Skip to main content

COCHLEARS GLOBALE POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Når du interagerer med Cochlear gennem brug af vores websteder, applikationer, produkter eller serviceydelser, eller via kommunikation med os, kan vi indsamle og bruge dine personlige oplysninger. Vi vil gerne gøre opmærksom på, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvordan vi bruger dem, hvem vi deler dem med, hvad vi gør for at beskytte dem, hvordan du kan få adgang til dem og/eller rette dem, og ikke mindst hvordan du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder.

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for websteder, apps, produkter og serviceydelser fra Cochlear Limited og dennes datterselskaber i hele verden ("Cochlear Group"), og du kan finde en liste over dem her, såvel som kommunikation med Cochlear.

Bemærk, at denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger ikke regulerer Cochlears indsamling, anvendelse eller videregivelse af beskyttede helbredsoplysninger som defineret af den amerikanske Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA - Lov om mobilitet og ansvarlighed inden for sundhedsforsikringer). Du kan eventuelt læse vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger i forbindelse med HIPAA.

 

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER COCHLEAR?

Personoplysninger leveret af dig.

Når du er i kontakt med Cochlear, giver du os nogle gange personoplysninger. Det kan for eksempel være:

 • dit navn og dine kontaktoplysninger, når du opretter en Cochlear-konto på vores websteder eller via en af vores apps, eller når du besøger Cochlear eller deltager i et arrangement
 • oplysninger om dine oplevelser med din hørelse på vores Cochlear Community-forummer eller andre serviceydelser
 • oplysninger om din alder, dit helbred eller din medicinske behandling, når du registrerer en enhed eller anvender eller anmoder om oplysninger om vores produkter og serviceydelser
 • dit kreditkortnummer, når du køber produkter eller serviceydelser fra os.

Hvis du er læge eller hørespecialist, indsamler vi muligvis også oplysninger om dit speciale, dine kliniske interesser og dit tilhørsforhold til Cochlears produkter.

Du er ikke forpligtet til at give os disse personoplysninger, men i nogle situationer vil vi muligvis ikke være i stand til at levere alle vores serviceydelser til dig uden dine personlige oplysninger.

Personoplysninger, der indsamles gennem din brug af produkter og serviceydelser.

Aktivering af visse funktioner i Cochlears apps og serviceydelser kan betyde, at du deler yderligere oplysninger om din brug af appen og/eller dit høreapparat. Desuden kan din computer eller mobile enhed sende visse analysedata til os, som for eksempel din IP-adresse, din browserversion, versionen af den app, du bruger, og eventuelle fejl, der måtte opstå, når du besøger vores websteder eller bruger vores apps. Du kan læse mere om dette i afsnittet nedenfor om, hvordan Cochlear anvender cookies, og mere om specifikke produkter, serviceydelser og aktiviteter i afsnittet Tillæg til politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Personoplysninger fra tredjepart.

Fra tid til anden kan det ske, at vi indhenter oplysninger om dig fra andre organisationer eller personer. For eksempel kan dit CI-center registrere dit høreimplantats serienummer, lydprocessorens serienummer og konfiguration samt dine kontaktoplysninger hos os, når du modtager et høreimplantat, for at sikre at du får den fulde support fra os. Vi kan også indhente data fra tredjepartsleverandører som supplement til vores markedsanalyse og markedsføringstiltag. Disse yderligere data hjælper os med at give dig en mere personlig oplevelse.

 

HVORDAN BRUGER COCHLEAR PERSONOPLYSNINGER?

For at ændre den måde, mennesker forstår og opfører sig på i forhold til høretab, og for at forny og markedsføre et udvalg af implanterbare høreløsninger anvender vi personoplysninger i henhold til de formål, der beskrives nedenfor samt beskrives i Tillæg til politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

På basis af Cochlears globale begrænsede garanti og i henhold til vores lovmæssige forpligtelser til at opbevare og vedligeholde fortegnelser med relation til vores medicinske enheder bruger vi dine oplysninger til at:

 • spore dine garantiperioder
 • føre en distributionsfortegnelse og en fortegnelse over enhedens historik for Cochlear-produkter
 • vedligeholde en fortegnelse over medicinske forespørgsler og/eller klager i forbindelse med vores produkter

På basis af dit samtykke eller i øvrigt i overensstemmelse med gældende lovgivning bruger vi dine personoplysninger til at:

 • registrere dine enheder
 • muliggøre vores markedsføring og salgsfremmende aktiviteter, f.eks. ved at invitere dig til at deltage i undersøgelser og give feedback til os eller ved at kontakte dig med tilbud og andre oplysninger vedrørende vores produkter og serviceydelser, som vi mener er interessante for dig

På basis af Cochlears interesse i at levere de serviceydelser, du anmoder om, og for løbende at forbedre Cochlears produkter og serviceydelser bruger vi dine personoplysninger til at:

 • svare på dine anmodninger om oplysninger om vores produkter og serviceydelser
 • give dig en personlig oplevelse, når du bruger vores websteder og apps
 • give dig servicerelaterede meddelelser om f.eks. garantiudløb
 • oprette en profil ud fra den kontakt, vi har haft med dig, så vi bedre kan forstå, hvilken information du kan være interesseret i at modtage
 • teste, supportere og udvikle opgraderinger og forbedringer til vores produkter og serviceydelser (f.eks. i forbindelse med tilpasning, aktivering, vedligeholdelse og administration af enheder) samt til at udvikle nye produkter og serviceydelser
 • analysere oplysninger om produktydelse, service og pålidelighed
 • forbedre indhold, funktion og brugbarhed af vores websteder og apps
 • observere med henblik på sikkerhed eller forebyggelse af bedrageri

 

HVORNÅR DELER VI PERSONOPLYSNINGER OG MED HVEM?

Inden for Cochlear Group.

Vi kan dele personoplysninger inden for Cochlear Group globalt. Hvert medlem af Cochlear Group bruger og deler kun dine personoplysninger som fastlagt i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Med vores serviceudbydere.

Vi deler personoplysninger med organisationer, som leverer eller udfører serviceydelser til eller på vegne af Cochlear; det kan for eksempel være virksomheder, som yder support til websteder, eller som hjælper os med at markedsføre vores produkter og serviceydelser. I nogle tilfælde kan du give dine personoplysninger direkte til disse tredjepartsserviceudbydere (når du f.eks. køber noget i vores online-forretning og indtaster dine kreditkortoplysninger for at betale, sendes disse data direkte til en tredjepartsvirksomhed, som behandler betalingen), og tredjeparten deler eventuelt dataene med Cochlear. Vores serviceudbydere er kontraktligt forpligtede til at beskytte fortroligheden af de personoplysninger, vi deler med dem, og til kun at anvende dem til at levere serviceydelser til os.

