Skip to main content

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ COCHLEAR

Στην προσπάθειά της να τηρήσει την υπόσχεσή της Hear now. And always (Ακοή τώρα και για πάντα), η Cochlear μπορεί να συλλέξει, να χρησιμοποιήσει και να μοιραστεί προσωπικά στοιχεία. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω της χρήσης των ιστοτόπων, των εφαρμογών, των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας ή μέσω της επικοινωνίας μαζί μας. Θέλουμε να κατανοήσετε το είδος των προσωπικών στοιχείων που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, με ποιους τα μοιραζόμαστε, τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να τα προστατεύσουμε, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά ή/και να τα διορθώσετε και, τέλος, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν απορίες ή ανησυχίες.

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου ισχύει για τους ιστοτόπους, τις εφαρμογές, την επικοινωνία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η Cochlear Limited και οι θυγατρικές της παγκοσμίως (ο "Όμιλος Cochlear"), μια λίστα των οποίων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Λάβετε υπόψη ότι η παρούσα Πολιτική απορρήτου δεν διέπει την από μέρους της Cochlear συλλογή, χρήση ή κοινοποίηση Προστατευμένων υγειονομικών πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται στο Health Insurance Portability and Accountability Act - "HIPAA" (Νόμος περί δυνατότητας μεταφοράς ασφάλισης υγείας και περί λογοδοσίας) των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορείτε να δείτε τη δική μας Ειδοποίηση περί πρακτικών απορρήτου HIPAA.

 

 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η COCHLEAR;

Προσωπικά στοιχεία που παρέχετε εσείς

Όταν επικοινωνείτε με την Cochlear, μπορεί να μας δώσετε τα προσωπικά στοιχεία σας. Για παράδειγμα, μπορεί να μας δώσετε:

 • το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας κατά την εγγραφή σας για τη δημιουργία λογαριασμού Cochlear στους ιστοτόπους μας ή μέσω μίας εκ των εφαρμογών μας ή κατά την επίσκεψή σας σε κάποια εγκατάσταση ή εκδήλωση της Cochlear,
 • στοιχεία σχετικά με το προσωπικό σας ταξίδι στην ακοή στα φόρουμ ή άλλες υπηρεσίες της Κοινότητας της Cochlear,
 • στοιχεία σχετικά με την ηλικία, την υγεία ή την ιατρική θεραπεία που ακολουθείτε κατά τη δήλωση μιας συσκευής ή τη χρήση ή την υποβολή αιτήματος σχετικά με πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή
 • τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών από εμάς.

Αν είστε επαγγελματίας στον τομέα της υγείας, μπορεί επίσης να συλλέξουμε στοιχεία σχετικά με την ιατρική σας ειδικότητα, τα κλινικά σας ενδιαφέροντα, καθώς και την ανάμειξή σας με τα προϊόντα της Cochlear.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται μέσω της από μέρους σας χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών

Η ενεργοποίηση ορισμένων δυνατοτήτων εντός των εφαρμογών και των υπηρεσιών της Cochlear μπορεί να σας επιτρέψει να μοιραστείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση της εφαρμογής ή/και της συσκευής ακοής σας. Επιπλέον, όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας, ο υπολογιστής σας ή η φορητή συσκευή σας μπορεί να στείλει ορισμένα δεδομένα σε εμάς όπως είναι η διεύθυνση IP, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε και τυχόν σφάλματα που συναντήσατε. Για πρόσθετες λεπτομέρειες, διαβάστε την παρακάτω ενότητα σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί η Cochlear τα cookies.

Προσωπικά στοιχεία από τρίτα μέρη

Ανά διαστήματα, μπορεί να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από άλλους οργανισμούς ή πρόσωπα. Για παράδειγμα, μετά την τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος ακοής, η κλινική σας ενδέχεται να μας δηλώσει το σειριακό αριθμό του εμφυτεύματος ακοής, το σειριακό αριθμό και τη διαμόρφωση του επεξεργαστή ήχου, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα έχετε την πλήρη υποστήριξή μας. Μπορεί επίσης να λάβουμε δεδομένα από τρίτους παρόχους για να ενισχύσουμε τις προσπάθειες ανάλυσης της αγοράς και μάρκετινγκ. Αυτά τα πρόσθετα στοιχεία μάς βοηθούν να σας παρέχουμε μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία.

