Justering av ljudprocessorn

Här förklarar vi hur du justerar volymen, byter program och ändrar inställningar i din Cochlear™ Baha® 4-ljudprocessor.

Baha user Anna

Justera volymen

Din audionom har ställt in volymen för ljudprocessorn och programmerat den för användning på höger eller vänster sida av huvudet (bilderna visar ljudprocessor på höger sida). När ljudprocessorn placerats på huvudet höjer du volymen med den främre knappen och sänker med den bakre.

Du kan justera volymen medan du har på dig ljudprocessorn. Håll tummen under ljudprocessorn medan du trycker på knapparna ovanpå ljudprocessorn med pekfingret.

Varje gång en volymknapp trycks in hörs ett pip. När du når lägsta eller högsta volym markeras detta med ett långt pip.

Om du inte kan höja eller sänka volymen så mycket som du vill ska du kontakta din audionom så att han eller hon kan finjustera ljudprocessorn efter dina önskemål.


Byta program

Switching program on your Baha 4 Sound Processor

Din Baha 4-ljudprocessor kan programmeras med upp till fyra olika program för olika ljudmiljöer. Tryck snabbt ned och släpp den mittersta knappen för att byta program. Du kommer då att höra ljudsignaler beroende på vilket program du har valt (ett pip för program 1, två för program 2 osv.).

Ett valfritt DAI-program som ställs in av din audionom kan användas för att ta in ljud enbart från tillbehör som är anslutna till elingången. I alla andra program tas ljud från elingången in tillsammans med ljud från mikrofonen.

Du kan byta program medan du har på dig ljudprocessorn. Håll tummen under ljudprocessorn medan du trycker på knapparna ovanpå ljudprocessorn med pekfingret.


Trådlös strömning av ljud

Baha 4 Sound Processor Wireless Streaming

För att aktivera trådlös strömning av ljud håller du ned den mittersta knappen tills en ljudsignal bekräftar aktiveringen.

Du kan aktivera strömningen medan du har på dig ljudprocessorn. Håll tummen under ljudprocessorn medan du trycker på knapparna ovanpå ljudprocessorn med pekfingret.


Cochlear Baha Remote Control (tillval)

Cochlear Baha Remote Control Wireless Accessories

Med nya Cochlear Baha Remote Control kan du göra trådlösa justeringar av din Baha 4-ljudprocessor. Med de enkla knapparna och den tydliga displayen kan du utan att vidröra eller ta av ljudprocessorn byta program, justera volymen, aktivera strömningsläge och övervaka ljudprocessorns status.

Läs mer om Cochlears trådlösa tillbehör.