Med læger, hørespecialister, behandlere og omsorgspersoner.

Vi kan dele dine personoplysninger med dine sundhedspersoner (f.eks. din læge, din hørespecialist osv.) i forbindelse med en vurdering af din egnethed til vores produkter, for at hjælpe med at bruge vores produkter eller af andre årsager i forbindelse med behandling, sundhedsaktiviteter eller betaling. F.eks.:

 • når du bestiller et produkt eller en serviceydelse (eller hvis du er i gang med processen i forbindelse med at bestille et produkt eller en serviceydelse), kan vi dele dine personoplysninger med organisationer, der betaler for sundhedsydelser på dine vegne (for eksempel Medicare eller Medicaid i USA eller den offentlige sygesikring eller private sundhedsforsikringer på andre markeder)
 • når du bruger Cochlears cloud-teknologier med henblik på at sikkerhedskopiere lydprocessorens MAP-filer på en sikker måde hos Cochlear og at dele dem med de sundhedsudbydere, du har udpeget.

Desuden kan vi i overensstemmelse med gældende love videregive personoplysninger til forældre, værger eller omsorgspersoner (som relevant).

Forretningstransaktioner.

Dine personoplysninger kan blive overført til en virksomhed, som har købt aktier eller aktiver i et medlem af Cochlear Group eller en af vores afdelinger, for eksempel som resultat af et salg, en fusion, en omorganisering eller en likvidation. I tilfælde af en sådan overførsel vil købsvirksomhedens brug af dine personoplysninger stadig være underlagt denne Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og de præferencer for personlige oplysninger, du har angivet over for os.

Juridiske anmodninger og anmodninger fra det offentlige og beskyttelse af Cochlear og andre

Vi kan videregive personoplysninger, hvis vi i god tro mener, at videregivelsen er relevant for at:

 • overholde lovgivningen (eller en retskendelse eller en stævning)
 • overholde lovlige anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder
 • forhindre eller efterforske en mulig forbrydelse, som for eksempel bedrageri eller identitetstyveri
 • beskytte Cochlear Groups, vores brugeres eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed.

 

HVORDAN ANVENDER COCHLEAR COOKIES, PLUG-INS PÅ SOCIALE MEDIER OG LIGNENDE TEKNOLOGIER?

Cookies er små filer, som din internetbrowser gemmer for at hjælpe websteder med at holde styr på oplysninger mellem besøg. Vores websteder anvender cookies til at hjælpe os med at:

 • forstå, hvilke af vores websteder du besøger, hvor ofte og fra hvilke typer af enheder
 • indsamle og huske oplysninger om de enheder, du bruger til at browse med, og dine præferencer
 • gøre elementer af vores websteder personlige på baggrund af din browser, din enhed, dit land og dit sprog
 • indsamle oplysninger om det websted, du kom fra, og andre steder, du har besøgt, så vi kan kategorisere din browsing i et markedssegment med henblik på markedsanalyse
 • gøre indhold, marketingkommunikation og reklamer mere relevant.

For eksempel hjælper cookies os med at identificere, hvad du søgte efter, hvilket indhold du besøgte, og hvor ofte du besøger os, når du går ind på vores websteder. Selvom de oplysninger, vi indsamler via cookies, ikke identificerer dig direkte, kan vi tilknytte din tidligere og fremtidige aktivitet på vores websteder og apps med de kontaktoplysninger, du giver os, når du opretter en profil.

Nogle af de cookies, der bruges af vores websteder, gemmes af os, og nogle gemmes af tredjepart på vores vegne. Vores brug af cookies fra tredjepart giver os mulighed for at bruge internetbaserede reklamer, hvilket kan betyde, at du får vist reklamer fra Cochlear på andre websteder, du besøger.

Vi bruger Google Analytics til at indhente statistiske data om brugen af vores websteder og apps og Google AdSense og Google DoubleClick til administration og placering af reklamer (samlet kaldet "Google Services"). Google Services gør det muligt at sammenholde din brug på tværs af flere enheder, som for eksempel din mobiltelefon og din computer. Klik her for at lære mere om Google Analytics eller for at forhindre indsamling af oplysninger om dit besøg på vores websteder. Du kan også besøge http://myaccount.google.com for at administrere din reklameoplevelse, når der bruges Google Services.

Hvis du ikke vil have, at der gemmes cookies, kan du konfigurere din internetbrowser til at afvise cookies. Hvis du gør det, vil visse funktioner på vores websteder muligvis ikke fungere efter hensigten. Du kan lære mere om cookies og lignende teknologier på http://allaboutcookies.org. Du kan også fravælge interessebaserede reklamer via branchedrevne websteder ved at gå ind på http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices og http://www.youronlinechoices.com (for personer med bopæl i Europa).

 

Cookieindstillinger for europæiske besøgende

Cochlears websteder, der er rettet mod personer bosiddende i Schweiz og lande inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Cochlear Europe-hjemmesider), indstiller som standard kun vigtige cookies, som er nødvendige for, at webstederne kan fungere korrekt. Hvis du besøger Cochlear Europe-hjemmesider, vil du få vist en bannermeddelelse om cookies, hvor du kan acceptere eller afvise vores indstilling af ikke-væsentlige cookies, f.eks. dem, der bruges til analyser og personlig tilpasning. Fra dette banner kan du åbne vores europæiske indstillinger for cookies for at angive de specifikke kategorier af cookies, som du vil tillade, at Cochlear indstiller. Dine valg opretholdes kun på Cochlear Europe-hjemmesider og ikke på hjemmesider, der er rettet mod personer uden for Schweiz og lande inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. På grund af den måde, cookies fungerer på, vil dine valg også kun blive opretholdt på domænebasis, hvilket betyder, at du vil blive bedt om at foretage valget separat, når du navigerer mellem Cochlear Europe-hjemmesider, som ligger på forskellige domæner (f.eks. cochlear.com versus iwanttohear.com).

