ห้องแล็บสำหรับฝึกอบรมการผ่าตัดฝังอุปกรณ์ Cochlear™ Nucleus® และอุปกรณ์นำเสียงผ่านกระดูก

$name