bring Back the Beat, μπορούμε να αποθηκεύσουμε την πρόοδό σας στο παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι εάν αλλάξετε τηλέφωνο ή συνδεθείτε από διαφορετική συσκευή, η εφαρμογή Bring Back the Beat θα σας περιμένει στο σημείο όπου σταματήσατε. Επίσης, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε τη δυνατότητα πίνακα κατάταξης, η οποία σας επιτρέπει να συγκρίνετε την πρόοδό σας σε σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες της εφαρμογής Bring Back the Beat.
Δεδομένα Spotify Εάν συνδέσετε τον λογαριασμό σας Spotify στην εφαρμογή Bring Back the Beat, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τα κομμάτια και τους καλλιτέχνες που ακούτε στο Spotify, ώστε να σας παρέχουμε τη δυνατότητα της λειτουργίας παιχνιδιού Repertoire (Ρεπερτόριο), για να σας βοηθήσουμε να φτάσετε σε νέα επίπεδα εκτίμησης της μουσικής.
Αναλυτικά δεδομένα Η εφαρμογή Bring Back the Beat συλλέγει και αποστέλλει στην Cochlear αποταυτοποιημένα δεδομένα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται η εφαρμογή, καθώς και δεδομένα για τυχόν σφάλματα που προκύπτουν κατά τη χρήση της. Αυτά τα δεδομένα βοηθούν την Cochlear να βελτιώνει συνεχώς την εφαρμογή Bring Back the Beat, καθώς και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Cochlear. Ενδεικτικά, στα αναλυτικά δεδομένα περιλαμβάνονται ο τύπος της κινητής συσκευής και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, η συχνότητα χρήσης των διαφόρων λειτουργιών της εφαρμογής, καθώς και οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet με σκοπό την αξιολόγηση της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής στην οποία χρησιμοποιείται η εφαρμογή. Η Cochlear εφαρμόζει τεχνολογικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να αποτρέψει τη συσχέτιση αυτών των δεδομένων με την ταυτότητά σας.

 

Κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Bring Back the Beat, χρησιμοποιούμε το όνομά σας και το αρχικό γράμμα από το επώνυμό σας για να σας ταυτοποιήσουμε στον πίνακα κατάταξης για τους άλλους παίκτες της εφαρμογής Bring Back the Beat. Εάν συνδέσετε την εφαρμογή Bring Back the Beat με τον λογαριασμό σας Spotify, θα στείλουμε επίσης πληροφορίες στο Spotify σχετικά με την από μέρους σας χρήση της εφαρμογής Bring Back the Beat. Διαφορετικά, θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλα τρίτα μέρη μόνο με τη συναίνεσή σας ή βάσει σχετικής νομικής υποχρέωσης. Λάβετε υπόψη ότι εάν επιλέξετε να αποστείλετε μια φωτογραφία για να εξατομικεύσετε την εμπειρία παιχνιδιού σας, η φωτογραφία δεν θα εμφανίζεται στον πίνακα κατάταξης και δεν θα κοινοποιείται σε άλλους παίκτες.

Διατήρηση των προσωπικών σας στοιχείων

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα παιχνιδιού σας στην εφαρμογή Bring Back the Beat για όσο διάστημα διαθέτετε λογαριασμό Cochlear ή μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε. Εάν διαγράψετε τον λογαριασμό σας Cochlear, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα αποταυτοποιημένα αναλυτικά δεδομένα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούσατε την εφαρμογή Bring Back the Beat.

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας Spotify για όσο διάστημα διατηρείτε τον λογαριασμό σας Spotify συνδεδεμένο με την εφαρμογή Bring Back the Beat. Μπορείτε να αποσυνδέσετε τον λογαριασμό σας Spotify μέσα από την εφαρμογή Bring Back the Beat, πατώντας το εικονίδιο Spotify μέσα από τη λειτουργία παιχνιδιού Repertoire (Ρεπερτόριο) και ακολουθώντας τις οδηγίες αποσύνδεσης.

Το Remote Check της Cochlear δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες εμφυτευμάτων της Cochlear να χρησιμοποιούν την εφαρμογή Nucleus Smart για να διεξάγουν αυτοελέγχους στο σπίτι τους και να κοινοποιούν αυτά τα αποτελέσματα και διαγνωστικές πληροφορίες για τη συσκευή σε συμμετέχουσες κλινικές. Κατά τη διεξαγωγή των αυτοελέγχων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών στοιχείων, θα αποστέλλονται στην Cochlear.

