Skip to main content

ГЛОБАЛНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА COCHLEAR

Когато взаимодействате с Cochlear, ние може да събираме и използваме Вашите лични данни, както е посочено в настоящото Уведомление за поверителност („Уведомление“). Моля, прочетете внимателно настоящото Уведомление, тъй като то обяснява как Вашите лични данни се събират, използват и разкриват от Cochlear Limited и нейните дъщерни компании по света („Cochlear Group“). То също така Ви обяснява как можете да получите достъп до и да актуализирате своите лични данни, както и да направите определени избори за начините, по които се използват Вашите лични данни.

Настоящото Уведомление обхваща дейности по събирането както на онлайн, така и на офлайн данни, включително лични данни, които събираме чрез уебсайтове, приложения, хартиени формуляри, клиентски услуги и събития.

Моля, имайте предвид, че ние може да агрегираме лични данни от различни източници (уебсайтове, офлайн събития) и от различни устройства. Като част от това ние може да комбинираме лични данни, които първоначално са били събрани от различни образувания на Cochlear или партньори на Cochlear.

Моля, имайте предвид: настоящото уведомление за поверителност не урежда събирането, използването и разкриването от страна на Cochlear на защитена здравна информация, както е определена от Health Insurance Portability and Accountability Act („HIPAA“, Закон за преносимост и отчетност при здравното застраховане) на САЩ. Можете да прегледате нашето Известие за практиките на защита на личните данни съгласно HIPAA.

 

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪБИРАТ ОТ COCHLEAR?

Лични данни, предоставени от Вас.

Възможно е да предоставите личните си данни при взаимодействие с Cochlear. Например е възможно да предоставите:

 • Вашето име и данни за контакт, когато се регистрирате за акаунт в Cochlear на нашите уебсайтове или чрез едно от нашите приложения, или когато посетите учреждение или събитие на Cochlear;
 • информация за Вашия личен опит относно преодоляването на състоянието на глухота на нашите форуми в Cochlear Community и други наши услуги;
 • биологична и демографска информация, като например Вашата възраст, дата на раждане, пол, здравно или медицинско лечение при регистрирането на устройство или при използването на или искането за предоставяне на информация за нашите продукти и услуги;
 • финансова информация, като например номера на Вашата кредитна карта при закупуването на продукти или услуги от нас;
 • потребителско обслужване и хронология на покупките, както и всякаква информация, която доброволно споделяте с нас за Вашето изживяване при използването на нашия продукт или услуги (напр. пазарно проучване и обратна връзка от потребителите);
 • данни за местоположението, като например данните, извлечени от Вашия IP адрес, държавата и точното геопозициониране на Вашето мобилно устройство (когато сме предоставили подходящо известие и избор);
 • звукова, електронна или визуална информация, ако участвате в наши събития или ни предоставяте съобщение за рекламни лица или медийно съобщение; или
 • други лични данни, които може да ни предоставите при контакт с нас по телефона, онлайн или чрез всякакви характеристики, включени в раздела „свържете се с нас“.

Ако сте здравен специалист, можете също така да събирате информация за Вашата медицинска специалност, клинични интереси и ангажираност с продуктите на Cochlear.

От Вас не се изисква да ни предоставяте лични данни, но при някои обстоятелства е възможно да не можем да Ви предоставим всички наши услуги без Вашите лични данни.

Лични данни, събрани чрез Вашето използване на нашите продукти и услуги.

Cochlear получава информация, когато използвате приложенията и услугите на Cochlear. Тази информация включва начина, по който използвате дадено приложение и/или Вашето слухово устройство, както и информация за Вашия звуков процесор (напр. номер на устройството, номер на акаунта Ви, модел, версия на хардуера). Освен това, когато посещавате нашите уебсайтове или използвате приложенията ни, Вашият компютър или мобилно устройство може да ни изпрати определени аналитични данни, като например Вашия IP адрес, версията на браузъра Ви, версията на приложението, което използвате, и каквито и да било възникнали грешки.

За повече подробности прочетете раздела по-долу относно това как Cochlear използва бисквитки, а за подробности относно конкретни продукти, услуги и дейности вижте раздела „Допълнения за поверителност“.

Лични данни от трети страни.

Периодично може да придобиваме информация за Вас от други организации или лица. Например при получаването на слухов имплант доставчикът Ви на здравни услуги може да регистрира при нас серийния номер на Вашия слухов имплант, серийния номер и настройките на звуковия процесор и данни за контакт, за да е сигурно, че имате пълна поддръжка от наша страна. Възможно е също така да придобием данни от доставчици на трети страни, които подпомагат нашия пазарен анализ и маркетингови дейности. Тези допълнителни данни ни помагат да Ви предоставим по-персонализирано изживяване.

 

 

КАК COCHLEAR ИЗПОЛЗВА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

За да се промени начинът, по който хората разбират и се отнасят към загубата на слуха, както и за да се въведат иновации и да се предложи на пазара гама от имплантируеми слухови решения, ние използваме личните данни за описаните по-долу цели, както и за целите, описани в допълненията за поверителност.

Цел на използването на лични данни Защо правим това Нашите законни интереси (ползите и/или резултатите)
Гаранция и записи. Ние използваме Вашите лични данни, за да водим и поддържаме записи, свързани с нашите медицински изделия, и да проследяваме гаранционните срокове, да поддържаме дневник за разпространение и хронологичен дневник за устройството на продуктите на Cochlear, както и да поддържаме дневник на медицинските запитвания и/или оплаквания, свързани с нашите продукти.
 • С Вашето съгласие (когато се изисква)
 • Изпълнение на договорни задължения (напр. глобалната ограничена гаранция на Cochlear)
 • Регулаторни задължения
 • По-бързо обработване на случаи на сервизно обслужване и ремонтни дейности
 • Научноизследователска дейност и разработване на продукти
Регистриране на устройства. Ние използваме Вашите лични данни, за да регистрираме Вашите устройства, което ни позволява да поддържаме правилни записи и да осигуряваме пълна поддръжка за сервизно обслужване и ремонтна дейност.
 • С Вашето съгласие (когато се изисква)
 • Нашите законни интереси
 • По-бързо обработване на случаи на сервизно обслужване и ремонтни дейности
 • Научноизследователска дейност и разработване на продукти
Маркетинг. Ние използваме Вашите лични данни за подкрепяне на усилията ни в областта на маркетинга и рекламата, като например да Ви каним да участвате в проучвания и да ни предоставяте обратна информация, или да се свързваме с Вас за оферти и друга информация във връзка с нашите продукти и услуги, които смятаме, че ще представляват интерес за Вас.
 • С Вашето съгласие (когато се изисква)
 • Нашите законни интереси
 • Изпълнение на договорни задължения
 • Идентифициране на това кои от нашите продукти и услуги може да Ви заинтересуват и уведомяване за тях
 • Определяне на видовете клиенти за нови продукти и услуги
 • Оптимизиране на предложенията за нашите продукти и услуги
Персонализация. Ние използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме персонализирано изживяване, когато използвате нашите уебсайтове и приложения. Ние може да създадем профил от взаимодействията, които сме осъществили с Вас, за да ни помогне да разберем каква информация може да желаете да получавате.
 • Нашите законни интереси
 • Идентифициране на това кои от нашите продукти и услуги може да Ви заинтересуват и уведомяване за тях
 • Определяне на видовете клиенти за нови продукти и услуги
Обслужване на клиенти. Ние използваме Вашите лични данни за целите на обслужването на клиентите, включително отговаряне на запитвания и искания за информация относно нашите продукти и услуги. Може също така да Ви предоставяме свързани с услугите известия, като например уведомления за изтичане на гаранционния срок.
 • Изпълнение на договорни задължения
 • Правни задължения
 • Нашите законни интереси
 • За отговаряне на Вашите запитвания
 • Подобряване и разработване на нови продукти и услуги
 • Подобряване на нашата ефикасност
Разработване и подобрения на продукти и услуги. Ние може да използваме Вашите лични данни за тестване, поддръжка и разработване на надстройки и подобрения на нашите продукти и услуги (напр. за позволяване на правилното конфигуриране, активиране, поддръжка и управление на устройствата), както и за разработване на нови продукти и услуги, за анализиране на данни относно производителността, обслужването и надеждността на продуктите и за подобряване на съдържанието, функционалността и използваемостта на нашите уебсайтове и приложения.
 • С Вашето съгласие (когато се изисква)
 • Нашите законни интереси
 • Подобряване и разработване на нови продукти и услуги
Други общи цели (напр. вътрешно или пазарно проучване, анализиране, сигурност). В съответствие с приложимите закони може да използваме Вашите лични данни за други общи бизнес цели, като например поддържане на Вашия акаунт, извършване на вътрешно или пазарно проучване и измерване на ефективността на рекламните кампании. Ние си запазваме правото, ако имате акаунти в Cochlear, да обединим тези акаунти в един единствен акаунт. Може също така да използваме Вашите лични данни за управлението и функционирането на нашите комуникации, ИТ системи и системи за защита, както и за целите на наблюдение на защитата или борбата с измамите.
 • Правни задължения
 • С Вашето съгласие (когато се изисква)
 • Нашите законни интереси
 • Подобряване и разработване на нови продукти и услуги
 • Подобряване на нашата ефикасност
 • Защита на нашите системи, мрежи и персонал

