Skip to main content

GLOBALNA PRAVILA O PRIVATNOSTI KOMPANIJE COCHLEAR

U okviru naše misije da pružimo pomoć ljudima da čuju druge i da drugi čuju njih, kompanija Cochlear može da prikuplja, koristi i deli lične informacije. To se može ostvarivati putem korišćenja naših veb-sajtova, aplikacija, proizvoda, usluga ili putem komunikacije sa nama. Želimo da razumete koje lične informacije prikupljamo, kako ih koristimo, sa kim ih delimo, kako nastojimo da ih zaštitimo, kako možete da im pristupate i/ili da ih ispravljate i, na kraju, kako možete da kontaktirate sa nama ako imate pitanja ili nedoumica.

Ova Politika privatnosti odnosi se na veb-sajtove, aplikacije, proizvode i usluge koje pružaju kompanija Cochlear Limited i njena zavisna preduzeća širom sveta („Grupacija Cochlear“), navedena na listi ovde, kao i komunikaciju sa kompanijom Cochlear.

Napomena: Ova Pravila o privatnosti ne određuju prikupljanje, korišćenje ni obelodanjivanje poverljivih podataka o zdravlju, prema definiciji američkog zakona Health Insurance Portability and Accountability Act („HIPAA“ – Zakon o prenosivosti zdravstvenog osiguranja i odgovornosti), a od strane kompanije Cochlear. Možete da pročitate naše HIPAA obaveštenje o praksama u vezi sa privatnošću.

 

 

KOJE LIČNE INFORMACIJE PRIKUPLJA KOMPANIJA COCHLEAR?

Lične informacije koje vi dostavljate

Prilikom interakcije sa kompanijom Cochlear možete da nam dostavljate svoje lične informacije. Na primer, možete da pružate:

 • svoje ime i kontakt podatke prilikom otvaranja Cochlear naloga na našim veb-sajtovima ili putem neke od naših aplikacija ili prilikom posete objektu ili manifestaciji kompanije Cochlear;
 • informacije o svom iskustvu sa korekcijom sluha na našim forumima Cochlear zajednice ili drugim uslugama;
 • informacije o svojoj starosti, zdravlju ili lečenju prilikom registracije uređaja ili korišćenja ili zahtevanja informacija o našim proizvodima i uslugama; ili
 • broj vaše kreditne kartice prilikom kupovine proizvoda ili usluga od nas.

Ako ste zdravstveni radnik, možemo i da prikupljamo informacije o vašoj specijalizaciji, vašim kliničkim interesovanjima i vašoj povezanosti sa proizvodima kompanije Cochlear.

Lične informacije koje se prikupljaju putem vašeg korišćenja proizvoda i usluga.

Aktiviranje određenih funkcija u aplikacijama i uslugama kompanije Cochlear može da vam omogući deljenje dodatnih informacija o vašem korišćenju aplikacije i/ili slušnog pomagala. Uz to, prilikom posete našim veb-sajtovima ili korišćenja naših aplikacija, vaš računar ili mobilni uređaj može da nam šalje određene analitičke podatke, poput vaše IP adrese, verzije vašeg pregledača, verzije aplikacije koju koristite i podataka o greškama koje su se javile. Više podataka možete pronaći u odeljku u nastavku Kako Cochlear koristi kolačiće, a više podataka o određenim proizvodima i uslugama potražite u odeljku Dopune politike privatnosti.

Lične informacije od trećih lica.

Povremeno možemo da pribavljamo informacije o vama od drugih organizacija ili lica. Na primer, po ugrađivanju slušnog implanta, vaša klinika može kod nas da registruje serijski broj vašeg slušnog implanta, serijski broj i konfiguraciju procesora zvuka i kontakt podatke da bi vam osigurala našu kompletnu podršku. Možemo i da pribavljamo podatke od spoljnih dobavljača da bismo sebi olakšali analizu tržišta i marketing. Ti dodatni podaci nam pomažu da vam pružamo personalizovaniji doživljaj.

 

KAKO COCHLEAR KORISTI LIČNE INFORMACIJE?

