Bana uygun mu?

Orta ila ağır işitme kaybı yaşıyorsanız ve artık işitme cihazlarından fayda görmüyorsanız, koklear implant sizin için etkili bir çözüm olabilir.

Cochlear implant recipient alexandra

Nucleus® Sistemi, bebeklerden yetişkinlere kadar işitme kaybı yaşayan pek çok insana yardım edebilir. Nucleus koklear implantının sizin için uygun çözüm olup olmadığını öğrenmek için, işitme kaybınızın sebebini bilmek önemlidir.

İç kulak sorunları

Sensörinöral işitme kaybı, iç kulaktaki bölümler (koklea ve tüylü hücreler) düzgün çalışmadığında meydana gelir. Sensörinöral işitme kaybında, sesler sadece daha yumuşak değil, aynı zamanda boğuk veya bozuk gelir ve bir sesi diğerinden ayırmak daha zorlaşır. Sonuçta, bu tip işitme kaybı konuşma ve seslerin anlamını yorumlamayı zorlaştırabilir. İşitme cihazları yardımcı olabilir, ancak bazen yeterli olmaz.

İşitme kaybıyla bağlantılı tıbbi durumlar.

Bu sizin veya çocuğunuzun durumunu doğru tarif ediyor mu?

Orta düzeyli ila ağır sensörinöral işitme kaybı yaşıyorsanız, telefonda veya gürültülü ortamlarda, en güçlü işitme cihazlarıyla bile insanların ne dediğini anlamakta zorluk çekebilirsiniz. Sohbetlerde dudak okumaya gittikçe daha fazla bağımlı hale geliyor veya iş yerinde daha fazla zorluk yaşıyor olabilirsiniz.  

Alternatif olarak, çocuğunuz sensörinöral işitme kaybı yaşıyor olabilir.  Yüksek seslere tepki vermiyor, diğer çocuklarla oynamaktan kaçınıyor veya konuşma ve dil gelişimi bakımından geri kalıyor olabilirler.  Bu durum, işitme cihazları taktıklarında bile devam ediyor olabilir.  

Her iki durumda da, bir sağlık uzmanı sizinle konuşarak eldeki seçenekleri değerlendirebilir ve en bilinçli kararı vermenize yardımcı olabilir. Başvurabileceğiniz birisi yoksa, size yakın bir klinik bulmanıza yardımcı olabiliriz. Ne yapılması gerektiği düşünülürken, en önemli şey tüm bilgilere sahip olmaktır.

Koklear implantın faydaları  

Yapılan çalışmalarda, koklear implant kullanan yetişkinlerin, işitme cihazlarına göre, cümleleri ortalama yaklaşık yedi kat daha iyi anladıkları gösterilmiştir. Bunun ardından başka iyileşmeler de gelmektedir. 900 koklear implant kullanıcısıyla yapılan ABD merkezli bir ankette, katılımcıların çoğu koklear implantlarıyla telefonda etkili biçimde iletişim kurabildiklerini ve müzik dinleyebildiklerini söylemiştir1. Bunca fayda ortadayken, beklemek niye?  Aday olduklarını öğrendikten sonra bir yıl içinde koklear implant taktıranların neredeyse %80'i, ellerinde olsa koklear implantı daha önce taktırmayı isteyeceklerini belirtmiştir1.

Dipnotlar

  1. Cochlear Americas Recipient Survey, June 2008.