 

Plug-ins på sociale medier

Udover cookies har vi også implementeret plug-ins på sociale medier som for eksempel Facebook og Twitter, så du kan dele ting fra vores websteder med dine online-venner og forbindelser. Med hvert besøg på vores websteder, som indeholder et plug-in, opretter din browser forbindelse til Facebook- og Twitter-servere. Hvis du er logget på Facebook og/eller Twitter, mens du besøger vores websteder, kan de tilknytte dit besøg på vores websted med den brugerkonto, du har hos dem.

 

LAGRING AF PERSONOPLYSNINGER

Hvor behandles og lagres personoplysninger?

Cochlear er en global virksomhed med hovedkvarter i Sydney, Australien, men vi har afdelinger og personale i Europa, USA og andre lande. Dine personoplysninger kan blive overført til, behandlet og lagret hvor som helst Cochlear, Cochlear Group eller deres respektive serviceudbydere driver forretning. I det omfang personoplysninger indsamles fra personer med bopæl i EU/EØS og overføres til lande, som kan have lavere juridiske standarder for beskyttelse af personoplysninger, vil Cochlear træffe foranstaltninger for at beskytte og på anden måde behandle disse oplysninger i overensstemmelse med EU's standarder for databeskyttelse.

Hvor længe opbevarer Cochlear personoplysninger?

Cochlear beholder kun personoplysninger i personhenførbar form, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til, eller til nogen anden brug, du har indvilliget i, eller for at vi kan overholde vores lovgivningsmæssige og juridiske forpligtelser til at føre fortegnelser. Derefter vil vi enten slette oplysningerne eller afidentificere dem, så de ikke længere er tilknyttet til dig.

 

SIKKERHED

Hvad gør Cochlear for at sikre personoplysninger?

Cochlear har iværksat relevante administrative, tekniske og organisatoriske foranstaltninger som hjælp til at beskytte personoplysninger mod misbrug, tab og uautoriseret adgang eller videregivelse. Vores sikkerhedsforanstaltninger omfatter relevant adgangskontrol, kryptering (hvor det måtte være relevant) og regelmæssige sikkerhedsvurderinger.

 

BØRNS OPLYSNINGER

Hvad gør Cochlear for at beskytte børns personlige oplysninger og forældrenes rettigheder?

Vores websteder og serviceydelser er beregnet til et generelt publikum som for eksempel patienter, forældre og offentligheden, og de er ikke specifikt rettet mod børn. Du kan få adgang til visse af Cochlears serviceydelser og apps via en Cochlear-konto, og børnekonti kan oprettes med samtykke fra en forælder. Se Tillæg til politik om beskyttelse af personlige oplysninger ifm. Cochlear-konti for yderligere oplysninger om oprettelse og administration af en børnekonto.

 

DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED DINE PERSONOPLYSNINGER

Hvordan kan man få adgang til, rette eller slette personoplysninger?

Vi respekterer din ret til at vælge, hvordan vi indsamler, bruger og deler dine personoplysninger. Når vi indsamler dine personoplysninger, træffer vi foranstaltninger for at sikre, at de er nøjagtige, fuldstændige og ajourførte. Vi forstår dog, at dine personoplysninger og præferencer for beskyttelse af personlige oplysninger kan ændre sig med tiden.

Kontakt os via en af metoderne nedenfor for at få adgang til, rette, ændre eller slette dine personoplysninger, som Cochlear råder over, eller at begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Hvis du har givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du når som helst ret til at tilbagekalde dit samtykke. For at hjælpe med at beskytte dine personlige oplysninger og din sikkerhed vil vi træffe rimelige foranstaltninger for at bekræfte din identitet, før vi giver dig adgang til dine oplysninger eller retter, tilføjer til eller sletter i din registrering.

Du kan altid afmelde marketing- og reklamekommunikation, enten ved hjælp af de links, der findes i kommunikationen, eller ved at kontakte os via en af de metoder, der er beskrevet i slutningen af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

 

TILLÆG TIL POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

I tillæggene nedenfor beskriver vi, hvordan personoplysninger, som ikke umiddelbart beskrives i vores primære politik om beskyttelse af personlige oplysninger (ovenfor), eller som kræver yderligere uddybning, indsamles og anvendes i forbindelse med specifikke produkter, serviceydelser og aktiviteter.

 

Med Nucleus® Smart App kan du optimere din høreoplevelse direkte fra en kompatibel Apple- eller AndroidTM-enhed. Appen giver dig mulighed for at parre en kompatibel lydprocessor via Bluetooth® med din kompatible smartphone, så du hurtigt kan skifte programmer, justere volumen, styre streamingtilbehør, tilgå betjeningstips og finde en mistet eller forlagt lydprocessor.
 

Datasynkronisering

Hvis du aktiverer datasynkronisering, vil høredata fra din lydprocessor og Nucleus® Smart App jævnligt blive synkroniseret med Cochlear-serviceydelser, således at de kan tilgås fra alle dine tilsluttede enheder. De sendte data omfatter data fra Nucleus Smart App-funktionen Høretracker, som f.eks. oplysninger om hvor meget tid du tilbringer i tale, og hvor ofte din lydspole afbrydes. De synkroniserede data inkluderer eller afslører ikke oplysninger om din medicinske tilstand. Ved at synkronisere disse data med Cochlear vil brugere af flere mobile enheder se de samme data i Høretracker på tværs af alle mobile enheder.

Datasynkroniseringsfunktionen aktiveres på bruger-basis. Hvis en forælder eller en omsorgsperson aktiverer datasynkroniseringsfunktionen for en Cochlear-implantatbruger, aktiveres funktionen også for brugerens ægtefælle og/eller andre omsorgspersoner, der anvender Nucleus Smart App med implantatbrugerens enhed. Hvis for eksempel en forælder til en Cochlear-implantatbruger aktiverer datasynkroniseringsfunktionen for deres barns lydprocessor(er), vil dette også aktivere funktionen for implantatbrugerens anden forælder, som anvender Nucleus Smart App til at styre barnets lydprocessor fra deres egen mobilenhed. Ligeledes, hvis en forælder eller omsorgsperson deaktiverer datasynkroniseringsfunktionen, deaktiveres den for alle implantatbrugerens andre omsorgspersoner.