 

Използване на деидентифицирани данни. Възможно е при някои обстоятелства, при които ни е разрешено по закон да агрегираме или да деидентифицираме Вашите лични данни, да гарантираме, че информацията вече не е свързана с Вас и след агрегиране или деидентифициране данните вече не се класифицират като лични данни. Такива използвания на данните не са предмет на настоящото Уведомление.

 

 

КОГА СПОДЕЛЯМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ И С КОГО?

В рамките на Cochlear Group.

Може да споделяме личните данни глобално в рамките на Cochlear Group. Всеки член на Cochlear Group ще използва и споделя Вашите лични данни само както е посочено в настоящото Уведомление за поверителност.

С нашите доставчици на услуги.

Ние споделяме лични данни с организации, които предоставят или извършват услуги за или от името на Cochlear; например нашите дистрибутори, компании, които предоставят услуги за поддръжка на уебсайтове или които ни помагат при пускането на пазара на нашите продукти и услуги. В някои случаи е възможно да предоставите личните си данни директно на тези доставчици на услуги от трета страна (напр., когато направите покупка в нашия онлайн магазин и въведете информация за заплащане от кредитната си карта, тези данни се изпращат директно на компания на трета страна за обработване на заплащане) и тази трета страна може да сподели или да не сподели данните с Cochlear. От нашите доставчици на услуги по договор се изисква да защитават поверителността на личните данни, които споделяме с тях, и да ги използват само за да ни предоставят услуги.

С компании на трети страни.

Освен в ситуации, в които сте дали Вашето съгласие, ние не лицензираме и не продаваме Вашите лични данни на компании на трети страни за техни собствени маркетингови цели. Идентичността на всяка такава компания на трета страна ще Ви бъде разкрита в момента, в който се иска Вашето съгласие.

С партньори, доставчици и полагащи грижи лица в сферата на здравеопазването.

Може да споделяме Вашите лични данни с доставчиците Ви на здравни услуги (напр. Вашия хирург, аудиолог и т.н.) за оценяване дали сте подходящ/а за нашите продукти, за подпомагане при Вашето използване на продуктите ни или по други причини, свързани с лечението, здравните операции или заплащането. Например:

 • при правенето на поръчка за приложим продукт или услуга (или ако сте в процес на правене на поръчка) може да споделим Вашите лични данни с организациите, заплащащи за здравните услуги от Ваше име (например Medicare или Medicaid в САЩ, както и с органите за възстановяване на разходите и със застрахователните компании в други пазари); и
 • при използването на „облачни“ технологии на Cochlear, за да разрешите конфигурационните файлове на звуковия процесор да бъдат защитено архивирани от Cochlear и споделяни между определените от Вас доставчици на здравни услуги.

Освен това в съответствие с приложимите закони може да разкрием личните данни на родители, настойници или полагащи грижи лица (според случая).

Бизнес трансакции.

Вашите лични данни може да бъдат прехвърлени на компания, която е придобила акциите или активите на член от Cochlear Group или на някое от нашите опериращи подразделения; например в резултат на продажба, сливане, реорганизация или ликвидация. Ако такова прехвърляне се състои, използването на Вашите лични данни от придобиващата компания ще продължи да бъде предмет на настоящото Уведомление и ще запази предпочитанията Ви за поверителност, които сте споделили с нас.

Правни/държавни искания и защита на Cochlear и на други.

Може да разкриваме лични данни, когато добросъвестно смятаме, че разкриването е подходящо за:

 • спазване на закона (или съдебна заповед или призовка);
 • спазване на законови искания от публични или държавни органи;
 • предотвратяване или разследване на потенциално престъпление, като например измама или кражба на самоличност; или
 • защитаване на правата, собствеността или безопасността на Cochlear Group, на нашите потребители или на други лица.

 

 

КАК COCHLEAR ИЗПОЛЗВА БИСКВИТКИ, ДОБАВКИ НА СОЦИАЛНИ МЕДИИ И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ?

Бисквитките са малки файлове, които съдържат данни, като например уникални идентификатори, и които се съхраняват от Вашия интернет браузър, за да се подпомогнат уебсайтовете при проследяване на информацията между посещенията. Когато посещавате някой от нашите уебсайтове, те може да съхраняват или извличат информация на Вашия браузър − предимно под формата на бисквитки. Нашите уебсайтове използват бисквитки, за да ни помогнат да:

 • разберем коя от нашите уебстраници посещавате, колко често и от какви типове устройства;
 • съберем и да запомним информация за устройства и предпочитания за сърфиране;
 • персонализираме елементите на нашите уебсайтове според Вашия браузър, устройство, държава и език;
 • съберем информация за уебсайта, от който сте дошли, и за други сайтове, които сте посетили, за да ни помогне при категоризирането на Вашето сърфиране в пазарен сегмент за пазарен анализ; и
 • предоставим на Вас по-подходящо съдържание, промоционални съобщения и реклами.

Като пример, когато посещавате нашите уебсайтове, бисквитките ни помагат да идентифицираме какво търсите, какво съдържание посещавате и колко често се връщате. Въпреки че информацията, която събираме чрез бисквитките, не Ви идентифицира директно, щом веднъж се регистрирате на нашите уебсайтове, можем да асоциираме предишната и бъдещата Ви дейност на нашите уебсайтове и приложения с предоставените от Вас данни за контакт.

Бисквитки от трети страни

Някои от бисквитките, използвани от нашите уебсайтове, са зададени от нас, а други са зададени от трети страни от наше име за целта, описана в това Уведомление. Нашето използване на бисквитки от трети страни разрешава рекламирането въз основа на интереси, при което може да Ви се показват реклами от Cochlear на други уебсайтове, които посещавате.

Ние използваме Google Analytics, за да събираме данни, като например IP адреси, за да получим статистически данни за използването на нашите уебсайтове и приложения, и Google AdSense и Google DoubleClick за управление и подаване на реклами (заедно „Google Services“). Google Services дават възможност Вашето използване да бъде синхронизирано между много устройства, като например между Вашия мобилен телефон и настолен компютър. Щракнете тук, за да научите повече относно Google Analytics или да му попречите да събира информация за посещението Ви на нашите уебсайтове, или посетете http://myaccount.google.com, за да контролирате рекламното си изживяване при използване на Google Services.

Ако не искате да разрешите бисквитките, можете да конфигурирате Вашия интернет браузър да отхвърля бисквитките. Ако го направите, това може да попречи на определени функции на нашите уебсайтове да функционират по предназначение. За да научите повече относно бисквитките и подобни технологии, посетете http://allaboutcookies.org. Можете също така да се отпишете от рекламирането въз основа на интереси чрез управлявани от индустрията уебсайтове, като посетите http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices и http://www.youronlinechoices.com (за европейски жители).

Моля, посетете уебсайта или операционната система на производителя на Вашето мобилно устройство за инструкции, свързани с всякакви други функции за управление на поверителността, като например геопозициониране и идентификатори на устройството.

