อุปกรณ์ Baha® ชนิดผ่าตัดฝัง

ชุดอุปกรณ์ Baha® มีสองระบบ ชุดอุปกรณ์ช่วยฟัง Baha ชนิดผ่าตัดฝังรุ่นล่าสุดทั้งสองระบบ ตั้งอยู่พื้นฐานของความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยเพื่อการได้ยินที่ดีขึ้น

Kosei-MBJ_4794.JPG

ค้นพบทุกวิถีทางที่ชุดอุปกรณ์ Baha® สามารถช่วยการได้ยินของทั้งผู้ใหญ่หรือเด็ก ซึ่งอาจนำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบและคุ้มค่ามากขึ้น

ด้วยชุดอุปกรณ์ Baha ทั้งผู้ใหญ่และเด็กสามารถเลือกได้ว่าจะเชื่อมต่อกับการได้ยินด้วยวิธีใด ทั้งสองตัวเลือกให้ประสิทธิภาพที่น่าเชื่อถือ ได้รับการออกแบบให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องทำกิจกรรมมากมายในชีวิต — ไม่ว่าจะเป็นเด็กและผู้ใหญ่ก็ตาม


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งาน ของเรา

มุมมองที่แสดงออกมาเป็นมุมมองของแต่ละบุคคล ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเพื่อตรวจสอบว่าการได้ยินของคุณเหมาะกับเทคโนโลยี Cochlear หรือไม่