ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ผ่าตัดฝัง Baha®

เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ผ่าตัดฝัง Baha® ว่าเหตุใดจึงมีความน่าเชื่อถือสูง และช่วยให้คุณเข้าถึงการได้ยินที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอได้อย่างไร

แอน เอส. ผู้ใช้อุปกรณ์แบบ Baha ขณะกำลังทำกิจกรรมผจญภัยกลางแจ้งกับเพื่อน ๆ

อะไรบ้างที่คุณจะพบในหน้านี้

  • บทบาทสำคัญของอุปกรณ์ผ่าตัดฝัง Baha®
  • เทคโนโลยีที่สร้างความน่าเชื่อถือ

บทบาทของอุปกรณ์ผ่าตัดฝัง Baha

อุปกรณ์ผ่าตัดฝัง Baha จะถูกฝังบนกระดูกที่บริเวณหลังใบหู คือเป็นเส้นทางนำเสียงและเป็นรากฐานสำหรับชุดอุปกรณ์ Baha ของเรา’

ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใหญ่และเด็กได้ยินได้ดีขึ้น

BI300 อุปกรณ์ผ่าตัดฝัง Baha รุ่นล่าสุด ทำจากไททาเนียมและมีเทคโนโลยีพื้นผิว TiOblast พื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์นี้แตกต่างจากไททาเนียมทั่วไปตรงที่ ช่วยเพิ่มความเสถียรในกระดูกโดยสร้างเนื้อเยื่อเพื่อยึดเข้ากับกระดูกอย่างแน่นหนา

เราออกแบบอุปกรณ์ผ่าตัดฝังแบบผ่าฝังนี้เพื่อส่งเสริมการผสานเนื้อเยื่อเข้ากับกระดูกได้เร็วและแข็งแรงยิ่งขึ้น

ความน่าเชื่อถือที่พิสูจน์ได้

BI300 ให้อัตราความน่าเชื่อถือ 99% ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ผ่าตัดฝังแบบผ่าฝังจะคงความเสถียรไปอีกหลายปี 1-4

การออกแบบ ขนาด และคุณลักษณะของอุปกรณ์ผ่าตัดฝังแบบผ่าฝัง BI300 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้ผ่านการใช้งานทางคลินิกในระยะยาว


M image

ติดต่อเรา

ติดต่อกับ Cochlear

ถัดไป

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งาน ของเรา

มุมมองที่แสดงออกมาเป็นมุมมองของแต่ละบุคคล ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเพื่อตรวจสอบว่าการได้ยินของคุณเหมาะกับเทคโนโลยี Cochlear หรือไม่

การอ้างอิง
  1. den Besten CA, Stalfors J, Wigren S, Blechert JI, Flynn M, Eeg-Olofsson M, Aggarwal R, Green K, Nelissen RC, Mylanus EA, Hol MK. Stability, Survival, and Tolerability of an Auditory Osseointegrated Implant for Bone Conduction Hearing: Long-Term Follow-Up of a Randomized Controlled Trial. Otol Neurotol 2016;37(8):1077-1083.
  2. Felton M, Hill-Feltham P, Bruce IA. The role of stability measurements of the Baha(R) system in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014;78(3):513-516.
  3. Marsella P, Scorpecci A, D’Eredita R, Della Volpe A, Malerba P. Stability of osseointegrated bone conduction systems in children: a pilot study. Otol Neurotol 2012;33(5):797-803.
  4. Wilkie MD, Lightbody KA, Salamat AA, Chakravarthy KM, Luff DA, Temple RH. Stability and survival of bone anchored hearing aid implant systems in post-irradiated patients. Eur Arch Otorhinolaryngol 2015;272(6):1371- 1376