Da bismo transformisali način na koji ljudi razumeju i tretiraju oštećenja sluha, stvarali inovacije i osvežili tržište paletom implantabilnih rešenja za oštećenja sluha, koristimo lične informacije za potrebe pružanja, održavanja i poboljšavanja naših proizvoda i usluga. Na primer, lične informacije koristimo u sledeće namene:

 • za testiranje, pružanje podrške i razvoj nadogradnji i poboljšanja za naše proizvode i usluge (npr. u cilju postavljanja, aktiviranja i održavanja uređaja i upravljanja njima), kao i razvoj novih proizvoda i usluga
 • za analiziranje podataka o performansama, korišćenju i pouzdanosti proizvoda
 • za poboljšavanje sadržaja, funkcija i upotrebljivosti naših veb-sajtova i aplikacija
 • za vođenje evidencije distribucije i istorije uređaja za Cochlear proizvode
 • za usklađivanje sa pravnim zahtevima, kao što je vođenje evidencije medicinskih upita i/ili žalbi u vezi sa našim proizvodima
 • za sprečavanje bezbednosnih i kreditnih rizika, kao i prevara
 • tokom ocenjivanja prijava za zaposlenje i tokom celog procesa angažovanja novog radnika

Lične informacije koristimo i za poboljšavanje naših marketinških i promotivnih aktivnosti, u šta spada:

 • kako bismo vas pozvali da učestvujete u anketama i pružite nam povratne informacije
 • za potrebe slanja ponuda i drugih informacija za koje smatramo da će vas zanimati
 • za personalizovan doživljaj korišćenja naših veb-sajtova i aplikacija
 • za izradu profila na osnovu kontakata koje smo imali sa vama da bismo imali bolji uvid u informacije koje bi vas mogle zanimati

U svakom trenutku možete da se odjavite sa promotivnih poruka tako što ćete kliknuti na vezu za odjavljivanje u samoj poruci ili tako što ćete kontaktirati sa nama na neki od načina navedenih na kraju ovih Pravila o privatnosti.

 

KADA DELIMO LIČNE INFORMACIJE I SA KIM?

U okviru Grupacije Cochlear.

Lične informacije možemo da delimo u okviru Grupacije Cochlear na globalnom nivou. Svaki član Grupacije Cochlear će koristiti i deliti vaše lične informacije isključivo na način naveden u ovim Pravilima o privatnosti.

Sa našim pružaocima usluga.

Lične informacije delimo sa organizacijama koje pružaju ili vrše usluge kompaniji Cochlear ili u njeno ime; na primer, preduzeća koja pružaju usluge podrške za veb-sajtove ili koja nam pomažu pri reklamiranju naših proizvoda i usluga. U nekim slučajevima, vi možete da pružate lične informacije direktno tim spoljnim pružaocima usluga (npr. kada kupujete nešto u našoj internet prodavnici i unesete informacije o kreditnoj kartici radi plaćanja, ti podaci se šalju direktno spoljnom obrađivaču uplata), a to treće lice može, mada ne nužno, da deli te podatke sa kompanijom Cochlear. Naši pružaoci usluga su ugovorom obavezani da štite poverljivost ličnih informacija koje delimo sa njima i da ih koriste isključivo za potrebe pružanja usluga nama.

Sa partnerima, pružaocima usluga i negovateljima iz oblasti zdravstvene zaštite.

Vaše lične informacije možemo da delimo sa zaštitivašim pružaocima zdravstvene zaštite (npr. vašim hirurgom, audiologom itd.) u cilju procene vaše podobnosti za naše proizvode, u cilju olakšavanja vašeg korišćenja naših proizvoda ili iz drugih razloga povezanih sa lečenjem, zdravstvenom zaštitom ili plaćanjem. Na primer:

 • kada putem interneta naručite odgovarajući proizvod ili uslugu, možemo da delimo vaše lične informacije sa organizacijama koje plaćaju zdravstvene usluge u vaše ime (na primer, Medicare ili Medicaid u SAD ili agencije za refundiranje i osiguravajuće kuće u Evropi); i
 • prilikom korišćenja tehnologija kompanije Cochlear u oblaku za bezbedno pravljenje rezervnih kopija MAP datoteka sa procesora zvuka od strane kompanije Cochlear i deljenje istih sa licima imenovanim da rade na vašoj zdravstvenoj zaštiti.

Uz to, u skladu sa važećim zakonima, lične informacije možemo da obelodanjujemo roditeljima, starateljima ili negovateljima (prema slučaju).

Prilikom obavljanja poslovnih transakcija.

