Skip to main content

ГЛОБАЛНА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА COCHLEAR

При взаимодействие с Cochlear чрез използването на нашите уебсайтове, приложения, продукти или услуги, или посредством комуникация с нас е възможно да събираме и използваме Вашите лични данни. Искаме да разберете какви лични данни събираме, как ги използваме, с кого ги споделяме, как се стремим да ги защитим, как Вие можете да получите достъп до тях и/или да ги коригирате и най-накрая – как да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси или притеснения.

Настоящата политика за поверителност е приложима за уебсайтовете, приложенията, продуктите и услугите, предоставяни от Cochlear Limited и нейните дъщерни компании по света („Cochlear Group“), списък на които може да бъде намерен тук, както и за комуникациите с Cochlear.

Моля, имайте предвид: настоящата политика за поверителност не урежда събирането, използването и разкриването от страна на Cochlear на защитена здравна информация, както е определена от Health Insurance Portability and Accountability Act („HIPAA“, Закон за преносимост и отчетност при здравното застраховане) на САЩ. Можете да прегледате нашето Известие за практиките на защита на личните данни съгласно HIPAA.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪБИРАТ ОТ COCHLEAR?

Лични данни, предоставени от Вас.

Възможно е да предоставите личните си данни при взаимодействие с Cochlear. Например е възможно да предоставите:

 • Вашето име и данни за контакт, когато се регистрирате за акаунт в Cochlear на нашите уебсайтове или чрез едно от нашите приложения, или когато посетите учреждение или събитие на Cochlear;
 • информация за Вашия личен опит относно преодоляването на състоянието на глухота на нашите форуми в Cochlear Community и други наши услуги;
 • информация за Вашата възраст, здраве или медицинско лечение при регистрирането на устройство или при използването на или искането за предоставяне на информация за нашите продукти и услуги; или
 • номера на Вашата кредитна карта при закупуването на продукти или услуги от нас.

Ако сте здравен специалист, можете също така да събирате информация за Вашата медицинска специалност, клинични интереси и ангажираност с продуктите на Cochlear.

От Вас не се изисква да ни предоставяте тези лични данни, но при някои обстоятелства е възможно да не можем да Ви предоставим всички наши услуги без Вашите лични данни.

Лични данни, събрани чрез Вашето използване на продуктите и услугите.

Разрешаването на определени функции, включени в приложенията и услугите на Cochlear, може да Ви позволи да споделяте допълнителна информация за това как използвате приложението и/или слуховото си устройство. Освен това, когато посещавате нашите уебсайтове или използвате приложенията ни, Вашият компютър или мобилно устройство може да ни изпрати определени аналитични данни, като например Вашия IP адрес, версията на браузъра Ви, версията на приложението, което използвате, и каквито и да било възникнали грешки. За повече подробности прочетете раздела по-долу относно това как Cochlear използва бисквитки, а за подробности относно конкретни продукти, услуги и дейности вижте раздела „Допълнения за поверителност“.

Лични данни от трети страни.

Периодично може да придобиваме информация за Вас от други организации или лица. Например при получаването на слухов имплант клиниката Ви може да регистрира при нас серийния номер на Вашия слухов имплант, серийния номер и конфигурацията на звуковия процесор и данни за контакт, за да е сигурно, че имате пълна поддръжка от наша страна. Възможно е също така да придобием данни от доставчици на трети страни, които подпомагат нашия пазарен анализ и маркетингови дейности. Тези допълнителни данни ни помагат да Ви предоставим по-персонализирано изживяване.

 

КАК COCHLEAR ИЗПОЛЗВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

За да се промени начинът, по който хората разбират и се отнасят към загубата на слуха, както и за да се въведат иновации и да се предложи на пазара гама от имплантируеми слухови решения, ние използваме личните данни за описаните по-долу цели, както и за целите, описани в допълненията за поверителност.

Въз основа на глобалната ограничена гаранция на Cochlear и на нашите регулаторни задължения за съхраняване и поддържане на дневниците, свързани с нашите медицински устройства, ние използваме Вашите данни за:

 • проследяване на Вашите гаранционни срокове
 • поддържане на дневник за разпространение и хронологичен дневник за устройството на продуктите на Cochlear
 • поддържане на дневник на медицинските запитвания и/или оплаквания, свързани с нашите продукти

Въз основа на Вашето съгласие или ако не е предвидено друго съгласно приложимото право, ние използваме Вашите лични данни за:

 • регистриране на Вашите устройства
 • подкрепяне на усилията ни в областта на маркетинга и рекламата, като например да Ви каним да участвате в проучвания и да ни предоставяте обратна информация, или да се свързваме с Вас за оферти и друга информация във връзка с нашите продукти и услуги, които смятаме, че ще представляват интерес за Вас

Въз основа на интересите на Cochlear за предоставянето на исканите от Вас услуги, както и за непрекъснатото подобряване на продуктите и услугите на Cochlear, ние използваме Вашите лични данни с цел:

 • да отговаряме на исканията Ви за информация относно нашите продукти и услуги
 • да Ви предоставяме персонализирано изживяване, когато използвате нашите уебсайтове и приложения
 • да Ви предоставяме свързани с услугите известия, като например уведомления за изтичане на гаранционния срок
 • създаване на профил от взаимодействията, които сме осъществили с Вас, за да ни помогне да разберем каква информация може да желаете да получавате
 • тестване, поддържане и разработване на надстройки и подобрения на нашите продукти и услуги (напр. за разрешаване на настройване, активиране, поддръжка и управление на устройствата), както и за разработване на нови продукти и услуги
 • анализиране на данни относно производителността, обслужването и надеждността на продуктите
 • подобряване на съдържанието, функционалността и използваемостта на нашите уебсайтове и приложения
 • наблюдение на защитата или борбата с измамите

 

КОГА СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ И С КОГО?