Cochlear bruger de personlige oplysninger, der modtages via datasynkroniseringsfunktionen, til at yde synkroniseringsservice og til at aktivere andre Cochlear-serviceydelser, der er tilgængelige på udvalgte markeder. Desuden anvender Cochlear kun de personlige oplysninger i en anonymiseret form, uden navnene på brugerne eller omsorgspersonerne, med henblik på at identificere trends, fremme og dele videnskabelige forskningsresultater, forstå hvordan produkter og serviceydelser anvendes og løbende forbedre dets produkter og serviceydelser. Vi vil opbevare datasynkroniseringsoplysningerne, så længe du bibeholder din Cochlear-konto, eller til du beder os om at slette oplysningerne.

Datasynkroniseringsfunktionen er ikke nødvendig for at bruge din lydprocessor. Det er en valgfri funktion, som du til enhver tid kan aktivere eller deaktivere fra skærmbilledet Indstillinger i Nucleus Smart App.

Datadeling

Datadelingsfunktionen i Nucleus Smart App er tilgængelig på udvalgte markeder og giver dig mulighed for at dele dine høredata med et deltagende CI-center. Når du deler dine høredata med et CI-center, kan CI-centeret få vist data fra dit høreimplantat, din lydprocessor og Nucleus Smart App samt eventuelle data, der specifikt vedrører serviceydelser, der er afhængige af datadelingsfunktionen, f.eks. Remote Check. De data, der deles med dit CI-center kan hjælpe det professionelle sundhedspersonale med bedre at forstå, hvordan du bruger din enhed og dens ydeevne.

For at aktivere deling af data skal du først aktivere datasynkronisering (beskrevet ovenfor) for regelmæssigt at synkronisere dine data til Cochlear. Datadeling er kun tilgængelig i de deltagende CI-centre på udvalgte markeder. Hvis dit CI-center tilmelder dig til en tjeneste, der hviler på datadeling, f.eks. Remote Check, vil du blive bedt om i Nucleus Smart App at aktivere anmodningen om at dele dine data med CI-centeret. I menuen Indstillinger i Nucleus Smart App kan du se, hvilke CI-centre du deler data med, og hvilke der har bedt dig om at aktivere datadeling. Du kan når som helst deaktivere datadeling.

Væsentlige data

Når du logger på Nucleus Smart App med din CochlearTM-konto, sendes oplysninger vedrørende dit implantat og din lydprocessor til Cochlear. Disse oplysninger gør det muligt for os at validere, at appen er i brug med godkendt hardware.

Meddelelser

Nucleus Smart App beder dig om at aktivere meddelelser, så appen kan give dig besked om vigtige alarmer vedrørende din lydprocessor. Denne funktion aktiverer desuden baggrundsfunktioner som f.eks. Høretracker.

Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion i din smartphones app-meddelelsesindstillinger.

Find min processor / Lokalitetstjenester

Nucleus Smart App bruger din enheds GPS og WiFi eller mobilnetværk til at hjælpe dig med at finde en mistet eller forlagt lydprocessor. Dette gør den ved at gemme det sidste sted, du anvendte din lydprocessor, og den sidste lokalitet, hvor appen blev anvendt sammen med din lydprocessor. Dine lokalitetsdata sendes ikke til Cochlear.

Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion i din smartphones indstillinger for lokalitetstjenester.

Analysedata

Nucleus Smart App indsamler og sender anonymiserede data til Cochlear om, hvordan appen anvendes og eventuelle fejl, som opstår. Disse data hjælper Cochlear med løbende at forbedre Nucleus Smart App og øvrige Cochlear produkter og tjenester. Eksempler på analytiske data omfatter type af mobilenhed og anvendt operativsystem, hvor ofte funktioner i appen anvendes samt internetprotokoladresser med det formål at vurdere det generelle geografiske område, som appen anvendes i. Cochlear implementerer teknologiske og administrative foranstaltninger, så disse data ikke kan tilknyttes din identitet.

Når du opretter en Cochlear-konto, kan du logge på og bruge forskellige Cochlear-serviceydelser og -apps, som f.eks. Nucleus Smart App, webportalen myCochlear og vores onlinebutik. Det varierer fra marked til marked, hvilke serviceydelser, der gør brug af Cochlear-konti.

Når du opretter en Cochlear-konto, beder vi dig oplyse navn, e-mailadresse og fødselsdato. Vi anvender disse oplysninger til at knytte din Cochlear-konto til dine Cochlear-enhedsregistreringer, hvilket hjælper os med at give dig de mest relevante serviceydelser. Din e-mailadresse kan desuden blive brugt til kommunikation relateret til din Cochlear-konto, og din fødselsdato hjælper os med at sikre, at børnekonti udelukkende oprettes med samtykke fra en forælder eller en værge.

Børnekonti og forældresamtykke

Cochlears serviceydelser og apps kan bruges af børn via en børnekonto. Børnekonti kan oprettes af forældre eller værger gennem de serviceydelser og apps, der tillader deres brug, som f.eks. Nucleus Smart App. Se Ofte stillede spørgsmål i Nucleus Smart App for vejledning i at oprette en børnekonto.

Børnekonti har adgang til de samme Cochlear-serviceydelser og -apps som voksne. Dette kan resultere i, at personlige oplysninger sendes til Cochlear. Et barn, der anvender Nucleus Smart App, kan for eksempel aktivere funktioner som datasynkronisering, som er yderligere beskrevet i Tillæg til politik om beskyttelse af personlige oplysninger i Nucleus Smart App.

Serviceydelser, som aktiveres fra en Cochlear-konto, og som er tilgængelige på nogle markeder, gør det muligt at dele helbredsoplysninger med udvalgt sundhedspersonale. Hvis disse serviceydelser er aktiveret, kan forældre til enhver tid anmode om, at disse deaktiveres, ved at kontakte sundhedspersonalet eller Cochlear.

Forældre kan gennemgå, redigere, anmode om sletning af eller forhindre yderligere indsamling eller brug af deres børns personoplysninger ved at kontakte os som beskrevet i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Indsamlede personoplysninger

Når du ansøger om at arbejde hos eller for Cochlear, bliver du bedt om at angive en række oplysninger, f.eks. kontaktoplysninger, en detaljeret beskæftigelses- og uddannelsesmæssig baggrund (f.eks. CV og/eller eksamensbeviser), bevis for arbejdsforudsætninger (f.eks. pas og/eller visum) og en beskrivelse af dine kvalifikationer (f.eks. fremmedsprog).

Oplysninger om dig kan også blive indsamlet fra andre som følge af:

 • Feedback på jobsamtalen
 • Referencetjek
 • Baggrundstjek
 • Websøgningsresultater f.eks. via Google eller LinkedIn
 • Psykometrisk vurdering

De specifikke oplysninger, der anmodes om fra dig og indsamles fra andre, kan variere fra land til land.