Vaše lične informacije mogu da se proslede preduzeću koje kupi deonice ili imovinu nekog člana Grupacije Cochlear ili nekog od naših operativnih ogranaka; na primer, nakon prodaje, spajanja, reorganizacije ili likvidacije. Ako dođe do takvog prenosa, preduzeće-kupac će biti obavezno da koristi vaše lične informacije u skladu sa ovim Pravilima o privatnosti i vašim željama u vezi sa privatnošću koje ste nam saopštili.

Pravni/državni zahtevi i zaštita kompanije Cochlear i drugih lica.

Lične informacije možemo da obelodanjujemo, uz dobre namere, kada je to potrebno za:

 • poštovanje zakona (ili sudskog naloga ili sudskog poziva);
 • ispunjavanje zakonitih zahteva javnih i državnih tela;
 • sprečavanje ili istragu potencijalnog krivičnog dela, poput prevare ili krađe identiteta; ili
 • zaštitu prava, imovine ili bezbednosti Grupacije Cochlear, naših korisnika ili drugih lica.

 

KAKO COCHLEAR KORISTI KOLAČIĆE, DODATKE ZA DRUŠTVENE MREŽE I SLIČNE TEHNOLOGIJE?

Kolačići su male datoteke koje vaš internet pregledač čuva da bi veb-sajtovima olakšao praćenje informacija između dve posete. Naši veb-sajtovi koriste kolačiće da bi nam pomogli da:

 • razumemo koje veb-stranice vi posećujete, koliko često to činite i sa kojih vrsta uređaja;
 • prikupljamo i čuvamo informacije o uređajima sa kojih surfujete i vašim podešavanjima;
 • personalizujemo elemente svojih veb-sajtova u skladu sa vašim pregledačem, uređajem, zemljom i jezikom; i
 • prikupljamo informacije o veb-sajtu sa kog dolazite i o drugim sajtovima koje ste posetili da bismo lakše svrstali vaše surfovanje u odgovarajući tržišni segment za potrebe analize tržišta; i
 • vam pružamo relevantniji sadržaj, promotivna saopštenja i reklame.

Na primer, prilikom vaše posete našim veb-sajtovima kolačići nam olakšavaju da utvrdimo šta tražite, koji sadržaj posećujete i koliko često se vraćate. Iako informacije koje prikupljamo pomoću kolačića ne identifikuju vas direktno, kada se registrujete na našim veb-sajtovima možemo da povežemo vaše minule i buduće aktivnosti na našim veb-sajtovima i aplikacijama sa kontakt podacima koje ste nam dostavili.

Neke kolačiće na našim veb-sajtovima postavljamo mi, a neke postavljaju treća lica u naše ime. Naše korišćenje kolačića trećih lica omogućava internet reklamiranje, usled čega mogu da vam se prikazuju reklame kompanije Cochlear na drugim veb-sajtovima koje budete posećivali.

Pomoću usluge Google Analytics pribavljamo statističke podatke o korišćenju naših veb-sajtova i aplikacija, a pomoću Google AdSense-a i Google DoubleClick-a upravljamo reklamama i plasiramo ih (zajednički naziv: „Google-ove usluge“). Google-ove usluge omogućavaju povezivanje vaše upotrebe sa više uređaja, na primer sa vašeg mobilnog telefona i stonog računara. Kliknite ovde ako želite da saznate više o Google analitici ili da je sprečite da prikuplja informacije o vašim posetama našim veb-sajtovima, ili se prijavite na svoj Google nalog ako želite da kontrolišete izloženost reklamama na svim Google-ovim uslugama.

Ako ne želite da primate kolačiće, možete da podesite internet pregledač tako da odbija kolačiće. To može da onemogući pravilan rad nekih funkcija naših veb-sajtova. Da biste saznali više o kolačićima i sličnim tehnologijama, posetite allaboutcookies.org. Možete i da opozovete saglasnost za slanje reklama zasnovanih na interesovanjima putem strukovnih veb-sajtova tako što ćete posetiti http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices i http://www.youronlinechoices.com (za stanovnike Evrope).

Dodaci za društvene mreže

Pored kolačića, primenili smo i dodatke za društvene mreže kao što su Facebook i Twitter, pomoću kojih možete da delite sadržaj sa naših veb-sajtova sa svojim prijateljima i kontaktima na internetu. Prilikom svake posete našim sajtovima koji imaju dodatak vaš pregledač će se povezati sa Facebook-ovim i/ili Twitter-ovim serverima. Ako ste prijavljeni na Facebook-ove i/ili Twitter-ove usluge prilikom posete našim veb-sajtovima, oni mogu da povezuju vaše surfovanje našim veb-sajtovima sa vašim korisničkim nalogom.

