Thực hiện truy vấn trực tuyến

Nếu quý vị đã là một khách hàng của Cochlear và muốn có thêm thông tin về việc nâng cấp thiết bị xử lý âm thanh, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hoàn thành biểu mẫu dưới đây để tải về bản hướng dẫn miễn phí của chúng tôi.