Formålet med indsamlingen

De indsamlede oplysninger under jobansøgningsprocessen bruges til formål som f.eks. at vurdere din egnethed til én eller flere stillinger, og derved opretholde en registrering af henvendelser til Cochlear på ansøgningstidspunktet, og dermed hjælpe os med at vurdere effektiviteten af vores jobansøgningsscreeningsværktøjer og -processer. Disse oplysninger bruges også til at sikre, at vi forstår din baggrund, styrker og udviklingsmuligheder.

Deling med tredjeparter

Ud over vores brug af leverandører, der handler på Cochlears vegne, vil personoplysninger, der indsamles i jobansøgningsprocessen, ikke blive delt med tredjeparter uden dit samtykke. Når du opgiver personlige referencer eller beskæftigelsesreferencer som en del af din jobansøgning, kan Cochlear kontakte personerne og oplyse dem om, at du har ansøgt om at arbejde hos Cochlear.

Opbevaringsperiode

I tilfælde af, at du bliver ansat hos eller for Cochlear, vil vi opbevare dine jobansøgerdata i hele din ansættelses-/aftaleperiode hos Cochlear. Hvis din ansættelse hos/aftale med Cochlear ophører, vil dine ansøgerdata blive slettet i overensstemmelse med Cochlears interne standarder for opbevaring og sletning af data.

Cochlear sletter jobansøgerdata inden for 12 måneder efter afslag, medmindre du har bedt Cochlear om at opbevare ansøgningsdata i arkiv for at komme i betragtning til fremtidige stillinger, i hvilket tilfælde data vil blive slettet inden for 5 år efter sidste gang, du var i betragtning til en stilling.

Bring Back the Beat er en sjov mobil-app beregnet til at hjælpe Cochlear-implantatbrugere med at genvinde eller udvikle en ny forståelse af musikken ved at lære at skelne mellem instrumenter, toner og tonehøjde. Når du bruger appen, indsamler vi visse personoplysninger og bruger dem til at give dig den bedst mulige oplevelse.

Indsamlede personoplysninger

Når du bruger Bring Back the Beat, indsamler og bruger vi følgende kategorier af personoplysninger:

Kategori af personoplysninger Formål med indsamling og brug
Dit navn og kontaktoplysninger, som f.eks. din e-mailadresse og dit telefonnummer Vi bruger disse oplysninger til at oprette din Cochlear-konto, hvis du ikke allerede har en, og aktivere din adgang til Cochlear-websteder, apps og serviceydelser, herunder Bring Back the Beat. Se tillægget til beskyttelse af personoplysninger om Cochlear-konto for at få flere oplysninger.
Spildata, såsom dine spilresultater og dit gamer-foto Når du bruger din Cochlear-konto til at logge på Bring Back the Beat, kan vi gemme dine resultater i spillet. Det betyder, at hvis du skifter telefon eller login fra en anden enhed, vil Bring Back the Beat vente på dig der, hvor du er nået til. Vi bruger også oplysningerne til at aktivere leaderboard, hvilket giver dig mulighed for at se, hvordan du klarer dig sammen med resten af Bring Back the Beat-spillerne.
Spotify-data Hvis du tilslutter din Spotify-konto til Bring Back the Beat, indsamler vi oplysninger om numre og kunstnere, du lytter til på Spotify, så spiltilstanden Repertoire kan hjælpe dig med at nå nye niveauer af musikglæde.
Analysedata Bring Back the Beat indsamler og sender anonymiserede data til Cochlear om, hvordan appen anvendes, og eventuelle fejl, som opstår. Disse data hjælper Cochlear med løbende at forbedre Bring Back the Beat og øvrige Cochlear produkter og serviceydelser. Eksempler på analytiske data omfatter type af mobilenhed og anvendt operativsystem, hvor ofte funktioner i appen anvendes samt internetprotokoladresser med det formål at vurdere det generelle geografiske område, som appen anvendes i. Cochlear implementerer teknologiske og administrative foranstaltninger, så disse data ikke kan tilknyttes din identitet.

 

Deling af personoplysninger

Når du bruger Bring Back the Beat, bruger vi dit fornavn og første bogstav i dit efternavn for at identificere dig på leaderboard i forhold til andre Bring Back the Beat-spillere. Hvis du tilslutter Bring Back the Beat til din Spotify-konto, vil vi også sende oplysninger til Spotify om din brug af Bring Back the Beat. Ellers vil vi kun dele dine personoplysninger med tredjeparter med dit samtykke eller baseret på en retlig forpligtelse hertil. Bemærk: Hvis du vælger at uploade et foto, så du kan gøre din spiloplevelse personlig, vil billedet ikke blive vist på leaderboard eller deles med andre spillere.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine Bring Back the Beat-spildata, så længe du har en Cochlear-konto, eller indtil du beder os om at slette den. Hvis du sletter din Cochlear-konto, kan vi beholde afidentificerede analytiske data om, hvordan du brugte Bring Back the Beat.

Vi vil beholde dine Spotify-data, så længe du holder din Spotify-konto tilknyttet til Bring Back the Beat. Du kan frakoble din Spotify-konto direkte fra Bring Back the Beat-appen ved at trykke på ikonet Spotify i spiltilstanden Repertoire og følge prompterne for at afbryde forbindelsen.

Cochlear Remote Check gør det muligt for Cochlear-implantatbrugere at bruge Nucleus Smart App til at udføre selvtest hjemmefra og dele disse resultater og diagnostiske oplysninger med et deltagende CI-center. Når selvtestene er udført, sendes testresultaterne, herunder personoplysninger, til Cochlear.

Deltagelse i Remote Check er valgfrit, og du kan når som helst trække dig fra Remote Check ved at kontakte din hørespecialist eller ved at kontakte Cochlear som angivet nedenfor.