 

ČUVANJE LIČNIH INFORMACIJA

Gde se lične informacije obrađuju i čuvaju?

Cochlear je globalno preduzeće sa sedištem u Sidneju u Australiji, ali glavna postrojenja i zaposleni se nalaze u Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama i na drugim mestima. Vaše lične informacije mogu da se prenose na sva mesta na kojima posluju Cochlear, Grupacija Cochlear ili njihovi pružaoci usluga i tamo da se obrađuju i čuvaju. U meri u kojoj se lične informacije prikupljaju od stanovnika EU/EEA i prenose u zemlje koje mogu da imaju niže pravne standarde zaštite ličnih informacija, Cochlear će preduzeti mere da iste zaštiti i na drugi način obrađuje u skladu sa standardima zaštite podataka koji važe u EU.

Koliko dugo će Cochlear čuvati lične informacije?

Cochlear će čuvati lične informacije u obliku u kom ih je moguće identifikovati samo onoliko dugo koliko je neophodno za namenu za koju su i prikupljene ili za drugu namenu na koju ste pristali ili radi ispunjavanja naših zakonskih i pravnih obaveza evidentiranja. Nakon toga ćemo informacije izbrisati ili obezličiti tako da više ne budu povezane sa vama.

 

BEZBEDNOST

Kako Cochlear doprinosi zaštiti ličnih informacija?

Cochlear je implementirao odgovarajuće administrativne, tehničke i organizacione mere zaštite ličnih informacija od zloupotrebe, gubitka, neovlašćenog pristupa ili obelodanjivanja. Naše mere zaštite obuhvataju odgovarajuću kontrolu pristupa, šifrovanje (gde je to moguće) i redovne procene bezbednosti.

 

INFORMACIJE O DECI

Kako Cochlear štiti privatnost dece i prava roditelja?

Naši veb-sajtovi i usluge namenjeni su opštoj populaciji, poput pacijenata, roditelja i široke javnosti, ali generalno nisu namenjeni deci. Određenim Cochlear uslugama i aplikacijama se pristupa preko Cochlear naloga, a dečiji nalozi se mogu kreirati uz saglasnost roditelja. Više informacija o kreiranju i kontrolisanju dečijeg naloga potražite u dokumentu Cochlear nalozi – dopuna politike privatnosti.

 

PRISTUPANJE INFORMACIJAMA I IZMENA ISTIH

Kako možete da pristupate ličnim informacijama i da ih ispravljate ili brišete?

Poštujemo vaše pravo na slobodan izbor o našim načinima prikupljanja, korišćenja i deljenja vaših ličnih informacija. Pri svakom prikupljanju vaših ličnih informacija preduzimamo mere da osiguramo da te informacije budu precizne, kompletne i ažurne. Međutim, razumemo da vaše lične informacije i vaše želje u pogledu privatnosti mogu vremenom da se promene.

Kontaktirajte sa nama na neki od načina navedenih ispod ako želite da pristupite svojim ličnim informacijama koje kontroliše kompanija Cochlear, da ih ispravite, izmenite ili izbrišete. Radi bolje zaštite vaše privatnosti i bezbednosti, preduzimaćemo opravdane mere provere vašeg identiteta pre nego što vam pružimo pristup vašim podacima ili pre nego što vam omogućimo ispravljanje, izmenu ili brisanje vaših podataka koje čuvamo.

 

DODACI – PRIVATNOST

U dodacima koji se nalazi u nastavku opisujemo načine koji nisu opisani u glavnim Pravilima o privatnosti (iznad) na koje određeni proizvodi i usluge prikupljaju i koriste lične informacije ili načine koje treba dodatno pojasniti.


Pomoću aplikacije Nucleus® Smart možete da poboljšate doživljaj slušanja direktno sa kompatibilnog Apple ili AndroidTM uređaja. Aplikacija omogućava uparivanje procesora zvuka Nucleus 7 sa kompatibilnim pametnim telefonom preko Bluetooth® veze tako da možete da menjate programe, podešavate jačinu zvuka, upravljate dodatnom opremom za striming, pristupate savetima za rad i da locirate izgubljeni ili zametnuti procesor zvuka.
 

