ชุดอุปกรณ์ Baha® Connect

เชื่อมต่อโดยตรงสู่การได้ยิน เรียนรู้ว่าชุดอุปกรณ์ Baha® Connect ช่วยให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กได้ยินดีขึ้นได้อย่างไร

ผู้หญิงสวมอุปกรณ์ชุดอุปกรณ์ Baha Connect

อะไรบ้างที่คุณจะพบในหน้านี้

  • ชุดอุปกรณ์ Baha® Connect ทำงานอย่างไร
  • วิธีที่ออกแบบมาเพื่อลดระยะเวลาการผ่าตัดและการรักษา
  • ชุดอุปกรณ์ Baha Connect รองรับการตรวจ MRI* อย่างไร

การเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องช่วยฟัง

ชุดอุปกรณ์ Baha Connect ใช้ง่าย เพียงเชื่อมต่อเครื่องประมวลสัญญาณเสียงเข้ากับอุปกรณ์ยึดขนาดเล็กหลังใบหู


 

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

หมุดยึดในชุดอุปกรณ์ Baha Connect มีเทคโนโลยีพื้นผิว DermaLock™ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อลดเวลาการผ่าตัดและการรักษา และช่วยให้ผู้ใหญ่และเด็กได้ผลลัพธ์ด้านความสวยงามที่ดีขึ้น1,2

รองรับการตรวจ MRI

ผู้ใหญ่และเด็ก สามารถทำ MRI (การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก) พร้อมกับชุดอุปกรณ์ Baha Connect ได้

ได้รับการอนุมัติสำหรับเข้ารับการตรวจ MRI — ระดับสูงถึง 3.0 Tesla — โดยทั้งผู้ใหญ่หรือเด็กต้องถอดเครื่องแปลงสัญญาณเสียงออกก่อน MRI หมุดยึดและอุปกรณ์ที่ผ่าตัดฝังจะอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่เลื่อนหลุด

M image

ติดต่อเรา

ติดต่อกับ Cochlear

ถัดไป

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาปัญหาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ อ่านคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีจำหน่ายในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งาน ของเรา

มุมมองที่แสดงออกมาเป็นมุมมองของแต่ละบุคคล ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเพื่อตรวจสอบว่าการได้ยินของคุณเหมาะกับเทคโนโลยี Cochlear หรือไม่

 

* ชุดอุปกรณ์ Baha Connect รองรับการตรวจ MRI ภายใต้เงื่อนไขจำเพาะ ก่อนเข้ารับการตรวจ MRI โปรดปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อควรระวัง

การอ้างอิง

  1. Wilkie M, Chakravarthy K, Mamais C, Temple R. Osseointegrated Hearing Implant Surgery Using a Novel Hydroxyapatite-Coated Concave Abutment Design. Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2014;151(6):1014-1019
  2. Polat B, İşeri M, Orhan KS, et al. Two Different Percutaneous Bone-Anchored Hearing Aid Abutment Systems: Comparative Clinical Study. J Int Adv Otol. 2016;12(1):23–27