Sätta fast och ta av

Det är enkelt att sätta fast och ta av Baha®-ljudprocessorn.

Operating your Baha 4 Sound Processor

 

Sätta fast ljudprocessorn

Attaching your Baha Sound Processor

Din Baha-ljudprocessor är utformad för att snäppas fast på distansen. Sätt fast ljudprocessorn genom att luta en aning på den och sedan vika den på plats. Se till att inget hår kommer i vägen. Viktekniken gör att du inte behöver trycka lika hårt på distansen och förhindrar obehag.

Ta av ljudprocessorn

Removing your Baha Sound Processor

För att ta av ljudprocessorn lyfter du på håret, för in en fingertopp under ljudprocessorn och viker försiktigt ut den tills den lossnar. Dra aldrig ljudprocessorn rakt utåt.