Sinhronizacija podataka

Kada je omogućena sinhronizacija podataka, podaci o sluhu sa procesora zvuka i iz aplikacije Nucleus® Smart redovno se sinhronizuju sa Cochlear uslugama kako biste mogli da im pristupate sa svih svojih povezanih uređaja. Šalju se podaci funkcije praćenja slušanja iz aplikacije Nucleus Smart, poput vremena provedenog u priči i učestalosti isključivanja zavojnice. Sinhronizovani podaci ne obuhvataju niti otkrivaju detalje o važem zdravstvenom stanju. Ako omogućite sinhronizaciju podataka sa kompanijom Cochlear, korisnicima sa više mobilnih uređaja biće prikazani isti podaci u funkciji praćenja slušanja na svakom pojedinačnom uređaju.

Usluga sinhronizacije podataka se omogućava individualno za svakog korisnika. Kada roditelj ili staratelj omogući funkciju sinhronizacije podataka za primaoca kohlearnog implanta, funkcija će takođe biti omogućena i za supružnika i/ili drugog staratelja tog primaoca koji koriste aplikaciju Nucleus Smart na uređaju primaoca implanta. Na primer, ako roditelj primaoca kohlearnog implanta omogući funkciju sinhronizacije podataka za zvučni procesor deteta, ova funkcija će takođe biti omogućena i za drugog roditelja koji koristi aplikaciju Nucleus Smart kako bi detetov procesor zvuka mogao da kontroliše sa svog mobilnog uređaja. Slično tome, kada jedan roditelj ili staratelj onemogući funkciju sinhronizacije podataka, ona će biti onemogućena za sve druge staratelje primaoca implanta.

Cochlear koristi lične informacije primljene putem funkcije sinhronizacije da obezbedi usluge sinhronizacije i omogući druge Cochlear usluge dostupne na određenim tržištima. Pored toga, kompanija Cochlear koristi lične informacije koje su obezličene, bez imena primalaca i njihovih staratelja, kako bi identifikovala i pratila trendove, za unapređivanje i deljenje rezultata naučnih istraživanja, kako bi saznala više o tome kako se koriste njeni proizvodi i usluge i za unapređivanje svojih proizvoda i usluga. Podaci o sinhronizaciji se čuvaju sve dok koristite Cochlear nalog ili dok ne poželite da promenite njihov status.

Funkcija sinhronizacije podataka nije nužna za korišćenje procesora zvuka. U pitanju je opciona funkcija koju možete u svakom trenutku da aktivirate ili deaktivirate na ekranu „Podešavanja“ u aplikaciji Nucleus Smart.
 

Osnovni podaci

Kada se prijavite u aplikaciju Nucleus Smart pomoću CochlearTM naloga, kompaniji Cochlear će biti poslati podaci u vezi sa vašim implantom i procesorom zvuka. Ovi podaci nam omogućavaju da proverimo da li se aplikacija koristi sa odobrenim hardverom.
 

Obaveštenja

Aplikacija Nucleus Smart tražiće od vas odobrenje da omogući obaveštenja kako bi vam slala važna upozorenja u vezi sa procesorom zvuka. Ova funkcija takođe omogućava pozadinske funkcije kao što je Praćenje slušanja.

Ovu funkciju možete da omogućite ili onemogućite u podešavanjima obaveštenja za aplikacije na svom pametnom telefonu.
 

Traženje mog procesora / usluge lokacije

Aplikacija Nucleus Smart koristi GPS na vašem uređaju i Wi-Fi vezu ili mobilnu mrežu kako bi vam pomogla da pronađete izgubljeni ili zametnuti procesor zvuka. To radi tako što pamti poslednje mesto na kom ste koristili procesor zvuka i poslednju lokaciju na kojoj ste koristili aplikaciju sa procesorom zvuka. Podaci o vašoj lokaciji se ne šalju kompaniji Cochlear.

Ovu funkciju možete da omogućite ili onemogućite u podešavanjima za usluge lokacije na svom pametnom telefonu.
 

Analitički podaci

Aplikacija Nucleus Smart prikuplja obezličene podatke o tome kako se koristi aplikacija i da li se pojavljuju problemi i šalje ih kompaniji Cochlear. Ti podaci pomažu kompaniji Cochlear da neprekidno unapređuje aplikaciju Nucleus Smart i druge proizvode i usluge kompanije Cochlear. Primeri analitičkih podataka uključuju vrstu mobilnog uređaja i operativnog sistema koji se koristi, podatke o tome koliko često se koriste funkcije unutar aplikacije, adrese internet protokola za pristup opštem geografskom regionu u kom se aplikacija koristi. Kompanija Cochlear implementira tehnološke i administrativne mere kako bi sprečila da se ovi podaci povežu s vašim identitetom.

