Kinderen en gehoorimplantatie

Ontdek wat er gebeurt na de operatie.

Audioloog speelt met een kind dat kandidaat is

Na de implantaatoperatie van het kind is er een herstelperiode voordat de geluidsprocessor wordt geactiveerd.

Hierna volgen verschillende afspraken om de instellingen van het apparaat aan te passen. Logopedie wordt meestal aangeraden.

Dit deel beschrijft deze verschillende stappen.

Disclaimer

Vraag uw medische professional om advies over behandelingen voor gehoorverlies. Resultaten kunnen variëren en uw medische professional zal u adviseren over de factoren die van invloed kunnen zijn op uw resultaat. Lees altijd de gebruiksaanwijzing. Niet alle producten zijn in alle landen verkrijgbaar. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Cochlear voor productinformatie.

Voor een volledige lijst met handelsmerken van Cochlear bezoekt u onze pagina met Gebruiksvoorwaarden.