В рамките на Cochlear Group.

Може да споделяме личните данни глобално в рамките на Cochlear Group. Всеки член на Cochlear Group ще използва и споделя Вашите лични данни само както е предвидено в настоящата политика за поверителност.

С нашите доставчици на услуги.

Ние споделяме лични данни с организации, които предоставят или извършват услуги за или от името на Cochlear; например компании, които предоставят услуги за поддръжка на уебсайтове или които ни помагат при пускането на пазара на нашите продукти и услуги. В някои случаи е възможно да предоставите личните си данни директно на тези доставчици на услуги от трета страна (напр., когато направите покупка в нашия онлайн магазин и въведете информация за заплащане от кредитната си карта, тези данни се изпращат директно на компанията на трета страна за обработване на заплащане) и тази трета страна може да сподели или да не сподели данните с Cochlear. От нашите доставчици на услуги по договор се изисква да защитават поверителността на личните данни, които споделяме с тях, и да ги използват само за да ни предоставят услуги.

С партньори, доставчици и полагащи грижи лица в сферата на здравеопазването.

Може да споделяме Вашите лични данни с доставчиците Ви на здравни услуги (напр. Вашия хирург, аудиолог и т.н.) за оценяване дали сте подходящ/а за нашите продукти, за подпомагане при Вашето използване на продуктите ни или по други причини, свързани с лечението, здравните операции или заплащането. Например:

 • при правенето на поръчка онлайн за приложим продукт или услуга може да споделим Вашите лични данни с организациите, заплащащи за здравните услуги от Ваше име (например Medicare или Medicaid в САЩ и органите за възстановяване на разходите или застрахователните компании в Европа); и
 • при използването на „облачни“ технологии на Cochlear, за да разрешите MAP файловете на звуковия процесор да бъдат защитено архивирани от Cochlear и споделяни между определените от Вас доставчици на здравни услуги.

Освен това в съответствие с приложимите закони може да разкрием личните данни на родители, настойници или полагащи грижи лица (според случая).

Бизнес трансакции.

Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени на компания, която е придобила акциите или активите на член от Cochlear Group или на някое от нашите опериращи подразделения; например в резултат на продажба, сливане, реорганизация или ликвидация. Ако такова прехвърляне се състои, използването на Вашите лични данни от придобиващата компания ще продължи да бъде предмет на настоящата политика за поверителност и ще запази предпочитанията Ви относно защитата на личните данни, които сте споделили с нас.

Правни/държавни искания и защита на Cochlear и на други.

Може да разкриваме лични данни, когато добросъвестно смятаме, че разкриването е подходящо за:

 • спазване на закона (или съдебна заповед или призовка);
 • спазване на законови искания от публични или държавни органи;
 • предотвратяване или разследване на потенциално престъпление, като например измама или кражба на самоличност; или
 • защитаване на правата, собствеността или безопасността на Cochlear Group, на нашите потребители или на други лица.

 

КАК COCHLEAR ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ, ДОБАВКИ НА СОЦИАЛНИ МЕДИИ И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ?

Бисквитките са малки файлове, които се съхраняват от Вашия интернет браузър, за да се подпомогнат уебсайтовете при проследяване на информацията между посещенията. Нашите уебсайтове използват бисквитки, за да ни помогнат да:

 • разберем коя от нашите уебстраници посещавате, колко често и от какви типове устройства;
 • съберем и да запомним информация за устройства и предпочитания за сърфиране;
 • персонализираме елементите на нашите уебсайтове според Вашия браузър, устройство, държава и език; и
 • съберем информация за уебсайта, от който сте дошли, и за други сайтове, които сте посетили, за да ни помогне при категоризирането на Вашето сърфиране в пазарен сегмент за пазарен анализ; и
 • предоставим на Вас по-подходящо съдържание, промоционални съобщения и реклами.

Като пример, когато посещавате нашите уебсайтове, бисквитките ни помагат да идентифицираме какво търсите, какво съдържание посещавате и колко често се връщате. Въпреки че информацията, която събираме чрез бисквитките, не Ви идентифицира директно, щом веднъж се регистрирате на нашите уебсайтове, можем да асоциираме предишната и бъдещата Ви дейност на нашите уебсайтове и приложения с предоставените от Вас данни за контакт.

Някои от бисквитките, използвани от нашите уебсайтове, са зададени от нас, а други са зададени от трети страни от наше име. Нашето използване на бисквитки от трети страни разрешава рекламирането въз основа на интереси, при което може да Ви се показват реклами от Cochlear на други уебсайтове, които посещавате.

