Baha® 5-ljudprocessorn

I det här avsnittet får du information om hur du använder Baha® 5-ljudprocessorn och hur du ändrar inställningar och program, samt vilka tillbehör som finns.

Baha 5 Sound Processor user

Översikt

Baha 5 Sound Processor overview
Mikrofoner
Skydd för CS44-ingång
Batterilucka
Fäste för säkerhetslina
Programknapp, knapp för trådlös strömning av ljud
Snäppkoppling

I Baha 5-ljudprocessorn används engångsbatterier av zink-lufttyp med storlek 312. Batterierna som levereras med ljudprocessorn är de batterier Cochlear rekommenderar.

Läs mer om anslutnings-
möjligheter

Ladda ned Baha Smart App nu

Barnsäker batterilucka

För att förhindra att batteriluckan öppnas av misstag finns en barnsäker lucka till batterifacket som tillval. Denna är särskilt lämplig när ljudprocessorn bärs av ett barn.

Kontakta din audionom om du vill byta batterilucka.

Steg för steg:

  1. Lås upp enheten genom att försiktigt föra in en pennspets i det lilla hålet på batteriluckan och varsamt öppna batterifacket.
  2. Lås enheten genom att försiktigt stänga batteriluckan tills den är helt tillsluten.
Baha 5 Sound Processor with safety line

Baha säkerhetslina

Om du deltar i aktiviteter där det finns risk att du tappar ljudprocessorn rekommenderar vi att du använder den medföljande säkerhetslinan. För in linan genom fästhålet och fäst den i kläderna.

Obs.: Säkerhetslinan ska alltid användas när Baha-ljudprocessorn används av ett barn.

 

Ansvarsfriskrivning

Mer information om indikationer, kontraindikationer och varningar samt användaranvisningar finns i respektive enhets bruksanvisning.

Prata med din öronläkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. Resultaten kan variera. Din öronläkare eller audionom informerar dig om de faktorer som kan påverka resultatet. Läs alltid bruksanvisningen. Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant för produktinformation.