 

Функции за управление на бисквитките

По подразбиране уебсайтовете на Cochlear, насочени към жители на Европа и Турция (уебсайтове на Cochlear Europe), задават само задължителни бисквитки, които са необходими за правилното функциониране на уебсайтовете. Ако посетите уебсайтовете на Cochlear Europe, ще Ви бъде представено уведомление за бисквитки, чрез което може да се съгласите или да откажете нашата настройка на незадължителни бисквитки, като например тези, които се използват за анализиране и персонализация. Можете да определите и специфичните категории бисквитки, които ще разрешите на Cochlear да зададе. Вашите избори ще се запазят само за уебсайтовете на Cochlear Europe, а не за уебсайтове, насочени към лица, живеещи извън Европа и Турция. Поради начина, по който работят бисквитките, Вашите избори ще се запазят също така само на базата на отделен домейн, което означава, че ще получавате поотделно подкани, когато навигирате между уебсайтовете на Cochlear Europe, които се помещават на различни домейни (напр. cochlear.com спрямо iwanttohear.com).

 

Добавки на социални медии

Освен бисквитките ние също така сме включили добавки на социални медии от социални мрежи като Facebook и Twitter, така че да можете да споделяте неща от нашите уебсайтове с Вашите онлайн приятели и връзки. При всяко посещение на нашите сайтове, които включват добавка, Вашият браузър ще се свързва със сървърите на Facebook и/или Twitter. Ако сте влезли в услугите на Facebook и/или Twitter, докато посещавате нашите уебсайтове, те може да асоциират Вашето сърфиране на нашия уебсайт със съответния Ваш потребителски акаунт.

 

 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Къде се обработват и съхраняват личните данни?

Обработване и съхранение. Cochlear е глобална компания със седалище в Сидни, Австралия, но с ключови учреждения и персонал в Европейския съюз, Обединеното кралство, Съединените американски щати и други места по света. Вашите лични данни може да бъдат прехвърляни, обработвани и съхранявани навсякъде, където Cochlear, Cochlear Group или съответните техни доставчици на услуги извършват дейност.

Прехвърляне на Вашите лични данни. Ние можем да обработваме Вашите лични данни извън държавата, в която сте установени, за целите, определени в настоящото уведомление. Когато прехвърляме Вашите лични данни в други държави, ние предприемаме разумни мерки, за да се гарантира, че са спазени приложимите закони. Доколкото личните данни се събират от жители на Европейското икономическо пространство и Обединеното кралство и се прехвърлят в държави, които е възможно да имат по-ниски правни стандарти за защита на личните данни, Cochlear ще предприеме мерки, за да ги защити и обработи в съответствие със стандартите на ЕС за защита на данните. Ние (i) сме въвели одобрени от Европейската комисия стандартни договорни клаузи за защита на Вашите лични данни (и Вие имате право да поискате от нас копие от тези клаузи, като се свържете с нас, както е посочено по-долу) и/или (ii) ще разчитаме на Вашето съгласие (когато това се изисква по закон).

Колко дълго ще съхранява Cochlear личните данни?

Cochlear ще пази личните данни във форма, която позволява идентифициране, толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на целта, за която са били събрани първоначално, или за каквито и да е допълнителни употреби, за които сте дали съгласието си, или за изпълнение на нашите регулаторни или правни задължения за водене на записи. След това или ще изтрием информацията, или ще я направим невъзможна за идентифициране, така че вече няма да бъде асоциирана с Вас.

 

 

ЗАЩИТА

Мерки, предприети от Cochlear. Cochlear е въвела подходящите физически, административни, технически и организационни мерки в помощ на защитата на личните данни от злоупотреба със, загуба на, неупълномощен достъп до или разкриване на данните. Нашите мерки за сигурност включват подходящ контрол на достъпа, шифроване (където това е подходящо) и редовни оценки на сигурността.

Мерки, които очакваме Вие да предприемете. Важно е и Вие да играете роля в безопасното и сигурно съхранение на Вашите лични данни. Когато се регистрирате за онлайн акаунт, моля, не забравяйте да изберете парола на акаунта, която би била трудна за отгатване от други хора, и никога и пред никого не разкривайте паролата си. Вие сте отговорни за запазването на поверителността на Вашата парола и за всякакво използване на Вашия акаунт. Ако използвате споделен или публичен компютър, никога не избирайте да бъде запомнен Вашият ИД за влизане/имейл адрес или парола и се уверете, че сте излезли от Вашия акаунт при всяко напускане на компютъра. Можете също така да се възползвате от всички настройки или контроли за поверителност, които сме Ви предоставили в нашия уебсайт/приложение.

 

 

ДАННИ НА ДЕЦА

Как се отнася Cochlear към поверителността на децата и към правата на родителите?

Нашите уебсайтове и услуги са предназначени за всички, които имат достъп до тях, като например пациенти, родители, полагащи грижа лица и широката общественост, но по принцип не са насочени към деца. Определени услуги и приложения на Cochlear са достъпни чрез акаунт в Cochlear и могат да бъдат създавани детски акаунти при съгласие от страна на родителите или полагащите грижа лица. За повече информация относно създаването и управлението на детски акаунт вижте допълнението за поверителност на акаунтите в Cochlear.

 

 

ВАШИТЕ ПРАВА

Как можете да получите достъп до, да коригирате или да изтриете лични данни?

Ние уважаваме правото Ви да правите избори във връзка с начина, по който събираме, използваме и споделяме Вашите лични данни. Когато събираме Вашите лични данни, ние предприемаме мерки, за да се гарантира, че данните са точни, пълни и актуални. Ние разбираме, че Вашите лични данни и Вашите предпочитания за поверителност може да се променят с времето.

Когато е предвидено в закона, Вие можете да получите достъп, да коригирате, да изменяте или да изтривате Вашите лични данни под контрола на Cochlear, или да ограничите или направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни. Когато сте дали съгласието си за обработването на Вашите лични данни, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. За подпомагане на защитата на Вашата поверителност и сигурност ние ще предприемем разумни мерки с цел проверка на самоличността Ви, преди да Ви предоставим достъп до Вашите данни или да Ви позволим да коригирате, изменяте или изтривате нашите записи. Моля, имайте предвид, че всякаква предоставена ни идентификационна информация ще бъде обработвана само в съответствие със и до степента, разрешена от приложимите закони.

Винаги можете да отмените абонамента за рекламни или маркетингови съобщения или чрез връзките за отмяна на абонамента в рамките на съобщенията, или чрез свързване с нас по един от методите, описани в края на настоящото Уведомление.

Ние се надяваме, че можем да отговорим на въпросите, които е възможно да имате за начина, по който обработваме Вашите лични данни. Ако обаче имате опасения, на които не сте получили отговор, Вие също така имате право да подадете жалба до компетентните органи по защита на данните.

 

 

ДОПЪЛНЕНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В допълненията по-долу описваме как конкретни продукти, услуги и дейности събират и използват лични данни по начини, които не са описани в нашето главно Уведомление за поверителност (по-горе) или които изискват допълнително пояснение.

 

Създаването на акаунт в Cochlear Ви позволява да влезете и използвате различни услуги и приложения на Cochlear, като приложенията Baha® Smart, Nucleus® Smart, Osia® Smart, уебпортала myCochlear™ и нашия онлайн магазин. Услугите, от които се възползвате чрез акаунтите в Cochlear, се различават на различните пазари.

Когато създавате акаунт в Cochlear, ние искаме Вашите име, имейл адрес и дата на раждане. Ние използваме тази информация, за да свържем Вашия акаунт в Cochlear с регистрациите за Вашето устройство на Cochlear, което да ни помогне да Ви предоставим най-добрите услуги. Освен това Вашият имейл адрес може да бъде използван за комуникации, свързани с Вашия акаунт в Cochlear, а датата на раждане ни помага да гарантираме, че детските акаунти са създадени само със съгласието на родител или полагащо грижа лице.

Детски акаунти и родителско съгласие

Услугите и приложенията на Cochlear могат да бъдат използвани от деца чрез детски акаунт. Детските акаунти могат да бъдат създавани от родители или настойници чрез услугите и приложенията, които позволяват използването им, като приложението Nucleus Smart. За инструкции относно създаването на детски акаунт вижте ЧЗВ за приложението Nucleus Smart.