Ние използваме Google Analytics, за да получим статистически данни за използването на нашите уебсайтове и приложения и Google AdSense и Google DoubleClick за управление и подаване на реклами (заедно „Google Services“). Google Services дават възможност Вашето използване да бъде синхронизирано между много устройства, като например между Вашия мобилен телефон и настолен компютър. Щракнете тук, за да научите повече относно Google Analytics или да му попречите да събира информация за посещението Ви на нашите уебсайтове, или посетете http://myaccount.google.com, за да контролирате рекламното си изживяване при използване на Google Services.

Ако не искате да се задават бисквитки, можете да конфигурирате Вашия интернет браузър да отхвърля бисквитките. Ако го направите, това може да попречи на определени функции на нашите уебсайтове да функционират по предназначение. За да научите повече относно бисквитките и подобни технологии, посетете http://allaboutcookies.org. Можете също така да се отпишете от рекламирането въз основа на интереси чрез управлявани от индустрията уебсайтове, като посетите http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices и http://www.youronlinechoices.com (за европейски жители).

Добавки на социални медии

Освен бисквитките ние също така сме включили добавки на социални медии от социални мрежи като Facebook и Twitter, така че да можете да споделяте неща от нашите уебсайтове с Вашите онлайн приятели и връзки. При всяко посещение на нашите сайтове, които включват добавка, Вашият браузър ще се свързва със сървърите на Facebook и/или Twitter. Ако сте влезли в услугите на Facebook и/или Twitter, докато посещавате нашите уебсайтове, те може да асоциират Вашето сърфиране на нашия уебсайт със съответния Ваш потребителски акаунт.

 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Къде се обработват и съхраняват личните данни?

Cochlear е глобална компания със седалище в Сидни, Австралия, но с ключови учреждения и персонал в Европейския съюз, Съединените американски щати и други места по света. Вашите лични данни може да бъдат прехвърляни, обработвани и съхранявани навсякъде, където Cochlear, Cochlear Group или съответните техни доставчици на услуги извършват дейност. Доколкото личните данни се събират от жители на ЕС/ЕИП и се прехвърлят в държави, които е възможно да имат по-ниски правни стандарти за защита на личните данни, Cochlear ще предприеме мерки, за да ги защити и обработи в съответствие със стандартите на ЕС за защита на данните.

Колко дълго ще съхранява Cochlear личните данни?

Cochlear ще пази личните данни във форма, която позволява идентифициране, толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на целта, за която са били събрани първоначално, или за каквито и да е допълнителни употреби, за които сте дали съгласието си, или за изпълнение на нашите регулаторни или правни задължения за водене на записи. След това или ще изтрием информацията, или ще я направим невъзможна за идентифициране, така че вече няма да бъде асоциирана с Вас.

 

ЗАЩИТА

Как Cochlear помага за защитата на личните данни?

Cochlear е въвела подходящите административни, технически и организационни мерки в помощ на защитата на личните данни от злоупотреба със, загуба на, неупълномощен достъп до или разкриване на данните. Нашите мерки за сигурност включват подходящ контрол на достъпа, шифроване (където това е подходящо) и редовни оценки на сигурността.

 

ДАННИ НА ДЕЦА

Как се отнася Cochlear към поверителността на децата и към правата на родителите?

Нашите уебсайтове и услуги са предназначени за всички, които имат достъп до тях, като например пациенти, родители и широката общественост, но по принцип не са насочени към деца. Определени услуги и приложения на Cochlear са достъпни чрез акаунт в Cochlear и могат да бъдат създавани детски акаунти при съгласие от страна на родителите. За повече информация относно създаването и управлението на детски акаунт вижте допълнението за поверителност на акаунтите в Cochlear.

 

ВАШИТЕ ПРАВА, СВЪРЗАНИ С ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Как можете да получите достъп до, да коригирате или да изтриете лични данни?

Ние уважаваме правото Ви да правите избори във връзка с начина, по който събираме, използваме и споделяме Вашите лични данни. Когато събираме Вашите лични данни, ние предприемаме мерки, за да се гарантира, че данните са точни, пълни и актуални. Но ние разбираме, че Вашите лични данни и Вашите предпочитания за поверителност може да се променят с времето.

Свържете се с нас чрез един от посочените по-долу методи, за да получите достъп до, да коригирате, изменяте или изтривате Вашите лични данни под контрола на Cochlear, или за да ограничите или направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни в съответствие с приложимите закони. Когато сте дали съгласието си за обработването на Вашите лични данни, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. За подпомагане на защитата на Вашата поверителност и сигурност ние ще предприемем разумни мерки с цел проверка на самоличността Ви, преди да Ви предоставим достъп до Вашите данни или да Ви позволим да коригирате, изменяте или изтривате нашите записи.

Винаги можете да отмените абонамента за рекламни съобщения или чрез връзката за отмяна в рамките на съобщенията, или чрез свързване с нас по един от методите, описани в края на настоящата политика за поверителност.

 

ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В допълненията по-долу описваме как конкретни продукти, услуги и дейности събират и използват лични данни по начини, които не са описани в нашата главна политика за поверителност (по-горе) или които изискват допълнително пояснение.

