Förvalta dina aktier

Cochlears aktieägare kan förvalta sina aktieportföljer med hjälp av det investerarcenter som erbjuds av vår aktieförvaltare, Computershare Investor Services.

Så snart du loggat in på investerarcentret kan du:

  • anmäla dig för att få elektronisk information för aktieägare

  • kontrollera ditt innehav och värde

  • visa och skriva ut utdelningsnotor och utforska utdelningshistoriken

  • uppdatera eller ändra din registrerade adress, betalningsinstruktioner, deltagande i återinvesteringsplanen för utdelningar (DRP), skatte- eller VPN-nummer

  • hitta viktiga kalenderdatum

  • få tillgång till ett antal blanketter för att ändra information om ditt innehav.

Klicka här för att logga in för att se ditt innehav.

All information du behöver för att granska ditt innehav online, inklusive aktieägarnummer (Holder Identification Number, HIM) eller referensnummer för aktieägare (Shareholder Reference Number, SRN) och postnummer finns på ditt innehavs- eller betalningsutdrag.

Om du vill ändra eller uppdatera någon av informationen om ditt innehav kommer du, som en extra säkerhetsåtgärd, att bli ombedd att registrera dig genom att välja ett användar-ID och lösenord som du lätt kan komma ihåg.

Du kommer också att bli ombedd att svara på tre personliga frågor för verifiering, ifall du skulle glömma ditt lösenord i framtiden.

Om du har använt investerarcentrets webbplats tidigare kommer du endast att bli ombedd att ange ditt lösenord.

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din öronläkare eller audionom kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Läs alltid bruksanvisningarna. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida Användarvillkor .