Детските акаунти могат да осъществят достъп до същите услуги и приложения на Cochlear, които са налични за възрастни. Това може да доведе до изпращане на лични данни на Cochlear. Например дете, използващо приложението Nucleus Smart, може да разреши функции, като синхронизиране на данни, която е описана подробно в допълнението за поверителност за приложение Nucleus Smart.

Услугите на Cochlear, които са разрешени от акаунта и са налични на някои пазари, разрешават споделянето на здравна информация с определени здравни специалисти. Ако са разрешени, родителите по всяко време могат да изискат тези услуги да бъдат забранени, като се свържат със здравния специалист или с Cochlear.

Родителите или полагащите грижа лица може да преглеждат, да редактират, да изискат изтриването или да предотвратят по-нататъшното събиране или използване на личните данни на децата си, като се свържат с нас по начините, описани в настоящото Уведомление.

Създаването на акаунт в Cochlear Academy Ви дава възможност да влизате и да използвате разнообразие от онлайн обучения, обучение в класната стая, уебинари, четене и видеоклипове на Cochlear, както и връзки към уебсайтове.

Лични данни, събрани чрез Cochlear Academy

Когато използвате Cochlear Academy, ние събираме и използваме следните категории лични данни. Ние можем да получим тези лични данни директно от Вас или – когато е приложимо – от Вашата организация (напр. администрацията на клиниката или болницата).

Категория лични данни Цел на събирането и използването
Вашето име и данни за контакт, като например имейл адрес, Вашата организация, ръководител, адрес, телефонен номер, начална и крайна дата. Ние използваме тези лични данни, за да Ви идентифицираме в рамките на нашите вътрешни системи, да се свързваме с Вас и да следим нашите взаимодействия.
Хронология на обучението − включително за какво сте се записали, Вашия статус, завършено обучение, включително дати, както и подробности, като например отговори и получени оценки. Ние изискваме тези лични данни с цел да осигурим достъп до обучение чрез Cochlear Academy. Тези лични данни се използват, за да Ви осигурят достъп до съдържанието на обучението, докладване относно статуса и завършването на обучението, препоръчителното обучение, докладването и анализите. Информацията ни дава възможност да Ви препоръчваме курсове въз основа на данните за Вашия акаунт.

Cochlear Family е свободна за присъединяване програма за членство, която се предлага от Cochlear на потребителите на избрани пазари. Тя подкрепя потребителите, техните семейства и полагащите грижа лица, докато се учат да използват и да живеят с устройството си.

Когато се присъедините към Cochlear Family, ще получавате съобщения от Cochlear, които може да включват информация за нови услуги и продукти, промоции, специални оферти, покани за събития и незадължителни проучвания. Тези съобщения може да бъдат изпращани чрез различни канали в зависимост от предоставената от Вас информация за контакт, включително имейл, поща, телефон и текстови съобщения.

Можете да напуснете Cochlear Family по всяко време, като се свържете с нас чрез един от методите, описани в края на настоящото Уведомление за поверителност. Ако изберете да напуснете Cochlear Family, няма повече да имате право на достъп до ползите от програмата. Ако желаете отново да се присъедините към програмата, можете да го направите по всяко време, като се свържете с Вашия местен екип по поддръжка на клиентите.

Лични данни, събирани от членовете на Cochlear Family

Въз основа на Вашето съгласие ние събираме и използваме следните категории лични данни:

Категория лични данни Цел на събирането и използването
Вашето име и данни за контакт, като например имейл адрес и телефонен номер. Ние използваме тази информация, за да Ви идентифицираме в рамките на нашите вътрешни системи, да се свързваме с Вас и да следим нашите взаимодействия.
Биографична и здравна информация, като например Вашата възраст или дата на раждане, Вашата степен на увреждане и времетраене на загубата на слуха, както и употребата Ви на слухови устройства. Ние използваме тази информация за по-добро разбиране на Вашето лично изживяване при преодоляването на състоянието на глухота и/или Вашия опит със слухови устройства, за да направим оценка на това какъв е най-добрият начин, по който Cochlear може да Ви подкрепя и да се свързва с Вас. Използваме тази информация и за демографски и статистически цели, за по-добро разбиране на нашите клиенти и потенциални клиенти.

 

Споделяне на лични данни

 • Ако е приложимо,
  1. Вашият определен за услугата родител или полагащо грижа лице също ще може да има достъп до личните данни, които събираме от Вас, и/или
  2. информацията може да бъде разкрита на определения от Вас доставчик на здравни услуги и/или партньор за услуги.
 • Ние ще споделяме Вашите лични данни с други трети страни само с Вашето съгласие или въз основа на правно задължение да го направим.

Запазване на Вашите лични данни

Ние ще запазим Вашата информация от Cochlear Family, докато останете в програмата.

Нашата програма за доброволци на Cochlear представлява екип от доброволци, съставен от хиляди хора и техните близки по целия свят, които чуват с решение на Cochlear. Всички те имат нещо общо – страст да се помага на другите при преодоляването на тяхното състояние на глухота.

Доброволците на Cochlear споделят своите истории, предлагат подкрепа и предоставят информация на всички, които възнамеряват да получат или получават слухово решение на Cochlear, включително техните родители, полагащи грижа лица, членове на семейството или приятели.

Лични данни, събирани чрез изразяване на интерес

Когато заявите интерес да станете доброволец на Cochlear, ние ще поискаме от Вас определени лични данни, за да оценим Вашата кандидатура.

Въз основа на Вашето съгласие ние може да събираме и използваме следните категории лични данни с цел да определим степента, до която има налични възможности за Вас да участвате като доброволец на Cochlear:

 • Вашето име и данни за контакт, като например имейл адрес и телефонен номер;
 • Биографична и здравна информация, като например Вашата възраст или дата на раждане, Вашата степен на увреждане и времетраене на загубата на слуха, както и употребата Ви на слухови устройства;
 • Вашата лична история като или във връзка с потребител на имплант на Cochlear, както и Вашите интереси, умения и достъпност; и
 • В някои държави проверка за криминално минало, удостоверение от полицията или друга проверка на миналото за допълнителна сигурност и мярка за квалификация.

Лични данни, събирани от доброволците

Въз основа на Вашето съгласие ние събираме и използваме следните категории лични данни:

Категория лични данни Цел на събирането и използването
Вашето име и данни за контакт, като например имейл адрес и телефонен номер. Ние използваме тази информация, за да Ви идентифицираме в рамките на нашите вътрешни системи, да се свързваме с Вас и да следим нашите взаимодействия.
Биографична и здравна информация, като например Вашата възраст или дата на раждане, Вашата степен на увреждане и времетраене на загубата на слуха, както и употребата Ви на слухови устройства. Ние използваме тази информация за по-добро разбиране на Вашето лично изживяване при преодоляването на състоянието на глухота и/или Вашия опит със слухови устройства, за да направим оценка на това какъв е най-добрият начин, по който Cochlear може да Ви подкрепя. Използваме тази информация и за демографски и статистически цели, за по-добро разбиране на нашите клиенти и потенциални клиенти.
Вашата лична история като потребител на имплант на Cochlear или полагащо грижа лице, както и Вашите интереси, умения и достъпност. Ние използваме тази информация, заедно с друга биографична информация, с цел да определим възможностите за Вас да участвате в програмата за доброволци на Cochlear, като например Ви свържем с лица, които желаят да научат повече за Вашето лично изживяване при загубата на слуха или за Вас като човек, който е близък на потребител на кохлеарен имплант.
Ваши писмени материали, оферти, снимки, видео- и/или аудиозаписи. Ние може да използваме тази информация в наши рекламни материали.
Дневници за обучение. Ние може да Ви предоставим достъп до специализирано обучение и водим дневник на дейностите по обучението, за да разберем по-добре Вашето специфично познание и опит.

 

Споделяне на лични данни

При оценката на Вашето изразяване на интерес Cochlear няма да споделя Вашите лични данни с трети страни без Вашето съгласие или без правно задължение да го направи.

Ако станете доброволец на Cochlear, Cochlear може да споделя Вашите данни с лица, които желаят да научат повече за Вашето преодоляване на състоянието на глухота, или с организации, участващи в събития, където може да говорите в качеството си на доброволец на Cochlear. Ако е приложимо, Вашият определен за услугата родител или полагащо грижа лице също ще може да има достъп до личните данни, които събираме от Вас. Ние ще споделяме Вашите лични данни с други трети страни само с Вашето съгласие или въз основа на правно задължение да го направим.