Η συμμετοχή στο Remote Check είναι προαιρετική και μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας από το Remote Check ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με τον ιατρό σας ή με την Cochlear όπως καθορίζεται ακολούθως.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από συμμετέχοντες στο Remote Check

Με βάση τη συναίνεσή σας, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών στοιχείων:

Κατηγορία προσωπικών στοιχείων Σκοπός συλλογής και χρήσης
Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως η διεύθυνση email σας Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας ταυτοποιήσουμε στα εσωτερικά μας συστήματα και για να επικοινωνούμε μαζί σας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε μηνύματα σχετικά με τη συμμετοχή σας στο Remote Check, όπως υπενθυμίσεις για την ολοκλήρωση των αυτοελέγχων ή απαντήσεις από την κλινική σας.
Πληροφορίες από τον λογαριασμό σας Cochlear και την εφαρμογή Nucleus Smart Ο λογαριασμός σας Cochlear και η εφαρμογή Nucleus Smart χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουν την υπηρεσία Remote Check. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο συμπλήρωμα Πολιτικής απορρήτου για κάθε αντίστοιχη υπηρεσία.
Τα αποτελέσματά σας του Remote Check, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων εξετάσεων ακοής, των φωτογραφιών της θέσης του εμφυτεύματός σας, των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου και των διαγνωστικών δεδομένων από το εμφύτευμα(τα) και τον επεξεργαστή(ές) ήχου σας Συλλέγουμε αυτές πληροφορίες ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τις κοινοποιείτε με την υποδεδειγμένη κλινική(ές) σας, με στόχο την ανάλυση της υγείας της ακοής σας χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στην κλινική.
Τον αριθμό της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας Εάν ισχύει, συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για να ενεργοποιήσουμε μια ενσωματωμένη λειτουργικότητα πληρωμής, η οποία διευκολύνεται από έναν τρίτο πάροχο πληρωμών. Η Πύλη πληρωμών θα επεξεργαστεί την πληρωμή σας. Η Cochlear δεν αποθηκεύει, εάν ισχύει, τα στοιχεία της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας, για τον σκοπό αυτό.

 

Με βάση το ενδιαφέρον της Cochlear για συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Cochlear, χρησιμοποιούμε επίσης τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω του Remote Check σε αποταυτοποιημένη μορφή για να κατανοήσουμε καλύτερα τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και για να συνεχίσουμε να καινοτομούμε σε νέες λύσεις ακοής.

Κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων

Ο βασικός στόχος του Remote Check είναι να σας παρέχει τη δυνατότητα να εκτελείτε αυτοελέγχους και να κοινοποιείτε τα αποτελέσματα στην κλινική σας. Θα κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας του Remote Check μόνο στις κλινικές που εγκρίνετε. Μπορείτε να ελέγξετε ποιες κλινικές έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας του Remote Check μέσω της λειτουργίας Κοινοποίησης δεδομένων της εφαρμογής Nucleus Smart. Διαβάστε το συμπλήρωμα Πολιτικής απορρήτου της εφαρμογής Nucleus Smart για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία Κοινοποίησης δεδομένων. Εάν ισχύει, ο υποδεδειγμένος γονέας ή υπεύθυνος φροντίδας θα έχει επίσης πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από ή για εσάς. Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλα τρίτα μέρη μόνο με τη συναίνεσή σας ή βάσει σχετικής νομικής υποχρέωσης.

Διατήρηση των προσωπικών σας στοιχείων

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του Remote Check αποθηκεύονται από την Cochlear εκ μέρους σας, εκτός εάν μας ζητήσετε να τις διαγράψουμε.

