Byta batteri

Med goda batterirutiner ser du till att din Baha®-ljudprocessor alltid har tillräckligt med batterikraft.

Using batteries with your Baha 4 Sound Processor

Batteriets livslängd påverkas av flera faktorer.

Fabrikat är en faktor, låga temperaturer och användningstid är andra. Även program- och volyminställningar – och användning av tillbehör som FM-utrustning eller trådlösa tillbehör – kan påverka batteriets livslängd. För att få ett så bra ljud som möjligt ska du alltid använda nya batterier av hög kvalitet och kontrollera att batteriytan är ren.

Byta batteri

Använd nya zinkluftbatterier av typ 13 för din Baha 4-ljudprocessor.

Gör så här

  Changing batteries on your Baha Sound Processor Changing batteries on your Baha Sound Processor
 1. Dra försiktigt batteriluckan nedåt tills du känner hur det klickar till. Nu kan du ta bort luckan.
 2. Changing batteries on your Baha Sound processor
 3. Lyft försiktigt upp batteriluckan med fingernageln så att du ser batteriet.
 4. Changing batteries on your Baha Sound Processor
 5. Ta ut det gamla batteriet. Använd vid behov det medföljande magnetiska verktyget för att ta ut batteriet. Kasta/återvinn batteriet i enlighet med gällande bestämmelser.
 6. Changing batteries for your Baha Sound Processor
 7. Ta bort klisteretiketten på +-sidan av det nya batteriet (undvik att vidröra ytan under). Vänta två minuter och sätt sedan i det nya batteriet med +-sidan mot +-markeringen i batterifacket.
 8. Changing batteries on your Baha Sound Processor
 9. Stäng batterispärren genom att varsamt trycka batteriet på plats.
 10. Changing batteries on your Baha Sound Processor
 11. Sätt tillbaka batteriluckan och dra den försiktigt till låst position.

Använda batteritestaren

Baha battery tester

Placera batteriet i testaren med plus [+]-tecknet uppåt och tryck det mot metallremsan. I displayen visas då hur mycket kraft som finns kvar. Ju fler streck, desto mer kraft kvar i batteriet.