Запазване на Вашите лични данни

Ако се присъедините към програмата за доброволци на Cochlear, ние ще запазим Вашата информация за доброволец, докато останете в програмата. Ако не се присъедините към програмата за доброволци на Cochlear, личните данни, включени във Вашето изразяване на интерес, ще бъдат унищожени скоро след такова решение.

Cochlear редовно провежда или подкрепя разнообразни събития, големи и малки, на места по целия свят („Събития“). Аудиторията за „Събития“ включва лица, търсещи да научат повече за продуктите и услугите на Cochlear, потребители на медицинските изделия на Cochlear, доброволци на Cochlear и здравни специалисти.

Лични данни, събирани за „Събития“

Когато се регистрирате за и/или посетите дадено „Събитие“, ние събираме и използваме следните категории лични данни:

Категория лични данни Цел на събирането и използването
Вашето име и данни за контакт, като например имейл адрес и телефонен номер. Ние използваме тази информация, за да Ви идентифицираме в рамките на нашите вътрешни системи, да се свързваме с Вас, да Ви известяваме за подробностите за дадено „Събитие“ и да следим нашите взаимодействия.
Биографична и здравна информация, като например Вашата възраст или дата на раждане, Вашата степен на увреждане и времетраене на загубата на слуха, както и употребата Ви на слухови устройства. За „Събития“, предназначени за кандидати и/или потребители на слухови решения и/или услуги на Cochlear, ние използваме тази информация, за да гарантираме, че предоставяме подходящо съдържание и говорители за даденото „Събитие“. Използваме тази информация и за демографски и статистически цели, за по-добро разбиране на нашите клиенти и потенциални клиенти.
Вашата лична история като потребител на продукти и/или услуги на Cochlear или като полагащо грижа лице, както и Вашите интереси, умения и достъпност. Ние използваме тази информация, заедно с друга биографична информация, с цел да определим възможностите за Вас да участвате в програмата за доброволци на Cochlear, като например Ви свържем с лица, които желаят да научат повече за Вашето лично изживяване при загубата на слуха или за Вас като човек, който е близък на потребител на продукти и/или услуги на Cochlear.
Ваши снимки, видеоклипове и/или аудиозаписи (заедно „записано мултимедийно съдържание“). На някои „Събития“ ние създаваме записано мултимедийно съдържание, за да го използваме в нашите комуникации и материали в рамките на Cochlear, както и на нашите външни уебсайтове, профили в социални медии и печатни публикации. Ние винаги ще Ви питаме, преди да използваме записано мултимедийно съдържание, в което вниманието е съсредоточено върху Вас по начин, който може да Ви идентифицира (напр. снимка в близък план или видеоклип), но може да използваме записаното мултимедийно съдържание без Вашето съгласие, ако сте само на фона, извън фокус или по друг начин не сте лесно забележим/а или разпознаваем/а.
Подробности за пътуване При ограничени обстоятелства Cochlear може да съдейства с резервирането на пътуване и/или настаняване за „Събития“. В тези примери ние ще използваме подробности за пътуването, включително всякакви национални документи за самоличност или детайли за заплащане, само доколкото е необходимо за завършване на резервацията.

 

Споделяне на лични данни

Ако се съгласите на отделно медийно съобщение/съобщение за рекламни лица, ние може да споделим записано мултимедийно съдържание, съдържащо Вашата снимка и/или глас, чрез социални медии, уебсайт, печатни формати или друг начин, както е указано в това медийно съобщение. Ние ще споделяме Вашите лични данни с нашите доставчици на услуги – съобразно тяхното ангажиране и/или услугите, които предоставят за нашите „Събития“. Ние ще споделяме Вашите лични данни и подробности за пътуването дотолкова, колкото е необходимо, за да резервираме съгласувано пътуване и/или настаняване (напр. споделяне на Вашето име и дата на раждане с авиолиния за резервиране на полети). Ние ще споделяме Вашите лични данни с други трети страни само с Вашето съгласие или въз основа на правно задължение да го направим.

Запазване на Вашите лични данни

Ние ще запазим записите за регистриране и посещаване на дадено „Събитие“ само толкова дълго, колкото е необходимо за правилното ръководене и администриране на даденото „Събитие“, както и за да анализираме демографски данни за събитието и тенденции във времето.

Cochlear Conversations е програма само с покана, предлагана от Cochlear на потребители и техните родители и полагащи грижа лица в избрани пазари. Целта на Cochlear Conversations е да провежда пазарно проучване и да събира обратна връзка от клиентите на Cochlear в помощ на информирането и подобряването на продуктите и услугите на Cochlear.

Когато се присъедините към Cochlear Conversations, ще получавате покани да предоставяте отзиви и да участвате в анкети и/или други дейности за пазарни проучвания. Тези съобщения може да бъдат изпращани чрез различни канали в зависимост от предоставената ни от Вас информация за контакт, включително имейл, поща, телефон и текстови съобщения.

Можете да напуснете Cochlear Conversations по всяко време, като се свържете с нас чрез един от методите, описани в края на настоящото Уведомление.

Лични данни, събирани от членовете на Cochlear Conversations

Въз основа на Вашето съгласие ние събираме и използваме следните категории лични данни:

Категория лични данни Цел на събирането и използването
Вашето име и данни за контакт, като например имейл адрес и телефонен номер. Ние използваме тази информация, за да Ви идентифицираме в рамките на нашите вътрешни системи, да се свързваме с Вас и да следим нашите взаимодействия.
Биографична и здравна информация, като например Вашата възраст или дата на раждане, Вашата степен на увреждане и времетраене на загубата на слуха, както и употребата Ви на слухови устройства. Ние използваме тази информация за по-добро разбиране на Вашето лично изживяване при преодоляването на проблемите със слуха и/или на Вашия опит със слухови устройства, за да преценим кой е най-добрият начин, по който Cochlear може да Ви подкрепя и да се свързва с Вас, както и кои дейности за пазарни проучвания ще бъдат най-подходящи за Вас. Използваме тази информация и за демографски и статистически цели, за по-добро разбиране на нашите клиенти и потенциални клиенти.
Отговори на пазарните проучвания Когато предоставяте отзиви, попълвате анкети или участвате по друг начин в дейности за пазарни проучвания като част от Cochlear Conversations, ние ще използваме информацията, която предоставяте, за да ни помогне да подобрим нашите продукти и услуги. Вашите отговори ще бъдат събирани и докладвани на обобщено ниво, но ние винаги ще Ви известяваме предварително, ако отговорите на анкетата ще бъдат свързани с Вас.

 

Споделяне на лични данни

Ако е приложимо, Вашите определени за услугата родители или полагащо грижа лице също ще може да има достъп до личните данни, които събираме от Вас. Ние ще споделяме Вашите лични данни с други трети страни само с Вашето съгласие или въз основа на правно задължение да го направим.

Запазване на Вашите лични данни

Ние ще запазим Вашата информация от Cochlear Conversations, докато останете в програмата. Ние ще деидентифицираме всички запазени данни в рамките на 12 месеца, след като напуснете програмата.

Събирани лични данни

Когато кандидатствате за работа във или за Cochlear, от Вас се иска да предоставите разнообразна информация, като например данни за контакт, подробни сведения за трудовия стаж и образованието (напр. CV/автобиография и/или академична справка), доказателство за допустимост за работа (напр. паспорт и/или виза) и описание на Вашите умения (напр. чужди езици).

Личните данни за Вас може също така да бъдат събрани от други лица в резултат на:

 • Обратна информация от интервюта
 • Проверки на препоръки
 • Цялостни проверки
 • Търсения в мрежата, като например чрез Google или LinkedIn
 • Психометрични оценки

Конкретната информация, изисквана от Вас и събирана от други лица, може да варира за отделните държави.

Цел на събирането

Личните данни, събрани в процеса на кандидатстване за работа, се използват за цели, като например оценка на пригодността Ви за една или няколко позиции, поддържане на дневник на изявленията, направени пред Cochlear при кандидатстване, както и оказване на помощ при оценка на ефективността на нашите инструменти и процеси за скрининг на кандидатите за работа. Тази информация също така се използва да се гарантира, че разбираме Вашия опит, Вашите силни страни и възможности за развитие.

