Baha® 5 Power-ljudprocessor

I det här avsnittet får du information om hur du använder Baha 5® Power-ljudprocessorn och hur du ändrar inställningar och program.

Översikt

Visuell indikator
Mikrofoner
Batterilucka
Volymknapp
Fäste för säkerhetslina
Barnsäkert lås
Programknapp, knapp för trådlös strömning av ljud
Snäppkoppling

I Baha 5 Power används engångsbatterier av zink-lufttyp med storlek 675. Batterierna som levereras med ljudprocessorn är de batterier Cochlear rekommenderar.

Läs mer om anslutnings-
möjligheter

Ladda ned Baha Smart App nu

Låsa batteriluckan

För att förhindra att batteriluckan öppnas av misstag är den försedd med en låsmekanism. Denna är särskilt lämplig när ljudprocessorn bärs av ett barn. Använd verktyget för den barnsäkra batteriluckan som medföljer ljudprocessorn för att låsa och låsa upp batteriluckan.

Steg för steg:

  1. För att låsa batteriluckan placerar du låsverktyget i skåran på luckan. För upp låsspärren till dess översta läge.
  2. För att låsa upp batteriluckan för du ned låsspärren till dess nedersta läge och öppnar sedan försiktigt batterifacket.

Baha säkerhetslina

Om du deltar i aktiviteter där det finns risk att du tappar ljudprocessorn rekommenderar vi att du använder den medföljande säkerhetslinan. För in linan genom fästhålet och fäst den i kläderna.

Obs.: Säkerhetslinan ska alltid användas när Baha-ljudprocessorn används av ett barn.

 

 

Ansvarsfriskrivning

Mer information om indikationer, kontraindikationer och varningar samt användaranvisningar finns i respektive enhets bruksanvisning.

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultaten kan variera. Din öronläkare eller audionom informerar dig om de faktorer som kan påverka resultatet. Läs alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.