 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η COCHLEAR ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;

Για να αλλάξουμε τον τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν την απώλεια ακοής, καθώς και για να καινοτομήσουμε και να διαθέσουμε στην αγορά μια γκάμα εμφυτευμάτων ακοής, χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία για την παροχή, συντήρηση και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία για:

 • τον έλεγχο, την υποστήριξη και την ανάπτυξη αναβαθμίσεων και βελτιώσεων στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μας (π.χ. την παροχή της δυνατότητας τοποθέτησης, ενεργοποίησης, συντήρησης και διαχείρισης συσκευών), καθώς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • την ανάλυση δεδομένων απόδοσης, συντήρησης και αξιοπιστίας των προϊόντων,
 • τη βελτίωση του περιεχομένου, της λειτουργικότητας και της χρηστικότητας των ιστοτόπων και των εφαρμογών μας,
 • τη διατήρηση αρχείου διανομής και αρχείου ιστορικού συσκευής των προϊόντων·της Cochlear,
 • τη συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις, όπως τη διατήρηση αρχείου ιατρικών ερωτημάτων ή/και παραπόνων σχετικά με τα προϊόντα μας,
 • σκοπούς ασφάλειας, πίστωσης ή πρόληψης της απάτης ή
 • κατά τη διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων εργασιακής απασχόλησης και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης.

Χρησιμοποιούμε επίσης προσωπικά στοιχεία για την υποστήριξη των προσπαθειών μάρκετινγκ και προώθησης, όπως:

 • πρόσκληση συμμετοχής σε έρευνες και παροχής σχολίων,
 • επικοινωνία μαζί σας για προσφορές και άλλες πληροφορίες που θεωρούμε ότι θα σας ενδιαφέρουν,
 • παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας κατά τη χρήση των ιστοτόπων και των εφαρμογών μας ή
 • δημιουργία ενός προφίλ από την επικοινωνία μας με εσάς, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα ποιες πληροφορίες μπορεί να σας ενδιαφέρει να λαμβάνετε.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να καταργήσετε την εγγραφή σας από προωθητικές ανακοινώσεις, είτε μέσω των συνδέσμων κατάργησης της εγγραφής εντός των ανακοινώσεων είτε επικοινωνώντας μαζί μας με μία από τις μεθόδους που περιγράφονται στο τέλος της παρούσας Πολιτικής απορρήτου.

 

ΠΟΤΕ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ;

Εντός του Ομίλου Cochlear

Μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά στοιχεία εντός του Ομίλου Cochlear παγκοσμίως. Κάθε μέλος του Ομίλου Cochlear θα χρησιμοποιεί και θα μοιράζεται τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου.

Με τους παρόχους υπηρεσιών μας

Μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία με οργανισμούς που παρέχουν ή εκτελούν υπηρεσίες στην Cochlear ή εκ μέρους αυτής. Για παράδειγμα, εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης ιστοτόπων ή που μας βοηθούν να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στην αγορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρέχετε τα προσωπικά στοιχεία σας απευθείας στους εν λόγω τρίτους παρόχους υπηρεσιών (π.χ. όταν κάνετε μια αγορά στο online κατάστημά μας και εισάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας για την πληρωμή, αυτά τα δεδομένα αποστέλλονται απευθείας σε τρίτο μέρος που επεξεργάζεται την πληρωμή), και αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να μοιραστούν αυτά τα δεδομένα με την Cochlear. Οι πάροχοι υπηρεσιών μας υποχρεούνται βάσει σύμβασης να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων που μοιραζόμαστε μαζί τους και να τα χρησιμοποιήσουν μόνο για την παροχή υπηρεσιών προς εμάς.