Personoplysninger indsamlet fra Remote Check-deltagere

På basis af dit samtykke indsamler og anvender vi følgende kategorier af personoplysninger:

Kategori af personoplysninger Formål med indsamling og brug
Dit navn og kontaktoplysninger, som f.eks. din e-mailadresse Vi bruger disse oplysninger til at identificere dig på vores interne systemer og til at kommunikere med dig. Vi kan bruge disse oplysninger til at give dig beskeder om din deltagelse i Remote Check, såsom påmindelser om at fuldføre dine selvtest eller svar fra dit CI-center.
Oplysninger fra din Cochlear-konto og Nucleus Smart App Din Cochlear-konto og Nucleus Smart App bruges til at give dig Remote Check-tjenesten. Se tillægget til beskyttelse af personlige oplysninger for hver af de respektive tjenester for at få mere at vide.
Dine Remote Check­resultater, herunder høretestdata, billeder af dit implantatsted, spørgeskemaresultater og diagnostiske data fra dine implantat(er) og lydprocessor(er) Vi indsamler disse oplysninger, så du kan dele dem med de angivne CI-centre, så de kan analysere din hørelse uden et besøg på CI-centeret.

 

På basis af Cochlears interesse i fortsat at forbedre Cochlears produkter og serviceydelser bruger vi også de indsamlede oplysninger via Remote Check i en anonymiseret form for bedre at forstå brugen af vores produkter og serviceydelser samt til at fortsætte med at opfinde nye høreløsninger.

Deling af personoplysninger

Det vigtigste formål med Remote Check er at give dig mulighed for at udføre selvtest og dele dine resultater med dit CI-center. Vi deler udelukkende dine Remote Check-oplysninger med de CI-centre, du godkender. Du kan bestemme, hvilke CI-centre der har adgang til dine Remote Check-oplysninger gennem datadelingsfunktionen i Nucleus Smart App. Læs tillægget om beskyttelse af personlige oplysninger for Nucleus Smart App for at få flere oplysninger om datadelingsfunktionen. Hvis det er relevant, vil din udpegede forælder, værge eller omsorgsperson også kunne få adgang til de personoplysninger, vi indsamler fra dig. Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter med dit samtykke eller baseret på en retlig forpligtelse hertil.

Opbevaring af dine personoplysninger

De oplysninger, der er indsamlet via Remote Check, er gemt af Cochlear på dine vegne, medmindre og indtil du instruerer os i at slette dem.

Cochlear Family er et valgfri medlemsprogram uden beregning, der tilbydes af Cochlear til brugerne på udvalgte markeder. Den understøtter brugere, deres familier og omsorgspersoner, idet de lærer at bruge og leve med enheden.

Når du tilmelder dig Cochlear Family, vil du modtage information fra Cochlear, som kan omfatte oplysninger om nye serviceydelser og produkter, kampagner, specielle tilbud, invitationer til arrangementer og frivillige spørgeskemaundersøgelser. Disse meddelelser kan leveres via forskellige kanaler, afhængigt af de kontaktoplysninger, du har angivet, herunder e-mail, post, telefon og sms.

Du kan forlade Cochlear Family når som helst ved at kontakte os via én af de metoder, der er beskrevet i slutningen af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du vælger at forlade Cochlear Family, vil du ikke længere være berettiget til at få adgang til fordelene ved programmet. Hvis du ønsker at tilmelde dig programmet igen, kan du gøre dette ved at kontakte din lokale kundeservice.

Personoplysninger indsamlet fra Cochlear Family-medlemmer

På basis af dit samtykke indsamler og anvender vi følgende kategorier af personoplysninger:

Kategori af personoplysninger Formål med indsamling og brug
Dit navn og kontaktoplysninger, som f.eks. din e-mailadresse og dit telefonnummer. Vi bruger disse oplysninger til at identificere dig på vores interne systemer, kommunikere med dig og holde styr på vores interaktioner.
Biografiske oplysninger og sundhedsoplysninger, f.eks. din alder eller fødselsdato, dit niveau og varighed af høretab, og din brug af høreapparater. Vi bruger disse oplysninger for bedre at forstå din personlige hørerejse og/eller din oplevelse med høreapparater for at evaluere, hvordan Cochlear bedst støtter og kommunikerer med dig. Vi bruger også oplysningerne til demografiske og statistiske formål for at opnå en bedre forståelse af vores kunder og potentielle kunder.

 

Deling af personoplysninger

Hvis det er relevant, vil din udpegede forælder, værge eller omsorgsperson også kunne få adgang til de personoplysninger, vi indsamler fra dig. Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter med dit samtykke eller baseret på en retlig forpligtelse hertil.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine Cochlear Family-oplysninger, så længe du deltager i programmet.

Cochlear Conversations er et program, der kun tilbydes af Cochlear til brugere og deres omsorgspersoner i udvalgte markeder. Formålet med Cochlear Conversations er at udføre markedsundersøgelser og indsamle feedback fra Cochlear-kunder for at hjælpe med at informere om og forbedre Cochlear-produkter og -serviceydelser.

Når du tilmelder dig Cochlear Conversations, modtager du invitationer til at give feedback og deltage i undersøgelser og/eller andre markedsundersøgelsesaktiviteter. Disse meddelelser kan leveres via forskellige kanaler, afhængigt af de kontaktoplysninger, du har givet os, herunder e-mail, postadresse, telefon og sms.

Du kan forlade Cochlear Conversations når som helst ved at kontakte os via én af de metoder, der er beskrevet i slutningen af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Personoplysninger indsamlet fra Cochlear Conversations-medlemmer

På basis af dit samtykke indsamler og anvender vi følgende kategorier af personoplysninger:

Kategori af personoplysninger Formål med indsamling og brug
Dit navn og kontaktoplysninger, som f.eks. din e-mailadresse og dit telefonnummer. Vi bruger disse oplysninger til at identificere dig på vores interne systemer, kommunikere med dig og holde styr på vores interaktioner.
Biografiske oplysninger og sundhedsoplysninger, f.eks. din alder eller fødselsdato, dit niveau og varighed af høretab, og din brug af høreapparater. Vi bruger disse oplysninger til bedre at forstå din personlige hørerejse og/eller din erfaring med høreapparater for at evaluere, hvordan Cochlear bedst kan støtte og kommunikere med dig, og hvilken form for markedsundersøgelsesaktiviteter, der vil være mest relevante for dig. Vi bruger også oplysningerne til demografiske og statistiske formål for at opnå en bedre forståelse af vores kunder og potentielle kunder.
Svar på markedsundersøgelser Når du giver feedback, besvarer undersøgelser eller på anden måde deltager i markedsundersøgelsesaktiviteter som en del af Cochlear Conversations, bruger vi de oplysninger, du giver, til at forbedre vores produkter og serviceydelser. Dine svar vil blive indsamlet og afrapporteret på et aggregeret niveau, men vi vil altid give dig besked på forhånd, hvis dine svar vil blive knyttet til dig.

