Anslutningar

Din ljudprocessor kan anslutas på tre sätt: med magneter, med en distans eller med Baha® Softband. Här ger vi information om hur du sätter fast ljudprocessorn på var och en av dessa anslutningar och hur du sköter dem på bäst sätt.

  • Magnetkoppling

    De interna och externa magneterna bildar en osynlig länk mellan ljudprocessorn och implantatet. Här visar vi hur du kopplar ljudprocessorn till magneterna och hur du sköter den externa magneten på bästa sätt. Läs mer

  • Distanskoppling

    Distansen utgör en direkt anslutning mellan ljudprocessorn och implantatet för att ge bättre hörförmåga. Här visar vi hur du ansluter ljudprocessorn till distansen och hur du sköter distansen och mjukvävnaden runt den. Läs mer

  • Baha® Softband

    Baha® Softband är avsett för små barn och för längre tids användning av personer som inte kan få ett implantat, men som ändå kan ha nytta av benförankrad hörselförstärkning. Här visar vi hur du ansluter ljudprocessorn till Softband och hur du sköter det på bästa sätt. Läs mer