Rengöring och skötsel av huden och distansen

Baha new users support

Efter operationen

För bästa resultat ska du sköta distansen väl för att undvika komplikationer i hud och vävnader runt distansen. Om området har läkt tas förbandet bort 10–14 dagar efter ingreppet. Om det inte har läkt kan förbandet behöva sitta kvar lite längre.

Hemma är det viktigt att du håller en god daglig hygien. Under de första veckorna efter att förbandet har tagits bort ska du tvätta håret noga och använda en alkoholfri våtservett för att hålla huden runt distansen ren.

Baha aftercare cleaning

Daglig rengöring:

Efter de första veckorna kan du börja rengöra utsidan av distansen med den medföljande särskilda rengöringsborsten för distansen. Vänd sidan med borst mot distansens sida och ta bort eventuell smuts som kan ha ansamlats runt distansens kant. Du kan göra detta medan du badar eller duschar. Använd mild tvål och rikligt med varmt vatten. När du är klar med badet eller duschen, använd en alkoholfri våtservett och torka bort eventuell resterande smuts.

Baha aftercare daily cleaning

Veckorengöring

Rengör insidan av distansen varje vecka med den särskilda rengöringsborsten för distansen, eftersom det även kan samlas smuts inuti distansen. Kontakta din läkare eller hörselvårdsklinik om du upplever ömhet eller inflammation eller om distansen känns lös. Det är alltid bra att gå på regelbundna kontroller!

Kom ihåg

  • Rengör alltid distansborsten med mild tvål och varmt vatten och låt den lufttorka. Byt borste var tredje månad eller om du har haft en infektion.
  • Om du har implantat bilateralt ska du använda två separata rengöringsborstar (en för varje distans) för att undvika överföring av smittämnen.
  • Du kan få nya rengöringsborstar från din hörselvårdsklinik eller beställa från Cochlear.

Baha aftercare weekly cleaning

 

 

 

Ansvarsfriskrivning