 

Deling af personoplysninger

Hvis det er relevant, vil din udpegede forælder, værge eller omsorgsperson også kunne få adgang til de personoplysninger, vi indsamler fra dig. Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter med dit samtykke eller baseret på en retlig forpligtelse hertil.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine Cochlear Conversations-oplysninger, så længe du deltager i programmet. Vi vil anonymisere alle lagrede data inden for 12 måneder, efter at du har forladt programmet.

Vores Cochlear-frivilligprogram er en gruppe frivillige, der består af tusindvis af mennesker og deres nærmeste i hele verden, der hører med en Cochlear-løsning. De har alle én ting til fælles - en passion for at hjælpe andre på deres hørerejse.

Vores Cochlear-frivillige deler deres historier, giver støtte og oplysninger til alle, der overvejer eller får en Cochlear høreløsning, herunder deres forældre, familiemedlemmer eller venner.

Personoplysninger indsamlet via interessetilkendegivelser

Når du sender en interessetilkendegivelse for at blive en Cochlear-frivillig, beder vi dig om visse personlige oplysninger for at vurdere din ansøgning.

På basis af dit samtykke indsamler og anvender vi muligvis følgende kategorier af personoplysninger til at fastslå, i hvilket omfang du har mulighed for at deltage som Cochlear-frivillig:

 • Dit navn og kontaktoplysninger, som f.eks. din e-mailadresse og dit telefonnummer
 • Biografiske oplysninger og sundhedsoplysninger, f.eks. din alder eller fødselsdato, dit niveau og varighed af høretab, og din brug af høreapparater.
 • Din personlige historie eller forbindelse til en Cochlear-implantatbruger, samt dine interesser, kvalifikationer og tilgængelighed; og
 • I nogle lande, indhentning af straffeattest, politiets godkendelse eller anden form for baggrundstjek i forbindelse med en ekstra sikkerheds- og kvalificeringsforanstaltning.

Personoplysninger indsamlet fra frivillige

På basis af dit samtykke indsamler og anvender vi følgende kategorier af personoplysninger:

Kategori af personoplysninger Formål med indsamling og brug
Dit navn og kontaktoplysninger, som f.eks. din e-mailadresse og dit telefonnummer. Vi bruger disse oplysninger til at identificere dig på vores interne systemer, kommunikere med dig og holde styr på vores interaktioner.
Biografiske oplysninger og sundhedsoplysninger, f.eks. din alder eller fødselsdato, dit niveau og varighed af høretab, og din brug af høreapparater. Vi bruger disse oplysninger for bedre at forstå din personlige hørerejse og/eller din oplevelse med høreapparater for at evaluere, hvordan Cochlear bedst støtter dig. Vi bruger også oplysningerne til demografiske og statistiske formål for at opnå en bedre forståelse af vores kunder og potentielle kunder.
Din personlige historie som en Cochlear-implantatbruger eller omsorgsperson, samt dine interesser, evner og tilgængelighed. Vi bruger disse oplysninger sammen med andre biografiske oplysninger for at identificere muligheder for dig for at deltage i Cochlear--frivilligprogrammet, f.eks. ved at forbinde dig med personer, der er interesserede i at få mere at vide om dine personlige erfaringer med høretab eller som pårørende til en cochlear-implantatbruger.
Skriftligt materiale, citater, fotografier, videoer og/eller lydoptagelser af dig. Med dit supplerende samtykke kan vi bruge disse oplysninger i vores reklamemateriale.
Uddannelsesdata. Vi kan tilbyde dig adgang til specialiseret uddannelse, og vi gemmer uddannelsesaktiviteter for bedre at forstå din specifikke viden og ekspertise.

 

Deling af personoplysninger

I forbindelse med evaluering af din interessetilkendegivelse deler Cochlear ikke dine personoplysninger med tredjeparter uden dit samtykke eller en retlig forpligtelse hertil.

Hvis du bliver Cochlear-frivillig, deler Cochlear muligvis dine personoplysninger med personer, der er interesseret i at få mere at vide om din hørerejse eller med organisationer, der er involveret i begivenheder, hvor du kan holde en tale i din egenskab af Cochlear-frivillig. Hvis det er relevant, vil din udpegede forælder, værge eller omsorgsperson også kunne få adgang til de personoplysninger, vi indsamler fra dig. Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter med dit samtykke eller baseret på en retlig forpligtelse hertil.

Opbevaring af dine personoplysninger

Hvis du tilmelder dig Cochlear-frivilligprogrammet, opbevarer vi dine frivillig-oplysninger, så længe du er en del af programmet. Hvis du ikke tilmelder dig Cochlear-frivilligprogrammet, vil personoplysningerne, der er omfattet af din interessetilkendegivelse, blive ødelagt kort efter en sådan beslutning.

Cochlear afholder eller støtter jævnligt en række arrangementer, store og små, på steder over hele verden (Events). Målgrupper for arrangementer omfatter personer, der ønsker at få mere at vide om Cochlear-produkter og -serviceydelser, brugere af Cochlear medicinske enheder, Cochlear-frivillige og professionelt sundhedspersonale.

Indsamling af personoplysninger i forbindelse med arrangementer

Når du tilmelder dig til og/eller deltager i et arrangement, indsamler og bruger vi følgende kategorier af personoplysninger baseret på dit samtykke og vores interesse i at gøre det nemt for dig at deltage:

