Small Talk

För familjer till nyfödda bebisar med hörselnedsättning och professionella

Boy playing with blocks

Small Talk är ett viktigt stöd för föräldrar till bebisar vars hörselnedsättning upptäckts genom hörselscreening. Tidig hörselstimulans samt att föräldrar kommunicerar med sitt barn från födseln med röst, gester och mimik är viktigt för att barnet ska få en god språkutveckling. Inom habiliteringen och förskola kan du vägleda föräldrarna.

Small Talk visar på ett praktiskt sätt med exempel från verkligheten via DVD hur det kan gå till.

 

Small Talk Blankett

Mer information/annons