Vi förändrar

Vi hjälper till att omvandla människors förståelse och behandling av hörselnedsättning.

Cochlear-användaren Mattias bergsklättrar med sin familj

En värld av möjligheter

De livsförändrande möjligheter som hörsel ger inspirerar oss att utveckla hörsellösningar av högsta kvalitet för människor i alla åldrar med måttlig, svår eller grav hörselnedsättning.

Det är också därför vi tillhandahåller tjänster och löpande support för att hjälpa dig eller dina närstående att höra så bra det bara går, oavsett var de är.

Professor Graeme Clark trär ett grässtrå i en snäcka

Ett grässtrå som gav upphov till en innovation

I nästan 40 år har Cochlear hjälpt människor över hela jorden in i en värld av ljud. Professor Graeme Clark, öronkirurg, har själv sett vilken isolering och frustration det innebär att leva i en värld av tystnad, eftersom hans far kämpade med hörselsvårigheter. 

På en semester 1977 när Graeme lekte med en snäcka och ett grässtrå, insåg han att det fanns ett säkert sätt att föra in elektroder i innerörat. Det var hans beslutsamhet att hjälpa andra som gjorde vår första implanterbara lösning till verklighet, och som åter gjorde det möjligt för hans patient Rod Saunders att höra – och förde tillbaka musiken i hans liv.

Idag är Cochlear global ledare inom implanterbara hörsellösningar, och har hjälpt hundratusentals människor i hela världen till ett liv med hörande. 

När andra sa att det inte gick samarbetade Graeme Clark för att skapa en banbrytande lösning, när alla försökte skynda på satte han människor i främsta rummet, och när det fanns tvivel höll han ut och inspirerade andra att följa efter. Hans pionjäranda som drevs av att förbättra människors liv och som började för så många år sedan fortsätter att driva oss framåt idag.

 

Förstagångshändelser som har förändrat liv runt om i världen

Cochlear är den första organisation som har fått ett multikanalsimplantat godkänt av Food and Drug Administration i USA.1

Ett cochleaimplantat

1978 – Rod Saunders blev den första person som fick ett multikanalsimplantat. ”Hej, Rod”, var de första orden han hörde.

Ett multikanalsimplantat

1982, vid 37 års ålder, blev Graham Carrick den första mottagaren av ett kommersiellt Cochlear Nucleus®-implantat.

Cochlears första mottagare av ett kommersiellt Cochlear Nucleus implantat Graham Carrick

Vid 4 års ålder blev Holly McDonnell den första användaren av ett Cochlear™ Nucleus® -implantat som var barn.

Första barnet som fick ett Nucleus-implantat, Holly McDonnell

För över 40 år sedan blev Mona Andersson från Sverige den första person som fick ett benledande Cochlear™ Baha®-implantat.

Första användaren av ett Baha-implantat Mona Andersson från Sverige

Vid 102 års ålder är Jack Walley den äldsta användaren av ett cochleaimplantat hittills.

Äldsta användaren hittills Jack Walley

Cochlears ljudprocessorer var först med dubbla mikrofoner2 som gör att människor kan fånga upp ljud från alla håll.

Ett cochleaimplantat med dubbla mikrofoner

På bilden: Nucleus® Freedom™ cochlea-implantatsystem 2005.

Cochlears ljudprocessorer är världens minsta och lättaste,3  vilket gör att den är mer bekväm att bära.

Ett cochleaimplantat

Våra benförankrade implantat och cochleaimplantat var de första med Made for iPhone-ljudprocessorer4, som gör att man kan strömma musik, telefonsamtal och underhållning direkt till sin ljudprocessor.

En kvinna med ett cochleaimplantat använder en iPad

Friskrivning

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultatet kan variera, och din öronläkare eller audionom kan informera dig om vilka faktorer som kan påverka resultatet. Läs alltid bruksanvisningarna. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.

En fullständig lista över Cochlears varumärken finns på vår sida Användarvillkor .

Referenser

  1. Clark G. Cochlear Implants: Fundamentals and Applications. Springer-Verlag; New York: 2003.
  2. Patrick JF, Busby PA, Gibson PJ. The development of the Nucleus® Freedom™ cochlear implant system. Trends in amplification. 2006 Dec;10(4):175-200.
  3. Cochlear Limited D1190805. CP1000 Processor Size Comparison. 2019, Sept; Data på fil.
  4. Apple Inc. 'Compatible hearing devices' [Internet]. Apple support. 2017 [citerad 15 februari 2019]. Kan hämtas från: https://support.apple.com/en-au/HT201466#compatible