Kategori af personoplysninger Formål med indsamling og brug
Dit navn og kontaktoplysninger, som f.eks. din e-mailadresse og dit telefonnummer. Vi bruger disse oplysninger til at identificere dig på vores interne systemer, kommunikere med dig, informere dig om vores arrangementer og holde styr på vores interaktioner.
Biografiske oplysninger og sundhedsoplysninger, f.eks. din alder eller fødselsdato, dit niveau og varighed af høretab, og din brug af høreapparater. Til arrangementer, der er beregnet til kandidater til og/eller brugere af Cochlears høreapparater og/eller serviceydelser, bruger vi disse oplysninger til at sikre, at vi leverer relevant indhold og relevante talere til arrangementet. Vi bruger også oplysningerne til demografiske og statistiske formål for at opnå en bedre forståelse af vores kunder og potentielle kunder.
Din personlige historie som en bruger af Cochlears produkter og/eller serviceydelser eller omsorgsperson, samt dine interesser, evner og tilgængelighed. Vi bruger disse oplysninger sammen med andre biografiske oplysninger for at identificere muligheder for dig for at deltage i Cochlear-frivilligprogrammet, f.eks. ved at sætte dig i forbindelse med personer, der er interesserede i at få mere at vide om dine personlige erfaringer med høretab eller som pårørende til en bruger af Cochlears produkter og/eller serviceydelser.
Fotografier, videoer og/eller lydoptagelser (samlet "optagede medier") af dig. Ved nogle arrangementer bruger vi optagede medier i vores kommunikation og materialer inden for Cochlear såvel som på vores eksterne websteder, konti på sociale medier og i trykte publikationer. Vi vil altid spørge dig, før vi bruger optagede medier, som tydeligt viser dig i fokus på en genkendelig måde (f.eks. et nærbillede eller en video), men kan bruge optagede medier uden dit samtykke, hvis du blot er i baggrunden, ude af fokus eller på anden måde ikke er iøjnefaldende eller kan identificeres.
Rejseoplysninger I begrænsede tilfælde kan Cochlear hjælpe med bestilling af rejse og/eller indkvartering ved arrangementer. I disse tilfælde vil vi kun bruge rejseoplysninger, herunder eventuelle nationale identitetsdokumenter eller betalingsoplysninger, efter behov for at gennemføre bestillingen.

 

Deling af personoplysninger

Hvis du accepterer en separat medieudgivelse, kan vi dele optagede medier med dit billede og/eller din stemme via sociale medier, hjemmesider, i trykt form eller på anden måde, som det er angivet i en sådan medieudgivelse. Vi deler dine personoplysninger med vores tjenesteudbydere og forretningspartnere i overensstemmelse med deres engagement i og/eller de serviceydelser, de leverer til vores arrangementer. Vi deler dine personoplysninger og rejseoplysninger efter behov for at bestille en aftalt rejse og/eller indkvartering (f.eks. dele dit navn og din fødselsdato med et flyselskab, så vi kan bestille flyrejser). Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter med dit samtykke eller baseret på en retlig forpligtelse hertil.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil kun gemme optegnelser over tilmeldelse til og deltagelse i arrangementer, så længe det er nødvendigt for korrekt styring og administration af arrangementet samt til at analysere demografiske oplysninger om og tendenser for arrangementet over tid.

Med Osia® Smart App kan du optimere din høreoplevelse direkte fra en kompatibel Apple- eller Android™-enhed. Appen giver dig mulighed for at parre en Osia-lydprocessor via Bluetooth® med din kompatible smartphone, så du kan skifte programmer, justere volumen, styre streamingtilbehør, tilgå betjeningstips og finde en mistet eller forlagt lydprocessor.

Personoplysninger indsamlet via Osia Smart App

På basis af de serviceydelser, du anmoder om, og/eller efter dit samtykke indsamler og anvender vi følgende kategorier af personoplysninger:

Kategori af personoplysninger Formål med indsamling og brug
Oplysninger fra din Cochlear-konto Der kræves en Cochlear-konto for at logge på og bruge Osia Smart App. Afhængigt af dine Cochlear-kontoindstillinger kan vi bruge din Cochlear-konto til at kommunikere med dig. Se tillægget til beskyttelse af personlige oplysninger for Cochlear-konto for at få mere at vide.
Analysedata Osia Smart App indsamler og sender anonymiserede data til Cochlear om, hvordan appen anvendes og om eventuelle fejl, som opstår. Disse data hjælper Cochlear med løbende at forbedre Osia Smart App og øvrige Cochlear produkter og serviceydelser. Eksempler på analytiske data omfatter type af mobilenhed og anvendt operativsystem, hvor ofte funktioner i appen anvendes samt internetprotokoladresser med det formål at vurdere det generelle geografiske område, som appen anvendes i. Cochlear implementerer teknologiske og administrative foranstaltninger, så disse data ikke kan tilknyttes din identitet.
Du kan aktivere eller deaktivere denne funktion på skærmbilledet Indstillinger i Osia Smart App.

 

Deling af personoplysninger

Hvis det er relevant, vil din udpegede forælder, værge eller omsorgsperson også kunne få adgang til de personoplysninger, vi indsamler fra dig. Vi deler kun dine personoplysninger med tredjeparter med dit samtykke eller baseret på en retlig forpligtelse hertil.

Opbevaring af dine personoplysninger

De oplysninger, der er tilknyttet din Cochlear-konto, gemmes af Cochlear, medmindre og indtil du instruerer os i at slette dem. Analysedata gemmes på ubestemt tid i en anonymiseret form, så vi kan identificere tendenser i brugen og driften af Osia Smart App.

 

KONTAKT OS

 

Hvordan kan man stille spørgsmål eller give udtryk for sin bekymring i forbindelse med denne politik eller den måde, som Cochlear håndterer personoplysninger på?

Hvis du vil have adgang til dine oplysninger, ændre dine præferencer for kontakt eller stille spørgsmål eller give udtryk for bekymringer om denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger eller den måde, som vi håndterer dine personoplysninger på, kan du sende en mail til privacy@cochlear.com eller kontakte det nærmeste regionale Cochlear-kontor:

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
USA
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
Storbritannien
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

Vi tilstræber at være behjælpelige med alle spørgsmål og bekymringer, men du kan også kontakte det lokale datatilsyn direkte.

 

HVAD SKER DER, NÅR DENNE POLITIK ÆNDRES?

Det kan være nødvendigt at opdatere denne politik fra tid til anden af forskellige årsager, herunder ved ændringer i love, forordninger og vores forretningsmetoder. Når vi foretager en ændring, offentliggør vi den opdaterede politik 30 dage, før den træder i kraft som en hjælp til at sikre, at du er klar over ændringen.

 

TAK

Vi takker for, at du tager dig tid til at læse denne politik. Vi ved, at du sætter din lid til Cochlear, når du vælger at dele dine personoplysninger med os, og vi har til hensigt at anvende dem på en ansvarlig måde.

Senest opdateret 11/06/2020
Gældende fra 11/07/2020
D1425384 ISS9

Bluetooth® ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver form for brug af disse mærker af Cochlear Limited er licenseret.
Apple er et varemærke tilhørende Apple Inc, registreret i USA og andre lande.
Android er et varemærke tilhørende Google LLC.

D1632214 ISS3
Danish translation of D1425384 ISS9 2020-06