 

С приложението Nucleus® Smart можете да оптимизирате своето слухово изживяване директно от съвместимо устройство на Apple или устройство с AndroidTM. Приложението Ви позволява да сдвоите звуков процесор Nucleus 7 чрез Bluetooth® с Вашия съвместим смартфон, като Ви дава възможност бързо да сменяте програми, да регулирате силата на звука, да контролирате аксесоарите за предаване, да осъществявате достъп до работни съвети и да намирате изгубен или поставен на различно от обичайното място звуков процесор.
 

Синхронизиране на данни

Когато разрешите синхронизирането на данни, данните за слушане от Вашия звуков процесор и приложението Nucleus® Smart ще бъдат редовно синхронизирани с услугите на Cochlear, за да ги направят достъпни от всички Ваши свързани устройства. Изпратените данни включват данни от функцията за проследяване на слуха на приложението Nucleus Smart, като например колко е времето на отчетена реч и колко често Вашата звукова бобина е била разкачвана. Синхронизираните данни не включват или разкриват подробности за Вашето здравословно състояние. Чрез синхронизирането на тези данни с Cochlear потребителите на множество мобилни устройства ще виждат едни и същи данни в Проследяване на слуха на всяко мобилно устройство.

Функцията за синхронизиране на данни се разрешава за всеки потребител поотделно. Когато родител или полагащо грижа лице разреши функцията за синхронизиране на данни за потребител на имплант Cochlear, функцията също така ще бъде разрешена за неговия/нейния съпруг/а и/или за други полагащи грижа лица, които използват приложението Nucleus Smart с устройството на потребителя на импланта. Например, ако родителят на потребител на имплант Cochlear разреши функцията за синхронизиране на данни за звуковия(те) процесор(и) на своето дете, това също така ще разреши функцията за другия родител на потребителя на имплант, който използва приложението Nucleus Smart, за да контролира звуковия процесор на своето дете от собственото си мобилно устройство. По същия начин, ако единият родител или полагащото грижа лице забрани функцията за синхронизиране на данни, тя се забранява за всички други полагащи грижи лица за потребителя на имплант.

Cochlear използва личните данни, получени чрез функцията за синхронизиране на данни, за предоставяне на услугата за синхронизиране и за разрешаване на други услуги на Cochlear, налични на избрани пазари. Освен това Cochlear използва личните данни само в деидентифицирана форма, без имената на потребителите или на полагащите грижа лица, за идентифициране на тенденции, за подпомагане и споделяне на научноизследователски открития, за да разбере как се използват продуктите и услугите и за тяхното непрекъснато подобряване. Ние ще съхраняваме данните от синхронизирането на данни, докато поддържате акаунта си в Cochlear или докато изискате нещо друго.

Функцията за синхронизиране на данни не е необходима за използването на Вашия звуков процесор. Тя е опционална функция, която можете да разрешите или забраните по всяко време от екрана Настройки в приложението Nucleus Smart.

Споделяне на данни

Функцията за споделяне на данни на приложението Nucleus Smart е налична на избрани пазари и дава възможност да споделяте Вашите данни за слуха с участваща клиника. Когато споделяте своите данни за слуха с клиника, тя ще може да прегледа данните от Вашия слухов имплант, звуков процесор или приложението Nucleus Smart, както и всякакви данни, свързани конкретно с услуги, които разчитат на функцията споделяне на данни, като например Remote Check (Отдалечена проверка). Споделените с Вашата клиника данни могат да помогнат на Вашия здравен специалист да разбере по-добре как използвате устройството си и каква е неговата ефективност.

За да разрешите функцията за споделяне на данни, трябва първо да разрешите синхронизирането на данни (описано по-горе) с цел редовно синхронизиране на Вашите данни с Cochlear. Функцията за споделяне на данни е налична само за участващи клиники на избрани пазари. Ако Вашата клиника Ви регистрира за услуга, която разчита на функцията за споделяне на данни, като например „Отдалечена проверка“, ще получите подкана в рамките на приложението Nucleus Smart да разрешете искането за споделяне на Вашите данни с клиниката. От менюто за настройки в приложението Nucleus Smart можете да прегледате с кои клиники споделяте данни и кои са поискали от Вас да разрешите функцията за споделяне на данни. Можете да забраните функцията за споделяне на данни по всяко време.

Задължителни данни

Когато влезете в приложението Nucleus Smart със своя акаунт в CochlearTM, информацията, свързана с Вашия имплант и звуков процесор, се изпраща на Cochlear. Тази информация ни позволява да валидираме, че приложението се използва с одобрен хардуер.

Известия

Приложението Nucleus Smart иска от Вас да разрешите известията, за да може приложението да Ви уведомява за важните известия, касаещи Вашия звуков процесор. Тази функция също позволява фонови функции, като Проследяване на слуха.

Можете да разрешите или забраните тази функция в настройките за известяване на приложението на Вашия смартфон.

