Leva med din ljudprocessor

Din Baha®-ljudprocessor har utvecklats med målet att ha så liten påverkan som möjligt på ditt dagliga liv. Men det finns ändå vissa saker du måste tänka på.

Living with your Baha Sound Processor

Sport och idrott

Ta av ljudprocessorn om du deltar i tuffa kontaktsporter. Använd distanshättan och (helst) ett pannband över distansen för extra skydd.


Undvik höga temperaturer

Höga temperaturer kan skada ljudprocessorn. Lämna den därför aldrig på bilens instrumentbräda i direkt solljus. Utsätt den inte heller för andra extrema temperaturförhållanden.


Undvik hårgelé och hårsprej

Täck över ljudprocessorn för att undvika att mikrofonen täpps igen när du använder hårsprej eller hårgelé. Ta alltid av ljudprocessorn innan du gör någon form av hårbehandling.