Hybrid™ system

Bruksanvisningar och tips för felsökning hjälper dig att uppnå bästa möjliga hörförmåga i olika miljöer.

Behöver hjälp?

Har du en fråga eller helt enkelt behöver mer information? Vi hjälper gärna till!

Kontakta oss!