Намери моя процесор/услуги за местоположение

Приложението Nucleus Smart използва GPS и WiFi или мобилната мрежа на Вашето устройство, за да Ви помогне да откриете изгубен или поставен на различно от обичайното място звуков процесор. То го прави чрез съхраняване на последното място, на което сте използвали звуковия си процесор, и на последното местоположение, където приложението е било използвано с Вашия звуков процесор. Вашите данни за местоположението не се изпращат на Cochlear.

Можете да разрешите или забраните тази функция в настройките на услугите за местоположение на Вашия смартфон.

Аналитични данни

Приложението Nucleus Smart събира и изпраща на Cochlear деидентифицирани данни за начина, по който се използва приложението, и всякакви грешки, които то среща. Тези данни помагат на Cochlear непрекъснато да подобрява приложението Nucleus Smart и други продукти и услуги на Cochlear. Примерите за аналитични данни включват типа на мобилното устройство и използваната операционна система, колко често са използвани функциите в рамките на приложението и адресите за интернет протокол, за да се оценява общият географски регион, в който се използва приложението. Cochlear прилага технологични и административни мерки за предотвратяване на свързването на тези данни с Вашата самоличност.

Словната марка Bluetooth® и логотата са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всякакво използване на тези марки от Cochlear Limited е по лиценз.

Apple е търговска марка на Apple Inc, регистрирана в САЩ и други държави.

Android е търговска марка на Google LLC.

Създаването на акаунт в Cochlear Ви позволява да влизате и използвате различни услуги и приложения на Cochlear, като приложението Nucleus Smart, уебпортала myCochlear и нашия онлайн магазин. Услугите, от които се възползвате чрез акаунтите в Cochlear, се различават на различните пазари.

Когато създавате акаунт в Cochlear, ние искаме Вашите име, имейл адрес и дата на раждане. Ние използваме тази информация, за да свържем Вашия акаунт в Cochlear с регистрациите за Вашето устройство на Cochlear, което да ни помогне да Ви предоставим най-добрите услуги. Освен това Вашият имейл адрес може да бъде използван за комуникации, свързани с Вашия акаунт в Cochlear, а датата на раждане ни помага да гарантираме, че детските акаунти са създадени само със съгласието на родител или настойник.

Детски акаунти и родителско съгласие

Услугите и приложенията на Cochlear могат да бъдат използвани от деца чрез детски акаунт. Детските акаунти могат да бъдат създавани от родители или настойници чрез услугите и приложенията, които позволяват използването им, като приложението Nucleus Smart. За инструкции относно създаването на детски акаунт вижте ЧЗВ за приложението Nucleus Smart.

Детските акаунти могат да осъществят достъп до същите услуги и приложения на Cochlear, които са налични за възрастни. Това може да доведе до изпращане на лични данни на Cochlear. Например дете, използващо приложението Nucleus Smart, може да разреши функции, като синхронизиране на данни, която е описана подробно в допълнението за поверителност за приложение Nucleus Smart.

Услугите на Cochlear, които са разрешени от акаунта и са налични на някои пазари, разрешават споделянето на здравна информация с определен здравен специалист. Ако са разрешени, родителите по всяко време могат да изискат тези услуги да бъдат забранени, като се свържат със здравния специалист или с Cochlear.

Родителите може да преглеждат, да редактират, да изискат изтриването или да предотвратят по-нататъшното събиране или използване на личните данни на децата си, като се свържат с нас по начините, описани в настоящата политика за поверителност.

Събирани лични данни

Когато кандидатствате за работа във или за Cochlear, от Вас се иска да предоставите разнообразна информация, като например данни за контакт, подробни сведения за трудовия стаж и образованието (напр. CV/автобиография и/или академична справка), доказателство за допустимост за работа (напр. паспорт и/или виза) и описание на Вашите умения (напр. чужди езици).

Информация за Вас може също така да бъде събрана от други лица в резултат на:

 • Обратна информация от интервюта
 • Проверки на препоръки
 • Цялостни проверки
 • Търсения в мрежата, като например чрез Google или LinkedIn
 • Психометрични оценки

Конкретната информация, изисквана от Вас и събирана от други лица, може да варира за отделните държави.

Цел на събирането

Информацията, събрана в процеса на кандидатстване за работа, се използва за цели, като например оценка на пригодността Ви за една или няколко позиции, поддържане на дневник на изявленията, направени пред Cochlear при кандидатстване, както и оказване на помощ при оценка на ефективността на нашите инструменти и процеси за скрининг на кандидатите за работа. Тази информация също така се използва да се гарантира, че разбираме Вашия опит, Вашите силни страни и възможности за развитие.

Споделяне с трети страни

Освен с използваните от нас търговци, действащи от името на Cochlear, личните данни, събрани в процеса на кандидатстване за работа, няма да бъдат споделяни с трети страни без Вашето съгласие. Когато предоставяте лични или служебни препоръки като част от Вашето кандидатстване за работа, Cochlear може да се свърже с тези физически лица и да разкрие пред тях, че сте кандидатствали за работа в Cochlear.

Период на запазване

В случай че кандидатстването Ви за работа във или за Cochlear е успешно, ние ще запазим Вашите данни за кандидатстването за работа за времетраенето на Вашето назначение/ангажиране в Cochlear. Ако прекратите назначението/ангажирането си в Cochlear, Вашите данни за кандидатстването за работа ще бъдат изтрити в съответствие с вътрешните стандарти на Cochlear за запазване и изтриване на данни.

