Tecken på hörselnedsättning

De första symptomen kanske inte alltid är uppenbara.

Older couple holding hands

Det är ofta lättare, och mindre stressigt, att ignorera ett problem med hörseln och tro att det är ett tillfälligt problem. Eller så tror vi att vi måste lära oss att leva med det i stället för att leta efter en lösning.

Det är viktigt att veta att de flesta hörselskador blir värre med åren. Ju tidigare ett problem upptäcks och behandlas, desto större är chansen att förhindra ytterligare hörselskador - och få bästa möjliga resultat av behandlingen.

Om du svarar "ja" på flera av följande frågor bör du ta kontakt med en läkare.

 • Har du svårt att höra konversationer, särskilt i bullriga miljöer?
 • Måste du ofta be personer att upprepa vad de har sagt?
 • Missförstår du vad folk säger?
 • Tycker du att det är svårt att höra vad folk säger i telefonen?
 • Måste du skruva upp volymen på TV:n eller radion för att höra bra, medan andra tycker att det är för hög volym?
 • Tycker du att folk mumlar när de pratar?
 • Har du svårt att höra naturens ljud, som t.ex. fåglar som kvittrar eller regndroppar?
 • Håller du med i konversationer utan att vara säker på vad folk säger?
 • Undviker du konversationer eftersom du tycker det är svårt att höra?
 • Måste du läsa läppar för att förstå vad folk säger?
 • Behöver du anstränga dig för att följa med i konversationer?
 • Upplever du tinnitus (ihållande surr, ringningar eller andra ljud)?

 

Om du tror att du eller ditt barn har en hörselnedsättning, kontakta din närmaste CI-klinik eller en audionom eller öronläkare.