Cochleaire implantaten

Een cochleair implantaat kan een geschikte oplossing zijn voor ernstig tot zeer ernstig sensorineuraal gehoorverlies in beide oren.

Een man draagt zijn Nucleus waterbestendig accessoire over zijn Cochlear-implantaat terwijl hij kajakt

Pagina-inhoud

  • Informatie over wanneer cochleaire implantaten aangewezen kunnen zijn
  • Hoe cochleaire implantaten werken
  • De te verwachten resultaten

Cochleaire implantaten zijn medische hulpmiddelen die het beschadigde deel van het oor omzeilen en de gehoorzenuw stimuleren.

Wanneer kunnen cochleaire implantaten aangewezen zijn?

Cochleaire implantaten kunnen volwassenen helpen bij matig tot zeer ernstig sensorineuraal gehoorverlies in één of beide oren, die niet voldoende voordeel hebben bij hoorapparaten.

Cochleaire implantaten kunnen kinderen helpen bij ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies in één of beide oren, of kinderen die slechts beperkt voordeel hebben bij hoorapparaten.

Zorgprofessionals zijn de enige die na verschillende tests kunnen bepalen of een cochleair implantaat de beste oplossing is. Op de website van het RIZIV vindt u meer informatie over de criteria voor terugbetaling van verschillende gehoorimplantaten.

Hoe werken cochleaire implantaten?

Een cochleair implantaatsysteem bestaat uit twee delen:

  • Een extern deel: een processor die de geluiden oppikt en digitaliseert om ze naar het interne deel te verzenden
  • Een intern deel: een implantaat onder de huid waarvan de elektrodebundel het slakkenhuis elektrisch stimuleert

Welke resultaten kan ik verwachten?

De voordelen van cochleaire implantaten verschillen van persoon tot persoon. Deze verschillen worden vaak bepaald door de volgende factoren:

  • de duur van het gehoorverlies vóór ontvangst van een cochleair implantaat
  • niveau van gehoorverlies
  • staat van het slakkenhuis (binnenoor)
  • andere aanwezige medische aandoeningen
  • dagelijkse draagtijd van het cochleaire implantaatsysteem

Disclaimer

Vraag uw medische professional om advies over behandelingen voor gehoorverlies. Resultaten kunnen variëren en uw medische professional zal u adviseren over de factoren die van invloed kunnen zijn op uw resultaat. Lees altijd de gebruiksaanwijzing. Niet alle producten zijn in alle landen verkrijgbaar. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Cochlear voor productinformatie.

Voor een volledige lijst met handelsmerken van Cochlear bezoekt u onze pagina met Gebruiksvoorwaarden.