Cochlear изтрива данните на кандидатите за работа в рамките на 12 месеца от неуспешно кандидатстване, освен ако не сте поискали от Cochlear да запази данните за кандидатстването във файл, за да разгледа кандидатурата Ви за бъдещи позиции, и в този случай данните ще бъдат изтрити в рамките на 5 години от последния път, когато е разглеждана кандидатурата Ви за дадена позиция.

Bring Back the Beat е забавно мобилно приложение, което помага на потребителите на импланти на Cochlear да възстановят или да развият ново разбиране за музиката, като се научават да разграничават инструментите, тоновете и височината на тоновете. Когато използвате приложението, ние събираме някои лични данни и ги използваме, за да Ви предоставим възможно най-доброто изживяване.

Събирани лични данни

Когато използвате Bring Back the Beat, ние събираме и използваме следните категории лични данни:

Категория лични данни Цел на събирането и използването
Вашето име и данни за контакт, като например имейл адрес и телефонен номер Ние използваме тази информация с цел да създадем Ваш акаунт в Cochlear, ако все още нямате такъв, и да разрешим достъпа Ви до уебсайтовете, приложенията и услугите на Cochlear, включително Bring Back the Beat. За повече подробности вижте допълнението за поверителност на акаунтите в Cochlear.
Данни за игри, като например Вашия напредък в играта и геймърската Ви снимка Като използвате Вашия акаунт в Cochlear за влизане в Bring Back the Beat, ние можем да запазваме Вашия напредък в играта. Това означава, че ако смените телефона си или влезете от друго устройство, Bring Back the Beat ще продължи точно от мястото, където сте спрели да играете. Ние също така използваме тази информация да разрешим таблото на лидерите, което Ви дава възможност да видите напредъка си в сравнение с останалите играчи на Bring Back the Beat.
Данни от Spotify Ако свържете Вашия акаунт в Spotify с Bring Back the Beat, ние събираме информация за записите и изпълнителите, които слушате в Spotify, с цел да разрешим режима за игри Repertoire (Репертоар), за да Ви помогнем да достигнете нови нива на музикално изживяване.
Аналитични данни Bring Back the Beat събира и изпраща на Cochlear деидентифицирани данни за начина, по който се използва приложението, и грешките при неговото използване. Тези данни помагат на Cochlear непрекъснато да подобрява Bring Back the Beat и други продукти и услуги на Cochlear. Примерите за аналитични данни включват типа на мобилното устройство и използваната операционна система, колко често са използвани функциите в рамките на приложението и адресите за интернет протокол, за да се оценява общият географски регион, в който се използва приложението. Cochlear прилага технологични и административни мерки за предотвратяване на свързването на тези данни с Вашата самоличност.

 

Споделяне на лични данни

Когато използвате Bring Back the Beat, ние използваме Вашето собствено име и инициала на фамилното име, за да Ви идентифицираме на таблото на лидерите за другите играчи на Bring Back the Beat. Ако свържете Bring Back the Beat с Вашия акаунт в Spotify, ние също така ще изпращаме информация на Spotify за Вашето използване на Bring Back the Beat. В противен случай ние ще споделяме Вашите лични данни с други трети страни само с Вашето съгласие или въз основа на правно задължение да го направим. Обърнете внимание, че ако изберете да качите снимка, за да персонализирате изживяването си в играта, снимката няма да бъде показвана на таблото на лидерите или да бъде споделяна с други играчи.

Запазване на Вашите лични данни

Ние ще запазим Вашите данни за играта Bring Back the Beat, докато имате акаунт в Cochlear или докато поискате от нас да ги изтрием. Ако изтриете акаунта си в Cochlear, ние може да запазим деидентифицирани аналитични данни за това как сте използвали Bring Back the Beat.

Ние ще съхраняваме Вашите данни от Spotify, докато поддържате акаунта си в Spotify свързан с Bring Back the Beat. Можете да прекъснете връзката с Вашия акаунт в Spotify от приложението Bring Back the Beat, като докоснете иконата на Spotify от режима за игра „Репертоар“ и следвате подканите за прекъсване на връзката.

„Отдалечена проверка“ на Cochlear дава възможност на потребителите на импланти на Cochlear да използват приложението Nucleus Smart, за да извършват самотествания вкъщи и да споделят тези резултати и диагностичната информация от устройството с участваща клиника. Когато самотестванията се извършат, резултатите от тестовете, включително личните данни, ще бъдат изпратени на Cochlear.

Участието в „Отдалечена проверка“ не е задължително и Вие може да се оттеглите от „Отдалечена проверка“ по всяко време, като се свържете с Вашия лекар или като се свържете с Cochlear по начините, посочени по-долу.

