Kanso®-ljudprocessorn

Praktisk information om hur man använder Kanso®-ljudprocessorn i vardagen som inkluderar instruktionsvideor, tips angående skötsel av ljudprocessorn, bruksanvisningar, vanliga frågor och felsökning.