Statusindikatorer

Cochlear™ Baha® 4-ljudprocessorn är utrustad med ljudsignaler som ger olika typ av information i form av pip.

Status indicators for your Baha sound processor

Så ska statusindikatorerna (pipen) tolkas

  • Varje gång du trycker på en volymknapp ger ljudprocessorn ifrån sig ett pip. När du når lägsta eller högsta volym markeras detta med ett långt pip.
  • Baha 4 Sound Processor Wireless StreamingFör att aktivera trådlös strömning av ljud håller du ned den mittersta knappen tills en ljudsignal bekräftar aktiveringen.
  • Switching program on your Baha 4 Sound ProcessorDu kan byta program genom att trycka på den mittersta knappen när ljudprocessorn redan är på. Ljudprocessorn ger ifrån sig ett pip för program 1, två pip för program 2 osv.

Obs! Din audionom kan inaktivera dessa pip om du vill.