Лични данни, събирани от участници в „Отдалечена проверка“

Въз основа на Вашето съгласие ние събираме и използваме следните категории лични данни:

Категория лични данни Цел на събирането и използването
Вашето име и данни за контакт, като например имейл адрес Ние използваме тази информация, за да Ви идентифицираме в рамките на нашите вътрешни системи и да се свързваме с Вас. Може да използваме информацията, за да Ви изпращаме съобщения за Вашето участие в „Отдалечена проверка“, като например напомняния да завършите самотестванията си или отговори от Вашата клиника.
Информация от Вашия акаунт в Cochlear и приложението Nucleus Smart Вашият акаунт в Cochlear и приложението Nucleus Smart се използват, за да Ви предоставяме услугата „Отдалечена проверка“. За да научите повече, вижте допълнението за поверителност за всяка съответна услуга.
Вашите резултати от „Отдалечена проверка“, включително данни от слухови тестове, снимки от мястото на Вашия имплант, резултати от въпросници и диагностични данни от Вашия(те) имплант(и) и звуков(и) процесор(и) Ние събираме тази информация с цел да Ви дадем възможност да я споделяте с Вашата(ите) определена(и) клиника(и), за да анализира(т) слуховото Ви здраве, без да се налага да посещавате клиниката.

 

Въз основа на интересите на Cochlear за непрекъснато подобряване на продуктите и услугите на Cochlear ние също така използваме информацията, събрана чрез „Отдалечена проверка“, в деидентифицирана форма, за да разберем по-добре използването на нашите продукти и услуги, както и за да продължим да въвеждаме нови слухови решения.

Споделяне на лични данни

Основната цел на „Отдалечена проверка“ е да Ви се даде възможност да извършвате самотествания и да споделяте резултатите си с Вашата клиника. Ние ще споделяме Вашата информация от „Отдалечена проверка“ само с одобрените от Вас клиники. Можете да контролирате кои клиники да имат достъп до Вашата информация от „Отдалечена проверка“ чрез функцията за споделяне на данни на приложението Nucleus Smart. За повече информация относно функцията за споделяне на данни прочетете допълнението за поверителност за приложението Nucleus Smart. Ако е приложимо, Вашият определен за услугата родител, настойник или полагащо грижа лице също ще може да има достъп до личните данни, които събираме от Вас. Ние ще споделяме Вашите лични данни с други трети страни само с Вашето съгласие или въз основа на правно задължение да го направим.

Запазване на Вашите лични данни

Информацията, събрана чрез „Отдалечена проверка“, се съхранява от Cochlear от Ваше име, освен ако и докато не ни дадете инструкции да я изтрием.

Cochlear Family е свободна за присъединяване програма за членство, която се предлага от Cochlear на потребителите на избрани пазари. Тя подкрепя потребителите, техните семейства и полагащите грижа лица, докато се учат да използват и да живеят с устройството си.

Когато се присъедините към Cochlear Family, ще получавате съобщения от Cochlear, които може да включват информация за нови услуги и продукти, промоции, специални оферти, покани за събития и незадължителни проучвания. Тези съобщения може да бъдат изпращани чрез различни канали в зависимост от предоставената от Вас информация за контакт, включително имейл, поща, телефон и текстови съобщения.

Можете да напуснете Cochlear Family по всяко време, като се свържете с нас чрез един от методите, описани в края на настоящата политика за поверителност. Ако изберете да напуснете Cochlear Family, няма повече да имате право на достъп до ползите от програмата. Ако желаете отново да се присъедините към програмата, можете да го направите по всяко време, като се свържете с Вашия местен екип по поддръжка на клиентите.

Лични данни, събирани от членовете на Cochlear Family

Въз основа на Вашето съгласие ние събираме и използваме следните категории лични данни:

Категория лични данни Цел на събирането и използването
Вашето име и данни за контакт, като например имейл адрес и телефонен номер. Ние използваме тази информация, за да Ви идентифицираме в рамките на нашите вътрешни системи, да се свързваме с Вас и да следим нашите взаимодействия.
Биографична и здравна информация, като например Вашата възраст или дата на раждане, Вашата степен на увреждане и времетраене на загубата на слуха, както и употребата Ви на слухови устройства. Ние използваме тази информация за по-добро разбиране на Вашето лично изживяване при преодоляването на състоянието на глухота и/или Вашия опит със слухови устройства, за да направим оценка на това какъв е най-добрият начин, по който Cochlear може да Ви подкрепя и да се свързва с Вас. Използваме тази информация и за демографски и статистически цели, за по-добро разбиране на нашите клиенти и потенциални клиенти.

 

Споделяне на лични данни

Ако е приложимо, Вашият определен за услугата родител, настойник или полагащо грижа лице също ще може да има достъп до личните данни, които събираме от Вас. Ние ще споделяме Вашите лични данни с други трети страни само с Вашето съгласие или въз основа на правно задължение да го направим.

Запазване на Вашите лични данни

Ние ще запазим Вашата информация от Cochlear Family, докато останете в програмата.

Нашата програма за доброволци на Cochlear представлява екип от доброволци, съставен от хиляди хора и техните близки по целия свят, които чуват с решение на Cochlear. Всички те имат нещо общо – страст да се помага на другите при преодоляването на тяхното състояние на глухота.

Доброволците на Cochlear споделят своите истории, предлагат подкрепа и предоставят информация на всички, които възнамеряват да получат или получават слухово решение на Cochlear, включително техните родители, членове на семейството или приятели.

