work_and_hearingloss.jpg

Werk en gehoorverlies

Ook met een gehooruitdaging verdient u een baan op basis van uw talenten.

Samenwerken voor uw succes!

Cochlear wil een constructieve partner zijn om meer mensen met ernstige slechthorendheid op weg te helpen naar een duurzame baan. Door samen te werken met verschillende partners begeleiden we u naar een baan op basis van uw talenten en niet op basis van uw gehooruitdaging.

De impact van gehoorverlies

Gehoorverlies heeft ook een impact op het vinden of uitvoeren van een job

Initiatieven van Cochlear

Gehoorverlies zou iemands talenten niet in de weg moeten staan

Functioneren op de werkvloer met een gehooruitdaging

Het aantal slechthorenden stijgt jaar na jaar, in alle leeftijdscategorieën

Referenties

  1. WHO. World Report on Hearing. (2021, maart). https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-hearing
  2. Keijsers N. Value Based Health Care in Hearing Care. Thesis. Cochlear 2020
  3. Jung D, Bhattacharyya N. Association of hearing loss with decreased employment and income among adults in the United States. Ann Otol Rhinol Laryngol. 2012;121(12):771–775. [PubMed]
  4. Pwnet.nl. De impact van gehoorproblemen op het werk. (2019, 20 december). https://www.pwnet.nl/personeelsmanagement/artikel/2019/12/de-impact-van-gehoorproblemen-op-het-werk-10132230
  5. Pichora-Fuller MK. (2008a) quoted in Convention News, “Celebrating 20 Years, AAA is Hear to Stay” from: Advance for Speech-Language Pathologists and Audiologists. By Jason Mosheim, speech-languagepathology-audiology.advance.web.com/editorial.
  6. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2020, 23 juni). Personen 15–65 jaar met beperking in horen, 2019 [Dataset]. https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2020/26/personen-15-65-jaar-met-beperking-in-horen-2019

** De link https://www.ac-vumc.nl/onderzoek/projects/werkengehoor.htm, brengt u naar een webpagina over het project ‘Hear@Work’: dit is een publiek-private samenwerking tussen de wetenschap en diverse partijen uit het veld. Het project wordt gefinancierd door Sonova Nederland B.V. en het Ministerie van Economische Zaken middels de PPS-toeslag van de Topsector Life Sciences & Health (www.health-holland.com) ter stimulering van publieke-private samenwerking. Cochlear heeft op eigen initiatief met betrokken partijen meegeholpen aan de projectnota “Samenwerken om de kansen op een baan voor mensen met (ernstig) gehoorverlies te verhogen". Cochlear is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een niet-Cochlear website. De externe website is echter onderhevig aan verandering buiten de controle van Cochlear. De privacy policy van de bestemmingssite is van toepassing wanneer u de link volgt.

Vraag uw medische professional om advies over behandelingen voor gehoorverlies. Resultaten kunnen variëren en uw medische professional zal u adviseren over de factoren die van invloed kunnen zijn op uw resultaat. Lees altijd de gebruiksaanwijzing. Niet alle producten zijn in alle landen verkrijgbaar. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Cochlear voor productinformatie.

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, CareYourWay, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, Cochlear SoftWear, Codacs, ConnectYourWay, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, HearYourWay, Hugfit, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Off-Stylet, Slimline, SmartSound, Softip, SPrint, True Wireless, het elliptische logo, WearYourWay en Whisper zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, DermaLock, EveryWear, Vistafix en WindShield zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cochlear Bone Anchored Solutions AB.