Με εταίρους, παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και παρόχους φροντίδας

Μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά στοιχεία σας με τους παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. τον χειρουργό, τον ακοολόγο σας κ.λπ.) για αξιολόγηση της καταλληλότητας των προϊόντων μας, για παροχή βοήθειας με την από μέρους σας χρήση των προϊόντων μας ή για άλλους λόγους που σχετίζονται με τη θεραπεία, τις ενέργειες παροχής φροντίδας ή την πληρωμή. Για παράδειγμα:

 • κατά την υποβολή online παραγγελίας για το αντίστοιχο προϊόν ή την υπηρεσία, μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά στοιχεία σας με οργανισμούς που πληρώνουν για τις υγειονομικές υπηρεσίες εκ μέρους σας (για παράδειγμα την Medicare ή την Medicaid στις ΗΠΑ, καθώς και τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη) και
 • όταν χρησιμοποιείτε τις τεχνολογίες cloud της Cochlear για να είναι δυνατή η ασφαλής δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των αρχείων MAP επεξεργαστών ήχου από την Cochlear και η κοινή χρήση τους με τους υποδεδειγμένους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορεί να κοινοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία σε γονείς, κηδεμόνες ή παρόχους φροντίδας (κατά περίπτωση).

Επιχειρηματικές συναλλαγές

Τα προσωπικά στοιχεία σας μπορεί να μεταφερθούν σε μια εταιρεία που έχει αποκτήσει τις μετοχές ή τα περιουσιακά στοιχεία ενός μέλους του Ομίλου Cochlear ή ενός από τα λειτουργικά τμήματά μας, για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα πώλησης, συγχώνευσης, αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης. Αν προκύψει μια τέτοια μεταφορά, η χρήση των προσωπικών στοιχείων σας από την αποκτώσα εταιρεία θα εξακολουθεί να υπόκειται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου και στις προτιμήσεις απορρήτου που μας έχετε εκφράσει.

Νομικά/Κυβερνητικά αιτήματα και η προστασία της Cochlear και των υπολοίπων.

Μπορεί να κοινοποιήσουμε προσωπικά στοιχεία όταν εμείς, καλή τη πίστει, θεωρούμε ότι η κοινοποίηση ενδείκνυται για:

 • συμμόρφωση με τη νομοθεσία (ή δικαστική εντολή ή κλήση),
 • συμμόρφωση με νόμιμα αιτήματα από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές,
 • πρόληψη ή διερεύνηση πιθανού εγκλήματος, όπως απάτης ή κλοπής ταυτότητας ή
 • προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας του Ομίλου Cochlear, των χρηστών μας ή λοιπών προσώπων.

 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η COCHLEAR ΤΑ COOKIES, ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύει το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet το οποίο χρησιμοποιείτε, προκειμένου οι ιστότοποι να μπορούν να παρακολουθούν τις πληροφορίες μεταξύ των επισκέψεων. Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν cookies για να μας βοηθούν με:

 • την κατανόηση ποιων δικών μας ιστοσελίδων επισκέπτεστε, τη συχνότητα και από ποιες συσκευές,
 • τη συλλογή και απομνημόνευση πληροφοριών σχετικά με τις συσκευές και προτιμήσεις περιήγησης,
 • την εξατομίκευση στοιχείων των ιστοτόπων μας με βάση το πρόγραμμα περιήγησης, τη συσκευή, τη χώρα και τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε, καθώς και
 • τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο ανακατευθυνθήκατε και τις άλλες τοποθεσίες που έχετε επισκεφθεί για να μπορέσουμε να κατηγοριοποιήσουμε την περιήγησή σας σε κάποιο τμήμα της αγοράς για ανάλυση της αγοράς, και
 • την παροχή προς εσάς πιο σχετικού περιεχομένου, προωθητικών ανακοινώσεων και διαφημίσεων.

Για παράδειγμα, όταν επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας, τα cookies μάς βοηθούν να αναγνωρίσουμε τι είναι αυτό που αναζητάτε, τι περιεχόμενο επισκέπτεστε, και πόσο συχνά επιστρέφετε. Αν και οι πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των cookies δεν σας ταυτοποιούν απευθείας, αφού εγγραφείτε στους ιστοτόπους μας ενδέχεται να συσχετίσουμε την προηγούμενη ή τη μελλοντική σας δραστηριότητα στους ιστοτόπους και στις εφαρμογές μας με τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δώσει.

Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούν οι ιστότοποί μας ρυθμίζονται από εμάς και ορισμένα ρυθμίζονται από τρίτα μέρη εκ μέρους μας. Η από μέρους μας χρήση των cookies από τρίτα μέρη επιτρέπει τη διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων που ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την προβολή διαφημίσεων της Cochlear σε άλλους ιστοτόπους που επισκέπτεστε.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να λάβουμε στατιστικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση των ιστοτόπων και των εφαρμογών μας, καθώς και τα Google AdSense και Google DoubleClick για τη διαχείριση και τοποθέτηση διαφημίσεων (συνολικά "Google Services"). Οι Google Services επιτρέπουν τη συσχέτιση της χρήσης σας σε πολλές συσκευές, όπως το κινητό τηλέφωνο και τον επιτραπέζιο υπολογιστή που χρησιμοποιείτε. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Google Analytics ή για να αποφύγετε τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψή σας στους ιστοτόπους μας ή συνδεθείτε στο δικό σας Λογαριασμό Google για να ελέγξετε τις διαφημίσεις που βλέπετε σε όλες τις Google Services.

Αν δεν επιθυμείτε τη δημιουργία στοιχείων cookies, μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet ώστε να απορρίπτει τα cookies. Η ενέργεια αυτή μπορεί να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία ορισμένων δυνατοτήτων των ιστοτόπων μας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies και τις παρόμοιες τεχνολογίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση allaboutcookies.org.

Μπορείτε επίσης να αρνηθείτε τη διαφήμιση βάσει ενδιαφερόντων με τη βοήθεια ιστοτόπων του κλάδου μέσω της επίσκεψης των διευθύνσεων www.networkadvertising.org/choices, www.aboutads.info/choices και www.youronlinechoices.com (για κατοίκους Ευρώπης).

Πρόσθετα κοινωνικών δικτύων

Πέρα από τα cookies, έχουμε υιοθετήσει επίσης πρόσθετα κοινωνικών δικτύων από κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook και το Twitter, για να μπορείτε να κοινοποιείτε στοιχεία από τους ιστοτόπους μας σε φίλους και συνδέσεις online. Με κάθε επίσκεψη στους ιστοτόπους μας που περιλαμβάνουν ένα πρόσθετο, το πρόγραμμα περιήγησής σας συνδέεται με τους διακομιστές του Facebook ή/και του Twitter. Αν είστε συνδεδεμένοι στις υπηρεσίες του Facebook ή/και του Twitter ενώ επισκέπτεστε τους ιστοτόπους μας, ενδέχεται να συνδέσουν την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας με τον αντίστοιχο λογαριασμό χρήστη που χρησιμοποιείτε.

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Πού γίνεται η επεξεργασία και η αποθήκευση των προσωπικών στοιχείων;

Η Cochlear είναι μια πολυεθνική εταιρεία, με έδρα το Σίδνεϋ της Αυστραλίας, αλλά με κομβικές εγκαταστάσεις και προσωπικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού. Τα προσωπικά στοιχεία σας μπορούν να μεταφερθούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να αποθηκευτούν οπουδήποτε δραστηριοποιείται η Cochlear, ο Όμιλος Cochlear ή οι αντίστοιχοι πάροχοι υπηρεσιών. Στο βαθμό που τα προσωπικά στοιχεία συλλέγονται από κατοίκους της ΕΕ/του ΕΟΧ και μεταφέρονται σε χώρες που μπορεί να έχουν χαμηλότερα νομικά πρότυπα ως προς την προστασία των προσωπικών στοιχείων, η Cochlear θα λάβει μέτρα για την προστασία ή με άλλον τρόπο επεξεργασία τους σύμφωνα με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

Για πόσο θα διατηρεί η Cochlear τα προσωπικά στοιχεία;

Η Cochlear θα διατηρεί προσωπικά στοιχεία σε μορφή που παρέχει τη δυνατότητα ταυτοποίησής σας μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο είχαν συλλεχθεί αρχικά ή για τυχόν πρόσθετες χρήσεις με τις οποίες έχετε συμφωνήσει ή για την ικανοποίηση των κανονιστικών και νομικών υποχρεώσεών μας σχετικά με την τήρηση αρχείων. Στη συνέχεια, είτε θα διαγράψουμε τα στοιχεία αυτά είτε θα διαγράψουμε τα στοιχεία που σας ταυτοποιούν, ώστε να μη σχετίζονται πλέον με εσάς.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Με ποιον τρόπο βοηθάει η Cochlear στη διασφάλιση των προσωπικών στοιχείων;

