Använda ljudprocessorn

Här visar vi hur du använder din Cochlear™ Baha® 4-ljudprocessor, hur du justerar inställningar och program och vad du bör tänka på som förälder, lärare eller vårdare till någon med en Baha 4-ljudprocessor.

Baha user Agnes

 

Översikt

Baha 4 Sound Processor features

1. Batterilucka
2. Elingång (DAI)
3. Mikrofoner
4. Höja/Sänka volym och PÅ/AV-knapp*

5. Snäppkoppling i plast
6. Programknapp och knapp för trådlös strömning av ljud
7. Höja/Sänka volym och PÅ/AV-knapp*
8. Fästhål för säkerhetslina


* Om du bär ljudprocessorn på höger sida är knapp 4 = PÅ och Höja volym. Knapp 7 = AV och Sänka volym.

Om du bär ljudprocessorn på vänster sida är knapp 7 = PÅ och Höja volym. Knapp 4 = AV och Sänka volym.


Starta och stänga av ljudprocessorn

Din audionom har programmerat din ljudprocessor för användning på höger eller vänster sida av huvudet (bilderna visar ljudprocessor på höger sida). När ljudprocessorn placerats på huvudet startar du ljudprocessorn med den främre knappen och stänger av den med den bakre.

Starta ljudprocessorn genom att trycka in och släppa PÅ-knappen (4 om du bär ljudprocessorn på höger sida, 7 om du bär den på vänster sida). Stäng av ljudprocessorn genom att hålla ned AV-knappen (7 om du bär ljudprocessorn på höger sida, 4 om du bär den på vänster sida) i två sekunder. När ljudprocessorn startas igen återgår den till standardinställningen (program 1).


Rengöring av ljudprocessorn

Baha sound processor cleaning wipes

Rengör ljudprocessorns hölje med en särskild våtservett för ljudprocessorn. Använd inte vatten.

Baha sound processor cleaning

Rengör snäppkopplingen med den mjuka ljudprocessorborsten. Undvik överdriven kraft när du rengör snäppkopplingen så att du inte skadar ljudprocessorn.