Bluetooth® slovna oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka od strane kompanije Cochlear Limited je pod licencom.

Apple je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD i drugim zemljama.
Android je zaštitni znak korporacije Google LLC.
Kada kreirate Cochlear nalog, možete da se prijavite na razne Cochlear usluge i aplikacije i da ih koristite, poput aplikacije Nucleus® Smart, veb-portala myCochlear i naše prodavnice na mreži. Usluge koje koriste Cochlear naloge razlikuju se u zavisnosti od tržišta.

Kada kreirate Cochlear nalog, tražićemo vaše ime, e-adresu i datum rođenja. Ove informacije koristimo za povezivanje Cochlear naloga sa registrovanim Cochlear uređajima kako bismo mogli da izdvojimo usluge koje su najrelevantnije za vas. Pored toga, vaša e-adresa može da se koristi za slanje obaveštenja koja se odnose na vaš Cochlear nalog, a datum rođenja nam pomaže da se postaramo da se dečiji nalozi kreiraju isključivo uz saglasnost roditelja ili staratelja.

Dečiji nalozi i saglasnost roditelja
Cochlear usluge i aplikacije mogu da koriste i deca preko dečijeg naloga. Dečije naloge kreiraju roditelji ili staratelji putem usluga i aplikacija čije je korišćenje dozvoljeno, poput aplikacije Nucleus Smart. Uputstva za kreiranje dečijeg naloga potražite u odeljku Aplikacija Nucleus Smart – najčešća pitanja.

Dečiji nalozi mogu da pristupaju istim Cochlear uslugama i aplikacijama koje su dostupne odraslima. Kao rezultat toga, lične informacije mogu biti poslate kompaniji Cochlear. Na primer, dete koje koristi aplikaciju Nucleus Smart može da aktivira funkcije poput sinhronizacije podataka koja je detaljnije opisana u dokumentu Dopuna politike privatnosti – aplikacija Nucleus Smart.

Usluge dostupne na određenim tržištima koje se aktiviraju putem Cochlear naloga omogućavaju deljenje zdravstvenih podataka sa imenovanim zdravstvenim radnikom. Nakon aktivacije, roditelji mogu u svakom trenutku zahtevati deaktivaciju usluga tako što će se obratiti zdravstvenom radniku ili kompaniji Cochlear.

Roditelji mogu da pregledaju, menjaju, zahtevaju brisanje ili spreče dalje prikupljanje ili korišćenje ličnih informacija o njihovoj deci tako što će nam se obratiti na način opisan u ovoj politici privatnosti.


KONTAKTIRAJTE SA NAMA

Kako možete da postavljate pitanja ili izrazite nedoumice o tome kako Cochlear obrađuje vaše lične informacije?

Ako želite da pristupite svojim informacijama, promenite željene načine kontaktiranja ili postavite pitanja ili izrazite nedoumice o ovim Pravilima o privatnosti ili načinu na koji obrađujemo vaše lične informacije, pošaljite e-poruku na privacy@cochlear.com ili kontaktirajte sa nekim od obližnjih regionalnih zastupništva kompanije Cochlear:

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400

Iako nastojimo da odgovorimo na sva vaša pitanja i nedoumice, imate pravo i da direktno kontaktirate sa lokalnom agencijom za zaštitu privatnosti ili podataka.

 

ŠTA SE DEŠAVA KADA SE OVA PRAVILA PROMENE?

Povremeno možemo da ažuriramo ova pravila iz raznih razloga, uključujući promene zakona, propisa i naših poslovnih praksi. Kada unesemo izmenu, objavićemo ažurirana pravila o privatnosti 30 dana pre njihovog stupanja na snagu da biste saznali šta je novo.

 

ZAHVALJUJEMO VAM

Zahvalni smo na vremenu koje ste izdvojili da pročitate ova pravila. Znamo da verujete kompaniji Cochlear jer ste pristali na deljenje svojih ličnih informacija sa nama; nameravamo da ih koristimo odgovorno u okviru svojih nastojanja da pomognemo ljudima da čuju i da drugi čuju njih.

Poslednji put ažurirano u junu 2018. godine.
Stupa na snagu u julu 2018. godine
D1425384