Споделяне с трети страни

Освен с използваните от нас доставчици на услуги, действащи от името на Cochlear, личните данни, събрани в процеса на кандидатстване за работа, няма да бъдат споделяни с трети страни без Вашето съгласие. Когато предоставяте лични или служебни препоръки като част от Вашето кандидатстване за работа, Cochlear може да се свърже с тези физически лица и да разкрие пред тях, че сте кандидатствали за работа в Cochlear.

Период на запазване

В случай че кандидатстването Ви за работа във или за Cochlear е успешно, ние ще запазим Вашите данни за кандидатстването за работа за времетраенето на Вашето назначение/ангажиране в Cochlear. Ако прекратите назначението/ангажирането си в Cochlear, Вашите данни за кандидатстването за работа ще бъдат изтрити в съответствие с вътрешните стандарти на Cochlear за запазване и изтриване на данни.

Cochlear изтрива данните на кандидатите за работа в рамките на 12 месеца от неуспешно кандидатстване, освен ако не сте поискали от Cochlear да запази данните за кандидатстването във файл, за да разгледа кандидатурата Ви за бъдещи позиции, и в този случай данните ще бъдат изтрити в рамките на 5 години от последния път, когато е разглеждана кандидатурата Ви за дадена позиция.

С приложението Nucleus® Smart можете да оптимизирате своето слухово изживяване директно от съвместимо устройство на Apple® или устройство с AndroidTM. Приложението Ви позволява да сдвоявате съвместим звуков процесор чрез Bluetooth® с Вашия съвместим смартфон, като Ви дава възможност бързо да сменяте програми, да регулирате силата на звука, да контролирате аксесоарите за поточно предаване, да осъществявате достъп до работни съвети и да намирате изгубен или поставен на различно от обичайното място звуков процесор.

Синхронизиране на данни

Когато разрешите синхронизирането на данни, данните за слушане от Вашия звуков процесор и приложението Nucleus® Smart ще бъдат редовно синхронизирани с услугите на Cochlear, за да ги направят достъпни от всички Ваши свързани устройства. Изпратените данни включват данни от функцията за проследяване на слуха на приложението Nucleus Smart, като например колко е времето на отчетена реч и колко често Вашата звукова бобина е била разкачвана. Синхронизираните данни не включват или разкриват подробности за Вашето здравословно състояние. Чрез синхронизирането на тези данни с Cochlear потребителите на множество мобилни устройства ще виждат едни и същи данни в Проследяване на слуха на всяко мобилно устройство.

Функцията за синхронизиране на данни се разрешава за всеки потребител поотделно. Когато родител или полагащо грижа лице разреши функцията за синхронизиране на данни за потребител на имплант Cochlear, функцията също така ще бъде разрешена за неговия/нейния съпруг/а и/или за други полагащи грижа лица, които използват приложението Nucleus Smart с устройството на потребителя на импланта. Например, ако родителят или полагащото грижа лице на потребител на имплант Cochlear разреши функцията за синхронизиране на данни за звуковия(те) процесор(и) на своето дете, това също така ще разреши функцията за другия родител/полагащо грижа лице на потребителя на имплант, което използва приложението Nucleus Smart, за да контролира звуковия процесор на своето дете от собственото си мобилно устройство. По същия начин, ако единият родител или полагащото грижа лице забрани функцията за синхронизиране на данни, тя се забранява за всички други полагащи грижи лица за потребителя на имплант.

Cochlear използва личните данни, получени чрез функцията за синхронизиране на данни, за предоставяне на услугата за синхронизиране и за разрешаване на други услуги на Cochlear, налични на избрани пазари. Освен това Cochlear използва личните данни само в деидентифицирана форма, без имената на потребителите или на полагащите грижа лица, за идентифициране на тенденции, за подпомагане и споделяне на научноизследователски открития, за да разбере как се използват продуктите и услугите и за тяхното непрекъснато подобряване. Ние ще съхраняваме данните от синхронизирането на данни, докато поддържате акаунта си в Cochlear или докато изискате нещо друго.

Функцията за синхронизиране на данни не е необходима за използването на Вашия звуков процесор. Тя е опционална функция, която можете да разрешите или забраните по всяко време от екрана Настройки в приложението Nucleus Smart.

Споделяне на данни

Функцията за споделяне на данни на приложението Nucleus Smart е налична на избрани пазари и дава възможност да споделяте данни за слуха с участваща клиника. Когато споделяте данни за слуха с клиника, тя ще може да прегледа данните от слуховия имплант, звуковия процесор или приложението Nucleus Smart, както и всякакви данни, свързани конкретно с услуги, които разчитат на функцията за споделяне на данни, като например Remote Check. Споделените с клиниката данни могат да помогнат на Вашия здравен специалист да разбере по-добре как се използва устройството и каква е неговата ефективност.

За да разрешите функцията за споделяне на данни, трябва първо да разрешите синхронизирането на данни (описано по-горе) с цел редовно синхронизиране на Вашите данни с Cochlear. Функцията за споделяне на данни е налична само за участващи клиники на избрани пазари. Ако Вашата клиника Ви регистрира за услуга, която разчита на функцията за споделяне на данни, като например Remote Check, ще получите подкана в рамките на приложението Nucleus Smart да разрешите искането за споделяне на Вашите данни с клиниката. От менюто за настройки в приложението Nucleus Smart можете да прегледате с кои клиники споделяте данни и кои са поискали от Вас да разрешите функцията за споделяне на данни. Можете да забраните функцията за споделяне на данни по всяко време.

Задължителни данни

Когато влезете в приложението Nucleus Smart със своя акаунт в Cochlear, информацията, свързана с импланта и звуковия процесор, се изпраща на Cochlear. Тази информация ни позволява да валидираме, че приложението се използва с одобрен хардуер.

Известия

Приложението Nucleus Smart иска от Вас да разрешите известията, за да може приложението да Ви уведомява за важните известия, касаещи звуковия(те) процесор(и). Тази функция също позволява фонови функции, като Проследяване на слуха.

Можете да разрешите или забраните тази функция в настройките за известяване на приложението на Вашия смартфон.

Намери моя процесор/услуги за местоположение

Приложението Nucleus Smart използва GPS и Wi-Fi или мобилната мрежа на устройството, за да Ви помогне да откриете изгубен или поставен на различно от обичайното място звуков процесор. То го прави чрез съхраняване на последното място, на което е използван звуков процесор, и на последното местоположение, където приложението е било използвано със звуковия процесор. Вашите данни за местоположението не се изпращат на Cochlear.

Можете да разрешите или забраните тази функция в настройките на услугите за местоположение на Вашия смартфон.

Аналитични данни

Приложението Nucleus Smart събира и изпраща на Cochlear деидентифицирани данни за начина, по който се използва приложението, и всякакви грешки, които то среща. Тези данни помагат на Cochlear непрекъснато да подобрява приложението Nucleus Smart и други продукти и услуги на Cochlear. Примерите за аналитични данни включват типа на мобилното устройство и използваната операционна система, колко често са използвани функциите в рамките на приложението и адресите за интернет протокол, за да се оценява общият географски регион, в който се използва приложението. Cochlear прилага технологични и административни мерки за предотвратяване на свързването на тези данни с Вашата самоличност.

С приложението Osia® Smart можете да оптимизирате своето слухово изживяване директно от съвместимо устройство на Apple® или устройство с Android™. Приложението Ви позволява да сдвоявате звуков процесор Osia чрез Bluetooth® с Вашия съвместим смартфон, като Ви дава възможност да сменяте програми, да регулирате силата на звука, да контролирате аксесоарите за предаване, да осъществявате достъп до работни съвети и да намирате изгубен или поставен на различно от обичайното място звуков процесор.

