Baha® 5 SuperPower-ljudprocessorn

I det här avsnittet får du information om hur du använder Baha 5® SuperPower-ljudprocessorn och hur du ändrar inställningar och program.

Översikt

Ljudprocessorenhet
Aktuator
Kabel
Mikrofoner
Batterimodul
Öronkrok
Snäppkoppling
Knappar
Visuell indikator

Det finns två olika batterimoduler för Baha 5 SuperPower-ljudprocessorn: den vanliga uppladdningsbara batterimodulen med längre batteritid (minst 32 timmar*), och den uppladdningsbara och lite mindre Compact-batterimodulen (batteritiden är minst 16 timmar*). Använd endast de uppladdningsbara batterimodulerna och batteriladdarna som levereras eller rekommenderas av Cochlear. Be din audionom om mer information om vilken batterimodul du ska välja.

*Beroende av strömning, ljudmiljöer och förstärkningsinställningar.

Obs.: Sätt på dig Baha 5 SuperPower genom att först fästa aktuatorn till distansen eller magneten och sedan ta på ljudprocessorenheten.

Läs mer om anslutnings-
möjligheter

Ladda ned Baha Smart App nu

Låsa batterimodulen

För att förhindra att batteriluckan öppnas av misstag finns en låsmekanism i batterifacket. Denna är särskilt lämplig när ljudprocessorn bärs av ett barn. Använd verktyget för den barnsäkra batteriluckan som medföljer ljudprocessorn för att låsa och låsa upp batterimodulen.

Steg för steg:

  1. För att låsa batterimodulen placerar du låsverktyget i skåran på batterimodulens lucka. För upp låsspärren till dess översta läge.
  2. För att låsa upp batteriluckan, för ned låsspärren till dess nedersta läge.

Batteriladdare

De laddningsbara batterierna kan laddas om minst 365 gånger. Batteritiden beror på vilka program som används till vardags, ljudmiljön och batteriets storlek. För längsta möjliga batteritid på laddningsbara batterier ska du alltid ladda upp batterierna helt innan de används.

Använd olika uttag när du laddar batteriet för att få ett jämnt slitage.

Kontrollera att batteriladdaren är ren. Om den är smutsig eller dammig ska du dra ur sladden till batteriadaptern och ta ur alla eventuella batterimoduler och försiktigt borsta bort smutsen eller dammet från batteriladdarens uttag.

Alternativ för att bära processorn

Öronkrok

Med hjälp av öronkroken hålls ljudprocessorenheten på plats bakom örat. Öronkroken finns i storlekarna large, medium och small. Den minsta öronkroken kan göras barnsäker.

Obs.: För att undvika utnötning ska öronkroken tas bort från ljudprocessorenheten endast när det verkligen är nödvändigt.

Earhook +

Med hjälp av Earhook+ hålls ljudprocessorenheten på plats bakom örat när den sitter i läget UTE. Earhook+ finns i storlekarna large och medium och i olika färger.

Obs.: För att undvika utnötning ska öronkroken tas bort från ljudprocessorenheten endast när det verkligen är nödvändigt.

LiteWear

Den transparenta LiteWear sätts fast med klämma i kläderna och håller fast ljudprocessorenheten på ditt bröst.

Låt pluggen eller öronkroken sitta kvar på ljudprocessorenheten för att skydda programmeringskontakten mot smuts och damm.

Mikrofonskydd

Byt mikrofonskydden var tredje månad, om de ser smutsiga ut eller om du märker en försämring av ljudkvaliteten. Byt alltid båda mikrofonskydden samtidigt.


Snabblänkar

 

 

Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad och iPod touch är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.

Ansvarsfriskrivning

Mer information om indikationer, kontraindikationer och varningar samt användaranvisningar finns i respektive enhets bruksanvisning.