Använda telefonen

Baha new users support

Dessa instruktioner hjälper dig att snabbare ringa och ta emot telefonsamtal – och få bästa möjliga ljudkvalitet med din Baha.

Två sätt att använda din Baha med en telefon:

  1. Direkt med en fast telefon eller mobiltelefon
  2. Med en telespole och en fast telefon.

Använda din Baha direkt med en fast telefon eller mobiltelefon

  1. Håll telefonen nära Baha-ljudprocessorns mikrofon i stället för nära örat.
  2. Prata i telefonen som vanligt.

Använda din Baha med en telespole och en fast telefon. (Endast för huvudburna enheter)

  1. Anslut telespolen till Baha.
  2. Sätt telespolen i läge T eller MT.
  3. Håll luren nära telespolen.

Är din telefon kompatibel?

Alla fasta telefoner är inte kompatibla med telespolar. Kontrollera kompatibiliteten med telefontillverkaren.

Hörs det visslande ljud?

Det är viktigt att varken du eller luren vidrör ljudprocessorn eftersom detta kan orsaka återkoppling (visslande ljud).

 

 

Ansvarsfriskrivning