Лични данни, събрани чрез приложението Osia Smart

Въз основа на услугите, които искате, и/или на Вашето съгласие ние събираме и използваме следните категории лични данни:

Категория лични данни Цел на събирането и използването
Информация от Вашия акаунт в Cochlear За да влезете и да използвате приложението Osia Smart, се изисква акаунт в Cochlear. В зависимост от Вашите настройки за акаунт в Cochlear ние може да използваме Вашия акаунт в Cochlear, за да общуваме с Вас. За да научите повече, вижте допълнението за поверителност за акаунта в Cochlear.
Аналитични данни Приложението Osia Smart събира и изпраща на Cochlear деидентифицирани данни за начина, по който се използва приложението, и всякакви грешки, които то среща. Тези данни помагат на Cochlear непрекъснато да подобрява приложението Osia Smart и други продукти и услуги на Cochlear. Примерите за аналитични данни включват типа на мобилното устройство и използваната операционна система, колко често са използвани функциите в рамките на приложението и адресите за интернет протокол, за да се оценява общият географски регион, в който се използва приложението. Cochlear прилага технологични и административни мерки за предотвратяване на свързването на тези данни с Вашата самоличност.
Можете да разрешите или забраните тази функция в екрана с настройките за приложението Osia Smart.

 

Споделяне на лични данни

Ако е приложимо, Вашият определен за услугата родител или полагащо грижа лице също ще може да има достъп до личните данни, които събираме от Вас. Ние ще споделяме Вашите лични данни с други трети страни само с Вашето съгласие или въз основа на правно задължение да го направим.

Запазване на Вашите лични данни

Информацията, свързана с Вашия акаунт в Cochlear, се съхранява от Cochlear, освен ако и докато не ни дадете указание да я изтрием.

Известия

Приложението Osia Smart иска от Вас да разрешите известията, за да може приложението да Ви уведомява за важните известия, касаещи звуковия(те) процесор(и). Тази функция също позволява фонови функции, като Проследяване на слуха.

Можете да разрешите или забраните тази функция в настройките на известията на приложението на Вашия смартфон.

Намери моя процесор/услуги за местоположение

Приложението Osia Smart използва GPS и Wi-Fi или мобилната мрежа на Вашето устройство, за да Ви помогне да откриете изгубен или поставен на различно от обичайното място звуков процесор. То го прави чрез съхраняване на последното място, на което е използван звуковият процесор, и на последното местоположение, където приложението е било използвано със звуковия(те) процесор(и). Вашите данни за местоположението не се изпращат на Cochlear.

Можете да разрешите или забраните тази функция в настройките на услугите за местоположение на Вашия смартфон.

С приложението Baha® Smart можете да оптимизирате своето слухово изживяване директно от съвместимо устройство на Apple или устройство с Android™. Приложението Ви позволява да сдвоите звуков процесор Baha 6 чрез Bluetooth® с Вашия съвместим смартфон, като Ви дава възможност да сменяте програми, да регулирате силата на звука, да контролирате аксесоарите за предаване, да имате достъп до работни съвети и да намирате изгубен или поставен на различно от обичайното място процесор.

Лични данни, събрани чрез приложението Baha Smart

Въз основа на услугите, които искате, и/или на Вашето съгласие ние събираме и използваме следните категории лични данни:

Категория лични данни Цел на събирането и използването
Информация от Вашия акаунт в Cochlear За да влезете и да използвате приложението Baha Smart, се изисква акаунт в Cochlear. В зависимост от Вашите настройки за акаунт в Cochlear ние може да използваме Вашия акаунт в Cochlear, за да общуваме с Вас. За да научите повече, вижте допълнението за поверителност за акаунта в Cochlear.
Аналитични данни Приложението Baha Smart събира и изпраща на Cochlear деидентифицирани данни за начина, по който се използва приложението, и всякакви грешки, които то среща. Тези данни помагат на Cochlear непрекъснато да подобрява приложението Baha Smart и други продукти и услуги на Cochlear. Примерите за аналитични данни включват типа на мобилното устройство и използваната операционна система, колко често са използвани функциите в рамките на приложението и адресите за интернет протокол, за да се оценява общият географски регион, в който се използва приложението. Cochlear прилага технологични и административни мерки за предотвратяване на свързването на тези данни с Вашата самоличност.
Можете да разрешите или забраните тази функция в екрана с настройките за приложението Baha Smart.

 

Споделяне на лични данни

Ако е приложимо, Вашият определен за услугата родител или полагащо грижа лице също ще може да има достъп до личните данни, които събираме от или за Вас. Ние ще споделяме Вашите лични данни с други трети страни само с Вашето съгласие или въз основа на правно задължение да го направим.

Запазване на Вашите лични данни

Информацията, свързана с Вашия акаунт в Cochlear, се съхранява от Cochlear, освен ако и докато не ни дадете указание да я изтрием. Аналитичните данни се съхраняват за неопределено време в деидентифицирана форма, за да ни дадат възможност да определим тенденциите в използването и работата с приложението Baha Smart.

Известия

Приложението Baha Smart иска от Вас да разрешите известията, за да може приложението да Ви уведомява за важните известия, касаещи звуковия(те) процесор(и). Тази функция също позволява фонови функции, като Проследяване на слуха.

Можете да разрешите или забраните тази функция в настройките на известията на приложението на Вашия смартфон.

Намери моя процесор/услуги за местоположение

Приложението Baha Smart използва GPS и Wi-Fi или мобилната мрежа на Вашето устройство, за да Ви помогне да откриете изгубен или поставен на различно от обичайното място звуков процесор. То го прави чрез съхраняване на последното място, на което сте използвали звуковия(те) процесор(и), и на последното местоположение, където приложението е било използвано със звуковия(те) процесор(и). Вашите данни за местоположението не се изпращат на Cochlear.

Можете да разрешите или забраните тази функция в настройките на услугите за местоположение на Вашия смартфон.

Bring Back the Beat е забавно мобилно приложение, което помага на потребителите на импланти на Cochlear да възстановят или да развият ново разбиране за музиката, като се научават да разграничават инструментите, тоновете и височината на тоновете. Когато използвате приложението, ние събираме някои лични данни и ги използваме, за да Ви предоставим възможно най-доброто изживяване.

Събирани лични данни

Когато използвате Bring Back The Beat, ние събираме и използваме следните категории лични данни:

Категория лични данни Цел на събирането и използването
Вашето име и данни за контакт, като например имейл адрес и телефонен номер Ние използваме тази информация с цел да създадем Ваш акаунт в Cochlear, ако все още нямате такъв, и да разрешим достъпа Ви до уебсайтовете, приложенията и услугите на Cochlear, включително Bring Back the Beat. За повече подробности вижте допълнението за поверителност на акаунтите в Cochlear.
Данни за игри, като например Вашия напредък в играта и геймърската Ви снимка Като използвате Вашия акаунт в Cochlear за влизане в Bring Back the Beat, ние можем да запазваме Вашия напредък в играта. Това означава, че ако смените телефона си или влезете от друго устройство, Bring Back the Beat ще продължи точно от мястото, където сте спрели да играете. Ние също така използваме тази информация да разрешим таблото на лидерите, което Ви дава възможност да видите напредъка си в сравнение с останалите играчи на Bring Back the Beat.
Данни от Spotify Ако свържете Вашия акаунт в Spotify с Bring Back the Beat, ние събираме информация за записите и изпълнителите, които слушате в Spotify, с цел да разрешим режима за игра „Репертоар“, за да Ви помогнем да достигнете нови нива на музикално разбиране.
Аналитични данни Bring Back the Beat събира и изпраща на Cochlear деидентифицирани данни за начина, по който се използва приложението, както и грешките при неговото използване. Тези данни помагат на Cochlear непрекъснато да подобрява Bring Back the Beat и други продукти и услуги на Cochlear. Примерите за аналитични данни включват типа на мобилното устройство и използваната операционна система, колко често са използвани функциите в рамките на приложението и адресите за интернет протокол, за да се оценява общият географски регион, в който се използва приложението. Cochlear прилага технологични и административни мерки за предотвратяване на свързването на тези данни с Вашата самоличност.

 

Споделяне на лични данни

Когато използвате Bring Back the Beat, ние използваме Вашето собствено име и инициала на фамилното име, за да Ви идентифицираме на таблото на лидерите за другите играчи на Bring Back the Beat. Ако свържете Bring Back the Beat с Вашия акаунт в Spotify, ние също така ще изпращаме информация на Spotify за Вашето използване на Bring Back the Beat. В противен случай ние ще споделяме Вашите лични данни с други трети страни само с Вашето съгласие или въз основа на правно задължение да го направим. Обърнете внимание, че ако изберете да качите снимка, за да персонализирате изживяването си в играта, снимката няма да бъде показвана на таблото на лидерите или да бъде споделяна с други играчи.

