Hörselnedsättningens grad

En hörselnedsättning kan klassas som lindrig, måttlig, svår eller grav.

A man listenting to the audiologist

Ett hörseltest mäter hur mycket ljud vi kan höra. Det finns många olika typer av tester och en audionom utför de tester som krävs för att fastställa hur väl hörseln fungerar. Resultatet av hörseltesterna kan visas i ett diagram som kallas audiogram.

Genom att mäta hörseln får du veta vilken typ av hörselproblem du eller ditt barn kan ha och med hjälp av resultaten kan audionomen föreslå olika behandlingsmetoder.

Hörselnedsättning mäts i decibel hörnivå (eller dB HL). Värdet visar det svagaste ljudet du eller ditt barn kan höra. Hörnivån kan mätas för rena toner eller tal och den kan fastställas för båda öronen (bilateralt) eller för varje öra för sig (unilateralt).

Hörselnedsättningen klassas sedan som lindrig, måttlig, allvarlig eller grav.

 • Normal hörsel
  Du hör svaga ljud ner till 20 dB HL.
 • Lindrig hörselnedsättning
  Hörselnedsättning i det bättre örat på 25-39 dB HL.
  Du kan ha problem att förstå tal i bullriga situationer.
 • Måttlig hörselnedsättning
  Hörselnedsättning i det bättre örat på 40-69 dB HL.
  Du har problem att uppfatta tal utan hörapparat.
 • Allvarlig hörselnedsättning
  Hörselnedsättning i det bättre örat på 70-89 dB HL.
  Kräver starka hörapparater eller ett implantat.
 • Grav hörselnedsättning
  Hörselnedsättning i det bättre örat över 90 dB HL.
  Du är till stor del beroende av läppavläsning och/eller teckenspråk, eller att använda implantat.

Om du tror att du eller ditt barn har en hörselnedsättning, kontakta din närmaste CI-klinik eller en audionom eller öronläkare.