Η Cochlear έχει εφαρμόσει κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών στοιχείων από εσφαλμένη χρήση, απώλεια και μη εγκεκριμένη πρόσβαση ή κοινοποίηση. Τα μέτρα ασφαλείας που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν κατάλληλο έλεγχο πρόσβασης, κρυπτογράφηση (όπου είναι αναγκαίο) και τακτικές αξιολογήσεις ασφαλείας.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ

Πώς αντιμετωπίζει η Cochlear το απόρρητο των παιδιών και τα δικαιώματα των γονέων;

Οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες μας προορίζονται για το ευρύ κοινό, όπως ασθενείς, γονείς και το γενικό κοινό, αλλά σε γενικές γραμμές δεν απευθύνονται σε παιδιά. Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ιστότοποί μας μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία με τα οποία οι χρήστες μας ενδέχεται να μοιραστούν περιεχόμενο με άλλα άτομα στους ιστοτόπους μας (όπως μέσω του ιστοτόπου της Κοινότητας της Cochlear, κατά περίπτωση) ή μέσω των κοινωνικών δικτύων. Αν κάποιο παιδί χρησιμοποιήσει αυτές τις δυνατότητες, το παιδί θα μπορούσε ενδεχομένως να κοινοποιήσει προσωπικά στοιχεία, όπως στοιχεία υγείας, σε άλλους χρήστες ή στο κοινό.

Οι γονείς μπορούν να ελέγξουν, να επεξεργαστούν, να ζητήσουν τη διαγραφή ή να αποτρέψουν την περαιτέρω συλλογή ή χρήση των προσωπικών στοιχείων των παιδιών τους. Οι γονείς μπορούν επίσης να επιλέξουν να συμφωνήσουν με τη συλλογή και τη χρήση των στοιχείων των παιδιών τους, αλλά να μην επιτρέψουν την κοινοποίηση των εν λόγω στοιχείων σε συγκεκριμένα τρίτα μέρη. Οι γονείς μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες ή να διερευνήσουν τις πρακτικές απορρήτου που ακολουθούμε, επικοινωνώντας μαζί μας με μία από τις παρακάτω μεθόδους.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να διαγράψετε προσωπικά στοιχεία;

Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να κάνετε επιλογές σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας. Κάθε φορά που συλλέγουμε τα προσωπικά στοιχεία σας, προσπαθούμε να βεβαιωνόμαστε ότι είναι έγκυρα, ολοκληρωμένα και ενημερωμένα. Ωστόσο, κατανοούμε ότι τα προσωπικά στοιχεία σας και οι προτιμήσεις απορρήτου σας ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου.

Επικοινωνήστε μαζί μας με μία από τις μεθόδους που αναφέρονται παρακάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία σας που βρίσκονται στον έλεγχο της Cochlear. Στο πλαίσιο της προσπάθειας προστασίας του απορρήτου και της ασφάλειάς σας, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, πριν σας δώσουμε πρόσβαση στα στοιχεία σας ή τη δυνατότητα διόρθωσης, τροποποίησης ή διαγραφής των αρχείων μας.

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στα ακόλουθα συμπληρώματα περιγράφουμε πώς συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες συλλέγουν και χρησιμοποιούν προσωπικά στοιχεία με τρόπους που δεν περιγράφονται στην κύρια Πολιτική απορρήτου μας (παραπάνω) ή που απαιτούν περαιτέρω αποσαφήνιση.

Με την εφαρμογή Nucleus® Smart μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την ακουστική εμπειρία σας απευθείας από ένα συμβατό smartphone. Η εφαρμογή σάς δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε ζεύξη ενός επεξεργαστή ήχου Nucleus 7 μέσω Bluetooth® με το συμβατό smartphone, επιτρέποντας σας έτσι να αλλάζετε γρήγορα προγράμματα, να ρυθμίζετε την ένταση του ήχου, να ελέγχετε τα πρόσθετα εξαρτήματα ροής, να έχετε πρόσβαση σε συμβουλές λειτουργίας και να εντοπίζετε έναν επεξεργαστή ήχου που έχει παραπέσει ή χαθεί.

Βασικά δεδομένα

Όταν συνδέεστε στην εφαρμογή Nucleus Smart με τον λογαριασμό Cochlear που διαθέτετε, πληροφορίες σχετικά με το εμφύτευμα και τον επεξεργαστή ήχου σας αποστέλλονται στην Cochlear. Αυτές οι πληροφορίες μάς επιτρέπουν να επικυρώνουμε ότι η εφαρμογή χρησιμοποιείται με εγκεκριμένο υλικό.