Запазване на Вашите лични данни

Ние ще запазим Вашите данни за играта Bring Back the Beat, докато имате акаунт в Cochlear или докато поискате от нас да ги изтрием. Ако изтриете акаунта си в Cochlear, ние може да запазим деидентифицирани аналитични данни за това как сте използвали Bring Back the Beat.

Ние ще съхраняваме Вашите данни от Spotify, докато поддържате акаунта си в Spotify, свързан с Bring Back the Beat. Можете да прекъснете връзката с Вашия акаунт в Spotify от приложението Bring Back the Beat, като докоснете иконата на Spotify от режима за игра „Репертоар“ и следвате подканите за прекъсване на връзката.

Remote Check на Cochlear дава възможност на потребителите на импланти на Cochlear да използват приложението Nucleus Smart, за да извършват самотествания вкъщи и да споделят тези резултати и диагностичната информация от устройството с участваща клиника. Когато самотестванията се извършат, резултатите от тестовете, включително личните данни, ще бъдат изпратени на Cochlear.

Участието в Remote Check не е задължително и Вие може да се оттеглите от Remote Check по всяко време, като се свържете с Вашия лекар или като се свържете с Cochlear по начините, посочени по-долу.

Лични данни, събирани от участници в Remote Check

Въз основа на Вашето съгласие ние събираме и използваме следните категории лични данни:

Категория лични данни Цел на събирането и използването
Вашето име и данни за контакт, като например имейл адрес Ние използваме тази информация, за да Ви идентифицираме в рамките на нашите вътрешни системи и да се свързваме с Вас. Може да използваме информацията, за да Ви изпращаме съобщения за Вашето участие в Remote Check, като например напомняния да завършите самотестванията си или отговори от Вашата клиника.
Информация от Вашия акаунт в Cochlear и приложението Nucleus Smart Вашият акаунт в Cochlear и приложението Nucleus Smart се използват, за да Ви предоставяме услугата Remote Check. За да научите повече, вижте допълнението за поверителност за всяка съответна услуга.
Вашите резултати от Remote Check, включително данни от слухови тестове, снимки от мястото на Вашия имплант, резултати от въпросници и диагностични данни от Вашия(те) имплант(и) и звуков(и) процесор(и) Ние събираме тази информация с цел да Ви дадем възможност да я споделяте с Вашата(ите) определена(и) клиника(и), за да анализира(т) слуховото Ви здраве, без да се налага да посещавате клиниката.
Номер на Вашата дебитна/кредитна карта Ако е приложимо, ние събираме тази информация, за да позволим вградена функционалност за плащане, която се осъществява от трета страна доставчик на плащане. Платежната платформа ще обработи Вашето плащане. За тази цел Cochlear не съхранява, ако е приложимо, данните за Вашата дебитна/кредитна карта.

 

Въз основа на интересите на Cochlear за непрекъснато подобряване на продуктите и услугите на Cochlear ние също така използваме информацията, събрана чрез Remote Check в деидентифицирана форма, за да разберем по-добре използването на нашите продукти и услуги, както и за да продължим да въвеждаме нови слухови решения.

Споделяне на лични данни

Основната цел на Remote Check е да Ви се даде възможност да извършвате самотествания и да споделяте резултатите си с Вашата клиника. Ние ще споделяме Вашата информация от Remote Check само с одобрените от Вас клиники. Можете да контролирате кои клиники да имат достъп до Вашата информация от Remote Check чрез функцията за споделяне на данни на приложението Nucleus Smart. За повече информация относно функцията за споделяне на данни прочетете допълнението за поверителност за приложението Nucleus Smart. Ако е приложимо, Вашият определен за услугата родител или полагащо грижа лице също ще може да има достъп до личните данни, които събираме от или за Вас. Ние ще споделяме Вашите лични данни с други трети страни само с Вашето съгласие или въз основа на правно задължение да го направим.

Запазване на Вашите лични данни

Информацията, събрана чрез Remote Check, се съхранява от Cochlear от Ваше име, освен ако и докато не ни дадете инструкции да я изтрием.

Cochlear CoPilot е самостоятелно мобилно приложение, което помага на потребителите на импланти на Cochlear да чуват, да комуникират и да живеят пълноценно живота си. Когато използвате приложението, ние събираме някои лични данни и ги използваме, за да Ви предоставим възможно най-доброто изживяване.

Събирани лични данни

Когато използвате Cochlear CoPilot, ние събираме и използваме следните категории лични данни:

Категория лични данни Цел на събирането и използването
Вашето име и данни за контакт, като например имейл адрес и телефонен номер Ние използваме тази информация с цел да създадем Ваш акаунт в Cochlear, ако все още нямате такъв, и да разрешим достъпа Ви до уебсайтовете, приложенията и услугите на Cochlear, включително Cochlear CoPilot.
Аналитични данни Cochlear CoPilot събира и изпраща на Cochlear деидентифицирани данни за начина, по който се използва приложението, както и грешките при неговото използване. Тези данни помагат на Cochlear непрекъснато да подобрява Cochlear CoPilot и други продукти и услуги на Cochlear. Примерите за аналитични данни включват типа на мобилното устройство и използваната операционна система, колко често са използвани функциите в рамките на приложението и адресите за интернет протокол, за да се оценява общият географски регион, в който се използва приложението. Cochlear прилага технологични и административни мерки за предотвратяване на свързването на тези данни с Вашата самоличност.

 

Споделяне на лични данни

Когато използвате Cochlear CoPilot, ние ще споделяме Вашите лични данни с други трети страни само с Вашето съгласие или въз основа на правно задължение да го направим.

Запазване на Вашите лични данни

Ние ще запазим Вашите данни за дейността в Cochlear CoPilot, докато имате акаунт в Cochlear или докато поискате от нас да ги изтрием. Ако изтриете акаунта си в Cochlear, ние може да запазим деидентифицирани аналитични данни за това как сте използвали Cochlear CoPilot.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

 

Как можете да повдигате въпроси или да изразявате притеснения във връзка с настоящото Уведомление или относно начина, по който Cochlear борави с личните Ви данни?

Ако желаете да получите достъп до Вашата информация или да споделите каквито и да било въпроси или притеснения относно настоящото Уведомление за поверителност или относно начина, по който боравим с Вашите лични данни, моля, свържете се с нас чрез

 1. имейл на адрес privacy@cochlear.com или
 2. се свържете или с компанията Cochlear във Вашата държава, или с един от регионалните офиси на Cochlear, който е най-близо до Вас:

 

COCHLEAR ASIA PACIFIC
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
USA
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

КАКВО СТАВА, КОГАТО НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ СЕ ПРОМЕНИ?

Може да се наложи понякога да актуализираме настоящото уведомление по най-различни причини, включително промяна на законите, разпоредбите и нашите бизнес практики. Когато извършваме промяна, ние ще публикуваме актуализираното уведомление за поверителност 30 дни, преди да влезе в сила, за да се гарантира, че сте запознати с това, което е ново.

 

БЛАГОДАРИМ ВИ

Оценяваме, че отделихте от времето си, за да прочетете настоящото уведомление. Знаем, че се доверявате на Cochlear, когато избирате да споделите Вашите лични данни с нас, и ние възнамеряваме да ги използваме отговорно.

Последна актуализация на 22.3.2021 г.
Влиза в сила от 11.6.2021 г.
D1425384 V12 2021-03

Baha, Bring Back the Beat, Cochlear, Osia, Nucleus, Hear now. And always, елипсовидното лого и марките, носещи символ ® или ™, са или търговски марки, или регистрирани търговски марки на Cochlear Bone Anchored Solutions AB или Cochlear Limited (освен ако не е отбелязано друго)
Словната марка Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всякакво използване на тези марки от Cochlear Limited е по лиценз.
Apple е търговска марка на Apple Inc, регистрирана в САЩ и други държави.
Android е търговска марка на Google LLC.

D1632212 V4
Bulgarian translation of D1425384 V12 2021-03