När ditt barn får sin Baha® tillpassad

Detta är ett viktigt ögonblick i ditt barns hörselresa. Förbered dig med frågor att ställa till barnets audionom.

Barn provar Baha-ljudprocessor

Detta hittar du på denna sida

 • Frågor att ställa till ditt barns audionom.
 • Information om när ditt barn får sin ljudprocessor tillpassad.
 • Tips under de första månaderna efter att ljudprocessorn har aktiverats.

När ditt barns aktiveringsdag närmar sig kommer du antagligen att känna dig nervös och exalterad.

För att hjälpa dig att förbereda dig har vi sammanställt en lista med frågor att ställa till ditt barns audionom.

Dessa frågor hjälper dig att få reda på vad du kan förvänta dig vid akriveringen och se till att alla är redo för livet med ett nytt hörselhjälpmedel.

Frågor som föräldrar kan ställa på tillpassningsdagen och tiden därefter

 1. Vad händer under mötet?
 2. Hur kommer det att kännas när ljudprocessorn programmeras?
 3. Kommer mitt barn att höra med en gång?
 4. Hur kommer det att låta?
 5. Hur lång tid tar det för mitt barn att anpassa sig till det nya ljudet?
 6. Hur sätter jag på mitt barns apparat och kan barnet ta på den själv?
 7. Hur fungerar den?
 8. Vilka tips har du när det gäller att använda den nya enheten?
 9. Hur ofta behöver jag ladda eller byta batterierna?
 10. Hur förvarar och sköter jag produkten?
 11. Vilka resurser rekommenderar du för rehabilitering?
 12. Vad händer om mitt barns hörsel förändras med tiden?
 13. Finns det ett nätverk av familjer med användare av benförankrade implantat som jag kan komma i kontakt med?

Vad händer vanligtvis vid tillpassningen?

Ditt barns audionom kommer att tillpassa och programmera ditt barns ljudprocessor ett par veckor efter operationen. Det är en enkel och snabb process.

Ljudprocessorn ansluts till programmeringsmjukvaran och placeras på ditt barns huvud. Ett återkopplingstest utförs – ditt barn får höra ljud via ljudprocessorn för första gången.

Ljudprocessorn programmeras för att uppfylla barnets individuella behov – specifika lyssningsprogram kan ställas in för olika hörselsituationer, såsom tysta eller bullriga miljöer.

Ditt barns nya hörsel är igång och klar att användas.

”När vi satte Baha 5 [ljudprocessorn] på honom (Jackson) var det magiskt. Han log och tittade på mig när jag talade svagt och sa hans namn. Mitt hjärta smälte, och i det ögonblicket försvann alla tvivel vi haft om huruvida vi fattat rätt beslut."*1

- Amanda, Jackson of Jackson, Cochlear™ BAHA® Systemmottagare

Vad du kan förvänta dig efter att ditt barns ljudprocessor aktiverats

När ditt barns’ ljudprocessor slås på kan det hända att alla nya ljud först blir lite överväldigande för barnet – det kommer att ta lite tid att vänja sig vid de nya ljuden. 

Följ apparatens skötsel- och underhållsanvisningar.

Vi har många ”instruktionsvideor”, och vår kundtjänst kan besvara dina frågor.

Tålamod och uthållighet lönar sig

Det krävs tid och ansträngning för att vänja sig vid en benförankrad apparat – det sker inte alltid med en gång.

Se till att ditt barn använder enheten för att vänja sig vid den och att han eller hon lyssnar på många olika ljud – musik, ljud i omgivningen och samtal omkring er.

Ditt barn kan börja använda ljudprocessorn hemma i vardagen och, när när han eller hon känner sig redo, gå vidare till mer krävande miljöer såsom utomhus eller offentliga platser.

Kvinna med implantat ler medan hon håller en man i handen

Kom i kontakt med en ambassadör

Kontakta någon som vet vad det innebär att ha nedsatt hörsel

M-bild

Kontakta oss

Ta kontakt med Cochlear

Nästa

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera. Din öronläkare eller audionom informerar dig om de faktorer som kan påverka resultatet. Läs alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida Användarvillkor .

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Rådgör med din öronläkare eller audionom för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-teknik.

Referenser

 1. Sharma SD, Cushing SL, Papsin BC, Gordon KA, Hearing and speech benefits of cochlear implantation in children: A review of the literature, Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2020 Mar 9;133:109984. doi: 10.1016/j.ijporl.2020.109984. [Epub före utskrift]