Ειδοποιήσεις

Η εφαρμογή Nucleus Smart σάς ζητά να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις ώστε να λαμβάνετε από την εφαρμογή σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με τον επεξεργαστή ήχου σας. Επιπλέον, αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί λειτουργίες παρασκηνίου, όπως η Παρακολούθηση ακοής.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία από τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εφαρμογών του smartphone σας.

Εύρεση του επεξεργαστή / Υπηρεσίες τοποθεσίας

Η εφαρμογή Nucleus Smart χρησιμοποιεί το GPS και το WiFi της συσκευής σας προκειμένου να σας βοηθήσει να εντοπίσετε έναν επεξεργαστή ήχου που έχει παραπέσει ή χαθεί. Αυτό το επιτυγχάνει αποθηκεύοντας την τελευταία θέση όπου χρησιμοποιήσατε τον επεξεργαστή ήχου και την τελευταία τοποθεσία όπου η εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε με τον επεξεργαστή ήχου. Τα δεδομένα τοποθεσίας σας δεν αποστέλλονται στην Cochlear.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία από τις ρυθμίσεις υπηρεσιών τοποθεσίας του smartphone σας.

Αναλυτικά δεδομένα

Η εφαρμογή Nucleus Smart συλλέγει και αποστέλλει στην Cochlear αποταυτοποιημένα δεδομένα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται η εφαρμογή, καθώς και για τυχόν σφάλματα που προκύπτουν κατά τη χρήση της. Αυτά τα δεδομένα βοηθούν την Cochlear να βελτιώνει συνεχώς την εφαρμογή Nucleus Smart, καθώς και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της Cochlear. Ενδεικτικά, στα αναλυτικά δεδομένα περιλαμβάνονται ο τύπος της κινητής συσκευής και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, η συχνότητα χρήσης των διαφόρων λειτουργιών της εφαρμογής, καθώς και οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου Internet με σκοπό την αξιολόγηση της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής στην οποία χρησιμοποιείται η εφαρμογή. Η Cochlear εφαρμόζει τεχνολογικά και διοικητικά μέτρα προκειμένου να αποτρέψει τη συσχέτιση αυτών των δεδομένων με την ταυτότητά σας.

Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση τέτοιων σημάτων από την Cochlear Limited γίνεται κατόπιν αδείας.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πώς μπορείτε να διατυπώσετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτήν την πολιτική ή σχετικά με το πώς η Cochlear χειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία σας;

Αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία σας, να αλλάξετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας ή να διατυπώσετε τυχόν ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική απορρήτου ή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας, στείλτε email στη διεύθυνση privacy@cochlear.com ή επικοινωνήστε με ένα από τα πιο κοντινά τοπικά γραφεία της Cochlear:

COCHLEAR LIMITED
Υπόψη: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
 
COCHLEAR AMERICAS
Υπόψη: Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
 
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Υπόψη: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
 

Αν και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις ή τις ανησυχίες που μπορεί να έχετε, έχετε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσετε απευθείας με την τοπική ρυθμιστική αρχή προστασίας απορρήτου ή προσωπικών δεδομένων.

 

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ;

Μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσουμε την παρούσα πολιτική ανά διαστήματα για διάφορους λόγους, όπως αλλαγές στη νομοθεσία, στους κανονισμούς και στις επιχειρηματικές πρακτικές μας. Όταν κάνουμε κάποια αλλαγή, θα δημοσιεύουμε την ενημερωμένη πολιτική απορρήτου 30 ημέρες πριν τεθεί σε ισχύ, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι είστε ενήμεροι για τα νέα στοιχεία.

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Εκτιμάμε πολύ το γεγονός ότι αφιερώσατε χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα πολιτική. Γνωρίζουμε ότι δείχνετε εμπιστοσύνη στην Cochlear όταν επιλέγετε να μοιραστείτε τα προσωπικά στοιχεία σας μαζί μας και σκοπεύουμε να τα χρησιμοποιήσουμε με υπευθυνότητα καθώς συνεχίζουμε να βοηθάμε τους ανθρώπους τηρώντας την υπόσχεσή μας Hear now. And always (Ακοή τώρα και για πάντα).

 

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2017. D1225920 μετάφραση από D1212310.