Лични данни, събирани чрез изразяване на интерес

Когато заявите интерес да станете доброволец на Cochlear, ние ще поискаме от Вас определени лични данни, за да оценим Вашата кандидатура.

Въз основа на Вашето съгласие ние събираме и използваме следните категории лични данни с цел да определим степента, до която има налични възможности за Вас да участвате като доброволец на Cochlear:

 • Вашето име и данни за контакт, като например имейл адрес и телефонен номер;
 • Биографична и здравна информация, като например Вашата възраст или дата на раждане, Вашата степен на увреждане и времетраене на загубата на слуха, както и употребата Ви на слухови устройства;
 • Вашата лична история като или във връзка с потребител на имплант на Cochlear, както и Вашите интереси, умения и достъпност; и
 • В някои държави проверка за криминално минало или удостоверение от полицията за допълнителна сигурност и мярка за квалификация.

Лични данни, събирани от доброволците

Въз основа на Вашето съгласие ние събираме и използваме следните категории лични данни:

Категория лични данни Цел на събирането и използването
Вашето име и данни за контакт, като например имейл адрес и телефонен номер. Ние използваме тази информация, за да Ви идентифицираме в рамките на нашите вътрешни системи, да се свързваме с Вас и да следим нашите взаимодействия.
Биографична и здравна информация, като например Вашата възраст или дата на раждане, Вашата степен на увреждане и времетраене на загубата на слуха, както и употребата Ви на слухови устройства. Ние използваме тази информация за по-добро разбиране на Вашето лично изживяване при преодоляването на състоянието на глухота и/или Вашия опит със слухови устройства, за да направим оценка на това какъв е най-добрият начин, по който Cochlear може да Ви подкрепя. Използваме тази информация и за демографски и статистически цели, за по-добро разбиране на нашите клиенти и потенциални клиенти.
Вашата лична история като потребител на имплант на Cochlear или полагащо грижа лице, както и Вашите интереси, умения и достъпност. Ние използваме тази информация, заедно с друга биографична информация, с цел да определим възможностите за Вас да участвате в програмата за доброволци на Cochlear, като например Ви свържем с лица, които желаят да научат повече за Вашето лично изживяване при загубата на слуха или за Вас като човек, който е близък на потребител на кохлеарен имплант.
Ваши писмени материали, оферти, снимки, видео- и/или аудиозаписи. С Вашето допълнително съгласие може да използваме тази информация в наши рекламни материали.
Дневници за обучение. Ние може да Ви предоставим достъп до специализирано обучение и водим дневник на дейностите по обучението, за да разберем по-добре Вашето специфично познание и опит.

 

Споделяне на лични данни

При оценката на Вашето изразяване на интерес Cochlear няма да споделя Вашите лични данни с трети страни без Вашето съгласие или без правно задължение да го направи.

Ако станете доброволец на Cochlear, Cochlear може да споделя Вашите данни с лица, които желаят да научат повече за Вашето преодоляване на състоянието на глухота, или с организации, участващи в събития, където може да говорите в качеството си на доброволец на Cochlear. Ако е приложимо, Вашият определен за услугата родител, настойник или полагащо грижа лице също ще може да има достъп до личните данни, които събираме от Вас. Ние ще споделяме Вашите лични данни с други трети страни само с Вашето съгласие или въз основа на правно задължение да го направим.

Запазване на Вашите лични данни

Ако се присъедините към програмата за доброволци на Cochlear, ние ще запазим Вашата информация за доброволец, докато останете в програмата. Ако не се присъедините към програмата за доброволци на Cochlear, личните данни, включени във Вашето изразяване на интерес, ще бъдат унищожени скоро след такова решение.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

 

Как можете да повдигате въпроси или да изразявате притеснения във връзка с настоящата политика или относно начина, по който Cochlear борави с личните Ви данни?

Ако желаете да получите достъп до Вашата информация, да промените предпочитанията си за контакт или да повдигнете каквито и да било въпроси или притеснения относно настоящата политика за поверителност или относно начина, по който боравим с личните Ви данни, моля, изпратете имейл на privacy@cochlear.com или се свържете с един от регионалните офиси на Cochlear, който е най-близо до Вас:

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

Въпреки че ще положим усилия да разгледаме всякакви въпроси и притеснения, които може да имате, Вие също така имате право директно да се свържете с Вашия местен регулатор по поверителността или защитата на данните.

 

КАКВО СТАВА, КОГАТО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА СЕ ПРОМЕНИ?

Може да се наложи понякога да актуализираме настоящата политика по най-различни причини, включително промяна на законите, разпоредбите и нашите бизнес практики. Когато извършваме промяна, ние ще публикуваме актуализираната политика за поверителност 30 дни, преди да влезе в сила, за да се гарантира, че сте запознати с това, което е ново.

 

БЛАГОДАРИМ ВИ

Оценяваме, че отделихте от времето си, за да прочетете настоящата политика. Знаем, че се доверявате на Cochlear, когато избирате да споделите Вашите лични данни с нас, и ние възнамеряваме да ги използваме отговорно.

Последна актуализация: юни 2019 г.
В сила от: юли 2019 г.
D1632212 ISS1
Bulgarian translation of D1425384 ISS5 JUN19