Sensorineural hörselnedsättning

Termen sensorineural hörselnedsättning beskriver två problem: sensorisk nedsättning i innerörat och neural nedsättning i hörselnerven.

Sensoneural hearing loss

Vad är det?

Förut kunde sensorineural hörselnedsättning kallas för ”nervdövhet”. Vi vet att i de flesta fall härstammar problemet från innerörat och inte från hörselnerven. Men vi fortsätter att gruppera dessa två problem tillsammans eftersom innerörat och hörselnerven sitter ihop och måste arbeta tillsammans.

Det är ytterligare en orsak för att behandla hörselnedsättning så snabbt som möjligt - de neurala mer centrala delarna i hörselsystemet behöver data från perifera sensoriska delarna för att växa och förbli hälsosamma.

Vad är orsaken?

Det finns flera olika orsaker till sensorineural hörselnedsättning men de kan i allmänhet delas upp i två kategorier: medfödda och förvärvade.

Medfödd hörselnedsättning finns redan vid födseln och är det vanligaste problemet hos nyfödda. Det kan vara ärftligt eller orsakas av onormal fosterutveckling. Innan ett vaccin för röda hund hade utvecklats var detta en vanlig orsak för medfödd hörselnedsättning.

Förvärvad hörselnedsättning inträffar efter födseln och kan orsakas av många faktorer. Orsakerna kan vara trauma, presbyakusi (åldersrelaterad hörselnedsättning), bullerexponering från maskiner eller vapen, Ménières sjukdom och meningit. Ototoxiska läkemedel - som skadar örat men kan vara nödvändiga för att behandla livshotande medicinska tillstånd, kan även orsaka hörselnedsättning. En tumör i örat kan orsaka, en mera ovanlig, neural hörselnedsättning.

Vad är symptomen?

Om skadorna finns i båda öronen, betyder en sensorineural hörselnedsättning att det kan vara svårt att förstå tal, även om ljudet verkar vara tillräckligt starkt. Om skadan sitter i ett öra kan det vara svårt att lokalisera ljud eller att höra bra när omgivningen är bullrig.

Vilka behandlingar finns det?

Det finns varierande behandlingar för sensorineural hörselnedsättning, beroende på skadans grad och om den är en- eller dubbelsidig.

Två öron

Hörapparater kan hjälpa personer med lindrig till måttlig sensorineural hörselnedsättning i båda öronen. För högre grad av hörselnedsättning hjälper inte hörapparater tillräckligt bra. Detta beror på att ljudet förvanskas av en sensorineural hörselnedsättning. Om man förstärker ljudet låter det starkare, men inte nödvändigtvis tydligare. Även hörapparater av god kvalitet kan låta förvrängda om innerörat är allvarligt skadat.

Om du har en allvarlig till grav hörselnedsättning och hörapparater inte längre är till någon hjälp, kan det vara dags att skaffa information om cochleaimplantat. Ett cochleaimplantat är en implanterad elektronisk enhet som går förbi de skadade inre delarna i örat och stimulerar hörselnerven direkt. Medan hörapparater förstärker ljudet omvandlar cochleaimplantatet ljudvågorna till elektriska impulser som imiterar din naturliga hörsel.

Mer information om Nucleus®-systemet

Ett öra

Om du har en lindrig till allvarlig sensorineural hörselnedsättning i ett öra är en av de vanligaste behandlingsmöjligheterna en hörapparat. Men eftersom en hörapparat kräver resterande hörsel hjälper de inte vid grav hörselnedsättning.

Vid grav hörselnedsättning kan Baha® benförankrade implantat skicka ljudet genom skallbenet, från det skadade örat till det fungerande innerörat på andra sidan. Detta gör det lättare att förstå tal i bullriga situationer och minskar dämpningen av ljudet från den döva sidan. Om du har normal hörsel eller en lindrig hörselnedsättning i det andra örat kan ett benförankrat implantat vara ett bra alternativ för dig.

Mer information om Baha-systemet