Är det rätt val för mig?

Om du har en måttlig till grav hörselnedsättning och hörapparater inte längre är till någon hjälp, kan ett cochleaimplantat vara rätt val för dig.

Cochlear implant recipient alexandra

Nucleus®-systemet kan hjälpa många människor med hörselnedsättning, såväl småbarn som vuxna. För att ta reda på om ett Nucleus cochleaimplantat är en lösning för dig behöver orsaken till hörselnedsättningen vara känd.

Problem med innerörat

Sensorisk hörselnedsättning uppstår när delar av innerörat (cochlean och hårcellerna) inte fungerar som de ska. Med en sensorisk hörselnedsättning upplevs ljuden inte bara som svagare, utan kan även verka otydliga eller förvrängda och svåra att skilja från varandra. Denna typ av hörselnedsättning kan få till följd att det blir svårt att uppfatta tal och tolka ljud. Hörapparater hjälper ibland, men ibland inte tillräckligt mycket.

Medicinska tillstånd associerade med hörselnedsättning .

Passar detta in på dig eller ditt barn?

Om du har en måttlig till grav sensorisk hörselnedsättning har du eventuellt svårigheter med att förstå vad människor säger till dig på telefon eller i bullriga miljöer, även om du använder en stark hörapparat. Du har eventuellt blivit mer och mer beroende av läppavläsning eller har svårt att hålla takten uppe på jobbet.  

Alternativt kan det vara ditt barn som är drabbat av sensorisk hörselnedsättning.  Barnet reagerar eventuellt inte på starka ljud, undviker att leka med andra barn eller hamnar på efterkälken i tal- och språkutvecklingen.  Detta kan vara fallet även om barnet använder hörapparat.  

I vilket fall som helst bör en audionom informera dig om de tillgängliga alternativen och hjälpa dig att fatta ett informerat beslut. Om du inte redan har en sådan kontakt kan vi hjälpa dig med att hitta en klinik nära dig. Det allra viktigaste för att kunna fatta rätt beslut är att ha all nödvändig information.

Nyttan av ett cochleaimplantat  

Studier har visat att vuxna med cochleaimplantat i snitt förstår tal sju gånger bättre än vad de gjorde med hörapparat. Och sen var det de andra fördelarna. I en amerikansk undersökning bland 900 användare av cochleaimplantat, svarade de flesta att de kunde njuta av musik och på ett effektivt sätt kommunicera via telefon med hjälp av cochleaimplantatet1. Med alla dessa fördelar - varför vänta?  Nästan 80 % av alla som fått ett cochleaimplantat inom ett år efter att de fick reda på att de var kandidater, sa att de skulle skaffat ett cochleaimplantat tidigare om de vetat vad de nu vet1.

 

 

  1. Cochlear undersökning bland amerikanska användare, juni 2008.