Cochlear™ Baha® 5 Smart App

Med Baha® 5 Smart App kan du optimera hörupplevelsen direkt från din iPhone.

Fördelar med Baha® 5 Smart App

 • Ändra program, aktivera strömning och justera volymen snabbt och enkelt.
 • Justera diskant och bas och skräddarsy dina ljudprocessorinställningar och länka dem till dina favoritplatser.
 • Få hjälp och praktiska användarråd.
 • Hitta en förlorad eller borttappad ljudprocessor.

Så installerar du Baha 5 Smart App

 

 

 

Kompatibilitet

Cochlear Baha 5 Smart App är kompatibel med iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4:e generationen), iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini och iPod touch (5:e generationen) med iOS 8.1 eller senare.

Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad och iPod touch är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Användarvillkor

Baha® 5 Smart App är avsedd för användning med Cochlear™ Baha 5-ljudprocessorn. Baha 5 Smart App skickar och tar emot signaler från Baha-ljudprocessorer via utvalda mobila enheter som appen har tagits fram för. Meddelanden om uppdateringar för Baha 5 Smart App ska inte inaktiveras. För att Baha 5 Smart App ska fungera korrekt och vara uppdaterad rekommenderas att användaren alltid installerar alla uppdateringar. Baha 5 Smart App får bara användas med de Baha-ljudprocessorer den är avsedd för. Cochlear tar inget ansvar för om Baha 5 Smart App används med andra enheter. Förutom ansvar som inte kan frångås enligt tillämplig lag frånsäger vi oss härmed allt ansvar som uppkommer direkt eller indirekt av användningen av Baha 5 Smart App. Vi frånsäger oss alla direkta, indirekta, särskilda eller oförutsedda skador eller följdskador eller straffrättsliga ekonomiska påföljder som uppstår genom användning av denna Baha 5 Smart App eller data i densamma.

Mobilapplikation

I syfte att kunna erbjuda dig en förbättrad Cochlear-upplevelse tar vi gärna emot grundläggande information om hur du använder Baha 5 Smart App. Om du delar med dig av information om hur du använder funktionerna kan vi lära oss om mer om Baha 5 Smart App och hur vi kan förbättra framtida uppdateringar och produktlanseringar. Vårt mål är att använda kunskapen om användarbeteende för att ytterligare förbättra användarupplevelsen av våra framtida mobilapplikationer.

Typ av information som samlas in

Cochlear samlar in information genom att analysera hur funktionerna i Baha 5 Smart App används i allmänhet. Detta kan till exempel vara information om hur mycket en funktion används och när den vanligtvis aktiveras. Vi samlar in information från samtliga användare sammanslaget och spårar eller analyserar inte ditt individuella beteende. Informationen vi samlar in är sammanslagen, anonym och ej personligt identifierbar information från alla aktiva Baha 5 Smart App-användare.

Cochlear samlar in följande typ av information:

 • Information om applikationens funktioner
  Vi kan samla in information om de tjänster som används och hur de används. I praktiken kan detta vara information om funktioner som används, hur ofta de används och hur länge de används.
 • Information om typ av enhet
  Vi kan samla in allmän enhetsspecifik information, till exempel typ av mobil enhet och mobilt operativsystem.
 • Information från tekniska loggar
  Vi kan automatiskt samla in och lagra viss teknisk information i serverloggar. Detta kan till exempel vara följande:
  • Detaljer om hur applikationerna används.
  • Internetprotokoll.