Faktorer som påverkar batteriets livslängd

Baha new users support

Batteriets livslängd påverkas av flera faktorer. Märket är en faktor, låga temperaturer och användningstid är andra. Program- och volyminställningar samt användning av FM-utrustning kan också påverka livslängden. Därför är det viktigt att alltid använda kraftfulla batterier av hög kvalitet. 

Kom ihåg att batteriets hållbarhet börjar avta så snart plastremsan tas bort och batteriet exponeras för luft, även om det inte används.

 

 

Ansvarsfriskrivning