Felsökning av din ljudprocessor

Detta avsnitt innehåller användbar information om du upplever problem med din Cochlear™ Baha® 4-ljudprocessor.

 

Kontrollera först batteriet

Det första du ska göra när du felsöker din ljudprocessor är att kontrollera om det är problem med batteriet, vilket bland annat kan göra att inget ljud hörs eller att ljudet är hackigt, svagt, förvridet, knastrande eller brummande eller att strömningen avbryts. Den batterityp som levererades med ljudprocessorn när du fick den är de batterier vi rekommenderar.

Se listan och rekommendationerna nedan om du fortfarande upplever problem efter att ha kontrollerat och/eller bytt batteri enligt instruktionerna i ljudprocessorns bruksanvisning.

Om inget ljud hörs:

 1. Kontrollera att ljudprocessorn är på genom att hålla ned den främre knappen.
 2. Om ljudprocessorn är inställd på DAI-program ska du byta till program 1 eller 2 genom att snabbt trycka på den mittersta knappen.
 3. Höj volymen genom att trycka på den främre knappen ovanpå ljudprocessorn.
 4. Byt batterilucka om mikrofonens hölje är smutsigt eller igentäppt.

Om ljudet är hackigt eller om det förekommer återkoppling eller visslande ljud:

 1. Kontrollera att inga föremål, t.ex. glasögon eller hjälm, kommer i kontakt med Baha-ljudprocessorns hölje.
 2. Sänk volymen om den är för hög.
 3. Kontrollera att batteriluckan sitter rätt.
 4. Byt ut batteriluckan om den är skadad.
 5. Om inget av stegen ovan hjälper kan programmeringen behöva justeras. Kontakta din audionom.

Om ljudet är förvridet eller hackar:

 1. Volymen kanske är för hög. Sänk volymen.
 2. Ta bort batteriluckan och sätt tillbaka den korrekt.
 3. Byt ut batteriluckan om den är skadad.
 4. Använd en torksats över natten för att ta bort fukt från ljudprocessorn.
 5. Kontakta din audionom om distansen sitter löst. FÖRSÖK INTE SKRUVA ÅT DISTANSEN själv.
 6. Om inget av stegen ovan hjälper kan programmeringen behöva justeras (t.ex. med ett återkopplingstest). Kontakta din audionom.

Läs alltid bruksanvisningen för fler anvisningar.

 • Bruksanvisningar för din ljudprocessor
 •