Hörselnedsättningens inverkan

Låt inte hörselnedsättningen inverka negativt på ditt liv.

Friends in the kitchen

Hur hörselnedsättningen kan påverka ditt liv

Studier visar att obehandlad hörselnedsättning kan ha negativ inverkan, både mentalt och fysiskt 1. Det spelar ingen roll om det händer plötsligt eller gradvis, hörselnedsättning är deprimerande och du kan känna att du tappar kontakten med människor omkring dig. Det är ansträngande att koncentrera sig hela dagen för att höra och du kan känna dig frustrerad och uttröttad. Du kanske undviker sociala situationer, även med dina närmaste. Hörselnedsättning kopplas även samman med försämrat minne, sämre inlärningsförmåga och effektivitet på jobbet. Hörselnedsättningen reducerar din uppmärksamhet och kan därmed utgöra en risk för din personliga säkerhet. Men det värsta med hörselnedsättning är att den förstör värdefulla, vardagliga händelser - från vardagssamtal med familj och vänner till att kunna sjunga med till din favoritsång på radion.

Är du en kandidat för ett implantat – hur snabbt bör du bestämma dig?

Svaret är - på en gång. Med ett cochleaimplantat eller ett benförankrat implantat kan du att ta del av möjligheterna i en hörande värld. Som t.ex. att tala i telefonen, lyssna på musik, se på TV, delta på arbetsmöten och kommunicera med vänner och familj. Alla dessa fördelar, varför vänta? Nästan 80 % av alla personer som fått ett cochleaimplantat inom ett år efter att de fick reda på att de var kandidater, sa att de skulle skaffat ett cochleaimplantat tidigare om de fått välja igen2.

Vad är nästa steg?

Boka en tid med din audionom eller öronläkare för att diskutera om ett implantat är rätt lösning för dig. Om du inte har någon att tala med kan vi hjälpa dig med att hitta en klinik nära dig.

Om du tror att du har ett problem med din hörsel, kontakta din närmaste CI-klinik eller en hörselspecialist.

 

 

Fotnoter

  1. National Academy on an Aging Society, Hearing Loss: A Growing Problem that Affects the Quality of Life, December, 1999.
  2. Cochlear Americas Recipient Survey, June 2008.