Lyssna Lära Tala – Från spädbarn till skolålder

 Lyssna Lära Tala ger både kunskap och ett flertal exempel på hur man i vardagliga sammanhang kan interagera med och stimulera barns förmåga att lyssna.

GettyImages-1206752844.jpg
Det är spännande och intressant att på nära håll få följa ett barn med en hörselnedsättning som utverklar talat språk. Med stor förväntan följer föräldrar sitt barns spårkutveckling från jollerstadiet till dess att barnet kan föra en dialog och har förmåga att förstå och göra sig förstådd via talat språk.

Motivation, engagemang och drivkraft hos föräldrar och förskolepersonal är av stor betydelse. Till detta kommer barnets behov av närhet tillsammans med betydelsefulla vuxna i en-till-en-situationer. Omgivningens behov av kunskap och medvetenhet om olika utvecklingsstadier i olika områden som hörsel, spårk, tal och kognition är av stor vikt.

Lyssna Lära Tala ger både kunskap och ett flertal exempel på hur man i vardagliga sammanhang kan interagera med och stimulera barns förmåga att lyssna. 
M-bild

Kontakta oss

Ta kontakt med Cochlear

Nästa

Ansvarsfriskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din audionom eller öronläkare kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.