Fästa säkerhetslinan

Baha new users support

Om du deltar i aktiviteter där det finns risk att du tappar ljudprocessorn rekommenderar vi att du använder den medföljande säkerhetslinan. För in linan i fästhålet och fäst den i kläderna. Obs! Barn med Baha-ljudprocessorer bör alltid använda säkerhetslinan.

Baha BP100 and BP110 Safety line

 

 

 

Ansvarsfriskrivning