Få din Baha®-enhet anpassad

Ögonblicket du väntat på närmar sig. Här är en lista över frågor som du kan ställa till din audionom, så att du vet vad du kan förvänta dig.

Baha-användare visar hur Baha-ljudprocessorn passar

Detta hittar du på denna sida

 • Frågor att ställa till din audionom.
 • Vad du kan förvänta dig av dagen då enheten anpassas för dig och tiden därefter.

Det är normalt att känna sig nervös och uppspelt när du förbereder dig för dagen då du börjar höra med ditt Baha®-system.

Vid ditt första besök kommer din audionom att anpassa din ljudprocessor och programmera den för dig.

Här är en lista över frågor som du kan ställa till din audionom, så att du vet mer om vad du kan förvänta dig.

 1. Vad händer under mitt besök?
 2. Hur kommer det att kännas när min ljudprocessor programmeras?
 3. Kommer jag att höra med en gång?
 4. Hur kommer det att låta? Kommer det att låta precis som jag minns, eller kommer det att låta mekaniskt eller gällt?
 5. Hur lång tid tar det för mig att anpassa mig till det nya ljudet?
 6. Hur tar jag på min ljudprocessor?
 7. Hur fungerar min ljudprocessor och mitt implantat?
 8. Vilka tips har du när det gäller att använda min nya ljudprocessor?
 9. Hur ofta behöver jag ladda eller byta batterierna?
 10. Hur förvarar och sköter jag min enhet?
 11. Vilka resurser och aktiviteter rekommenderar du för rehabiliteringen?
 12. Vad händer om min hörsel förändras med tiden?
 13. Finns det ett nätverk av användare av hörselimplantat på vår ort? Skulle du kunna sätta mig i kontakt med dem?
 14. Hur ofta bör jag besöka audionomen för uppföljning?

Vad händer vanligtvis på dagen när du får enheten anpassad?

Din audionom kommer att förklara hur din ljudprocessor fungerar och kommer att finjustera dina inställningar för ljudprocessorn.

Du kan börja med att lyssna på en serie med pipsignaler, följt av din audionoms och eventuella anhörigas röster.

Din hjärna kan behöva tid för att anpassa sig till din nya hörsel. Även om du kanske känner igen ljudet du har gått miste om, så ska du inte oroa dig om det inte händer med en gång.

”När min Baha precis hade aktiverats hörde jag saker jag inte hade hört på flera år. Det var verkligen fantastiskt. Tekniken var otrolig.”*¹

- John, Cochlear™ Baha®-användare

Efter att din ljudprocessor har slagits på

kommer du troligen att kallas till flera besök hos din audionom för att anpassa och finjustera din ljudprocessors program.

Du kan uppleva att vissa ljud är högre än andra. Detta är som förväntat, men säg till din audionom om du tycker att det är obehagligt.

Följ skötsel- och underhållsanvisningarna för din ljudprocessor. Vi har många ”instruktionsvideor” för att hjälpa till att besvara dina frågor.

Rehabilitering är grundläggande för din hörsel. Öva på att lyssna och prata så mycket som möjligt. Framstegen kan ta tid, så var ihärdig. Våra lättanvända rehabiliteringsprogram ger hjälp, och du kan anpassa dem efter dina behov och din inlärningsnivå.

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din öronläkare eller audionom kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Följ alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida med Användarvillkor.

*1 De åsikter som framförs är personens egna. Ta hjälp av din audionom eller öronläkare för att avgöra om du är en kandidat för Cochlear-tekniken.