Bộ xử lý âm thanh Baha®

Hệ thống Baha® mang đến các lựa chọn cho hiện tại và tương lai, với ba bộ xử lý âm thanh – mỗi bộ được thiết kế để đáp ứng với một mức độ mất thính lực khác nhau.

Một cậu bé ở Cochlear Celebration đeo bộ xử lý âm thanh Baha

Người lớn và trẻ em có thể đắm chìm vào thế giới quanh mình với các bộ xử lý âm thanh Cochlear™ Baha®. Được thiết kế để giúp người lớn và trẻ em nghe nhiều hơn và làm nhiều hơn.

Cốt lõi của trải nghiệm nghe mới là công nghệ SmartSound® iQ của chúng tôi, được thiết kế để giúp người lớn và trẻ em nghe tốt hơn trong mọi môi trường.

Người lớn và trẻ em có thể yêu cầu chuyên gia y tế về thính học cho dùng thử một bộ xử lý âm thanh để họ có thể trải nghiệm nghe với bộ xử lý đó.

Điều khoản miễn trừ

Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế về phương pháp điều trị nghe kém. Kết quả có thể khác nhau và chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho bạn về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Luôn tuân thủ hướng dẫn sử dụng. Không phải tất cả các sản phẩm đều sẵn có tại tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với đại diện Cochlear tại địa phương của bạn để biết thông tin về sản phẩm.

Để có danh sách đầy đủ các nhãn hiệu của Cochlear, vui lòng truy cập trang Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Quan điểm được thể hiện là quan điểm của cá nhân. Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế của bạn để xác định xem bạn có phù hợp cho công nghệ Cochlear hay không.

Apple, logo Apple, FaceTime, Made for iPad, Made for iPhone, Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad và iPod touch là các thương hiệu của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. App Store là nhãn hiệu dịch vụ của Apple Inc., đã đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Android là thương hiệu của Google LLC. Robot Android được sao chép hoặc sửa đổi từ công việc do Google tạo ra và chia sẻ, cũng như được sử dụng theo các điều khoản theo mô tả trong Giấy phép Ghi công Creative Commons 3.0. Google Play và logo Google Play các thương hiệu của Google LLC.

Để xem danh sách các thiết bị Apple và Android tương thích, vui lòng truy cập www.cochlear.com/compatibility.

Bộ xử lý âm thanh Baha 5 của Cochlear tương thích với iPhone, iPad và iPod touch. Để biết thông tin về khả năng tương thích, vui lòng truy cập www.cochlear.com/compatibility