Το Cochlear CoPilot είναι μια αυτοκαθοδηγούμενη εφαρμογή για κινητές συσκευές που βοηθά τους χρήστες εμφυτευμάτων της Cochlear να ακούν, να επικοινωνούν και να ζουν τη ζωή τους. Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά στοιχεία και τα χρησιμοποιούμε για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Cochlear CoPilot, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών στοιχείων:

Κατηγορία προσωπικών στοιχείων Σκοπός συλλογής και χρήσης
Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως η διεύθυνση email και ο αριθμός τηλεφώνου σας Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουμε τον λογαριασμό σας Cochlear, εάν δεν έχετε ήδη έναν, και για να καταστήσουμε δυνατή την πρόσβασή σας στους ιστότοπους, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες της Cochlear, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής Cochlear CoPilot.
Αναλυτικά δεδομένα Η εφαρμογή Cochlear CoPilot συλλέγει και αποστέλλει στην Cochlear αποταυτοποιημένα δεδομένα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται η εφαρμογή, καθώς και για τυχόν σφάλματα που προκύπτουν κατά τη χρήση της. Αυτά τα δεδομένα βοηθούν την Cochlear να βελτιώνει συνεχώς την εφαρμογή Cochlear CoPilot, καθώς και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Cochlear. Ενδεικτικά, στα αναλυτικά δεδομένα περιλαμβάνονται ο τύπος της κινητής συσκευής και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, η συχνότητα χρήσης των διαφόρων λειτουργιών της εφαρμογής, καθώς και οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet με σκοπό την αξιολόγηση της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής στην οποία χρησιμοποιείται η εφαρμογή. Η Cochlear εφαρμόζει τεχνολογικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να αποτρέψει τη συσχέτιση αυτών των δεδομένων με την ταυτότητά σας.

 

Κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Cochlear CoPilot, θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλα τρίτα μέρη μόνο με τη συναίνεσή σας ή βάσει σχετικής νομικής υποχρέωσης.

Διατήρηση των προσωπικών σας στοιχείων

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα δραστηριότητάς σας στην εφαρμογή Cochlear CoPilot για όσο διάστημα διαθέτετε λογαριασμό Cochlear ή μέχρι να μας ζητήσετε να τον διαγράψουμε. Εάν διαγράψετε τον λογαριασμό σας Cochlear, ενδέχεται να διατηρήσουμε αποταυτοποιημένα αναλυτικά δεδομένα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούσατε την εφαρμογή Cochlear CoPilot.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Πώς μπορείτε να διατυπώσετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την παρούσα Δήλωση ή σχετικά με το πώς η Cochlear χειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία σας;

Εάν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας ή να εκφράσετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την παρούσα Δήλωση απορρήτου ή τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω

 1. email στη διεύθυνση privacy@cochlear.com ή
 2. επικοινωνήστε είτε με την οντότητα της Cochlear στη χώρα σας είτε με το τοπικό γραφείο της Cochlear που βρίσκεται πλησιέστερα σε εσάς:

 

COCHLEAR ASIA PACIFIC
Υπόψη: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Υπόψη: Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
USA
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Υπόψη: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Υπόψη: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ;

Ενδέχεται να χρειαστεί να ενημερώνουμε την παρούσα δήλωση ανά διαστήματα για διάφορους λόγους, όπως είναι οι αλλαγές στη νομοθεσία, στους κανονισμούς και στις επιχειρηματικές πρακτικές μας. Όταν πραγματοποιούμε κάποια αλλαγή, θα δημοσιεύουμε την ενημερωμένη δήλωση απορρήτου 30 ημέρες προτού τεθεί σε ισχύ, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι είστε ενήμεροι για τα νέα στοιχεία.

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Εκτιμούμε το γεγονός ότι αφιερώσατε χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα δήλωση. Γνωρίζουμε ότι δείχνετε εμπιστοσύνη στην Cochlear όταν επιλέγετε να μοιραστείτε τα προσωπικά στοιχεία σας μαζί μας και σκοπεύουμε να τα χρησιμοποιήσουμε με υπευθυνότητα.

Τελευταία ενημέρωση: 22/3/2021
Ισχύς: 11/6/2021
D1425384 V12 2021-03

Οι ονομασίες Baha, Bring Back the Beat, Cochlear, Osia, Nucleus, Hear now. And always, το ελλειπτικό λογότυπο και τα σήματα που φέρουν σύμβολο ® ή ™ είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Cochlear Bone Anchored Solutions AB ή της Cochlear Limited (εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό)
Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση τέτοιων σημάτων από την Cochlear Limited γίνεται κατόπιν αδείας.
Το Apple αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc, κατοχυρωμένο στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Το Android αποτελεί εμπορικό σήμα της Google LLC.

D1632216 V4
Greek translation of D1425384 V12 2021-03