เรามอบพลัง

เรามอบพลังให้ผู้คนได้เชื่อมโยงกับผู้อื่นและใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์

นาเบลลาอยู่ในห้องเรียนโต้ตอบกับครูของเธอ

การได้ยินเชื่อมโยงเราเข้ากับโลก

เราอยู่ในธุรกิจนี้มากว่า40 ปี เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้คนเชื่อมต่อกับโลกใบนี้และเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากคุณ พ่อแม่ หรือคู่ชีวิตของคุณสูญเสียการได้ยิน เทคโนโลยีของเราจะช่วยเชื่อมต่อคุณเข้ากับความเป็นไปได้ในชีวิต และกับคนที่สำคัญสำหรับคุณ

และหากลูกของคุณไม่ได้ยินแต่กำเนิดหรือเริ่มสูญเสียการได้ยิน โปรดวางใจว่าอุปกรณ์ช่วยการได้ยินของเราอาจช่วยให้พวกเขาไปโรงเรียนปกติ ทำทุกสิ่งได้เช่นเดียวกับเพื่อน และเป็นในสิ่งที่อยากเป็นได้อย่างเต็มศักยภาพ

“การใส่อุปกรณ์ Cochlear คือการเสริมคุณภาพชีวิต ผมรู้ได้เลยว่าอุปกรณ์พวกนี้จะช่วยผมผ่านแต่ละช่วงวัยและอยู่กับผมไปตลอดชีวิต”

- ทิม ผู้ใช้ประสาทหูเทียม Cochlear™  

ผู้คนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ปัจจุบันผู้คนในกว่า 180 ประเทศใช้ชีวิตของพวกเขาได้อย่างเต็มที่ และสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นด้วยความช่วยเหลือจาก Cochlear

 • ภาพกราฟิกของหู

  600,000+

  อุปกรณ์ชนิดผ่าตัดฝัง

 • ภาพกราฟิกของโลกและผู้คน

  4000

  พนักงาน

 • ภาพกราฟิกของโลก

  180+

  ประเทศ

 • ภาพกราฟิกของครอบครัว

  140,000+

  Cochlear Family

 • ภาพกราฟฟิกของคนกำลังจับมือกัน

  ความร่วมมือ

  อย่างแข็งแกร่ง

 • ภาพกราฟิกของอาคาร

  ความสัมพันธ์

  ที่แน่นแฟ้น

 • พนักงานที่ทุ่มเทและมีความเชี่ยวชาญกว่า 4,000 คนทั่วโลก
 • สมาชิก Cochlear Family กว่า 140,000 คน คอยให้การสนับสนุน และ สร้างแรงบันดาลใจในกลุ่มผู้ใช้อุปกรณ์
 • อาสาสมัครของ Cochlear อุทิศเวลาและแบ่งปันเรื่องราวของตนเอง เพื่อสนับสนุนผู้อื่นที่กำลังผ่านช่วงเวลายากลำบาก ชั้นเลิศ การเดินทาง
 • ความร่วมมืออย่างแข็งแกร่ง ร่วมกับนักโสตสัมผัสวิทยา ศัลยแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินอื่นๆ เพื่อค้นคว้าเทคโนโลยีและแนวทางสนับสนุนที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วย
 • ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงเทคโนโลยีการได้ยินที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนทั่วโลก
 • เงินลงทุนมากกว่า 180 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปี ที่ทุ่มไปกับการวิจัยและพัฒนา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การรักษาการได้ยินและการใช้อุปกรณ์ช่วยการได้ยิน ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเท่านั้น อาจได้ผลลัพธ์แตกต่างออกไป และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณจะแนะนำคุณเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานเสมอ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมีในบางประเทศเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่าย Cochlear ในพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สำหรับรายการเครื่องหมายการค้าของ Cochlear ฉบับสมบูรณ์ โปรดไปที่หน้าข้อกำหนดในการใช้งาน ของเรา

มุมมองที่แสดงออกมาเป็นมุมมองของแต่ละบุคคล ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคุณเพื่อตรวจสอบว่าการได้ยินของคุณเหมาะกับเทคโนโลยี Cochlear หรือไม่